Page 1

DAGTILBUD


www.cok.dk

DAGTILBUD Uanset om vi sidder på chefniveau, som leder i en institution, som pædagog eller som faglig sparringspartner, har vi alle samme mål: Vi vil gerne være med til at sikre, at landets børn og unge får en tryg barndom og går en spændende ungdom i møde. I COK har vi udviklet en række spændende kompetenceudviklingsforløb, som imødekommer den efterspørgsel, vi oplever, når vi er i dialog med dagtilbudschefer og institutionsledere i landets kommuner. Vi har opdelt vores udviklingsforløb i seks temaer: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

digitalisering inklusion ledelse pædagogisk udvikling og innovation SFO sprog

KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk

Du kan læse mere om produkterne i dette katalog. Vores ydelser findes som åbne forløb, eller du kan rekvirere dem hjem til din egen kommune, så flere medarbejdere kan deltage på samme kompetenceudviklingsforløb. Du kan også stå med et behov for kompetenceudvikling, som er målrettet jeres organisations strategi og udfordringer. COK har stor erfaring med udvikling af skræddersyede læringsforløb, så kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan være med til at udvikle jeres indsats på dagtilbudsområdet. Underviserne på COKs aktiviteter er enten vores egne konsulenter, som har bred erfaring inden for udvikling på dagtilbudsområdet, eller en af vores samarbejdspartnere. COKs samarbejdspartnere på dagtilbudsområdet har alle stor teoretisk og praktisk erfaring, så vi kan være med til at sikre, at I bliver præsenteret for den nyeste viden og praksis på området. God fornøjelse!

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / DIGITALISERING

www.cok.dk

DIGITALISERING I DAGTILBUD Bliv opdateret på hvordan digitale medier kan anvendes optimalt på din institution

MÅLGRUPPE Medarbejdere og ledere i daginstitutioner. HVOR OG HVORNÅR? I bestemmer selv tid og sted. PRIS Efter aftale. Kontakt os for en nærmere dialog og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling, der imødekommer jeres behov. KONTAKT

Nogle steder er brugen af tablets, smartphones, pc og kameraer en stor del af det pædagogiske arbejde og andre steder er man kun lige begyndt. Derfor er der også stor forskel på, hvilken type kompetenceudvikling institutionen har brug for. FORSLAG TIL BYGGESTEN Der er tale om forslag til elementer som kan indgå i kompetenceudviklingen. Vi skruer op eller ned i omfang og vægtning af de forskellige elementer, så det matcher jeres behov. Vi kan tilrettelægge kompetenceudvikling målrettet jeres behov. Vi har en lang række byggesten som kompetenceudviklingen kan sammensættes ud fra: ▪ Teknik – man skal kunne mestre teknikken for at forstå, hvad der kan bruges pædagogisk. Hvad har I af digitale medier allerede, hvad kan de og hvordan kan de bruges til at understøtte institutionens pædagogiske målsætninger? ▪ Hvordan kan teknologien understøtte børns udtryksformer? Og hvordan kan vi bruge teknologien til at lave film, billeder, musik osv.? ▪ Hvordan kan teknologien understøtte børns læring? Hvordan vurderer man om en App er god og understøtter det leg- og læringssyn der arbejdes med pædagogisk? En tablet er et fantastisk mobilt opslagsværk der kan tages med alle steder – hvordan kan dette bruges til at understøtte de pædagogiske aktiviteter? ▪ Hvordan kan teknologien understøtte sprogindsatsen? Hvilke Apps er gode til at understøtte børns sproglige udvikling, og hvilke supplerende pædagogiske aktiviteter kan understøtte sprogudviklingen? ▪ Pædagogisk innovation – Hvordan kan teknologien bidrage til at udvikle vores pædagogik og hvordan sikrer vi at teknologien ikke overtager pædagogikken? ▪ Kan man selv udvikle digitale læremidler? Hvordan laver man en e-bog, brug af QR-koder, brug af billeder osv.?

Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / DIGITALISERING

www.cok.dk

BØRN KAN LEGE SIG TIL LÆSNING OG SKRIVNING PÅ IPAD Brug digitale medier i sprogarbejdet

MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til dagplejere, pædagoger i vuggestuer og børnehaver og kommunale nøglepersoner. HVOR OG HVORNÅR? Herlev 22.05.2013 Odense 03.09.2013 Aalborg 03.10.2013 Kurset kan også rekvireres hjem i egen kommune efter nærmere aftale. PRIS 1.995,- kr. ekskl. moms.

Digitalisering kan løfte den pædagogiske opgave af arbejdet med børns sprog. Børn kan lege sig til læsning og skrivning og de kan begynde, når de er bare ét år gamle. De digitale medier gør det let for pædagoger og dagplejere at støtte børn, der gerne vil lege sig ind i skriftsprogets verden. HOLD IKKE SKRIFTENS VERDEN HEMMELIG FOR DE SMÅ I Danmark har vi i mange år udskudt læsning og skrivning, til når børnene starter i skole. Det er der ingen grund til, idet forskning længe har vist at børn kan lege sig til læsning og skrivning længe før skolestart. Bare ved at gå på opdagelse i skriften med støtte fra de voksne omkring sig, kan de sproglige lege begynde. SAMME SPROGSYN SOM SPROGPAKKEN Kurset bygger på det samme sprogsyn, som lå i Sprogpakken. Sprogpakken var Socialstyrelsens (tidligere Servicestyrelsen) indsats i 2010-2012 for at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling. Målet var at alle børn skulle blive sikre læsere og skrivere senere i livet, fordi de havde fået den rigtige sproglige støtte som små. EKSEMPEL PÅ APP – LILLE LÆSER Lille Læser er en App der kan gøre børn fortrolige med at bruge skrift og tekster. Samtidig udvikler børnene deres ordforråd og får en mere nuanceret forståelse af ord og begreber. I Lille Læser kan barnet bevæge sig ind i skriftsprogets verden ad tre forskellige veje: Barnet kan læse, lytte eller skrive sig frem. Med Lille Læser kan barnet selv vælge hvilken vej det har lyst til at gå – alt efter hvad barnet synes er sjovest og mest motiverende. Få svar på disse spørgsmål på kurset: ▪ Hvad ved vi om de tidlige læsere og skrivere? ▪ Hvordan kan vi give alle børn samme støtte, som de tidlige læsere og skrivere har fået? ▪ Hvordan støtter vi børns nysgerrighed for skrift? ▪ Hvordan bruger vi helt konkret Lille Læser – en App, der støtter børns vej ind i skriften? ▪ Hvad kan vi i øvrigt gøre i hverdagen, helt konkret, for at støtte børns vej ind i skriften?

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. TILMELDING Via www.cok.dk - søg på iPad. KONTAKT Chefkonsulent Ulle Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

UNDERVISER Anne Katrine Rask - Udviklingskonsulent på Lille læser.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / INKLUSION

www.cok.dk

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Få større viden om børn med særlige behov og hvordan du bedre kan hjælpe dem

MÅLGRUPPE Pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-6 års alderen. HVOR OG HVORNÅR? Deltag på et af vores åbne forløb, se venligst tid og sted på www.cok.dk/dagtilbudsområdet Kurset kan også rekvireres hjem i egen organisation, kontakt da venligst nedenstående konsulent. PRIS 2 dage - 2.500,- kr. ekskl. moms.

Formålet med kurset er at få en større viden omkring børn der har særlige behov, hvad enten det er grundet i forældres svigtende omsorg, børn der har særlige behov grundet en forsinket udvikling eller er særligt sårbare.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning i form af morgenmad og eftermiddagskaffe. TILMELDING

Kurset indeholder flg.: Børn med særlige særlige behov: ▪ Gennemgang af barnets basale behov og hvilken betydning opfyldelsen af disse har for en sund fysisk, psykisk og social udvikling hos barnet. Svigtende forældreomsorg - hvordan påvirker det barnet, herunder: ▪ Forældre der selv er vokset op under dårlige vilkår og manglede rollemodeller for almindelige ting såsom hygiejne, sengetider, planlægning af måltider m.m. ▪ Forældre med psykisk sygdom ▪ Forældre med misbrug ▪ Traumatiserede forældre, bl.a. flygtninge Forsinket udvikling eller sårbarhed - fokus på for tidligt fødte børn og sensitive børn herunder: ▪ Årsag til for tidlig fødsel og hvordan den lave fødselsvægt kan påvirke barnets udvikling, hvordan det kan påvirke forældre/familien til et for tidligt født barn og hvordan dagplejeren kan støtte op om barnets udvikling og trivsel. ▪ Hvordan påvirker det et barn at være sensitiv og hvordan påvirker det forældrene at have et sensitivt barn? ▪ Hvad skal deltageren være opmærksom på og hvad kan deltageren gøre for at støtte barnet/ forældrene i hverdagen?

Via vores hjemmeside www.cok.dk/ dagtilbudsområdet KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Hvad ser deltageren og hvordan kan hun støtte barnet/forældrene i hverdagen? (gråzonebørn) Kort omkring hvad loven siger og hvad deltageren helt konkret kan gøre. Undervisningsform: Der vil blive arbejdet i plenum, i grupper og individuelt. Kurset veksler mellem dialogbaserede oplæg, øvelser og arbejde med kobling af teori og praksis.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / INKLUSION

www.cok.dk

ICDP International Child Development Programme MÅLGRUPPE Pædagoger såvel som pædagogiske ledere - alle der er i daglig kontakt med børn. HVOR OG HVORNÅR? Herlev - start d. 17.09.2013 Aarhus - start d. 19.09.2013

ER DU RELATIONSKOMPETENT? JA! Sådan vil mange af os nok svare – men er det nu også sådan? Hvis du mener, der er mulighed for at optimere samspillet mellem barn og pædagog – så læs med her. COK udbyder nu certificerede kurser i ICDP. ICDP – International Child Development Programme - er et evidensbaseret relationsværktøj, som i arbejdet med 8 samspilstemaer fokuserer på samspillet mellem barn og voksen. HVAD ER ICDP? ICDP er et professionelt og evidensbaseret relationsværktøj, som går på tværs af landegrænserne. I ICDP arbejdes der med afsæt i den positive psykologi og formålet er at give den professionelle et fagteknisk sprog. ICDP forløbet består af tre niveauer. Hvert niveau er opbygget som et aktionslæringsforløb bestående af seks undervisningsgange med mellemliggende praksisperioder og tilknyttede opgaver. Hver lektion består af et teoretisk oplæg og arbejde med videoanalyse, ud fra tanken om den positive kollegiale feedback. På den måde får hver enkelt deltager muligheden for at lære at modtage og give sparring ift. sine kolleger. I de teoretiske oplæg sætter vi blandt andet fokus på kommunikations-/ formidlingsaspektet og atmosfære-/trivselsperspektivet. Efter tilfredsstillende gennemførsel af kurset, modtager deltageren et eksamensbevis. NIVEAU 1 På ICDP niveau 1 er fokus på deltagernes arbejde med egen relationskompetence. Målet er at give deltagerne en teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde, samt en udvidet kompetence til at iagttage, beskrive og analysere samspillet med borgeren.

Hvert kursus forløber over 6 undervisningsdage fordelt ud over ca. 2 måneder. Se mere om yderligere datoer og tidspunkter på vores hjemmeside www.cok.dk PRIS 5.900,- kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. TILMELDING Via www.cok.dk/icdp KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Konsulent Elsemarie C. Scheller T: 8779 6372 E: ecs@cok.dk

NIVEAU 2 På ICDP niveau 2 er fokus på vejledningsaspektet. Her gives deltagerne mulighed for at opnå teoretisk indsigt og praktiske kompetencer i vejledning af andre. For at begynde på dette niveau, kræver det gennemførelse af niveau 1. NIVEAU 3 Påbegyndelse af dette niveau kræver gennemførelse af niveau 1 og 2. Niveau 3 kvalificerer til undervisning.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / INKLUSION

www.cok.dk

INKLUSION I DAGTILBUD Få professionelle redskaber til at kunne beskrive og vurdere små børns udvikling med henblik på en inkluderende praksis

MÅLGRUPPE Medarbejdere og ledere i dagtilbud. HVOR OG HVORNÅR? Aarhus 22.10.2013 Herlev 30.10.2013 Kurset kan rekvireres hjem til egen kommune efter nærmere aftale. PRIS 1.995,- kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. TILMELDING Via www.cok.dk/inklusion-idagtilbud

Øget inklusion er på dagsordnen for alle de dagtilbud, der i højere grad skal inkludere alle børn i børnefællesskabet. Det stiller den enkelte pædagog overfor en række spørgsmål: ▪ Hvordan har vi øje for alle børn, så de inkluderes i fællesskabet, herunder også børn, der udvikler sig anderledes, børn der er utydelige og børn med særlige udfordringer mv. ▪ Hvornår skal vi være bekymrede og hvordan sikrer vi bedst muligt udviklingsstøttende miljøer? Dette kursus vil arbejde med disse spørgsmål. INDHOLD Neuropsykologisk perspektiv på førskolebarnets udvikling. Der præsenteres en model med henblik på at beskrive og vurdere børn, og påvisning af hvordan man omsætter denne viden til den pædagogiske praksis, sådan at inklusion sikres bedst muligt. Kurset er praksisnært og lægger vægt på at give dig de professionelle redskaber du skal bruge, i forhold til at kunne beskrive og vurdere små børns udvikling, med henblik på en inkluderende praksis. Der vil desuden blive arbejdet med hvordan forældrene kan inddrages som centrale samarbejdspartnere.

KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

UNDERVISER Margrethe Jungersen - Autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykolog. Tilknyttet Taleinstituttet i Aalborg med udredning af børn og unge med bl.a. sproglige og neuropsykologiske vanskeligheder og andre udviklingsforstyrrelser.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGEOMRÅDET / DAGTILBUD / INKLUSION

www.cok.dk

STYRKEBRILLER I PÆDAGOGIKKEN At skabe inklusion gennem fokus på styrker

MÅLGRUPPE Alle som arbejder i det pædagogiske felt HVOR OG HVORNÅR? Rekvirer dagen hjem i forbindelse med afholdelse af jeres pædagogiske dag. PRIS 18.500,- kr. ekskl. moms. UNDERVISER

At skabe positive emotioner i det pædagogiske miljø er ikke altid let. Vi er så vant til at skulle forholde os til problemstillinger og vurderinger af fejl og mangler, men vi ved i dag fra forskning i positiv psykologi, at for at skabe overskud og flytte fokus, kræver det tre gange så stor en indsats, som det gør at fokusere på fejl og mangler. At arbejde med styrkerne fra positiv psykologi skaber vækst og fremdrift, ikke bare i organisationen, men også i mellemrummene mellem voksne og mellem voksne og børn. De positive emotioner åbner vores kreative kapacitet og skaber arbejdsglæde og vækst. Før vi begynder på denne dag, vil du få lavet din egen styrkeprofil. Vi vil gå dybere ned i teorien og forskningen bag styrkerne, og hvordan de åbner sindet mod nye veje og overskud til at håndtere kompleksiteten i hverdagens udfordringer meget lettere. Dagen igennem vil vi bevæge os dybere ned i dyrkelsen af stjernestunder, positive emotioner og styrker i hverdagslivet.

Flora Eriksen har gennem de sidste 12 år arbejdet med mindfulness, meditation og indre balance og har en stor indsigt i at være mindful i alle livets aspekter. Flora har endvidere en stor viden om forskningen og fagligheden bag mindfulness. KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen E: lm@cok.dk T: 8779 6380

PAS PÅ - fordi denne dag vil helt sikkert hæve din arbejdsglæde, styrke kreativiteten og give dig nye værtøjer til at sætte fokus på alt det du gør, som virker, og alle de mange ressourcer du allerede har i organisationen og hos dig selv. Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem teori, oplæg og praktiske øvelser, der masserer styrkerne dybere og dybere ind i dig og dermed din organisation. Du vil samtidig få værktøjer til hvordan styrkearbejdet kan føres videre til børnene og det daglige fokus på at være inkluderende i tanke og handling.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / LEDELSE

www.cok.dk

FOR FULD STYRKE En temadag for fuld styrke med fokus på medarbejdernes og teamets personlige styrker

MÅLGRUPPE Temadagen er for teams og medarbejdergrupper centralt i forvaltningen eller decentralt i daginstitutioner, folkeskoler, fritidsordninger, musikskoler, ungdomsskoler og lign. REKVIRERET FORLØB

På temadagen bliver deltagernes personlige styrker kortlagt, så de kan foldes ud og hjælpe deltagerne til at gøre mere af det, de er bedst til. Det giver generelt større tilfredshed i jobbet og skaber øget effektivitet, kvalitet og trivsel for medarbejderen både i teamet og organisationen. Forud for temadagen tager deltagerne Styrkeprofiltesten online og modtager derpå en rapport med kortlægning af den enkelte deltagers styrker. Disse tests danner grundlaget, når vi sammen og i mindre grupper arbejder med, hvordan styrkebaseret udvikling kan bidrage til at skabe resultater. GØR DET DU ER BEDST TIL På temadagen vil deltagerne opleve, at deres gennemslagskraft stiger, deres drive bliver større og deres engagement smitter. Deltagerne får bedre kontrol over deres samlede arbejde, og det modvirker stress og skaber bedre trivsel. ▪ Deltagernes personlige styrker bliver kortlagt ▪ Deltagerne lærer at håndtere sine svagheder gennem KAOS-modellen ▪ Deltagerne lærer at holde fokus på løsninger og muligheder. STYRKEPROFILEN Kender du dine egne styrker? Bruger du dem aktivt i relationen til kolleger, medarbejdere og børnene? Styrkeprofilen er et værktøj til personlig udvikling. Med udgangspunkt i den positive psykologi sætter Styrkeprofilen fokus på dine styrker, og på hvordan du kan bringe dem i spil for at øge din tilfredshed, trivsel og arbejdsglæde.

Temadagen kan rekvireres hjem i egen organisation. I sørger selv for tilmelding, lokaler og forplejning, og vi medbringer alle undervisningsmaterialer. Temadagen kan efter ønske afholdes på en af COK's lokationer. Kontakt os for en dialog om mulighederne. PRIS Prisen afhænger af deltagerantal. Ring og hør nærmere. KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Styrkeprofilen er et online værktøj, som resulterer i en grafisk opsat rapport, der viser dine styrker fordelt på 24 områder. Styrkeprofilen kan bruges som dit eget værktøj til at øge din trivsel, eller den kan bruges som del af et organisations- eller teamudviklingsforløb, hvor I bruger hinandens styrker til at skabe øget effektivitet, kvalitet og trivsel - både over for hinanden og i relation til borgeren.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / LEDELSE

www.cok.dk

LEDELSE AF INKLUDERENDE PROCESSER Lær at lede forandringer mod mere inklusion

MÅLGRUPPE Kommunale organisationer, områdeledere og daglige pædagogiske ledere, der arbejder med inklusion. HVOR OG HVORNÅR? COK tilrettelægger forløbene i egen kommune og indgår i tæt dialog med jer om lokal toning og tidspunkt for afholdelse. PRIS 8.600,- kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer skriveværksted, temadage og eksamen. Derudover kommer udgifter til litteratur og materialer.

Inklusion er på de fleste kommuners dagsordner med et stort fokus på at skabe forandringer, der skaber øget inklusion i dagtilbud og skoler. At skabe forandring der sikrer inkluderende praksis i den enkelte institution forudsætter ledelse. Men hvordan skaber man forandringer og hvorledes omsætter man en overordnet inklusionsstrategi til konkret praksis i dagtilbuddet? KOMPETENCEGIVENDE FORLØB PÅ DIPLOMNIVEAU Med udgangspunkt i fire temadage, skriveværksted og eksamen bliver der sat spot på forandringsprocesser, gruppeforståelse, gruppedynamik og proceslederadfærd. Forløbet er indlejret i modulet Ledelse af forandringsprocesser (5 ETCS) og vil bl.a. indeholde elementer som: Inklusions overordnede formål: ▪ Gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer ▪ Håndtering af modstand og konflikt ▪ Organisatoriske forandringer ▪ Kompleksitet i samspillet mellem politik, strategi, medarbejdere og brugere/borgere

KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Chefkonsulent Martin Nielsen T: 8779 6379 E: mn@cok.dk

UDBYTTE Efter forløbet har du som deltager opnået kompetencer i at lede forandringer mod større inklusion. Du har desuden fået øget dine ledelsesmæssige kompetencer og er nu bedre rustet til de ledelsesmæssige udfordringer, du vil komme til at stå over for.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / LEDELSE

www.cok.dk

HVIS OMRÅDELEDELSE ER SVARET, HVAD ER SPØRGMÅLET SÅ? Organisationsudvikling i relationerne

MÅLGRUPPE Ansatte i kommunale organisationer, områdeledere og daglige pædagogiske ledere, der ønsker at arbejde med mulighederne ved områdeledelse. HVOR OG HVORNÅR? COK tilrettelægger forløbene i egen kommune, og indgår i tæt dialog med jer om lokal toning og tidspunkt for afholdelse. PRIS

Mange kommuner har gennem de seneste 5-10 år ændret deres ledelsesstrukturer på bl.a. dagtilbudsområdet. Undersøgelser viser, at områdeledelse er den af de nye ledelsesmodeller der er mest udbredt. Dvs. at en række daginstitutioner, som tidligere typisk hver især var selvstændige institutioner, nu indgår som afdelinger i en ny og større områdeinstitution med en fælles ledelse. Men hvordan kommer områdeledelse til at fungere godt? Hvordan omsættes områdeledelse i praksis når det handler om fordeling af opgaver og ansvar mellem bl.a. områdeledere og afdelingsledere - og områdeledere og daglige pædagogiske ledere? KOMPETENCEGIVENDE FORLØB PÅ DIPLOMNIVEAU Med udgangspunkt i 4 temadage, skriveværsted og en eksamen bliver der sat spot på roller, relationer og organisatorisk forankring. Forløbet er indlejret i modulet Team- og Netværksledelse (5 ECTS) og vil bl.a. indeholde elementer som:

8.600,- kr. ekskl. moms pr. person. Prisen inkluderer skriveværksted, temadage og eksamen. Hertil kommer udgifter til litteratur og materialer. KONTAKT Chefkonsulent Martin Nielsen T: 8779 6379 E: mn@cok.dk Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk

▪ ▪ ▪ ▪

Den enkelte leders personbårne entreprenørskab – evne til at se nye muligheder Forandringsstrategi, som et led i den eksisterende strategi Konkrete værktøjer til teamudvikling Organisationsudvikling med henblik på at indrette organisationen, så nye idéer og kreativitet til at optimere tid og ressourcer opstår ▪ Teamledelse på en måde hvor alle ledere og medarbejdere kommer i spil UDBYTTE Efter forløbet har områdeledere og pædagogiske ledere en klar opfattelse af deres rolle, deres ledelsesansvar og hvad det vil sige at arbejde med områdeledelse og i ledelsesteam. Område- og pædagogiske ledere har desuden fået øget deres ledelsesmæssige kompetencer og er nu bedre rustet til de ledelsesmæssige udfordringer, de vil komme til at stå over for.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / LEDELSE

www.cok.dk

STYRKEBASEREDE MUSSAMTALER Styrk det der allerede virker hos din medarbejder

MÅLGRUPPE Ledere, teamledere og pædagoger som afholder MUS-samtaler. PRIS Kontakt os for en nærmere dialog og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling, der imødekommer jeres behov. UNDERVISER Flora Eriksen har gennem de sidste 12 år arbejdet med mindfulness, meditation og indre balance og har en stor indsigt i at være mindful i alle livets aspekter. Flora har endvidere en stor viden om forksning og fagligheden bag mindfulness.

Mange medarbejdersamtaler bygger på en gennemgang af det, vi allerede ved.

KONTAKT

Men hvis vi gerne vil flytte organisationen og den enkelte medarbejder, så er vi nødt til at fokusere på de udopdagede ressourcer, der ligger gemt hos den enkelte. Alle medarbejdere rummer et stort ubrugt potentiale.

Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk

Hvordan vi får dette i spil i vores ledelsespraksis, kræver at vi flytter os og fjerner fokus fra det der har været, til at stille skarpt på alle de gemte udviklingsmuligheder. I styrkebaserede MUS-samtaler sætter vi fokus på medarbejderens styrker, og hvordan de kan sættes endnu mere i spil. Før samtalen udarbejdes der en styrkeprofil af den enkelte medarbejder og til selve samtalen tages der udgangspunkt i profilen.

Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Spørgsmål i styrkebaserede MUS-samtaler kunne være: ▪ Hvis du næste år skal præstere endnu mere uden at løbe stærkere, hvordan kan jeg så bedst muligt støtte dig i det? ▪ Hvad er du allerbedst til? Tør du sætte din medarbejders fulde potentiale og gemte styrker i spil?

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

KVALITETSSIKRING HVAD HAR DET MED BØRN AT GØRE? Er kvalitetssikring nødvendigt? Hvordan kan det hjælpe barnet i sin udvikling?

MÅLGRUPPE Kommunale medarbejdere der arbejder med børn i alderen 0-6 år. HVOR OG HVORNÅR? Odense 18.11.2013 Temadagen kan også rekvireres hjem til egen kommune efter nærmere aftale. PRIS 1.600,- kr. ekskl. moms Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning i form af morgenmad og eftermiddagskaffe. TILMELDING

Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL skal kommunerne, senest ved udgangen af 2012, have offentliggjort faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Til hjælp for kommunerne er der i 2010 udviklet syv nye redskaber, der kan anvendes til at systematisere udarbejdelsen af de faglige kvalitetsoplysninger. De syv redskaber er: ▪ Børnemiljøtermometer og relationsværktøj ▪ Farvel til dagtilbud og goddag til skolen ▪ Læringshjulet til dialog og vurdering af børns kompetencer ▪ Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling ▪ Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer ▪ Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklasse ▪ Temperaturmåling Formålet med temadagen er at komme bag om ordet kvalitetssikring; Hvorfor det er nødvendigt og hvordan det kan hjælpe barnet i sin udvikling.

Via vores hjemmeside www.cok.dk/ dagtilbudsområdet KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Kurset sætter fokus på: ▪ Forståelse af begrebet kvalitetssikring ▪ Hvorfor er det vigtigt - hvad siger forskning og begrebets historik om dets nødvendighed? ▪ Hvad gør kvalitetssikring ved barnet og dets udvikling? ▪ Hvad gør det ved medarbejderen? ▪ Hvordan kvalitetssikrer vi bedst? ▪ Hvordan kan vi bruge kvalitetssikring i dagligdagen? ▪ Samarbejdet med forældrene og samarbejdet med andre kolleger Undervisningsform: Temadagen veksler mellem dialogbaserede oplæg, øvelser og arbejde med kobling af teori og praksis.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

LÆREPLANSINNOVATION Trænger de pædagogiske læreplaner til at blive støvet af og få nyt liv?

MÅLGRUPPE Medarbejdere i dagtilbud. HVOR OG HVORNÅR? Forløbet kan rekvireres hjem i den enkelte institution, i dagtilbudsområdet eller i alle kommunens dagtilbud. PRIS Kontakt nedenstående konsulent for yderligere dialog om forløb og pris. KONTAKT

Vi hos COK tilbyder, efter dialog med jer, at tilrettelægge en proces der har til formål at udvikle jeres læreplaner. Afsættet vil være jeres hidtidige erfaringer med læreplaner og de strategiske mål der er til stede hos jer. Ud fra dette sammensætter vi et forløb, der imødekommer lige de udfordringer I har med læreplanerne. Dette kunne være: ▪ Ny faglig viden om de enkelte læreplanstemaer – hvordan implementerer man det? ▪ Hvordan arbejder man med innovation og pædagogisk fantasi i forhold til læreplanen? ▪ Evaluering og dokumentation – hvordan gør man det kvalificeret og på en måde der tilfører det pædagogiske arbejde værdi? ▪ Pædagogisk digitalisering – hvordan kan man arbejde med digitale læremidler indenfor de enkelte læreplanstemaer? ▪ Hvordan kan man arbejde med inklusion i læreplanenerne?

Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Forløbet vil blive tilrettelagt som et aktionslæringsforløb – hvor jeres viden og jeres praksis vil danne udgangspunkt for tilrettelæggelsen.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

MINDFULNESS NÆRVÆRSDAG Skab mindre stress og større overskud

HVEM Pædagogisk personale i dagtilbud. REKVIRERET FORLØB Temadagen er et rekvireret forløb, som afholdes i din kommune. I sørger selv for tilmelding, lokaler og forplejning, og vi medbringer alle undervisningsmaterialer. Temadagen kan efter ønske afholdes på en af COKs lokationer. Kontakt os for en dialog om mulighederne. PRIS 16.500 kr. ekskl. moms. Prisen dækker op til 20 deltagere. UNDERVISER

Mindfulness er kunsten at være fuldt tilstede og nærværende i nuet, så du på den måde skaber mindre stress og større overskud. Vores tanker og følelser er kun en lille del af, hvem vi er. Men hvorfor falder vi så i fælden og lader tanker og følelser overtage styringen af vores liv, så det skaber stress og uro? På denne dag vil I få en masse værktøjer og træning i at bevare styringen af tanker og følelser, så I skaber mindre stress. I vil samtidig få en langt større indsigt i det menneskelige sind - hvordan vi er skruet sammen og hvorfor vi nogle gange har det svært. Men I vil også finde ud af, at det sagtens kan være langt lettere og at vi har langt flere værktøjer til rådighed, end vi lige går og regner med. Når vi vender opmærksomheden indad finder vi nemlig alt det, vi skal bruge. Dette er en dag, der sætter fokus på det gode liv og arbejdsliv. Vi undersøger hvordan vi undgår at stresse os selv og skabe unødige konflikter i en hverdag, der i forvejen konstant udfordrer os og vores evne til at være tålmodige, venlige og forstående. Som deltager i nærværsdagen vil du bl.a. opnå: ▪ Større indsigt i dig selv,det menneskelige sind og samspillet mellem krop og sind ▪ Redskaber til selv at praksisere meditation ▪ Et solidt kendskab til vejrtrækningens mange glæder ▪ Træning i at slippe tankerne, blive tanketom og derved acceptere nuet ▪ Evnen til at skabe mindre stress og større overskud ▪ Værktøjer til hvordan man kan gøre op med indre spøgelser

Flora Eriksen har gennem de sidste 12 år har arbejdet med mindfulness, meditation og indre balance og har en stor indsigt i at være mindful i alle livets aspekter. Flora har endvidere en stor viden om forksningen og fagligheden bag mindfulness. KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 63846 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Generelt vil dette kursus give dig en større indsigt i, hvilke værktøjer hver enkelt person har til rådighed, for at skabe indre ro og mere livs- og arbejdsglæde.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

PÆDAGOGISK FORANDRING PÅ 100 DAGE Få udviklet jeres pædagogiske praksis med et intenst aktionslæringsforløb MÅLGRUPPE Pædagogiske arbejdspladser, som ønsker at fremme forandring med udgangspunkt i praksis. Tværgående ledergrupper eller pædagogiske institutioner, der samarbejder om udvikling. HVOR OG HVORNÅR? I bestemmer selv tid og sted. Læs mere om forløbet på: www.cok.dk/dagtilbud Et aktionslæringsforløb handler kort sagt om at udvikle den pædagogiske praksis på baggrund af ny viden, samt den viden der allerede er til stede i jeres institution. Udgangspunktet for forløbet er, at medarbejderne fra jeres praksis allerede besidder stor viden om det tema der arbejdes med. Denne viden sættes i spil i et struktureret aktionslæringsforløb, som tilkobles ny viden og faciliteres med henblik på at skabe pædagogisk forandring på 100 dage. FORMÅL I et aktionslæringsforløb kan der arbejdes med alle de problemstillinger, I ønsker at etablere en forandring for. Det kan være pædagogiske udfordringer som f.eks. inklusion, sprogarbejde mv. Det kan også omhandle jeres måde at arbejde på, f.eks. teamsamarbejde, læringsmiljø mv. Sidst kan det også være helt andre forhold, som I ønsker en vedvarende forandring af. Når der er basis for forandring, er der i princippet ingen begrænsning for, hvilket tema der kan være genstand for et aktionslæringsforløb.

PRIS Ring til os og få en uforpligtende snak om pris og indhold. KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

FORM Et forløb består typisk af tre dage fordelt over en aftalt periode, som indeholder følgende: ▪ Dag 1: Oplæg om pædgaogisk tema og introduktion til iagttagelsesmetoder. Der formuleres problemstilling for egen aktion. ▪ Dag 2: Analyser og reflektioner af første aktion. Oplæg om relevant pædagogisk tema. Der formuleres ny problemstilling for næste aktion. ▪ Dag 3: Analyser og reflektioner af anden aktion. Oplæg om relevant pædagogisk tema. Der formuleres ny praksis. Imellem hver undervisningsgang, arbejder jeres insitituion aktivt med problemstillingerne (aktionerne) i egen praksis. I dialog med jer, fastlægger vi et forløb, der lige netop passer til jeres forandringsbehov.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

PÆDAGOGISK MINDFULNESS Mentalt overskud i en travl hverdag

MÅLGRUPPE Pædagogisk personale i dagtilbud. HVOR OG HVORNÅR? Herlev 15.05.2013 Aarhus 12.06.2013 PRIS 2.150,- kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. TILMELDING

Mange børn i dag kan ikke finde ro og indre fordybelse, da de omgivelser vi tilbyder dem ikke rummer mulighed for det, ikke mindst fordi vi voksne ikke kan finde vores indre ro. På denne dag vil du blive introduceret til grundprincipperne og teorien bag mindfulness, som en vej til at skabe mere ro, balance og overskud hos den voksne. Du vil få værktøjer og viden der gør dig i stand til at starte din egen mindfulness-praksis, skabe mere ro i dig selv og derved opleve et øget overskud og nærvær. Samtidig vil du få koblet mindfulness sammen med din pædagogiske praksis og få en forståelse for, hvorfor mindfulness er et nyttig værktøj i den pædagogiske verden, ikke kun for de voksne, men også for børnene. På dagen vil du få viden om, hvordan mindfulness kan bruges som et fagligt værktøj og et fagligt fokus til at lære sig selv og sit eget nærvær bedre at kende. Du vil lære at tolke og stoppe op inden du handler, så dine handlinger ikke kun er bestemt af indre impulser, men kommer fra en dyb værenstilstand, hvor du er klar over, hvad der er bedst for dig at gøre i nuet.

Via www.cok.dk/pædagogiskmindfulness KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Samtidig vil dagen give dig en indsigt i, hvordan mindfulness ogs åkan bruges til at hjælpe og skabe indre ro hos barnet, som så også vil opnå en bedre forståelse af sig selv. Du vil få værktøjer og faglig viden, der kan hjælpe dig til at komme i gang med enkle mindfulness øvelser i din egen pædagogiske praksis. Dagen vil således både have fokus på den voksnes evne til at skabe indre ro og nærvær, og samtidigt på hvordan dette kan gives videre til børnene. Vi skal kunne kende tilstanden selv, for at kunne give den videre til børnene, ellers bliver mindfulness et uautentisk værktøj, som ikke vil kunne påvirke børnene positivt.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE/ DAGTILBUD / PÆDAGOGISK UDVIKLING

www.cok.dk

SMÅBØRNSUDVIKLING Få fem fantastiske praksisnære undervisningsdage omkring børn og deres udvikling MÅLGRUPPE Pædagogisk personale der arbejder med børn i 0-3 års alderen. HVOR OG HVORNÅR? Deltag på et af vores åbne forløb se venligst tid og sted på www.cok.dk/ dagplejeområdet PRIS 4.000,- kr. ekskl. moms. Forplejning opkræves særskilt. Vi sætter fokus på udvikling og læring indenfor børns psykiske og sansemotoriske udvikling, deres sproglige udvikling, udviklingspsykologi og hjernens udvikling, samt børn med særlige behov. Vi giver dig en sammenhæng mellem teori og praksis i forhold til dit arbejde med børn fra 0-3 år. 2 dage: "Børns psykiske og sansemotoriske udvikling" Få kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. Med udgangspunkt i barnets helhedsudvikling fokuseres der på barnets sansemotoriske udvikling. Derudover kommer vi omkring for tidligt fødte børn og deres behov og udvikling, børnemiljøet med dets fysiske aspekt i form af leg og læring, det psykiske, anerkendende og udviklingsstøttende relationer, det æstetiske børnemiljø og de primitive sanser og sansestimuli. Vi finder værdierne i det pædagogiske arbejde hvordan de udmøntes i arbejdet med læreplanstemaet "krop og bevægelse". 1 dag: "Barnets sproglige udvikling" Omhandler barnets normale sprogudvikling, herunder hvad man skal være særlig opmærksom på, og hvad man kan gøre, for at hjælpe sproget på vej. Du vil få ideer til sproglege, mundmotoriske lege, sprogkuffert og andre sprogstimulerende aktiviteter. Vi vil på denne undervisningsdag komme omkring det tosprogede barn og det særlige behov for sprogstimulering. 1 dag: "Udviklingspsykologi" Udvikling af barnets hjerne og hvad det lille barns hjerne "brug for"? Det udviklingspsykologiske perspektiv - herunder følelsesmæssig tilknytning, relationer og følelser. Selvudvikling og det lille barns udviklingsopgaver. Når barnet ikke udvikler sig normalt - herunder arv og miljø, udviklingsforstyrrelser og andre vanskeligheder. Hvad kan vække bekymring? Det lille barn under påvirkelse af stress. Pædagogisk praksis - Er der brug for særlig indsats og hvad kan tilbydes? Hvordan samarbejder man med forældrene?

Prisen dækker undervisning og materialer. TILMELDING: Via vores hjemmeside www.cok.dk/ dagplejeområdet Forløbet kan også rekvireres hjem i egen organisation, kontakt da venligst nedenstående konsulent. KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

1 dag: "Børn med særlige behov" Med udgangspunkt i barnets normale behov, sættes der fokus på børn der kan have særlige behov. Det kan være børn af forældre med psykiske sygdomme eller alkohol- eller stofmisbrug mv. Børn med andre kulturelle baggrunde - hvad skal man være opmærksom på i den pædagogiske praksis? Skal der evt. bruges tolk, tages kosthensyn og er opdragelsesmønstrene anderledes? Hvordan påvirker forholdene barnets adfærd, udvikling og trivsel, og hvordan kan man som professionel observere og støtte op omkring barnet?

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / SFO

www.cok.dk

KURSUS FOR PÆDAGOGER DER MEDVIRKER I UNDERVISNINGEN mellem udvikling og læring

MÅLGRUPPE Pædagoger der deltager i undervisningen. HVOR OG HVORNÅR?

COK Odense: 07.05.2013 14.05.2013 21.05.2013 PRIS 3.200,- kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. TILMELDING

Dette kursus har til formål at klæde deltagerne på til at medudvikle undervisningen, i forhold til børns læring og deres motivation i det tværprofessionelle samarbejde, der finder sted når pædagoger medvirker i undervisningen. På kurset arbejdes der med temaerne: didaktik som begreb, menneskesyn og dannelsesperspektiver, undervisningens lovgivningsmæssige rammer, effektiv undervisning, almene og digitale læremidler, didaktiske metoder, læring og motivation, didaktiske relationer i undervisningen, didaktisk planlægning, evaluering, professionsidentitet og samarbejde. DE KONKRETE MÅL MED FORLØBET ER: ▪ At få viden og konkret erfaring med didaktiske begreber og modeller til planlægning, gennemførsel og evaluering af børns læreprocesser. ▪ At afprøve forskellige didaktiske metoder på egen krop og få inspiration til sammenhængende forløb med hjem. ▪ At omsætte viden om relationer i læreprocesser og i professionelt samarbejde til konkret didaktisk og samarbejdsmæssig praksis.

Via www.cok.dk/kursus-forpædagoger-der-medviker-iundervisningen KONTAKT Chefkonsulent Ulla Visbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

METODER I FORLØBET Læreprocessen vil tage udgangspunkt i deltagernes tavse viden og erfaring med læring og tilrettelæggelse af udviklingsprocesser for børn i det pædagogiske arbejde. Deltagernes tavse viden vil i forløbet blive ekspliciteret og omsat gennem fælles pædagogisk casearbejde, reflekterende samtaler og konkret undervisningsplanlægning. Der vil også være teoretiske oplæg, øvelser der anvender metoderne læringsstile, cooperative learning og digitale læringsmidler. Deltagerne vil blive bedt om at læse enkelte udvalgte artikler, udvikle et undervisningsforløb og foretage et mindre feltarbejde mellem undervisningsdagene.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


SKOLEUDVIKLING/LEDELSE

www.cok.dk

SFO - LEDELSE I FORANDRING Vi har brug for pædagogiske institutioner der kan at understøtte og udvikle vores kompetencer til at håndtere tilværelsens mangeartede udfordringer

MÅLGRUPPE SFO-, skole- og afdelingsledere. HVOR OG HVORNÅR Aaborg, start den 12.04.2013 Odense, start den 16.08.2013 Herlev, start den 23.08.2013 Det er også muligt at rekvirere forløbet hjem i egen kommune. Kontakt os for en uforpligtende snak. Læs mere om kurset og tilmeld dig på vores hjemmeside: www.cok.dk/skole PRIS 4.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer samt fuld forplejning. UNDERVISER

Lederne har brug for at udvikle ledelsesopgaven og skolen som organisation. Nyere forskning, undersøgelser, nye initiativer såsom Ny Nordisk Skole og den ny folkeskolereform vil sammen danne betydningsfulde rammer og inspiration for denne udvikling. Skolen har to ligeværdige opgaver: En undervisnings- og en fritidspædagogisk opgave. På nogle felter er opgaverne fælles og på andre er de forskellige. Udfordringen du som sleder står overfor, er både at udvikle og drage nytte af det fælles og det forskellige. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at vise vej, skabe processer og sammen med medarbejderne gøre det fælles og det forskellige til et betydningsfuldt potentiale for børnene og de unge. På den baggrund er det nødvendigt at fokusere på, hvad SFO'erne i særlig grad kan bidrage med. FORMÅL Formålet med kurset er at styrke SFO-ledelsens kompetence til både at være ledere af en fritidspædagogisk virksomhed og at kunne samarbejde om hele skolens udvikling med den øvrige ledelse samt alle skolens medarbejdere. Kurset indeholder følgende overordnede temaer: ▪ Modul 1: SFO'ens opgave i skolen nu og i fremtiden ▪ Modul 2: Ledelse af en pædagogisk virksomhed ▪ Modul 3: At udvikle organisationen FORM Vi underviser praksisnært og procesorienteret med afsæt i de udfordringer, som lederne møder i dagligdagen. Forløbet afvikles som et tre-dages eksternat kursus à tre moduler.

Pædagogisk konsulent Erik Hønge. Erik har særlig erfaring med etablering og udvikling af skolefritidsordninger og samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Foruden det har han stor undervisningserfaring i forløb for såvel SFO-ledere som medarbejdere. KONTAKT Uddannelsesleder Hannah Søborg T: 8779 6326 E: hs@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


SKOLEUDVIKLING / KURSUS

www.cok.dk

SFO'EN I FORANDRING Stigende krav til børns trivsel, læring og udvikling peger på folkeskolen herunder SFO'en - hvor opgaven skal løftes og leve op til forventningerne

MÅLGRUPPE Pædagogisk personale i SFO'en HVOR OG HVORNÅR Næstved, start den 27.09.2013 Det er også muligt at rekvirere forløbet hjem i egen kommune. Kontakt os for en uforpligtende snak. Læs mere om kurset og tilmeld dig på vores hjemmeside: www.cok.dk/skole PRIS 4.000 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer samt fuld forplejning.

Den nye skolereform udfordrer det pædagogiske arbejde på mange områder, hvilket nødvendiggør kontinuerlig refleksion og kompetencetilegnelse. SFO'ens centrale opgave er at arbejde med det enkelte barns kompetencer i en fritids- og socialpædagogisk ramme, samt at vægte og beskrive disse kompetencers betydning for barnets samlede trivsel, læring og udvikling. Der er i SFO'en særlige fokus på det kreative, sociale, alsidige, personlige og på krop og bevægelse. Samtidig er opgaven at tage del i undervisningen, såvel med selvstændige opgaver, som sammen med børnehaveklasselederne og lærerne. FORMÅL Kursets formål er at øge pædagogernes kompetencer til at optimere kvaliteten, tage større ansvar for det fritids- og socialpædagogiske arbejde, samt at konsolidere kompetencerne til at undervise og samarbejde med børnehaveklasselederne og lærerne i en fælles helhedsskole. Kurset indeholder følgende overordnede temaer: ▪ Modul 1: SFO'ens opgave i skolen nu og i fremtiden ▪ Modul 2: Mål- og indholdsbeskrivelse ▪ Modul 3: Pædagogisk kvalitet, dokumentation og evaluering FORM Vi underviser praksisnært og procesorienteret med afsæt i de udfordringer, som pædagogerne møder i dagligdagen. Forløbet afvikles som et tre-dages eksternat kursus á tre moduler.

UNDERVISER Pædagogisk konsulent Erik Hønge. Erik har særlig erfaring med etablering og udvikling af skolefritidsordninger og samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Foruden det har Erik stor undervisningserfaring fra forløb for såvel SFO-ledere som medarbejdere. KONTAKT Uddannelsesleder Hannah Søborg T: 8779 6326 E: hs@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.


BØRN OG UNGE / DAGTILBUD / SPROG

www.cok.dk

DET LILLE BARNS SPROG Om sprogarbejde i dagtilbud MÅLGRUPPE Pædagoger og andre professionelle i dagtilbud for børn. HVOR OG HVORNÅR? Aarhus: 08.10.2013 Herlev: 31.10.2013 Kurset kan rekvirers hjem til egen kommune efter nærmere aftale. PRIS 1.995,- kr. ekskl. moms. Kurset er praksisnært og sætter fokus på, hvordan de voksne omkring barnet kan støtte dets sproglige og kommunikative udvikling.

Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.

Hvordan integreres sprogarbejdet som en del af den daglige pædagogiske praksis? Hvad gør vi efter sprogvurderingerne?

TILMELDING

INDHOLD Forudsætninger for sproglig udvikling: ▪ Hjerne, miljø og socialt samspil Sproglig udvikling: ▪ Tilegnelse af sprog Sprogets rolle: ▪ Barnets udviklingsopgaver ▪ Sproget som redskab Sprog og andre udviklingsområder: ▪ Bl.a. motorik, opmærksomhed og hukommelse ▪ Når sproget ikke kommer af sig selv

Via www.cok.dk/det-lille-barnssprog KONTAKT Chefkonsulent Ulla VIsbech T: 8779 6346 E: uv@cok.dk Koordinator Line Mortensen T: 8779 6380 E: lm@cok.dk

Pædagogiske udfordringer: ▪ Hvad skal vi være opmærksomme på? Pædagogisk praksis: ▪ Hvordan er vi gode sprog- og kommunikationsmodeller? ▪ Sprogarbejde som en integreret del af den daglige pædagogiske praksis UNDERVISER Margrethe Jungersen - Autoriseret psykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi. Privatpraktiserende og tilknyttet Taleinstituttet i Aalborg med udredning af børn og unge med bl.a. sproglige og neuropsykologiske vanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.

Katalog dagtilbud  

COKs ydelser på dagtilbudsområdet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you