Page 1

åbne KUrsUsaKtiviteter

COK arrangerer åbne kurser om lovgivning, metoder og kommunikation samt kurser med kommunalfaglig ekspertviden. Kurserne kan rekvireres hjem til egen kommune. sKræddersyede aKtiviteter

COK udvikler skræddersyede aktiviteter baseret på jeres behov. det kan blandt andet være strategiske kompetenceforløb, forløb med ECTS-point, aktionslæringsforløb, projekter om social innovation og tværfaglige projekter. det er muligt at søge midler fra Kompetencefonden til de skræddersyede forløb med ECTS-point. Kontakt os for en dialog. vidensplatForm

COK er den kommunale vidensplatform på det sociale område. de metoder og den specialviden, der udvikles i eller i samarbejde med kommunerne, omdanner vi til praksisnære kursusaktiviteter, som skaber værdi for dig i dit daglige arbejde. vidensCaFeer

COK formidler forskningsresultater, nye metoder og ekspertviden gennem vores tværkommunale videnscafeer på det sociale område.

// se alle aKtUelle KUrser, datoer, steder og priser på www.cok.dk

COK PÅ dET SOCIaLE OMRÅdE

EFTERÅR 2014

HER FIndER dU OS: TELEFOn: 8779 6300 aalborg Gasværksvej 24, 3. sal 9000 aalborg E: nord@cok.dk

vejen Jyllandsgade 12 6600 Vejen E: syd@cok.dk

næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 næstved E: sj@cok.dk

aarHUs Hedeager 5, 1. sal 8200 aarhus n E: cok@cok.dk

odense Schacksgade 39 5000 Odense C E: fyn@cok.dk

storKøbenHavn Lyskær 3ef, 1. sal 2730 Herlev E: hos@cok.dk

KompetenCer til soCial velFærd For medarbejdere og ledere, der arbejder med udsatte børn og unge

Har dU idÉer til KompetenCeUdviKlingsForløb? COK udformer aktiviteter med udgangspunkt i de behov, du efterspørger. Vi modtager gerne inspiration fra dig, hvis du har en særlig viden eller anvender en metode, der kan være til gavn for andre af landets kommuner eller forslag til temaer, som kan understøtte visionen om mere kvalitet og viden i indsatsen over for udsatte børn og unge.

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter i ind- og udland. COK samarbejder med KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgave varetagelse.

www.cok.dk


KURSUSOVERSIGT Forebyggende indsats på normalområdet Den magiske butik - Hvad koster en ven? Tag signalerne alvorligt - underretninger om børn og unge Kultur- og religionsforskelle: Kriminelle minoritetsunge Lovlig magtanvendelse over for børn

Kompetencer til social velfærd

Den personligt udviklende leg Rekonstruktionsleg - en inklusionsfremmende konflikthåndtering

I COK har vi fokus på at styrke din faglighed, hvad enten du arbejder med den forebyggende indsats på normalområdet, myndighed, familiepleje eller dag- og døgnforanstaltning. Vi har i kraft af vores solide erfaring og kommunalfaglighed stort kendskab til jeres udfordringer og tilbyder kompetenceudviklingsforløb, som matcher jeres behov. Vi har tætte relationer til institutioner, der arbejder med forskning og kvalitetsudvikling på det sociale område. Endvidere har vi et stærkt netværk af specialister fra den offentlige sektor, som formår at bygge bro mellem teori og praksis. De metoder og den specialviden, der udvikles i eller i samarbejde med kommunerne omdanner vi til praksisnære kursusaktiviteter, som skaber værdi for dig i dit daglige arbejde. COK vil sikre: } at nyudviklede metoder, redskaber og værktøjer videreudvikles og implementeres landsdækkende } høj faglighed og kvalitet i indsatsen gennem videndeling mellem kommunerne } udbredelse af teoretisk viden, der er vigtig for at højne kvaliteten af den socialfaglige indsats

Anne Midutzki T: 8779 6380 E: ami@cok.dk

Gitte H. Jensen T: 8779 6314 E: ghj@cok.dk

Dorthe Bidstrup T: 8779 6365 E: dbj@cok.dk

Helle Hornsyld T: 8779 6311 E: hp@cok.dk

Unges exit fra grupperelateret kriminalitet Retslig forhold – hverdagsjura i det offentlige (modul på Kommunomuddannelsen) Sagsbehandling (modul på Kommunomuddannelsen) Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag Rusmiddelskadede børn Familiepleje

Børns seksualitet Unges exit fra grupperelateret kriminalitet Myndighed Den gode afgørelse – et vigtigt element i det gode samarbejde med borgeren

Må vi oprette en Nemkonto til barnet? Netværkspleje – hvorfor og hvordan? KRITH – Kom godt i gang Rusmiddelskadede børn Coaching af unge

Børn og unge-udvalgsafgørelser – afgørelser om foranstaltninger uden samtykke Børnefaglig undersøgelse – en dynamisk proces

Få styr på reglerne om hjemmetræning efter Servicelovens § 32 Servicelovens § 41 og § 42 – temadag Det gode samspil med støttepersoner efter Servicelovens § 54

KONTAKT Os

Tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde – Processtøtte til overgangen mellem barn og voksen

Børnesamtaler i institutioner – gør vi det, vi tror vi gør?

Personalejura for ledere

COK tilbyder derfor kurser, temadage, konferencer og skræddersyede læringsforløb med fokus på lovgivning, metoder og kommunikation, og som fremmer kvalitet og viden i indsatsen over for udsatte børn og unge. I kataloget finder du vores aktuelle aktiviteter målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med udsatte børn og unge.

Lene Hausted T: 8779 6323 E: lh@cok.dk

Robusthed og fællesskab

MYNDIGHED - FORTSAT -

Coaching af unge - et træningsforløb, internatforløb samt opfølgningsdag

aktiviteter i støbeskeen Social teori (modul på Kommunomuddannelsen) Social praksis (modul på Kommunomuddannelsen) Kurser i samtaler med borgere

Dag- og døgnforanstaltning Kultur- og religionsforskelle: Kriminelle minoritetsunge Magtanvendelse over for anbragte børn og unge Børnesamtaler med behandlingsfokus – i teori og praksis

Fra truet til udfordret

Rusmiddelskadede børn Coaching af unge Kommunikation

Konflikthåndteringskurser som skræddersyede forløb

De vrede børn Læs effektivitet - kursus i hurtiglæsning

Ledelse Det personlige Lederskab: Ledelse uden formelt personaleansvar (modul på Den Offenlige Lederuddannelse) Coaching (modul på Den Offentlige Lederuddannelse)

Få dine budskaber igennem!

Social analyse og handling – et refleksionsredskab i praktisk socialt arbejde

Ledelse, kommunikation og organisation (modul på Den Offentlige Lederuddannelse)

De fysiske rammer – et aktivt bidrag til forandringsledelse Lederskab med uformelt personaleansvar

www.cok.dk/nyhedsbrev

// FØLG MEd PÅ cok.dk eller i vores nyhedsbrev for mere information om COKs kurser

Supervisionsuddannelse

Social tilsyn

Den gode sagsbehandling – en glemt kunstart?

Læs mere på www.cok.dk/børnekataloget

Mentoruddannelse

Coaching og supervision som skræddersyede forløb

Kultur- og religionsforskelle: Kriminelle minoritetsunge

COK administrerer Børnekataloget for Socialstyrelsen – en kursusrække der fokuserer på de udfordringer, som er centrale for dig som leder eller medarbejder på børn- og ungeområdet. Kursusrækken er gratis med undtagelse af et gebyr på 250 kr. pr dag (ex. moms) til forplejning og leje af lokale. Børnekataloget udbydes i sin nuværende form frem til udgangen af 2014.

Snak om psykiske lidelser - med alle børn

Nøglen til succesfuld anbringelse findes i godt samarbejde

Team- og netværksledelse (modul på Den Offentlige Lederuddannelse)

Livet er en direkte udsendelse – om kropssprog, kommunikation og sammenhænge i personers adfærd

Snak om det - med hele familien

Styrket borgerkontakt

Unges exit fra grupperelateret kriminalitet

Børnekataloget Tilmeld dig COKs nyhedsbrev og hold dig opdateret om de nyeste aktiviteter og tilbud inden for socialområdet.

Arbejd med stil – læringsstile på arbejdspladsen

Offentlig kommunikation og formidling - modul på Kommunomuddannelsen

Signs of safety i praksis

FÅ INSPIRATION

Kommunikation - FORTSAT -

Grundudannelse i Ledelse

HENT FORLØB HJEM TIL DIN KOMMUNE Ønsker I at hente et forløb hjem i egen organisation, er det også muligt. Vi udvikler og gennemfører interne uddannelser, kurser, seminarer, temamøder, arrangementer, workshops m.v., skræddersyet til jeres lokale behov, strategier, mål og værdier. Kontakt os for en dialog

Social velfærd efterår 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you