Page 1

– For gensidig sparring og inspiration. Vi vil være din kommunes vigtigste og mest kvalificerede partner, når det gælder udvikling og uddannelse.– Og derfor vil vi gerne i dialog om de strategiske udviklings- og uddannelsestiltag, vi hver især er optaget af. Det kvalificerer vores udvikling og sikrer, at vores kompetencer kan blive til udviklingskraft for din kommune. For at skabe den bedste baggrund for samarbejdet, inviterer vi derfor til et gratis og uforpligtende dialogmøde. Et dialogmøde med COK varer typisk en halv dag. Vi vil fortælle om de strategiske udviklingsopgaver, som vi arbejder med, og vi vil sparre med jer om jeres udviklingstiltag og tilgange. Dagsordenen for mødet sætter vi i fællesskab. Den kan dreje sig om talentudvikling, evaluering, seniorområdet – eller andre aktuelle temaer der i fokus hos os og hos jer. Kontakt vores team eller skriv til E: konsulent@cok.dk og book et dialogmøde. Skriv kort hvilke temaer I ønsker at drøfte, så vender vi tilbage og træffer nærmere aftale om mødet. Book og vind: – Booker du et dialogmøde inden 15. maj, er du med i konkurrencen om at deltage gratis på ICMA’s årlige konference for kommunale ledere fra hele verden. Præmien inkluderer rejse, ophold og konferencedeltagelse. Konferencen finder sted 18.-21. september i Milwaukee, Wisconsin. Hovedtemaerne for dette års ICMA-konference er: › Defining excellence in the New Normal › Challenges of citizen engagement › Employee relations and changing demographics › Lessons in leadership › Rightsizing government services Her kan du læse mere om ICMA: ICMA.org (International City/County Management Association).

HR og strategi Chefkonsulent Bent Suhr T: 8779 6378 E: bsu@cok.dk

Ledelsesudvikling Chefkonsulent Ulrik Toft T: 8779 6375 E: ut@cok.dk

Organisation og innovation Udviklingskonsulent Lisbeth Christensen T: 8779 6362 E: lch@cok.dk

// læs mere på cok.dk/konsulentydelser

Hold dialogmøde med COK

Kontakt vores team for mere information:

2011

her finder du os: hovednummer T: 8779 6300

Adresser Aalborg Gasværksvej 24, 3. sal 9000 Aalborg E: nord@cok.dk

Aarhus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J E: midt@cok.dk

Odense Schacksgade 39 5000 Odense C E: fyn@cok.dk

Grenaa Den Kommunale Højskole Kystvej 26 8500 Grenaa E: cok@cok.dk

Vejen Jyllandsgade 12 6600 Vejen E: syd@cok.dk

Næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 Næstved E: sj@cok.dk

Storkøbenhavn Lyskær 3ef, 1 sal 2730 Herlev E: hos@cok.dk

Konsulentydelser

Projekt- og procesledelse Chefkonsulent Jacob Dyppel T: 8779 6304 E: jady@cok.dk

Playground Udviklingskonsulent Peter Larsen T: 8779 6350 E: pl@cok.dk

E-læring Chefkonsulent – e-læring Camilla Jespersen T: 8779 6347 M: 6122 3105 E: cmj@cok.dk

Læs mere om COKs konsulentydelser – besøg cok.dk/konsulentydelser

COK er Danmarks største virksomhed inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk.

www.cok.dk


Konsulentydelser

Ydelsespaletten › Læs mere på cok.dk

• HR & strategi • Ledelsesudvikling • Organisation og innovation • Projekt og procesledelse • Playground • E-læring E-læring Projekt & procesledelse Ud fra organisationens projektmodenhed sammensætter vi et eller flere målrettede forløb, der kan styrke portefølje-, programog projektledelse på vejen mod Den Effektive Projektorganisation.

Ledelsesudvikling HR & strategi Ydelserne inden for dette felt retter sig mod HR-afdelinger og de strategiske niveauer i organisationen, primært udviklingsenheder og ledelse. Aktuelle forløb: › Ligeværdige fora, f.eks. partnerskaber › Udvikling og facilitering af seniorkonfe rencer, der sætter livs- og arbejdsglæden i centrum › Rådgivning i forhold til organisations og strukturforandringer › Kompetenceanalyser m.m. – herunder GAP-analyser › Procesfacilitering ved f.eks. udarbejdelse af værdigrundlag og personalepolitikker › Styring og facilitering af konferencer, stormøder osv. › Coaching/supervision › Netværk for HR-chefer/udviklingschefer/ personalechefer, hvor COK faciliteter kvartalsvise møder med fokus på aktuelle temaer og tendenser › Coachingforløb for HR-chefer, enten i form af klippekort eller andre aftaler af kortere eller længere varighed › Konsulenthjælp til udvikling af digitali seringsstrategi på HR-området › Udarbejdelse af uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud til HR konsulenter og andre nøglepersoner › Konflikthåndtering og adgang til elektronisk konflikthåndteringsprogram med konsulentbistand › Organisationsudvikling, hvor vi fx i en periode har en konsulent ”inde” i kommunen.

Et skræddersyet lederudviklingsforløb indbefatter ofte den samlede ledergruppe i en kommune men kan også have udvalgte ledere som målgruppe. Det særlige ved lederudviklingsforløbet er, at forløbet har en unik og konkret betydning for kommunens udvikling.

Organisation & innovation

Aktuelle forløb:

Aktuelle forløb:

› › › › › › › › › ›

Skab fundamentet › Den innovative ansøgning – konsulentbistand gennem alle faserne.

Strategiseminarer med direktion/ ledergrupper Udvikling og facilitering af en lederuge for alle kommunens ledere Dialogmøder med kommunens ansvarlige for lederudviklingsforløbet Fokusgruppeinterviews med ledere og mellemledere Surveys – i form af spørgeskemaundersøgelser. Et skræddersyet lederudviklingsforløb, der hænger sammen med implementering af en ny styringsmodel Fastlæggelse af lederrollen i et nyt styringsparadigme Fælles begrebsliggørelse af styringsbegreberne, herunder forandrings- og programteori, effektstyring og dokumentation Træning i den ”svære” afskedigelsessamtale på en fælles kick off-dag med inddragelse af bl.a. teater-formen Tilrettelæggelse og gennemførelse af modulopbyggede forløb med fokus på innovation, kommunikation og effektivitet Facilitering af ledernetværk og ledermøder med fokus på den daglige ledelse.

Når den måde vi plejer at gøre tingene på, udfordres af nye vilkår, kan det blive nødvendigt at udvikle helt nye måder at tænke og handle på.

Organisationsudvikling › Kulturanalyse › Facilitering af netværk om innovation. Værktøjer og metode › Det innovative læringsrum › Redskabskursus › Løbende forbedringer › Lær at elske nedskæringer! › Nytænkning i prejektarbejde – før projektet er gået i gang. Innovation i institutioner › At skabe en endnu bedre daginstitution › Det innovative entreprenørskab – i folkeskolen. Strategi og visionsprocesser › Det innovative visionsarbejde › InnovationsCamp – det arbejdende laboratorium.

Aktuelle forløb: › Program- og Porteføljeledelse (work shop for ledere og medarbejdere) › Den gode Styregruppe (workshop eller temadag for ledere og medarbejdere) › Projekttyper, proceskriterier, succeskriterier, evaluering (workshop for ledere, projektledernetværk mm.) › Agil projektledelse med SCRUM › Pre-jekter: kreativitet og modning af projektidéer. Se også vores åbne uddannelser og kurser inden for projekt- & procesledelse: Projektledelse – kom godt fra start Et solidt indblik i styring og ledelse af projektets opstarts- og planlægningsfase. Den Offentlige Projektlederuddannelse™ Uddannelsen tilbyder projektkompetencer til at styre og lede projekter fra idé til evaluering i politiske organisationer. Styring af internationale (EU) projekter Kom godt i gang med tværnationale EUprojekter! Et kursus for dig der skal søge og deltage i EU-projekter. Program- og Porteføljeledelse Få styr på projektmylderet! Projektkultur og projektmodenhed Vi designer en serie indsatser til din organisation ud fra projektmodenhed. Proceslederuddannelsen™ Få kompetencer til at lede, designe og optimere processer i din organisation ud fra en agil Action-learning tilgang.

// Følg med på cok.dk eller i vores nyhedsbrev for mere information om COK-kurser

Playground COK Playground er en innovativ platform, hvor vi samarbejder med forskere og professionelle kunstnere: Sangere, dansere, skuespillere og filmfolk om at udvikle nye, kreative og udviklende lærings- og samarbejdsformer, der skaber nye måder at løse opgaver på i kommunerne. Læring og udvikling skabes i et levende og tillidsfuldt læringsrum fyldt med kreativitet, udfordring og humor. Derfor satser vi på det kreative og nyskabende som katalysator for meningsfyldt læring. Dialogteatret Playground omfatter også Dialog Teatret, som er kommunernes eget debatteater. Dialog Teatret inviterer deltagerne med på en opdagelsesrejse, hvor virkeligheden trækkes ind til fælles udforskning. Professionelle skuespillere spiller problematiske situationer fra deltagernes hverdag, og deltagerne kommer med løsningsforslag, der straks afprøves. En temadag med Dialog Teatret indeholder teater, dialog, oplæg, øvelser, sang og leg. Alle er aktive. Erfaringer udveksles, erkendelser gøres, latteren samler, og nye veje åbnes. Vi skal ikke være enige, men vi skal prøve at forstå hinanden, fordi forskellighed frisætter liv og dynamik. Dagen slutter med at vi laver en handlingsplan: Hvad skal vi gøre anderledes? Hvem gør hvad?

I e-læringsforløb ændres kursistens rolle fra at være passiv modtager af undervisning til at være den aktive part, som lærer ved at se og evt. høre konsekvenserne af sine egne beslutninger. Kursisten kan arbejde individuelt på et læringsforløb, som er tilgængeligt hele døgnet, og stoffet kan efterfølgende repeteres efter behov.

COKs konsulentydelser

Vores aktiviteter omfatter:

Vores skræddersyede læringsforløb er baseret på de nyeste læringsprincipper. De er praksisnære og tilbyder jer nye muligheder for at håndtere hverdagens udfordringer. Forløbene kan fx relatere sig til en forandring i organisationen, eller et ønske om at en afdeling eller et team arbejder på samme tid med et læringsforløb.

BMPN – “grafiske beskrivelser” af arbejdsgange Lær hvordan du læser, dokumenterer og modellerer processer i Business Process Modeling Notation (BPMN). KL Emnesystemastik E-læringsbaseret introduktion til systematisering af kommunale oplysninger og sagsdokumentation via KLE. Konflikthåndtering for ledere Indsigt i at håndtere vanskelige situationer og konflikter konstruktivt med og blandt dine medarbejdere.

Vi udvikler og gennemfører interne uddannelser, kurser, seminarer, temamøder, arrangementer, workshops m.v., skræddersyet til lokale behov, strategier, mål og værdier.

Fordele ved et skræddersyet læringsforløb fra COK: › Kompetenceudviklingen kan kobles til organisationens mål og strategier › Det interne samarbejde styrkes › Følsomme og fortrolige emner kan behandles i en lukket kreds › Flere medarbejdere får et kompetenceløft på samme tid › Kompetenceudviklingen kan foregå fleksibelt og indpasses i forhold til arbejdsopgaverne.

Konflikthåndtering for medarbejdere Indsigt i at håndtere vanskelige situationer og konflikter konstruktivt og hensigtsmæssigt på arbejdspladsen.

Vores tilgang I COK har vi en helhedsorienteret, anerkendende og praksisrettet tilgang til de konsulentopgaver, vi bliver stillet overfor. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og sammensætter hvert forløb med henblik på at udfordre og kvalificere jeres håndtering af de daglige udfordringer.

Introduktion til kommunal personaleadministration for decentrale ledere Overblik over aftaler og regler for ledelse af medarbejdere.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er vigtigt at inddrage alle relevante organisatoriske niveauer og have blik for de praktiske relationer, der udspiller sig på kryds og tværs i dagligdagen mellem mennesker.

Trivselsguiden Et værktøj til dig, som er tovholder på en trivselsmåling.

Som et varemærke for vore konsulentydelser lægger vi vægt på kvalitet i hele processen – fra den første kontakt og kvalificeringen af kundens ønsker, over faciliteringen til implementeringen i organisationens daglige praksis.

Webbaseret MUS-koncept Et værktøj til at systematisere og effektivisere dit medarbejderudviklingsforløb. Webintroduktion til nyansatte Gør din kommune kendt af de nye medarbejdere.

Vi arbejder med respekt og ydmyghed i forhold til de mennesker og organisationer der berøres af vores arbejde. Derfor er vore læringsforløb kendetegnet ved: › At medarbejdere og organisationer bliver aktører i de ud viklingsprocesser de deltager i › At praksis udfordres gennem skabelsen af et refleksionsmiljø hvor forskellige udfordringer, visioner og drømme spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver › En anerkendende tilgang der tager højde for individuelle og organisatoriske læreprocessers mangfoldighed.

cok.dk

Konsulentydelser  

aarhus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J E: midt@cok.dk E-læring Chefkonsulent – e-læring Camilla Jespersen T: 8779 6347 M: 6122 3105 E: cmj@...

Konsulentydelser  

aarhus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J E: midt@cok.dk E-læring Chefkonsulent – e-læring Camilla Jespersen T: 8779 6347 M: 6122 3105 E: cmj@...

Advertisement