Page 1

Chefkonsulent – e-læring Camilla Jespersen T: 8779 6347 M: 6122 3105 E: cmj@cok.dk

E-LÆRING Effektiviseret kompetenceudvikling BMPN – “grafiske beskrivelser” af arbejdsgange Lær hvordan du læser, dokumenterer og modellerer processer i Business Process Modeling Notation (BPMN).

Blended learning forløb Bemærk at COK både tilbyder stand alone produkter (ren e-læring) og blended learning forløb, der kombinerer e-læringen med traditionel undervisning. Kontakt os og hør om mulighederne.

// læs MERE på cok.dk/e-læring

For mere information kontakt:

2011

E-læring

her finder du os: hovednummer T: 8779 6300

Adresser Aalborg Gasværksvej 24, 3. sal 9000 Aalborg E: nord@cok.dk

Aarhus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J E: midt@cok.dk

Odense Schacksgade 39 5000 Odense C E: fyn@cok.dk

Grenaa Den Kommunale Højskole Kystvej 26 8500 Grenaa E: cok@cok.dk

Vejen Jyllandsgade 12 6600 Vejen E: syd@cok.dk

Næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 Næstved E: sj@cok.dk

Storkøbenhavn Lyskær 3ef, 1 sal 2730 Herlev E: hos@cok.dk

KL Emnesystemastik E-læringsbaseret introduktion til systematisering af kommunale oplysninger og sagsdokumentation via KLE. Konflikthåndtering for ledere Indsigt i at håndtere vanskelige situationer og konflikter konstruktivt med og blandt dine medarbejdere. Konflikthåndtering for medarbejdere Indsigt i at håndtere vanskelige situationer og konflikter konstruktivt og hensigtsmæssigt på arbejdspladsen. Trivselsguiden Et værktøj til dig som er tovholder på en trivselsmåling. Webbaseret MUS-koncept Et værktøj til at systematisere og effektivisere dit medarbejderudviklingsforløb. Webintroduktion til nyansatte Gør din kommune kendt af de nye medarbejdere. Introduktion til kommunal personaleadministration for decentrale ledere Overblik over aftaler og regler for ledelse af medarbejdere.

COK er Danmarks største virksomhed inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk.

www.cok.dk


E-læring

Ydelsespaletten › Læs mere på cok.dk

BMPN – “grafiske beskrivelser” af arbejdsgange Lær hvordan du læser, dokumenterer og modellerer processer i Business Process Modeling Notation (BPMN). Kurset tilbyder en grundlæggende viden i at læse, dokumentere og modellere processer i BPMN. Deltageren føres gennem BPMN’s verden, og man stifter bekendtskab med en række symboler, der anvendes i de diagrammer, der ligger i KL’s Arbejdsgangsbank. Fokus er selve BPMN og ikke på, hvordan de forskellige BPMN-værktøjer anvendes. E-læringskurset i BPMN tager 2-3 timer at gennemgå.

• BMPN – “grafiske beskrivelser” af arbejdsgange • KL Emnesystemastik • Konflikthåndtering for ledere • Konflikthåndtering for medarbejdere • Trivselsguiden • Webbaseret MUS-koncept • Webintroduktion til nyansatte Introduktion til kommunal personale• administration for decentrale ledere

Introduktion til kommunal personaleadministration for decentrale ledere Webintroduktion til nyansatte

KL Emnesystemastik Webbaseret MUS-koncept

E-læringsbaseret introduktion til systematisering af kommunale oplysninger og sagsdokumentation via KLE. Kurset tilbyder indsigt i at finde det rigtige journalnummer til sager og i at afgrænse en sag i enkeltsager. Desuden tilbyder kurset introduktion i elementerne i KLE i form af emner og handlingsfacetter, og vi kommer rundt om, hvordan man finder den rigtige kombination via søgning i stikordene. Formålet med KLE er sikker myndighedsdrift og overholdelse af forvaltningslovgivningen, samt kommunernes behov for at kunne styre sager. Kurset i KL Emnesystematik tager ca. 30-45 minutter at gennemgå.

Konflikthåndtering for ledere Konflikthåndtering for ledere klæder dig på til at håndtere vanskelige situationer og konflikter med og blandt dine medarbejdere. Som chef eller leder kommer du ofte ud for, at selv små uoverensstemmelser med eller mellem medarbejdere kan udvikle sig dramatisk, hvis der ikke handles i tide. Derfor er en konstruktiv håndtering af konflikter en vigtig kompetence, hvis du vil udøve god personaleledelse. Få indsigt i at håndtere konflikter og vanskelige situationer konstruktivt: › › › › › ›

E-læring

Teknikker til konflikthåndtering Lederrollen i samarbejdsrelationer Metoder til positiv afvæbning Større bevidsthed om reaktionsmønstre Samtaleteknik og styring af vanskelige samtaler Etik, grænser og hensyn til den enkelte.

Kurset i Konflikthåndtering for ledere tager ca. 3 timer at gennemgå. Kurset kan bruges som opslagsværk i op til seks måneder.

Konflikthåndtering for medarbejdere Konflikthåndtering for medarbejdere klæder dig på til at håndtere vanskelige situationer og konflikter med og blandt dine kolleger. Konflikter og vanskelige situationer opstår på alle arbejdspladser, hvor mennesker er sammen om at løse arbejdsopgaver. Gode samarbejdsrelationer kan være med til at forebygge konflikter. Men gode arbejdsrelationer opstår ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde at skabe dem og daglig pleje for at vedligeholde dem. Få indsigt i at håndtere konflikter og vanskelige situationer konstruktivt: › › › › › ›

Håndtere metoder til positiv afvæbning Teknikker til konflikthåndtering Større bevidsthed om reaktionsmønstre Medarbejderrollen i samarbejdsrelationer Gennemføre en støttende kollegasamtale Etik, grænser og hensyn til den enkelte.

Kurset i Konflikthåndtering for medarbejdere tager ca. 3 timer at gennemgå. Kurset kan bruges som opslagsværk i op til seks måneder.

Trivselsguiden Et værktøj til dig som er tovholder på en trivselsmåling. Trivselsguiden fører dig gennem de vigtigste overvejelser og beslutninger, der skal træffes før, under og efter gennemførelsen af trivselsmålinger. Guiden kombinerer information og refleksionsspørgsmål, og til hvert trin i guiden har du mulighed for at tage og gemme noter til din egen proces, som du senere har mulighed for at tilrette. Når du har gennemgået guiden kan du printe din egen drejebog, der indeholder de væsentligste overvejelser og beslutninger samt en tidsplan for de forskellige aktiviteter i processen. Drejebogen vil være med til at skabe et godt overblik over jeres proces, og de beslutninger I har truffet. Hvis I er flere personer involveret i planlægningen og gennemførelsen af målingerne, vil såvel guiden som den samlede plan være et godt redskab til at bevare et fælles overblik over processen, aktiviteter og ansvar.

Et værktøj til at systematisere og effektivisere dit medarbejderudviklingsforløb. Med konceptet får du et effektivt overblik over processen - fra forberedelse over selve samtalerne og til opfølgning på udviklingsbehov og aftaler. Det betyder professionel lederstøtte for dig og den øvrige ledelse. Du får: › Et elektronisk kompetencekatalog, der viser det individuelle kompe tenceafsæt og dokumenterer den målrettede kompetenceudvikling. › Et elektronisk spørgeskema - både MUS og GRUS, der kan skræddersyes efter ønsker og behov. › En grafisk afrapportering, der viser afdelingens besvarelser. › Sparring og coaching hos COK, der kan finde sted før, under og efter forløbet. COK tilbyder at fungere som coach for den nye leder, der måske gennemfører MUS for første gang.

Gør kommunen kendt af de nye medarbejdere! Konceptet giver kommunen mulighed for at præsentere sig selv på en enkel og fleksibel måde. På webbet henter de nye medarbejdere viden om deres nye arbejdsplads, og kommunen har rum og mulighed for at præsentere historien, værdierne, kulturen, organisation – og alt hvad en ny medarbejder ellers bør vide. Bemærk at konceptet også er velegnet som byggesten, der kan indgå på hjemmesiden eller intranettet. Konceptet er skabt med udgangspunkt i den kommunale arbejdsplads, og det faktum at en gennemsnitlig kommune hvert år byder velkommen til 1.500 nye medarbejdere. Det er gennemtestet og anvendes i flere kommuner, og det er let at ændre på indholdet. Løsningen er så fleksibel, at den kan tilpasses de forskellige kommuners behov og ønsker inden for nogle givne rammer. Vi rådgiver jer gennem hele processen og tilpasser konceptet til jeres organisation og udviklingsbehov.

Løft din viden om personaleadministration og let din hverdag. For første gang tilbydes et komplet kursus, som giver dig overblik over aftaler og regler, der gælder for håndtering af dine medarbejdere. Kurset kommer rundt om alle emner, som er vigtige, for at du kan varetage den daglige personaleadministration. Udgangspunktet er situationer du møder i din hverdag. Som decentral leder har du brug for at vide noget om personaleadministration, derfor gives her en introduktion der dækker alle situationer lige fra, at du vælger at ansætte en medarbejder til medarbejderen på et tidspunkt ikke længere skal være på arbejdspladsen. Kurset er udarbejdet sammen med KL’s konsulenter på de enkelte fagområder. Overblik over aftaler og regler for ledelse af medarbejdere: › › › › › ›

Introduktion til ansættelsesret Ansættelsen Løndannelse Arbejdstid Fravær Opsigelse.

Kurset er en blanding af teoretisk viden og øvelser med udgangspunkt i situationer fra hverdagen som decentral leder. Undervejs kan man teste sig selv, og til sidst kommer man rundt i hele stoffet via et jeopardyspil. Kurset i Introduktion til kommunal personaleadministration for decentrale ledere tager ca. 3 timer at gennemgå.

Trivselsguiden tager ca. 30-45 minutter at gennemgå.

Læs mere på cok.dk/e-læring

// Følg med på cok.dk eller i vores nyhedsbrev for mere information om COK-kurser

Scan stregkoden og se en kursusdemo Søg på QR scanner i App Store eller på Android Market for at hente en gratis stregkodescanner. cok.dk

e-læring  

e-læringskurser