Page 1

Kurs VBA- podstawy VBA


Podstawy VBA


Szanowni Państwo,

W poniższej prezentacji znajdziecie przedstawienie podstaw języka VBA. Tych, którzy chcieliby zapoznać się dokładniej z zagadnieniami związanymi z programowaniem, zapraszamy na kurs VBA, który realizujemy w naszej firmie - na wszystkich poziomach zaawansowania. Więcej informacji, ciekawostek oraz przykładów systematyzujących poznaną wcześniej wiedzę, znajdą Państwo również w Strefie Wiedzy na stronie Cognity.


VBA • Ten skrót pochodzi od angielskich słów: Visual Basic for Applications

Kurs VBA


powstanie Visual Basic for Application ewoluował z języka Basic oraz języka Visual Basic.

Kurs VBA


powstanie Język Basic • Został opracowany na początku lat 60, • Skrót oznacza Begginer’s All- purpose Symbolic Instruction Code (Uniwersalny kod instrukcji symbolicznych dla poczatkujących), • Był przeznaczony do nauki programowania, • Był językiem działającym w środowisku tekstowym, Kurs VBA


powstanie Język Visual Basic • Składnia oparta na języku Basic, ale unowocześniona, • Wprowadzono interfejs graficzny, dzięki czemu można było wybrać komponenty w oknie programu.

Kurs VBA


powstanie Język Visual Basic for Application • Opiera się na języku Basic i Visual Basic • Został zaimplementowany w aplikacjach pakietu MS Office • Pozwala na automatyzację pracy z dokumentami.


VBA Program napisany w VBA, aby działał- wymaga: • Dla plików *.doc zainstalowania programu MS Word • Dla plików *.xls zainstalowania programu MS Excel • VBA nie pozwala na zapisywanie plików z rozszerzeniem *.exe


Rola VBA • Zwiększenie szybkości oraz dokładności pracy, poprzez zarejestrowanie makra- najprostszego programu, który można stworzyć w VBA, • Użycie języka VBA do napisania programu, wykonującego aplikacje zainstalowane w komputerze.


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem kursie VBA w Excelu Podstawowy lub Makra w MS Excel zapraszamy do kontaktu: –

Cognity Szkolenia ul. Dietla 25/5 31-070 Kraków –

Tel. +48 12 421 87 54 e-mail: biuro@cognity.pl www.cognity.pl

Aby być na bieżąco odwiedzaj nas również na portalu Facebook https://www.facebook.com/cognityszkolenia Zapraszamy!

Cognity kurs VBA- podstawy VBA  

Zapraszam do zapoznania się z podstawą języka VBA. Więcej można dowiedzieć się na stronie www.cognity.pl oraz na kursie VBA w Excelu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you