Page 1

Visual Basic for Applications (VBA)- rejestrowanie makr w MS Excel


MS Excel - rejestrowanie makr w języku VBA


Szanowni Państwo,

W poniższej prezentacji znajdą Państwo informację jak zarejestrować makro w języku programowania VBA z wykorzystaniem MS Excel. Zainteresowanych zagadnieniami związanymi z arkuszem kalkulacyjnym, zapraszamy na szkolenie Excel, które realizujemy w naszej firmie - na wszystkich poziomach zaawansowania. W Strefie Wiedzy na stronie Cognity znajdą państwo wiele informacji, ciekawostek, kursów i przykładów systematyzujących poznaną wcześniej wiedzę z zakresu MS Office.


Rejestrowanie makra Funkcja programu Excel, która rejestruje makra, działa na zasadzie zamieniania wykonywanej czynności na kod źródłowy języka programowania VBA.


W jakim celu rejestrować makra? Makro rejestruje się, między innymi, po to by zautomatyzować powtarzające się operacje, zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę kroków potrzebnych do wykonywania często powtarzających się czynności.


Sposób rejestrowania makr Makro można zarejestrować w taki sposób by program Excel zapamiętał dane polecenie np. jako formatowanie aktualnie zaznaczonego zakresu.


Sposób rejestrowania makr cz. 1 Przykładem takiego formatowania może być użycie dowolnej czcionki np. Arial, o rozmiarze 12, podkreślenia tekstu i zastosowania koloru zielonego.


Sposób rejestrowania makr cz. 2 W celu utworzenia nowego makra trzeba wykonać następujące czynności: 1. W arkuszu, w dowolnej komórce, należy wprowadzić tekst lub wartość liczbową. 2. Zaznaczyć komórkę, w której znajduje się tekst lub wartość liczbowa.


Sposób rejestrowania makr cz. 3 3. Wybrać z menu Narzędzia pozycję Makro, a później pozycję Zarejestruj nowe makro. Wyświetli się okno dialogowe Rejestrowanie makra. 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wyświetli się nazwa Makro1, którą można dowolnie edytować wprowadzając własną nazwę utworzonego makra np. FormattingMacro.


Sposób rejestrowania makr cz. 4 5. W polu Klawisz wprowadzić skrót litery F, a następnie przypisać do makra skrót klawiaturowy Ctrl +Shift + F, i potwierdzić OK. Nastąpi zamknięcie okna dialogowego i wyświetli się pasek narzędziowy Zatrzymaj rejestrowanie.


Sposób rejestrowania makr cz 5 6. Następnie należy wybrać z menu Format pozycję Komórki i później kliknąć kartę Czcionka. Wybrać czcionkę Arial, rozmiar 12, podkreślenie i kolor zielony i nacisnąć OK. 7. Ostatnim krokiem jest wybranie z menu Narzędzi pozycji Makro i Zatrzymanie rejestrowania.


Cognity Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się przede wszystkim w szkoleniach informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów z pakietu Ms Office. Przeszkoliliśmy już setki przedstawicieli klientów korporacyjnych, biznesowych, pracowników instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych (zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki referencje na naszej stronie internetowej).


Cognity Proponując najwyższej jakości usługi edukacyjne, umożliwiamy naszym klientom odkrywanie nowych pokładów praktycznej wiedzy, która wpływa na realną poprawę ich wyników oraz podniesienie komfortu wykonywanej pracy. OFERTA FIRMY COGNITY OBEJMUJE: ▶ Szkolenia otwarte ▶ Szkolenia zamknięte (dedykowane dla firm) ▶ Konsultacje ▶ Opiekę poszkoleniową ▶ Doradztwo informatyczne


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanym przez nas szkoleniu, zapraszamy do kontaktu: –

Cognity Szkolenia ul. Dietla 25/5 31-070 Kraków –

Tel. +48 12 421 87 54 e-mail: biuro@cognity.pl www.cognity.pl

Aby być na bieżąco odwiedzaj nas również na portalu Facebook https://www.facebook.com/cognityszkolenia Zapraszamy!

Cognity kurs VBA: Jak tworzyć makra?  
Cognity kurs VBA: Jak tworzyć makra?  

Cognity zaprasza do zapoznania się z materiałem przedstawiającym tworzenie makr w programie MS Excel. To zagadnienie jest szeroko prezentowa...

Advertisement