Page 1

Rodzaje wykres贸w w MS Excel


Szanowni Państwo, Poniższy artykuł zapozna Państwa z wybranymi rodzajami wykresów dostępnych w programie MS Excel. W artykule zostaną wstępnie omówione zagadnienia związane z następującymi rodzajami wykresów: • kolumnowe • słupkowe • kołowe • liniowe • punktowe • giełdowe Szczegółowe informację na temat rodzajów oraz możliwości wykorzystania wykresów dostępnych w programie Excel przedstawiamy na kursie Excel Wykresy – Prezentacja i Wizualizacja Danych organizowanym przez Firmę Cognity Szkolenia.


Autorem prezentacji jest Grzegorz Plak – trener Cognity


Wykres kolumnowy Danymi, które można zaprezentować na wykresie kolumnowym w Excelu są m.in. dane, które rozróżniamy względem kategorii lub czasu. Ten rodzaj wykresu umożliwia nam nałożenie kilku serii danych. Przykładem może być porównanie kosztów poniesionych w 2013 roku względem kwartałów (rys. 1). Proszę zauważyć, że oś kategorii (tam gdzie są kwartały) znajduje się na osi poziomej (osi OX).


Wykres kolumnowy

Rys. 1. Wykres kolumnowy


Wykresy słupkowe W przypadku, gdy mamy dane, które dobrze wyglądają na wykresie kolumnowym, ale oś kategorii jest nieczytelna, to warto rozważyć zastosowanie wykresu słupkowego (w którym oś kategorii jest zamieniona z osią wartości). Poniżej przedstawiono przykład liczby zrealizowanych inwestycji w 2000 roku (rys. 2).


Wykresy słupkowe

Rys. 2. Wykres słupkowy


Wykresy kołowe Wykresy kołowe mają na celu wizualizację danej kategorii w oparciu o całość. Idealna jest sytuacja, gdy mamy niewiele kategorii, ponieważ zbyt duża ich liczba wpłynie negatywnie na przejrzystość wykresu. Na poniższym wykresie zaprezentowano udział poszczególnych kosztów w wytworzeniu produktu (rys. 3).


Wykresy kołowe

Rys. 3. Wykres kołowy Kurs Excel


Wykresy liniowe Idealnymi danymi do wykresów liniowych to dane ciągłe (np. czas). Na wykresach liniowych można zobaczyć czy istnieje trend. Na rys. 4 przedstawiono przykładowy miesięczny wykres zysku osiągniętego ze sprzedaży produktu X.

Kurs Excel


Wykresy liniowe

Rys. 4. Wykres liniowy Kurs Excel


Wykresy punktowe Przy pomocy wykresów punktowych można zaprezentować korelację pomiędzy dwoma zmiennymi. Przykładem może być sprawdzenie zależności pomiędzy ceną mieszkania (oś pionowa) oraz wysokością piętra (oś pozioma), na którym znajduje się to mieszkanie (rys. 5).

Kurs Excel


Wykresy punktowe

Rys. 5. Wykres punktowy Kurs Excel


Wykresy giełdowe Prezentację instrumentu finansowego np. akcji czy ceny walut warto wykonać na wykresie giełdowym. Dzięki temu wykresowi można nanieść informacje dotyczące ceny otwarcia, maksymalnej ceny, minimalnej ceny jak również ceny zamknięcia. Przykład zastosowania wykresu giełdowego przedstawiono poniżej. (rys. 6).

Kurs Excel


Wykresy giełdowe

Rys. 6. Wykres giełdowy Kurs Excel


Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/2;jsessionid=DOJq-37FO z dn. 2014-06-08


Powyższy temat jest jednym z elementów kursu Excel Wykresy- prezentacja i wizualizacja danych

Szkolenie to, podobnie jak inne specjalistyczne kursy Excel, organizowane przez firmę Cognity, ma na celu usprawnienie i przyspieszenie pracy w tym najbardziej popularnym arkuszu kalkulacyjnym.

Cognity kurs Excel - wykresy  

Zobacz rodzaje wykresów w Excelu. Przedstawiony temat jest częścią kursu Excel Wykresy - wizualizacja i prezentacja danych. Więcej informacj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you