Page 1

Mediana


Mediana


Szanowni Państwo,

W poniższej prezentacji znajdą Państwo informacje na temat korzystania z funkcji Mediany w programie w MS Excel. Wszystkich zainteresowanych różnorodnością i funkcjonalnością jakie posiada program Excel, zapraszamy na kurs Excel podstawowy organizowany w naszej firmie - na wszystkich poziomach zaawansowania.


Mediana jako wartość środkowa Mediana grupy obserwacji jest uważana za wartość środkową, gdy jest ona podana w kolejności uporządkowanej


Obserwacja Mediany Często uważa się, że połowa obserwacji jest położona po niżej mediany, a druga powyżej. Załóżmy, że obserwacja składa się z liczb 3,4,5,6 i 7. Środkową liczbą tego zbioru liczb jest 5.

Kurs Excel


Położenie wartości Nie jest jednak prawdą, że połowa leży powyżej niej, a druga poniżej. Można stwierdzić, że ta sama liczba obserwacji leży niżej mediany, co wyżej jej poziomu.

Kurs Excel


Parzyste liczby obserwacji Jeśli mamy w zbiorze pewnych danych parzystą liczbę obserwacji możemy powiedzieć, że połowa leży powyżej, a druga poniżej. W przypadku parzystej liczby obserwacji, nie ma środkowej obserwacji i nie można zidentyfikować obserwacji, która odpowiada medianie.

Kurs Excel


Obserwacje w zbiorze Gdy dodamy jedną obserwację do poprzedniego zbioru by składał się z liczb 3,4,5,6,7 i 8. Nie ma żadnej obserwacji w środku zbioru. Możemy zmienić zbiór na 3,4,5,5,5 i 6. Chociaż piątka jest medianą nie ma żadnej rozpoznanej obserwacji w zbiorze.

Kurs Excel


Średnia dwóch środkowych liczb Excel obliczając medianę z parzystej liczby rekordów pobiera średnią dwóch środkowych liczb. W tym przykładzie średnią z liczb 5 i 6 która wynosi 5,5.

Kurs Excel


Obliczanie średniej Przy parzystej liczbie obserwacji połowa leży poniżej mediany, a druga połowa zbioru powyżej naszej mediany

Kurs Excel


Wykres Mediany Cena wywoławcza produktu – Mediana

Kurs Excel


Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w organizowanym przez nas kursie Excel Podstawowy lub kursie Excel Średniozaawansowany zapraszamy do kontaktu.

Cognity kurs Excel - mediana  

Zapoznaj się z tematem mediany w programie Excel. Więcej z tego tematu dowiesz sie na kursie Excel: http://www.cognity.pl/szkolenie-excel,s,...