Page 1

MS Excel – edycja obrazów w arkuszu


MS Excel – edycja obrazów w arkuszu za pomocą obszaru dopasowywania


Szanowni Państwo,

Z poniższej prezentacji dowiedzą się Państwo w jaki sposób poddać edycji wstawione do arkusza kalkulacyjnego obrazy za pomocą obszaru dopasowywania. Tych, którzy chcieliby zapoznać się dokładniej z zagadnieniami związanymi z arkuszem kalkulacyjnym, zapraszamy na szkolenie Excel, które realizujemy w naszej firmie - na wszystkich poziomach zaawansowania. Więcej informacji, ciekawostek oraz przykładów systematyzujących poznaną wcześniej wiedzę, znajdą Państwo również w Strefie Wiedzy na stronie Cognity.


Obrazy w arkuszu kalkulacyjnym Program Excel umożliwia edycję pliku graficznego jakim jest obraz. Dostępne są cztery grupy służące edycji obrazu. Są to: 1. Obszar Dopasowywanie 2. Obszar Rozmieszczanie 3. Obszar Style obrazu 4. Obszar Rozmiar


Edycja obrazów w Excelu • Aby można było zacząć edytować dany obraz najpierw należy go wstawić do arkusza kalkulacyjnego. Następnie kliknąć na wstawiony obraz. Wyświetlą się cztery grupy dzięki którym możemy edytować wybrany obrazek. •

Kurs Excel


Obszar dopasowywania W skład obszaru dopasowywania wchodzą następujące elementy: • Przycisk Usuń tło, który umożliwia usunięcie niepożądanego tła w obrazku .Po zaznaczeniu wygląda on następująco:

Kurs Excel


Obszar dopasowywania c.d. • Menu Korekty, który umożliwia m. in. zwiększanie i zmniejszanie jasności, kontrastu czy ostrości obrazu

Kurs Excel


Obszar dopasowywania c.d. • Menu Kolor, który umożliwia zmianę koloru danego obrazu po to aby poprawić jakość, dopasować go do zawartości dokumentu, przekolorować czy nasycić bardziej obrazek.

Kurs Excel


Obszar dopasowywania c.d. • Menu Efekty artystyczne, który pozwala nadać obrazkowi wygląd szkicu lub namalowanego obrazu.

Kurs Excel


Obszar dopasowywania c.d. • Przycisk Kompresuj obrazy, służący do zmniejszania rozmiaru pliku graficznego a jednocześnie całego arkusza. Poprzez kompresje obrazu jakość grafiki ulega pogorszeniu.

Kurs Excel


Obszar dopasowywania c.d. • Przycisk Zmień obraz, który pozwala na zmianę obrazka na inny przy zachowaniu całego formatowania jakie zrobiliśmy • Menu Resetuj obraz, umożliwia przywrócenie obrazka do jego pierwotnego wyglądu. Odrzuca wszystkie zmiany jakie wprowadziliśmy.

Kurs Excel


Cognity Edycja obrazów w arkuszu kalkulacyjnym jest jednym z elementów szkolenia przeprowadzonego w ramach kursu Excel Podstawowy. Kurs ten, jest jednym ze szkoleń MS Office przeprowadzonych w ramach Excela Podstawowego prowadzonego przez firmę Cognity. Ma on na celu urozmaicenie i upiększenie grafiki wstawionej do arkusza kalkulacyjnego.

Cognity kurs Excel - edycja obrazów w arkuszu cz.1  
Cognity kurs Excel - edycja obrazów w arkuszu cz.1  

Zachęcamy do zapoznania się z edycją obrazów w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to temat obejmujący podstawy pracy z Excelem. Więcej ciekawych i...

Advertisement