Page 1


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

: a i n a t y p   y z r t   e i b o Zadaj  s 1. W  jakich  czasach  żyję?   s  Jakie  stoją  przede     mną  wyzwania?   2. Kim  jestem  jako     kognitywista?     s  Jakie  mam  potrzeby,     cele,  wartości?   3. Dokąd  zmierzam?   s  Komu  i  czemu     jestem  potrzebny?  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

? ę j y ż   h c a s a z c   h c i k W  ja  Współcześnie  liczą  się  umiejętności  i  uczenie  się   …a  nie  płeć,  wiek,  pochodzenie,  czy  tzw.  przypadek  

The  future  belongs  to  creators  and  emphasizers,  pattern   recognizers,  and  meaning  makers.  These  people  -­‐   artists,   inventors,   designers,   storytellers,   caregivers,   consolers,   big   picture   thinkers   -­‐   will   now   reap   society's   richest   rewards  and  share  its  greatest  joys.   Daniel  Pink  A  whole  new  mind.     Why  right-­‐brainers  will  rule  the  future  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

? ń a d a b   o d   a b e z r t o p   o g Cze


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

: a i n a t y p   y z r t   e i b o Zadaj  s 1. W  jakich  czasach  żyję?   s  Jakie  stoją  przede     mną  wyzwania?   2. Kim  jestem  jako     kognitywista?     s  Jakie  mam  potrzeby,     cele,  wartości?   3. Dokąd  zmierzam?   s  Komu  i  czemu     jestem  potrzebny?  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

? ę t s i w y t i n g o k   ć a n z o p z o r   k a J s  Kreatywny,  kooperatywny,  komunikatywny;)   s  Otwarty  na  relacje  i  współpracę  z  innymi  ludźmi...   s  Gotowy  się  uczyć  i  czerpać  wiedzę  z  wielu  źródeł...   s  Niepokorny,  nonkonformistyczny,  zbuntowany!   s  Interakcyjny,  innowacyjny,  intuicyjny  w  myśleniu  ;p  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

? ę t s i w y t i n g o k   e j u Co  cech s  PROAKTYWNOŚĆ:  badania,  analizy,  porównania,  testy...   s  CIAŁOŚCIOWOŚĆ  w  badaniu  i  opisywaniu  człowieka   Wyjaśnianie  procesów  poznawczych  „od  środka”    

s  MODELOWANIE człowieka  i  KONSTRUOWANIE  świata   s  WOLNY  WYBÓR:  swoboda  w  działaniu  naukowym   s  ZRÓŻNICOWANIE:  wszechwiedza,  interdyscyplinarność   s  WSPÓŁPRACA:  prowadzenie  badań  w  zespołach    


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

: a i n a t y p   y z r t   e i b o Zadaj  s 1. W  jakich  czasach  żyję?   s  Jakie  stoją  przede     mną  wyzwania?   2. Kim  jestem  jako     kognitywista?     s  Jakie  mam  potrzeby,     cele,  wartości?   3. Dokąd  zmierzam?   s  Komu  i  czemu     jestem  potrzebny?  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

  e z s u i r a t i n g o k   i   t a i r a t i n g Ko s  Kognitariat  (wg  Eco)  to  organizacja  ludzi     wytwarzajacych  wiedzę  i  wpływających    na  innych,  poprzez  ich  programowanie.   s  Kognitariusz  (wg  Kozieleckiego)  to  osoba     zajmująca  się  produkowaniem,  porządkowaniem,   przechowywaniem  i  przekazywaniem  wiedzy.   s  Projektowanie  systemów  i  serwisów  informacyjnych   dopasowanych  do  odbiorców,  czyli  user-­‐friendliness.   s  Upraszczanie  wszystkiego,  co  wiąże  się  z  działaniem.  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

… e t u p m o c   s r e t u  Let  comp   ! g n i n a e m   e k a m   e l p o e p   d n a   s  Technologia  narzędziem  poznania?   s  Co  komputery  mogą  zrobić  za  nas?   s  Jak  możemy  z  nimi  współdziałać?   s  Jak  wspomagają  współpracę?    Usability  i  user-­‐friendliness:  card  sorting   w  ramach  projektowania  nowej  strony  UAM.    Partycypacyjność:  każdy  z  nas  może  mieć  i  ma  wpływ   na  formy  interakcji  z  komputerem  i  stronami  www  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

: a i n a t y p   y z r t   e i b o Zadaj  s 1. W  jakich  czasach  żyję?   s  Jakie  stoją  przede     mną  wyzwania?   2. Kim  jestem  jako     kognitywista?     s  Jakie  mam  potrzeby,     cele,  wartości?   3. Dokąd  zmierzam?   s  Komu  i  czemu     jestem  potrzebny?  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

o g e i k s t o g y W   a j c a Sygnifik  Sygnifikacja:  tworzenie  nowych  związków  umysłu     ze  znakami  –  przedmiotami  wspomagającymi  nas     w    myśleniu,  działaniu  i  tworzeniu  rzeczywistości.    Znaki  –  narzędzia  psychologiczne  służą     upraszczaniu  procesów  poznawczych     i  rozszerzaniu  zasięgu  ich  działania:   liczenie,  język,  pismo,  mapy  i…  komputery!  

Znaki  pozwalają  sterować  swoim  zachowaniem   i  wywierać  wpływ  na  innych,  myśleć  wspólnie.  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

  o w t s w a n z o k y z ę J   : e n w y t i kogn "   Nie  jesteśmy  samodzielni,  nie  istniejemy  niezależnie     od  innych  i  nie  działamy  indywidualnie.  Lecz  wspólnie!   "   Uczestniczymy  w  serii  scen  wspólnej  uwagi!   "   Najważniejszą  zdolnością  ludzką  jest     utożsamianie  się  z  „takimi  jak  ja”.   "   Neurony  lustrzane  a  komunikacja  czlowiek-­‐komputer   "   Rozwój  języka  a  nauczanie  za  pomocą  komputera   "   Projektowanie  przyjaznych  systemów  dialogowych  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

Colorado Literacy  Tutor  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

i g a w u   j e n l ó p s w   Sceny  Komunikacja  to  kooperacja,  interakcja  symboliczna,     w  której  skupiamy  uwagę  na  pewnym  przedmiocie     i  mamy  świadomość,  że  partner  interakcji  również     jest  skupiony  na  tym  przedmiocie  (odzwierciedlenie)    My  ludzie  nie  przekazujemy  sobie  informacji,     lecz  wspólnie  wzajemnie  odzwierciedlamy  uczucia,     czyli  nadajemy  znaczenia  określonym  zachowaniom.    Przekazujemy  sobie  język  i  inne  formy  komunikacji,   rozwiązujemy  problemy,  dzielimy  się  doświadczeniem.  


Konrad Juszczyk  Kim  jest  kognitywista?  PFK  10  stycznia  2009  

P 4   E I N PRZESŁA  Podzielmy  się     uwagą  i  wiedzą!      Podbudujmy     naukowe  relacje!    Pokażmy  więcej,     niż  możemy  powiedzieć;)    Przekonujmy  do     zastosowań  swych  badań!  

) ; A I N E POWODZ

PFK-KOGNI-Juszczyk-2009  

1. W
  jakich
  czasach
  żyję?
   s Jakie
   stoją
  przede
  
   mną
  wyzwania?
   2. Kim
...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you