Page 1

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA Konrad Juszczyk, jesień 2010 Wstęp do językoznawstwa I


Komu komunikacja?  

! 

MIEJSCA: w  jakich  sytuacjach  się  komunikujemy?  

! 

MODALNOŚCI: co  konkretnie  robimy  w  komunikacji?  

! 

MEANING: w  jakim  celu  się  komunikujemy?    

! 

METODY BADAŃ:  jak  i  czym  badamy  komunikację?    

! 

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE:  nauki  o  komunikacji   Konrad  Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   2


Miejsca–cele komunikacji   ! 

Karmienie piersią  

! 

Pytanie o  drogę  

! 

Spotkanie, spacer  

! 

Podryw, uwodzenie  

! 

Nauka i  nauczanie  

! 

Konsultacja, egzamin  

! 

Sprzedaż, reklamacja  

! 

Spowiedź, kolęda  

! 

Gra, zabawa,  sport  

! 

Wizyta u  lekarza  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   3


Miejsca–cele komunikacji   ! 

Obiad rodzinny,  święta;)  

! 

Wiec polityczny,  zebranie  

! 

Dyskusja, debata  oxfordzka  

! 

Obrady parlamentu  i  rządu  

! 

Wykład, warsztaty,  szkolenie  

! 

Manifestacja, marsz  milczenia  

! 

Konferencja, kongres,  zjazd  

! 

Msza, nabożeństwo  masowe  

! 

Występ, koncert,  teatr,  kino  

! 

Komunikacja miejska,  miasto  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   4


Modalności komunikacji   ! 

PRACA I  DZIAŁANIE  

! 

GŁOWA, GESTY,  GŁOS  

! 

PRZESTRZEŃ

! 

SYGNAŁY zapachu  i  smaku  

! 

POSTAWA CIAŁA  

! 

SŁOWA i  SKŁADNIA  

! 

POCIERANIE I  DOTYK  

! 

SEMANTYKA i  SEMIOTYKA  

! 

MIMIKA TWARZY  

! 

STATUS SPOŁECZNY,  strój  

! 

KONTAKT WZROKOWY  

! 

PISMO i  inne  media,  internet  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   5


Meaning, czyli  potrzeby   ! 

Pierwotne: ciepło,  pożywienie,  opieka,  kontakt,  rozwój!  

! 

BYCIE: obecność,  dotyk,  przeżywanie  emocji,  wolność!  

! 

DZIAŁANIE: pomoc,  pomysłowość,  praca  (wspólna)  

! 

INFORMACYJNE: co  się  dzieje?  co  się  stało?  co  nowego?  

! 

EGO: uznanie,  ocena,  potrzeba  bycia  zauważonym  

! 

SPOŁECZNE: przynależność  do  grupy,  dostęp  do  dóbr   Konrad  Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   6


Metody badań   ! 

Intro-­‐ i  retrospekcja:  co  robię  i  co  się  ze  mną  dzieje?   ! 

! 

Jak reaguję  na  świat  zewnętrzny?  Co  mówi  mi  ciało?  

Obserwacja ludzi  w  sytuacjach  komunikacyjnych   ! 

Co i  po  co  robią?  Co  się  powtarza?  Co  mnie  dziwi?  

! 

Nagrania terenowe,  studyjne,  eksperymenty  kontrolne  

! 

Czytanie opisów  podróży  międzykulturowych  i  innych...  

! 

Szczegółowy opis,  stawianie  hipotez,  szukanie  potwierdzeń!  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   7


MOŻLIWOŚCI badawcze   ! 

Filozoficzna: działanie,  nazywanie,  symbolizowanie,  bycie  

! 

Humanistyczna: komunikacja  a  osobowość  i  rozwój  

! 

Psychologiczna: rozmowa  jako  narzędzie  w  terapii  

! 

Socjologiczna: język  jako  wyznacznik  statusu  społecznego  

! 

Biologiczna: komunikacja  zwierząt,  ludzie  jako  zwierzęta;)  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   8


MOŻLIWOŚCI badawcze       ! 

Językoznawcza: słowa;),  komunikacja  międzykulturowa  

! 

Szkoleniowa: coaching,  sprzedaż,  NLP,  Toastmasters  

! 

Markehngowa: public  relahons,  polityka,  obsługa  klienta  

! 

Cybernetyczna: informacja,  programowanie,  internet  

! 

Technologiczna: komórki,  szyfrowanie,  kosmos  i  kosmici;)  

Konrad Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   9


Pytania i  problemy   ! 

Co determinuje  nasze  zachowania  komunikacyjne?  

! 

Jak komunikacja  jest  zależna  od  kultury,  a  jak  od  natury?  

! 

Jak przenosimy  je  pomiędzy  sytuacjami  komunikacyjnymi?  

! 

Jak modalności  wpływają  na  siebie  i  współgrają  ze  sobą?  

! 

Które modalności  są  dynamiczne,  a  które  statyczne?  

! 

Jak możemy  klasyfikować  sytuacje  komunikacyjne?   Konrad  Juszczyk,  jesień  2010  -­‐  Wstęp  do  językoznawstwa  I   10

Lingwistyka I  

Oto pierwsza prezentacja z kursu lingwistyki: wprowadzenie do nauk o komunikacji

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you