Page 1

The Pearl May 2014

International School Saigon Pearl - 92 Nguyen Huu Canh St., Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam Email: admissions@issp.edu.vn Website: www.issp.edu.vn


Principally Speaking, Dear ISSP Parents, We are now in the final stretch before school is concluded for the 2013-2014 school year. I am very pleased with the progress the children have made and look forward to sharing the MAP results with you June 10th. MAP scores are one way that we determine if children are appropriately placed, but we also rely heavily on their chronological age to place children in a class that is developmentally appropriate. ISSP follows a western school calendar in order to be aligned with college entrance ages of western universities. It can be very challenging to enter an American or Australian college for any student, much less a student who may be significantly younger than other college freshmen. Likewise, for sport and extracurricular activities, younger students may be at a disadvantage. I encourage parents to think long term about accelerating grade promotion that may not match emotional maturity and may create anxiety for adolescents. For the Pearls, Lisa Johnson Campus Principal

Kính gửi Phụ huynh học sinh trường Quốc tế Saigon Pearl, Chúng ta hiện đang ở giai đoạn cuối trước khi kết thúc năm học 2013-2014. Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của học sinh và mong muốn chia sẻ kết quả của bài kiểm tra MAP với phụ huynh vào ngày 10/6. Kết quả bài kiểm tra MAP giúp chúng ta quyết định lớp phù hợp cho các em, nhưng chúng tôi cũng căn cứ theo độ tuổi của các em để xếp lớp giúp các em có sự phát triển phù hợp. Chương trình của ISSP được sắp xếp theo lịch phương tây để liên kết lên đến lứa tuổi đại học của các trường đại học phương Tây. Có thể sẽ là một thử thách cho bất kỳ học sinh nào nếu vào một trường đại học ở Mỹ hoặc Úc nếu nhỏ tuổi hơn những sinh viên năm thứ nhất. Tương tự như vậy, đối với thể thao và các hoạt động ngoại khóa, các học sinh nhỏ tuổi có thể cũng sẽ gặp những hạn chế nhất định. Tôi khuyến khích các bậc Phụ huynh nên suy nghĩ lâu dài về việc chuyển con em lên các lớp học lớn hơn mà việc đó có thể chưa phù hợp với sự trưởng thành về cảm xúc và có thể sẽ tạo ra sự lo lắng cho các em. Đại diện Pearl, Hiệu trưởng Lisa Johnson

To Infinity and Beyond!

Welcome Dr. James F. Reilly 30th May 2014


Grade 3, 4 & 5 Music and Art Extravaganza May 15, 2014


From the Technology Lab The redesigned layout of our computer lab facilitates peer editing and collaborative investigations. In grade Grade 1 every student has been busy celebrating their study of animals by making movie trailers with our iPad. Kindergarteners have been busy making Spirographs. Grade 5 students made digital portfolios for their student led parent conferences. Grade 4 have been writing code using the LOGO programming language. Grade 3 students used Google maps to answer questions about the countries they have studied. Grade 2 has been busy taking on pattern challenges with both shapes and number series. 

Nhà trường đã bố trí lại phòng máy tính và sửa bàn máy tính để học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức trong giờ học. Tất cả các học sinh Lớp 1 bận rộn để tổ chức kỷ niệm môn động vật của mình bằng cách làm những đoạn phim tóm tắt trên máy iPad của trường. Các em lớp Lá cũng bận rộn để làm Spirographs. Các em học sinh Lớp 5 đã chuẩn bị danh mục đầu tư kỹ thuật số của mình cho cuộc họp phụ huynh. Lớp 4 viết mã nguồn để sử dụng cho chường trình ngôn ngữ LOGO. Học sinh Lớp 3 sử dụng chương trình bản đồ của Google để trả lời cho những câu hỏi về những đất nước mà các em đã học. Lớp 2 cũng đã rất bận rộn để vượt qua thử thách với 2 dạng hình khối và dãy số.

Angelina Jolie

Samadhi

Lionel Messi

Bao

Michelle

Selena Gomez

If you could meet a famous person, who would it be? Cristiano Ronaldo

Nethila

STUDENT VOICES


Moving Up!

Saigon Pearl students had transition day on May 16th. This was an opportunity for students to meet the new teachers and see their new classroom. Please know that there is the potential to have personnel change over the summer, as is the case for all schools. However, it is our hope that these visits will help alleviate fears that students may have about new classes in spite of the risk that there may be changes. Everyone is looking forward to a great 2014-2015!!!

Ngày Chuyển Tiếp Học sinh của Saigon Pearl đã có Ngày chuyển tiếp vào Thứ 6 ngày 16/5/2014. Đây là cơ hội để học sinh gặp gỡ giáo viên mới và làm quen với lớp học mới của các em. Xin vui lòng ghi nhớ rằng có khả năng nhân sự sẽ thay đổi trong mùa hè, các trường học đều có trường hợp này xảy ra trong năm học sắp tới. Tuy nhiên, Nhà trường hy vọng rằng cuộc thăm viếng này sẽ giúp học sinh giảm bớt lo lắng có thể có về lớp học mới khi có sự thay đổi về nhân sự vào năm học mới. Tất cả mọi người đang mong đợi một năm học 2014-2015 thú vị!!!

C O N G R AT U L AT I O N C L A S S O F 2 0 1 4

REMINDER

School will be dismissed before lunch at 11:35 on the last day of school on June 13th 2014

Ngày học cuối cùng sẽ kết thúc trước bữa trưa lúc 11:35 ngày 13/06/2014


Cyber Safety With children spending time online at younger and younger ages, it is vital that we explicitly teach young children how to protect themselves online. ISSP hosted Vu Nguyen, Country Manager for McAfee Protection, to speak with our grades 3 - 5 about protecting themselves and their family from internet predators and computer viruses. It was a great presentation and the children learned many useful tips!

An Toàn Trên Mạng Đối với học sinh sử dụng internet ở độ tuổi thiếu nhi, điều quan trọng là chúng ta dạy các em một cách rõ ràng như thế nào để tự bảo vệ mình. ISSP đã tổ chức mời ông Nguyễn Huy Vũ từ công ty McAfee Protection đến nói chuyện với các em học sinh Lớp 3-5 về việc bảo vệ bản thân và gia đình của các em khỏi các kẻ phá hoại trên mạng và các loại vi rút máy tính. Đó là một bài thuyết trình tuyệt vời và học sinh đã học được nhiều lời khuyên hữu ích!

Physics is Fun!

Grade 3 had an unbelievable time exploring​ force and motion during one of our science units this year. The students worked really hard on several experiments demonstrating the concepts and skills of the force and motion unit. After learning all about different energies and forces of motion, the children were excited to travel to Suoi Tien Amusement Park where they were able to discover force and motion happening firsthand! The students witnessed force and motion in the form of a Ferris Wheel, bumper cars, train rides, topsy-turvy spinning rides and many more! The students were able to identify where the kinetic and potential energies occurred whilst riding the rides. Students were able to apply their newfound knowledge to real life! Môn Vật Lý Kỳ Thú!

Lớp 3 đã có một khoảng thời gian vô cùng thú vị để khám phá được lực tác động và lực chuyển động trong một phần của  môn khoa học trong năm học này. Các em học sinh đã khá khó khăn khi thực hiện một số thí nghiệm để chứng minh các khái niệm và kỹ năng của lực tác động và lực chuyển động. Sau khi học tất cả về sự khác nhau về các nguồn năng lượng và các lực chuyển động, các em đã hào hứng cùng chuyến du lịch tới công viên giải trí Suối Tiên, ở đó các em đã khám phá về lực tác động và lực chuyển động học xảy ra trên thực tế! Các em chứng kiến lực tác động và lực chuyển động bằng trò chơi Bánh Xe Ferris, tấm chắn của những chiếc xe hơi, lái xe lửa, vòng quay đảo lộn và nhiều hơn nữa. Các em có thể xác định được động năng và năng lượng sẵn có được tạo ra trong khi đang đi dạo bằng xe. Học sinh có thể áp dụng những kiến thức mới mà các em học được vào thực tế cuộc sống.

Calendar

June 6th: June 10th: June 12th: June 12th: June 13th:

Children’s Day Parent Coffee Hour MAP Test Review 9:00 Kindergarten Graduation 8:30 AM Library Fifth Grade Graduation 6:00 PM MPR Last Day of School Dismissal at 11:30 No Lunch Served on the Last Day

Ngày 6/6: Tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi Ngày 10/6: Cà phê sáng cùng phụ huynh trao đổi về bài Kiểm tra MAP lúc 9h00 sáng Ngày 12/6: Lễ Tốt Nghiệp của Lớp Lá lúc 8h30 tại Thư viện Ngày 12/6: Lễ Tốt Nghiệp của Lớp 5 lúc 6h chiều tại MPR Ngày 13/6: Buổi học cuối cùng, kết thúc vào lúc 11h30 Học sinh sẽ không ăn trưa tại trường vào buổi học cuối cùng này

Issp newsletter may2014