Page 1


editorial

l’aixarop

sumari Gerència..................................................4-5 Farmàcies amb història.............................6-7 Entrevista.................................................8-9 Jornades/cursos i campanyes...............10-11 Notícies...............................................12-13 Un poble, una farmàcia.................. 14-15-16 Reportatge...........................................17-18 I a més sóc farmacèutic........................19-20 Retalls de premsa......................................21 Altes, baixes i esdeveniments ...................22 Tu tens, jo vull / Naixements......................23

junta de govern Sr. Andreu Suriol Ribé President Sr. Tomeu Fullana Fiol Vicepresident Sr. Adolf Segarra Escobedo Secretari Sra. Francesca Masot Roigé Tresorera Sra. Montserrat Rocamora Batalla Vocal del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Sra. Noemí Giné Anguera Vocal d’Oficina de Farmàcia Sr. Francesc d’Assís Mateo del Pozo Vocal de Promoció i Docència Professional Sra. Sara Pros Saumoy Vocal de Farmacèutics Adjunts Sra. Rita Soler Márquez Vocal d’Alimentació, Nutrició i Dietètica Sra. Anna Sánchez Ferré Vocal d’Analistes Sr. Josep Olivella Falp Vocal d’Optometria, Òptica i Acústica Audiomètrica Sra. Amàlia Oliete Mathioux Vocal de Dermofarmàcia Sra. Zara Magre Sánchez Vocal de Distribució Sra. Pilar Salvador Collado Vocal de Farmacèutics d’Hospital Sra. M. Luisa Rosique Román Vocal d’IFM, Medi Ambient i Administracions Públiques Sra. Imelda Vergés Alonso Vocal d’Indústria Sr. Ramon Robusté Mateu Vocal d’Ortopèdia

staff Edita: Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona Codirectores: Amàlia Oliete Mathioux i Pilar Salvador Collado Consell redactor: Andreu Suriol Ribé, Montserrat Rocamora Batalla, Noemí Giné Anguera, Sara Pros Saumoy i Tina Rubio Plaza Art i disseny: Feeling Comunicació Coordinació editorial: Montse Preciado Maydeu D.L.T: 637 / 01

editorial REUNIÓ A GIRONA DE LES QUATRE JUNTES DELS COL·LEGIS CATALANS.

S

ota l’empara del Consell Català, el dissabte 20 d’octubre ens vam reunir a Girona tots els membres de les Juntes que vam poder per tal d’analitzar i aprofundir en els reptes que tenim plantejats.

La jornada es va repartir en tres blocs: el tecnològic (xarxa de comunicacions, e-recepta i e-facturació), el legislatiu (prestació farmacèutica als centres residencials socials i Llei de societats professionals) i el professional (innovació i desenvolupament de nous fàrmacs i la despesa en medicaments).

Va ser una oportunitat perquè tots ens poséssim al dia en matèries innovadores i canviants que aviat haurem d’incorporar a les nostres tasques habituals.

La col·laboració del nostre Col·legi es va materialitzar en dues ponències: una de la gerent sobre e-recepta i una altra sobre Societats Professionals del nostre secretari tècnic.

També la convivència i la discussió entre nosaltres ens van aportar una millora en el coneixement mutu i un enriquiment personal i col·lectiu, que mai està de més.

Profitosa, doncs, aquesta tercera trobada de Juntes. Esperem la quarta, d’aquí a dos anys, a les terres del Col·legi de Lleida, amfitrió experimentat pels molts anys d’organització dels simposis a la Val d’Aran.

Andreu Suriol

NOTA: El consell redactor de l’Aixarop no es fa responsable de les opinions expressades en la revista, ni necessàriament les comparteix totes, si bé, en pro de la llibertat d’expressió, les respecta i les publica íntegrament.
gerència

l’aixarop

Imatge col·lectiu Comunicacions COFT Durant els darrers anys les comunicacions del Col·legi han estat un tema al qual s’ha dedicat un esforç especial tot i que, en molts casos és difícil conjugar l’agilitat i l’eficàcia d’aquesta comunicació

Comunicació INTERNA En alguna ocasió ja hem parlat de la comunicació INTERNA, és a dir, cap al mateix col·legiat. En aquest sentit s’ha avançat en eines telemàtiques, com el correu electrònic i el web i nous reculls de comunicacions internes com ara el newsletter COFT info. D’altra banda, últimament s’han incorporat eines com un recull de premsa diari que tracta temes d’interès professional farmacèutic i que pot ser de gran utilitat per als col·legiats. Per últim, s’està treballant en eines interactives com fors web etc.

Comunicació EXTERNA Però, en aquesta ocasió, el que ens ocupa és la comunicació EXTERNA, és a dir, la comunicació cap a la població. El gran OBJECTIU en aquest cas és conscienciar la població, no únicament de les tasques habituals que desenvolupa el farmacèutic i que ja pot conèixer, sinó de tota la resta d’aspectes que, com a agent de salut, duu a terme i que poden ser més desconeguts, com ara l’assessorament personalitzat en diversos aspectes (dermatologia, nutrició, etc.), seguiment farmacotarapèutic, etc. El PÚBLIC OBJECTIU ja l’hem definit amb anterioritat, es tracta de la població i de les diferents entitats que formin part de la xarxa social de la província. El MISSATGE a donar és que el farmacèutic és aquell agent de salut que està a prop de la pobla-ció, que té una gran formació i que, per tant, pot aconsellar-te en molts hàbits de salut i ajudar a prevenir malalties a part de facilitar-te els fàrmacs per curar-les. I per últim, i no menys important, els MITJANS per fer arribar aquest missatge a la població, és adir, el vehicle: El Col·legi no és un ens que disposi de gran capacitat d’inversió en mitjans, ja que una gran campanya en mitjans massius (premsa, televisió, ràdio) amb l’objectiu de posicionar la imatge del farmacèutic per tal de ser efectiva necessitaria una gran inversió que s’escaparia dels pressupostos anuals. Per tant, en tot moment es prioritza la creació d’accions i campanyes que puguin ser atractives per als mitjans, una notícia que si és ben canalitzada (mitjançant la redacció de notes de premsa, la convocatòria de rodes de premsa, etc.) pot servir per fer una bona difusió de les diferents accions del farmacèutic i del Col·legi en representació seva. Per exemple, campanyes com els ‘Esmorzars Saludables’, en què els farmacèutics acudien a les escoles per tal de formar els nois i les noies en els bons hàbits alimentaris i, a més, els oferien un esmorzar; o la de ‘Pell sana’, en què els farmacèutics oferien unes xerrades de prevenció solar i a més s’analizava la pell de tot aquell que ho volia, van tenir una gran difusió a través dels mitjans locals i especialitzats. D’altra banda, s’estan duent a terme accions com ‘Petits i farmacèutics’, un nou projecte adreçat a un dels col·lectius que viu amb més il·lusió i més màgia aquestes festes: els infants. Aquesta iniciativa, que s’estrena enguany amb perspectives de continuïtat, consisteix en el lliurament del conte titulat El viatge d’en Leo, l’edició del qual ha patrocinat el mateix COFT, juntament amb els laboratoris Pfizer i la mútua AMA, a tots aquells nens i nenes que, maladaurament, són a l’hospital en aquesta època de l’any tan esperada per tots.


l’aixarop

Però, sens dubte, una de les oportunitats més clares per donar difusió al col·lectiu farmacèutic són les properes Jornades Nacionals d’Alimentació, que organitza el Consejo General pel proper mes de març de 2008 i que, gràcies a la feina feta des del COFT per la vocal d’Alimentació, en col·laboració amb els treballadors de la casa, es va aconseguir que fos a Tarragona. Aquesta és una gran ocasió per tal que el Col·legi es posicioni entre els mateixos professionals de la resta d’Espanya i també entre la població en general. Per aquesta raó, a part de l’organització general, de la qual s’encarrega el Consejo General, al Col·legi s’està treballant en un programa social i de comunicació. Per tal de poder professionalitzar aquest i altres temes amb l’afany de millorar constantment, fa un

gerència

parell de mesos es va decidir contractar els serveis de Garamond, empresa de màrqueting i comunicació implantada a la ciutat de Tarragona des de 1992 i que compta amb una dilatada experiència amb altres empreses i institucions de la zona. D’aquesta manera aconseguim optimitzar el nostre servei de Gabinet de Comunicació, reforçant la gran tasca que s’estava fent ja internament pel personal de la casa. Amb aquesta aposta es pretén oferir un servei més àgil i una major facilitat de contacte, i també, crear un flux constant d’informació tant amb els mitjans de comunicació com amb la societat en general.

Tina Rubio
farmàcies amb història

l’aixarop

FARMÀCIA MAS DE TARRAGONA Ens trobem a la Part Alta de Tarragona, concretament al carrer Major tocant les escales de la Catedral. Aquí hi ha la farmàcia de la Sílvia Mas Cavallé que, des de fa vint-i-set anys, n’és la titular. Encara hi ha gent gran que la coneix com la farmàcia Diges. L’Àngela Diges va ser la primera propietària, cap al 1925, i va ser al barri durant 46 anys. No és estrany, doncs, que perduri el seu record. El 1971 va ser titular Juan José Aguilar de la Pardina, farmacèutic que va desenvolupar el càrrec de secretari del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona quan el Sr. Vidal n’era el president. Però es va traslladar a Valladolid el 1980 i va ser aleshores quan la Sílvia va fer-se càrrec de la farmàcia. El barri també ha anat canviant. Si bé és veritat que la mitjana d’edat de la població va disminuint perquè la gent gran es va reemplaçant per joventut, la primera encara continua sent majoritària. Tota aquesta zona s’està rehabilitant i això contribueix a atraure gent jove. Ens comentava la Sílvia que té problemes d’espai: la farmàcia és als baixos i no pot créixer per cap dels costats. Malgrat tot, disposa d’un

La Silvia Mas (dreta) amb la seva col·laboradora, la Ma.Carme Garcia.
farmàcies amb història

l’aixarop

soterrani de dos pisos però complicat d’habilitar, ja que la farmàcia està situada sobre les escales de l’antic fòrum romà. Ens explica que, tot i que es tracta d’una farmàcia molt antiga, quan ella se’n va fer càrrec no va trobar cap vestigi d’aquesta antiguitat. Ni pots ni utensilis ni estructura que ho recordés. És una llàstima no haver pogut conservar aquest valor, doncs de ben segur que avui dia seria un atractiu més d’aquesta zona plena d’empremtes del passat, catalogades per la Unesco Patrimoni de la Humanitat. La Sílvia compta amb l’ajuda de la Ma. Carme Garcia des de fa vint anys i les dues tenen un munt d’anècdotes per contar, com la del malalt que demanava l’ampolla del “butano” referint-se a l’Utabon® amb el tap de color taronja o aquella recepta amb la prescripció: “un mes” que les va fer tornar boges intentant desxifrar-la fins que van esbrinar que hi havia una altra recepta de la mateixa pacient on també s’indicava “un més”, però fent constar el fàrmac de què es tractava. Agraïm l’estona que ens han dedicat i esperem que aviat les noves generacions coneguin la farmàcia, com la farmàcia de la Sílvia Mas. Pilar Salvador

Detall del fris de la Catedral

Façana principal de la Catedral de Tarragona

Les voltes medievals del carrer Merceria (S.XIV).
entrevista

l’aixarop

AFET: ELS INICIS. ENTREVISTA AMB L’ACTUAL PRESIDENT. ELS INICIS Al final de la dècada dels setanta des dels col·legis de farmacèutics s’impulsà la creació d’uns ens, les Asociaciones Profesionales de Empresarios de Oficina de Farmacia, amb l’objectiu de negociar els convenis laborals davant la impossibilitat legal que ho poguessin fer els Col·legis. Així, el mes de novembre de 1980 es van presentar els estatuts a la delegació del Ministeri de Treball de Tarragona, que era l’organisme competent en aquells moments. Cap a finals dels vuitanta, uns quants companys i, sobretot, companyes, ens vam animar a donar funcions a l’òrgan que s’havia creat. Vam presentar una candidatura, que fou proclamada electa. El Col·legi ens emparà en principi, fins que vam ser més grans i ens vam independitzar. La seva col·laboració va ser imprescindible al començament per poder arribar a tots els farmacèutics/es amb oficina de farmàcia. Aleshores encara no se sabia res de la Llei de protecció de dades!

La manca de mitjans se suplia amb la nostra joventut i entusiasme. Vam actuar com a revulsiu de la situació del farmacèutic d’oficina tradicional, una mica anquilosada, amb actuacions espectaculars, algunes de més encertades que d’altres, però totes plenes de dinamisme. Recordo els afers del Natreen, de la Nestlé, de l’estudi dels marges de la distribució, els acords amb el Banc de Santander i la nostra activa participació en els congressos nacionals de la FEFE. Guardo molts bons records d’aquell temps, del qual em van quedar molts bons amics, amèn dels companys i companyes de Junta, com l’actual secretari del COF de Madrid, del president de COFARES i de molts presidents provincials, tant catalans (Francesc Massana, Josep Esteve, Antonio Miralles…) com d’arreu. No puc oblidar l’Enrique Medrano, cervell de La Empresarial quan fundàrem la FEFAC (Federació d’Associacions Empresarials de Farmacèutics de Catalunya) cap a l’any noranta, i tants d’altres. Com a curiositat, quan es presentà la primera candidatura vam demanar els estatuts al Col·legi, observant, oh predestinació!, que un dels que signà els estatuts en origen era... jo mateix. Foren temps d’activitat formativa en matèries empresarials, màrqueting, marxandatge, aparadorisme, comptabilitat així com en presentacions de parafarmàcia per part dels laboratoris fabricants i de cerca d’ofertes bancàries i d’altres serveis pels nostres afiliats i col·laboradors.

Andreu Suriol Novembre 2007
l’aixarop

entrevista article

ENTREVISTA AMB L’ACTUAL PRESIDENT Francesc Escobar Poblet Des de quan ets president? A final del mes de juny vam enviar un comunicat als socis explicant que diverses circumstàncies ens havien obligat a fer una reestructuració de la junta. De quants socis disposa l’AFET? Només dels que són conscients de la importància que té l’AFET per a l’oficina de farmàcia... uns 200. Com vas viure la creació de l’Associació? Jo vaig conèixer l’AFET quan el seu president era l’Andreu Suriol i animava els socis a desempallegar-se de la Cambra de Comerç... què se’n deu haver fet de l’Andreu? Més tard, l’AFET va promoure la creació d’un grup d’opinió en el qual ens vam arribar a trobar més de vint farmacèutics, fins al punt de plantejar-se tenir uns estatuts i enregistrar-se com a associació. Hi havia l’Amàlia Oliete, la M. Esther Fernàndez, en Pere Domingo, l’Asunción Fuertes, la Maite García, la Rosa Ciutat, la Mireia Valls, en José Ibañez... Després, la rutina i els problemes del dia a dia que ens tanquen a la nostra farmàcia van fer que el grup s’anés diluint... Creus que les funcions que desenvolupa l’AFET han canviat respecte als inicis? Les funcions de l’AFET es concreten a “representar, gestionar i defensar els interessos dels farmacèutics amb oficina de farmàcia” i això no pot canviar perquè l’AFET va ser creada per això i aquesta és la seva raó de ser. El que sí que canviarà amb el temps serà la manera de fer-ho, doncs cada època i cada circumstància requeriran unes actuacions diferents. Quina línia de treball esteu desenvolupament actualment? L’AFET sempre busca la manera de servir als seus socis. Hi ha hagut èpoques en què ha organitzat cursos de promoció empresarial del farmacèutic, però des de fa uns anys l’oferta es concreta en un curs d’ESADE. Creiem que és millor això que fer un escampall de cursets durant l’any perquè ens sortiria a tots més car, sobretot de temps. També vull comentar que m’agrada molt veure que el COFT es preocupa d’incloure temes empresarials en els seus cursos. Ja era hora! Potser el que no m’agrada tant és el soci que ha triat per fer-los. Però tothom té dret a triar les amistats. Cada vegada més, però, les actuacions de l’AFET es concreten a defensar-nos de les moltes agressions que rep la nostra professió i això quasi sempre ho fem a través de la nostra federació, FEFAC, que agrupa les quatre províncies catalanes. És evident que 2.000 associats tenen més força que 200... Com veus el futur de la professió Difícil, que no vol dir pessimista. Crec que dependrà, en gran part, de les actituds que demostrem els farmacèutics. El farmacèutic comunitari fa un gran servei a la societat. El que passa moltes vegades és que quan estàs acostumat a tenir una cosa no la valores prou i només te’n adones quan la perds. Hem d’estar molt atents als enemics que tenim dintre i fora de la professió, perquè si es perd aquest model de farmàcia ja no servirà de res lamentar-se. Alguna anècdota per explicar a Aixarop? A principis del 2004, en una junta de l’AFET, algú va fer la següent pregunta: sempre critiquem el Col·legi, però, si nosaltres hi fóssim, què faríem? I això va provocar que cinc membres de la junta s’emboliquessin en l’aventura de promoure una candidatura a les eleccions del COFT. Per als farmacèutics de Tarragona va ser una sort poder triar i per als que van formar la candidatura va ser una experiència molt enriquidora.
l’aixarop

jornades / cursos i campanyes

Curs de Formulació Magistral 2007 Novament, i des del 10 d’octubre al 7 de novembre, s’ha dut a terme al nostre Col·legi el curs de Formulació Magistral 2007.

el tema estudiat, així com la guia d’elaboració, control i registre, etiquetatge i la informació al pacient.

En el calendari d’activitats docents del COFT programades per la Comissió de Docència, el curs de Formulació Magistral s’ofereix cada 2 anys, periodicitat que ha demostrat ser suficient per cobrir la demanda i les necessitats dels nostres col·legiats.

El curs està estructurat de manera que les classes siguin dinàmiques i participatives i amb una avaluació continuada dels alumnes per part del professorat. El grup d’aquest any ha estat especialment participatiu, amb moltes ganes d’aprendre, motivats i seriosos en el treball. Comptar amb el seu entusiasme, ha facilitat l’aprofitament global del grup i assolir els objectius fixats.

Com sempre, la formació del curs està adreçada tant a farmacèutics que s’inicien en la pràctica professional de la formulació magistral de medicaments com a farmacèutics amb experiència que desitgen actualitzar i/o revisar la seva metodologia de treball, d’acord amb les normes de correcta elaboració i control de qualitat. El curs està adreçat preferentment a farmacèutics però obert a altres professionals. La temàtica del curs se centra en l’estudi i l’elaboració pràctica de les formes farmacèutiques més freqüents a l’oficina de farmàcia, tant d’administració oral com tòpica. Suma 20 hores lectives, repartides en sessions setmanals de 4 hores. Cada sessió consta d’una part teòrica, imprescindible per treballar els conceptes bàsics, seguida de les pràctiques de laboratori on s’elaboren fórmules magistrals relacionades amb

El curs està acreditat pel Consell Català de la Formació Farmacèutica Continuada amb 3,7 crèdits. Es lliura un certificat als alumnes amb un control d’assistència del 80% i que hagin “superat” satisfactòriament les pràctiques de laboratori. Ara cal posar en pràctica tot el que s’ha après, amb la qualitat, rigor i professionalitat que comporta l’elaboració de medicaments. Només resta recordar-vos que, com sempre, teniu a la vostra disposició el CIM col·legial, per a les consultes que necessiteu fer, relacionades amb el medicament i la formulació magistral. Montserrat Díaz de Argandoña Directora Centre d’Informació del Medicament. CIM

Laboratori col·legial

10


l’aixarop

jornades / cursos i campanyes

III Curs de Reciclatge en FarmacologIa Estimats Companys: I ja en van tres! Sí. Com en aquests últims anys, al mes de novembre s’ha impartit el III Curs de Reciclatge en Farmacologia en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia de la UB (tot el departament de Farmacologia ) i el COFT.

Aprofito per donar les gràcies a tots pels esforços que feu, esforços als quals intentem respondre donant qualitat i les màximes facilitats per accedir a la formació continuada que ens cal.

Com en les altres edicions, el curs constava de 10 sessions de dues hores, impartides en dues sessions per setmana. La temàtica de cadascuna d’aquestes sessions és diferent i actualitzada cada edició. Els corresponents apunts o presentació al final es recopilen en un CD que té cada alumne. El diploma es dóna als alumnes que tenen el 80% d’assistència (com en tots els cursos)

Quedo a la vostra disposició per qualsevol comentari que vulgueu fer. Salutacions cordials Sara Pros Saumoy Vocal de Farmacèutics Adjunts del COFT

La novetat d’aquest any és que s’han gravat les sessions per poder fer més extensiu el curs als col.legiats en una propera edició a la seu del COFT a Terres de l’Ebre.

Que tingueu un bon any 2008!!!

11


l’aixarop

notícies

ESTATUTS COFT. NOU REDACTAT Després d’un llarg procés d’estudi i treball per part de la Comissió de Secretaria, el dia 8 de novembre de 2007 la Junta General, convocada amb caràcter extraordinari, aprovà la proposta de nou redactat dels Estatuts Col·legials. Destaquem a continuació les modificacions introduïdes. Amb l’aprovació d’aquest nou redactat s’assoleix un dels objectius marcats per la Junta de Govern, amb el compliment del compromís contret. Tomeu Fullana Fiol Vicepresident

CONCEPTES A DESENVOLUPAR PER LES MODIFICACIONS EFECTUADES · Canvi de Denominació del Col·legi El Col·legi passa a denominar-se “Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona” i se’n defineix el seu àmbit territorial. · Canvis organitzatius a les vocalies. (art. 23) Passen a anomenar-se Vocalies de Secció, encapçalades pel vocal de Secció. Es manté la LEGITIMITAT en la representació: El vocal de Secció és escollit (com a mínim cada 4 anys) entre els integrants de cada vocalia (art. 61) i deixa de ser membre de la Junta de Govern, però no deixa de formar part de l’estructura organitzativa; exercirà la representació de la Vocalia davant les institucions i altres col·legis (art 24). El vocal de Secció haurà de realitzar una reunió de vocalia com a mínim un cop a l’any. Es garanteix el flux d’informació i d’opinió entre la Junta de Govern i els vocals de Secció, amb reunions cada 2 mesos com a mínim (art 24). Els vocals 4 i 5 de la Junta de Govern seran escollits pels vocals de Secció, d’entre aquells (vocals de Secció) que reuneixin els requisits per ser candidats (arts 59 i 62). Aquests vocals 4 i 5 de la Junta assumiran els mateixos drets i deures que qualsevol membre de Junta de Govern. S’aconsegueix PROXIMITAT amb els diferents vessants professionals. Es garanteix i es facilita la creació de noves vocalies si així ho demana el col·lectiu (art. 23.2) i previ acord de la Junta de Govern, ja que no es varia el nombre de membres de la Junta de Govern, evitant així, 12

doncs, el tràmit de noves modificacions estatutàries per reflectir-ho. Es crea la nova Vocalia d’Homeopatia i Fitoteràpia, responent a la demanda que el col·lectiu va expressar en les sessions preparatòries.

· Composició de la Junta de Govern S’aconsegueix IMMEDIATESA i RESOLUCIÓ en els acords. Es redueix el nombre dels membres (passa de 17 a 9, art. 28) i totes les seves sessions són executives. Se suprimeix la Comissió Permanent.

VERSATILITAT Amb la introducció dels vocals de número a la Junta es poden designar tasques específiques a aquests i a altres membres sense que això suposi el treball per àrees estanques, en funció de les àrees de coneixement o disponibilitat de cada membre. Entre els membres de la Junta s’escolliran, a proposta del president, els vocals de Promoció i Docència Professional; els representants del COFT al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya en el nombre que determinin els seus estatuts; el Vocal de Farmacèutics Titulars d’Oficina de Farmàcia i el president de la Comissió Deontològica.

· Variacions en el procés electoral. Límit de reeleccions del president i dels altres càrrecs de la Junta de Govern TRANSPARÈNCIA Nou sistema electoral extensament desenvolupat, tot prenent com a model els sistemes electorals d’altres Col·legis Professionals i els paràmetres de la nova Llei de Col·legis Professionals i la Llei electoral general.


notícies article

l’aixarop

La mesa electoral és sobirana per resoldre les incidències que puguin sorgir durant la votació.

títol normatiu, a expenses del desenvolupament legal o reglamentari que se’n pugui fer de la matèria.

Els recursos contra el procés electoral s’interposen directamentdavantlajurisdicciócontenciosadministrativa, segons estableix la nova Llei de Col·legis Professionals, i no davant del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Es preveu la creació del Registre Col·legial de Societats Professionals en els termes que marca la Llei.

El president de la Junta de Govern només pot ser elegit dues vegades consecutives. Cadascun dels altres càrrecs només pot ser elegit tres vegades consecutives. (art 41).

· Creació d’un nou títol sobre les Societats Professionals Sota el paraigües de recomanacions tècniques proposades pel Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos i les disposicions de la mateixa Llei de Societats Professionals, es desenvolupa un nou

Es garanteix que només les persones físiques col·legiades podran ser subjectes actius o passius en la presa de decisions a l’àmbit del COFT.

· Fixació de continguts sobre la Comissió Deontològica en l’àmbit estatutari Amb cinc membres, el seu president serà membre de la Junta de Govern, mentre que els quatre restants no ho seran. Els procediments de treball de la Comissió es desenvolupen per via de reglament intern col·legial.

Jornades AlimentaciÓ 2008 a Tarragona Tot i que penseu que l’alimentació no és important en farmàcia, deixeu-me dir-vos que sí que ho és i que cada vegada ho serà més, ja que cada vegada es veu més clara la importància de l’alimentació en la prevenció de moltes malalties. I el farmacèutic, a més de ser el tècnic del medicament, és un professional molt preparat per donar consells en alimentació. Heu d’estar preparats en els últims avenços en alimentació que en aquestes jornades coneixereu.

Benvolguts companys: Com ja sabeu, els dies 6,7,8 del mes de març de 2008 celebrarem a Tarragona les Jornades Nacionals de Farmacèutics en l’Alimentació. Són unes jornades molt desitjades, difícils d’aconseguir i, no us ho podeu imaginar, molt treballades, doncs hem volgut comptar amb els ponents número u en cadascuna de les conferències i taules rodones que hi tindran lloc. És per això que us vull fer reflexionar sobre la importància que té per al COFT i per a les jornades de Tarragona comptar amb l’assistència del major nombre de col·legiats possible.

També sé que molts de vosaltres ja esteu treballant en alimentació en el vostre lloc de treball i aquest és el moment d’exposar els vostres treballs en forma de pòsters i donar a conèixer a la població en general i a tots els farmacèutics que vinguin d’altres províncies que els farmacèutics de Tarragona estem treballant en temes d’alimentació, que és un tema que ens importa, que és una mica nostre, com el medicament, i que ho volem demostrar d’aquesta manera. El programa de les jornades s’ha elaborat amb molt d’afecte a partir de tot el que heu anat demanant a la vocalia. Espero comptar amb un gran nombre d’inscripcions i veure-us a tots a les jornades. Rita Soler Márquez. Vocal d’Alimentació

13


l’aixarop

un poble...

MIRAVET

Un poble, una farmàcia,

un farmacèutic Bé, companyes i companys de L’Aixarop, avui toca Miravet i, per tant, toca passar una bona estona amb el seu farmacèutic, en José Antonio Mora.

El riu Ebre i Miravet al fons.

Des d’un principi vaig tenir clar que aquest article, si mai el feia, el faria amb el tàndem Miravet-José A. Mora. L’atzar va voler que encara fos més fàcil del que pensava poder-ho lligar-ho tot. Us explico: en el mateix sopar de l’AFRUC que la companya Montse Gavaldà, farmacèutica de Vandellòs, em va proposar de fer-me la visita (tal com vau poder veure a L’Aixarop passat) ja vaig quedar amb en José A. per a la propera, ja que sopava al meu costat. Miravet és un poble maco a primer cop d’ull i la seva visita acompanyat d’en José A. no fa més que enaltir la seva bellesa. Miravet és un poble situat a la contrada de la Ribera d’Ebre. Té una població de 796 habitants, amb una superficie de 323 Km2 i una densitat de població de 24,6 hab./Km2. El poble celebra al llarg de l’any quatre esdeveniments festius: La Festa de la Cirera, durant el mes de juny. La Festa Major d’Estiu, en honor de Sant Domènec, patró dels terrissaires (que a Miravet s´anomenen canterers). Se celebren durant un cap de setmana a principis d’agost. 14

La farmàcia de José Antonio


l’aixarop

un poble...

Les festes majors de tardor, en honor a la Verge de Gràcia, patrona del poble. Se celebren durant la primera quinzena d’octubre. La Festa de Sant Antoni, que se celebra el 17 de gener. Miravet és un poble principalment agrícola, on és important el conreu de la cirera i el préssec i, en menor quantitat, l’olivera i la vinya. Una segona activitat que destaca al poble és la terrisa, fruit d’això és l’existència de diferents tallers de terrissaires (canterers), on es poden trobar peces de fang tant autòctones com forànies. Però si hi ha una cosa que dóna importància a Miravet i que a la vegada el transforma en un lloc maco i privilegiat és la presència del riu Ebre al costat i la del castell al darrere. El riu que s’hi atansa, a la vegada que dibuixa un meandre, hom diria que intenta acaronar l’emblemàtica plaça de l’Arenal. A aquesta imatge cal afegir la de l’anada i vinguda de la barcassa, l’única que perviu arrossegada pel mateix corrent del riu. D’altra banda hi ha el castell, amb tota la seva magnificència i història al darrere. Es va gestar com a assentament ibèric, després romà i finalment àrab, període en què apareix un conjunt d’estructura urbana concentrat al seu voltant amb el nom de Muràbit, d’on és originari el nom actual del poble. El 1153 fou conquerit per Ramon Berenguer IV, que el donà a l’orde del Temple i que va encetar una època de gran desenvolupament per al poble on convivien les comunitats morisca, jueva i cristiana. El 1307, Jaume II ordena l’expulsió dels templers i durant dotze mesos es produeix el setge que acabarà amb la rendició pacífica de l’esmentat orde. Posteriorment passarà a l’orde de l’Hospital. El poble tindrà una revifada econòmica i social durant els segles XVI i XVII, que acabarà amb la Guerra de Successió de Felip V el 1714 i el desmantellament per part de Carles III el 1750. Els carlins el reconstruïren en part i l’ocuparen fins al 1875. La vila i el castell van tornar a patir les conseqüències bèl·liques durant la Guerra Civil Espanyola, sobretot el 1939 durant el temps que es va decidir la batalla de l’Ebre. D’altra banda, el nostre company José A. fa vint-i-sis anys que va obrir Oficina de Farmàcia a Miravet. Detalls de la visita a Miravet.

15


un poble...

Abans va estudiar a la Universitat de Granada, on va assolir dues llicenciatures; en primer lloc Ciències Biològiques i després, Farmàcia. Segons em contà, durant els seus estudis de Biològiques tenia companys que estudiaven Farmàcia i el varen reptar a treure’s la llicenciatura. Ell va agafar la paraula i vet aquí que José A. és biòleg i farmacèutic. Un cop instal·lat al poble, el temps va passar fins que va conèixer una noia del poble, s’hi va prometre i es varen casar. I tot plegat ha suposat un gran arrelament de José A. al poble, on ha format una família amb la seva dona, la Consol i els seus tres fills. De fet quan parles amb ell, crida l’atenció el seu grau d’adaptació al poble: és músic de la banda (toca el trombó), ha format part en el seu moment del grup teatral que representava el Setge de Miravet, etc., i tot això ho conta demostrant un gran domini de la terra. Això té el seu mèrit i demostra una gran capacitat d´adaptació, doncs José A. és fill de Villena, a la província d’Alacant. I aquí és on jo hi poso cullerada perquè us ho he de confessar: m’agrada parlar de Villena amb en José A., doncs és la població on vaig fer el batxillerat i en tinc un molt bon record. Penseu que als anys 70 per a un nen de catorze anys sortir d’un poble petit com el meu (quedava a 25 km de Villena), suposava un gran canvi de vida i una gran descoberta. Això fa que quan em trobo amb José A., el primer que faig és preguntar-li per Villena, si fa poc que hi ha estat, si hi anirà… La visita a José A. va començar a la seva farmàcia on ja m’hi esperava amb la seva cordialitat. Vàrem estar una bona estona fent petar la xerrada, tot esperant 16

l’aixarop

l’Amàlia Oliete i la Sara Pros, les dues companyes que fan “d’espàrring” en una iniciativa com aquesta de L’Aixarop. Com es feia tard i la gana es feia notar vam anar a dinar a un restaurant. Durant el dinar el temps va intentar jugar-nos una mala passada, doncs es va posar a ploure. No ho va aconseguir, perquè com plovia de forma pausada i hi havia moltes ganes de conèixer el poble, vàrem agafar paraigües... i somhi a la descoberta de Miravet. Vàrem visitar la magnífica raconada del poble que forma l’Arenal amb l’Ebre al seu costat. Imatge encara més bucòlica si es contempla sota un paraigüa. Després vam pujar fins al Castell, i dintre d’aquest fins a la terrassa del capdamunt. Des de dalt estant s’albira una meravellosa estampa de tota la contrada de la Ribera d´Ebre. Per últim, José A. ens va portar a visitar una cantereria, on el mestre canterer Sr. Pedrola ens va mostrar els seus treballs artesanals, així com una extensa col·lecció d’antiguitats que ens va deixar bocabadats. I bé companyes i companys, així és com va anar la visita a un bonic poble, Miravet, i al seu farmacèutic, José A. Mora, una persona entranyable. I des d´aquesta pàgina m’agradaria exhortar-vos a visitar Miravet si encara no el coneixeu o a repetir-hi, si és el cas contrari. Tanmateix, vull donar les gràcies a José A. per la rebuda i l’atenció dispensades, perquè va saber donar el caliu adient a la trobada i perquè persones com ell, amb el seu treball de cada dia, enalteixen la nostra professió. Jordi Balch. Farmacèutic St. Jaume d’Enveja


reportatge l’aixarop

reportatge

EL MUSEU DE LA FARMÀCIA DE LISBOA

Anem guardant per quan siguem grans la tasca de conèixer els llocs propers, com si encara no fóssim grans i com si el fet que aquests llocs siguin tan a prop exclogués la dificultat del desplaçament. Així és que vam decidir anar a Portugal i reservar una setmana per a Lisboa. Gran encert. Una setmana dóna per començar a conèixer una ciutat. Dilluns decidírem sortir de l’hotel sense rumb, on l’esperit i les cames ens portessin. Badant en una farmàcia antiga, vam llegir a l’altra banda del carrer el rètol “Elevador de Bica”, cosa que ens recordà el que ens anunciava la guia turística.

17


reportatge

cantonada, un rètol: “Museo da Farmácia”. Com que és dilluns, estarà tancat, vam pensar, tot seguint les indicacions. Vam tenir sort, el dilluns també és obert. Hi vam veure des de reixes, llums de carrer, farmacioles (d’astronautes, d’aventurers –hi ha la del descobridor de les cataractes Victoria Stanley...) cartells publicitaris, maquetes a mida real de farmàcies i de laboratoris de diferents èpoques, fins i tot d’una farmàcia xinesa.

18

l’aixarop

Us en recomano la visita, que també podeu fer des del Chiado, ja que és molt a prop de la plaça Camoens. I, si us agraden els museus, visiteu també el de l’Aigua, també a Lisboa. I el dels tramvies i el de... Andreu Suriol


l’aixarop l’aixarop

I a més, sóc farmacèutic

GERARD VERGéS, TOTA UNA VIDA DEDICADA A LES LLETRES Gerard Vergés Príncep és un home conegut per tots, però aquesta vegada a L’Aixarop hem volgut saber més del seu vessant com a escriptor. Per això hem demanat a la seva filla, també farmacèutica i companya nostra, Imelda Vergés, que li fes una entrevista i aquest ha estat el resultat. Agraïm a tots dos la seva col·laboració. Com va ser l’origen de la teva dedicació a la literatura. Recordes com va sorgir? Tota persona que té (o creu tenir) unes certes facultats per fer una cosa acaba fent-la, bé o malament. No es tracta de l’aparició de l’arcàngel Sant Gabriel, sinó de les lectures juvenils, la biblioteca familiar, les classes de literatura del col·legi... que estan en l’origen d’aquesta dedicació. Tens antecedents familiars en la literatura... Algun dels teus descendents continua amb aquesta afició? Un germà de mon iaio patern, Josep Vergés Zaragoza, va ser un escriptor costumista d’aquells que solien abundar a les ciutats grans i petites de començaments del XX. D’ell conservo unes delicioses Recordances on diu, per exemple, que guardava un full d’un calendari de paret on deia que sant Pasqual “nació a la edad de ocho años”. Però sembla que a cap dels meus descendents els ha atret el conreu de la literatura.

Dr. Gerard Vergés Princep

Quins són els teus escriptors favorits? En tinc de molt diversos. Però, curiosament, n’esmentaré quatre de valencians. En novel·la, Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell; en poesia, l’enorme Ausiàs March (aquests dos, dos clàssics irrepetibles); en assaig, Joan Fuster i Joan F. Mira, tots dos contemporanis nostres i defensors de la unitat de la llengua. Quina va ser la teva primera obra? Una redacció escolar que es titulava El viejo molino, versió prou desgraciada d’una pel·lícula de Walt Disney. Després crec que vaig millorar. Què és el primer que vas publicar? Entre altres coses recordo un article sobre Dalí i García Lorca al número 1 de la revista Geminis. Quina és la teva obra predilecta i per què? En prosa, Tretze biografies imperfectes, que penso que té una certa originalitat en barrejar vides d’altra gent amb la meva pròpia experiència. En vers, Long play per una ànima trista. El gran poeta Vicente Aleixandre afirmava que poesia és comunicació i aquest llibre meu, més que els altres, compleix aquest requisit. Quines anècdotes recordes de la teva faceta d’escriptor? En una xerrada en un col·legi de primària on explicava als xiquets El Petit Príncep de Saint Exupery, devia expressar-me amb tal entusiasme, que un alumne em va preguntar –sense cap malícia– si jo era parent de l’autor. 19

19


I a més, sóc farmacèutic

Què han significat per a tu, en l’aspecte personal, cadascun dels premis i distincions que has rebut? Sempre una satisfacció i un agraïment i un estímul. També una més gran exigència de rigor.

GERARD VERGÉS PRINCEP Neix a Tortosa l’any 1931. Fill i nét d’apotecaris, casat i pare de set fills, dos dels quals també són farmacèutics. Cursa la carrera a la Facultat de Farmàcia de Barcelona, on es llicencia l’any 1955. Sota la direcció del professor Arsenio Fraile obté, l’any 1962, el títol de doctor amb la tesi sobre l’acció farmacològica de la carbutamida, tesi qualificada d’Excel·lent cum laude. S’incorpora a la indústria farmacèutica, als laboratoris GEVE, on manté la seva activitat fins l’any 1966, data en la qual obre el seu propi laboratori d’anàlisis clíniques, en actiu durant més de trenta anys. L’any 1976 funda, amb el també farmacèutic Lluís Ferré, una empresa de reactius per a bioquímica i immunologia: Química Clínica Aplicada, S.A. (QCA), avui en ple funcionament. Ha estat dues vegades vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Tarragona. Sovint ha estat convidat a pronunciar conferències i ha publicat assaigs d’investigació en diverses revistes professionals com ara Anales de la Real Academia de Farmacia, Revista Española de Fisiologia, Revista Ibérica de Endocrinología, Clínica y Laboratorio i moltes altres. Ha estat Professor de Biologia a la Universitat a Distància (UNED) durant cinc anys i conseller de la Fundació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’any 2001 és nomenat acadèmic de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, i el 2003, Medalla Josep Trueta al mèrit sanitari. Des de sempre, Gerard Vergés ha compaginat la seva trajectòria farmacèutica amb la creació d’una obra literària que inclou la poesia, l’assaig i la biografia.Amb Jesús Massip funda, a la seva ciutat de naixença, la revista literària Gèminis (19531961). El 1981 rep el premi Carles Riba per l’obra poètica L’ombra rogenca de la lloba. També en poesia publica Long play per un ànima trista (1986), i Lliri entre cards (1988). L’any 1993 tradueix Tots els sonets de Shakespeare, llibre que va rebre l’any següent el premi Serra d’Or de Traducció. Darrerament va publicar La insostenible lleugeresa del vers (2002). Tota l’obra poètica ha estat reunida en una edició bilingüe (català-espanyol) sota el títol La raíz de la mandrágora (2005). En el terreny de l’assaig i la biografia escriu: El pintor tortosí Antoni Casanova (1983), Tretze biografies imperfectes (1986) premi Josep Pla l’any 1985 i Eros i art (1991), que va ser guardonat amb el premi Josep Vallverdú l’any 1990. Escollit escriptor del mes al març de 1997 per la Institució de les Lletres Catalanes, és col·laborador habitual del diari Avui i altres periòdics i revistes. Aquesta rica projecció li ha estat reconeguda en diverses ocasions: Medalla de Plata de l’Ajuntament de Tortosa (1986) i la Insígnia de Plata del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (2001). És Creu de Sant Jordi des de 1997. 20

l’aixarop


l’aixarop

jornades / cursos retallsi campanyes de premsa

El Punt, 27 de novembre 2007

Mes Tarragona 29 de novembre 2007

Diari de Tarragona 27 de novembre 2007

AquĂ­ 27 de novembre 2007

21


l’aixarop

altes, baixes i esdeveniments

Noves altes núm. 1649

núm. 1646

M.Rosa Domènech Bertran

Mireia Curto Gonzalvo Elisenda Solé Roig

Anass el Hantiti

núm. 1645

núm. 1647 núm. 1653

núm. 1651

Mónica Garcia Gascón

Gudèlia Sainz Fortuny Núria Casvelleres Romeu

Ana M. Borrego Nebrera

núm. 1650

núm. 1652

núm. 1656

núm. 1659

Cristina Vidal Domènech

Mª Àngels Pérez Martí

Marta Juan Aguilar

Maria Medan Boronat

núm. 1655

núm. 1658 Eduardo Triañes López

Cristina Gómez Adrian

núm. 1644 Jul.-07

núm. 1657 Oct.-07

Marina Niñerola Querol

Teresa Nin Ventosa

Alícia Domingo Fernández

núm. 1648 Jul.-07

núm. 1662 Oct.-07

núm. 1660

núm. 1654 Set.-07

núm. 1661 Roser Olivella Pedrola

Maria Díaz Martí

BAIXes RAFAEL MOSCARDO ALADEBRA, XÀTIVA-VALÈNCIA · MARIA TERESA FERRER CHAMBO, ALGEMESÍ · VICENT JORDI FERRER CHAMBO, ALGEMESÍ · MARTA LALANA GARCÉS, TARRAGONA · ÓSCAR VILLUENDAS VÁZQUEZ, EL CATLLAR · HELENA HOMEDES SUBIRATS, EL PERELLÓ · ADELINA MEZDREA, SAGUNT · MAIA HIND TAHRI JOUTEI IDRISSI HASSANI, TARRAGONA · JOAQUINA LÓPEZ MOLINA, REUS · EDUARDO TRIÑANES LÓPEZ, TARRAGONA · PASCALINE DEHON, TARRAGONA

DEFUNCIÓ ANTONI RENAU MARTÍ

22

Nov.-07


l’aixarop

TU TENS - JO VULL PARTICULAR ven taula auxiliar de farmàcia, datada l’any 1888 (escrit a sota la base).En perfecte estat, tant la pedra (amb les incrustacions), com el peu i la vorada, de fusta de caoba. La pedra porta el logotip dels farmacèutics i les inicials A. C. i té unes mides de 82 x 56 x 81 d’alt. Sóc néta de farmacèutic i aquesta tauleta sempre va estar a l’oficina de farmàcia de casa meva (on també vivíem), a la comarca d´Osona. La seva funció era, juntament amb dues catires, de petita zona d’espera o tertúlia, al costat de la finestra. Aquesta taula forma part d’algunes de les peces que vam guardar al traspassar l’oficina, ara fa uns 30 anys. Per motius personals, la posem a la venda a un preu de 2.100 €. Es podria passar a veure sense compromís i, en cas d´interès, la recolliria el comprador a Torredembarra, pagant al comptat.

Us podeu posar en contacte amb Dolors al 659409470 o a jma@jma13.e.telefonica.net

naixements Maria Perpiñà Giné, filla de la nostra companya Noemí Giné i del Marc. Néta del company Josep M. Giné

23


Aixarop 20  

Revista L'Aixarop núm. 20 COFT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you