Page 1

l’aixarop

La

14

abril 2006

a t s e f a r t s no


editorial

l’aixarop

sumari Nou web..................................................3-4 Farmàcies amb història.............................5-6 En profunditat..................................... 7-8-9 Jornades........................................ 10-11-12 Notícies................................................13-14 Un poble, una farmàcia........................15-16 8ª Nit del col·legiat...............................17-18 I a més sóc farmacèutic........................19-20 Retalls de premsa......................................21 Altes i baixes.............................................22 Esdeveniments..........................................23

junta de govern Sr. Andreu Suriol Ribé President Sr. Tomeu Fullana Fiol Vicepresident Sr. Adolf Segarra Escobedo Secretari Sra. Francesca Masot Roigé Tresorera Sra. Montserrat Rocamora Batalla Vocal del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Sra. Noemí Giné Anguera Vocal d’Oficina de Farmàcia Sr. Francesc d’Assís Mateo del Pozo Vocal de Promoció i Docència Professional Sra. Sara Pros Saumoy Vocal de Farmacèutics Adjunts Sra. Rita Soler Márquez Vocal d’Alimentació, Nutrició i Dietètica Sra. Anna Sánchez Ferré Vocal d’Analistes Sr. Josep Olivella Falp Vocal d’Optometria, Òptica i Acústica Audiomètrica Sra. Amàlia Oliete Mathioux Vocal de Dermofarmàcia Sra. Zara Magre Sánchez Vocal de Distribució Sra. Pilar Salvador Collado Vocal de Farmacèutics d’Hospital Sra. M. Luisa Rosique Román Vocal d’IFM, Medi Ambient i Administracions Públiques Sra. Imelda Vergés Alonso Vocal d’Indústria Sr. Ramon Robusté Mateu Vocal d’Ortopèdia

staff Edita: Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona Codirectores: Amàlia Oliete Mathioux i Pilar Salvador Collado Consell redactor: Andreu Suriol Ribé, Montserrat Rocamora Batalla, Noemí Giné Anguera, Sara Pros Saumoy i Tina Rubio Plaza Art i disseny: Feeling Comunicació Coordinació editorial: Montse Preciado Maydeu D.L.T: 637 / 01

editorial RELACIONS EXTERIORS

S

ón moltes les estones en què un està sol amb un mateix, reflexionant sobre les coses de la vida diària. Pensaments que no sempre afloren i van constituint el que en diem individualitat. Són moltes les estones en què aquests moments es dediquen a elocubrar sobre el col·lectiu, com no pot ser menys amb la meva actual funció. I són moltes les vegades que em qüestiono la idoneïtat de la tendència i l’esperit que volem inspirar al Col·legi, el que vol dir als col·legiats. Som farmacèutiques i farmacèutics, és clar, però som quelcom més, som persones que estem en un mon on les relacions humanes ens permeten d’elevar-nos per damunt la rutina i la monotonia de la nostra tasca diària. El contacte amb l’altre, si és fruit de la voluntat i va acompanyat de la intel·ligència, ens millora i ens fa més savis. És per això que promovem, dins de les nostres possibilitats, els contactes i les relacions, tant entre companys com amb la resta de la societat civil. I cada vegada que em pregunto si val la pena dedicar esforços personals i econòmics a activitats d’aquest tipus, sempre arribo a la mateixa conclusió: la meva opinió és que sí, i així ho entén també la Junta, sense la qual no seria res possible. La festa col·legial n’és un bon exemple. La presència del Sr. alcalde i del regidor de Cultura, als qui hem d’agrair el préstec del Metropol; la del president de la Diputació i la del director dels Serveis Territorials de Salut de Tarragona, donen relleu a una festa d’un col·lectiu poc nombrós però molt dinàmic, que vol estar present en tots els fòrums que l’afectin i pugui aportar el seu criteri. Gràcies a tots per la vostra col·laboració. Andreu Suriol Ribé


l’aixarop

gerència

Nou web coft. www.coft.org • S’ha llençat el nou web del COFT! El web anterior del col·legi portava ja 5 anys de funcionament des que es va posar en marxa. Fins ara s’ha anat nodrint de nous continguts però també de noves funcionalitats, com ara la connexió segura, el web mail i també el programa de recerca de medicaments. No obstant això, les tecnologies han avançat de tal manera que avui en dia existeixen noves maneres de treballar que permeten l’autogestió dels continguts sense grans coneixements informàtics. A més, també van apareixent noves possibilitats que necessiten d’una base de programació escalable, ja que la tecnologia antiga ja no ho pot suportar. És per aquesta raó, entre d’altres, que l’any passat es va plantejar un canvi de web col·legial. Els principals objectius del nou web són:

1. Agilitzar i descentralitzar la gestió interna de continguts La gestió interna de continguts del nou web es duu a terme mitjançant una eina de gestió que treballa sobre bases de dades d’una manera força intuïtiva i que pot ser utilitzada pel personal del col·legi sense massa dificultats. Això permet la descentralització de la gestió de continguts (tot i que hi hagi una persona que els coordini).

Tina Rubio gerencia@coft.org Gerent del COFT

Avantatges de gestió • S’actualitza la tecnologia de base del web. • Ens basem en uns formularis preestablerts que eviten que després de moltes modificacions es desvirtuï la pàgina web. • Facilita l’agilitat d’actualització i gestió de continguts. • Mateixa tipologia de gestió que la resta de programes de gestió interna del COFT. (back office) • Creació de comunicats. • Gestió de guàrdies. • Facturació (FACOFT).
l’aixarop

gerència

2. Migrar a un web escalable Aquest administrador intern és també altament escalable ja que es poden anar incloent nous avenços amb facilitat i evitar que el web es quedi ‘petit’ d’aquí a un temps. Nous serveis A més d’incloure els serveis de • WEBMAIL • RMCOFT • ÀREA DE CONNEXIÓ SEGURA • TSI • FACTURACIONS • RECEPTES RETORNADES I SALVADES

S’inclouen: • AGENDA • NOTICÍES (col·legiats, notes de premsa, recull de premsa) • CERCADOR En segona fase: • DIRECTORI COL·LEGIAL • FAQ’S

4. Augmentar la intuïtivitat de la navegació Per tal de potenciar la intuïtivitat de la navegació el web s’ha construït en format diari amb una part central i dos columnes laterals amb tota la informació a un cop d’ull. En el menú esquerre es té tota la classificació bàsica i si ens movem sobre el menú a la dreta podem veure els submenús que segueixen el mateix codi de colors que els nostres comunicats de correu electrònic. D’altra banda s’ha eliminat la part pública i la part privada per a col·legiats. Únicament hi ha una pàgina i quan es vol accedir a un lloc restringit apareix un missatge per tal que l’usuari s’identifiqui en la part superior dreta del web. Un cop identificat es pot accedir a tots els continguts.

5. Reorganitzar el continguts 3. Renovació d’Imatge Mitjançant el nou disseny del web s’aconsegueix una renovació de la imatge. Com que el públic objectiu bàsic del web són els col·legiats del COFT, el web no s’ha dissenyat sobre tecnologies únicament d’imatge, sinó centrant-nos més en la funcionalitat i claredat de continguts. No obstant això, aquesta renovació d’imatge s’ha aconseguit amb un disseny més adequat als temps actuals.

El nou esquema del menú permet reorganitzar els continguts de manera més lògica. Com que la quantitat de continguts que gestiona el web del COFT es molt àmplia també s’incorpora un cercador.

Nou disseny • CAPÇALERA MODERNA • CODI COLORS • ESTRUCTURA QUE NO ES DESVIRTUA • NETAnem avançant i esperem que l’eina sigui de molta utilitat!


farmàcies amb història

l’aixarop

LA FARMÀCIA FERRÉ D’AMPOSTA 1

3

2

4

L´aixarop ens arriba carregat d’història: ha visitat la farmàcia Ferré d’Amposta, que fa 132 anys que és oberta al públic, dels quals 114 han estat sota la titularitat d’aquesta nissaga de farmacèutics. Tot va començar quan el besavi del Lluís i el Xavier, el Francesc Ferré Cid, a l’any 1891, va comprar a Jaume Escrivà la farmàcia situada al carrer Sant Joan, on ell havia treballat de mosso. L’any 1895 es va traslladar l’oficina de farmàcia al carrer Major, on va romandre fins al 2001, any que es va ubicar al seu actual emplaçament al carrer Canal núm. 7. L’ avi, Lluís Ferré Soler, exercí com a regent des de 1924 i des de 1952 com a propietari. Tot i que la farmàcia era a prop del riu i del pont penjat, que va ser bombardejat i esfondrat el 1938, la mantingué oberta gairebé tota la guerra.

1- La farmàcia Ferré en temps del seu avi 2- Tubs d’assaig de vidre bufat, nomenats també Folin. S’usaven per a fer determinacions de sucre en sang 3 i 4 - Lluís Ferré Soler, dispensant a la farmàcia i treballant al laboratori

Portada de la publicació commemorativa dels 125 anys de la farmàcia Ferré

El pare, Lluís Ferré Porres, passà a ser-ne propietari l’any 1972. S’especialitzà en anàlisis clíniques i obrí un laboratori d’anàlisis biològiques. Als anys seixanta es va dedicar a la investigació i aconseguí formular un reactiu a base d´o-toluidina per determinar glucosa en sang, que fins llavors només es fabricava a Nord-Amèrica. Per comercialitzar-lo, creà l’empresa AXON REACTIVOS i posteriorment s’associà amb el seu amic Gerard Vergés per constituir l’empresa QCA (Química Clínica Aplicada), que obrí les seves portes l’any 1969. 


farmàcies amb història

l’aixarop

Lluís i Xavier amb la seva mare a la nova farmàcia A sota amb Adolf Segarra, que ens va fer de cicerone

Morter de ferro amb peu de fusta Servia per picar i fer pols diferents Productes, com la “cáscara sagrada”

Actualment està especialitzada en reactius químics per a anàlisis biològiques i exporta a quasi seixanta països. I per fi tenim el Lluís i el Xavier, la quarta generació, que asseguren la continuïtat de la farmàcia i de l’empresa QCA. Orla de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (curs 1883-1884) amb Vint-i-dos llicenciats, un d’ells Francesc Ferré

Per celebrar el 125è aniversari de la farmàcia el seu oncle, Anton Pujol, metge estudiós de la història de la Medicina, amb la col·laboració de la seva mare, Maria Teresa Pujol, han fet un estudi dels tres primers toms dels llibres copiadors de receptes que abasten el període 1874-1880. Un treball molt interessant on, a través del registre que duien els farmacèutics de totes les medicines i fórmules magistrals venudes, s´ha pogut esbrinar quines malalties eren més freqüents, conèixer l’estat socioeconòmic i sanitari de la població, i també extreure dades i conclusions sobre fets històrics com són la Tercera Guerra Carlina, que tingué una gran virulència en aquesta comarca. Pel nombre de prescripcions de sulfat de quinina podem saber la incidència de paludisme i en quins mesos era més important. Pel que fa al laudan de Sydenham podem saber les epidèmies de còlera que va patir la zona. Des d’aquí volem felicitar la família Ferré pel seu treball i animar-los a continuar preservant aquest fons documental que, com bé diuen, ens ajuda a escriure la història dels pobles, i en aquest cas la Història d´Amposta en majúscules. Pilar Salvador
l’aixarop

en profunditat

DESHABITUAMENT TABÀQUIC DES DE L’OFICINA DE FARMÀCIA Per què hem d’actuar? El tabaquisme és, en els països occidentals, el primer problema de salut pública susceptible de prevenció. Els farmacèutics, com a agents de salut en l’atenció primària, tenim la responsabilitat de fer prevenció i promoció de la salut i per tant hem d’ajudar els fumadors en el deshabituament i evitar la incorporació de joves i adolescents al consum. La clara evidència que el tabac és nociu per a la salut i que a més a més l’hàbit tabàquic és la primera causa de risc individual més important de pèrdua de salut evitable, posa de manifest la necessitat de la nostra intervenció en col·laboració amb tot el personal sanitari, des de la detecció dels fumadors fins a l’ajuda de deshabituació del consum de tabac. Els beneficis que s’obtenen deixant de fumar, bé siguin econòmics, de percepció de salut o de disminució del risc de patir malalties relacionades amb el tabac després d’haver deixat de fumar justifiquen àmpliament la nostra intervenció.
en profunditat

Objectius de l’actuació del farmacèutic davant el tabaquisme • Informar i conscienciar els usuaris de la importància del tabaquisme. • Ajudar a tots aquells fumadors que volen deixarho. • Augmentar el nombre de persones que deixen de fumar i, amb això, reduir el nombre de malalties relacionades amb el consum del tabac. • Informar a tots els usuaris que pregunten què han de fer per deixar de fumar, dels consells sanitaris relacionats amb l’hàbit tabàquic, i quan sigui el cas, els relatius a l’ús segur del tractament prescrit pel farmacèutic o pel metge. • Fer seguiment a tots aquells que desitgin entrar en el programa de deshabituament tabàquic. • Registrar les nostres actuacions. Per tot això és convenient que la farmàcia disposi d’un ambient favorable, essent espais sense fum, ajudant-se de pòsters i tríptics, sense cendrers, adhesius prohibint fumar i un rol exemplar del farmacèutic i de tot el personal de la farmàcia.

Qui serà la nostra població objectiu? Els usuaris que entrin a la farmàcia demanant consell sobre tabaquisme i els usuaris que sota el nostre criteri siguin susceptibles d’una intervenció oportunista (intervenció mínima sistematitzada que hem d’oferir sempre com a professionals sanitaris i encaminada als efectes positius de la cessació). Tenim cada dia multitud d’oportunitats des del taulell per intervenir, sobretot quan identifiquem grups de població d’especial atenció, com: fumadors amb altres factors de risc cardiovasculars, amb broncopatia crònica o altres problemes respiratoris, fumadors que treballen en ambients laborals contaminats, dones embarassades, adolescents amb el pare i/o mare fumadors, diabetis, HTA, ús d’anticonceptius orals, etc. S’ha de preguntar a cadascun dels fumadors si han pensat alguna vegada a deixar de fumar o a reduir el consum habitual i si volen intentar-ho ara. Probablement la millor manera d’encoratjar-los és aconsellar-los directament i suggerir com ho poden fer.l’aixarop

Veient la tendència ascendent dels últims anys, principalment en adolescents i dones, i davant l’entrada en vigor de la “llei antitabac”, vam creure necessari dissenyar un protocol d’actuació per al farmacèutic comunitari que definís com ha de ser la seva actuació professional davant de qualsevol persona que entri a la farmàcia demanant ajuda per deixar de fumar o es vulgui informar sobre aquest tema. El grup de treball sobre tabaquisme del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona ha elaborat un PROTOCOL DE DESHABITUAMENT TABÀQUIC DES DE L’OFICINA DE FARMÀCIA i va organitzar un curs juntament amb la Regió Sanitària de Tarragona per abordar aquest tema. Es tracta d’un document normalitzat de treball que defineix i planifica el procés que ha de seguir el farmacèutic d’oficina de farmàcia per ajudar de forma individualitzada la persona que vol deixar de fumar. En breu el publicarem perquè tots en pugueu disposar. El document dóna pautes perquè l’actuació del farmacèutic sigui estandarditzada i estableix els models de qualitat que el Col·legi ha definit. T’encoratgem a incloure aquest servei en les activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia de la teva farmàcia aprofitant un moment en què el ciutadà necessita professionals sanitaris accessibles que l’ajudin a abandonar l’hàbit tabàquic. Noemí Giné Anguera Vocal Oficina de Farmàcia


l’aixarop
jornades / cursos i campanyes

l’aixarop

JORNADAS NACIONALES DE ALIMENTACIÓN 2006 10.30 AM, aeroport del Prat. Ens trobem “l’expedició” tarragonina de la vocalia d’Alimentació, composta per Rita, Montse Díaz, Pío, Quim, Imma i també Pili i Montse (llevadora i infermera d’Ulldecona que col·laboren en el pòster d’embarassades), disposats a embarcar-nos a “la conquesta” de Huelva amb els nostres pòsters i motxilles penjats. Una gran il·lusió i espectació ens envolta, ja que per a alguns de nosaltres era com la nostra primera “aventura” d’aquest tipus. Tot i que una mica justos de temps, vam arribar a les Jornades al moment que començaven (abans havíem fet unes tapes de pernil i chocos de la terra, per suposat). Allà ens vam trobar amb una gran participació de companys de tots els racons d’Espanya (gairebé quatre-cents...). Uns eren farmacèutics d’oficina de farmàcia i d’altres que es dedicaven a la investigació i la docència, però tots amb un objectiu comú: aprendre i compartir les nostres experiències i coneixements en nutrició i alimentació. Vam aconseguir aixecar els nostres pòsters: “Esmorzars saludables”. “El farmacèutic com a agent nutricional en l’activitat dels esmorzars saludables”. “Impacte de l’educació nutricional en la gestació”. “La raó de ser de la vocalia d’alimentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona”. La participació de pòsters va ser molt alta: setanta-cinc en total. Les jornades van começar amb una càlida rebuda del president del Col·legi Farmacèutic de Huelva i una conferència magistral del professor José Mataix sobre “Hàbits alimentaris, nutrició i salut”. Durant els dos dies i mig que van durar les jornades vam tenir tres taules rodones sobre obesitat, malalties cardiovasculars i ingredients funcionals. I també tres conferències: “Nutrició precoç i salut futura”, “Síndrome metebòlica” i “Nueva fresicultura”. Si haguéssim de fer un balanç d’aquests dies que vam passar a Huelva, us diríem que el nivell professional va ser molt alt: vam ser portada dels diaris i es van fer diverses rodes de premsa. Hi van haver grans intervencions, com la del professor Ig-

10

nacio Jáuregui, amb la seva presentació de “L’obsessió per aprimar-se”, en què va fer una caricatura social de l’obsessió social pel cos i les talles. El professor Miguel Ángel Martínez va presentar uns avenços innovadors en la seva intervenció “Alimentació i malaltia cardiovascular”, en què ens exposava els resultats preliminars d’un estudi de grup que està realitzant a la Universitat de Pamplona amb els seus col·laboradors, on es posa de manifest que la reducció de greixos de la dieta no sembla que faci disminuir les cardiopaties, en línia amb les investigacions de Willett a Harvard, que prediuen que allò important no és la quantitat de greix, sinó la qualitat, i que seria necessari esmentar el contingut en greixos trans a l’etiquetatge nutricional. La nostra vocal d’Alimentació, Rita Soler, en la seva ponència “Tractament dietètic en malalties cardiovasculars” va posar de manifest la necessitat de personalitzar les dietes per aconseguir un millor compliment. També destacaria la conferència del Dr. Zamora sobres les dietes miracle, en què una a una les va anar desmitificant. Cal esmentar els seus comentaris interessants a les taules rodones, on proposava tenir sempre molta prudència a l’hora de posar en pràctica les innovacions en investigació. La conferència “Nutrició precoç i salut futura” del Dr. Ángel Gil va fer veure que moltes malalties de l’adult com les cardiovasculars i l’obesitat tenen el seu origen en la vida fetal i en la infància: la lactància materna i la disminució del consum d’aliments amb continguts elevats de proteïnes i energia són bàsics per a la prevenció. Les Jornades van finalitzar amb l’exposició dels resultats del Plenufar III per part de la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo. Si haguéssim de resumir en quatre paraules, com un eslògan popular, citaríem les paraules de Grande Covián: “más suela y menos cazuela”. No volem acabar sense agrair a l’organització de les Jornades el bon ambient de què vam gaudir, els bons plats de pernil, chocos i maduixes que vam menjar i els bons acudits que ens van explicar els de Huelva.

Inmaculada Felipe Joaquim Nolla Farmacèutics Comunitaris


l’aixarop

jornades / cursos i campanyes

JORNADES DE DERMATOLOGIA “LA PELL UN ENIGMA” Sitges 17-18 de febrer de 2006 proteïnes. Actuen sobre els limfòcits T involucrats en la psoriasi. Bloquegen de forma selectiva i reversible l’activació dels limfòcits T, la seva migració a la pell i l’alliberació de citoquines, fet que impedeix la multiplicació indiscriminada dels queratinòcits (causa de la psoriasi).

Acne: • ZINDACLIN: Laboratoris Cantabria. És el primer gel de clindamicina i acetat de zenc. Per a l’acne lleu i moderat. No precisa reconstitució. No taca ni deixa residus a la pell. Pot utilitzar-se junt amb altres productes com els retinoids tòpics. Utilització: Una vegada al dia.

NOVETATS : Dermatitis atòpica: Malaltia crònica i recurrent amb prúrit. • DITOPY: Basat en l’administració de probiòtics. Reequilibra la flora digestiva per minimitzar el risc atòpic. Constituït per dos soques de lactobacilus. Presentació: Capsa de 28 sobres. Laboratoris A-derma. Pot administrar-se a nens de qualsevol edat.

Psoriasi: • SILKIS: Derivat de la vitamina D en forma de pomada fluïda per fugir dels corticoides tòpics. Pot aplicar-se a totes les àrees del cos, incloses cara i plecs. Pot combinar-se amb qualsevol altre tractament. No és fototòxic ni fotosensible. Laboratoris Galderma. TRACTAMENTS BIOLÒGICS: • REMICADE: Principi actiu INFLIXIMAB. Amb combinació amb el metrotrexat per a reducció de signes de l’artritis reumatoide. • ENBREL: Principi actiu ETANERCEP. Laboratoris Wyeth. Disminueix el dolor i inflamació de les articulacions en l’artritis psoriàsica. • RAPTIVA: Principi actiu EFALIZUMAB. És el primer tractament biològic per a la psoriasi aprovat a la UE. (Diagnòstic hospitalari) És un anticòs monoclonal humanitzat compost de

Presentació: Envàs de 30gr. • DIFFERIN: Fins ara només existia en forma de gel. La novetat és la presentació en crema al 0.1%. Composició: isotretinoina per via tòpica. Es pot aplicar a l’estiu.

Rosàcia: • FINACEA: Laboratoris Schering. Composició: àcid azelaic 15% en forma d’hidrogel, que permet alliberar el fàrmac fins a un 25% i una major absorció cutània. És antiinflamatori i redueix les pàpules i pústules inflamatòries i els eritemes associats a la rosàcia.

Dermatitis seborreica del cuir cabellut: • SEBIPROX: Principi actiu CICLOPIROX OLAMINA. Laboratoris Stiefel. Presentació: Xampú 1,5%. Té gran poder de penetració en l’estrat corni. Té acció antibacteriana, antiinflamatòria i antipruriginosa. Útil tant per brots com per a manteniment.

Aftes • BEXIDENT AFT. Laboratoris Isdin. Gel per protegir i alleujar les úlceres bucals. Per a genives fràgils i doloroses i per a la protecció del sagnat en pròtesis. Amàlia Oliete Vocal Dermofarmàcia

11


l’aixarop

jornades / cursos i campanyes

1r. Curs de reciclatge en Farmacologia al Coft. El mes de novembre-desembre passat es va impartir al Col·legi el I Curs de Reciclatge de Farmacologia. Un curs que pretenem programar anualment i amb el que volem facilitar la nostra feina diària i, sobretot, la formació i el reciclatge, en un camp tan important per nosaltres com és el MEDICAMENT. Per tots aquests motius, el Col.legi i la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona han col·laborat en aquest curs, de temari dinàmic i actualitzat, en els temes que ens interessen i estan realment demandats, ja sigui per la incidència o la prevalència de certes malalties en la nostra societat. Ha estat un curs fet a mida per als farmacèutics i impartit per farmacèutics.

tra respecte a aquest curs que, si us plau, no us n’estigueu. Agrairia la vostra col·laboració. Ja per acabar, només cal explicar que un cop establert el temari el curs s’estructurà en deu sessions de dues hores cada una, dos dies a la setmana. Cada sessió fou impartida pel farmacèutic de la Unitat de Farmacologia de la UB especialista en els medicaments de què es tractava. Tota la Unitat de Farmacologia de la Facultat està implicada en el projecte, cosa que agraïm de veritat. Només em resta dir-vos, per acomiadar-me, que ja estem preparant el II Curs de Reciclatge en Farmacologia del qual s’informarà puntualment a tots els companys. Sara Pros Saumoy Vocal de Farmacèutics Adjunts del COFT

Aprofito l’avinentesa d’aquesta publicació per demanar a tots els companys que vulgueu dir la vos-

Campanya d’educació sanitària

INFORMACIÓ I CONSELLS SOBRE ELS POLLS El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha realitzat una campanya d’informació sobre els polls, amb la col·laboració del Consejo Oficial de Farmacéuticos i Laboratoris Esteve, dirigida als pares de nens d’entre 3 i 10 anys. Els mateixos farmacèutics s’han dirigit als centres escolars de la província i han ensenyat a conèixer, identificar, tractar adientment i observar les mesures higièniques necessàries per prevenir aquesta afectació que pateixen entre un 4 i un 15% dels

12

alumnes. A la província de Tarragona, 20 farmacèutics s’han interessat per impartir aquesta formació, amb una previsió d’actuació en 25 escoles. Amalia Oliete Vocal de Dermofarmàcia


notícies

l’aixarop

L’OFERTA EDUCATIVA DEL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Els farmacèutics, com a agents de salut, tenen una actitud professional educativa envers la població. La participació activa en campanyes adreçades a diferents col·lectius, com el desenvolupament dels Plans d’Educació Nutricional per al Farmacèutic (PLENUFAR, I, II, III), la fotoprotecció solar, la prevenció dels paràsits capil·lars i programes d’higiene bucodental en són, entre d’altres, mostres més que evidents. Per altra banda, la formació continuada del farmacèutic és ben palesa, actualment i mercès a les noves tecnologies podem trobar cursos de formació en tots els àmbits de la professió. Amb la finalitat que aquestes actuacions educatives no quedin en fets puntuals i que es puguin anar generant noves ofertes, la Comissió de Docència del COFT ha cregut convenient recopilar els diferents treballs educatius i agrupar-los en un llibre-dossier pensat per oferir-lo a diferents estaments de la societat com poden ser escoles, agrupacions socials, etc. Aquest document està pensat per ser dinàmic, amb la constant aportació de nous treballs.

En aquest sentit s’ha impulsat, des del COFT, la creació d’un sistema de grups de treball, que ja es va presentar en diferents reunions informatives. En molts casos l’activitat d’un GdT pot generar una oferta educativa, ja sigui en tipus de taller, xerrada, activitat escolar, etc., que es pot oferir des d’aquest dossier. Aquestes activitats educatives s’han valorat econòmicament, de manera que els farmacèutics que realitzen alguna d’aquestes tasques són remunerats econòmicament segons la tarifa marcada pel COFT. Des de la Comissió de Docència us animem a participar amb aquesta oferta educativa a través dels grups de treball. Podeu trobar tota la informació sobre el “Llibre de l’Oferta Educativa del COFT” i dels GdT en la web del COFT: http://www.coft.org/privat/formacio/ ofertaeducativa/inicial.html Anna Sánchez Comissió de Docència del COFT

AIGÜES TERMALS a la província de Tarragona. Montbrió del Camp Montbrió del Camp és un municipi de la comarca del Baix Camp. Dins del seu terme municipal es cultiva l’olivera, la vinya, avellaners, presseguers, i productes de l’horta.

Característiques de les aigües:

• Hipertermals, entre 41-81ºC, depenent de la font

• Riquesa en clorur sòdic

• Ions: bicarbonat, sulfat, clor i sodi

Està situat molt a prop de la costa, a 6 km de Cambrils i 10 km de Salou.

Indicacions:

• Processos dermatològics i respiratoris

A una altitud de 132 m. i amb un cabal de 850 l/ min., disposa de diferents fonts d’aigües termals naturals, que envolten un idíl·lic jardí botànic de 4 hectàrees i confereixen un microclima especial i un entorn privilegiat.

• Teràpies antiestrés

• Teràpies aprimament

• Reumatismes crònics

Amb Montbrió del Camp, acabem la ruta del termalisme arreu de la província de Tarragona, la història de la qual es remunta a més de 2000 anys enrer, quan els romans ja coneixien els beneficis de l’aigua i la utilitzaven per a combatre malalties i cultivar el benestar i la bellesa personal. Amalia Oliete

13


l’aixarop

notícies

PREMI CORREo FARMACÉUTICo A LES MILLORS INICIATIVES DE L’ANY 2005 EN FORMACIÓ El mes de gener del 2005 al COFT es creà un grup de treball de la Vocalia d’Alimentació per estudiar, recopilar i fer una ponència sobre les interaccions aliments-medicaments. Aquest grup de treball està format per: Francesc Páez, Francisco Mateo, Rita Puig, Conchita Gamundi, Jordi Blanc, Manolo Ferreres, Rosa M. Vendrell, Isabel Garrido i Rita Soler.

Grup de companys que recolliren el premi: Francesc Pàez, Rita Puig, Pio Puig, Rita Soler. Els acompanyà el president, Andreu Suriol

Es procedí amb una cerca exhaustiva de les interaccions aliment-medicament, tant fisicoquímiques com farmacològiques i farmacodinàmiques, amb rellevància clínica, concentrant-nos sobre tot, en fàrmacs d’ús habitual i incloent, en aquesta recerca, plantes medicinals. La bibliografia que s’utilitzà és molt extensa. Un cop preparada la ponència, l’oferírem al Servei Català de Salut de Tarragona i de les Terres de l’Ebre com a oferta formativa dirigida al personal mèdic i d’infermeria dels CAP. Això es va fer amb la idea de millorar les relacions dels farmacèutics comunitaris amb centres d’atenció primària, i perquè els missatges que es fessin arribar a la població sobre com, quan, amb què sí i amb què no calia prendre els medicaments fossin sempre els mateixos. La iniciativa de fer formació als centres de salut sobre aquest tema és la que ha estat premiada pel Correo Farmacéutico. Rita Soler

PREMI CORREO FARMACÉUTICo A LA CAMPANYA HIGIENE BUCODENTAL farmacia i en la qual ha col·laborat el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

14

El Correo Farmacéutico ha premiat diverses iniciatives professionals desenvolupades pel Consejo General el 2005.

Vull felicitar els membres de la vocalia de Dermofarmàcia del COFT per la col·laboració en aquesta campanya, que ens ha ajudat a realitzar la funció educativa que la nostra professió té i obtenir un reconeixement professional que ens omple de satisfacció.

Una d’elles ha estat la campanya d’higiene bucodental promoguda per la Vocalía Nacional de Dermo-

Amalia Oliete Mathioux Vocal de Dermofarmàcia


l’aixarop

un poble...

Espeluncom Francolí

Un poble, una farmàcia,

un farmacèutic Per aquest número de la revista L’aixarop, hem visitat l’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, (Espeluncom-cova i Francolí- au gallinàcia que dóna nom al riu) situada a la comarca de la Conca de Barberà. Abans de començar el que realment és la visita, deixeu-me fer una breu exposició de per què he escollit aquest municipi. En primer lloc perquè també es troba, com també el meu, a “la Ruta del Cister”. En segon, hi ha un paral·lelisme entre l’Espluga i Vila-rodona, tan un com l’altre eren municipis eminentment agrícoles, que es van despoblar allà pels anys cinquanta.Tingueu en compte que l’Espluga tenia tres fàbriques d’alcohol i ara no n’hi ha cap. Pels anys seixanta els dos municipis van inaugurar un Casal, el de l’Espluga immens, i el de Vila-rodona més humil, però els dos van tenir una influència extraordinària en el desenvolupament de llurs poblacions, i tot gràcies a dos benefactors: el Sr. Lluís Carulla per l’Espluga i el Sr. Enric Benet per Vila-rodona i per l’enorme esforç i voluntat dels seus habitants. A les dotze del migdia l’Amàlia i jo ens vam presentar a la farmàcia d’en David Rovira Minguella. En David ens explica que el seu pare, Joan Rovira Colet, nascut a Salomó, comprà la farmàcia de l’Espluga i feu el trasllat al carrer Travessera de Poblet. Als anys 1961-1962 es componia de farmàcia i casa, en aquells temps ja feien anàlisis, tenia un espectrònic-20, es realitzaven glucoses per absorció, etc... En David estudià farmàcia a Navarra, en acabar realitzà l’especialitat en Anàlisis Clíniques a la Dexeus, durant tres anys, però va aprendre a punxar amb el Sr. Salazar, farmacèutic i pare de companys, a la Seguretat Social.

Església de l’Espluga de Francolí Josep amb el David i els seus col·laboradors

Quan li donen la primera feina, l’octubre de 1980, es casà amb l’Anna i visqueren tres anys a Barcelona, on nasqué el seu fill David. Al 1983 aconsellen al seu pare, per causes de salut, que no vagi tant a la farmàcia, això fa que en David es plantegi tornar a l’Espluga. Entre els anys 1983 i 1987, fa les oposicions per Inspector Provincial de Farmàcia, al 1987 torna al poble i al 1988 fa la reforma i informatitza la farmàcia. 15


un poble...

l’aixarop

En una conversa amb Pere Seró, president del Col·legi de Farmacèutics aquells anys, el convenç perquè es presenti a les eleccions i entra com a vocal d’Oficina de Farmàcia durant 12 anys i després 7 com a president i membre del Consell.

A la porta de la farmàcia Façana de l’antiga farmàcia

A grans trets és el seu currículum, però és que ell no en té prou amb això i, com diu, el que li agrada més és la política, i per això durant aquests anys ha col·laborat i format part de totes les entitats del poble, ha estat president del Casal, en política ha estat a l’oposició i actualment és l’alcalde de l’Espluga i president del Consell Comarcal de la Conca. Tot i així cap dia falta a la farmàcia portant el control, on compta amb la col·laboració d’una farmacèutica adjunta, l’Anna Canto, i tres auxiliars: Letícia, Rebeca, Anna i amb la Sra. Montserrat, que li és d’una rellevant importància. Així hem arribat a l’hora de tancar, i tot plegat hem anat cap al restaurant per dinar i allí ens espera la seva esposa Anna. A la tarda visitem la cova, amb totes les explicacions, una visita realment interessant i que convido a tothom a realitzar. Després ens dirigim al naixement del riu Francolí i allí ens diem adéu. Hem passat un dia meravellós, gràcies Anna i gràcies David. Josep M. Cunillera Sabaté

entrada a la cova i naixement del riu Francolí

16


l’aixarop

reportatge

LA NIT DEL CO·LEGIAT El dia 4 de febrer, el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona celebrà la vuitena edició de la festa anual, al teatre Metropol de Tarragona, per compartir-la amb la diversitat d’estaments i entitats representatives dels diferents àmbits de la nostra societat. “LA NIT DEL CO·LEGIAT” és la festa del nostre Col·legi, la festa de tots els col·legiats, especialment pensada per retrobar-nos en un entorn festiu, donar la benvinguda als nous col·legiats i lliurar les insígnies del Col·legi a les persones mereixedores del nostre reconeixement. En aquesta ocasió la màxima distinció del Col·legi, la insígnia d’or, s’imposà a la companya Montserrat Ferrer i al company Vicent Sanmartin per la seva fidelitat demostrada al llarg de cinquanta anys de col·legiació. En el decurs de l’acte, Agustí Torelló, cavista i director de la Comissió Tècnica Assessora Internacional de Sommeliers ens regalà amb la dissertació: “El cava, vi de futur”. El director dels servei de Salut a Tarragona, Sr. Josep M. Sabaté, ens acompanyà en representació de l’Hble. Consellera de Salut Marina Geli i ens adreçà unes amables paraules que, amb el seu permís, reproduïm textualment.

Nit del farmacèutic 4 de febrer de 2006 Bona nit, Sr. Alcalde , Sr. Joan Duran, Sr. Andreu Suriol, senyores i senyors, amics i amigues del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. En primer lloc vull agrair en nom de la consellera de Salut, l’Honorable Sra. Marina Geli, la vostra invitació, que per problemes d’agenda, no ha pogut atendre i en delegar-me la seva representació m’ha demanat que us saludi en el seu nom.

Benvinguda als nous col·legiats i homenatge als companys amb 25 i 50 anys de col·legiació.

És una nit important, sobretot per als col·legiats a qui es ret homenatge aquesta nit, els nouvinguts i els veterans, i també per a mi suposa una gran satisfacció. És la 3ª nit col·legial que hem feu pujar a l’escenari d’aquest magnífic Metropol, i és, us ho asseguro, la vegada que ho faig amb més ganes i us diré perquè: En primer lloc, perquè va ser el Col·legi de Farmacèutics el primer col·lectiu que va acudir a donar-me la benvinguda a la delegació, (fentho la Junta del Col·legi en ple, amb el David Rovira al davant), invitantme a una festa, i us asseguro que no totes les visites que he tingut han fet el mateix, i també us he de dir que no totes les festes a què m’han convidat han estat com les vostres.

El director de Salut a Tarragona, Josep M. Sabaté, durant la seva amable intervenció.

17


reportatge

l’aixarop

I en segon lloc, perquè he de donar-vos les gràcies per aquests dos anys de facilitar la feina, heu sabut trobar el lloc apropiat com a agents de salut al territori, sense confondre els papers, i això es difícil i no ho sap fer tothom. Heu defensat els vostres objectius fent vostres el interessos i les necessitats des ciutadans (veritables propietaris del sistema sanitari), i respectant alhora el paper del govern i també l’espai de patronals i sindicats deixant lloc per tothom, i això, us ho asseguro, no es fàcil i vosaltres ho sabeu fer i molt bé, els nouvinguts cal que en prengueu bona nota.

Agustí Torelló ens parlà del món del cava

Sou una peça molt important del sistema de salut, els àmbits en què treballeu, les competències que assumiu... tot això fa possible que el camp de Tarragona visqui amb salut. L’ofici de farmacèutic és una professió sanitària que aposta per la continuada renovació professional i personal, un compromís diari amb l’excel·lència professional que requereix disposar d’una informació diària i continuada, necessiten de les noves tecnologies. La introducció d’aquestes tecnologies en l’àmbit de la salut i sobretot en l’assistència sanitària, en la prescripció i la dispensació de medicaments, ofereix unes grans possibilitats de millora i, en aquest sentit, implantar-les és per a nosaltres una obligació. El projecte que heu iniciat de la implantació de la recepta electrònica pretén establir un sistema electrònic integrat dels processos de prescripció, dispensació, facturació i utilització de medicaments amb l’objectiu primordial de millorar l’atenció al ciutadà. Però són més els projectes que heu iniciat per millorar la salut, el pla PLENUFAR per a la millora dels aspectes nutricionals de la població, n’és un bon exemple; i les tasques de suport per a la deshabituació tabàquica, n’és un altre.

Instantànies de l’espectacle

I posats a dir coses bones del vostre col·lectiu, deixeu-me que en digui una altra, i és que sabeu abordar els problemes amb sentit positiu i amb força optimisme, i aquesta és una característica que no és massa generalitzable actualment. Hem de tenir present que el grau de satisfacció en el desenvolupament de la professió dels sanitaris es tradueix sempre en una millor qualitat assistencial, de la qual en gaudiran els ciutadans i ciutadanes i així contribuïm a augmentar la qualitat de vida de la població que, no ho hem d’oblidar, és del que es tracta. Per últim, us felicito per l’organització de l’acte d’avui amb el que voleu potenciar l’espai del Col·legi com a punt de trobada i de suport als col·legiats. És una satisfacció per a tots saber que gaudim de grans professionals, que ens ajuden a millorar la salut dels nostres ciutadans. M’agradaria tenir una atenció especial amb tots els col·legiats que avui homenatgem i desitjo que gaudeixin amb salut i amb molta felicitat el reconeixement a la seva trajectòria professional. Moltes gràcies i endavant.

18


l’aixarop

I a més, sóc farmacèutic

Mercè Arbolí La Mercè Arbolí amb la Virginia Morcillo

El gust per la bona gastronomia envoltada d’història L’aixarop ha fet una visita a la nostra companya Mercè Arbolí i la seva amiga Virgínia Morcillo, una admiradora de la llum i els litorals tarragonins, fins fa poc resident a París. Juntes han engegat L’Anap, un projecte gastronòmic amb els cinc sentits, escollint per a ell el millor fil conductor: l’ou, la proteïna per excel·lència, com bé coneixem els farmacèutics, i part important en la nostra cultura.

Entrada al restaurant l’Anap

A l’Anap, l’ou es troba present en la seva imatge, en la decoració moderna d’un local adossat a la paret del fòrum provincial, que encara conserva uns meravellosos arcs i que havia estat un antic celler amb una certa categoria, ja que acostumava a acollir gent influent de l’època. Aquest fil conductor continuen treballantlo en Joan Diego i en Norbert a la cuina i a la sala, respectivament, ja que amb les noves tecnologies transformen les receptes de l’àvia en caramel·litzats, milfulls, carpaccios, marinats, comfitats, fruits del mar i de la terra... amb tots els ingredients intel·ligentment seleccionats d’entre els millors proveïdors, i tots ells acompanyats per una àmplia carta de vins, entre els quas es troben els Clos Galena (vegeu L’aixarop núm.13). 19


l’aixarop

I a més, sóc farmacèutic

La Mercè i la Virgínia projecten que en l’Anap, paraula que vol dir recipient petit que pot contenir líquids (copa, tassa...), es puguin rememorar diferents etapes de la història, de l’art i de la cultura tarragonina, ja sigui en la carta com en l’ambientació d’aquest local, les parets del qual podríem dir que són roca eternitzada. I un cop arribats a les postres, què us sembla un ou ferrat amb xarop de poma verda? Tasteu-lo al carrer Comte núm. 14 de Tarragona. Tel. 977 253 825. No us ho perdeu! Amalia Oliete Pilar Salvador

Vistes del restaurant l’Anap on contrasta la modernitat de la decoració amb la història de les parets del fòrum romà i els arcs medievals.

20


l’aixarop

retalls de premsa

El Punt, dimecres, 15 de febrer de 2006

El Punt, dilluns, 9 de gener de 2006

21


altes i baixes

l’aixarop

Noves altes nº 1575

nº 1577

Esperanza Bas Infante

Carmen M. González Rodríguez

M. Esther Villalobos Mestres

Tània Piqué Calafell

nº 1574

nº 1576

nº 1579

nº 1581 Gemma Galofré Pomes

Esther Montañana Bou Mònica Griselda Guix Capdevila

Blanca Maria Mari-ruano Mallach

nº 1578

nº 1580

nº 1583

nº 1585

Antonio EduardoSevilla Gómez

Gemma Caselles Cañellas

Eva Martín Garcia

M. Pilar Agüera Balagué

nº 1582

nº 1584

BAIXes NÚRIA CARRERAS RIBAS, VALÈNCIA • EVA MARTÍN GARCIA, SALOU • M. GUADALUPE VILLAZÓN TRABANCO, TARRAGONA • MIREIA GARCIA VIÑAS, PRAT DE COMPTE • ANNA VAQUER FONTANET, SALOU • JOSEP LLUÍS ESPERT AÑÓ, REUS

TU TENS - JO VULL Es ven creu de farmàcia de 90x90, llum de neó verd, amb indicador de temperatura i data de color vermell. Quasi nova. Preu 600€. Farmàcia Juste (El Vendrell) Tel: 977664422 22


l’aixarop

esdeveniments

NAIXEMENTS FILL DEL COR Hem tingut l’ànima embarassada 22 mesos. Ni vòmits, ni malestar; només esperança, il·lusió, molts nervis i de vegades una punta de desesperació. Als 17 mesos ens van fer la primera ecografia: una fotografia borrosa arribada de Rússia va posar cara al nostre somni: un nen de 18 mesos. Un mes després, dos avions i un inacabable viatge en tren ens duien al seu costat. Compartírem una setmana de jocs, rialles, pessigolles, passejos i galetes, moltes galetes... L’últim dia, amb el cor encongit i llàgrimes redolant-nos galtes avall el deixarem sopant amb els seus amics. Encara no ho sabíem, però havien de passar tres llargs mesos abans no tornéssim a veure aquella preciosa rialla rodejada de la seva careta d’àngel. Finalment el dia 1 de desembre ingressàvem a la “sala de parts”: La sala número dos dels

jutjats de Tambov. Com a ginecòleg el nostre representant Vladimir i com a llevadora la nostra traductora Oxana. Una hora i mitja després i per cesària administrativa naixia el nostre fill Sergei; el nostre fill del cor. Rosa Vendrell Cedó

Sergei Pascual Vendrell Fill de la companya Rosa Vendrell Cedó i de Xavier Pascual. Nét de la companya Rosa M. Cedó

Neus Casadó Aranda Filla de la companya Maria Aranda Pons i de Josep Casado. Néta de la companya Carme Pons.

Víctor Gómez Magre Fill de la companya Zara Magre i de Jesús Gómez.

23

Aixarop 14  

Revista L'Aixarop núm. 14 COFT

Aixarop 14  

Revista L'Aixarop núm. 14 COFT