__MAIN_TEXT__

Page 1

RICHARD WAGNER

Tristan und Isolde Prelude & Verklärung (‘Isoldes Liebestod’) for string quartet (vl/vl/vla/vlc)

Arranged by Coen Schenk

COEN SCHENK 2014


Copyright Š 2008 by Coen Schenk, The Hague, The Netherlands Uitgegeven door Coen Schenk, Amsterdam 2014 / Published by Coen Schenk, Amsterdam 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. This book may not be reproduced in whole or in part, in any form without written permission from the publisher. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen: publications@coenschenk.nl For further information, please contact: publications@coenschenk.nl Deze publicatie is te bestellen via: www.coenschenk.nl This publication can be ordered at: www.coenschenk.nl

Deze uitgave bevat de partituur en de losse partijen. This publication contains the score and the extract parts.


Prelude Erster Akt ……………...………………………………...……....………..………….….......….. page 5

Duration: ca. 10 minutes

Verklärung (‘Isoldes Liebestod’) ………………………………........……………………..…………. page 11

Duration: ca. 6 minutes

Instrumentation 2 Violini Viola Violoncello


5

Tristan und Isolde Prelude & Verklärung ('Isoldes Liebestod') for string quartet (vl/vl/vla/vc)

Prelude Erster Akt Richard WAGNER arr.: Coen Schenk jan. 2008 [rev.2014]

Langsam und schmachtend.

  

    



  

          

 

    

            

p

 



 





  

         sf

         pp

   

       

sf

 

sf

pp



p

© Coen Schenk, Den Haag 2008 www.coenschenk.nl

        pp

  

pp

pp

p

 

     

 

pp

p



pizz.

  



12

 

  



               

        pp

Violoncello

        



 

sf

         

più f

ff

p

sf

p







  







  

Sul IV



  





f



  

p

sf

   

p

sf

p

      

sf

        

   

         

pp

pp

Viola

pp

pp

Violino 2

  

  

p

più f

ff

più f

                              



  

arco

più f

ff

p

p

   

ff

f

p

f

pizz.

   

       

        

Violino 1

f

p

p

 

arco

p


TRISTAN UND ISOLDE

6 poco rallentando 22

p



     

 

p





   

 p

p

f 





p

f

40

   

         

  

          

cresc.

p

più p

       

cresc.



  



Belebend.

 

 

  

sf

 

    sf

   

 

 

sf



   

 

p

  





     

rallent.



    ff

                  ff molto cresc. 

    

      



f

  

molto cresc.

   ff

p

p

 

f

p



 

  

f

p

 

  

p





     

p

         p

   

     



 

 

 

        



p

  

  



p

f

a tempo.

                        p

dim.

 dim.

      ff

p

f

p

            

p



 



   

 

 

p

  

p

dim.

f

f

p

   

             

Sul III

molto cresc.

 

dim.

     

molto cresc.

  



p

cresc.

           

     

  

 

Sul IV

dim.

f



        

                

dim.

cresc.

 

dim.

p

dim.

f

    

f

  

cresc.

f



 

             

    

f

 

31

  



p

dim. Sul IV

dim.

    

cresc.



   

      f

 

p

 

cresc.

p

f

cresc.

Sul IV

a tempo.

                            

    

ritenuto

Sul IV

dim.

      

dim.

   

p

                     

p

dim.

p

  

  

 

 

   

p

sf

   

p

dim.

   

p

sf

  sf

p

p

p

Profile for Coen Schenk

Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod, for string quartet  

More information at http://www.coenschenk.nl

Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod, for string quartet  

More information at http://www.coenschenk.nl

Advertisement