Page 1

COEN SCHENK

Drie stukken uit Schetsen piano solo

COEN SCHENK 2015


Copyright Š 2015 by Coen Schenk, Amsterdam, The Netherlands Uitgegeven door Coen Schenk, Amsterdam 2015 / Published by Coen Schenk, Amsterdam 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. This book may not be reproduced in whole or in part, in any form without written permission from the publisher. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen: publications@coenschenk.nl For further information, please contact: publications@coenschenk.nl Deze publicatie is te bestellen via: www.coenschenk.nl This publication can be ordered at: www.coenschenk.nl


3

I. [Inleiding] Lento ……………………………………...……....……………...……………….….......….. page 5

Duration: 4 minutes

II. De vis en de vogel Allegretto passionato, liberamente …….....………………..……..…………. page 7

Duration: 3 minutes

III. Adagio semplice …….....………………………………………………………….…..……..…………. page 10

Duration: 2½ minutes

Instrumentation Pianoforte


4


5

Drie stukken uit Schetsen piano solo

I. Coen SCHENK maart 2015

Lento

ten.

ten.

ten.

5

9

13

Š Coen Schenk, Amsterdam 2015. www.coenschenk.nl

sim.


6

17

sempre

*) sost.ped.:

sempre 20

Pedaal geleidelijk op laten komen. Release pedal gradually.

25

una corda al fine *) Toetsen indrukken zonder geluid te maken en vastzetten met het sostenuto pedaal. Indien nodig met hulp van twee extra handen. *) Press the keys silently down and lock them with the sustained pedal. If necessary with the help of two extra hands.


7 Zhuangzi, 1:I

In gedachte Petra Boonekamp-Veldhuizen

II. De vis en de vogel Coen SCHENK april - mei 2015

Allegretto passionato, liberamente = 63 (begin tempo)

4

8

poco cresc.

11

cresc.


8

14

18

22

cresc.

25

! decresc.

"

Profile for Coen Schenk

Three pieces from Schetsen, for piano solo  

Score: 210 x 264 (mm)

Three pieces from Schetsen, for piano solo  

Score: 210 x 264 (mm)

Advertisement