Page 1

COEN SCHENK

EigenDNAeerst for 13 wind instruments, percussion, harp, piano, 3 sirens & 3 sopranos

COEN SCHENK 2014


Copyright Š 2007 by Coen Schenk, The Hague, The Netherlands Uitgegeven door Coen Schenk, Amsterdam 2014 / Published by Coen Schenk, Amsterdam 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. This book may not be reproduced in whole or in part, in any form without written permission from the publisher. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen: publications@coenschenk.nl For further information, please contact: publications@coenschenk.nl Deze publicatie is te bestellen via: www.coenschenk.nl This publication can be ordered at: www.coenschenk.nl


Duration: ca. 8 minutes

Instrumentation

Piccolo Flute (doubling 2nd piccolo) 2 Soprano saxophones Clarinet in E¨ Bass clarinet in B¨ (doubling clarinet in B¨) Bassoon Contrabassoon 2 Horns in F Trumpet in C Tenor trombone Tube Percussion: 1: Tubular bells Timpano in D Cymbal (big) Rattle Gran cassa (shared with perc.2) 2: 3 Small Chinese cymbals 2 Tam tams Snare drum Gran cassa (shared with perc.1) Harp Piano 3 Sopranos 3 Sirens


5

EigenDNAeerst

Score in C

for 13 wind instruments, percussion, harp, piano, 3 sirens & 3 sopranos Coen SCHENK 2007 (rev. 2008)

A Molto aggressivo

   

                  

  

    muta in B.Cl.

   

Bass Clarinet in Bb / Clarinet in Bb

Contrabassoon

  

Horn 1. [in F]

  

Horn 2. [in F]

 

6

3

  

ff

6

 

                

Percussion 1.

Percussion 2.

3 small Chinese cymbals (S/R/B) 3 tam-tams (S/R/B) Snare drum Gran Cassa (share with perc.1)

Harp

 

Piano

Soprano 2. / Sirene 2. (M)

Soprano 3. / Sirene 3. (L)

  

 fff                           

© Coen Schenk, Den Haag 2007 www.coenschenk.nl

    

  

sim.

    

 

ten.

 



 

ff sempre

 

ten.

 

 

 

     

      

 

ten.

    

sim.

  

  



sf sim.

ten.

sf

ff sempre ten.

 

      sf          

 

 ten. 

sim.

     

ff sempre

3

 

3

6

r.sh.

 3

sn.dr.:

 

sim. L.H. R.H.

3

L.H.

 

ff

sec.              

 



f

cymb.3:

**) A§          ff sempre    

                       3 6   ff sempre 3 6                 

 

 

 

 

           

    

sec.*)

cymb.1:

 

f R.H.

           

sim.

             

   

    

D# C# Bb / E F G Ab

  

sim.

 

ten.

ten.

    

f

fff

 

sim.

sf

 

Soprano 1. / Sirene 1. (S)

   

  

  

 

    tub.b.:   

  

6

3

f

   

ten.

6

 

Cymbal (big) Rattle Gran Cassa (share with perc.2)

 

ff sempre

        

f                 

  

    

 

  

ten.

   

6

.

Tubular bells Timpano in D

  

gl iss

Tuba

6

f

3

   

Tenor Trombone

         

f

Trumpet in C

3

ff

ff sempre

  

ten.

 

 

     



ff sempre ten.

                         3 6               3 6         

ff

   

Bassoon

          

    ff   

          

ff sempre ten.

6

3

ff Clarinet in Eb

6

3

ff

   

Soprano saxophone 2.

  

3

ff

   

Soprano saxophone 1.

  

ff

muta in Fl.

Flute / Piccolo 2

                      3 6 ff sempre  ten.                 

  

  Piccolo 1    

q = 72  

q = 120

D§ Eb

        

sim.

gr.c.:

 

ff

cymb.2:

    

       

               

      

wood

 

   

 

 

 

 

 

 

*) Droog [dempen kort na slaan]. *) Dry [dampened short after the attack]. **) + = Met de nagels. **) + = Pluck the string with the fingernail.

 

 


EIGENDNAEERST

6

8

 Picc. 1 

S.sax. 1

S.sax. 2

Eb Cl.

B. Cl.

Hn. 2 [F]

Tpt. [C]

Sopr. 3 / Sir. 3

    

  

         

 

 

 

 

 

 







     

 

 

 

       sf

 

 

      

 

 

   sf

   

  

 

 

  

 

 

  

        

  

 

        

  

 

        

  

 

 

    

      sim.

sf

 

   

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    





 

    

  



         

 

 

  

 

  

      

 

 

  

 

  

      

 

     

 

 

sim.



  

6                              ***)

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    

  

 

 

      sim.

 

  

 

 

        

sf

 

   

sf

 

 

 

 



 

 

 

             



 

 

6

 

 

 

 

***)

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

           



 



      



  

     

  

 

 

                 

Pno.

Sopr. 2 / Sir. 2

  

 

   

Sopr. 1 / Sir. 1

  

 

Hp.

Perc. 1

Perc. 2

     

    

sf

 

Tba.

  

Hn. 1 [F]

Tbn.

 

  

Bsn.

Cbsn.

   

Fl.

      

 

                 

 

 

   

   

           

 

              

   

         

 

    



gliss.

     

 

  

 

 

 

     

        

      

 

 





  

     

 

 

 

         

         

 

 ***) binden ***) slurred

 

 

 

 

            

              

 

 

 

 

                           

           

 

           

 

 

  

             


EIGENDNAEERST

7

B poco accel.

16

  Picc. 1  

      

Fl.

     

S.sax. 1

      

S.sax. 2

   



  

 





   



 

  



 

  

                        

                         

   

 

    



 

 

  

 

 

         

 

 

 

  

  

 

         

 

 

 

  

 

      

 



 



 

 



  

 

   

 

  

   

 

 

   

  

 

 



              

 

       

 

   

  

  

   

 

 

   





   

   

 



                

  

 

 

 

      

  

 



 

   

  





 

 



  

 





   

  



    

 

  

  



   

  

 

  

 



     





 

   

 

  

 

 

  



 

 

   

sim.



    

 

 

sim.

 

 

 

   

 





 

   



  



 

  

sim.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

Pno.

Sopr. 3 / Sir. 3

 

 

 

  

  

Tbn.

Sopr. 2 / Sir. 2

  

 



 

Tpt. [C]

Sopr. 1 / Sir. 1



 

  

         

 

         Hn. 2      [F]  

Hp.



 



Hn. 1 [F]

Perc. 2

 



  

   

 

Bsn.

Perc. 1



       

 

B. Cl.

Tba.

    

      

Eb Cl.

Cbsn.

 

 

  

 



             

 

     

 

 

 

       

         

         

   

 

    

             

 

  

 

   

           

 

  

 

         

 

 

 

     

  

       

         

         

          

                         

         

 

 

           

       

 

  

    

     

  

 

 

      

 

  

         

         

 

 

 

         



  

       

 

    

 



 

           


EIGENDNAEERST

8  

     Picc. 1   24

 

S.sax. 1

 

S.sax. 2

B. Cl.

Bsn.

 



 

 



 

 

 

Eb Cl.

  

 

Fl.

   

 



 

 

       

 

     

 

 

     

 





  

Hn. 2 [F]

 

Tpt. [C]

 

Tba.

    

  

Perc. 2

Hp.

 



 

Sopr. 2 / Sir. 2

Sopr. 3 / Sir. 3

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 



     

Flttzg.

f

  

 

 

cresc.

         

 



 

 



 







 

 

 





 



 

 

 

 



    

sim.

 

  

 

 

 



  

 

   



     

     

 

 

  

 

   

 

 

     

 

 

  

   

   

           

  

    

           



5

 



 

   

   

   

   

     

 

 



 

 

 





                

 

 





sim.





 

 

  

     





 

sf

 



        

    

  

 



      

     

  

    

 

   

meno f

   

Sopr. 1 / Sir. 1



 

 

           

 

    



 

               

           

Pno.

 



    

sf

 

 

 

 

Flttzg.

 

   Perc. 1

 

 

Tbn.

 





  



Hn. 1 [F]

 

  



 

          



  

Cbsn.

    

   

 

    

 

      

  

     

3

 

       

 

             


EIGENDNAEERST

9

C   Picc. 1  

B. Cl.

Bsn.

          



 

   

  

 



 

    

   

 

 

  

 

 

   

Perc. 1

  

     

Sopr. 3 / Sir. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

     

   

   

 

          

   



  

  

   

 

          

 

 

  

 

ff

  

fff

f



 



ten.

ff sempre

 



f sempre







ten.

ff sempre ten.

   



    



ff sempre

ten.

 

  

3

 

ff

 

   

 

 

 

 

3



  

6

           3

3



3

fff

3

l.v.

t-t.2:

         





[D C# Bb / Eb F] Gb [A]

3

  

      fff  3

3

[cluster]

       fff      

  ff

 

ten.



 



 

  

                



 

ff sempre

    ff sempre     

ff

f sempre ten.

ff

fff

3

ff sempre

 

ten.

   

  5

 

 

ff sempre

     

fff

   

 

 

q = 72

f sempre

 

 

sf

       

  

           



Sopr. 2 / Sir. 2

       

 

 

 

 

 

     

Pno.

 

sf

 

Hp.

 

    

     

  

Sopr. 1 / Sir. 1

 

 

   

q = 92

            

        

Tbn.

Perc. 2

 

         

  

Tpt. [C]

Tba.

     

 

 

  

Hn. 2 [F]

 

 

 

Eb Cl.

 

 

S.sax. 2

Hn. 1 [F]

 

S.sax. 1

Cbsn.

   

 

Fl.

  

       

gl i ss .

27



gl iss .

 

 



f sempre

   

ff sempre

 

 

   ff sempre

   

      

  

 


EIGENDNAEERST

10

30

 Picc. 1 

  



ten.

Fl.

S.sax. 1

S.sax. 2



B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

 

   



Tba.

   





Perc. 2



 

Pno.

Sopr. 1 / Sir. 1

Sopr. 2 / Sir. 2

Sopr. 3 / Sir. 3

f

fff

 

ff

   

 

  

f



      

 

   



 

 

1. 3. etc.

         

*) 1. 3. 2.

fff poss.

ten.

 

 

 

 

 



 

    

  

 

 

 

poco a poco dim.

wood          l.v. f sempre

     

 

  

     

    

 



    

 

 

 

 

 

ff

 

 

ff

 

 

   

  

l.v. t-t.3:

  





   

ff

fff



 

poco a poco dim.

 

    

  

     

  

 

 

  

 

   

    

      

      

   

   



  

 

 

   

 

ss. gli

 

   

ff sempre

  

 

 

 

.

 

 

    

 

ss gli

Hp.

   

    

ff sempre ten.

 

  

  

 

ten.

    

 

sim.

     

   

fff poss.

ten.

 

 

 sim.  

ten.

       

sim.

  

Perc. 1

poco a poco dim.

 

   



f

 

    

  

  

 

sim.    

 

 

  

 

 

sim.



    

  

    

 

       

Hn. 2 [F]

fff poss.



  

ten.

 

sim.



 

Tbn.

 



ten.

Hn. 1 [F]

Tpt. [C]

    



ten.

Eb Cl.

   

   

 

 

 

 

 

           

   

         

         

 

 

*) Motief [1-3-2] herhalen, op de laagste snaren van de harp; zo snel als mogelijk, over de volle lengte van de pijl [waarbij: "1" de lage-, "2" de midden- en "3" de hoge snaar is]. *) Repeat motiv [1-3-2], on the lowest strings of the harp; as fast as possible, over the full length of the arrow [strings: 1 = low, 2 = middle, 3 = high].

 

 

poco a poco dim.

 

poco a poco dim.

 

 

 

 

 

           

 

         

         

 

 

 

 


EIGENDNAEERST

11

D 35

  Picc. 1    



      

Fl.

 

 

sim.

 

S.sax. 1

sim.

 

S.sax. 2

 

Eb Cl.

B. Cl.

Bsn.

Cbsn.

Hn. 1 [F]

   

 

   

 

    

 

 

 



    

 

                      

   

         

             

 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  sim.   

    

    

 

  



   

Tbn.

 

    

 

 

Tpt. [C]

Perc. 2

 

 

 



 

Perc. 1



   

f

 

 

Hn. 2 [F]

Tba.

               

  

 

  

      

 

 

f

                  



    

    

 

 

    

 

 f       

    

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

   

f*)

   

 

        

 

      

 

f

                  

  

    

   

 

p

 

   

trem.

 

 

3 3                        

 

  

    



 

 

 

 

trem.

p

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

mf

 

       l.v.  f sempre

 

ff

Hp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

    

Pno.

 

  

mf

                      

 

f

  

 

         

mf

*)

Sopr. 1 / Sir. 1

Sopr. 2 / Sir. 2

Sopr. 3 / Sir. 3

 

           

 

           

 

           

 

 

*) Pedaal geleidelijk omhoog laten komen. *) Release pedal gradually.

 

 

 

Profile for Coen Schenk

EigenDNAeerste, for large ensemble  

Score: 264 x 420 (mm) - Parts: 210 x 297 (= A4)

EigenDNAeerste, for large ensemble  

Score: 264 x 420 (mm) - Parts: 210 x 297 (= A4)

Advertisement