Page 1

SINT-LAMBERTUSCOLLEGE BILZEN

WWW.SINT-LAMBERTUSCOLLEGE.BE

STUDIEAANBOD SCHOOLJAAR 2014-2015


www. sg-sintjozef. be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 • 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be


WELKOM! Springplank naar de toekomst...

3

Jij kiest... 1ste leerjaar A

5

Jij kiest... 1ste leerjaar B

11

Jij kiest... 2de leerjaar A

15

Jij kiest... 2de leerjaar B (BVL)

21

Je goed voelen op school...

25

Meer dan alleen les...

27

Wegwijs

29

Waarom kiezen voor...

31

En verder... tweede en derde graad

32

een sterk theoretische vorming

Infomomenten en openschooldagen

34

theoretische vorming, maar ook al praktijkgericht

Waar vind je onze eerste graad?

35

weinig theorie, meer praktisch gericht

Inschrijven: waar en wanneer?

36

De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair onderwijs... Ontdek bij ons een andere leefwereld met nieuwe uitdagingen. Van harte welkom in het Sint-Lambertuscollege!

  

1

2014-2015


1 september 2013 startte de Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt met een vernieuwde eerste graad. Elke 12-jarige krijgt samen met zijn leeftijdsgenoten les op de campus van het Sint-Lambertuscollege aan de SintLambertuslaan 15 in Bilzen, de grote eerstegraadsschool van onze scholengemeenschap. Ook inhoudelijk sloegen we nieuwe wegen in. Wij vinden dat de eerste graad de plaats moet zijn om kennis te maken met de verschillende studiedomeinen. Het is net in die jaren dat de leerling zijn keuze moet laten rijpen. Onze eerste graad focust dan ook op objectieve studiekeuzebegeleiding en oriĂŤntering. Die aandacht vind je in het eerste jaar onder meer terug in het talentenproject. In het tweede jaar diepen de leerlingen een eerste keuze uit, zonder dat ze andere haalbare opties voor het derde jaar uitsluiten. Omdat we uit ervaring ook weten dat niet alle 12-jarige leerlingen gebaat zijn met eenzelfde aanpak, kunnen zij in het eerste jaar instappen in vier studiegroepen. In 1A Abstract bieden we de leerlingen die in het zesde leerjaar vlot meekonden voldoende uitdagingen om zich veelzijdig te ontplooien. Voor wie bovendien extra energie wil steken in Latijn, is er 1A Klassiek. De 12-jarige die soms wat meer tijd nodig heeft en ook graag bezig is met de concrete, praktische kant van de leerstof vindt zijn gading in 1A Concreet. De klas 1B is voor leerlingen met een echte leerachterstand, die veel meer met de handen willen leren. Onze eerstegraadsschool staat voor kwaliteit, aandacht voor de veelzijdige ontwikkeling en oprechte zorg voor de individuele leerling. Na de eerste graad moeten onze leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken en klaar zijn voor een vervolgopleiding in bijvoorbeeld een van de andere scholen van onze scholengemeenschap: Heilig-Grafinstituut Bilzen, Instituut voor Katholiek Secundair Onderwijs Hoeselt en Technisch Instituut Sint-Jozef Bilzen.

2014-2015

2


SPRINGPLANK NAAR DE TOEKOMST

Overstappen naar het secundair... een belangrijk ogenblik in je schoolcarrière! Met alle jongens en meisjes van je leeftijd start je in het eerste leerjaar A of B. Je hoeft dus niet al direct een studierichting te kiezen als je in het secundair begint. Wij vinden dat onze leerlingen in de eerste graad nog goed moeten uitzoeken wat hen interesseert en welke opleiding voor hen het meest geschikt is. Je kiest voor een studiegroep die het best bij jou past: 1A Abstract, 1A Klassiek, 1A Concreet of 1B. In onze scholengemeenschap vertrekt iedereen met dezelfde kansen: iedereen wordt met dezelfde aandacht gevolgd en begeleid. En uiteindelijk kom je zo in die studierichting terecht die het best past bij je aanleg, mogelijkheden en belangstelling.

3

2014-2015


JIJ KIEST...

voor het 1ste leerjaar A Een gemeenschappelijk lessenpakket van 27 lesuren en 5 keuze-uren zorgen ervoor dat het eerste leerjaar A een echt oriĂŤntatiejaar is. De gemeenschappelijke vakken zijn uiteraard hetzelfde in alle klassen, al zijn er verschillen in aanpak, tempo en verwerking van de leerstof. Bij ons is het belangrijk dat je meekan op het niveau dat voor jou het meest geschikt is. Ruime aandacht gaat naar talen en wiskunde. Maar het spreekt voor zich dat we ook aan je algemene vorming werken, dat gebeurt in een brede waaier van vakken.

5

BASISVORMING (27 LESUREN) Godsdienst Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

2 uur 2 uur 2 uur 4 uur 1 uur 2 uur 1 uur 5 uur 2 uur 2 uur 4 uur

2014-2015


1A ABSTRACT Klasuur* Talentenproject** Frans Wiskunde

 1 uur 2 uur + 1 uur + 1 uur

Tijdens de uren Frans en wiskunde krijg je de tijd om dieper op de leerstof in te gaan.

1A KLASSIEKKlasuur* Klassieke studiën

1 uur 4 uur

1A CONCREET Klasuur* Talentenproject** Frans Wiskunde

 1 uur 2 uur + 1 uur + 1 uur

Je leert de Latijnse taal, maakt kennis met het Grieks en leert de Romeinse en Griekse beschavingen kennen.

De uren Frans en wiskunde geven je extra tijd om de basisleerstof onder de knie te krijgen.

Je kan in het zesde leerjaar vlot mee: talen, wiskunde, WO... het boeit je allemaal en je zet je er graag voor in.

Ook jij studeert vlot maar je houdt van een extra uitdaging: dat wordt onder andere de studie van Latijn, één van onze klassieke talen.

Je hebt soms wat meer tijd nodig om de leerstof te verwerken maar uiteindelijk kom je er wel. Je houdt van praktische opdrachten en oefeningen uit het dagelijkse leven.

ABSTRACT

KLASSIEK

CONCREET

* **

zie pagina 9 zie pagina 9


KLASUUR

ONTDEK JE TALENT

In dit wekelijks uur werk je om te beginnen aan ‘leren leren’. Je krijgt er tips in verband met studeren, plannen en organiseren. Daarnaast werken we in het klasuur aan je motivatie voor school en leer je hoe je als opgroeiende puber je weg vindt in de wereld van vandaag. Klasafspraken, werken aan zelfvertrouwen, leren neen zeggen, sociale media... het zijn maar enkele van de thema’s die er aan bod kunnen komen.

We vinden het ook belangrijk dat je in het eerste jaar uitzoekt wat je interesseert, wat je graag doet, wat je talenten zijn. Daarvoor hebben we in 1A Abstract en 1A Concreet het talentenproject. Dat zijn twee lesuren per week waarin je kennismaakt met vier studiedomeinen: - Economie - Maatschappij - Technologie - Wetenschappen Aan de hand van oefeningen, groepswerk, computeropdrachten, teksten en bezoekjes leer je deze domeinen op een boeiende manier ontdekken. De leerkrachten maken je nieuwsgierig en kijken samen met jou en je ouders of je geschikt bent voor dit studiedomein. Uiteindelijk maak je vanuit je ervaringen in het talentenproject een eerste studiekeuze: je optie in het tweede jaar. Voor de leerlingen van 1A Klassiek is er geen talentenproject. Als je kiest voor Latijn kan je in de toekomst nog in een brede waaier studiedomeinen terecht. Die helpen we je ontdekken in het studiekeuzeproject van het tweede jaar.

9

2014-2015


JIJ KIEST...

voor het 1ste leerjaar B Had je in de basisschool problemen met theoretische vakken, was het tempo moeilijk te volgen, of heb je om één of andere reden een leerachterstand opgelopen, dan lijkt het eerste leerjaar B voor jou aangewezen. Meer dan in het eerste leerjaar A zijn het de leerlingen die het tempo bepalen. In de vakken Nederlands, natuurwetenschappen en wiskunde wordt de basiskennis uit de basisschool herhaald en opnieuw ingeoefend. Nieuw is het vak ‘maatschappelijke vorming’ (mavo), een combinatie van geschiedenis en aardrijkskunde met aandacht voor de hedendaagse onderwerpen uit onze maatschappij. De theorie van de algemene vakken wordt tot een minimum beperkt: praktische oefeningen komen hier op de eerste plaats. Het zijn ook lessen met veel afwisseling en creativiteit, waar de leerlingen heel vaak in kleine groepjes werken. Aan techniek en praktijklessen worden veel lestijden besteed. Praktisch bezig zijn: dat is immers de hoofdzaak. Slaag je in het eerste leerjaar B, dan kan je naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) of, als je er klaar voor bent, naar het eerste leerjaar A. Een gemeenschappelijk lessenpakket van 28 lesuren en 4 keuze-uren zorgt ervoor dat het eerste leerjaar B een echt ingroei-jaar is.

11

BASISVORMING (28 LESUREN) Godsdienst Frans Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

2 uur 1 uur 2 uur 3 uur 1 uur 2 uur 4 uur 3 uur 6 uur 4 uur

2014-2015
1B Klasuur* Frans Techniek

1 uur +1 uur +2 uur

In de lessen Techniek krijg je de kans om nog meer met praktische oefeningen bezig te zijn; dat is immers de hoofdzaak in 1B. In de lessen Frans ligt de nadruk op communicatie.

ONTDEK JE TALENT Ook de 1 B’ers ontdekken hun interesses en talenten. Zij proeven in het vak techniek van 8 domeinen:

* zie pagina 9

Je hebt in de lagere school leerachterstand opgelopen. Jij bent een doener en je leert ook het liefst uit praktische oefeningen.

1B

- Elektriciteit - Hout en bouw - Informatica - Kunststoffen - Metaal - Tuinbouw - Verzorging - Voeding

13

2014-2015


1A

1A

1A

Klassiek

Abstract

Concreet

2A

2A Latijn

Economische wetenschappen

Handel

Exacte wetenschappen

1B

BVL Haarzorg/ Verzorging-voeding

Kantoor en verkoop/ Verzorging-voeding

Maatschappelijke wetenschappen

Sociale en technische vorming

Technologische wetenschappen

Mechanicaelektriciteit

Nijverheid


JIJ KIEST...

voor het 2de leerjaar A In het tweede leerjaar A kan je je al goed voorbereiden op een studiedomein. Als je in het talentenproject al echt je ding gevonden hebt, kan je terecht in een optie die je boeit en uitdaagt. Hou je bijvoorbeeld van economie, dan kan je in het tweede jaar terecht in Economische wetenschappen of Handel. De eerste optie is de meer abstracte, theoretische versie, de tweede pakt het allemaal wat concreter aan. Opties: Latijn Economische wetenschappen Exacte wetenschappen Maatschappelijke wetenschappen Technologische wetenschappen Handel Mechanica-elektriciteit Sociale en technische vorming

BASISVORMING (24 LESUREN) Godsdienst Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Nederlands Techniek Wiskunde

2 uur 1 uur 1 uur 2 uur 3 uur 2 uur 2 uur 1 uur 4 uur 2 uur 4 uur

Door de extra vakken word je al een beetje specialist en proef je nog meer van je favoriete domein uit het eerste jaar. Maar let op, je sluit niets uit. De basisvorming zorgt ervoor dat je na het tweede jaar nog andere kanten uitkan. Dat geldt zeker ook voor de leerlingen die Latijn gekozen hebben. Zij hebben met hun opleiding nog geen enkele studierichting van de tweede graad uitgesloten.

15

2014-2015


OPTIE 1 LATIJN Project wetenschappen 1 uur Latijn 5 uur Frans + 1 uur Wiskunde + 1 uur De optie Latijn is sterk theoretisch en legt de klemtoon op taalsystematiek, tekstbegrip en tekstvertaling. Je studeert niet alleen de Latijnse woordenschat en spraakkunst maar leert ook de klassieke beschaving als cultureelhistorische achtergrond kennen. In het project wetenschappen maak je kennis met studiedomeinen economie, maatschappij, technologie en wetenschappen. Verdere studies: Alle studierichtingen uit de tweede graad behoren tot de mogelijkheden.

2014-2015

16

latijn


OPTIE 2 ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Project econ. wetenschappen 2 uur SEI 2 uur Wetenschappelijk werk 2 uur Frans + 1 uur Wiskunde + 1 uur

Dankzij het vak wetenschappelijk werk verwerf je een grote hoeveelheid natuurkennis. In het vak SEI (socio-economische initiatie) leer je de basisprincipes uit de economie en maak je kennis met maatschappelijke structuren. Tijdens de lessen technische activiteiten maak je kennis met basisbegrippen uit de technologie en leer je de technische basisvaardigheden aan.

OPTIE 4 MAATSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPEN Project maatsch. wetenschappen 2 uur SEI 2 uur Wetenschappelijk werk 2 uur Frans + 1 uur Wiskunde + 1 uur

In de diverse projecten verruim en verdiep je je inzichten in het studiegebied waarvoor je gekozen hebt.

OPTIE 3 EXACTE WETENSCHAPPEN Project exacte wetenschappen 2 uur SEI 2 uur Wetenschappelijk werk 2 uur Frans + 1 uur Wiskunde + 1 uur

Verdere studies: Alle studierichtingen met uitzondering van de studierichting Latijn. Indien de optie die je in het tweede jaar gekozen hebt echt je ding is, spreekt het voor zich dat je het best voortstudeert in een verwante studierichting in de tweede graad.

OPTIE 5 TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN Project technol. wetenschappen 2 uur Technische activiteiten 4 uur Frans + 1 uur Wiskunde + 1 uur


OPTIE 7

optie 6 HANDEL Communicatieproject Dactylografie Handel Frans Wiskunde

1 uur 2 uur 3 uur + 1 uur + 1 uur

In de optie handel maak je kennis met de principes van het producentengedrag (verkoop, documenten bij verkoop en financiële verrichtingen).

OPTIE 8

MECHANICA-ELEKTRICITEIT

SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING

Technologieproject 1 uur Technische activiteiten 6 uur Wiskunde + 1 uur

Sociaal project Huishoudkunde Natuurwetenschappen Wiskunde

Je wordt ingeleid in de theorie van de technologie, maar Mechanica-elektriciteit is ook een praktische, ervaringsgerichte optie.

In deze optie verwerf je sociale vaardigheden via groepsactiviteiten en sociale activiteiten. Je leert ergonomisch, milieubewust, hygiënisch en veilig handelen.

1 uur 5 uur + 1 uur + 1 uur

Projecten In de diverse projecten verruim en verdiep je je inzichten in het studiegebied waarvoor je gekozen hebt.

Verdere studies In principe zijn alle studierichtingen in de tweede graad mogelijk, met uitzondering van de studierichting Latijn. Maar het ligt voor de hand dat de leerlingen uit deze optie eerder kiezen voor meer technisch georiënteerde studierichtingen.

19

2014-2015


JIJ KIEST...

voor het 2de leerjaar B(BVL) Dit leerjaar bouwt verder op het eerste leerjaar B en is duidelijk bestemd voor leerlingen die meer beroepsgericht zijn. Ook leerlingen uit 1A die in het eerste jaar een belangrijke leerachterstand hebben opgelopen of bij wie de inzet voor het theoretisch studeren ontbreekt, zullen in het beroepsvoorbereidend leerjaar hun gading vinden. De gemeenschappelijke basisvorming is in het beroepsvoorbereidend leerjaar eerder beperkt (17 uur). Het keuzepakket van 15 lesuren houdt een kennismaking in met enkele zogenaamde beroepenvelden en is in die zin een voorbereiding op het kiezen van een studierichting in de tweede graad. Opties: Haarzorg/Verzorging-voeding Kantoor en verkoop/Verzorging-voeding Nijverheid

21

BASISVORMING (17 LESUREN) Godsdienst Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Frans Wiskunde

2 uur 2 uur 2 uur 1 uur 2 uur 3 uur 1 uur 1 uur 3 uur

2014-2015


OPTIE 9

OPTIE 10

HAARZORG/VERZORGING-VOEDING Frans + 1 uur Haarzorg Haartooi-realisatietechnieken 5 uur Haartooi-toegepaste wet. 1 uur Plastische opvoeding + 1 uur Verzorging-voeding Gezinstechnieken/personenzorg 2 uur Realisatietechnieken - zorg voor leef- en woonsituatie 2 uur - zorg voor voeding 3 uur

KANTOOR EN VERKOOP/VERZORGING-VOEDING Frans + 1 uur Kantoor en verkoop Dactylografie/computervaard. 2 uur Handel/initiatie adm. en verkoop 2 uur Nederlands + 2 uur Plastische opvoeding + 1 uur Verzorging-voeding Gezinstechnieken/personenzorg 2 uur Realisatietechnieken - zorg voor leef- en woonsituatie 2 uur - zorg voor voeding 3 uur

HAARZORG In het beroepenveld Haarzorg maak je kennis met alle basistechnieken in de haarverzorging. Ook gelaatsverzorging en manicure komen aan bod.

VERZORGING-VOEDING In het beroepenveld Verzorging-voeding staat de zorg voor de persoon en het gezin centraal: veiligheid, hygiĂŤne, gezonde voeding, onderhoud van woning en textiel.

OPTIE 11

KANTOOR EN VERKOOP In het beroepenveld Kantoor en verkoop maak je kennis met de praktische kant van het vakgebied Handel: een introductie in de administratie- en verkoopswereld.

NIJVERHEID Realisaties Technologische activiteiten

10 uur 5 uur

NIJVERHEID In het beroepenveld Nijverheid worden veel lestijden besteed aan praktijkoefeningen. In dit pakket komen de verschillende aspecten van de nijverheidstechnieken aan bod: elektriciteit, metaalbewerking, houtbewerking en bouw.

Verdere studies In deze opties word je voorbereid op de studierichtingen Haarzorg, Verzorging-voeding, Kantoor, Basismechanica of Elektrische installaties in de tweede graad.


JE GOED VOELEN OP SCHOOL

WIJ ZORGEN VOOR DE OPVANG EN HET ONTHAAL VAN IEDEREEN

DE BEGELEIDING VAN ALLE LEERLINGEN STAAT CENTRAAL

Bij je inschrijving ontvang je een brief met praktische afspraken voor de eerste schooldagen. Tijdens die dagen staan we met z’n allen klaar om je te onthalen en je wegwijs te maken op onze school. Er staan heel wat kennismakingsactiviteiten op het programma. Daardoor voel je je al snel thuis. Zo zijn onder andere de ontmoetingsdagen belangrijke momenten om elkaar beter te leren kennen. Elke klas wordt verder begeleid door minstens één klassenleraar. In september bespreken we met je ouders tijdens een ouderavond de organisatorische en pedagogische afspraken die we met je gemaakt hebben.

Van één juf of meester naar een tiental leerkrachten overschakelen, van één klaslokaal naar een systeem van vaklokalen, zelfstandig je agenda invullen, je boekentas leren klaarmaken, je studietijd leren plannen, je voorbereiden op grote toetsen... dat zijn nieuwe uitdagingen die we samen aangaan. Voor de begeleiding en opvang zorgt een heel team: de klassenleraars, de vakleraars, de leerlingenbegeleiding, de coördinatoren, de preventieadviseurs, het ondersteunend personeel, de directie... Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen een aangepaste en individuele begeleiding. Dat gebeurt in samenspraak met alle betrokkenen.

25

2014-2015


MEER DAN ALLEEN LES LEERMETHODE

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM

Vanuit de basisschool werd al ruime aandacht besteed aan het ‘leren leren’. Al vanaf de eerste schooldag geven ook wij tips over een goede studiemethode. Elke vakleerkracht zal voor zijn vak deze methode specifiek behandelen. Na elke reeks grote toetsen maken de vakleerkrachten tijdens de toetsbespreking een foutenanalyse. Zo kan je je leermethode en studiehouding zelf evalueren en bijsturen via werkpunten. Ook je ouders krijgen een beeld van je evolutie via een overzichtelijk rapport.

Sport is niet alleen belangrijk voor je gezondheid. Wie zich goed voelt in zijn vel, voelt zich ook goed in zijn hoofd. Tijdens elke sportles kan je je uitleven in de verschillende sportzalen of op de sportterreinen. De sportleerkrachten zorgen voor een gevarieerd programma. Op woensdagnamiddag kan je deelnemen aan recreatieve interscholencompetities.

WIJ LEREN OOK BUITEN DE KLAS... Ieder schooljaar stappen we ook enkele keren buiten de muren van het klaslokaal: dan trekken we weg, naar buiten! We gaan op studiereis en leren ter plekke in plaats van onze wijsheid uit het handboek te halen. En nu en dan maken we tijd voor een toffe toneel- of filmvoorstelling. We geven je ook geregeld de kans om via projectwerk zelf dingen te zoeken en te ontdekken. Zo zijn er een aantal middagactiviteiten waarbij je artistiek aan de slag kan.

27

2014-2015


WEGWIJS

DE EERSTE GRAAD IN BILZEN VOOR ELKE PRAKTISCHE VRAAG EEN ANTWOORD

UITSTEL VAN STUDIEKEUZE EN GOEDE ORIENTERING ZIJN BELANGRIJK

BEREIKBAARHEID Met een aantal bushaltes in de onmiddellijke buurt en het station op wandelafstand is de school heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je met de fiets? Dan kan je je fiets kwijt in de overdekte fietsenstalling die tijdens de lesuren gesloten wordt.

In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen of studierichtingen. Via een degelijk uitgebouwde studiekeuzebegeleiding, onder meer in het Talentenproject, word je in de eerste graad voorbereid om een juiste keuze te maken. Ook de attestering (eindbeoordeling) op het einde van het schooljaar is toekomstgericht. Ze is gebaseerd op de resultaten en de attitudes die je via een rapport op regelmatige tijdstippen ontvangt.

REKENINGEN Bij het afhalen van het boekenpakket betaal je 100 euro voorschot. De afrekening gebeurt driemaal per jaar (oktober, januari, juni). Je ontvangt een overschrijvingsformulier waarmee alle onkosten (boeken, excursies, culturele activiteiten, fotokopieĂŤn...) kunnen betaald worden. Indien gewenst, kunnen er afspraken gemaakt worden voor een gespreide betaling. Een studietoelage kan je elektronisch aanvragen op www.studietoelagen.be of je kan terecht op het secretariaat.

29

2014-2015


WAAROM

KIEZEN VOOR ONZE EERSTE GRAAD Veel vrienden en vriendinnen uit de basisschool

Opvang van alle leerlingen

Klassenleraar voor elke klas

Belangrijke rol voor de ouders als partner in het opvoedingsproces

Veel ruimte voor inspraak

Katholieke school die belangrijke waarden nastreeft

Duidelijke afspraken in verband met pestgedrag, agressie en geweld

Degelijke voorbereiding op de tweede graad

Kansen om creativiteit te ontplooien

Veel aandacht voor de gezondheid

Tijd en ruimte voor nevenactiviteiten

Makkelijk te bereiken

School met veel open ruimte

Goed uitgebouwde begeleiding van leerlingen met moeilijkheden

Hulp bij het studeren

Aandacht voor de talenten van elke leerling

Activiteiten rond schoolmotivatie


EN VERDER...

tweede en derde graad Na de eerste graad kan je terecht in één van onze zes studiedomeinen:

DOMEIN CREATIVITEIT TWEEDE GRAAD Haarzorg *De studierichting Creatie en mode wordt afgebouwd. Vanaf 1 september 2014 wordt alleen nog het tweede leerjaar van de derde graad aangeboden.

DOMEIN EXACTE WETENSCHAPPEN DERDE GRAAD Creatie en mode* Haarzorg Haarstilist (7de jaar)

TWEEDE GRAAD Techniek-wetenschappen Wetenschappen

DOMEIN LATIJN

DOMEIN HANDELSWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Economie Business education (Handel) Office assistant (Kantoor)

2014-2015

DERDE GRAAD Accountancy & IT (Boekh.-Inf.) Economie-moderne talen Economie-wiskunde Business education (Handel) Office assistant (Kantoor) Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de j.)

DERDE GRAAD Moderne talen-wetenschappen Techniek-wetenschappen Wetenschappen-wiskunde

TWEEDE GRAAD Latijn

32

DERDE GRAAD Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde


DOMEINSOCIALEWETENSCHAPPEN&WELZIJN TWEEDE GRAAD Humane wetenschappen Sociale en technische wet. Verzorging-voeding

DERDE GRAAD Humane wetenschappen Sociale en technische wet. Verzorging

DOMEINTECHNOLOGISCHEWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Basismechanica Elektrische installaties Elektrotechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken

DERDE GRAAD Centrale verwarming en sanitaire installaties Elektrische installaties Elektrische installatietechnieken Elektromechanica Industriële elektriciteit (7de j.) Industriële warmtetechnieken (Se-n-Se) Industriële wetenschappen Koel- en warmtechnieken Mechanische vormgevingstechnieken* Stuur- en beveiligingstechnieken (Se-n-Se) Verwarmingsinstallaties (7de j.) *De studierichting Mechanische vormgevingstechnieken wordt afgebouwd. Vanaf 1 september 2015 wordt alleen nog het tweede leerjaar van de derde graad aangeboden.

De eerste graad geeft je twee schooljaren de tijd om samen met je leerkrachten te ontdekken wat je talenten en je mogelijkheden zijn. Zo kan je aan het einde van het tweede jaar een geschikte studierichting kiezen. Jouw persoonlijk studiekeuzedossier zal een grote hulp zijn bij deze belangrijke keuze. Dit studiekeuzeproces herhaalt zich in het vierde jaar. Ook onze zesde- en zevendejaars helpen we om een juiste studie- of beroepskeuze te maken. Wil je meer informatie over het studieaanbod in de tweede en derde graad, vraag dan de brochure aan via onze website: www.sg-sintjozef.be

33

2014-2015


INFOMOMENTEN

en openschooldagen Wil je meer weten over hoe wij school maken? Ben je benieuwd hoe wij er in slagen om onze leerlingen ieder jaar een beetje meer te laten groeien? Wil je ons persoonlijk spreken of een kijkje nemen in onze klassen? Of ben je al overtuigd en wil je je onmiddellijk inschrijven? Wij nodigen je graag uit voor onze infomomenten en openschooldagen.

2014-2015

MAANDAG 24 FEBRUARI 2014 • 19.30 UUR INFOAVOND voor de ouders De KIMPEL Eikenlaan 29, 3740 Bilzen ZONDAG 23 MAART 2014 • 10.00-18.00 UUR OPENSCHOOLDAG EN INFOMOMENTEN Sint-lambertuscollege Sint-Lambertuslaan 15, 3740 Bilzen

34


WAAR...

vind je onze eerste graad? Sint-Lambertuscollege (SLC) Sint-Lambertuslaan 15, 3740 Bilzen 089 41 11 05 info@sint-lambertuscollege.be www.sint-lambertuscollege.be directie: Marie-ThÊrèse Nivelle, Nico Sillen

35

2014-2015


INSCHRIJVEN...

wa ar e n wanneer? Elke leerling heeft recht op een inschrijving in de school van zijn keuze, rekening houdend met het onderwijsaanbod van de school. De leerlingen worden chronologisch ingeschreven. Hoe vroeger je inschrijft, hoe beter! Doe dat in elk geval vóór 11 juli! Inschrijvingen De inschrijvingen gebeuren in het Sint-Lambertuscollege, Sint-Lambertuslaan 15 te Bilzen (089 41 11 05). Bij inschrijving van een leerling moet de school verplicht voorrang verlenen aan de volgende groepen: • broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen; • kinderen van personeelsleden; • indicator-leerlingen. Inschrijvingen van voorrangsgroepen van 10 maart 2014 t/m 23 maart 2014, iedere schooldag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Vrije inschrijvingen: • vanaf 24 maart 2014 iedere schooldag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur; • inschrijfzaterdagen 28 juni en 5 juli 2014 van 10.00 tot 16.00 uur; • tijdens de zomervakantie iedere weekdag van 10.00 tot 16.00 uur. De scholen zijn gesloten van 11 juli t/m 17 augustus 2014.

LDEN OF INSCHRI

2014-2015

36


www.sg-sintjozef.be vzw KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt, Winterstraat 12, 3740 Bilzen

Boekje eerste graad 2014 2015  

Info over het studieaanbod in de eerste graad van het Sint-Lambertuscollege te Bilzen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you