Raport - Platforma Donatorilor

Page 1

PLATFORMA DONATORILOR Raport 2020

Caritate Grupuri vulnerabile

Dezvoltare Dezvoltarea urbană sectorului ONG

Antreprenoriat/ antreprenoriat social

Filantropie

Artă și cultură

Educație

Sănătate

Cercetare Alte domenii

Cetățenie activă Dezvoltare comunitară

Sport

Dezvoltare rurală Protecția mediului

16

23.5mil €

domenii

valoare totală granturi

un domeniu

5.87mil €

0.05mil €

807

proiecte finanțate un proiect


C

reată prin contribuția voluntară a 15 dintre principalii finanțatori ai proiectelor societății civile din România, platforma pune la dispoziție pentru prima dată facilități de explorare și vizualizare grafică de date despre fondurile destinate organizațiilor neguvernamentale din toate domeniile de interes. Deși sporadic, până acum, în România, au existat studii despre finanțările din sectorul neguvernamental, un punct central de informare, accesibil tuturor, cu date actualizate și standardizate a reprezentat mereu o provocare, ca urmare a diversității modurilor de finanțare, a lipsei unei taxonomii comune și a unei mecanici simple de colectare, permanentă și consistentă. În anul 2021, grație tehnologiei și eforturilor unui grup de donatori determinați, am pus bazele primei platforme digitale dedicate deschiderii datelor cu privire la finanțarea sectorului neguvernamental. Platforma Donatorilor își propune să aducă o mai mare claritate asupra investițiilor strategice în sectorul non-profit devenind astfel un punct esențial de informare cu privire la alocarea sprijinului financiar în domenii specifice de intervenție, identificarea de noi oportunități de finanțare în domenii încă neexplorate, crearea de mecanisme de co-finanțare și descoperirea de noi actori neguvernamentali și proiectele acestora. În paginile următoare vă invităm să descoperiți o primă imagine asupra fondurilor care au sprijinit eforturile depuse de societatea civilă într-un an extrem de dificil, în care cu toții ne-am confruntat cu o criză globală, în care rolul finanțatorilor și al organizațiilor neguvernamentale a fost unul vital pentru întreaga populație. Nu în ultimul rând, aceste informații ne dau încrederea că am reușit să găsim împreună mecanismul potrivit prin care să putem crește gradul de transparență în sector prin deschiderea datelor cât mai multor donatori care se vor alătura demersului în anii următori. Până în luna martie 2021, în Platforma Donatorilor s-au deschis date din partea a 15 finanțatori și 19 fundații comunitare, reprezentând granturi în valoare totală de 45,6 milioane de euro.

Platforma Donatorilor este proiectată, dezvoltată și administrată de


Index granturi pe domenii în 2020

Sănătate 5.95mil €

5.77mil €

67

8

56

Educație

8

Cum să citești diagrama Domeniu Număr granturi

31

7

16

4

20

Număr donatori

9

10

4

Număr grant manageri

Număr proiecte

56

2.84mil €

Valoarea totală a granturilor

Valoarea totală a granturilor

Protecția mediului Grupuri vulnerabile 2.54mil €

Alte domenii

Artă și cultură Caritate Cercetare Cetățenie activă Dezvoltare urbană Sport

2

18

9

4

22

18 2

Dezvoltarea sectorului ONG 1.83mil €

6

1.7mil €

13

30

2

12

5 4

38

95 8

1.13mil €

0.79mil €

8 1

3

17

3

8

4

54

Dezvoltare rurală

10

9

8

0.55mil €

3

8

3

Filantropie

Dezvoltare comunitară

0.82mil €

32

Antreprenoriat /antreprenoriat social

15

Valoare totală granturi

3

Număr de granturi

Număr de granturi


2020: Sănătate

Acces la servicii de sănătate | Infrastructura sistemului sanitar | Intervenție în situații de urgență 0.10 mil € 1 grant 6 proiecte

0.26 mil € 9 granturi 19 proiecte

1.43 mil € 6 granturi 6 proiecte

0.33 mil € 1 grant 1 proiect Fundația

Fu n d ați

ted

Bank Rom

ank România

O ația Fund

â ni

ân i

a

r an g e

om â fland R K au

ni a

a 9 âni ția Rom Funda e și fon da érale Vo Gén té re ța

F ou r BRD - G r se Alt e s u

ed urs es Alt

0.43 mil € 1 grant 2 proiecte

eR om

Lidl Român ia

is e n

an ia

ING B

iffe

om yR Wa a

Ra

u p nd de e So ația fin cié an

af

on

U ni

od aV

0.36 mil € 4 granturi 4 proiecte

1.24 mil € 1 grant 24 proiecte

ef ina nț

ar

e

0.59 mil € 7 granturi 7 proiecte

1.22 mil € 26 granturi 138 proiecte

8 finanțatori 2019

56

2019

granturi

5.95mil €

2019

valoare totală granturi

207

proiecte

1.082.075 €

410 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Dana Pîrțoc

Asociația pentru Relații Comunitare Această inițiativă este un semn despre cât de mult a evoluat societatea civilă și cât au crescut nivelul de încredere și de gândire strategică în comunitatea de organizații și companii din România care investesc pentru a produce schimbare socială. Suntem încântați să fim parte din această mișcare istorică și să contribuim la a construi în continuare încredere și instrumente care să ne ajute pe toți să fim mai eficienți și să avem impact. Împreună putem întotdeauna mai mult și mai bine decât singuri.


2020: Educație

Educație pentru mediu | Educație STEM | Educație civică | Educație digitală | Educație financiară Educație juridică | Educație pentru copiii cu CES | Educație pentru sănătate | Educație profesională 0.08 mil € 0.03 mil € 0.02 mil € 0.003 mil € 1 grant 5 granturi 2 granturi 1 grant 4 proiecte 15 proiecte 8 proiecte 1 proiect 0.44 mil € 11 granturi 21 proiecte

eis iff

en Fundația O

ra n g

ia

L

Ro m

e

a

n ia

0.74 mil € 3 granturi 4 proiecte

Ro mâ nia

Wa yR om ân

id l

ia U nite d

k Rom

d aț

B an

Fu n

ni a om â ne R odafo finanțare Fundația V s e de e sur ion | Alt nțare n Foundat se de fina -America Romanian Alte sur IKEA Româ nia a âni

Ra

0.59 mil € 2 granturi 24 proiecte

1.70 mil € 15 granturi 50 proiecte

ni a

m er n-A ic a

ou nF

n ufla Ka

â om dR

nd

a tion

0.95 mil € 10 granturi 10 proiecte

8 finanțatori 2019

1.20 mil € 17 granturi 17 proiecte

67

2019

granturi

5.77mil €

2019

valoare totală granturi

154

proiecte

641.000 €

238 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Flavia Popa

BRD Groupe Société Générale și Fundația9 Platforma Donatorilor pune în lumină forța nevăzută până acum a societății civile și a donatorilor privați care mobilizează zeci de milioane de euro pentru diferite cauze. Pe de o parte, această platformă oferă date concrete care vor sta la baza strategiilor noastre și, pe de altă parte, oferă oportunitatea de a ne conecta cu alți donatori și parteneri pentru proiecte din cultură, educație, știință, tehnologie sau mediu. O singură entitate poate face lucruri minunate, dar împreună putem avea un impact cu adevărat important asupra felului în care se dezvoltă România.


2020: Protecția mediului Combaterea poluării | Conservarea biodiversității și ariilor protejate Eficiența energetică și schimbări climatice 0.0001 mil € 1 grant 1 proiect 0.05 mil € 2 granturi 2 proiecte

1.99 mil € 10 granturi 10 proiecte

ING

Al

te

0.37 mil € 3 granturi 3 proiecte

an d Kaufl

de f

ina

n ia mâ Ro e nk Ba ar

se

s

ur

România

Lidl Rom

ânia

ân

ia

a

R

eis i ff

en

m k Ro B an

0.43 mil € 2 granturi 2 proiecte

4 finanțatori 2019

18

2019

granturi

mil € 2.84 valoare totală granturi

2019

18 proiecte

979.188 €

740 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

valoare egală cu cea din 2019

2019


Ciprian-Mihai Păiuș

Federația ”Fundațiile Comunitare din România” Prin energia Fundațiilor Comunitare din România, anual, mii de proiecte prind viață și schimbă în bine străzi, cartiere, orașe, punând în practică un model filantropic creativ prin care oamenii sunt încurajați să fie motorul schimbării. Dezvoltată prin colaborarea dintre mediul privat și cel ONG, beneficiind de contribuția Fundațiilor Comunitare, sub umbrela FFCR, Platforma Donatorilor este barometrul care ilustrează impactul național pe care aceste proiecte îl au în plan local și ajută mai departe în luarea unor decizii eficiente de intervenție și capacitare comunitară.


2020: Grupuri vulnerabile Diversitate | Incluziune socială | Sprijin în situații de urgență

0.007 mil € 1 grant 1 proiect

0.02 mil € 1 grant 1 proiect

0.001 mil € 1 grant 1 proiect

0.02 mil € 1 grant 1 proiect

0.05 mil € 1 grant 2 proiecte

1.31 mil € 9 granturi 9 proiecte

are an ț f in de nia se mâ s ur Ro Alte nk ia ân Ba om an ING g kR an nB ise iffe Ra nd Fu

0.09 mil € 2 granturi 2 proiecte

I KE

aț ia H

A

Ro m

aț e

ân ia Lidl Ro mâ n ia

ra

ția O

Fun da

l

|A

ân ia

Ro m

Ba nk IN G

0.17 mil € 1 grant 5 proiecte

Ro m

â nia

ânia

i a U n i te d W Fundaț ay

re

omânia Bank R ia | ING n â EA România m K I o | Lidl R anțare e de fin s r u s e Alt a nia anț mâ e fin Ro d e e n u rs afo e od es V t a i ț a d Fun ng

0.12 mil € 1 grant 5 proiecte

m Ro Kaufland

0.19 mil € 1 grant 65 proiecte 0.25 mil € 1 grant 5 proiecte

9 finanțatori 2019

0.32 mil € 2 granturi 25 proiecte

22

2019

granturi

2.54mil €

2019

valoare totală granturi

122

proiecte

547.551 €

859 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Ionuț Sibian

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Platforma se dorește a fi un instrument de coordonare între donatori, de alocare a resurselor într-un mod mai strategic și de a demonstra importanța filantropiei în dezvoltarea comunităților. Pentru organizațiile neguvernamentale, platforma trasează câteva standarde de bune practici în ceea ce privește transparența și buna guvernanță.


2020: Dezvoltarea sectorului ONG Dezvoltare organizațională (core-funding) | Dezvoltarea infrastructurii de sector

0.001 mil € 1 grant 1 proiect

1.13 mil € 1 grant 28 proiecte

0.001 mil € 1 grant 1 proiect

0.001 mil € 1 grant 1 proiect

n

ian-A merican Foundat io

ânia

ia

nia

ân

re

Ro

m an

Al

te

su r

e se d

finanța ING Bank România | Alte surse de

â Rom

m

0.10 mil € 1 grant 24 proiecte

Kaufland Rom

nk Ba

Vo ția

IN G

a nd Fu da fo ne Rai Ro ffei sen Ban k Ro mâ nia

re nța fina

0.46 mil € 6 granturi 6 proiecte

0.11 mil € 2 granturi 34 proiecte

5 finanțatori 2019

13

2019

granturi

mil € 1.83 valoare totală granturi

2019

95 proiecte

1.129.818 €

5.200 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

valoare egală cu cea din 2019

2019


Ioana Hațegan

Fundația Hațegan De multe ori, un proiect bun pentru comunitate ia naștere prin inițiative individuale sau ale unor grupuri mici. Pentru a deveni sustenabile și a avea un impact, acestea au nevoie și de parteneri, împreună cu care să poată implementa aceste inițiative și care să-i sprijine în identificarea resurselor financiare necesare. De multe ori, inițiatorii nu știu unde să găsească acești parteneri și aceste resurse. Această platformă le dă posibilitatea să identifice mai ușor parteneri de încredere împreună cu care pot implementa proiecte pentru comunitate. Platforma donatorilor este, din acest punct de vedere, un instrument necesar și binevenit pentru a putea crea parteneriate consistente pentru comunități mai puternice.


2020: Antreprenoriat /antreprenoriat social

Antreprenoriat/antreprenoriat social | Educație antreprenorială 0.03 mil € 1 grant 1 proiect

0.71 mil € 2 granturi 2 proiecte

is ffe Rai ân

Ba

n ia

nk R om

mâ Ro nk Ba

ia

en

IN G

R o ma

i on nian-American Foundat

0.39 mil € 5 granturi 5 proiecte

3 finanțatori 2019

8 granturi

2019

1.13mil €

2019

valoare totală granturi

8

proiecte

506.351 €

14.040 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Amalia Fodor

Fundația Orange Solidaritatea este cuvântul cheie în jurul căruia au gravitat toate acțiunile Fundației Orange, mai ales în 2020, un an neobișnuit și dificil pentru toți. Investiția fundației pentru a susține comunitatea în contextul pandemiei COVID-19 a fost de peste 1,3 milioane EUR în 2020. În acest fel, ne-am menținut și adaptat misiunea de a promova utilizarea celor mai noi tehnologii digitale în susținerea educației și a incluziunii sociale și am susținut ONG-urile din România, ca ele să poată rămâne active și implicate la rândul lor în această perioadă dificilă. Apreciem și susținem demersul de armonizare și transparență a informațiilor despre alocarea finanțărilor în sectorul ONG. Există o mare nevoie în România de o viziune unitară asupra volumului real al granturilor și al impactului pe diverse domenii de activitate, pentru ca printre altele, finanțatorii și ONG-urile să poată să își calibreze în mod constant strategiile, programele și proiectele viitoare.


2020: Dezvoltare rurală

0.81 mil € 6 granturi 6 proiecte

Al

te

su

rs e

de f

in a

n ța

re

1 finanțator 2019

8 granturi

2019

Romanian-American Foundation

0.01 mil € 2 granturi 2 proiecte

mil € 0.82 valoare totală granturi

2019

8 proiecte

359.322 €

1.464 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

valoare egală cu cea din 2019

2019


Laszlo Potozky

Fundația pentru Parteneriat Fundația pentru Parteneriat s-a alăturat demersului Platforma Donatorilor, deoarece încă de la înființarea noastră ca organizație ne considerăm adepți ai transparenței. Suntem printre primele organizații neguvernamentale din țară care și-au publicat rapoartele anuale (încă din 2001) și am fost printre inițiatorii concursului Cele mai bune rapoarte anuale, concurs menit să convingă cât mai multe ONG-uri să facă la fel. Platforma Donatorilor, printre altele, are la bază aceeași filozofie, promovează transparența ca bună practică.


2020: Filantropie 0.004 mil € 2 granturi 5 proiecte

0.05 mil € 1 grant 7 proiecte

0.60 mil € 28 granturi 41 proiecte

m Ro nd fla

are an ț fin de e se an g sur Or A lte ia aț nd Fu â

u Ka

ni

3 finanțatori 2019

32

a

2019

granturi

oundation merican F Romanian-A

0.14 mil € 1 grant 1 proiect

mil € 0.79 valoare totală granturi

2019

54

proiecte

142.647 €

360 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Alexandra Maier

ING Bank România O imagine clară și transparentă a colaborării dintre mediul privat și ONG-uri este un semn de sănătate financiară a societății civile și ne dă speranța unui viitor mai bun, mult mai axat pe colaborare. Această inițiativă ne oferă imaginea de ansamblu asupra fondurilor alocate și ne va permite să ne unim forțele pentru a putea acoperi împreună zonele unde implicarea noastră este atât de necesară.


2020: Dezvoltare comunitară 0.06 mil € 1 grant 9 proiecte 0.19 mil € 13 granturi 87 proiecte

0.13 mil € 1 grant 1 proiect

K

n ia

ia

ția Vod afone Româ ni

ân

nda

Ro m

Fu

â Rom

au fla nd

Lidl

0.17 mil € 2 granturi 6 proiecte

a

Al t e

su rs e

de f

in a

nța re

3 finanțatori 2019

17

2019

granturi

mil € 0.55 valoare totală granturi

2019

103 proiecte

170.587 €

368 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

valoare egală cu cea din 2019

2019


Anna Katharina Scheidereiter

Kaufland România Kaufland România este dedicată investițiilor în comunitatea în care activează și susține proiecte conforme cu strategia sa de responsabilitate socială. Investim peste 7 milioane de euro pe an în proiecte derulate de organizații neguvernamentale, ce urmăresc un număr mare de beneficiari și rezultate pe termen lung. Ne implicăm pentru a genera schimbările pe care ne dorim să le vedem în jurul nostru și pentru a crea mediul în care cât mai mulți dintre beneficiarii noștri să își atingă potențialul. Susținem Platforma Donatorilor pentru că ne oferă o imagine mai clară a impactului pe care îl au proiectele derulate de organizațiile neguvernamentale și, în același timp, o transparentizare a investițiilor strategice în sectorul non-profit. Felicităm Code for Romania pentru inițiativă și le mulțumim pentru lansarea unui instrument extrem de folositor, care își reconfirmă utilitatea prin prezentul raport.


2020: Alte domenii

Artă și cultură | Caritate | Cercetare | Cetățenie activă | Dezvoltare urbană | Sport 0.01 mil € 1 grant 3 proiecte

0.01 mil € 1 grant 1 proiect

0.41 mil € 4 granturi 4 proiecte

0.06 mil € 9 granturi 12 proiecte

an ț

nțare fina de

â n ia

land Rom

e fi n

a uf

se d

K

Ra i

n ér

al e

ș

ffe ise nB an kR om ân ia

n da

Li d

iF u

lR om

ân

ia

BR

é roupe Société G

t Lidl România | Al

se e s ur

su r

D -G

0.11 mil € 1 grant 3 proiecte

te

an țeg Ha ția da omânia Fun eR e on ar daf

Vo ația Fund

Al

ț ia 9

0.14 mil € 3 granturi 4 proiecte

0.30 mil € 7 granturi 7 proiecte

0.20 mil € 4 granturi 4 proiecte

6 finanțatori 2019

30

2019

granturi

1.24mil €

2019

valoare totală granturi

38

proiecte

143.452 €

965 € valoare mai mare față de 2019

valoare mai mică față de 2019

2019

valoare egală cu cea din 2019


Cristina Hanganu

Lidl România În Lidl România, noi credem cu tărie în importanța rolului pe care societatea civilă îl joacă în dezvoltarea sustenabilă a României. În calitate de finanțator, ne bucură faptul că am putut contribui la un proiect care pune în lumină contribuția crucială a sectorului neguvernamental în societatea noastră și, în egală măsură, oferă acestuia informații vitale pentru a putea accesa strategic fondurile de care are nevoie. Platforma Donatorilor este o inițiativă cu un uriaș potențial catalizator între mediul de business și societatea civilă, deschizând noi oportunități de colaborare pentru un viitor mai bun în România.


Mai mare în 2020

Valoarea totală a granturilor Dezvoltarea sectorului ONG 1.91mil € | 17 granturi 1.83mil € | 13 granturi

Dezvoltare comunitară 0.81mil € | 24 granturi 0.55mil € | 17 granturi

Antreprenoriat/antreprenoriat social 1.25mil € | 10 granturi 1.13mil € | 8 granturi

Filantropie 0.84mil € | 45 granturi 0.79mil € | 32 granturi

Dezvoltare rurală 0.56mil € | 8 granturi 0.82mil € | 8 granturi

Alte domenii 0.95mil € | 31 granturi 1.24mil € | 30 granturi

Protecția mediului 2.03mil € | 9 granturi 2.84mil € | 18 granturi

Valoarea totală a granturilor

2019

2020

Grupuri vulnerabile 0.90mil € | 23 granturi 2.54mil € | 22 granturi

Educație 2.68mil € | 31 granturi 5.77mil € | 67 granturi

Sănătate 1.83mil € | 13 granturi 5.95mil € | 56 granturi

Comparație granturi

2019 vs 2020 Cum să citești diagrama

Număr granturi

Mai mare în 2019


Claudia Ivan

PENNY România Sustenabilitatea face parte din identitatea noastră, de aceea credem cu tărie că “viitorul se face azi”. Suntem implicați în viața comunităților unde operăm și înțelegem nevoile stringente ale acestora. Alegem să ne implicăm în activități variate și pe termen lung, susținem ONG-urile cu initiațive ambițioase, iar Platforma Donatorilor îndeplinește toate aceste criterii, motiv pentru care am ales să ne alăturăm celorlalți inițiatori ai proiectului. Privind strict perspectiva donatorilor, promisiunea de a investi se concretizează când există transparență și încredere. Investițiile se îndreaptă către proiecte a căror sustenabilitate implică rezultate sociale continue, cu efect pe termen lung, iar contribuția adusă în viața oamenilor este pozitivă.


Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Educație

Ianuarie

Calendarul granturilor 2020

12

6

4

3

5

3

7

4

3

9

3

8

Declararea stării de urgență în luna martie a dus și la creșterea numărului de granturi în domeniul sănătății.

Sănătate

14

1

Filantropie

1

1

Grupuri vulnerabile

7

5

Protecția mediului

13

2

Dezvoltare comunitară

8

1

Dezvoltarea sectorului ONG

3

1

1

Antreprenoriat/ antreprenoriat social

1

1

1

2

Dezvoltare rurală

2

4

8

1

22

4

8

2

2

2

4

8

3

5

2

1

2

2

1

2

1

1

3

4

2

1

6

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Alte domenii

(Artă și cultură, Caritate Cercetare, Cetățenie activă Dezvoltare urbană,Sport)

2

2

2

3

5

2

3

1

1


Corina Vasile

Raiffeisen Bank România Raiffeisen Bank investește în fiecare an aproximativ 2 milioane de euro în proiecte comunitare în 4 domenii strategice: educație, artă și cultură românească, sport și ecologie urbană. Alături de noi, numeroase alte companii investesc sume importante pentru dezvoltarea comunităților locale. Știm că numai printr-un efort comun al tuturor - autorități, companii, societate civilă - putem rezolva mai rapid problemele sociale cu care ne confruntăm acum, însă avem nevoie să pornim de la date concrete. Iar Platforma Donatorilor este un prim pas bine-venit, care ne va ajuta să măsurăm contribuția pe care mediul de business o are în dezvoltarea societății românești care se adaugă impactului economic pozitiv.


re

67

a Cercet

56

1

ie en tăț ivă Ce act

zv o ur ltare ba nă

Alte domen ii

Fi 32

5

22

6

18

5

Sport

8

e

8

8

Ant antrep reprenoriat/ renoria t socia l

a are NG olt lui O zv De ctoru se

vo lt ru are ral ă

Protec ția mediu lui

De co zvol mu ta nit re ară

13

Artă și cultură

Granturi cu domenii

11

De z

ri Grupu ile ab r e ln vu

17

tat

ri Ca

ie

rop

t lan

2

De

Să nă t at

e

Educa ție

Relația dintre domenii

Număr total de granturi


Roxana Vitan

Romanian-American Foundation Romanian-American Foundation investește de peste 10 ani într-o societate civilă mai puternică și, implicit, în progresul României. Am decis să dăm tonul, să facilităm procesul, să investim în Platforma Donatorilor și să fim parte a acestui demers deoarece credem cu tărie că putem aduce o contribuție mai mare în societatea românească dacă reușim să ne coordonăm eforturile cu cei care finanțează soluțiile propuse de sectorul ONG. Platforma este deschisă tuturor finanțatorilor sectorului non-profit și are menirea de a crește transparența finanțărilor și a sectorului ONG. În calitate de finanțator, considerăm că Platforma Donatorilor ne ajută să construim un ecosistem sustenabil, inclusiv prin crearea de alianțe între donatori, în funcție de arii de interes și/sau geografice. Pentru ONG-uri, autorități și instituții publice și cetățeni, Platforma Donatorilor înseamnă mai multă informație despre inițiativele societății civile și despre finanțatorii sectorului și, pe termen lung, ne dorim să contribuie în mod direct la rezolvarea cât mai multor nevoi din comunitate.


Adriana Dobrea

United Way România United Way România a investit peste 12 milioane de euro în programe de educație, stabilitate financiară și sănătate pentru persoanele defavorizate. Nu am fi reușit acest lucru dacă nu ne-am fi bucurat de sprijinul a mii de donatori, companii și fundații care au avut încredere în noi. Pentru a dezvolta filantropia în România este nevoie de un climat de încredere, iar încrederea se obține prin transparență și eficacitate. De aceea, suntem onorați să fim parte din coaliția care a inițiat acest proiect și să contribuim încă de la început cu informații referitoare la finanțări și impactul acestora în comunitate. Invit și alți finanțatori să ni se alăture!