Page 1

GeĂŻntegreerde proef Handel Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26, 8000 Brugge Cartouche

Korneel BracquĂŠ, 6HA1 Nr.1 Mentor: Victoria van der Meersch 2009-2010


GeĂŻntegreerde proef Handel Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Zilverstraat 26, 8000 Brugge Cartouche

Korneel BracquĂŠ, 6HA1 Nr.1 Mentor: Victoria van der Meersch 2009-2010


Woord vooraf Vanaf het schooljaar 1994-1995 is vastgelegd dat alle leerlingen van een afstudeerjaar TSO deelnemen aan een geïntegreerde proef (hierna afgekort als GIP). Het technisch onderwijs is zowel gericht op doorstroming (verder studeren) als op finaliteit (gaan werken). Deze twee doelstellingen worden tijdens het zesde jaar van de secundaire opleiding afzonderlijk geëvalueerd. De schoolse kennis, gericht op doorstroming, wordt getoetst via klassieke examens, de praktische kennis via de geïntegreerde proef. Als leerling van het laatste jaar handel ben ik dus ook onderworpen aan het maken van een GIP, als ik mijn secundair diploma wil halen. De opdracht krijgt in onze richting een apart karakter, gezien de reeks opdrachten gevormd wordt door de minionderneming die wij gedurende het jaar moeten draaiende houden. De voorbereiding hiervan begon al in het 5e jaar, maar het effectieve oprichten vond pas plaats dit jaar, en het echte startschot was eigenlijk de eerste aandeelhoudersvergadering. De naam van onze minionderneming, Cartouche, hadden wij gekozen in het 5e jaar. Het idee hierachter, was dat dit de Franse en stijlvolle vertaling is van (inkt)vulling. Onze slagzin ‘Work in style’, hebben wij echter pas dit jaar, samen met ons logo bepaalt. Wij verkochten kantoorartikelen, ons gamma was ingedeeld in vier algemene categorieën: schrijfwaren, papierwaren, ordners en de designproducten. De minionderneming is uiteraard niet het enige dat we voor onze GIP moesten verwezenlijken, dit was de deelopdracht voor economie. Wij moesten ook voor andere vakken, nl. Nederlands, Frans, Engels en informatica GIP-opdrachten uitvoeren die ook gerelateerd waren aan de minionderneming. Deze opdrachten waren uiteraard niet willekeurig, deze hielden verband met onze minionderneming en het bedrijfsleven in het algemeen. Deze opdrachten verschillen tussen verschillende vakdomeinen. Van het maken van een organogram in het begin van het jaar en bij de start van het 2e trimester, wanneer de functies gewisseld werden, tot het opstellen van een sollicitatiebrief en CV in de 3 verschillende talen. Eigen aan onze school, kwam daar nog eens de uitwisseling met Zweden bij. Dit in samen met onze minionderneming zorgde voor een geslaagd geheel. Wij hebben in Zweden ook verkocht, wat ons een nominatie voor ‘Beste internationale aanpak’ bezorgde. Ook bracht dit mij een leerrijke ervaring op, en leerde ik een andere cultuur en een andere manier van denken kennen. Het succesvol maken van deze GIP, zou nooit alleen gelukt zijn. Daarom zou ik graag de talrijke mensen bedanken die hun vitale hulp hierbij verleend hebben. Ten eerste wil ik VlaJo bedanken, die het mogelijk maakte en maakt voor ons en heel Vlaanderen, om een minionderneming op te richten. Ook zijn wij veel verschuldigd aan de school en de directie, om ons heel dit jaar te helpen en te ondersteunen. Mevrouw Demeyer en mevrouw Vandermeersch, om ons alleszins actief te begeleiden en motiveren tijdens de mini. Mevrouw Demeulder en meneer Decock voor de schitterende reis naar Zweden. En tenslotte nog mevrouw Kenis voor haar toewijding om ons te motiveren voor het GIP en haar inzet om ons daarin te laten slagen.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 3


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 4


Inhoud Woord vooraf -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Inhoud------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 Bijlagenoverzicht ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Bibliografie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 1

Literatuur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8

2

Internetadressen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

Deelopdrachten ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 e

1

Organogram 1 trimester---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2

Organogram 2 trimester-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

4

e

3.1

Nederlandse versie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

3.2

Franse versie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

Verslagen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.1

SA Mรถbler --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

4.2

Prisma Teknik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14

4.3

Aandeelhoudersvergadering --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

4.4

Vitalo Meulebeke ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

5

Briefhoofd met userform-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

6

Martkonderzoek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

7

Marketingmix ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

8

9

1.1

Product ---------------------------------------------------------------------------------------------- Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7.1

Plaats -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

7.2

Prijs ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

7.3

Promotie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Uitwisseling met Zweden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 8.1

My impression of Sweden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21

8.2

E-mail contacts Sweden --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22

8.3

Interview ex-student ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

8.4

Powerpoint presentation: Bruges under the loupe ---------------------------------------------------------------------------------- 25

8.5

Verslag 15 januari (in Zweden; dag 1) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27

8.6

Feedback on Sweden------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

Sollicitatiebrief en CV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 5


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 9.1

Nederlands ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

9.2

Frans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33

10

Verslag bestuurvergadering ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

11

Verkoopfacturen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36

12

Boekhoudkundige verwerking ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41

13

Telefoongesprek Frans: une demande de prix ---------------------------------------------------------------------------------------------- 42 13.1

Une demande de prix ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42

13.2

Une offre ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42

14

L’assortiment ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43

15

Ondernemer voor de klas: Sabine van Meenen -------------------------------------------------------------------------------------------- 48

16

15.1

Wie ben ik? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

15.2

Verder studeren of werken ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

15.3

Wat is ondernemen? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

15.4

Toekomst---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48

Analyse van de jaarrekening --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 16.1

Algemene ratio’s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49

16.2

Verticale analyse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50

16.3

Horizontale analyse (2008 t.o.v. 2007) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 51

Eindverslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Doorlopende opdrachten -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 1

Logboek ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 53

Bijlagen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 1

E-mails van en naar leveranciers ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

2

Productlijst -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 2.1

Lijst van de stock ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59

2.2

Lijst van de aankopen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 60

2.3

Lijst van verkopen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

2.4

Lijst van bestellingen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62

2.5

Lijst met artikelnummers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

2.6

Lijst met winstberekening ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 64

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 6


Bijlagenoverzicht ‫ٱ‬ ‫ٱ‬

Bijlage 1: E-mails van en naar leveranciers Bijlage 2: Productlijst

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 7


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Bibliografie 1

Literatuur ‫ٱ‬

VAN DE CRUYS, V. e.a., Handelzes module 8, de boekhouding als beleidsinstrument, investereingsbeleid, financieel beleid. Antwerpen: De Boeck NV

‫ٱ‬

ABELING, A. (2008). Prisma woordenboek, Nederlands Frans. Utrecht : Het Spectrum

‫ٱ‬

VAN DER PAS, K. e.a. (2006). Nieuw Netwerk Nederlands,6T b-richtingen werkboek. Wommelgem: Van In

‫ٱ‬

VAN DER PAS, K. e.a. (2006). Nieuw Netwerk Nederlands,6T b-richtingen handboek. Wommelgem: Van In

2

‫ٱ‬

VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché ateliers X-tra 6-TSO. Wommelgem : Van In

‫ٱ‬

VAN HAESENDONCK, J. (2007). Br@nché contacts 6-TSO. Wommelgem : Van In

‫ٱ‬

DEVRIENDT, D. (2007). Voor wie echt met Word wil werken. Oostkamp: WWW-softgvc.

Internetadressen ‫ٱ‬

CARTOUCHE, site van de minionderneming,internet. (www.cartouchebrugge.be)

‫ٱ‬

NATIONALE BANK VAN BELGIË, voor het gebruik van de balans en resultatenrekening van een bedrijf, internet. (www.nbb.be)

‫ٱ‬

WIKIPEDIA, online encyclopedie, internet. (www.wikipedia.org)

‫ٱ‬

THUNBERG, A., SA Möbler of Sweden, voor het gebruik van het bedrijfsverslag, internet. (www.samobler.se)

‫ٱ‬

GOOGLE, wereldwijde zoekmachine, internet. (www.google.com)

‫ٱ‬

GOOGLE, opzoeken van foto’s en andere documentatie voor GIP-opdrachten, internet. (www.google.com)

‫ٱ‬

GOOGLE VERTALEN, vertaalsite voor universele talen (translate.google.com)

‫ٱ‬

VITALO, site van de onderneming, internet (www.vitalo.net)

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 8


Deelopdrachten 1

Organogram 1e trimester

CEO Nathan Calus

Administratief

Technisch

Commercieel

Pieter Vande Venne

Hendrik Opstaele

HÊlène Verhalle

Financieel Annabelle Tavernier

HRM

Aankoper

Order-entry

Boekhouder

Faye Dehens

Korneel Bracque

Mathieu Paulus

Vincent de Blauwe

Magazijnier

Reclame & PR (1)

Kassier

Guillaume Vanmol

Stefanie Lannoo

Faye Dehens

Webmaster Robrecht Geernaert

Secretaris

Reclame & PR (2)

Steven Wyseur

Hanne Muylle

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 9


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

2

Organogram 2e trimester

CEO Annabelle Tavernier

Administratief

Technisch

Commercieel

Financieel

Pieter Vande Venne

Mathieu Paulus

Stefanie Lannoo

Nathan Calus

HRM

Aankoper

Order-entry

Boekhouder

Faye Dehens

Hendrik Opstaele

Hélène Verhalle

Vincent de Blauwe

Magazijnier

Reclame & PR (1)

Kassier

Korneel Bracqué

Guillaume Van Mol

Faye Dehens

Webmaster Robrecht Geernaert

Secretaris

Reclame & PR (2)

Steven Wyseur

Hanne Muylle

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 10


3

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 3.1

Nederlandse versie Zilverstraat 26 BE-80 8000 Brugge  050 34 30 51,  050 33 19 43, Cartouche@sintjozefbrugge.be

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte aandeelhouders en andere sympathisanten Wij nodigen u van harte uit op de eerste aandeelhoudersvergadering van onze minionderneming Cartouche. Deze vindt plaats op 15 oktober, om 19.30 u. in de Zilverstraat 26, Brugge. Het verloop van de avond: 

Verwelkoming

Welkomstwoord door de heer Vandorpe, directeur van het Sint-Jozefsinstituut

Voorstelling minionderneming Cartouche door Nathan Calus, gedelegeerd bestuurder

Voorstelling van de commerciële activiteiten door Hélène Verhalle, commercieel directrice

Voorstelling van ons assortiment door Hendrik Opstaele, technisch directeur

Voorstelling minionderneming ‘’t Houtmijntje’ door 6HA2

Dankwoord en uitnodiging voor de receptie door Annabelle Tavernier, financieel directrice

Wij heten u welkom hierna nog van een hapje en een drankje te genieten en ons uitgebreid en stijlvol assortiment te leren kennen. We verheugen ons erg op uw komst en wensen u alvast een fijne avond toe. Met vriendelijke groeten De leerlingen van 6HA1

 Antwoordstrookje Voornaam + naam: ....................................................................................................................................................................... Adres (straat + nr.): ....................................................................................................................................................................... Postcode + gemeente: .................................................................................................................................................................  Zal aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering op 15 oktober 2009 met .................. personen.  Kan helaas niet aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering van Cartouche. Gelieve dit antwoordstrookje vóór 12 oktober terugsturen naar Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme, Zilverstraat 26, 8000 Brugge , t.a.v. Cartouche, of afgeven aan één van de leerlingen 6 Handel 1.

3.2

Franse versie

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 11


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 Cartouche Zilverstraat 26 BE-8000 Bruges

Tel.: 050/33.19.43 Fax: 050/34.30.51 cartouche@sinjozefbrugge.be

Monsieur S. Voland Lange Vesting 84 BE-8000 Bruges Bruges, le 23 octobre 2009

Invitation à la réunion des actionnaires Monsieur Nous vous invitons volontièrement avec votre invité sur notre première reunion des actionnaires de Cartouche et ‘t Houtmijntje. Après quelques discours sur nos mini-entrprises vous seres offert une boisson et une friandise. La reunion trouvera place le 15 octobre, à 19h30. Veuillez amener votre preuve d’actionnaire provisoire. Points d’agenda: ‫ٱ‬

Introduction

‫ٱ‬

Discours mr. Vandorpe (directeur de l’institut Sint-Jozef)

‫ٱ‬

Présentation mini-entreprise Cartouche

‫ٱ‬

Présentation du assortiment

‫ٱ‬

Remerciements aux actionnaires et au sponsors.

Nous nous réjouissons déjà de votre présence et espérons d’en faire une bonne soirée. Mes salutations distinguées, Korneel Bracqué, Services des achats

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 12


4

Verslagen 4.1

SA Möbler

Het bedrijf SA Möbler vervaardigd kantoormeubelen, hun concept is “Quality Office”, ze maken kantoormeubelen die voornamelijk efficiënt maar uiteraard ook smaakvol zijn. Ze maken enkel houten meubelen en enkel in de kleuren zwart en wit (op een zeldzame uitzondering na), dit volgens ze altijd tenzij er een bestelling geplaatst wordt die expliciet iets anders vermeldt. En in tegenstelling tot IKEA verkopen ze geen zelfbouwmeubelen. Om de stevigheid te garanderen, gebruiken ze geen lijm maar berken pinnetjes om de verschillende onderdelen aan elkaar te bevestigen. Als enige doen ze hun metaalwerk zoals sloten zelf en wordt het niet uitbesteed aan een ander bedrijf. Ze waren in 1987 de eerste in Zweden om elektronica in hun meubelen te implementeren zoals automatisch uitschuivende tafels. Hun verkoopsgebied beperkt zich tot Europa en vooral Zweden, Noorwegen en Denemarken, maar bij uitzondering verkopen ze daarbuiten. Wederom zijn ze uniek met hun geluidsabsorberende tafels, een gamma met als doelgroep scholen. Ze zijn er effectief in geslaagd tafels te produceren die minder geluid maken als er iets op valt. Hun meubelen zijn zo populair dat ze al verscheidene keren bestellingen hebben gehad voor films, onder andere voor de verfilming van Stieg Larsson´s Millennium trilogie, maar ook andere films waarbij hightech moet gesimuleerd worden. Ze zijn zeer milieubewust en open van visie, want ze doen er zoveel mogelijk aan om uitstoot te verminderen, en hun stakeholders en omgeving niet te belasten. Hun speciaal aangepaste machines hebben €2 miljoen gekost, een meerwaarde, gewoon om de uitstoot te verminderen. Ook heeft het bedrijf een speciale aparte afdeling voor de WN, waar ze zich kunnen ontspannen, met anderen keuvelen, een koffie drinken, even fitnessen of pingpongen. Ook zijn de machines v oor de productie aangepast om gebruiksvriendelijker te zijn. Emmanuel Andersson stichtte het bedrijf in 1896 en had toen 6 werknemers, dat zijn er nu 65. Hij had het bedrijf gesticht omdat er in die tijd veel kleine zelfstandig meubelmakers waren en dat hij het groter wou aanpakken. Het ging allemaal goed, maar in de jaren ’80 gingen de zaken niet meer zo goed, en dreigde SA Möbler failliet te gaan. In 1983 werd het bedrijf voor 1 symbolische kroon overgenomen door Kjell Hammar, die tot op heden de bedrijfsleider is. Zoals je op hun folders kunt zien, zijn de familieleden zowel als hijzelf zeer trots op het bedrijf, en wordt het ook voornamelijk gerund door de familie Hammar, zijn 2 zoons zijn elk leider van hun departement. Ik vond dit bedrijf vooral interessant door het feit dat ze veel onderzoek doen en met hun directe omgeving rekening houden.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 13


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

4.2

Prisma Teknik

Prisma Teknik is een bedrijf uit Tibro, dat zich op vlak van zowel productie als onderzoek toespitst op drie producten: verkeerslichten voor voetgangers, een apparaat dat de afwijking van je krukassen meet, en gewone knoppen om op te drukken, voornamelijk gebruikt voor eerder publieke doelen. Hun voornaamste troef is volgens mij hun voortdurende drang naar verbetering, ze doen veel r&d, wat we o.a. zagen aan hun nachtlantaarns met rubberen pinnen tegen vogels. Maar ook hun reeds oudere producten verbergen een wereld van vernuft en eenvoud op hetzelfde moment. Deze producten, eigenlijk alle drie bedieningsapparaten, zijn op het eerste zicht eenvoudig, maar er zit meer achter; de voetgangersknop bijvoorbeeld, huist verschillende sensoren die elke situatie op de gepaste manier behandeldt. Het bedrijf draait al sinds 1987, en werd op een bepaald moment overgenomen door de huidige eigenaar, destijds was het een doodbloedend bedrijf in handen van 2 vrienden die op de koop toe het bedrijf verkochten na wat onenigheid. Zij stelden toen aan Jan Lund voor dat hij het bedrijf gewoon opkocht, en vreemd genoeg deed hij het. Gelukkig, want de zaken gingen van een leien dakje. Zijn grootste klant was Ericsson, en hij eiste van hun meer geld. Dat was geen oneerlijke vraag, want hij kreeg te weinig voor zijn goed. Het was wel een onverstandig plan, gezien PT zijn deuren wel kon sluiten als Ericsson weigerde. Maar het is hun dan toch gelukt. Dit vele gelukt is volgens Prisma Teknik, of alleszins toch door de bedrijfsleider, dankzij de gratie van god. Dit is geen geheim, zoals je op hun website kunt lezen (zelf v/h Engels vertaald) “Het is ook dankzij de zorg van God dat we ons bedrijf hebben kunnen schapen zoals het er vandaag voor staat. We willen Jezus als onderdeel in alles wat we doen. Christelijke waarden en Gods begeleiding zijn de funderingen van Prisma Teknik.”. En dit was ook duidelijk te zien en te horen tijdens onze rondleiding, we kregen die van de (fanatieke) bedrijfsleider zelf. Een zeer technisch slim en overtuigd persoon, alhoewel het toch ietsje te is; hij is de meest gelovige katholiek die ik in mijn leven heb ontmoet. In het gedeelte van het bedrijf waar we geweest zijn had je van alles behalve bedrijfscomponenten. Hij had een waterval, rookverwekker, houten kruis van 2m lang, een palet met het verhaal van Petrus op enzovoort. En dan begin ik niet over zijn eindeloze preken en verhaaltjes, ik was bijna gelovig na de rondleiding. Daarnaast staat ook hun bewonderenswaardige hulp aan Colombiaanse schoolkinderen die onrechtstreeks slachtoffer zijn geworden van Pablo Escobars misdaden. Dit project heeft ook interesse kunne opwekken bij onze school, hopelijk wordt het op een dag waarheid.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 14


4.3

Aandeelhoudersvergadering

4.3.1 Verloop van de avond De eerste aandeelhouders komen aan; Alle aandeelhouders zijn gearriveerd en hebben plaatsgenomen; Toespraken; ‫ ٱ‬Inleiding; ‫ٱ‬

Door mr. Vandorpe, Directeur van Sintjozef;

‫ٱ‬

Door Matthias Verbeke, management assistent van ’t Houtmijntje;

‫ٱ‬

Voorstelling Cartouche;

‫ٱ‬

Door Nathan Calus, CEO van Cartouche;

‫ٱ‬

Door Hélène Verhalle, commercieel directrice van Cartouche;

‫ٱ‬

Door Hendrik Opstaele, technisch directeur van Cartouche;

‫ٱ‬

Door Stef Dejonge, CEO van AD Fundum (gastspreker)

‫ٱ‬

Voorstelling ’t Houtmijntje;

‫ٱ‬

Door Nino Demoor, CEO van ’t Houtmijntje;

‫ٱ‬

Door Didier Meertens, commercieel directeur van ‘t Houtmijntje

‫ٱ‬

Door Henk Devriendt,Technisch directeur van ’t Houtmijntje;

‫ٱ‬

Afsluiter, dankwoord en uitnodiging voor de receptie door AnnabelleTavernier, financieel directrice van Cartouche

Receptie& verkoopmoment Opruimen 4.3.2 Afspraken, evaluaties en aanmerkingen De communicatie& organisatie mag beter, vaak was er teveel/te weinig volk achter de stand, en de mensen achter de balie hebben daar heel de avond gezeten (zonder aflossing). Ook bij het opruimen was de organisatie ver te zoeken. De stand en de speeches zijn goed verlopen, een pluim daarvoor. De afspraken tussen de mini’s en OPR moeten duidelijker zijn. Misschien volgende keer minder drank uitschenken of minder alcoholische dranken, of de bewaking verscherpen om ongewenste situaties te vermijden.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 15


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

4.4

Vitalo Meulebeke

Op donderdag 29 april vertrok onze groep (6HA1&2 en de Zweedse leerlingen) om 10u15 met de bus richting Vitalo. Eenmaal aangekomen werden we meteen hartelijk ontvangen door een kordate medewerkster. Onze bedrijfsbezoek begon met een PowerPoint voorstelling in één van de vergaderzalen van Vitalo, onze gids heeft ons wat meer uitleg gegeven over wat Vitalo fabriceert en wat een impact hun producten hebben voor andere bedrijven. Zo kwamen wij te weten dat Vitalo zich vooral in twee segmenten specialiseert, er is Vitalo packaging en ook Vitalo industries die grotere industriële stukken maakt. Ook maakt Vitalo gebruik van verschillende technieken om hun verpakkingen en vormen te maken maar hun hoofdconcept is thermoforming techniek wat inhoud dat ze verhit plastic in een vorm laten gaan om zo het plastic de gewenste vorm te geven. Dan heeft Kevin ons ook nog wat weetjes gegeven over Vitalo zoals waar de naam vandaan komt, vroeger was Vitalo de eerste die sponzen maakte van niet natuurlijke producten. Deze sponsen konden sneller water absorberen dus was de slag zin ‘vite a l’eau‘ waar dan Vitalo is van gemaakt. Het tweede deel van ons bezoek bestond uit een rondleiding in de fabriek, hier kregen we meer informatie over welke soorten producten en technieken ze gebruiken zoals bijvoorbeeld twinsheeting of verlijming. Dit zijn twee manieren om plastiek vormen aan elkaar te bevestigen. Ook konden we de ‘toolshop’ zien waar de verschillende vormen die ze nodig hebben gemaakt worden uit aluminium omdat deze stof niet temperatuursgevoelig is. Het tweede stuk van de fabriek bestond uit verschillende verwerkingen met schuimen en isolatiemateriaal, dit werd voornamelijk gebruikt door hun grootste klant Daikin. Na onze rondleiding keerden we terug naar de vergaderzaalwaar we nog een drankje kregen, daarna keerden we terug naar Brugge hopelijk iets meerwetend dan ervoor.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 16


5

Briefhoofd met userform

Cartouche Zilverstraat 26 Cartouche@sintjozefbrugge.be BE-8000 Brugge www.sintjozefbrugge.be/Cartouche Tel.: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51

www.sintjozefbrugge.be/Cartouche

Cartouche – Zilverstraat 26 – 8000 Brugge De heer BracquéKorneel Peter Benoîtlaan 57/7 8200

Uw bericht Mijn bericht

Uw kenmerk Mijn kenmerk

Ons kenmerk Jullie kenmerk

Sint-Andries --

Geachte heer,

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 17


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

6

Martkonderzoek 1. Zou u cadeaupaketten/producten kopen? 2. Is ons assortiment ruim genoeg volgens u? 3. Heeft u liever een permanent gamma of een veranderd gamma? 4. Bent u een voorstander van standaardproducten, of heeft u liever een moderner (meer design) gamma? 5. Hecht u belang aan de merk van het product? 6. Waar heeft u Cartouche leren kennen? (via mijn zoon/dochter, website, een leerling van de school,…) 7. Bent u van plan gebruik te maken van het online bestellen? 8. Wat vindt u van de prijs/kwaliteitverhouding van onze producten? 9. Bent u geïnteresseerd in pakketje (bv. Balpen, potlood, gom) of koopt u liever alles apart? 10. Is uw mening veranderd na het kopen v.e. product/het zien van onze stand? 11. Wat is de belangrijkste reden dat u iets hebt aangekocht bij Cartouche? 12. Overweegt u om nog een aankoop te doen bij Cartouche?

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 18


7

Marketingmix 7.1

Product

Het product dat Cartouche verkoopt, is bureau accessoires. Ons assortiment bestaat uit vier grote onderdelen: schrijfwaren, papierwaren, ordners en de designproducten. Bij de schrijfwaren horen de waaier aan bic balpennen, maar horen ook de potloden, geodriehoeken, gommen enz. tot onze schrijfwaren. Tweede onderdeel zijn de papierwaren. Hieronder horen cursusblokken, atoma schriften, post-its en printpapier. Het derde onderdeel zijn ordners. Wij verkopen mappen in alle mogelijke kleuren en in twee maten: een kaft van 5cm of een kaft van 8cm. Het vierde en laatste onderdeel zijn de designproducten. Bij de designproducten hebben wij, perforators, nietjesmachines, memohouders (in twee modellen) en kleefbandafrollers. Deze producten ogen niet enkel mooi, ze blijven ook praktisch.

Na een tijdje zijn wij ons productassortiment nader gaan bekijken. Dit wil zeggen dat we elk product even apart hebben bekeken en de verkoop ervan geanalyseerd. Hier zien we dat bepaalde producten heel goed verkopen, bij de volgende bestelling mag hiervan wat meer aangekocht worden. Hier kan dan ook even gekeken worden naar gelijkaardige producten die wij ook zouden kunnen verkopen. Bij andere producten uit ons assortiment zagen we dat ze wat minder verkochten. Deze producten worden minder of zelf niet meer aangekocht.

7.2

Ook via onze website kan er besteld worden. Op de website is de catalogus te zien, met bij elk artikel het artikelnummer. Mensen die wensen iets te bestellen kunnen een mail sturen naar het op de website vermelde e-mailadres, (cartouche@sintjozefbrugge.be).

Plaats

Cartouche is gevestigd in het Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge. Hier houden we elke donderdag een verkoopmoment in de voormiddag, tijdens de speeltijd, in het oud onthaal op de kleine speelplaats. Ons eerste verkoopmoment was op de aandeelhoudersvergadering. Toen hadden we een stand in de kapel van de school waar de vergadering plaats vond. Daarnaast staan wij ook op elke oudercontact met een stand. Ook hebben wij reeds een verkoopmoment gehad bij New Holland te Zedelgem. Iedere zelfstandige van Zedelgem mocht daar toen een stand plaatsen, ook wij stonden daar tussen. Dit verkoopmoment hebben wij te danken aan onze CEO Nathan Calus. Ook VLAJO voorziet enkele verkoopmomenten voor miniondernemingen, Zoals de kerstmarkt in Kortrijk.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 19


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

7.3

Prijs

De prijsbepaling is een onderdeel dat niet zo evident is. Om een sterke marktpositie op te bouwen, hebben we de prijs van ons productassortiment even nader bekeken bij de concurrentie en de prijzen vergeleken. En met deze informatie in ons achterhoofd hebben wij een zo voordelig mogelijke prijs bepaald. Een echte stuntprijs hebben wij niet, maar dat is dan ook niet de bedoeling, wij richten ons niet op dat deel van de markt waar alleen het goedkoopste telt. Heel wat mensen die bij ons kopen doen dat niet omdat wij de goedkoopste zijn maar uit sympathie hebben voor ons initiatief, en de kwaliteit van onze producten.

7.4

Hiernaast hebben wij ook een eigen website, (www.sintjozefbrugge.be/cartouche). Op deze website vindt men alle medewerkers en hun functie, de catalogus, de contactgegevens en onze sponsors.Daarnaast is er natuurlijk ook de mond tot mond reclame, dit hebben we zelf niet in de hand. Je kunt alleen maar hopen dat mensen met veel lof over je spreken want het is en blijft de beste reclame, en de beste manier om je naambekendheid fors te vergroten. En bovendien het is gratis. Voor ons is het vooral belangrijk dat leerlingen en leraars in de school ons kennen. Zodat we bekend raken in de hele school en de families daarvan.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 20

Promotie

Als mini-onderneming, hebben wij geen groot commercieel kapitaal, dus moeten wij, om onze promotie succesvol te maken onze spitsvondigheid gebruiken. Wij leggen bijvoorbeeld geen brochures in een Limburgs café want daar zitten geen potentiële kopers voor ons product. Voor ons verkoopmoment elke donderdag voormiddag maken wij reclame via de televisie aan het secretariaat en ook door enkele affiches op te hangen op school, want de leerlingen (en leraars) zijn onze voornaamste doelgroep. Telkens als wij ergens met een stand zullen staan, ligt er altijd een brochure voor het grijpen. Boven onze stand hangt er altijd een grote banner op, zodat onze stand altijd goed zichtbaar is en de naam “Cartouche” met daaronder de zelf uitgevonden slogan “work in style”. Dit is een catchy spreuk, die volgens ons wel bij de mensen in het geheugen blijft plakken.


8

Uitwisseling met Zweden 8.1

My impression of Sweden

I expect a lot of going to Sweden, maybe too much, maybe not, that’s what I’m going to find out. I base my thoughts on what people tell me, like teachers and family. I heard so many good things about Sweden and I’m really looking forward to going. My desire grows more when I hear our teachers talking about the past exchanges. I hope Sweden will be a new experience, and I will discover new things. We heard about the big differences between our countries, which everybody knows now. I, however, expect us to notice the small differences as well, differences in social intercourse. I also expect that is that the weather will be so different, I already heard that it will be very cold when we are in Sweden. A typical condition is that it is dark very soon in the evening, so they eat earlier, go to sleep earlier and wake up earlier. I am curious to see Stockholm, since my dad told me so much about it how it’s such a magnificent city with an interesting culture and history. My dad always says it’s big, that you can in no way compare it to any Belgian city. But just like in Bruges, there’s water flowing through Stockholm, so I think it is comparable. And I noticed it’s got a lot of old buildings, also just like in Bruges, although Stockholm looks a little more modern. I think the powerpoint presentation of Mathieu Bertelo was not really so interesting, because he didn’t talk about a lot of relevant subjects for us, and he isn’t a speaker, which prevented him to correctly give his speech. He knows a big lot about Sweden though, and he controls the Swedish language properly. Sweden is the largest country of Scandinavia, it’s about 15 times larger than Belgium. Sweden’s coast is huge because of the shape of the country, yet there are no attractive beaches because of the rocky environment around the sea. Sweden makes this up by it’s beautiful lakes, there are about 96000. The country is covered for some 60% of the surface. Therefore, a lot of woodculture has it’s origin in Sweden. Furniture giants, like IKEA but also tons of other smaller and more local furniture companies.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 21


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

8.2

E-mail contacts Sweden

From: coco1367@hotmail.com To: jennifer_harrysson@hotmail.com Subject: FW: Belgium Date: Mon, 12 Oct 2009 14:20:21 +0200

Hi, my name is Korneel, and I'm one of the Flemish students that will come in January. Is Sweden fun? Maybe if it is i'd stay a little longer. No I won't. I'm just going to tell you about myself then... I'm 17 ys old, I live close to the center, I like going out, sporting and talking about politics. I live with my parents but they are divorced so I have like 2 homes. I used to do Tae Kwon Do and parkour. Now I only do powertraining and sometimes I go jogging.We took a look at the picture of your class. I think I'm gonna have alot of fun in Sweden, it seems there are alot of differences between our countries. Like the classpicture; there seems to be alot of people missing or being absent, in Belgium that's not possible, if you're not in class, you have to be ill. If you can't proove you were, or you don’t have a doctor's approvement, you're notified as not legally absent and you get sanctioned. But I'm gonna have to cut it here, time’s over. I’m looking forward to hearing from you and hope to get an answer soon. With many greets, Korneel. From: jennifer_harrysson@hotmail.com To: coco1367@hotmail.com Subject: RE: Belgium Date: Fri, 23 Oct 2009 09:10:37 +0000

Hello! Nice to hear from you! Sweden is fun sometimes, in the summer when it dosen't rain. And in the winter when it snows but mostly we have cloudy weather. Or what do you mean with fun? If you mean the partylife, it's just on the weekends here in Tibro, becous it's a very small village. And we can't go out before we are 18 years old here in Sweden. So it's a bit boring sometimes. If you go out every night, how can you manage school? My parents are divorced too, my mother lives here in Tibro with her husband. They have two chlidren, my little sisters. And I also have a brother we have the same parents. My father lives in Halmstad, wich is far away from here, so I dont meet him often. He also had two chldren. I write more an other time, becouse the lession is over now so I have to go... Have a nice day! /Jennifer

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 22


From: coco1367@hotmail.com To: jennifer_harrysson@hotmail.com Subject: RE: Belgium Date: Fri, 23 Oct 2009 18:57:39 +0200

Hi, I know the feeling, belgium is just like that. On the news they tell you to dress lightly because it will be hot, but once you're out the door it starts raining. We mostly have parties saturdays, but sometimes thursday as wel, for the students of universities it's thursday partyday, and my sister's in her second year of college, so she mostly goes out in Gent. We've got some café/party stuff friday evening too, most people go to 't Zand, a grrreat spot because you see tons of people you know and almost everybody's drunk. Lovely. That sucks for you. Have you got a good bond with your full brother and half brothers& sisters? Do you still see your dad often? My parents live on a distance of 3 minutes by bike, so I don't have alot of problems with them being divorced. That's okay ;) Korneel From: jennifer_harrysson@hotmail.com To: coco1367@hotmail.com Subject: RE: Belgium Date: Wed, 25 Nov 2009 12:25:27 +0000

Hello! Tibro is a very small comunity we don't have many activiteties, we have two clothesstores, one café and few foodstores. We also have a cinemateathre, a bowlinghall, an icehal and a sporthall. Our students also parties at thursdays.. But you have to be 18 to get into the pubs. And if you want to go out, you have to go to a town nearby called Skövde. That's Tibro ;) On my free time I mostly studing, hang out with my friends, working with my company (you can watch it at: www.jenniferharrysson.com) and I do some workout. I'm close to my family, but I don't meet my dad and his new family often. They live 4 hours away with train. What are you going to do on christmas and newyear? :) have a nice day! Jennifer From: coco1367@hotmail.com To: jennifer_harrysson@hotmail.com Subject: RE: Belgium Date: Mon, 30 Nov 2009 11:44:17 +0100

Hi again, the students who visited Tibro last year also said that there weren't alot of real partie like we have here, but they also said there were alot of homeparties, is that true :p? I'm lucky, by time we are coming, I'll be 18. I watched your site and I don't really understand anything it says, but the pictures tell me enough ;) There's some really pretty pieces, have you done this for long? For christmas, i'll be going to my family in southern France for 5 days, and the day after i'm back, it'll be my B-dayparty, so my christmas holiday will be filled ;). For newyear, i'm first going to my big brother in Belsele and when we're back at about 1 o'clock i'm gonna party again :D My sis wanted me to ask you to say hello to Santa. We've had the list to sleep in Sweden, and i'll probably sleep at your place. Have a nice day Korneel

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 23


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

8.3

Interview ex-student

Wanneer ging je naar Zweden? Vorig jaar ben ik naar Zweden geweest! Wat vond je van het verblijf in het gastgezin? Het verblijf in het gastgezin was goed! We hadden geluk dat we daar met 4 in het totaal verbleven. De Zweden zijn helemaal anders dan wij, zou gingen vroeger gaan slapen en ze sliepen zelf over de middag. Heb je wat opgestoken aan de verschillende bedrijfsbezoeken en bezoeken aan musea? Ja ik had wel het één en het ander bij geleerd aan de verschillende bedrijfsbezoeken. Konden de Zweedse Leerlingen goed Engels? Ja de Zweden konden goed hun engels, het was wel wat moeilijk te verstaan. Maar als ze hun best deden was het in orde. Heb je Zweeds geleerd en vind je dit een moeilijke taal? Ik heb een beetje Zweeds geleerd en vindt het wel een moeilijke taal om het uit te spreken. En enorm moeilijk om het te schrijven. Heb je fundamentele verschillen opgemerkt qua mentalitait tussen Belgen en Zweden? De mentaliteit tussen Zweden en België is wel enorm groot! Het land vindt ik heel mooi! De natuur is er enorm mooi, de mensen zijn daar heel vriendelijk en toch wel open. Ze deden alles zodat wij ons thuis voelden. En grote gelijkenissen? Grote gelijkenissen heb ik niet echt opgemerkt. Verkies je het Belgisch schoolsysteem of het Zweedse? Ik verkies toch wel eerder het Belgisch schoolsysteem. Het is hier wel strenger maar we zullen het misschien wel verder geraken. In Zweden is het schoolsysteem enorm los. Ze mogen daar zomaar de klas verlaten, ze mogen drinken in de klas, … Bij ons is dat totaal niet toegelaten. Wat vond je het leukst, de reis naar Zweden, of de komst van de Zweden? De reis naar Zweden vond ik het leukst. Ik was nog nooit naar Zweden geweest en het was toch wel fijn om Stockholm eens te bezichtigen. We hadden ook een hele leuk groep en dat was gewoon fenomenaal. Ik zou zeker terug naar daar met de zelfde groep natuurlijk, anders zou ik het niet doen. Hebben er Zweden bij jou verbleven en hoe vond je dat? Er hebben geen Zweden bij mij verbleven. Vind je dat de activiteiten die in België werden georganiseerd toepasselijk? En waren deze geslaagd? Ik vond de activiteiten die wij hadden georganiseerd wel goed, iedereen deed mee. Heb je nog contact met leerlingen uit Zweden? Ik heb geen contact meer met de Zweedse leerlingen Heb je specifieke opmerkingen ivm de algemene organisatie van het project? Nee ik heb geen specifieke opmerkingen. Misschien wel het Europees parlement dat we daar wat meer mogen van bezoeken. Wat zou je zeggen tegen toekomstige deelnemers (tips ofzo)? Ik zou geen tips meedelen aan de toekomstige deelnemers. Ze zouden het voor mij zelf mogen ondervinden en onderzoeken hoe het daar is. Als je de kans kreeg, zou je het dan opnieuw doen? Ik heb dit jaar de kans gehad om terug naar Zweden te gaan, maar heb het niet gedaan omwille van de klasgroep niet helemaal leuk was. Ik zou de herinneringen van vorig jaar niet kwijt zou willen.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 24


8.4

Powerpoint presentation: Bruges under the loupe 8.4.1

Text

Geography The historic city centre of Bruges, Sint-Jozef and Sint-Pieters (I) The parishes : Koolkerke (II) Sint-Andries (III) Sint-Michiels (IV) Assebroek (V) Sint-Kruis (VI) Dudzele (VII) Lissewege (with Zeebrugge and Zwankendamme) (VIII) General Bruges (Dutch: Brugge) is the capital and largest city of the province of West Flanders in the Flemish Region of Belgium. It is located in the northwest of the country. The historic city centre is a prominent World Heritage Site of UNESCO. It is egg-shaped and about 430 hectares in size. The area of the whole city amounts to more than 13,840 hectares, including 193.7 hectares off the coast, at Zeebrugge ("Seabruges" in literal translation). The city's total population is 117,073 (1 January 2008),[1] of which around 20,000 live in the historic city center. Sightseeing Bruges has most of its medieval architecture intact. The historic centre of Bruges has been a UNESCO World Heritage Site since 2000. Many of its medieval buildings are notable, including the Church of Our Lady, whose brick spire reaches 122,3m, making it one of the world's highest brick towers/buildings. The sculpture Madonna and Child, which can be seen in the transept, is believed to be Michelangelo's only sculpture to have left Italy within his lifetime. Bruges' most famous landmark is its 13th-century belfry, housing a municipal carillon comprising 48 bells. Port The port of Bruges is Zeebrugge. It's the most modern and second biggest port of Belgium and one of the most important in Europe. And it’s very important for our export and import of products (specially cars). Sports Bruges is traditionally the starting town for the annual Ronde van Vlaanderen cycle race, held in April and one of the biggest sporting events in Belgium. Bruges is also a football town, represented by two teams at the top level (Belgian First Division): Club Brugge K.V. and Cercle Brugge K.S.V., both playing in the Jan Breydel Stadium (30,000 seats). Although, Club Brugge has plans for a new stadium with about 45,000 seats.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 25


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 8.4.2

Powerpoint presentation

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 26


8.5

Verslag 15 januari (in Zweden; dag 1)

10:00, verzamelen aan de parking aan St.-Lodewijks om de bus te nemen. We kregen bezoek van onze directeur en verscheidene leerkrachten van het college zelf. Toen kwam de bus aan, iedereen laadde zijn bagage in, nam afscheid van z’n ouders en we waren vertrokken. Op de bus kregen we een paar sfeerbeelden van Stockholm te zien, waar weinig interesse naar was, gezien iedereen wel z’n speeltje bij had. De ene keen naar een film, de andere luisterde wat naar z’n muziek of speelde een spel. Eenmaal dat je Stockholm in het echt hebt gezien, besef je dat die sfeerbeelden ook niet zoveel waard zijn, want het is een prachtige stad zonder weerga. 12:00, aankomst in Eindhoven. Onze vlucht vertrok pas om 20 voor 4, dus we hadden een flink poosje tijd te slijten. Eerst hebben we het 1e deel van de luchthaven wat verkend, maar buiten een krantenwinkel, een toeristisch winkeltje, een luchthavenrestaurant en Wc’s was er niet zo erg veel. Rond 2u hebben we ingecheckt en Zonder problemen, iedereen zat onder de maximumlimiet van 15kg, ik had zelf maar net 10kg. De zone na de check-in was nog kleiner, en had enkel een winkel om drank, tabak, snacks, parfum e.a. te kopen. Ikzelf heb parfum gekocht, Chrome Legend van Azzaro. Voor het instappen hebben we met een paar nog Jungle speed gespeeld, en toen was het moment van de waarheid aangebroken. Voor mij de eerste keer vliegen, maar er is helemaal niks aan. 17:30, aankomst in Skavska, Stockholm. Mijn eerste gedachte was dat het echt niet zo koud was, maar toen werd ik erop geweren hoe laat het was. Het was toen al pikdonker. De luchthaven bevindt zich echter niet in Stockholm zelf, dus na het oppikken van onze bagage (dat ook feilloos verliep) moesten we eerst nog een bus nemen naar Stockholm zelf. 19:30, aankomst in Stockholm. Eenmaal aangekomen, was het tijd voor onze laatste etappe, nl de taxi naar de boot. Per 4 namen we taxi’s en behalve 1 groepje was iedereen er mooi na elkaar. Dan kregen we een halfuurtje om ons in onze kamers te installeren, en dan mochten we de stad in om te gaan eten en plezier te maken. Het sloeg meteen in hoe mooi en modern de stad wel niet is, het is alsof de stad verschillende etages heeft. Nadat we in de McDonalds waren gaan eten, zochten naar een gezellig plekje om onze avond door te brengen. Dit was helaas niet zo simpel, want nagenoeg overal vroegen ze als minimumleeftijd 20 à 25 jaar om binnen te mogen. Na lang falend ronddolen vonden we een rustige bar waar we allen binnen mochten en daar hebben we met een paar Zweden gebabbeld en nog iets gedronken. Daarna hebben we nog een wandelingetje gemaakt voordat we terugkeerden naar de boot. Zo werd de dag afgesloten en gingen we slapen met het vooruitzicht om de zaterdag het stadhuis en centrum van Stockholm te bezoeken.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 27


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

8.6

Feedback on Sweden

8.6.1 Personal opinion Sweden is, to my opinion, a beautiful country. Although most Swedish people tell me how gorgeous the landscape is during summer, while I already think it’s a treat to the eye, of which Stockholm is truly the pearl, I loved just looking at the huge buildings with their idyllic architecture. It didn’t surprise me naturally, that the school was well-equipped too. It was nice to be shown around in the school and I learned a lot about schools and the school system in Sweden. On the other hand, I’d preferred having followed a regular school day all-Swedish style, to experience exactly how they do it over there, because we didn’t get to spend an entire day at the school, nor did we actually follow their courses, we all had only one visit to only one lesson, I think it’s not long enough. You might try to let the foreign students follow a certain class schedule during an entire day, divided in groups, it wouldn’t harm I think. Also, I was once again very pleased with the host-family system, since they are after all, the people you get the closest to, and this can help any similar exchanges to proceed more fluently. This year, there were some cases where this didn’t go as well as it did with me, although this is unpredictable. I had an overall great time, but the purpose of this letter is still improving the organization of these projects, so here are my main negative points, which I tried to sum up as structured as possible: By the time Swedes and Belgians were bonding further, it was almost time to leave. Maybe there should be put in a day (best in the early week) spent on bonding between the nationalities. I know that it’s still a school project, but if you wish to maintain two 18-year-old classes (29 students) bearable, the visits to museums or other places should be chosen more carefully, it can determine people’s mood and thereby actions of the entire week. These visits must be interesting for the students in the first place. Personally I didn’t like the visits to both the Vasa and the Tibro museum, and Prisma Teknik was a complete joke. The city hall and SA Möbler did answer to my expectations though, and the fort was both interesting and amusing, a success I should say. We were told to bring along 1000SEK (~€100) for the week, but I found myself with a gap of 300SEK, and I didn’t spend it luxuriously, only the strictly necessary. I borrowed the lacking money from my fellow students. Not that it’s such an important issue, but I prefer having spare money in case you’d need something more, or just to be able to spend some. This is my third foreign exchange, and I’ve never regretted going off or receiving guests, I hope the organization keeps on doing this, because it’s an incredible experience, that isn’t given a hundred times in a lifetime. Thank you for reading my review.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 28


8.6.2

Powerpoint presentation

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 29


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 30


9

Sollicitatiebrief en CV 9.1

Nederlands 9.1.1

Sollicitatiebrief

Korneel BracquĂŠ

Lange Vesting 84 8000 Brugge Tel: 0471/19.96.84

Sien De Meyer Zilverstraat 26 8000 Brugge

25 november 2009

Sollicitatie technisch directeur

Geachte mevrouw Demeyer,

Ik stel mij graag kandidaat voor de functie van technisch directeur. Dit is voor mij een ideale functie waar ik grondig op voorbereid ben enerzijds door mijn opleiding en anderzijds mijn voorgaande functie in de minionderneming. Als aankoper kreeg ik al wat ervaring ivm voorraadbeheer en logistiek, hoewel het beperkt was tot het bestellen van de producten. Daarom heb ik mij toegewijd aan de taak van het opstellen van een productlijst met zoveel mogelijk (relevante) informatie die we binnen het bedrijf konden gebruiken. In mijn schoolloopbaan heb ik veel inzicht verworven in de economische- en bedrijfswereld, en vooral het gedeelte ivm logistiek spreekt mij aan, en de post van technisch directeur sluit daar volgens mij perfect bij aan. Als technisch directeur zou ik meer tijd hebben voor het beheer van de voorraad en onderzoek naar andere mogelijke producten en ik zal hierbij zeer zeker waardevolle ervaring opdoen en nieuwe inzichten verwerven en mij zo ontplooien tot een echt bedrijfspersoon. Als u verder nog informatie wenst, kunt u in de toegevoegde bijlage kijken of eventueel een afspraak voor een gesprek maken.

Met vriendelijke groeten, Korneel BracquĂŠ

In bijlage: Curriculum Vitae

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 31


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 9.1.2

Curriculum Vitae

Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Persoonlijke informatie: Naam: Korneel Bracqué Adres: Peter Benoîtlaan 52 8000 Brugge E-mail: Korneel.Bracque@hotmail.com Tel.: 0471/19.96.84 Nationaliteit: Belgisch & Frans Geboortedatum: 13 december 1991 Burgerlijke staat: ongehuwd

Opleiding: Spes Nostra

Referenties Dhr. Van Dorpe Sint-jozefsinstituut zilverstraat 26 8000 Brugge Mevr. Demeyer Cartouche Zilverstraat 26 8000 Brugge

Pastoor Staelensstraat 4 8210 Zedelgem e 1 jaar ASO (Latijn 5u)

Onze-Lieve-vrouw-Hemelvaartinstituut Doornstraat 3 8200 Sint-andries e e e 2 , 3 en 4 jaar Moderne wetenschappen + 2u Latijn/ Economie + 4u wiskunde

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge e e 5 en 6 jaar Handel

Ervaring Cartouche (mini-onderneming); functie als aankoper.

Vakkenis Talen: Nederlands: moedertaal Frans: moedertaal Engels: spreken: goed schrijven: zeer goed

Duits: spreken: goed

schrijven: voldoende

Computervaardigheden: Microsoft office: goed HTML: matig Beheer van bestanden: goed

Vaardigheden Ik ben goed in teamverband hoewel ik perfect alleen ingezet kan worden, en ik ben zeer flexibel.

Vrije tijd Sport (powertraining& parkour) Muziek

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 32


9.2

Frans 9.2.1

Sollicitatiebrief

Korneel Bracqué Lange Vesting 84 8200 Sint-Andries

Bruges, 29/01/2010

Dominique Vande walle Zilverstraat 26 8000 Bruges

Candidature spontanée au poste de directeur technique

Madame, Monsieur

Je vous écrit puisque j’ai vu votre annonce pour le poste de directeur technique dans la magazine ‘t Zilverblad, datée du 27 novembre et. Votre annonce m’a immédiatement sauté dans l’oeil, vu que je veut développer de l’experience au hauteur des tâches techniques. J’ai la chance d’avoir une formation d’une côté purement économique, et à l’autre côté, j’ai une formation plutôt commerciale, ce qui me donne plusieurs benefices dans une situation de travail alternative. En plus j’ai l’habitude de fair toutes sortes de travail et travailler beaucoup, ça me rend très flexible. En plus j’ai une connaisance informatique plus développée que celle-la de pluspart de mes collègues, s’il y a des petits problems, je sais les résoudre. Finalement j’ai une compéntence exceptionelle vu que j’ai deux nationalités et deux langues maternelles, ça me fait presque une dictionnaire vivant. Je serais tres heureux de vous rencontrer et vous raconter plus sur ma motivation et mes compétences.

En attendant votre réponse, veuillez agréer, Madames, l'expression de mes sincères salutations.

Korneel Bracqué P.J. : C.V.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 33


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 9.2.2

Curriculum Vitae

Données personnelles - Nom : Korneel Bracqué - Adresse : Lang Vesting 84, 8200 Sint-Andries - Lieu et date de naissance : Torhout, le 13 décembre 1991 - Numéro de téléphone : 050/31.79.91 - Numéro de portable : 0493/65.65.70 - Adresse e-mail : coco1367@hotmail.com - État civil : non marié - Nationalité : Belge& Français Formation - Enseignement secondaire: 2004-2005: Latin et grèc au Spes Nostra, Zedelgem - Enseignement secondaire: 2005-2007: Latin et economie à OLV-Hemelvaart, Bruges - Enseignement secondaire: 2007-2008: Economie et langues modernes à Sint-Lodewijks, Bruges - Enseignement secondaire: 2008-2010 : Commerce au Sint-Jozefsinstituut de Bruges Expérience (stage) - 2006: Animateur pour de enfants de 3 à 30 ans, entre autre des enfants handicapés -

2007& 2008: Travail d’été; ceuillir des chrysanthèmes

-

2009-2010: un job dans le Quick

-

2009-2010: Responsable des achats dans la mini-entreprise Cartouche

Connaissance des langues - Néerlandais& Français: langues maternelles Langue Anglais Allemand

Comp. écrite

Comp. orale

Expr. orale

excellent

excellent

tres bon

excellent

bon

bon

bonnes bases

Bonnes bases

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 34

Expr. écrite


10 Verslag bestuurvergadering Agendapunten: Datum Plaats Aanwezig

02/03/2010, 04/03/2010, 09/03/2010 Lokaal 50 Pieter, Faye, Korneel, Hanne, Robrecht, Hendrik, Guillaume, Hélène, Nathan, Mathieu, Stephanie, Steven, Vincent, Annabelle. Verontschuldigd / Aantal pagina’s 1 Notulist Korneel Bracqué Bespreking verkopen Aandeelhouderslijst Catalogus Goederen Leverancier: Danneels

Uitwerking: Bespreking verkopen Op zaterdag 20/02 hebben Vincent, Nathan, Annabelle, Stephanie, Hendrik en Robrecht verkocht op de markt in Brugge. De organisatie & communicatie vooraf verliep eerder stroef, maar de verkoop is goed verlopen. Op 21/02 hebben Hanne, Robrecht, Pieter en Vincent verkocht. Het was geen fantastische verkoop, wat te wijten was aan ongelukkige weersomstandigheden.

Aandeelhouderslijst Pieter, die de aandeelhouderslijst beheert, heeft een lijst opgesteld van gegevens van aandeelhouders die ontbreken, inclusief de persoon die de aandelen heeft verkocht. Aandeelhoudersnummers en rekeningnummers zijn nog niet volledig.

Catalogus Onze catalogus is niet meer in orde, door het grote aantal nieuwe producten en producten die we niet meer verkopen. Hanne stelt een nieuwe op, stuurt die door en zorgt dat er een aantal worden afgedrukt, voor in het magazijn, de verkooppunten en nog een paar extra.

Goederen Mathieu heeft een lijst opgesteld van producten die zouden moeten worden bijbesteld. Naar aanleiding hiervan is een nieuwe bestelling gepland.

Danneels Zoals hierboven te lezen is, zullen we binnenkort een nieuwe bestelling plaatsen. Woendag 17/02 gaan Annabelle, Stephanie, Robrecht, Hanne, Hendrik en Korneel naar Danneels (onze leverancier) om de producten voor onze nieuwe bestelling uit te kiezen. Ook zullen we trachten deze keer een catalogus te verkrijgen.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 35


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

11 Verkoopfacturen

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 36


Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 37


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 38


Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 39


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 40


12 Boekhoudkundige verwerking 1

2

3

4

5

A/P/K/O A O O P O

+/+ + + +

D/C D D C C C

RNM 40000 70800 70400 45110 70000

Omschrijving Handelsdebiteuren Toegestane korting @ Doorgerekende kost Verschuldigde BTW VK handelsgoederen

D 145,55 5,83

A P O O

+ + + +

D C C C

40000 45110 70400 70000

Handelsdebiteuren @ Verschuldigde BTW Doorgerekende kost VK handelsgoederen

83,12

A P O

+ +

D C C

40000 45110 70000

Handelsdebiteuren @ Verschuldigde BTW VK handelsgoederen

113,69

A P O

+ +

D C C

40000 45110 70000

Handelsdebiteuren @ Verschuldigde BTW VK handelsgoederen

174,24

A O P O O

+ + + +

D D C C C

40000 70800 45110 70400 70000

Handelsdebiteuren Toegestane korting @ Verschuldige BTW Doorgerekende kost VK handelsgoederen

C

10,00 24,88 116,50

6,12 10,00 67,00

6,44 107,25

30,24 144,00 191,51 8,28 24,28 10,00 165,50

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 41


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

13 Telefoongesprek Frans: une demande de prix 13.1 Une demande de prix P: Bonjour, je suis Pieter Vande Venne, de Cartouche K: Bonjour, je suis Korneel Bracqué de Bureaumaniaque, comment puis-je vous aider? P: Je vous appelle parce que j’ai vu vos stylos laser dans votre nouveau catalogue sur votre site web, et j’aimerais en recevoir quelques renseignements. K: Une minute s’il vous plaît, je vous passe Monsieur Devaux du Service des Ventes. K: Bonjour, Christophe Devaux, service des ventes de Bureaumaniaque, que puis-je faire pour vous? P: Bonjour, Pieter Vande Venne, Cartouche. J’aimerais recevoir quelques informations sur vos stylos laser, présentés dans votre dernier catalogue en ligne. K: Qu’est-ce que vous voudriez savoir au juste? P: Je voudrais savoir le prix d’une commande de 100 stylos lasers. K: Je vais noter votre demande. P: Et vous pouvez me dire quel est votre délai de livraison? K: Tous les produits sont livrés dans les deux semaines. P: Est-ce que vous pourriez m’envoyer une offre? K: Mais bien sûr, vous pouvez attendre des nouvelles dans les plus brefs des delais. P: Merci beaucoup et au revoir. K: Au revoir

13.2 Une offre K: Bonjour, Christophe Devaux de Bureaumaniaque, vous nous avez appelés récemment pour recevoir des renseignements sur une commande de 100 stylos laser. Avez vous déja eu le temps de regarder l’offre? P: Oui, j’ai bien lu l’offre. K: Est-ce que vous êtes toujours interessé par ces produits? P: Je suis très interessé. Serait-il possible d’envoyer un représentant? Je voudrais aussi parler d’une reduction, vu la grande quantité de produits qu’on envisage de commander. K: Je peux vous assurer une réduction de 9%. Mon représentant, Monsieur Leclerc, va vous contacter pour un rendez-vous très bientôt. P: Vous êtes trop aimable. Permettez-moi de donner mon numéro de téléphone; le 0492/11.12.13. K: Donc le 0492/11.12.13? C’est noté! Au revoir. P: Au revoir.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 42


14 L’assortiment

L’assortiment

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 43


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 Des stylos avec inscription

Voila notre premier produit; les stylos avec inscription. Pour le prix de que €7.50 vous recevez une boîte décorative et compacte avec à l’interieur un stylo à bille et un crayon avec l’inscription de Work InStyle, le slogan de notre jeune entreprise. Avec special grip pour une meilleure experience d’écriture

€ 7.50 / pièce Des dévidoirs

Nous avons des dévidoirs POD en 3 couleurs: vert, orange et bleu. On les utilise pour tenir du ruban adhésif, Vous en recevez au moment del’achat, mais vous pouvez aussi en acheter chez nous séparément

€ 7.00 / pièce Des agrafeuses

Aussi de POD, voici nos agrafeuses. De nouveau,elles sont disponibles en bleu, orange et vert. Une agrafeuse sert à enfoncer des agrafes dans plusieurs feuilles de papier, pour les tenir ensemble. Nous vendons aussi des agrafes, bien sûr. € 7.00 / pièce

Les perforateurs ORB, en orange et en turquoise. Ça sert à perforer des feuilles pour les mettre dans un classeur.

Des perforateurs

La forme ronde est tres pratique, ça se range facilement.

€ 7.00 / pièce Porte-papiers/horloges

Voici des porte-papiers spécials; non seulement on peut mettre ses papiers dedans, mais on peut aussi lire l’heure dessus, un vrai luxe au bureau. C’est un produit très apprécié comme cadeau.

€ 18.00 / pièce

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 44


Ce qui ne peut pas manquer dans un assortiment comme le nôtre: le crayon classique. Ça sert bien sur à écrire, mais ceux ci sont particulièrement utiles pour faire des croquis parce que la couleur n’est pas trop foncée.

Des crayons

€ 0.50 / pièce

Gommes

Nos gommes standards de Pelikan, pas chèr mais quand meme très efficace; spécialement pour éffacer des crayons Conte, qu’on vend.

€ 1,00 / pièce

Vous voulez plus d’émotion dans votre travail scolaire? Voilà, la solution est arrivée. Des minimarqueurs chacun dans une autre couleur et avec une autre émotion. Leur petite taille améliore la facilité de marquer votre texte.

Des mini- marqueurs

€ 5.50 / pacquet

Des post-its

Les post-its servent à classifier des classeurs. Les couleurs sont mauve, rose, jaune, vert et orange et on reçoit cinq petits blocs.

€ 4.00 / pièce

Un atout pour la vie au bureau; les post-its ‘Big sticky’.

Des post-its recyclés

Ce sont des post-its recyclés, plus grands que les marquers post-it, mais quand même compacte. Et en les achetant, vous montrez que vous pensez a l’environnement.

€ 1.00 / pièce Des blocs-notes

Des blocs-notes Mano classiques, 200 pages, à carreaux. Une nécessité pour du travail brouillon. Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 45


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 € 2.00 / pièce

Nous vendons aussi des cahiers modieux en deux catégories, les cahiers urban et les cahiers girlz. La photo à gauche, ce sont les urban, a droite on voit les girlz. Très utile pour votre propre emploi, mais de nouveau, c’est tres populaire comme cadeau, spécialement les cahiers girlz.

Des cahiers Atoma A4

€ 6.00 / pièce

Des cahiers Atoma A5

Pour compléter la gamme des cahiers, nous vendons aussi les cahiers Atoma A5, pour les notulistes entre nous. Très pratique pour en route, en voyage et je peux bien continuer. Ils sont tous rayés, en couleurs variées. € 4.00 / pièce

Un autre produit recycle, les classeurs Esselte. Nous vendons aussi des classeurs de 8cm, mais sur commande. Comme vous voyez sur la photo, nous en avons dans toutes les couleurs et s’ils ne sont pas tous en stock, on peut les commander pour vous.

Des classeurs Esselte 5cm

€ 4.00 / pièce

Du papier à imprimante

Du papier à imprimante de Clairefontaine, un pacquet compte 500 feuilles. € 5.50 / pièce

Bien sûr, en compagnie des dévidoirs, du ruban Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 46

Du ruban adhesif


adhésif Scotch, une marque classique et confiable. En période de soldes, on peut en acheter ensemble avec un dévidoir pour un prix réduit. Ça sert a attacher plusieurs choses l’un à l’autre. € 1.50 / pièce

Des mini Tipp-ex

Les correcteurs Tipp-ex sont une alternative idéal pour le correcteur liquide; au moins aussi compact, aussi efficaces et largement plus branché. On en a en mauve, bleue et orange. Sert à corriger du stylo. € 3.50 / pièce

Des porte-papiers plus simples que les page-ups, sont les porte-papiers ‘O’, en forme d’un O, qu’on a en orange et en bleu. Il est disponible en forme d’un ‘X’, mais en vert.

Des porte-papiers

€ 6.00 / pièce

Des taille-crayons

Des petits taille-crayons carrés avec coins arrondi, pour l’usage par des enfants jeunes. Disponible en turquoise et rose. Sert a tailler des crayons. € 1.00 / pièce

Des agrafes de Paladin, qui sont nécessaires pour utiliser une agrafeuse, et par certain périodes, les paquets agrafeuse+agrafes sont disponibles à un prix réduit.

Des agrafes

€ 0.40 / pièce

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 47


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

15 Ondernemer voor de klas: Sabine van Meenen 15.1 Wie ben ik? Sabine Van Meenen, geboren in 1970. Zij studeerde ASO, nl economie, hetgeen velen uit onze klas (zo’n acht van de veertien) ook hebben gevolgd, een paar jaar geleden. Haar voornaamste troef is structuur. Ze werkt zeer gestructureerd, strak volgens een tijdsschema, en zeer ordelijk. Zij hanteert, naar eigen zeggen, 3 M’s; middelen, mensen en methode. Gelukkig, want anders zou haar bedrijf, dat structuur in kantoren optimaliseert, niet zo goed draaien.

15.2 Verder studeren of werken Haar eerste plan was om verder te studeren, maar in 1989 was ze schoolmoe, en ging ze bij de zaak van haar ouders werken. Daar werkte ze 10 jaar, voordat ze bij een tapijtenproducent ging gaan werken. Ze werkte voor de commerciële binnendienst (verkoopster) maar 4 jaar later ging dat bedrijf failliet en zat Sabine weer zonder werk. Dan heeft ze gekozen om haar pad te veranderen. Ze heeft erg veel bijgeschoold en dan heeft ze haar eigen bedrijf opgericht.

15.3 Wat is ondernemen? Een ondernemer wordt je niet zomaar. Behalve kennis en gezond verstand, heb je ook een creatief idee nodig, en de zelfdiscipline om het uit te voeren. Sabine ging in 2005 van start met haar eigen bedrijf, Secretary Support. Ze verleende aanvankelijk enkel administratieve dienstverlening ter plaatse bij KMO's in diverse sectoren. In 2010 ging ze van start onder eigen naam, als kantoorcoach. Zij biedt nu 6 verschillende diensten aan, namelijk Individuele werkplekcoaching, team organize programma, KMO organize scan, workshops, word organizer en sprekers.Ze heeft al veel klanten verworven, o.a. het KHBO, Syntra SBM, Unizo, CAW De Poort, Choc-Raf en Comma marketeers.

15.4 Toekomst Sabine heeft ons tips gegeven om een stevige toekomst te leren bouwen. Het is belangrijk dat je openstaat tegenover nieuwe technologie. En je moet jezelf zoveel mogelijk laten kene, jezelf verspreiden. In een bedrijf uit dat zich in o.a. outsourcing, en aan globalisering te doen. Ook heeft Sabine ons meer verteld het ‘nieuwe’ werken, namelijk altijd en overal. Ze toonde een presentatie over kantoorboxen in Nederland. Het is ook belangrijk in een bedrijf, dat er teamwork is, goeie communicatie en dat kennis gedeeld wordt. En het allerbelangrijkste: “Pleasure in the job puts perfection in the work”.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 48


16 Analyse van de jaarrekening Wij hebben gekozen om OTTO Office te analyseren, omdat dit een bedrijf is dat onder andere online verkoopt, en valt te vergelijken met Viking express, ze verkopen allebei kantoorartikelen. Bovendien hebben wij nog getwijfeld om bij hun bestellingen te plaatsen.

16.1 Algemene ratio’s 16.1.1 Liquiditeit in de ruime zin Vlottende activa/Schulden=1.372.883/1.054.944=1,3014… Conclusie: Hun liquiditeitspositie is sterk, ze hebben ruim genoeg vlottende activa om un schulden op korte termijn af te lossen. 1.1.1 Liquiditeit in de enge zin (Vorderingen op ten hoogste één jaar+Liquide middelen)/Schulden=(529.473+279.162)/ 1.054.944=0,7665… Conclusie: Volgens de liquiditeit in de enge zin heeft OTTO niet genoeg middelen om op korte termijn hun schulden af te lossen. 16.1.2 Solvabiliteit Eigen vermogen/Balanstotaal=350.190/1.405.135=0,2492… Conclusie: Het eigen vermogen van een bedrijf zou zeker 1/3 van het totaal vermogen moeten bedragen, in dit bedrijf is het slechts ongeveer een vierde, dit zou dus wel nog beter kunnen. 16.1.3 Rentabiliteit (Winst van het boekjaar vóór de belasting/Eigen vermogen)*100=(-3.370.875/350.190)*100=-962,5846…% Conclusie: Vanaf 100% rentabiliteit heb je een breakeven, bij 200% verdubbel je je kapitaal. Volgens deze rentabiliteit vond er dus een verlies plaats met een omvang van bijna tien maal het kapitaal. Dit moet echter met een korreltje zout genomen worden; ze hebben gewoon veel leningen genomen en hun ‘opbrengst’ is tegenover het vorig boekjaar meer dan vertiendubbeld. 16.1.4 Ebit Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóórbelasting=-3.322.974 Conclusie: Dit is de winst voor de aftrek van intresten en belastingen. Een verlies van 3 miljoen is enorm voor een bedrijf met een balanstotaal van 1,5 miljoen. 16.1.5 Conclusie alle ratio’s: Dit is een bedrijf met goede verkoop, maar volgens ons moeten ze eerst hun schulden wat aflossen voor ze verdergaan, momenteel hebben ze te weinig controle, en bij laagconjunctuur loert het faillissement om de hoek.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 49


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

16.2 Verticale analyse 16.2.1

Activa

Vaste activa: 2,30% van activa Immateriële vaste activa:3,72% van vaste activa Materiële vaste activa: 96,28% van vaste activa Vlottende activa: 97,70% van activa Vorderingen op ten hoogste 1jaar: 38,57% van vlottende activa Liquide middelen: 20,33% van vlottende activa Overlopende rekeningen 41,10% van vlottende activa Persoonlijke beoordeling: Dit bedrijf heeft verbazend weinig vaste activa, maar dit valt enkel te wijten aan het feit dat het een internetverkoopbedrijf is, waardoor vaste activa overbodig is; een kantoor (of bureau thuis) volstaat om de website op te stellen. Een voorraadplaats en producten hebben ze uiteraard wel nodig, vandaar het overwicht van de vlottende activa. Hun vlottende activa zien er positief uit, gezien ze het meeste in handen hebben, of op korte termijn terug kunnen verwachten. 16.2.2

Passiva

Eigen vermogen: 24,92% van passiva Kapitaal: 1389,25% van eigen vermogen Overgedragen verlies: -1289,25% Schulden: 76,08% van passiva Schulden op ten hoogste 1jaar: 100,00% van schulden - Handelsschulden: 60,85% van schulden - Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 18,14% - Overige schulden: 15,81% Persoonlijke beoordeling: Dit bedrijf heeft slechts een vierde van het bedrijf zelf in handen, driekwart van het bedrijf bestaat uit schulden. Let wel: deze schulden zijn allemaal op korte termijn, en daarvan het grootste deel handelsschulden, dus moeten ze ook op korte termijn over een grote som geld beschikken. Deze som geld vinden we terug in het eigen vermogen, het geplaatst kapitaal bedraagt bijna vijf miljoen, wat ruim drie, zelfs bijna vier keer het balanstotaal is. Nog merkwaardiger is dat hun overgedragen verlies bijna evenveel is. Volgens ons is dit geen gezond bedrijf, zoals we eerder al bemerkten, en moetenj ze eerst hun schulden aflossen voordat ze er nog meer maken.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 50


16.3 Horizontale analyse (2008 t.o.v. 2007) 16.3.1

Activa: 124,75% gestegen

Vaste activa: 3,28% gestegen Materiële vaste activa: 0,65% gedaald Inmateriële vaste activa: van €0,00 naar €1200,00 (een stijging van 3,72% t.o.v. alle vaste activa) Vlottende activa: 140,23% gestegen Vorderingen op ten hoogste 1jaar: 97,28% gestegen Liquide middelen: 204,84% gestegen Overlopende rekeningen 141,13% gestegen Persoonlijke beoordeling: Over de vaste activa valt niet veel te vertellen, er is een minieme stijging vastgesteld van de waarde van de materiële vaste activa en er is €1200,00 immaterieel geworden. Over de vlottende activa al niet veel meer, alles zeer sterk gestegen, met cijfers die variëren van dubbel zoveel tot driedubbel zoveel. 16.3.2

Passiva: 124,75% gestegen

Eigen vermogen: 132.46% gedaald Kapitaal: 7384,62% gestegen Overgedragen verlies: 294.67% gestegen Schulden: 38,10% gedaald Schulden op meer dan 1jaar: 100,00% gedaald Schulden op ten hoogste 1jaar: 109,26% gestegen - Handelsschulden: 44,52% gestegen - Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 208,15% gestegen - Overige schulden: 100% gestegen Persoonlijke beoordeling: Bij de passiva is het al wat ingewikkelder; we bekomen bij het kapitaal een monsterachtig cijfer, maar dit is omdat ze hun handelsschulden nog niet hebben afgelost voor het opstellen van de jaarrekening, en dit geld dus als kapitaal meetelt. Het verlies is verdrievoudigd.

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 51


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

Eindverslag Wij moesten, als opdracht van onze geïntegreerde proef, een mini-onderneming oprichten en gedurende negen maand te runnen. Dit is echter enkel mogelijk met de steun van VlaJo, een organisatie die het voor scholen in Vlaanderen mogelijk maakt om mini-ondernemingen op te richten die te maken hebben met hun studierichting. Zo hebben ook wij een mini-onderneming opgericht, namelijk Cartouche. Het voorbereiden op de start van de mini gebeurde in het vijfde jaar. Toen kozen we het thema van ons assortiment en de naam van onze firma. De slogan hebben we dit jaar bedacht. De naam van de mini is Cartouche geworden, de Franse vertaling van (inkt)vulling, verwijizend naar ons gamma dat uit bureauartikelen zou bestaan. Om meer inzicht te verwerven, wisselden wij in het tweede trimester van functie, d.m.v. echte sollicitaties, bij onze titularis en leerkracht Nederlands. Mijn eerste functie was aankoper, mijn taak beperkte zich dus enkel tot het bestellen van producten en de keuze ervan. De uiteindelijke beslissing van het gamma dat we zouden aankopen gebeurde uiteindelijk door heel de klas samen. Omdat ik niet zoveel te doen had als aankoper, hielp ik mijn collega’s van het technisch departement door een lijst van de stock te maken, te helpen met het tellen van de stock, en soms hielp ik ook mensen van de andere departementen. Mijn 2e functie verschilde weinig van de eerste; ik werd magazijnier. Ik bleef dus in het technisch departement, en mijn voornaamste taak werd het tellen van de stock en het aanvullen van de lijst. Door het wegvallen van producten beoordelen en aankopen, had ik nu meer tijd om mij met de bestellingen bezig te houden. Dit systeem kwam op het eind van het eerste/begin van het tweede trimester echt op gang, en als magazijnier was het sowieso mijn taak om deze bestelling klaar te zetten. Maar in praktijk heb ik ook geholpen bij het verwerken en afleveren van de bestellingen. In de minionderneming heb ik geleerd om zowel de theorie als de praktijk die ik afgelopen zes jaar heb geleerd, in ervaring om te zetten. Het doel van de minionderneming was niet enkel het leren kennen van het bedrijfswereld, maar ook het leren uitvoeren van taken en i.v.m. communicatie op de werkvloer. Volgens mij was het belangrijkste dat we als een team hebben leren werken. Als klasgroep komt niet iedereen noodzakelijk even goed overeen, dus moet je leren werken met mensen die je graag en minder graag hebt. Ik vind dat dit een sterk pluspunt is voor verdere studies en werken in de toekomst.

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 52


Doorlopende opdrachten 1

Logboek

Week 1

Datum 01-09-2009

Duur 13.05-14.45

2

03-09-2009 08-09-2009

08.20-10.00 13.05-14.45

10-09-2009

08.20-10.00

3

15-09-2009 16-09-2009

4

21-09-2009 22-09-2009 23-09-2009

13.05-14.45 11.05-11.55 13.00-15.00 17.00-18.00 13.05-14.45 08.20-09.10 12.30-16.00

5

6

7

24-09-2009

08.20-10.00

29-09-2009

13.05-14.45

01-10-2009

10.15-11.55

06-10-2009

13.05-14.45

08-10-2009

10.15-11.55

13-10-2009

13.05-14.45

15-10-2009 8

20-10-2009 21-10-2009 22-10-2009

13.55-15.50 19.30-‌ 11.10-12.00 13.00-13.40 10.15-11.55

9

27-10-2009

13.05-14.45

28-10-2009

17.00-18.00 12.00-12.15

Activiteit Verzamelen info 5HA1 i.v.m. mini-onderneming Functieverdeling en organogram opstellen 1e algemene vergadering: To-do-lijst opstellen Logo kiezen & huisstijl bepalen. Productkeuze: voorstellen per groep Toespraak VlaJo Vergadering i.v.m. aandeelhoudersvergadering Vergadering i.v.m. dringende agendapunten Aandeelhoudersbrief opstellen Danneels NV bezoeken Afwerken aandeelhoudersbrief Definitieve product- en leverancierskeuze GIP-opdrachten bespreken Bij Danneels NV producten kiezen Bestelling plaatsen Voorbereiden 1e aandeelhoudersvergadering Uitleg GIP: briefhoofd en logboek Contact opnemen met de bank en de leveranciers Reclamecampagne opstellen Vergadering v/d stand van zaken Bespreken van gekochte producten Affiches en folders maken Aandelen uitschrijven Spandoek maken en website opstellen Prijsbepaling en producten prijzen Speeches opstellen voor aandeelhoudersvergadering Bestand opmaken van de stock Catalogus maken Stock tellen Lijst stock bijwerken Definitieve takenverdeling aandeelhoudersvergadering Aandeelhoudersvergadering #1 Verslag en beoordeling aandeelhoudersvergadering Maken uitnodiging in het Frans Nieuwe bestelling plaatsen Voorraad natellen Verkoopmomenten voorbereiden Facturen opmaken Briefhoofd met userform maken Inzamelen aandeelhoudersstrookjes Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 53


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 29-10-2009

10.15-14.45

11

09-11-2009 10-11-2009 12-11-2009

18.00-18.30 13.15-14.45 10.15-11.55

12

17-11-2009

17.00-18.00 13.15-14.45

19-11-2009

17.00-18.30 10.15-11.55

24-11-2009

13.05-13.55

26-11-2009

10.15-11.55

14

01-12-2009

13.05-14.45

19

05-01-2010

13.05-14.45

07-01-2010

10.15-11.55

10-01-2010 12-01-2010 13-01-2010 14-01-2010

13.20-14.00 13.05-14.45 11.05-11.55 10.15-11.55

19-01-2010 26-01-2010 28-01-2010 02-02-2010

14.00-18.00 13.05-14.45 10.15-11.55 13.05-14.45

04-02-2010

10.15-11.55

09-02-2010

13.05-14.45

11-02-2010 23-02-2010

10.15-11.55 17.00-18.00 13.05-14.45

25-02-2010

10.15-11.55

13

20

21 23 24

25

27

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 54

Nieuwe producten tellen en bij de voorraad voegen Prijzen nieuwe producten bepalen Marktonderzoek opstellen Voorraad natellen Verkoop boeken Nieuwe producten aanvullen op de website PowerPoint Zweden maken Voorraad tellen Producten voor volgende bestelling kiezen Maken marketingmix Nieuwe bestelling plaatsen Voorraad tellen Prijs nieuwe producten bepalen Maken sollicitatiebrief en CV Maken verkoopfactuur in Excel 1e versie Pakketjes maken en prijs bepalen Voorraad natellen Maken sollicitatiebrief en CV in het Frans Kerstverkoop voorbereiden Aandeelhoudersregister doorsturen Bijwerken logboek Algemene vergadering: voorbereiding volgende activiteiten: Verkoop in Zweden Komst van droomcoach S. v. Meynen Supplementaire voorbereidingen i.v.m. verkoopmomenten Voorraad tellen Productlijst aanpassen met nieuwe kennis informatica Bezoek van Sabine van Meynen, onze droomcoach Kiezen producten voor verkoop in Zweden Verdelen producten voor verkoop in Zweden Aanvullen boekhouding Verkoopmoment zweden Sollicitatiegesprek nieuwe functie (technisch directeur) Boekhouding aanvullen Magazijn opruimen Stock tellen Inventaris opmaken Evalueren functies Voorbereiden nieuwe functies Officiële functiewisseling Verslag opmaken medio-boekjaar Voorbereiden verkoop leraarskamer Interview oud-leerling Introductie ven de nieuwe CEO Algemene vergadering Voorraad tellen


28

02-03-2010 04-03-2010

13.05-14.45 10.15-14.45

29

09-03-2010 11-03-2010 16-03-2010 18-03-2010 23-03-2010

13.05-14.45 13.55-15.50 13.05-14.45 10.15-11.55 13.05-14.45

25-03-2010 30-03-2010

08.05-18.15 13.05-14.45

30

31

33

05-04-2010 12-04-2010

17.00-19.30 13.55-15.50 17.00-18.30 11.10-11.30 14.00-17.00

34

20-04-2010

13.05-14.45

22-04-2010

10.15-11.55

24-04-2010 26-04-2010 27-04-2010 29-04-2010

10.00-15.00 11.40-16.40 18.00-21.00 08.45-11.45 13.00-15.45 16.15-18.30 03.00-03.20 13.00-14.30

01-04-2010

35

36

30-04-2010 05-05-2010

Bestellingen verwerken Nieuwe bestelling voorbereiden Vergadering i.v.m. taakverdeling Bespreking verkoop Voorraad tellen Bestellingen verwerken Verslag van het boekjaar maken Maken assortiment in frans Danneels bellen i.v.m. bezoek om producten te kiezen Bestelling bespreken Algemene vergadering Afspraken maken i.v.m. teambuilding Teambuilding Nieuwe producten prijzen Verkoop voorbereiden Ratio-analyse maken Bespreken verkoop oudercontact Maken woord vooraf en bibliografie Verzamelen verbeterde GIP-taken Updaten logboek GIP-taken verbeteren Boekhouding aanvullen Afspraken maken i.v.m. verkoopmomenten Bespreken verkoopsmomenten Voorraad opruimen Voorraad tellen Bestellingen verwerken Maken eindverslag minionderneming Verkoop op school Bezoek Europees parlement Aankomst Zweedse studenten Bezoek Vitalo Meulebeke Zweedse dag; Volvo voorstellen Bezoek brouwerij halve maan met Zweedse studenten Vertrek Zweedse studenten Logboek afwerken

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 55


Korneel BracquĂŠ, 6HA1 Nr.1 GeĂŻntegreerde proef Handel 2009-2010

Bijlagen 1

E-mails van en naar leveranciers

From: cartouche@sintjozefbrugge.be (Add to Contacts) To: cvangorp@igopost.be Date: Thu, 1 Oct 2009 11:57:38 +0200 Subject: bestelling Cartouche Attachments:

Beste mevrouw van Gorp,

Na ons telefonisch contact hadden we graag volgende bestelling geplaatst: Chicago black Productnummer: 52.420. Aantal: 50 stuks. In bijlage vindt u de gewenste opdruk. We veronderstellen dat deze in zilverkleur gedrukt zal worden? Leveringsadres: Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme t.a.v. Cartouche Zilverstraat 26 8000 Brugge Graag hadden we de bestelling overgeschreven. Kunt u ons misschien eerst de totaalprijs meedelen? Kunnen we ervan uitgaan dat de bestelling uiterlijk tegen 12 oktober geleverd wordt? Alvast bedankt voor uw vlotte medewerking.

Vriendelijke groet, Cartouche

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 56


From: cartouche@sintjozefbrugge.be (Add to Contacts) To: lisa@danneelsnv.be Date: Thu, 1 Oct 2009 14:13:14 +0200 Subject: RE: Bestelling

Beste, Hierbij onze gegevens; Sint-Jozefinstituut Handel& Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Tel. 050/33.19.4 Fax. 050/34.30.51 Mvg, Cartouche ----- Original Message ----From: Lisa bij Danneels NV [mailto:lisa@danneelsnv.be] To: cartouche@sintjozefbrugge.be Sent: Thu, 1 Oct 2009 11:52:48 +0200 Subject: Bestelling Beste, Zopas melding gekregen van mijn collega, dat de offerte mag doorgaan als bestelling. Hiervoor hebben we wel nog enkele gegevens nodig: naam, adres, telefoonnr, ... Van zodra wij deze ontvangen hebben, kunnen wij de bestelling doorvoeren. Deze mogen wij laten opsturen, zodat u deze dinsdag ontvangt? Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten Lisa Danneels NV Dirk Martensstraat 8 Industrieterrein "Waggelwater" 8200 BRUGGE Tel: 050 31 09 09 Fax: 050 31 98 08 www.danneelsnv.be <http://www.danneelsnv.be/>

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 57


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010 From: cartouche@sintjozefbrugge.be (Add to Contacts) To: lisa@danneelsnv.be Date: Tue, 27 Oct 2009 14:12:06 +0100 Subject: Bestelling (27/10/2009)

Beste, hieronder vindt u onze bestelling, wij wensen deze door te laten gaan zonder offerte. Als dit mogelijk is, zouden wij deze morgen als komen halen, als deze in stock zijn. 1. Perforator 1*6 62000181 €2.85 2. Nietjesmachines 1*6 62000015 €2.75 3. Papierhouder "x" 2*6 62000017 €2.45 4. Papierhouder "o" 2*6 62000186 €2.65 5. Kleefbandafrollers 1*6 62000016 €1.75 6. Desk Organisator (zwart) 1*12 92400962 €4.95 7. Kleine atoma's 1*10 10042157 nb 8. Dikke mappen rood* 1*25 nb €1.84 9. Dikke mappen blauw* 1*25 nb €1.84 *Deze hebben wij vorige keer besteld met het artikelnr. 08021480, maar wij zouden deze keer enkel 25 rode en 25 blauwe willen kopen, maar het artikelnr. per kleur is ons niet bekend. Mvg, Korneel From: cartouche@sintjozefbrugge.be (Add to Contacts) To: lisa@danneelsnv.be Date: Tue, 27 Oct 2009 14:20:35 +0100 Subject: Fout bestelling

Beste, in de vorige mail staat een fout, de dikke ringmappen zijn er van 70cm, nl. dikker dan die van vorige keer. Het artikelnr. hiervan hebben weij ook niet. De aantallen& kleur zijn nog steeds gelijk, 25 rode en 25 blauwe. Mvg, Korneel

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 58


2

Productlijst 2.1

Lijst van de stock

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 59


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

2.2

Lijst van de aankopen

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 60


2.3

Lijst van verkopen

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 61


Korneel BracquĂŠ, 6HA1 Nr.1 GeĂŻntegreerde proef Handel 2009-2010

2.4

Lijst van bestellingen

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 62


2.5

Lijst met artikelnummers

Sint-Jozefsinstituut Brugge Cartouche 63


Korneel BracquĂŠ, 6HA1 Nr.1 GeĂŻntegreerde proef Handel 2009-2010

2.6

Lijst met winstberekening

Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge 64


Korneel Bracqué, 6HA1 Nr.1 Geïntegreerde proef Handel 2009-2010

4 Cartouche Sint-Jozefsinstituut Brugge

GIP Korneel Bracqué 6HA1 2009-2010  

De geïntegreerde proef van Korneel Bracqué, Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge, 6HA1, 2009-2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you