Page 56

Räätälöityä ravintoa:

Cocker

www.royalcanin.fi Silkkin nen turkki ja herk k kä iho sek kä iha annepain non ylläpidon tärk keys ovat ominaisuuksia, jonka vvuoksi Cockerspa anieli ansa aitsee e juuri sille räätälöidyn ru uokavalion. R uk Rot uko oh hta aisi is ssa sa ra ravintor orr atkai aiisuisss a kulminoit ituu Roy Royal al C Can anini i n y li 45 v uott ta jattkunut a anttu asi as unttiju ijuus us ja ao osa aami a nen se ekä k tiivis yh hteistyyö kasv as att at aji ajien e kan k ss ssa. Niin pa aljon enemmän ku uin vain na appulloita. Huipp ppuluo uokan kan va alm lmiis tu usme enet e elm mien anssiossta nap na p pulan n kok ko, muo muoto to o ja j koosst s tumus vasttaava at täyd äydellise isesti sti ko oira ran n tarp pe eit ita. a Valikoid dut ravin int nto oaineett tukevat t va ih iho on jja a turk kin hyv invointi nti n tia, ihanne nepai p no non yl yllä äpito oa se ek sy ekä syd dämen n toimin in nttoj to a.

Räätälöityä ravintoa rotukoirille

B R E E D

H E A L T H

N U T R I T I O N

© ROYAL CANIN ® SAS 2016. All rights reserved. Credit : F.Duhayer.

Niin paljon enemmän kuin vain nappuloita

Profile for Cockerspanielit Ry

Cockerspanieli 4/2016  

Cockerspanieli 4/2016  

Advertisement