Page 1

Słownik hiszpańsko-polski  

Lista wybranych przeze mnie 10 haseł w języku hiszpańskim wraz z tłumaczeniem na język polski. Starałam się odzwierciedlić słownikową formę...

Advertisement