Page 1

u i t a m r o f n i í 0 . 2 a i c Butllet n è l a V E F M E COC

Del 14 febrer del 2012

Editorial

Nombre 1

1 de cada 4 espanyols està en risc d’exclusió social (ABC) Portem ja 4 anys d’aquesta maleïda crisi, des de 2008 si no m’enganya la meva memòria, i fins ara no sabem a que ha sigut deguda. Si les hipoteques fem, si al deute grec, si a la rajola... Y mentre tant la quan%tat de persones en risc d’exclusió social augmenten dia darrer dia. Fa poc el diari ABC informava que 1 de cada 4 espanyols, o sigui un 25% està es risc d’exclusió social. I segons ens diuen, no te pinta de millorar a curt termini, si no que es preveu que la cosa vaja a pitjor. La úl%ma volta que vau rebre un butlle4 de COCEMFE València era una nota de acomiadament per el tancament d’aquesta publicació, debut a una retallada en les subvencions. Però llegint la no%cia que encapçala aquesta editorial, com tantes altres que dia a dia ens inunden per els mitjans de comunicació i les xarxes socials, nos en vam adonar que ara més que mai la gent, sobretot les persones en discapacitat, tenen que saber que no estan soles, que les en%tats del Tercer Sector fem més per menys, y mentre puguem estarem aquí, i que no ens callaran.

població en general, sàpiga que algo es meneja, que no totes les no%cies parlen de retallades, que hi gent que més enllà de retallades obri centres d’atenció a persones en discapacitat, que hi ha un servei d’ocupació que te ofertes, que existeix un transport per a persones en discapacitat, que els auxiliars d’ajuda domicili del nostre programa FAP ixen a treballar cada ma4.

Destaquem • 29 de gener, dia Mundial de la Lepra. • 30 de gener, dia Mundial de la no violència. • 7 de febrer Consell Provincial.

Res millor per a acomiadar-nos que fer nostre l’himne del Liverpool C.F “You’ll never walk alone” o el que és el mateix, mai caminaràs sol.

Un salut. Informació al Foro per a associacions. • Convocatòria Opencor y 1 kilo d'ajuda amb les persones amb discapacitat. • Convocatòria de ajudes Fundació Agrupació mútua.

Per això la federació ha decidit reprendre l’edició d’aquest butlle4, per que les persones en discapacitat, i la

1


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

No?cies

APAMI agraeix a Ferrocarrils de la Generalitat l’eliminació d’obstacles al baixador de Santa Rita L’associació Paternera de Minusvàlids, APAMI, en%tat presidida per Manuel Gómez, ha celebrat un acte per agrair les obres que han permès millorar l’accés al Metro a persones amb mobilitat reduïda a l’abaixador de Santa Rita. L’associació va voler personalitzar l’homenatge en la figura de Sebas%an Argente, cap de la Línea 1 de Metrovalència, atribuint-li a la seva sensibilitat que la seva reivindicació hagi estat escoltada.

15 cm. facilitant l’accés de les cadires de rodes als vagons. A L’acte a més dels representants de l’Ajuntament de Paterna, APAMI i Metrovalència, acudiren representants de altres en%tats significa%ves del món de la discapacitat de València, com Pepa Balaguer representant al CERMI C.V, acompanyada per Emilia Carmen Blanco i Juan Mondejar, secretària y tresorer respec%vament de COCEMFE València.

Per a millorar l’usabilitat per a les persones amb diferents discapacitats s’ha procedit a eliminar les 4piques llacunes ver%cals i horitzontals entre el tren-andana amb un recreixement d’uns

No%cia completa: hNp://www.cocemfevalencia.org/no%cias.php?ver=22

Juan Mondéjar y Carmen Blanco junt al president d’APAMI , Manuel Gómez

CO CEMFE València alberga la 9ª reunió de psicòlegs de associacions federades. El passat 26 de gener va %ndre lloc a la seu de COCEMFE la 9ª reunió de psicòlegs , en aquesta com en altres ocasions la reunió va estar coordinada per la també psicòloga Rosa Álvarez. En aquesta edició i con%nuant amb el fil de l’anterior es va tractar el tema del dol, tema que malauradament es dóna en el sector de la discapacitat. Si sou psicòleg d’alguna associació federada a COCEMFE i vols par%cipar, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem quan serà la pròxima reunió.

PRÒXIMA REUNIÓ DE PSICÒLEGS : 27 de ,Març a les 15:30 hores

Psicòlogues en plena reunió 2


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

S’inaugura el Centre Integrat Municipal de la Discapacitat L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha inaugurat el nou Centre Integral Municipal de la Discapacitat, en un acte al que van acudir, juntament amb autoritats locals i comarcals, mul%tud d'associacions de discapacitats de tota la Comunitat Valenciana, amb la presència també del president del Comitè d'En%tats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat (Cermi), Joan Planells. Es tracta d'un recinte que ofereix un model d'atenció pioner per a les persones discapacitades. No en va és l'únic centre d'aquestes caracterís%ques que existeix en tota la comarca del Camp de Túria. Situat en les instal·lacions de l'an%ga escola infan%l municipal de La Pobla, que han estat remodelades i totalment condicionats per a aquest nou ús, el centre aborda la discapacitat des d'un enfocament integrador. Compta amb gimnàs, sala d'oci, sala de rehabilitació, aules de formació i diverses sales d'atenció i reunió, a més d'estar completament equipat, gràcies també a un conveni signat fa uns dies amb l'en%tat Ortopedia Soto. Segons ha comentat l'alcaldessa de La Pobla, Mari Carmen Contelles, “en estos temps estem especialment orgullosos d'obrir un centre d'aquestes caracterís ques, que cobreix un espai molt disgregat com és el de l'atenció al discapacitat. Tal com diem en la campanya informa va sobre aquest nou centre, no podem deixar de moure'ns, i en un moment en el qual sembla que tot està de ngut per la crisi, l'Ajuntament de La Pobla no va a deixar de moure's per a apostar per projectes que obliguin camins i milloren la societat. En defini va, amb aquest centre donem un pas molt important per a contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que més volem.”

En aquest centre s'integren dos serveis, que seran ges%onats per dos en%tats sense ànim de lucre. Un d'ells és el Centre d'Atenció al Discapacitat, que serà dirigit per l'Associació de Discapacitats de la Pobla de Vallbona (ASDISP). En ell s'oferiran serveis com formació, orientació laboral, informació sobre subvencions i cursos, assessoria jurídica sobre els drets del discapacitat i tot el que es%gui relacionat amb ell, i ac%vitats d'oci programades. Tot amb l'objec%u d'oferir un bon programa de desenvolupament, sobretot en edat infan%l, i que donarà con%nuïtat a la segona fase del projecte. El segon servei és el Centre d'Atenció Primerenca (CAT). Serà ges%onat per l'Associació de Suport, Desenvolupament i Es%mulació Infan%l ‘CRIDA’M’, que conta amb professionals especialitzats per a proporcionar tractament a aquells xiquets d'entre 0 i 6 anys que presenten algun %pus d'alteració o bé %nguin risc de pa%r-la, implicant a l'entorn familiar i harmonitzant tractaments i educació. Es contarà amb personal especialitzat en el desenvolupament infan%l i atenció precoç, amb figures com psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes i es%muladors.

Representants d’associacions a l’acte d’inauguració

L’Ajuntament d’Albaida es compromet amb l'accessibilitat després d’un encontre informaCu amb COCEMFE CV La Confederació de Persones amb discapacitat Física i orgànica de la Comunitat Valenciana (COCEMFE CV) ha realitzat una aturada en la localitat d’Albaida per a man%ndré un encontre informa%u sobre accessibilitat amb tècnics del Consistori en el marc de la campanya Rompiendo Barreras, Abriendo Camino. A aquesta reunió acudiren membres de la Associació de Discapacitats d’Albaida (ADA), el tècnic en accessibilitat responsable de ADEPA; l’Agencia per la Defensa i Promoció de la Accessibilitat de COCEMFE CV; y l’equip tècnic del Consistori (arquitecte, enginyer, aparellador, tècnic de par%cipació ciutadana y el coordinador del àrea técnica). En aquesta reunió, els membres de ADA, integrada en COCEMFE CV, es varen mostrar sa%sfets perquè podran plantejar propostes de intervenció en edificis i llocs públics per millorar l’accessibilitat. L’objec%u d’aquestes propostes és que el Consistori pugui conèixer les necessi-

3

tats més urgents al respecte. Tanmateix, des de l’Ajuntament llançaren la inicia%va de crear un fòrum de par%cipació ciutadana on estan integrades, a part de les persones amb discapacitat, altres col·lec%us ciutadans de la ciutat per fer-los par4cips de les decisions que afecten a l’àmbit de la discapacitat. Per altra banda, s’han tractat dis%nts temes com els úl%ms novetats legisla%ves sobre la matèria, com són les normes de disseny i qualitat als habitatges i el codi tècnic d’edificació; les subvencions disponibles per l’eliminació de barreres arquitectòniques; i la necessitat de dissenyar de forma adequada les places d’aparcament per que compleixin els requisits tècnics i es%guin ubicades de forma correcta.


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Carta de defensa del transport públic En València a 09 de febrer de 2012

D. Albert Marín Sanchís, como Presidente de la Federación denominada COCEMFE Valencia, cons%tuida con autorización del Comité Ejecu%vo de fecha 12 de mayo de 1998, inscrita en la sección SEGUNDA del Registro Nacional y Autonómico con los números 1819 y F90 respec%vamente, en el Registro de Bienestar Social con número 1506 y en registro Autonómico de la Comunitat Valenciana como en%dad de voluntariado con número CV-04-036699-V.

EXPONE: Que desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la provincia de Valencia, apoyamos a la AGRUPACIÓN EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL en la reclamación de las siguientes anomalías producidas en los úl%mos meses en el Transporte Puerta a Puerta de le EMT: 1.

Se producen repe%das averías.

2.

Se anulan servicios sin avisar al usuario afectado.

3.

El teléfono, para la confirmación del servicio, es desesperante de contactar.

4.

La reducción de los autobuses, la fines de semana a 1 ó 2 líneas, hace que se denieguen servicios y los recorridos se alarguen en exceso.

5.

Ha habido, un periodo de %empo, con sólo 3 autobuses y un día se llegaron a denegar hasta 9 servicios.

6.

Se conceden servicios incompletos, o sólo la ida o sólo la vuelta.

7.

Tiempos de espera, a veces muy largos y no avisan.

Para que conste donde proceda, firma la presente:

Fdo. Albert Marín Sanchís Presidente de COCEMFE Vlc.

4


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Les associacions informen

Programa global de telemedicina en ASHECOVA El moCvo de este ar?culo es difundir, que por su importancia esta teniendo el Programa Global de Telemedicina en Hemofilia que esta desarrollando la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana:

Crear y desarrollar un servicio de reparto de la medicación al domicilio del paciente afectado por hemofilia (tanto factores de coagulación, como an%rretrovirales, en el caso de Hemo`licos afectados por VIH).

El paciente con hemofilia, debido a las caracterís%cas de su tratamiento, requiere una compleja atención hospitalaria mul%disciplinar muy frecuente. Para su tratamiento requiere de concentrados de factor VIII y IX de la coagulación de la sangre que son muy costosos, por lo que el stock disponible en el domicilio, solo puede cubrir el tratamiento para un mes como máximo.

Realizar las “Consultas Virtuales”, para que sean los propios afectados de hemofilia o sus familiares los que realizan la exploración de las hemorragias musculo esquelé%cas y mediante una “web cam” puedan realizar en %empo real una consulta virtual con los faculta%vos.

Por ello, el hemo`lico se ve obligado a desplazarse frecuentemente al hospital a por factor. Estos desplazamientos se incrementan cuando existe una hemorragia musculo esquelé%ca grave que precise que se le explore y se le realicen ecogra`as en el hospital. El problema fundamental de estos desplazamientos es que los pacientes deben de acudir al Hospital Universitario y Politécnico La Fé de Valencia ya que allí está ubicada la Unidad de Referencia de la Comunidad Valenciana (Unidad de Hemostasia y Trombosis). Es decir, hemo`licos de la provincia de Castellón, Valencia, y Alicante se %enen que desplazar habitualmente a la ciudad de Valencia a por medicación. Por ello, se precisa un sistema de acceso al medicamento más cómodo para el paciente. La trazabilidad del medicamento en hemofilia es fundamental, por ello, es fundamental saber en %empo real, que %po de fármaco u%liza el hemo`lico, cuanta can%dad de unidades de factor se ha administrado, el número de lote, etc. En el caso de la detección de algún problema de %po viral nuevo, es crucial tener esos datos, vía internet, para re%rar lo antes posible del tratamiento el medicamento. Las nuevas tecnologías abren un abanico de posibilidades de registro y acceso a la información, que en los años 80 no se disponía. El presente programa %ene los siguientes obje%vos: OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la calidad asistencial del paciente afectado por Hemofilia, con la u%lización de la telemedicina.

Hacer que el paciente hemo`lico y sus familias, tengan una mejor y mayor conocimiento de su problema de salud, ya que de esta manera podrán actuar ante cualquier contra%empo, con unos parámetros de calidad, que a buen seguro mejorará su calidad de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conseguir un registro telemá%co que informe, en %empo real, de la administración de los concentrados de factor u%lizados en el tratamiento de la Hemofilia.

Realizar un servicio de ecogra`a en el domicilio del paciente dirigido al diagnós%co de sus hemorragias musculo esquelé%cas y a la monitorización de su tratamiento. 5

Realización de una ecogra`a a domicilio Desde el año 2008, la Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana, conjuntamente con la Unidad de Hemostasia y Trombosis (UHT), y el apoyo de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, han desarrollado varias líneas de actuación para la mejora de la calidad de vida del paciente con hemofilia, mediante la incorporación de la telemedicina en aspectos como: intercomunicación vía Internet, con el hospital del registro de la medicación administrada en el domicilio del paciente, realización de ecogra`as y reparto de medicación a domicilio. En el año 2008 se puso en marcha, el servicio “Hemovil”, que consiste en la creación de un una página web “www.mediteca.com/hemofilia”. En esta página, mediante unas claves de acceso, el paciente hemo`lico, registra datos de su tratamiento: hora de administración del factor, unidades u%lizadas, nº de lote, %po de lesión, etc. Este sistema permite que el médico disponga, en %empo real, de información sobre el tratamiento que se administra el paciente en su domicilio.


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

La siguiente fase, ha sido la puesta en marcha del servicio “HomeCare” mediante la realización de las ecogra`as a domicilio. Consiste en diagnos%car en el domicilio del paciente las hemorragias musculoesquelé%cas. Mediante una llamada telefónica, el paciente, cuando presenta clínica de dolor, inflamación y calor en alguna ar%culación sensible se pone en contacto con la UHT. Posteriormente, se desplaza a su domicilio un técnico en radiología equipado con un ecógrafo portá%l. Se realiza la ecogra`a, y se entrega vía internet, al médico rehabilitador o al hematólogo. Se procede al diagnos%co de la gravedad y se pauta la dosis exacta de medicación (en el caso de necesitarse). En el úl%mo trimestre del 2011 se desarrollaron unos cursos de formación a pacientes y a familiares de pacientes, donde se les enseño todas las técnicas de exploración de las hemorragias musculoesquelé%cas; que servirán de base para la realización de las futuras Consultas Virtuales. Es decir una consulta médica vía internet. El servicio que completa el programa, es el reparto de medicación a domicilio. Consiste en llevar el factor desde el hospital al domicilio del paciente. Esta fase ya esta funcionamiento desde Noviembre del 2011.

domicilio), está también en marcha. El programa se centra actualmente en hemo`licos en profilaxis, iniciándolo en los hemo`licos adultos que están en estos momentos en dicho protocolo. Se ha iniciado con un grupo de hemo`licos residentes en el Área Metropolitana de Valencia y Provincias de Alicante y Castellón y en los próximos meses se prevé dar servicio a toda la Comunidad Valenciana. En lo que concierne al protocolo de las consultas virtuales, ya se ha realizado la primera reunión / taller con 20 pacientes con Hemofilia A Grave y en Profilaxis Secundaría y 20 familiares de ellos. Para resumir, el PROGRAMA GLOBAL DE TELEMEDICINA EN HEMOFILIA, pretende mejorar los procesos de registro, administración, consultas virtuales y dispensación del fármaco u%lizado en Hemofilia; y hacer que la persona con hemofilia sea una paciente informado y experto en el tratamiento de su patología , u%lizando las nuevas tecnologías. Es decir hacer un paciente 2.0 Es un programa innovador para el control y el tratamiento de la hemofilia que puede ser exportable a otro %po de patologías crónicas, de ahí el interés y apoyo de ins%tuciones públicas y privadas, centros hospitalarios y pacientes. La Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana (ASHECOVA), ha realizado un Video Corpora%vo e Informa%vo, y lo podéis visionar entrando en hNp://vimeo.com/34256706 o entrando en la página web de ASHECOVA www.ashecova.org . Luis Vañó Gisbert Presidente de ASHECOVA (Asoc. Hemofilia Comunidad Valenciana) Vicepresidente de COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA y COCEMFE VALENCIA.

La idea, es u%lizar un vehículo de la en%dad, para el transporte del medicamento por toda la Comunidad Valenciana. El paciente no va a ir al hospital a por medicación, la medicación irá a su domicilio. Se evitará la dependencia hospitalaria, y el trastorno para familiares. Resultados: Los resultados están siendo muy sa%sfactorios. En la Comunidad Valenciana el "40%" de los pacientes están incluidos en el sistema Hemovil. Y el 100% de los usuarios está sa%sfecho con el sistema. El servicio de Ecogra`a a Domicilio – Home Care, se está aplicando en una experiencia piloto a 21 hemo`licos graves de la provincia de Valencia y el 100% de los usuarios está sa%sfecho con el servicio. El servicio de transporte de medicación a domicilio (factor y ARV a

6


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Àrea d’ocupació

Com inscriure’s a la bossa d’ocupació de COCEMFE València Para poder optar a las ofertas de empleo publicadas en este bole4n debe de estar inscrito con anterioridad a la bolsa de empleo. Para inscribirse en ella hay que cumplir una serie de requisitos:

• Tener una discapacidad reconocida de un 33% o superior. • Poseer la documentación per%nente que permita trabajar en el territorio español. • No poseer una discapacidad visual severa.

Si cumple todos estos requisitos, podrá solicitar una cita para que el personal técnico le realice una entrevista de orientación personalizada para incluirle en nuestra bolsa de empleo. Para solicitar dicha cita debe llamar por teléfono el día:

En caso de ya estar inscrito en nuestra bolsa y querer actualizar sus datos o inscribirse a una oferta publicada, lo puede hacer por correo electrónico al siguiente e-mail:

El 29 de febrero de 2012 a par%r de las 9:00, al teléfono 963 837 708.

O al número de teléfono indicado anteriormente, en cualquier hora dentro del horario de atención de la federación.

No se darán citas con anterioridad a esta fecha ni de forma presencial. El número de citas es limitado, con lo que el mismo día pueden agotarse.

silempleo@cocemfevalencia.org

De Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y Martes y Jueves de 16:00 a 19:00 horas

L’obra social CAM INTEGRA entrega 30.000 € al Servei d’Integració Laboral de Persones amb discapacitat de COCEMFE València COCEMFE València con%nua en el 2012 amb el seu Servei d’Integració Laboral de persones amb discapacitat, gràcies a la subvenció del Programa Obra Social CAM. El Servei d’integració Laboral, iniciat a l’any 2000 com projecte de con%nuïtat, és una unitat d’atenció a persones amb discapacitat centrada en la formació i l’ocupació, composta per un equip mul%disciplinari amb l’objec%u d’aconseguir la inserció de persones amb discapacitat al mercat de treball. Caja Mediterraneo impulsa en l’actualitat projectes d’integració social a través del programa d’Obra social CAM Integra. COCEMFE València es d’enhorabona , perquè gràcies a aquests 30.000 euros de la subvenció de l’Obra Social CAM es podrà con%nuar oferint i ampliant aquest servei d’integració laboral per a persones amb discapacitat, que solament en la província de València %ndrà algo més de 3000 persones inscrites a la bossa d’ocupació, aconseguir el major nombre d’insercions de persones amb discapacitat en el mercat de treball, tant ordinari com a protegit, és un dels fronts de lluita més importants de la Federació. Per a aconseguir aquest objec%u any darrer any, l’equip tècnic del SIL adequa les capacitats de les persones sol·licitants d’ocupació, a través de processos de orientació i formació, per a op%mitzar la seva inserció, i, per altra banda, assessora i sensibilitza a les empreses per a que valoren les capacitats del nostre

7

col·lec%u i no les seves incapacitats, al hora de accedir al lloc de treball. D’aquesta forma, el SIL de COCEMFE Valencia es una de les principals bosses d’ocupació i de referència a la ciutat. Les subvencions rebudes any darrer any demostren el recosament ins%tucional que te COCEMFE, sent una en%tat amb pres%gi, ja que representa a quasi la totalitat del col·lec%u de persones amb discapacitat `sica i orgànica, entre associacions i confederacions, tant a nivell autonòmic com estatal


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

DES DE COCEMFE -VALÈNCIA, S'ASSISTEIX A JORNADES DE F- PREVENT A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA EL PASSAT DIA 31/01/2012. La Tècnic del SIL, Estela Ruiz, va assis%r el passat dia 31/01/2012 a les Jornades de la Fundació Prevent en col·laboració amb “'la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat,” de la Universitat de València, %tulada: ' Les recents modificacions legisla%ves i la contractació de persones amb discapacitat: reptes i oportunitats per al compliment de la LISMI'.

Dites jornades van ser inaugurades per Montserrat Moré, Directora Fundació Prevent, i Maria Vicenta Mestre Escrivá, Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat de València.

Entre els ponents es trobaven Jorge Pérez, Subinspector d'Ocupació i Seguretat Social en la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona i Professor Associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social en la Universitat Autònoma de Barcelona, qui va realitzar una excel·lent ponència repassant les principals legislacions en l'àmbit de la discapacitat, des de la LISMI, LIONDAUN, la reserva de persones amb discapacitat per a l'Ocupació pública, les Mesures Excepcionals a la LISMI, fins a arribar a l'acabada d'aprovar Estratègia Espanyola d'Ocupació (RD 1542/2011) .' En esta úl%ma norma, es troben les noves subvencions a

què es poden acollir les empreses per contractar persones amb discapacitat, però perquè es puga aplicar depén del seu desenrotllament en les diferents comunitats autònomes, sense que la Comunitat Valenciana, s'haja pronunciat respecte . Així mateix, Doriana Bagnoli, Directora Àrea d'Inclusió Social i Laboral de Persones amb Discapacitat de Fundació Prevent que va realitzar una interessant ponència sobre com fer Selecció òp%mes de persones amb discapacitat.

COCEMFE-VALENCIA, MANTÉ REUNIÓ AMB LA FUNDACIÓ PREVENT. El passat dia 01/02/2012, F. Prevent, va sol·licitar %ndre una reunió amb COCEMFE-Valencia, a fi d'Intercanviar informació dels diferents programes que duem a terme les diferents organitzacions. A dita reunió va assis%r per part de COCEMFE-Valencia, Pascual Castelló , Vocal de la Junta Direc%va de COCEMFEValencia i Estela Ruiz, Tècnic de l'àrea d'Ocupació i per part de Fundació Prevent, Doriana Bagnoli, Directora d'Inclusió Social i Laboral de persones amb discapacitat i Beatriz Moreno, Consultora d'Inclusió Social i Laboral de persones amb Discapacitat. La F. Prevent, naix com a organització vinculada a temes de Prevenció de riscos laborals, tenint seu a Madrid i Barcelona, però des de finals de del 2011, obrin la seu a Massanassa , amb un vessant social, orientada al desenrotllament de polí%ques Ac%ves que fomenten la inserció de persones amb discapacitat. Esta organització, també s'encarrega de ges%onar pràc%ques i beques per a estudiants amb Discapacitat. COCEMFE- València, va

exposar els diferents programes que realitzem, amb un bon enteniment per part les dues organitzacions, amb la intenció de col·laborar i inclús poder plasmar esta col·laboració en la firma d'un Conveni.

8


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Ofertes d'ocupació Troquelador: experiència demostrable en màquines troqueladores i plas%ficadores. Preferiblement model Heidelberg Sb, plana cilíndrica imprescindible. Tècnic en telecomunicacions: mínim grau superior en telecomunicacions, supervisió de caigudes de xarxes. Enginyer de telecomunicacions: salari en funció de l’experiència laboral aportada. AdministraCva departament de formació, organització de les accions forma%ves de l’empresa.

En cas de ser persona en discapacitat (posseir un cer%ficat de minusvalidesa del 33% o superior, o una incapacitat per a la seva professió habitual) posa’t en contacte amb nosaltres a la següent dreça de correu electrònic: silempleo@cocemfevalencia.org

Comissions

Què són les comissions? Són equips de treball formats per representants de les diferents associacions federades (tècnics i/o voluntaris) que es reuneixen a la seu de COCEMFE, i que mitjançant reunions de treball uneixen esforços per a proposar, denunciar o renéixer solucions que %nguin a veure amb les matèries que són comunes a totes les associacions. En aquests moments hi ha cons%tuïdes 3 comissions:

Residències / dependència, compta amb Vicente Gascón Lezcano (QUSIBA) com a coordinador. Té com a objec%u analitzar les necessitats i demandes que presenta el col·lec%u de discapacitat en referent a la Llei d’Autonomia Personal, incloent els recursos que ofereix a les persones dependents, elaborant propostes construc%ves, que reivindiquen una millora en les condicions de vida de les persones amb discapacitat. PRÒXIMA REUNIÓ: 14 de febrer de 2012 a les 17:30 hores

Accessibilitat, coordinada per Juan Vicente Agut (AUXILIA) analitza les necessitats i demandes del col·lec%u de persones amb discapacitat, detectant les dificultats urbanís%ques i de transport que poden obstaculitzar l’efec%va integració social de les persones amb mobilitat reduïda, reclamant i col·laborant amb els organismes competents en la seva eliminació. PRÒXIMA REUNIÓ: 14 de febrer de 2012 a les 17:30 hores

Sanitat, coordinada per Núria Aparicio té com a objec%u analitzar les demandes i necessitats sanitàries de les persones amb discapacitat, reivindicant una millor atenció sociosanitària de les diferents patologies associades a la discapacitat `sica y orgànica, mitjançant la relació amb les autoritats sanitàries. PRÒXIMA REUNIÓN: 14 de febrer de 2012 a les 17:30 hores

Si es membre d’alguna de les nostres 36 associacions federades que ens conformen i desitja formar part d’alguna de les comissions esmentades anteriorment o proposar la creació d’alguna de nova, posi's en contacte amb la seva associació i ells l’indicaran com pot fer-ho.

9


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Transport Adaptat

Pascual Castelló, nou coordinador del àrea de transport de COCEMFE València Des de l’1 de gener d’aquest any , Pascual Castelló, ha agafat el %mó del programa de transport adaptat de COCEMFE València, aportant la seva àmplia experiència en el món del transport. Pascual, ja col·laborava amb COCEMFE mitjançant el seu càrrec a la junta direc%va, i ostentant a l’hora el mateix càrrec a la associació de malalts i trasplantats hepà%cs de la Comunitat Valenciana (AETH-CV), associació federada a COCEMFE València. La nova filosofia que pretén incorporar en nom de la junta direc%va, es un aprofitament màxim dels recursos a l’abast de l’en%tat, per a poder man%ndré a la conjuntura econòmica actual un programa tan necessari per al nostre col·lec%u. El programa de transport adaptat per a persones amb discapacitat (TAD), dona

servei als usuaris de la residència Mas Camarena i als usuaris del programa de Foment d’Autonomia Personal (FAP), totes elles persones greument afectades, que en molts casos no poden ser usuaris de les opcions públiques del transport adaptat que actualment existeixen a València, ja que si ens allunyem de la zona d’influència de la EMT i del seu porta a porta, les opcions de desplaçament per mètodes que no siguin privats per a persones greument afectades són pràc%cament nul·les. Per a contactar amb Pascual: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores al telèfon : 963 837 708 O a través del correu electrònic:

Pascual en una visita a COCEMFE Vlc

transporte@cocemfevalencia.org

Foment d’Autonomia Personal

L’àrea social de COCEMFE València segueix amb el seu procés de revisió de tots els casos del programa FAP COCEMFE València porta en marxa des de l'any 2002 el Programa de Foment de l'Autonomia Personal per a persones amb gran discapacitat (FAP), on s'oferix de forma flexible, un conjunt de servicis integrats, que atenen professionalment i des d'una perspectiva integral, a persones amb discapacitat física, sempre dins de l'entorn propi i amb intervencions comunitàries que potencien el desenrotllament d'una vida autònoma, partint de l'establiment del benestar bio-psico-social de

la persona dependent. Com cada any, des del FAP, es revisen les sol·licituds, a través de visites domiciliàries i entrevistes amb la persona beneficiaria, per a arreplegar tota la informació relativa a la seua situació sociosanitària, convivencial, recursos personals formals i informals, etc., i detectar si s'han produït canvis que impliquen alguna modificació en el seu pla d'intervenció individual, amb l'objectiu sempre de reajustar els servicis que es presten a les necessitats

10

reals que precisa la persona beneficiària del Programa. El FAP és un programa obert al llarg de tot l'any a noves sol·licituds, remeses sempre a través de les Associacions federades a COCEMFE València, per la qual cosa actualment també s'estan realitzant les visites domiciliàries a estes.


Del 14 febrer del 2012 Nombre 1

Associacions Federades Directori d’associacions federades Siglas

Nombre

Localidad

Teléfono

ACVEM

Asociación de la Comunidad Valenciana de Esclerosis Múltiple

Valencia

963562820

ADELAADELA-CV

Asociación VALENCIANA DE Esclerosis Lateral Amiotrofia

Valencia

963794016

ADERES BURJASSOT

Asociación Deportiva, recreativa y Social de Burjassot

Burjassot

963639301

AUXILIA

Asociación de voluntariado para la integración cultural y social de discapacitados físicos

Valencia

963725082

FRATER

Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad

Valencia

963595586

Valencia

963441699

AVCOM CV ASEM CV

Asociación de Conductores con Discapacidad y Personas con Movilidad Reducida Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana

Valencia

963514320

FQ

Asociación Valenciana contra la Fibrosis Quística

Valencia

963567616

AMO

Associació de Minusvalids d'Ontinyent

Ontinyent

962388550

APADICC CARLET

Associació de Pares de Discapacitats i Col.laboradors de Carlet

Carlet

962993303

ASHECOVA

Asociación de Hemofilia de la Comunidad Valenciana

Valencia

963577201

AEFADISAEFADIS-FORD

Asociación de Empleados con familiares discapacitados de FORD España s.l

Almussafes

961792311

ADEMADEM-VA

Asociación de Esclerosis Múltiple Virgen de los Desamparados

Valencia

962069090

AMFISEP

Asociación de Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales de Moncada

Moncada

961393572 695395079

ADA

Associació de Discapacitats d’Albaida

Albaida

AMISUCO

Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i comarca

Sueca

961706090

APIR

Asociación de Personas con Insuficiencia Respiratoria

Valencia

963312253

AFENMVA

Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculares de Valencia

Valencia

963478035

PARKINSON GANDIA

Asociación Parkinsson Gandía-Safor

Gandia

962950954

AVANZA

Asociación Avanza

Algemesi

962482994

AVD

Asociación valenciana de diabetes

Valencia

963481588

ASMIP

Asociación de minusválidos de Picassent

Picassent

961234525

AVAFI

Asociación valenciana de afectados de fibromialgia

Valencia

963959794

AETH CV

Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunitat Valenciana.

Valencia

963463033

DISDIS-CAMP DE MORVEDRE

Col.lectiu de persones amb mobilitat redüida

Puerto Sagunto

663004933

RERE-CAPACITA

Asociación de discapacitados re-capacita

Requena

615941173

ASTACOVA

Asociación de la Tartamudez en la Comunidad Valenciana

Valencia

963788120

QUSIBA

Quart de Poblet sin barreras

Quart de poblet

961547910

ASOCIACION MUJERES EN MOVIMIENTO LUNA

Asociación Mujeres en Movimiento .Luna

Valencia

658875306

NUEVA OPCION

Asociación de daño cerebral sobrevenido de Valencia

Valencia

963612016

ASDISP

Asociación discapacitados la Pobla

La Pobla de Vallbona

962763210

ADFA

Asociación de personas con discapacidad física de Aldaia

Aldaia

659530550

APAMI

Asociación partenera de personas con discapacidad

Paterna

654600124

ALCE

Asociación de epilepsia de la comunidad valenciana

Valencia

600315079

ASODIS

Asociación Discapacitados Tabernes Blanques

Tabernes blanques

961856821

Xàtiva

962047556

AXEM

Asociación de Xátiva contra la esclerosis múltiple del área 13

Si desitges més informació sobre alguna de les associacions federades visita el següent enllaç:

hNp://www.cocemfevalencia.org/asociaciones.php I si sou una associació de persones amb discapacitat `sica i/o orgànica i voleu federar-vos envieu un e-mail a:

info@cocemfevalencia.org 11

Boletín COCEMFE Valencia  

Boletín informativo de la federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Valencia

Advertisement