Page 1

bramka f 1 (noun) na lotnisku gate: Przy wyjściu. At the gate.; 2 (noun) w grach zespołowych goal: Strzelić bramkę. To score a goal. czekać (verb intransitive) 1 (verb) być w stanie gotowości to wait (for somebody/something): Jak dłudo pani czeka? How long have you been waiting?; 2 (verb) mieć w perspektywie to wait (for somebody): Czeka go więzienie. He's facing a prison sentence. ; 3 (verb) zwlekać to wait (with something): Czekać na kogoś z kolacją. To wait with dinner until somebody

arrives. dbać (verb intransitive) 1 (verb) troszczyć się to take care of somebody/something: Pies troszczy się o swoje szczenięta. A dog takes care of its puppies. ; 2 (verb) przywiązywać wagę to care (about something): Czy ona przywiązuje wagę do swojej pracy? Does she care about

her work? emigracja f 1 (noun) opuszczenie ojczyzny emigration: Emigracja zarobkowa. Emigration for economic reasons.; 2 (noun) ludzie expatriate: Przebywać na emigracji. To be an expatriate. lotnisko n 1 (noun) port lotniczy airport: Spotkaliśmy się na lotnisku. We met at the airport. niebo n 1 (noun) nad ziemią sky: Na niebie. In the sky. ; 2 (noun) raj heaven: Ci, którzy

czynili dobre uczynki otrzymają w nagrodę miejsce w raju. Those who practised good deeds would receive the reward of a place in heaven. ; 3 (proverb) być w siódmym niebie to be in seventh heaven: Była w siódmym niebie, gdy poinformowano ją, że dostała tę pracę. She was in seventh heaven when she was informed that she got that job. okno n 1 otwór, szyba window: Proszę zamknąć okno. Please shut the window. pilot m 1 (noun) samolotu, holownika pilot: Pilot automatyczny. Autopilot; 2 (noun) wycieczki courier: Pracował jako agent turystyczny na wycieczekach na Majorce. He worked as a courier on a package holiday to Majorca.; 3 (noun) urządzenie remote control: Obniżył głośność użuwając pilota. He turned the volume down by means of his remote control. siedzenie n 1 (noun) krzesła, stołka, w samolocie seat: Nie mogę znaleść miejsca w autobusie. I could not find a seat on the bus. turysta m 1 (noun) podróżnik, zwiedzający tourist: Piramidy przyciągnęły turystów do Egiptu. The pyramids have drawn tourists to Egypt.

Słownik Pol - Eng  

2 część - słownik Pol - Eng

Advertisement