Page 1

Alternatywne odprowadzanie w贸d deszczowych w miastach


Sposoby odprowadzania wód opadowych: altenatywne lub uzupełniające do tradycyjnego

niecka, ogród deszczowy

INFILTRACJA

dach z podpiętrzeniem

pasaż roślinny

kanały otwarte

RETENCJA

PODCZYSZCZANIE

TRANSPORT


Zespolone odprowadzanie w贸d deszczowych

STORMWATER CHAIN


Augustenborg, Malmo w Szwecji


Augustenborg, Malmo w Szwecji

KANAĹ Y, PROGI


Augustenborg, Malmo w Szwecji

ZBIORNIKI RETENCYJNE


Augustenborg, Malmo w Szwecji

NIECKI


Augustenborg, Malmo w Szwecji

ZIELONE DACHY


Bo01, Malmo w Szwecji


Bo01, Malmo w Szwecji

ZIELONE DACHY


Bo01, Malmo w Szwecji

KANAŁY, PROGI


Bo01, Malmo w Szwecji

ZBIORNIKI RETENCYJNE

konferencja  

Alternatywne odprowadzanie Alternatywne odprowadzanie wód deszczowych w miastach wód deszczowych w miastach INFILT RACJA RETENCJA PODCZYSZCZ...

Advertisement