__MAIN_TEXT__

Page 1

mœbius

Ur författarens förord

COBOLT

COBOLT

mœbius det hermetiska garaget

»Det hermetiska garaget är inget slutet verk. Det innehåller en mängd öppningar och samband mot andra system. Det expanderande universumet gör allting möjligt, till exempel att alla berättelser som jag tecknat hör till major Gruberts värld eller till en värld som styrs av samma principer – Mœbius universum.«

det hermetiska garaget

COBOLT


det hermetiska garaget Översättning: Björn Wahlberg


Jerry Cornelius hermetiska garage (femte episoden):

”MAJOREN SMITER UNDAN”

Resumé av de föregående kapitlen:

Allting Har gått på tok i Jerrys garage: ingenjör Barnier försökte fly och dödade en vakt, som var tvåbarnsfar. Majorens spion har nått fram till andra nivån, efter att hans gigantiska robot ”Star Billiard” dukade under. Det är Han!… Han går under namnet JERRY CORNELIUS … enligt en raPport från Titan koMmer Han från jorden, en planet i periferin som jag käNner tiLl sedan tidigare… om uPpgifterna vi fåTt är korrekta Har våra bekyMmer bara börjat…

Samtidigt, ombord på «Ciguri», major GrUberts privata rymdskePp…

jaså!… men varför bekymrar det dig så mycket, min vän?…

Hm!…

vi får tala om deT Här en ANnan Gång, Malvina… jag behöver ta Hand om några mycket viktiga detaljer, så jag måste tyvärr genast återvända tiLl koMmandobryggan.

Det svinet!… Han smiter undan!…

30


jag måste HiTta käLlan tiLl deTta dokument.

Det fiNns bara en lösning: jag måste själv ta mig ner tiLl asteroiden och konfrontera Lewis Cern alias Jerry cornelius, «den svarta flugan»! nivå för nivå!…

Den där cornelius är riktigt stilig!

nu GäLler det!… aLlt som sker skuLle inträFfa förr eLler senare!… Nagualen Har HiTtat mig och Har sänt iväg Lewis för aTt Leta räTt på mig…

Under tiden fortsäTter Jerrny cornelius bana sig väg över tundran ombord på sin trogna Betrav 2000 i riktning mot Huvudstaden Armjourth…

HaLli-HaLlå!… jasper anropar cornelius!… jasper anropar cornelzzchhauoUuU… en av majorens spioner Har siktats på tredje nivån!

31

äntligen!… majoren är tiLlbaka!… Bravo, jasper!… fortsäTt leta efter unge Barnier vid de sjungande GroTtorna.


Jerry cornelius

hermetiska

GARAGE av Aurob & Moebius resumÉ:

major Grubert Har geTt sig av för aTt själv leta efter Jerry cornelius… Han rider en Malro tiLl området ScHwans, där Han HoPpas få lite Hjälp…

AH!… äntligen!

Äntligen!… efter deNna Långa resa Har jag nåTt fram tiLl en perfekt balans i kroPp och själ, i beaktande av…

… aLla dessa reaktioner… aLla dessa Händelser… aLla dessa omständigheter… Dessutom…

… aLla dessa resultat…

… koMmer framgång och motgång, respekt och oförskämdhet, beröMmelse och vanära, seger och nederlag, angenäma och plågsamma Händelser…

32


… inte aLls aTt få mig ur balans…

… utan snarare frigöra mina känslor, mina nervösa besvär och min mentala instäLlning…

… de koMmer inte ens aTt rubba mig…

Under tiden korsar det fantastiska ångtåget de stora ödsliga släTterna på andra nivån. ombord fiNns majorens spion och Hans unga medhjälpare på väg tiLl Armjourth (som är Huvudstaden)…

fortsäTtning följer

33


jerry cornelius Hermetiska GArage

resUmÉ: ingenjör Barnier är fuLlständigt paranoid efter aTt Han Haft sönder en specieLl maskin och Har tagit tiLl flykten i de sjungande groTtorna… jerry cornelius kör vidare mot armjourth, andra nivåns Huvudstad, ombord på siTt (enligt Legenden) ouPptäcktbara Högkvarter, men står (emeLlertid) Hela tiden i förbindelse med sin trogne Jasper. magjor Grubert Har lämnat siTt rymdskepp «Ciguri» för aTt personligen konfrontera den som invaderat Hans värld… vad beträFfar spionen Samuel L. Mohad färdas Han genom de stora förorterna tiLl andra nivåns Huvudstad i eTt magnifikt ångtåg med sin “fästmö” Okania… plötsligt…

vilken märklig arkitektur!

ja, inte sant!

där Har vi dem!

34


Hela området är så egendomligt… förutom aLla vardagliga detaljer slås man av intrycket av verklighet…

Nu Har vi åkt i flera tiMmar…

bomben detonerar i närheten av “rizla-arkens” torg, som lyckligtvis var nästan tomt vid tiLlfäLlet.

en explosion!… De bombarderar oss!

Samuel!… vi Har blivit uPptäckta! vad är det som Händer?

35


Nu är det dags…

De kan väl inte bombardera det Här vackra ångtÅget på grund av oss!… i så faLl är de kapabla tiLl vad som Helst!

resumÉ: Det praktfuLla ångtåget, som majorens spion Sam färdas med, har aTtackerats av eTt mystiskt flygplan.

era biljeTter, tack!…

Vad nu?!

Det var som tusan!… jag Har Visst TaPpAt min biljeTt!…

36


Under tiden Har ingenjör Barnier GåTt vilse i De sjungande GroTtornas labyrint…

Har man seTt!… Någon koMmer!…

FORT !…

Jag måste göMma mig!…

37


mAUsoLeet l33 brukar aldrig vara bevakat den Här tiden På dagen…

Perfekt!… aLlting Går exakt enligt mina planer!…

resumÉ: ingen resumÉ idag!…

Det jag GiLlar med Det Hermetiska GAraget är den oändliga framåt marsch, variationen av min HAlvförbindelseLänkar akvAtiska vän!… meLlan de tre nivåerna!

38


även om jag tyvärr inte kan påstå aTt just den Här tiLlhör mina favoriter! ärligt talat, inte aLls!

men tack vare den kan jag i aLla faLl diskret ta mig in i armjourtH – deNna tundrans pärla.

39


monsieur Jerry cornelius

en ny episod

av

resumÉ av de föregeånde kapitlen:

resumÉ av de koMmande kapitlen:

major Grubert står nu redo aTt ta sig in i andra nivån…

Väldigt få skämt… mysteriet koMmer aTt tätna…

* prisbelönad i angoulême

40


mœbius

Ur författarens förord

COBOLT

COBOLT

mœbius det hermetiska garaget

»Det hermetiska garaget är inget slutet verk. Det innehåller en mängd öppningar och samband mot andra system. Det expanderande universumet gör allting möjligt, till exempel att alla berättelser som jag tecknat hör till major Gruberts värld eller till en värld som styrs av samma principer – Mœbius universum.«

det hermetiska garaget

COBOLT

Profile for Cobolt Förlag

Det hermetiska garaget  

"Det hermetiska garaget är inget slutet verk. Det innehåller en mängd öppningar och samband mot andra system. Det expanderande universumet g...

Det hermetiska garaget  

"Det hermetiska garaget är inget slutet verk. Det innehåller en mängd öppningar och samband mot andra system. Det expanderande universumet g...

Advertisement