Page 23

El segon aspecte que el COBDCV considera bàsic, per al bon servei i compliment de la llei, és el dotar a l'administració d'uns serveis d‘informació i documentació que compten amb professionals qualificats, amb una regulació, procediments i dotació econòmica anual suficient per poder proporcionar l'accés a la informació en les millors condicions. L'últim aspecte que es considera que la llei hauria de recollir, es refereix al fet que la publicació d'informació i documentació en internet es realitze amb la implementació de sistemes que permetixquen una fàcil recuperació de la informació per part de la ciutadania, és a dir, que permetixquen realitzar una recerca eficient, senzilla i accessible sobre tot el conjunt d'informació disponible. Perquè aquestes al·legacions siguen recollides en la seva major amplitud, el Col·legi ha iniciat a més, aquest mes d'octubre, una ronda de contactes amb tots els grups polítics de les Corts Valencianes per transmetre'ls la rellevància que aquestes al·legacions poden tenir per al desenvolupament correcte i eficient d'aquesta llei. Propostes que, pel moment, estan tenint una molt bona acollida per tots els grups parlamentaris. Avantprojecte de Llei: http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/128745313/Avantprojecte+Llei+Transpar% C3%A8ncia/d1403991-616a-4dd7-8d9c-e0c19650d6f3 Declaració de Lyon sobre l‟Accés a la Informació i el Desenvolupament: http://www.lyondeclaration.org Al·legacions a l'Avantporjecte de Llei de Transparència: http://cobdcv.es/docs/intradoc/2014/lleitransCV.pdf

23

SíMILE nº 26. Revista del COBDCV  

SÍMILE Setembre-Octubre-Novembre. TARDOR 2014. Revista del COBDCV

SíMILE nº 26. Revista del COBDCV  

SÍMILE Setembre-Octubre-Novembre. TARDOR 2014. Revista del COBDCV

Advertisement