SíMILE nº 18. Revista del COBDCV

Page 29

aportaciones existentes hasta la fecha», i proposen les tècniques oportunes per a integrar la informació aliena en la nostra investigació, per a fer un ús correcte de les referències bibliogràfiques (com citar aqueixa informació), i fins i tot com organitzar i mantindre la informació en el nostre ordinador.

Vicent Giménez Chornet Universitat Politècnica de València

Portada del llibre "Mejorar las Búsquedas de información“

29