Page 1

Page 1 of 117

RANG LISTA PRIRODNIH LEKOVA KOJI SE NALAZE U SRBIJI


Page 2 of 117

1. MARIHUANA 2. BELI LUK 3. ORASI 4. LJUTA PAPRIKA 5. SODA BIKARBONA 6. BIBLIJA ?

Ne trebaju vam otrovi raznoraznih svetskih mafijaških farmaceutskih koncerna. Ti otrovi („lekovi“) nemaju za cilj ozdravljenje nego pogoršanje stanja, a kao posledicu toga kupovinu još više lekova, odnosno još veći profit farmaceutskoj mafiji. U većini slučajeva imaju za cilj izmenu genetike i gubljenje imuniteta kao i sterilizaciju, radi smanjenja populacije, što je jedan od proklamovanih ciljeva zlatne milijarde. Treba se vratiti onome što imamo, što nam je majka priroda dala, a što je daleko efikasnije od svega što nam, radi njihovih mračnih ciljeva, prodaju i daju ili „poklanjaju“ belosvetske propalice.


Page 3 of 117

1. MARIHUANA


Page 4 of 117

SVE ŠTO STE HTELI I NISTE HTELI DA ZNATE O MARIHUANI

OSNOVNE INFORMACIJE VRSTA INTOXICANT; STIMULANT; PSYCHEDELIC; DEPRESSANT BOTANIČKA KLASIFIKACIJA Porodica- Cannabaceae Rod- Cannabis Vrsta- sativa; indica; ruderalis PODVRSTA Marihuana je u formi suvog lišća ženske biljke Cannabis, sadrži THC (tetrahydrocannabinol) od 3% to 22% i puši se ili pravi kao čaj. Hašiš je smola od ženske biljke Cannabis, potentniji je od suvog lišća i u zavisnosti od koncentracije varira u boji od crne do zlatno-braon. Može se pušiti ili žvakati. Ulje hašiša je koncentrat ekstrahovan iz Cannabis biljke, ima visok procenat cannabinoida (od 40-90%) i može se koristiti u hrani. Kif je prah koji se pravi od dlačica koje se skidaju sa lišća Cannabisa. Može se kompresovati u hašiš ili konzumirati kao prah.


Page 5 of 117

ULIČNI NAZIV Trava, Gandža, Vutra, Haš i Džoint, Džokavac, Buksna za cigaretu od cannabisa OPIS I ISTORIJA Marihuana je naziv za indijsku konoplju (Cannabis) u Evropi i Americi. Cannabis je biljka koja raste na mnogim područijima, a naročito u tropskim predelima. Lišće ženske biljke, kao i cvetovi se mogu pušiti ili pripremiti kao čaj. Smola biljke je potentnija i u toj formi zove se Hašiš. Postoje tri vrste kanabisa – Cannabis sativa, Cannabis indica i Cannabis ruderalis. Biljka kanabisa korišćena je hiljadama godina u medicinske i zabavne svrhe, pogotovo u područiju Kine i Srednjeg Istoka. Kineske pismene beleške govore o Cannabisu još 28 godine pre nove ere, a verovatno je korišćena i hiljadama godina pre toga. THC zajedno sa kokainom i nikotinom je skoro identifikovan u Egipatskoj mumiji koja potiče od 950 godine pre nove ere. Već 1840 rekreativne droge bile su u upotrebi u umetničkim krugovim Francuske, ali su postale masovno popularne u USA, a zatim i u Evropi tek 60-ih godina sa Hippy pokretom (Erowid, 2009; Knežević-Tasić, 2009; Kuhn, Swartzwelder, Wilson, Foster, & Wilson, 2003). DELOVANJE Reakcije na marihuanu, kao i na alkohol su individualne, tako da se mogu veoma razlikovati od osobe do osobe. Što su droge prirodnije (nastale iz prirodnih izvora, naspram sintetičkih koje su nastale u laboratoriji), to je obično veći prostor otvoren za individualne razlike u njihovom dejstvu na čoveka. Hemijski regulisane droge proizvode uniformnu reakciju kod konzumenata, tako da je delovanje drugih faktora (kao što su ličnost, situacija, okruženje itd.) minimalno. Kod marihuane, ovi faktori igraju bitnu ulogu. Mehanizam delovanja Aktivni sastojci smole Cannabisa su izomeri tetrahidrocanabinola, od kojih je najzastupljeniji i najznačajniji delta-9- tetrahidrocanabinol (THC). Ovo jedinjenje se pretvara u 11-hidroksidelta-9-tetrahidrocanabinol, koji je aktivan u centralnom nervnom sistemu. Revolucionarno otkriće je pronalazak receptora za kanabinoide u ljudskom mozgu, do kojih su došla novija istraživanja (Knežević-Tasić, 2009). Nije tačno poznato koju funkciju ima receptor za THC u ljudskom mozgu i koje su njegove implikacije. Supstanca mozga zvana Anandamida (ananda na sanskritu znači ushićenje) je jedna od komponenata koja se vezuje za ovaj receptor, a zatim i 2-AG supstanca koja je nađena u još većoj količini od Anandamide. Sa obzirom da je nađeno više različitih vrsta kanabinoidnih receptora, pretpostavlja se i više prirodnih komponenata koje se za njih vezuju, te se očekuje i više istraživanja na ovu temu (Kuhn, et al., 2003). Kada se puši, pluća momentalno apsorbuju THC i putem krvi ga dovode do srca, a zatim mozga. Iako THC zapravo nestaje iz mozga već nakon nekoliko sati, on se akumulira u jetri, bubrezima i testisima. Takođe, THC se direktno kroz krv i placentu trudnice prenosi na fetus (Kuhn, et al., 2003).


Page 6 of 117

Uticaj THC-a na mozak Receptori za kanabinoide se nalaze u najvećim koncentracijama u bazalnim ganglijama, hipokampusu i cerebelumu (malom mozgu), a u nešto manje u korteksu. Moždano stablo u kome se reguliše rad srca i disanje nema kanabinoidne receptore, što potvrđuje da THC ne vrši uticaj na ove funkcije u direktnom smislu (Knežević-Tasić, 2009). Njihova koncentracija u hipokampusu objašnjava zašto marihuana dovodi do inhibicije stvaranja memorije (pamćenja i učenja). U studijama sa životinjama ovi nalazi su potvrđeni. Pokazano je da nije bila narušena sposobnost prizivanja informacija kod životinja, ali se pokazala smanjena mogućnost njihovog skladištenja, tj. stvaranja nove memorije i učenja. Pacovi pod dejstvom marihuane imali su jednako loše rezultate kao i pacovi sa oštećenim hipokampusom. Ove studije otvorile su pitanje da li THC ubija ćelije mozga? Rezultati pokazuju da THC ubija ćelije hipokampusa, ali da bi došlo do značajnijeg njegovog propadanja, morala se koristiti velika količina THC na pacovima, kao i u laboratorijskim uslovima izolovanih ćelija, koje uobičajen konzument marihuane ne bi ni uneo u sebe. Eksperimenti na majmunima nisu pokazali značajno izumiranje neurona kod dugotrajne upotrebe, ali se ovi rezultati ne odnose na funkcionalne i hemijske promene u mozgu, koje su pogotovo detektovane kod ljudi kada se marihuana koristila dok se mozak razvijao u detinjstvu i adolescenciji. Istraživanja će se dalje nastaviti, ali treba uzeti u obzir, da iako rezultati ne pokazuju značajno odumiranje neurona hipokampusa, lakša oštećenja se ipak javljaju (Kuhn, et al., 2003). Uticaj THC-a na imuni sistem THC utiče na imuni sistem, kompleksnu strukturu ćelija i transmitera koji imaju funkciju da se bore sa infekcijama i bolestima. Drugo mesto najveće koncentracije kanabinoidnih receptora otkriveno je u ćelijama imunog sistema. Studije na životinjama su potvrdile smanjenje imunog odgovora na infekcije, ali opet u dozama THC-a koje prevazilaze upotrebu marihuane kod običnog konzumenta (Kuhn, et al., 2003). Uticaj THC-a na srce THC ubrzava rad srca za 20 do 30 otkucaja po minuti. Česti konzumenti uspeju da razviju dozu tolerancije na ovu pojavu, ali čak i njima se puls u značajnoj meri ubrza nakon pušenja. Osim što povećava broj otkucaja srca, marihuana takođe smanjuje efikasnost pumpanja krvi od strane srca, što značajno povećava njegovo opterećenje (Kuhn, et al., 2003). Uticaj THC-a na pluća Dokazano je da hronična upotreba marihuane izaziva različita oštećenja pluća. Pluća pušača nemaju jednak protok vazduha kao pluća nepušača. Pokazana je i razlika između pluća pušača duvana i onih pušača koji puše i duvan i marihuanu, što se pokazalo kao štetnija kombinacija. Skorašnja studija je pokazala da pušači koji koriste obe supstance (i duvan i marihuanu) pre razviju rak pluća i u ranijim godinama nego pušači isključivo duvana. Ipak, pokazano je da marihuana nije toksičnija od duvana u uporednom testu. Tar, Carbon monoxide i cyanide, a


Page 7 of 117

zatim i benzopyrene koji je kancirogen nalaze se podjednako i u duvanu i u marihuani. Ipak benzopyrene se nalazi u značajno većoj koncentraciji u marihuani. Za sada nema direktnih dokaza o vezi između marihuane i raka pluća, ali se takva veza da očekivati. Postavlja se pitanje zašto marihuana izaziva ista ili veća oštećenja kao duvan, kada je količina unetog duvana kod prosečnog pušača značajno veća od količine unete marihuane? Ovde ulogu igra način pušenja – dim marihuane se uobičajeno unosi značajno snažnijim udahom, prodire dublje u pluća i zadržava se u plućima duže. Zato toksini marihuane snažnije oštećuju pluća. Skorašnje istraživanje pokazuje da osobe koje puše 3-4 džointa dnevno imaju hronični bronhitis u istom procentu kao pušači koji puše paklu ili više od pakle dnevno. Ljudi iz ove grupe su pokazali značajnu promenu u strukturi plućnih ćelija. Uticaj THC-a na reproduktivni sistem Marihuana ima uticaja na hormone koji regulišu reproduktivni sistem, izazivajući smanjen broj sperme kod hronične i dugotrajne upotrebe kod muškaraca, kao i iregularni menstrualni ciklus kod žena. Iako marihuana ne dovodi do steriliteta, utiče na smanjenje reproduktivne funkcije oba pola (Kuhn, et al., 2003). DOZA Efekti zavise i od količine konzumiranja marihuane, a dozu je teško utvrditi, neke biljke imaju veći procenat THC-a, te imaju jak inpakt sa jednim udahom, dok druge deluju blaže i posle više udisaja. Način pušenja takođe određuje procenat THC-a koji će ući u krv. Obična cigareta omogućava do 20% transfera, dok „pipe“ (lula) prenosi veći procenat, a „water pipe, bong“ dozvoljava i do 50% transfera. Polovina unete količine THC-a ostaje u krvi i 20 sati nakon pušenja. Zato neki efekti marihuane na mentalne i telesne funkcije mogu trajati danima. THC koji se taloži u masnom tkivu, ostaje u organizmu znatno duže. Pitanje je koliko je on aktivan, jer se ne nalazi u mozgu, ali tragovi THC-a mogu se detektovati do 3 nedelje nakon konzumiranja. PSIHIČKI STATUS ZA VREME DEJSTVA Klinička slika Dejstvo nastaje odmah posle pušenja marihuane, dostiže maksimum za 30-ak minuta i traje 24 sata. Ako je THC unet preko hrane, potrebno je 1 do 2 sata da postigne svoje dejstvo, a trajanje efekta se produžava na 3-4 sata. Psihološki efekti su veoma različiti i po tome je „trava“ jedinstvena supstanca, koja deli mnoga dejstva sa drugim drogama, ali se bitno razlikuje od svake od njih. Marihuana najčešće produkuje prijatan osećaj opšte dobrobiti i emocionalne mirnoće, kao i doživljaj intelektualne zainteresovanosti i kreativnosti. Ipak, u samo malo drugačijoj situaciji, potpuno ista konzumacija može izazvati veoma negativne emocije i unutrašnje doživljaje, praćene paranoidnim interpretacijama i osećajem disforije i straha. Najčešći doživljaji podrazumevaju blagu euforiju, smirenost i pospanost, ali „trava“ može otvoriti put i raznim drugim psihičkim doživljajima. Odmah nakon pušenja nastaje pomalo


Page 8 of 117

neprijatan osećaj napetosti, dok se puls ubrzava, a zatim preovladava veselost, sreća, razdraganost, neretko i napadi smeha. U zavisnosti od doze najčešća reakcija je stanje relaksacije, izmenjena percepcija vremena, a zatim i promene u fokusu pažnje (Knežević-Tasić, 2009). Snižava se perceptivni prag te su čula blago pojačana (miris, ukus, sluh), posebno za zvuk i vizuelne stimuluse. Javlja se blaga promena u načinu razmišljanja i viđenja stvari (Erowid, 2009). Ako se osoba nalazi u društvu, impuls za govorom je obično pojačan (Knežević-Tasić, 2009). Usmerenost na detalje koja se javlja može biti ključ elementa kreativnog dejstva, ali to je samo pretpostavka. Nekad se može javiti reakcija straha i anksioznosti. Osoba može biti okupirana unutrašnjim doživljavanjima, bilo pozitivnim, bilo negativnim. Obično dejstvo marihuane podrazumeva doživljaj znatno sporijeg protoka vremena, i izmenjenog doživljaja prostora, udaljenosti izgledaju veće. Javlja se osećaj gladi i potreba za slatkim. Suvoća usta i grla, ubrzan puls i crvenilo rožnjače oka su jedini fiziološki korelati dejstva THC-a (Knežević-Tasić, 2009). Nekada se može javiti specifično cepanje svesti, što znači da se osoba deli na JA koje doživljava i JA koje posmatra (observirajuće JA), to dovodi do toga da na primer osoba može doživljavati neke zastrašujuće doživljaje, kao na primer paranoidne ideje, a i istovremeno im se smejati. Takođe, iskusni korisnici marihuane naučili su da kontrolišu njeno dejstvo, te mogu delovati potpuno uobičajeno drugim ljudima, dok su pod dejstvom i većih količina (Knežević-Tasić, 2009). Od neprijatnih doživljaja, marihuana može izazvati muku, vrtoglavicu, nesvesticu, osećaj težine u ekstremitetima, motornu uznemirenost itd. Zabeleženi su i fenomeni depersonalizacije i derealizacije. U velikim količinama, marihuana može delovati i kao halucinogen i dovesti do izmenjene percepcija sopstvenog tela ili njegovih delova, kinestezije i doživljaj proširenja svesti (Knežević-Tasić, 2009). Halucinogeno dejstvo marihuane se češće javlja ako je marihuana konzumirana kroz hranu, nego pušenjem (Kuhn, et al., 2003). Pamćenje i pažnja su funkcije koje su najosetljivije na dejstvo THC-a, kako u aktuelnim efektima, tako i kao posledica trajnijeg korišćenja marihuane. Osim što su ove funkcije podložne dugotrajnim promenama kod redovnog konzumiranja THC-a, postoji i produženo dejstvo marihuane na učenje i pamćenje, neposredno nakon korišćenja, tako da više kognitivne funkcije ostaju oštećene jedan ili više dana i nakon samo jedne konzumirane doze (Kuhn, et al., 2003). Ovde valja istaći da osoba koja koristi marihuanu svaka 3-4 dana je zapravo konstantno oštećenih sposobnosti pamćenja, mišljenja, rešavanja problema i adekvatnih odgovora na druge kognitivne izazove. Često za vreme trajanja dejstva marihuane, osoba ima doživljaj spoznaje i fantastičnih uvida u život i njegove istine, dok po prestanku dejstva na njih postoji delimična ili potpuna amnezija, koja kako kaže Dr Knežević-Tasić „brani od toga da osoba shvati da su nažalost ova ,,genijalna otkrića’’ u stvari banalne činjenice svakodnevnog života“ (Knežević-Tasić, 2009). *(Predlog – da bi ste ovo proverili probajte da zapišete uvide pod dejstvom marihuane, a zatim ih pročitajte kada ste odmorni i kada njeno dejstvo prestane). Ipak, ostaje otvoreno pitanje ovog mističnog doživljaja i njegove vrednosti. EFEKTI


Page 9 of 117

Efekti na mozak i ponašanje Suma efekata marihuane na čoveka, pozitivnih, negativnih, trenutnih i trajnih (Kuhn, et al., 2003; Knežević-Tasić, 2009; Erowid, 2009): Pozitivni efekti - Opuštanje, osećaj sreće, popravljanje raspoloženja, euforija - Kreativno razmišljanje, apstraktno mišljenje i tok ideja olakšano teče - Osećaj važnih otkrića i uvida u život i sopstvenu ličnost - Drugačiji ugao gledanja na stvari - Snažnije doživljavanje pojedinih aspekata, kao što je muzika - Analgetički efekat (smanjuje bol) Negativni efekti - Muka, suvoća usta, problemi disanja, znojenje i sl. - Promena u krvnom pritisku, ubrzan rad srca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema. THC značajno opterećuje krvotok i rad srca, te osobe sa slabim srcem i visokim krvnim pritiskom mogu biti pod rizikom, dok paradoksalno i osobe sa niskim krvnim pritiskom mogu iskusiti neprijatnim pad krvnog pritiska. Pad pritiska može dovesti do onesvešćivanja. - Nemogućnost procene vremena i prostora (udaljenosti i trajanja), nekada i fizičke koordinacije (samim tim značajno povećana opasnost od upravljanja motornim vozilima i drugim mašinama). Otežano kretanje i sporoća - Preosetljivost na stimuluse (auditivne, taktilne, kinestetičke, olfaktorne, itd) - Osećaji anksioznosti, panike i druga stanja straha - Letargija, nemogućnost spavanja ili preterana pospanost - Paranoidna reakcija i druge psihotične reakcije koje mogu biti samo trenutne, ali mogu i potpuno narušiti psihički integritet individue - Osećaji konfuzije, izgubljenosti, nemogućnost koncentracije i rasuđivanja - Osećaji utrnutosti delova tela ili lica - Nemogućnost praćenja toka misli i „jureće misli“ - Razvijanje zavisnosti pri intenzivnom korišćenju (apstinencijalni sindrom je u principu blagog do srednjeg intenziteta, može trajati od 1 do 6 nedelja) TRAJNE POSLEDICE - Posledice od određenog ponašanja uzrokovanog lošom procenom pod intoksiciranim stanjem - Dugotrajnija upotreba marihuane u adolescenciji, kako novija istraživanja pokazuju, može dovesti do trajnog oštećenja vizuelne percepcije.


Page 10 of 117

- Marihuana može biti inicijator psihotične reakcije, koja može varirati od kratkotrajne psihotične epizode, do trajnijeg oštećenja psihičkog života individue. Nekoliko studija je pokazalo povezanost korišćenja marihuane kod mladih ljudi i razvoja psihotičnih reakcija u kasnijem dobu. - Dugotrajnije pušenje marihuane dovodi do problema sa plućima i grlom, hroničnog kašlja, većeg rizika od respiratornih infekcija i oboljenja grla, pa i kancera pluća (istraživanja još uvek daju kontradiktorne rezultate, ali je rizik u najmanjem slučaju isti kao i kod pušenja bilo koje druge vrste). - Hronična upotreba marihuane smanjuje opšti imunitet, te čini osobu podložniju infekcijama i bolestima - Rizik od infarkta je diskutabilan. Jedna studija ukazuje na povećan rizik od infarkta kod muškaraca preko 40 godina starosti, ali istraživanje je rađeno na malom uzorku i rezultati druge, veće studije pokazuju da kanabis ne povećava rizik od smrtnosti kod konzumenata ispod 50 godina starosti (Sidney et al., 1997). - Sa dugotrajnijim korišćenjem osećaj euforije postaje ređi, a osećaji anksioznosti češći - Hronična upotreba marihuane dovodi do razvoja depresije koja može biti veoma ozbiljnog intenziteta MOGUĆNOST SMRTNOG ISHODA Uobičajeno je zanemarljivo mala. Postoji mogućnost izazivanja nesreća zbog umanjene mogućnosti procenjivanja. Takođe, prijavljeni su slučajevi dece koja su slučajno pojela hranu koja sadrži THC, te upala u komu (Erowid, 2009). OPASNOST OD KOMBINOVANJA SA DRUGIM SUPSTANCAMA Malo je ispitivanja na ovu temu, ali poznato je da marihuanu ne treba konzumirati zajedno sa lekovima za srce i krvni pritisak i drugih supstanci koje smanjuju funkcije imunog sistema. Takođe jedna studija je pokazala veoma opasan uticaj mešavine kokaina i marihuane na rad srca (Kuhn, et al., 2003). RAZLIKA IZMEĐU ‘TEŠKIH’ I ‘LAKIH’ KORISNIKA Iako postoje studije poređenja intelektualnih sposobnosti između korisnika marihuane i ne korisnika, ove studije nisu relevantne, jer nisu kontrolisale faktore kao što su inteligencija i drugi kognitivni kapaciteti ispitanika. U svakom slučaju nađeno je produženo dejstvo marihuane do 48 sati, koje u većoj meri ometa kognitivne sposobnosti. Jedna interesantna studija se izdvaja u kojoj je pravljeno poređenje između studenata koji su koristili marihuanu skoro svaki dan mesec dana pre ispitivanja i koji su imali THC u krvi sam dan ispitivanja, i onih koji su koristili jednom do dva put za tih mesec dana i nisu imali tragove THC-a na dan ispitivanja. Noć pred ispitivanje, svi ispitanici su bili pod nadzorom (znači nisu koristili marihuanu), a sutradan su dobili niz kognitivnih testova i zadataka da rešavaju. Rezultati pokazuju sledeće:


Page 11 of 117

- Nisu nađene razlike u psihijatrijskim simptomima i psihičkim poremećajima među korisnicima - Grupa teških korisnika se pokazala „srećnijim“, gde treba imati u vidu da su i dalje imali THC u krvi - Teški korisnici su pokazali mnogo manju mentalnu fleksibilnost i sposobnost za rešavanje problema. Često su ponavljali iste greške, zaglavljivali se u istoj strategiji rešavanja problema koja nije donosila rezultate i nisu mogli da smisle novu strategiju kada stara nije radila. - Teški korisnici su pokazali oštećenu memoriju, mada ne na svim zadacima. Mogli su da zapamte priču jednako dobro kao i laki korisnici, ali nisu mogli da reprodukuju pokazane figure, kao ni da nauče liste reči. Ono što se ne zna iz ovog istraživanja je koliko dugo traju ova memorijska oštećenja i da li su ona trajna ili se mozak obnavlja nakon prestanka upotrebe (Kuhn, et al., 2003). Druga studija je pokazala da teški korisnici (oko 5 džointa dnevno) nisu pokazivali značajna oštećenja u mladosti, dok su se kognitivna oštećenja razvila vremenom i pokazala kod ispitanika u 40tim godinama života. Oštećenja su bila u sposobnosti verbalnog učenja, pamćenja i testovima podeljene pažnje. Takođe pokazano je da veliki uticaj ima godina u kojoj se počelo sa konzumacijom. Ako se marihuana puši u većoj meri dok mozak još nije do kraja oformljen (do kraja adolescencije), kognitivni deficiti su značajno veći. Deficit u u razvitku vizuelnog sistema pokazao se u grupi korisnika marihuane koji su je konzumirali pre navršene šesnaeste godine života (Kuhn, et al., 2003). KONZUMENTI Procena broja ljudi koji u svetu koriste marihuanu kreće se od 140 do 200 miliona. Istraživanja navode da je između 142.6 i 190.3 miliona ljudi (3.3 – 4.4%), u rasponu godina od 15 do 64 koristilo kanabis u 2007-oj godini. 2006 godine, procenjeno je da je 25 miliona Amerikanaca od 12 godina i starijih koristilo kanabis u prethodnoj godini (National Survey on Drug Use & Health, 2008). U longitudinalnom istraživanju Mičigen Univerziteta, pokazano je da se trend korišćenja marihuana među srednjoškolcima u USA poslednjih godina ustalio na između 30 i 40% (National Institute on Drug Abuse, 2009). Američki nacionalni institut izveštava da je marihuana najčešće korišćena psihoaktivna supstanca i da su je oko 98 miliona amerikanaca preko 12 godina starosti probali bar jednom. Oko 15% amerikanaca se upoznalo sa marihuanom već do 8-og razreda osnovne škole, tokom srednje škole 42% je probalo marihuanu, dok je oko 18% redovno koristi (National Institute on Drug Abuse, 2009). UNODC (United Nations office on drugs and crime) izveštava da postoji oko 170 miliona korisnika marihuane širom planete od kojih 53 miliona u Aziji, 37 miliona u Africi, 36 miliona u Americi i 30 miliona u Evropi (od toga 23 miliona u zapadnoj Evropi) (United Nations office on drugs and crime, 2009).


Page 12 of 117

Marihuana u Srbiji ne zaostaje za svetskim trendovima (Knežević-Tasić, 2009). Debate o njenoj štetnosti i pokreti za legalizaciju pružaju šire gledište na problematiku. Adolescenti sve češće govore roditeljima otvoreno o svojim iskustvima sa marihuanom, ubeđujući ih da je manje štetna od alkohola i duvana, pokazujući nisku informisanost o njenom mehanizmu delovanja. Medicinska upotreba Lekovita svojstva marihuane poznata su i korišćena hiljadama godina širom zemaljske kugle. Postoje zapisi o njenom korišćenju u drevnoj kineskoj medicini 2500. godine pre nove ere. Danas se upotreba marihuane u medicinske svrhe može smatrati opravdanom u suzbijanju muke kod kancera, za stimulisanje apetita kod obolelih od SIDE i u lečenju glaukoma (Knežević-Tasić, 2009). Debata o njenoj legalnoj upotrebi u medicinske svrhe je u činjenici da ona deluje štetno na pluća i imun sistem. Međutim, korist od marihuane može prevazići njenu štetnost kod teških pacijenata, pogotovo iz razloga što je ona izaziva mnogo manju zavisnost nego drugi farmaceutski lekovi koji se mogu koristiti u iste svrhe, kao i nepostojanje mogućnosti overdoza sa marihuanom (Kuhn, et al., 2003). ZAVISNOST OD MARIHUANE Obično se kaže da marihuana ne stvara fizičku, već samo psihičku zavisnot, ali to nije u potpunosti tačno. Učestalo korišćenje visokih doza dovodi do razvoja tolerancije i blagih apstinencijalnih tegoba po njenoj obustavi. Nakon određene češće upotrebe, osoba oseća želju da puši sve češće, a zatim ako pokuša da pušenje smanji, nije u stanju da „izgura“ svoju odluku, iako za to može pronaći niz „racionalnih“ objašnjenja i opravdanja. Najbolje je da sami proverite da li ste već razvili zavisnost od marihuane: Definicija adikcije po trenutno važećem dijagnostičkom sistemu (DSM IV) obuhvata sledeće kriterijume: Odgovorite Da ili Ne na sledeća pitanja (neka pitanja su složena i imaju više delova, jer se kod svakoga zavisnost različito ispoljava, ako je bilo koji deo pitanja za vas važeći, odgovorite Da na to pitanje) 1. Tolerancija – Da li ste koristili sve veće količine marihuane tokom nekog vremenskog perioda? 2. Postojanje krize – Da li ste ikad iskusili fizičke ili psihičke tegobe pošto ste prestali da koristite marihuanu, bilo koje od sledećih – razdražljivost, anksioznost (unutrašnji nemir, napetost, uznemirenost), tremor, znojenje, demotivisanost, beskrajnu dosadu i želju za ponovnim korišćenjem? 3. Poteškoće u kontroli – Da li nekad koristite marihuanu duže nego što biste to želeli? Da li možete stati na jednom džointu ili jedan džoint vodi i drugom? 4. Negativne posledice – Da li ste nastavili sa uzimanjem marihuane iako ste iskusili i neke njene negativne posledice na vaše raspoloženje, samopouzdanje, zdravlje, posao ili odnose sa drugim ljudima? 5. Odlaganje ili zapuštanje aktivnosti – Da li ste ikad odložili ili smanjili svoju socijalnu interakciju, rekreativnu aktivnost, posao ili kućne poslove zbog upotrebe marihuane?


Page 13 of 117

6. Značajni utrošak vremena i emocionalne energije – Da li ste potrošili veći deo vremena u nabavljanju, korišćenju, planiranju ili oporavljanju od korišćenja marihuane? Da li ste proveli mnogo vremena u razmišljanju o njoj? Da li ste razmišljali kako da sakrijete svoju upotrebu od drugih ljudi? 7. Želja za smanjenjem – Da li ste nekad razmišljali o tome da smanjite ili kontrolišete upotrebu marihuane? Da li ste imali neuspešne pokušaje u smanjenju i kontrolisanju upotrebe marihuane? Ako ste odgovorili da na minimun TRI pitanja, vi zadovoljavate medicinske kriterijume zavisnosti (American Psychological Association, 2000) Zašto je marihuana u stanju da izazove zavisnost? Marihuana, osim što spada u psihodelične droge, ima depresorna (sedativna) dejstva, te kao i svaka supstanca te vrste izaziva zavisnost. THC ima i delimično ukrštenu toleranciju sa alkoholom, što govori o sličnom mehanizmu delovanja ove dve supstance (Knežević-Tasić, 2009). Apstinencijalni sindrom je u principu blagog do srednjeg intenziteta, može trajati od 1 do 6 nedelja, uključuje anhedoniju, demotivacioni sindrom, anksioznost (nervozu, uznemirenost), glavobolju, nekad i blagu mučninu, smanjen apetit, probleme sa spavanjem, želju za konzumiranjem, kao i osećaj da je svakodnevni život dosadan. Jačina apstinencijalnog sindroma zavisi od količine i dužine prethodnog konzumiranja, kao i od same individue. Postoje još uvek nedovoljno dokazana ispitivanja da marihuana deluje i na activaciju dopamina. U tom slučaju ona bi se upisala na listu adiktivnih aktivnosti zajedno sa nikotinom, hranom, seksom, heroinom i alkoholom. Za sad važi mišljenje da marihuana nema uticaja na lučenje dopamina. Čak i ako se pokaže da marihuana izaziva zadovoljstvo evocirajući dopamin, ipak je očigledno da je mera u kojoj ona to čini značajno manja od drugih psihoaktivnih droga, kokaina ili opiata, te će njen apstinencijalni sindrom uvek biti u istoj tolikoj meri blaži i bila bi velika greška izjednačavati ovakve zavisnosti. U tom smislu se njeno dejstvo može porediti i sa dejstvom čokolade, od koje je isto teško odvojiti se (Kuhn, et al., 2003). RAZLOG ZAŠTO LJUDI KORISTE MARIHUANU Marihuana na sličan način kao i alkohol relaksira, izaziva blagu euforiju i kao takva poboljšava raspoloženje. Ono što je dobit kod marihuane je intelektualna podstaknutost i kreativnost koji se mogu javiti pri njenom konzumiranju (mada ne uvek i ne kod svakog). U svakom slučaju je zanimljivo nekad sagledati svet iz malo drugačijeg ugla. Takođe marihuana ima prednost kod veoma teških bolesti kao što su rak i SIDA jer pruža veći benefit, a manje šteti od drugih farmaceutskih sredstava koja su na raspolaganju za ublažavanje simptoma ovih bolesti. RAZLOG ZAŠTO NE KORISTITI MARIHUANU


Page 14 of 117

Češća upotreba marihuane dovodi do kognitivnih deficita, slabi stvaranje novog pamćenja, učenje, sposobnost rešavanja problema i fleksibilnost u mišljenju. Marihuana onemogućava fokus pažnje i uopšteno ometa intelektualnu aktivnost. Dalje, marihuana predstavlja vrstu omamljivača koji drži individuu zarobljenu u neaktivnosti i nedelovanju u spoljašnjoj sredini, vremenom stvaran život gubi svoje draži i osoba se nalazi u vremenskom vakuumu – svi dani se stapaju u jedan konfuzan, nedefinisan trenutak u kome vlada letargija i pasivnost. Osoba koja je neaktivna i demotivisana, bez jakih i neposrednih životnih dinamizama postaje depresivna i sve više gubi sposobnost da se iščupa iz polu-hipnotisanog stanja u kome se nalazi. Tako se osoba zatvara u začarani krug i što se oseća lošije, to više koristi marihuanu da bi napetost nestala, a produžetak pasivnosti i distanciranje od neposredne stvarnosti pojačavaju depresiju sa kojom je teško suočiti se „bistre glave“. Takođe treba voditi računa o mogućnosti koja nije toliko česta, ali ipak postoji od toga da marihuana može izazvati psihotičnu dekomenzaciju. Osim toga marihuana predstavlja svojevrstan atak na rad srca, pluća i imunog sistema pri intenzivnom korišćenju. ODGOVOR NA TO KOLIKO MNOGO I KOLIKO ČESTO? (Put od marihuane kao oslobodioca krutosti mišljenja do marihuane kao hipnotika kognitivnih kapaciteta, snage i volje?) Nema dokaza da povremena ili ređa upotreba marihuane utiče štetno na ljudski organizam. Pri tome se podrazumeva upotreba koja je ređa od jednom mesečno. Ovde treba izuzeti osobe koje imaju rizik od srčanih oboljenja, zatim osobe koje su mentalno labilne, osobe izuzetno niskog krvnog pritiska i osobe slabog zdravstvenog stanja. Takođe, osobe ispod 25 godina života, tj. do kraja adolescencije, ne treba da koriste marihuanu, jer ona može izazvati veće kognitivne deficite kod mozga u razvoju. Marihuanu nikako ne treba mešati sa drugim supstancama, tipa kokain, druge supstance koje izazivaju adrenalinske reakcije, kao ni sa alkoholom. Bitno je i odmeriti dozu, kako se ne bi povećavala verovatnoća za njenim negativnim dejstvom, kao što su paranoidne reakcije, anksioznost, panika i slično. Ono što je još bitno je slušati svoje telo. Nekim osobama marihuana nikako ne prija i izaziva kod njih sva ona negativna dejstva. Takođe, neka od ovih dejstava mogu izazvati dalje psihičke probleme, a neka mogu biti i traumatska iskustva. Takođe, pri njenoj upotrebi treba voditi računa da osoba ne vozi, ne upravlja mašinama i nema pred sobom nikakav bitan kognitivni zadatak u narednih par dana (ispit, razgovor za posao itd.). Ono što je dobro dokazano je da česta upotreba marihuane, ili upotreba preterane količine odjednom, predstavlja svojevrstan rizik po telesno i mentalno zdravlje svake individue. Hronična konzumacija marihuane čini život bezukusnim, teškim i sve manje smislenim i vrednim življenja, a ako ste hroničan konzument i ne slažete se sa ovom tvrdnjom, molim vas, kontaktirajte nas, kako bi revidirali ovaj zaključak. REFERENCE


Page 15 of 117

American Psychological Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author Erowid, E.& Erowid, F. (2010). Documenting the complex relationship between humans & psychoactives. Retrieved January, 2010, fromhttp://www.erowid.org/plants/cannabis/cannabis.shtml Knežević-Tasić, J., (2009). Unpublished article: Marihuana, January 4, 2010 Kuhn, C., Swartzwelder, S., Wilson, W., Foster, J. & Wilson, L. H. (2003). Buzzed: The straight facts about the most used and abused drugs from alcohol to ecstasy (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company, Inc. National Institute on Drug Abuse (2009). Marijuana Abuse, (NIH Publication No. 05-3859). Retrieved January, 2010, from http://www.drugabuse.gov/PDF/RRMarijuana.pdf Sidney, S., Beck, J.K., Tekawa, I.S. (1997). Marijuana use and mortality. American Journal of Public Health, 87(4):585-90 United Nations Office on Drugs and Crime, (2009). Annual report 2009. Retrieved January, 2010, from http://www.unodc.org/documents/aboutunodc/AR09_LORES.pdf

Autor teksta: Maša Valkanou, lorijen.co.rs


Page 16 of 117

KONOPLJA LEČI KANCER I ZATO JE ZABRANJENA JER BI UNIŠTILA FARMACEUTSKU MAFIJU

U Srbiji godišnje od raka oboli 33.000 ljudi, a 22.000 ih umre, što govori o potpunom neuspehu zvanične medicine da ga izleči. Ali, godišnja zarada od prodaje citostatika koji se koriste u hemoterapiji je 5 milijardi dolara i stalno je u porastu, jer raste i broj obolelih. Citostatici se i dalje koriste, iako uništavaju i zdrave ćelije, a ne samo ćelije kancera. Reč je o farmaceutskoj industriji kao industriji smrti. Farmaceutska mafija zarađuje na bolesti, na smrti, iako se zna da postoje prirodni lekovi koji su specifični po tome što ubijaju samo kancerogene ćelije. Ovaj intervju sa Aleksandrom Mitrovićem Metanojom, magistrom psihologije, posvećen je lekovitim svojstvima jedne biljke, konoplje, koja se pokazala kao najefikasniji prirodni lek za kancer i mnoge druge bolesti. U narednim razgovorima sa Metanojom biće razmotreni i drugi prirodni načini lečenja kancera i još nekih oboljenja. * Kada ste se upoznali sa lekovitim svojstvima konoplje?


Page 17 of 117

- Moja tetka, koja živi u Holandiji, kao strastveni pušač obolela je od kancera pluća. Jedan od simptoma bio je i kašalj i iskašljavanje krvi. Sreća u nesreći je bila što u Holandiji postoji Institut koji proučava medicinsku upotrebu konoplje i što je u ovoj zemlji legalizovano korišćenje ove biljke (kao i u pojedinim državama u SAD, poput Kolorada). Po preporuci prijateljice, počela je sa terapijom, sa pijenjem ulja koje je dobila od cvetnih vrhova i listova ženske biljke konoplje i na svoje i iznenađenje lekara – za nekoliko meseci se u potpunosti izlečila! Prilikom ove terapije jedina nus-pojava je bio osećaj pospanosti, ali je taj osećaj bio samo prirodni deo procesa lečenja, prirodan način da telo prikupi energiju u borbi sa bolešću. To je bio početak mog interesovanja za medicinska svojstva konoplje. Kako je moje istraživanje napredovalo, zapanjeno sam zaključio da su postojali ne medicinski, već ekonomski razlozi da se gajenje i upotreba prirodne konoplje zabrani. * Da li je svaka vrsta konoplje dobra? - Ne. Postoje dve vrste konoplje: industrijska, sa veoma niskim sadržajem smole i THC supstance (manje od 3 posto) i ona nije lekovita, i prirodna konoplja sa visokim sadržajem smole i THC supstance (u cvetnim vrhovima ženskih biljaka konoplje nalazi se i do 20-30 posto THC-a) koja upravo zbog toga ima lekovita svojstva. Postoje i dve vrste THC supstance: industrijska THC dobijena hemijskim putem ne pokazuje lekovita svojstva koja ima prirodna. THC supstanca dobijena iz ženske vrste INDIJSKE KONOPLJE (indica) je tradicionalni (narodni) lek za oko 600 bolesti. Pomoću ulja od cvetnih vrhova i listova ženske biljke konoplje moguće je u potpunosti izlečiti kancer kože, kao i druge vrste tumora – što je dokazano i u naučnim studijama, a i ličnim iskustvom Rika Simpsona, Kanađanina koji je tako sebe izlečio od kancera kože konopljom; tu su i njegovi brojni pacijenti koje je besplatno lečio, sve dok mu nisu uništili zasade indijske konoplje.


Page 18 of 117

Rik Simpson je izlečio uljem od konoplje oko 1.500 ljudi prema sopstvenoj evidenciji. Naučno je dokazano da THC suspstanca koja se nalazi u ulju od konoplje (od vrhova i listova biljke) ubija kancerogene ćelije i može u potpunosti da izleči kancer! Ulje od vrhova i listova konoplje se ne može nabaviti u Srbiji, izuzev ulja od semenki konoplje koje ne može da izleči rak zbog malog sadržaja THC supstance, a kao takvo se koristi kao dodatak prehrani. U Holandiji se ovo ulje može kupiti po ceni od 2.000 dolara po litru. Nedavno je Rik Simpson dobio ponudu od jedne farmaceutske kompanije, ali problem je što farmaceutske firme ne mogu patentirati ma kakvo ulje od konoplje kao lek, jer njega svako može proizvoditi u kućnoj radinosti i tako samog sebe izlečiti od mnogobrojnih bolesti. Takođe, prirodno ulje od konoplje sa visokim sadržajem THC supstance pokazalo se kao najbolja krema za zaštitu od sunčanja. Sve to bi zapravo uništilo farmaceutsku industriju u svetu. Zbog toga je gajenje konoplje zabranjeno odlukom Ujedinjenih nacija. Jer, farmaceutskoj industriji nije u interesu da ljudi budu zdravi, budući da ne zarađuje na zdravlju, već na bolesti. Otuda je farmacetuska industrija, zapravo, industrija bolesti, a time i industrija smrti. Napominjem ponovo da lekovito svojstva ima samo prirodni THC dobijen iz indijske konoplje, a ne industrijske konoplje, a pogotovo lekovita svojstva nema farmaceutski, hemijski sintetizovani THC. * Da li postoje i drugi razlozi zbog čega je gajenje ove biljke zabranjeno i zbog čega je ona kriminalizovana? - Da, problem je u tome što bi masovno gajenje konoplje uništilo savremenu industriju uopšte. Zbog toga je Konvencijom Ujedinjenih nacija o narkotičkim sredstvima iz 1961. godine konoplja proglašena narkotikom opasnim po zdravlje poput drugih, stvarnih narkotika kao što je heroin. Da stvar bude smešnija, u svetu umire 4 miliona ljudi godišnje zbog posledica pušenja, a cigarete nisu zabranjene, a meni nije poznato da je ma i jedan čovek preminuo zbog korišćenja konoplje. Verovatno se s pravom pitate u kakvom ludom svetu živimo, jer gde tu ima logike? Za industriju je najveći problem što se od ove biljke dobija jeftinije i učinkovitije gorivo za automobile koje ne zagađuje atmosferu, kao i bioplastika koja je 10 puta jača od čelika, iako je za 1/3 lakša od čelika. Henri Ford je načinio svoj prvi komercijalni automobil od konoplje. Na Internetu se može pronaći snimak Forda kako čekićem pokušava da razbije karoseriju od konoplje i u tome ne uspeva.


Page 19 of 117

Zatim, time bi bila ugrožena industrija plastike od nafte i toksičnih otpadaka, koja izaziva kancer. To su i razlozi zbog čega su industrijalci, uz podršku bankara koji su bili pravi vlasnici industrije, zabranili ma kakvo sejanje konoplje u bilo kojoj državi sveta (odlukom Ujedinjenih nacija) iako su po zakonu koji je važio u 17, 18. i 19. veku, a i za vreme Drugog svetskog rata – farmeri severne Amerike bili obavezni da seju konoplju zbog njene industrijske i farmaceutske primene. Za bankare i industrijalce problem je bio što svako može da gaji konoplju, jer ova biljka može uspeti i na pustinjskom zemljištu, budući da obnavlja zemlju pa pesticidi nisu potrebni, tako da bi farmaceutska industrija bila uništena, kao i industrija nafte i derivata (kojom se danas kontrolišu države). Isto tako, zabranom proizvodnje konoplje došlo je do planirane eksplozije narkomanije - pod kontrolom istih tih ljudi koji su to zabranili, što je uočljivo i iz činjenice da je proizvodnja opijuma u Avganistanu, od trenutka okupacije Avganistana od strane Vašingtona, pod potpunom kontrolom CIA i MI5, porasla na 6.900 tona – što donosi zaradu od 65 milijardi dolara – pri čemu njih nije briga što na taj način uništavaju živote 15 miliona heroinskih zavisnika (od kojih se polovina nalazi u Evropi, Rusiji i Iranu, a to su, za divno čudo, države koje Vašington želi, milom ili silom, da kontroliše i potčini svojoj volji).

Ulje konoplje * Od kada se ova biljka gaji i u koje svrhe? - Čovek od davnina gaji konoplju, a danas je jedini trenutak u istoriji čovečanstva kada je to zabranjeno. U Češkoj je pronađeno glineno posuđe staro 26.000 godina sa otiskom užeta od konoplje. Još su stari Kinezi od ove biljke pravili konopce, hartiju i odeću, a spominje se i u Atharva-Vedi.


Page 20 of 117

Od konoplje je čak moguće proizvesti beton sa odličnim termoizolacionim svojstvima. Ona se može koristiti i za izradu biorazgradive plastike, što bi dodatno ugrozilo industriju smrti – industriju nafte. Od nje je Levi Straus načinio prve farmerice u XIX veku, koje su pre nekoliko godina na aukciji prodate za 150.000 dolara. Dok je pamučnu odeću lako otrcati i uništiti, odeća od konoplje se pokazala neuništivom, što bi u velikoj meri ugrozilo tekstilnu industriju, ako bi se od pamučne preorijentisala na odeću od konoplje. Stare Biblije su bile pisane na konoplji kao i Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Država. Ova biljka ne samo da može poslužiti za izradu papira, već i nameštaja, čime bi se sprečilo uništavanje šuma, a time i prirode od koje zavisimo... I po tome vidimo koliko oni koji danas vladaju svetom, bankarski lihvari, mrze prirodu. A zbog čega? Upravo zbog toga što je priroda Božija tvorevina. Prirodu žele zameniti industrijom smrti i hemikalijama, a od čoveka koga je Bog stvorio slobodnim žele načiniti pokornog i poslušnog roba. Otuda i savremena, namerno projektovana ekonomska kriza koja ima cilj da uništi srednju klasu, izmeša vere i rase u svetu stvarajući tako uslove za Treći svetski rat, a potom i novi svetski poredak sa jednom verom, i to verom u antihrista i satanu. A tim poretkom smrti, nesreće i neslobode bi upravljala uvek ista bankarska pseudoelita, sa krajnjim ciljem da u novom vrlom svetu postoje samo pseudoelita i njoj podređeni, kontrolisani i poslušni, što u krajnjem smislu znači zombirani robovi. * Zbog čega se vladari iz senke toliko plaše konoplje? - Zbog toga što bi nas ona učinila energetski nezavisnim od njihove industrije. Na zemljištu veličine 60 puta 60 metara moguće je dobiti 1.800 litara etanola, a presovanjem semenki konoplje (koje se mogu koristiti i kao kvalitetna hrana, jer sadrže nezasićene masne kiseline i esencijalne aminokiseline), uz dejstvo enzima, moguće je proizvesti 6.800 litara biodizel goriva za automobile, traktore, kamione i ostala prevozna sredstva. Godišnje za automobil je potrebno oko 1.800 litara goriva, a oko 3.800 litara je dovoljno za grejanje i toplu vodu. Na taj način bi svako mogao biti ekonomski nezavisan, i to uz očuvanje prirodne sredine – slobodan, a ne rob. Više ne bi postajala zavisnost od lihvara i njihove industrije smrti. Ono što ohrabruje je da Rusija uviđa da je gajenje konoplje visoko profitabilno, budući da je moguće razne industrije zasnivati na njoj. Direktor Federalne službe za kontrolu narkotika u Rusiji, Viktor Ivanov, izjavio je na sednici Državnog antinarkotičkog komiteta prošle godine da će uvođenje sorti nenarkotičke konoplje u proizvodnju u širim razmerama doprineti antinarkotičkoj politici u Rusiji.


Page 21 of 117

Ne treba zaboraviti da je na vrhuncu svoje proizvodnje ove biljke, SSSR proizvodio oko 80 posto konoplje u svetu.

Kada bi konoplja bila u slobodnoj upotrebi ovaj biznis sa fotosa ne bi postojao To je još jedan važan razlog zbog čega su vladari iz senke odlučili da u potpunosti zabrane i kriminalizuju konoplju iako ona nije narkotik, niti se čak ni rekreativnim uzimanjem može ugroziti na ma kakav način zdravlje, čak nasuprot – konoplja je lek za oko 600 bolesti. To pokazuju brojne medicinske studije o njenoj lekovitosti. Ja sam dosad sakupio preko 800 medicinskih referentnih studija koje pokazuju tu izuzetnu lekovitost, po čemu se može zaključiti da je konoplja panaceja (čudotvorni, univerzalni lek) i da je to jedan od razloga zbog čega je kriminalizovana. Medicinskim studijama dokazano je da čak i uzimanje kanabisa dovodi do povlačenja tumora, a da ne govorimo o efektu ulja od prirodne konoplje. Prirodna konoplja sa visokim sadržajem THC-a uspešno može izlečiti i poboljšati stanje kod sledećih bolesti: multipla skleroze, kancera, hipertenzije, ateroskleroze, dijabetesa, AIDS-a, glaukoma, depresije, epilepsije, migrene, glavobolje, astme, svraba, skleroderma, jakih bolova, distonije, nesanice, herpesa, mučnine i povraćanja, ADHD poremećaja, narkotičke zavisnosti, Alchajmerove bolesti, bipolarnog poremećaja, opekotina, cistične fibroze, hronične opstruktivne plućne bolesti, ekcema, fibromijalgije, upalne bolesti creva, Parkinsonove bolesti itd. Dakle, prirodna konoplja sa visokim sadržajem THC-a nije nakrotik, već ona leči narkotičku zavisnost.


Page 22 of 117

To je jedan od razloga zbog čega u vremenima kad se masovno gajila konoplja nije bilo narkomanije kao masovne bolesti. A to je i razlog zbog čega su oni koji danas vladaju zapadnjačkim svetom, a koji znatne prihode ubiraju od narkotičkog tržišta koje kontrolišu, odlučili da zabrane konoplju ne bi li napravili mesta za heroin, njihov omiljeni narkotik za masovno sejanje smrti i smanjenje populacije. Zato ova biljka nikako nije dobra za njihove ciljeve – smanjenje populacije na zlatnu milijardu, jer konoplja produžava životni vek i jedan je od malobrojnih lekova od teških bolesti koje oni seju po svetu. * Da li svako može da pomogne sebi u bolesti i sam napravi lekovito ulje? - Da, može. Sledeći recept za spravljanje ulja od prirodne konoplje sa visokim sadržajem THC-a bi trebalo zapisati. ULJE OD CVETNIH VRHOVA I LISTOVA ŽENSKE BILJKE PRIRODNE KONOPLJE, NAJBOLJE INDIJSKE KONOPLJE, SORTE INDICA, KORISTI SE NA SLEDEĆI NAČIN: Za kožna oboljenja, kao i kancer kože, preporučuje se mazanje obolelog mesta prirodnim uljem od konoplje sa visokim sadržajem smole i THC supstance. Potom se zavije namazano mesto i tako ostavi 3 dana, a zatim treba skinuti zavoj, ponovo namazati i zaviti sledeća 3 dana.


Page 23 of 117

Na ovaj način može se u potpunosti izlečiti kancer kože, a konzumiranjem ovakvog ulja od cvetnih vrhova i listova ženske biljke indijske konoplje (vrsta indica) i ostale bolesti, kao i kanceri telesnih organa. Kod telesnih, organskih kancera treba popiti najmanje 60 mililitra ulja u toku 90 dana. Posle ovog vremenskog perioda i najteži oblici kancera bivaju izlečeni, prema iskustvu Rika Simpsona. LEKOVITO ULJE OD CVETNIH VRHOVA I LISTOVA ŽENSKE BILJKE PRIRODNE INDIJSKE KONOPLJE se dobija na sledeći način, a prema recepturi Rika Simpsona. Početni materijal: 500 grama kvalitetnih vrhova konoplje. Vi možete koristiti i samo oko 30g, a ova gramaža će proizvesti oko 3 – 4 grama ulja. Količina proizvedenog ulja variraće od vrste do vrste, ali sva imaju neverovatan efekt u lečenju. 1. Stavite potpuno osušeni biljni materijal u plastičnu posudu. 2. Natopite materijal rastvaračem. Mogu se koristiti razni rastvarači: 99procentni izopropilni alkohol koji možete naći u lokalnim apotekama. Alkohol apsorbuje više hlorofila iz biljnog materijala, pa ulje napravljeno pomoću alkohola ima tamniju boju, ali to ne smanjuje njegovu potenciju za neki značajniji postotak. Eter, nafta, butan i mnogi drugi rastvarači mogu proizvesti žuto ili prozirno ulje koje možda izgleda bolje, ali tamno ulje može biti jednako potentno. Ako je postupak izveden pravilno, u ulju neće biti ostataka rastvarača, ili će ga biti vrlo malo. Rik Simpson je konzumirao ulja proizvedena korišćenjem raznih rastvarača tokom 8 godina bez štetnih posledica. Treba vam oko 8 litara rastvarača da biste odvojili THC od pola kilograma biljnog materijala; 500ml rastvarača bi trebalo biti više nego dovoljno za odvajanje THC-a od 30g biljnog materijala. 3. Izgnječite biljni materijal koristeći čisti (bez hemikalija) drveni štap ili neki slični alat. 4. Dodajte rastvarač dok biljni materijal ne bude potpuno potopljen. Biljni materijal gnječite štapom. Dok to radite THC se odvaja od biljnog materijala u rastvarač. 5. Radite to oko 3 minuta. 6. Prelijte mešavinu ulja/rastvarača bez biljnog materijala u drugu posudu. Upravo ste izvukli oko 80 procenata THC-a iz biljnog materijala. 7. Drugo ispiranje – Ponovo dodajte rastvarač u biljni materijal i gnječite ga još 3 minuta da izvadite preostalih 20 posto THC-a. 8. Prelijte mešavinu ulja/rastvarača u posudu koja već sadrži prvu mešavinu koju ste prethodno napravili. 9. Bacite biljni materijal iz kojeg ste upravo izdvojili THC. 10. Prelijte mešavinu ulja/rastvarača kroz filter za kafu u čistu posudu.


Page 24 of 117

11. Isparite rastvarač (kuvanjem). Rik Simpson je primetio da iz posude za pirinač vrlo dobro isparava rastvor. 12. Dodajte mešavinu u posudu do 3/4 zapremine. Dobro pazite da prostorija u kojoj se nalazite bude izuzetno provetrena i uključite ventilator da oduvava pare rastvora. Pare su vrlo zapaljive. Dobro se osigurajte da se nalazite podalje od žarećih elementa, grejalice, iskre, cigarete, otvorenog plamena itd. To može prouzrokovati požar. 13. Uključite grejno telo i namestite da se posuda jako greje. 14. Dodajte mešavinu u posudu kako se nivo spušta, sve dok sva mešavina ne završi u posudi.

Iza ratova stoji i farmaceutska mafija 15. Kada je sav rastvor gotovo ispario, dodajte par kapi vode u mešavinu. Količina vode koju ćete dodati zavisi od toga koliko ste imali biljnog materijala na početku. Ako se proizvodi ulje od pola kilograma dobrog biljnog materijala, obično se doda oko 10 kapi vode. 16. Kada je u posudi ostalo oko 25mm mešavine ulja/rastvora, stavite rukavice i lagano vrtite posudu (da se promeša rastvor). 17. Vrtite posudu dok rastvor ne ispari. Par kapi vode pomaže kod isparavanja ostatka rastvora i donekle čuva ulje od prejakog zagrejavanja. Temperatura ulja nikada ne bi smela preći 140 stepeni C. 18. Stavite rukavice i uklonite ulje iz posude.


Page 25 of 117

19. Oprezno prelijte ulje u manju čistu metalnu posudu. 20. Stavite tu posudu na dehidrator ili na neki uređaj koji lagano greje, kao grejač za kafu. Može potrajati nekoliko sati, ali će voda i rastvor ispariti iz ulja. Kada više nama nikakve aktivnosti na površini ulja, lek je spreman za upotrebu. 21. Prelijte vruće ulje u bocu. Kada se ulje ohladi, postaje kao gusta mast. Neke vrste konoplje proizvešće vrlo gusto ulje. Za sve vas koji ćete početi da koristite ulje od konoplje kao lek, evo par jednostavnih činjenica: Ulje će sniziti krvni pritisak, i ako uzimate lekove protiv visokog pritiska možda ćete otkriti da vam oni više nisu potrebni. Isto važi i za dijabetičare. Rik Simpson je uočio da ulje od konoplje leči dijabetičare do tog nivoa da im insulin više nije potreban. U stvari, većina farmaceutskih lekova više nije potrebna kada osoba jednom počne koristiti ulje od konoplje. Čini se takođe da kombinovanje ulja od konoplje i većine ostalih prirodnih lekova ide vrlo dobro. Rik Simpson je dobio nekoliko pisama od ljudi koji su probali da uzimaju ulje zajedno sa farmaceutskim lekovima i koji su iskusili bol u stomaku i slično. Svi njihovi problemi su nestali kad su prestali da uzimaju – propisane lekove.

Piše: Dejan Lučić Intervju sa Aleksandrom Mitrovićem Metanojom Treće oko


Page 26 of 117

Marihuana podstiče mršavljenje?

Istraživači su otkrili dva sastojka lišća kanabisa koji mogu uticati na ubrzavanje metabolizma. Testovi na životinjama vež su pokazali da ti sastojci pomažu u lečenju dijabetesa tipa 2 i u smanjivanju nivoa holesterola u krvi. Takođe, zahvaljujući njima smanjuje se nivo masnoća u jetri. Naučnici sada sprovode kliničke studije na 200 pacijenata u nadi da će zahvaljujući njima razviti lek protiv „metaboličkog sindroma“ koji podrazumeva dijabetes, visok krvni pritisak i gojaznost u kombinaciji sa visokim rizikom od srčanog i moždanog udara. Dr Stef Rajt, vođa istraživanja i razvoja u firmi GW Pharmaceuticals kaže da je kliničko ispitivanje trenutno u drugoj fazi. „Rezultati testiranja na životinjama su ohrabrujući. Želimo da znamo kako ovaj lek deluje na raspodelu masnoća i njihovo korišćenje, kao i efekat koji ostavlja na pacijente sa metaboličkim sindromom“, kaže ona.


Page 27 of 117

„Ljudi koriste biljke u medicini hiljadama godina i zahvaljujući tome imamo mnogo iskustva o hemikalijama koje se u njima nalaze“, kaže ona.

Kako marihuana zapravo utiče na ljudski mozak?

Arheolozi su nedavno pronašli 2.700 godina staru zalihu marihuane tako da pouzdano znamo da ljudi puše ‘travu’ već hiljadama godina. Ali, tek pre 20 godina neurolozi su počeli shvatati kako ona utiče na ljudski mozak. Naučnici već neko vreme znaju da je aktivni sastojak u kanabisu hemijski spoj delta-9tetrahidrokanabinol ili ukratko – THC. Gutanje ili pušenje THC-a ima širok spektar delovanja – od psihoaktivnog ‘napušenog stanja’ do fiziološkog olakšanja kod bolova i oteklina. Takođe deluje i kao stimulans i depresiv. Kako samo jedna supstanca može činiti sve to? Tokom 1980-ih i 90-ih naučnici su identifikovali kanabinoidne receptore, duge i konopaste proteine koji su utkani u površini naših ćelija i procesuiraju THC. Oni takođe obrađuju i druge hemijske spojeve, od kojih se mnogi prirodno pojavljuju u našim telima. Jednom kada su otkriveni ti receptori, tačno se zna gde se THC obrađuje u našem telu i mozgu. Raštrkani po celom telu kanabinoidni receptori dolaze u dve varijante – CB1 i CB2. Većina CB1 receptora nalazi se u mozgu i odgovorni su za ‘osećaj napušenosti’ prilikom pušenja marihuane. CB2 receptori su pak često povezani sa imunim sistemom i nalaze se po celom telu. THC je u interakciji i sa jednima i sa drugima – upravo zbog toga tera ljude na cerekanje, a kada dođe u interakciju sa imunološkim sistemom smanjuje otok i bol, prenosi portal io9. Kanabis kod ljudi izaziva i notornu glad, čak i kod pacijenata obolelih od raka koji su izgubili želju za jelom. Postoje CB1 receptori u hipotalamusu, delu mozga za kojeg se zna da reguliše apetit, a kanabinoidni receptori mu šalju poruku ‘Ja sam gladan’.


Page 28 of 117

VUTRA (PISMO UZGAJIVAÄŒA) https://forums.vutra.org/archive/index.php/t-567.html 03-06-06, 16:24 Desilo se ono sto se desilo i mnogi postovi su izgubljeni ali idemo dalje u nove pobede.Postojala je jedna moja tema u kojoj sam pokusao sto jednostavnije da opisem nachin za unutrasnji uzgoj svima nama drage biljke,ali su i ti postovi izgubljeni pa cu evo napisati opet nesto na tu temu ako nekog zanima! Unapred molim sve one koji imaju neka pitanja da prvo pretraze malo forum jer odgovor mozda vec postoji i da se za svako novo pitanje ne otvara nova tema posto ce forum tako postati veoma nepregledan! Hvala! grucho 03-06-06, 16:53 KLIJANJE Da naglasim samo to da je ovo jedan od mnogih nachina i ne tvrdim da je naj bolji ali ja ga koristim pa iz iskustva sa njim mogu da kazem da do sada nisam imao problema. Chasu od jogurta probusimo pri dnu i napunimo je humusom ,najbolje onim kupovnim posto je taj donekle ochiscen od nekih stetochina koje se mogu naci u humusu ili zemlji iz baste a te stetochine(crvici,paraziti,mikroorganizmi,fungus,. ..)su opasne po biljku pogotovo dok je mlada.Chasu punimo do oko 1 cm od vrha.Zalijemo humus dobro vodom i sachekamo da visak vode izcuri kroz rupu na dnu.Semenku stavimo na humus,bez guranja u zemlju.Uzmemo parche krpe ili salvete savijemo 3-4 puta i stavimo preko semenke i jos malo zalijemo vodom da i krpa bude mokra.Sa alufolijom prekrijemo chasu ,stavimo chasu na neki tanjiric i ostavimo sve to na toplo mesto. Neko pravilo o tome kad ce semenka da nikne ne postoji ,meni se desavalo da klica krene posle 2 dana a chekao sam nekad i 2 nedelje.Naj bolje je sachekati 5-6 dana pa skinuti alufoliju i pazljivo podici krpu ,ako vidimo da je iz semenke krenula mala bela klica u zemlju onda smo na dobrom putu a ako ne onda vratimo,opet pazljivo sve na mesto i sachekamo jos koji dan.Sa vremena na vreme u toku klijanja trebamo proveriti vlaznost humusa,on treba da je vlazan ali ne preterano sto ce donekle sprechiti i rupa na chasi ali ni onda ne treba preterivati. Kada klica jednom krene u zemlju vreme je da skinemo foliju i krpu pa chasu sa biljchicom stavimo pod svetlo.Za pochetak je naj bolje pod neonku posto je ona sasvim dovoljna biljci u ovoj fazi a jache svetlo moze i da steti biljci.Na maloj stabljici ce se prvo pojaviti mali okrugli listovi i to je znak da je faza klijanja uspesno zavrsena! :D grucho 03-06-06, 17:47 DJUBRENJE,PRESADJIVANJE,VEGETATIVNI RAST Udaljenost neonke od biljke treba da je 3-4cm.Kako biljka raste potrebno je srazmerno


Page 29 of 117

podizati neonku.Ukoliko je svetlo previse udaljeno biljka ce se,u nameri da se priblizi svetlu,izduziti i imacemo dugo i tanko stablo biljke sto nije dobro jer se ono lako lomi i ne moze da nosi tezinu listova pa ce se krivit. Kada se posle onih malih oblih listova pojavi prvi par "rapavih" listova mozemo pocheti sa gnojenjem.Postoje mineralna djubriva-gnojiva za listanje i cvetanje.U pochetku naravno koristimo ono za listanje.Naj vazniji sastav gnojiva je N;P;K pored ovoga vazni su i mikroelementi.Kod min. gnojiva za listanje dominiraju N i K npr. N 25% P 10% K 21%,dok je za cvetanje veci sadrzaj P npr. N 10% P 40% K10%. Inache N(azot),P(fosfor) i K(kalijum). Posle desetak dana pod neonkom biljka bi trebala da je malo ojachala i korenov sistem bi trebao da je dovoljno razvijen da bi bez problema presadili biljku.Potrebna nam je saksija od 2 do 5litara i kvalitetnija zemlja,moze kupovna koja se koristi za paradajs a mozemo i sami napraviti mix kao u filmu koji zahvaljujuci Avramu mozete naci ovde na forumu. Napunimo saksiju zemljom ,pazljivo izvadimo biljku iz chase tako da humus ostane na korenju i sve to premestimo u vecu saksiju pa zalijemo vodom.Za zalivanje ja od pochetka koristim blagi rastvor hidrogen peroksida H2O2 koji za razliku od vode ima ekstra atom kiseonika.Na 1litar vode dodajem 0,5ml h2o2 od 35% ukoliko imate hidrogem od 3% onda na 1l vode dodajte 5ml h2o2.Osim sto je zalivanje ovim rastvorom dobar nachin za sprechavanje pojave fungusa tj. gljivichnih bolesti, ovaj rastvor kada dospe u zemlju oslobadja kiseonik iz sebe i pomaze disanje korena biljke sto sprechava truljenje korena.Ovim rastvorom se donekle znachi sprechavaju problemi koji nastaju kod preobilnog zalivanja. E sad kada smo presadili biljku vreme je da je stavimo pod neko ozbiljnije svetlo.To moze biti zivina sijalica ali je ona idealna samo za vegetativni rast,ili HPS tj. natrijumska sijalica koja je dobra i za cvetanje.Detaljnije o ovom necu pisati posto vec ima na forumu.Kao sto necu spomenuti ni to da dok je biljka pod neonkom svetlo je uvek ukljucheno(24/7), u vegetativnoj fazi period svetlo/mrak je 18/6 a u fazi cvetanja 12/12 :D grucho 03-06-06, 18:41 REZANJE Ukoliko smo ogranicheni velichinom grow box-a a zeleli bi da imamo vecu kolichinu kvalitetnih i dobro razvijenih cvetova(hedova) za konzumiranje, u toku vegetacije mozemo rezanjem formirati biljku tako da umesto jedne stabljike sa jednim glavnim vrhom ,dobijemo vise grmast oblik biljke sa vise vrhova. Posto se u box obichno nagura vise biljaka nego sto bi trebalo(bar ja imam tu losu naviku) svetlosni zraci de dospevaju do nizih cvetova pa se ti cvetovi na kraju ne razviju koliko bi trebali. Rezanje mozemo pocheti jos dok je biljka mlada ,znachi kada istera drugi par "rapavih" listova jednostavno presechemo stabljiku izmedju prvog i drugog para tih listova i to je to(rech je o "rapavim" listovima ,one oble ne rachunam!).Sada ce biljka isterati po jednu novu granu kod oba lista koja su ostala ,znachi imamo vec dva vrha,sad sachekamo da i ta dva vrha isteraju po dva para listova i opet porezemo stabljiku izmadju ta dva para,sad cemo vec imati 4 vrha.Ovo mozemo raditi sve dok ne odluchimo da pokrenemo cvetanje biljke i na ovaj nachin svi cvetovi ce biti pri vrhu biljke izlozeni sijalici i u mogucnosti da se dobro razvijaju.Postoji mogucnost da se ne reze bas posle svakog para listova vec da se ostavi 2,3,4...para listova pa tek onda reze ,tako ce se dobiti jos gusca biljka ali onda opet moramo paziti da previse ne guramo biljke jedno na drugu jer da bi svi cvetovi bili razvijeni potrebno je da svi dobijaju priblizno istu kolichinu svetlosti. Rezanjem biljke donekle usporavamo rast posto joj treba malo vremena da se oporavi i potera


Page 30 of 117

nove grane ali dobijamo na kolichini i kvalitetu cvetova.Rezanje radimo samo u vegetativnoj fazi rasta biljke! grucho 03-06-06, 19:38 CVETANJE Vegetativni rast bi trebao da traje oko 30 dana ali u zavisnosti od prostora u kojem gajimo ,on moze da traje i malo krace ili duze.Rachunajmo da ce biljka na kraju cvetanja biti otprilike duplo veca nego na pochetku cvetanja pa je lako izrachunati koliko cemo je pustiti da raste u veg. fazi. Cvetanje je u principu jednostavno izazvati,potrebno je rezim svetlo/mrak prebaciti na 12/12 umesto dosadasnjih 18/6 i promeniti gnojenje biljke,znachi koristimo gnojivo za cvetanje. Posle 10-14 dana na biljkama cemo primetiti male bele niti sto znachi da imamo srece i da je biljka zenka,ukoliko se pochnu pojavljivati male zelene vrecice(kuglice,jajasca..)u pitanju je muzjak i njega vadimo i bacamo u smece posto on nije dobar za pusenje a i ako ga ostavimo previse dugo u box-u oprasice nam zenke pa cemo imati hedove pune semenki. Cvetanje traje oko 50-60 dana,sve zavisi od sorte koju gajimo,a znak da je biljka spremna za berbu je to sto su nam hedovi lepi i veliki a male niti koje su do sad bile vecinom bele postale su vecinom smedje boje. BERBA,SUSENJE Stabljiku presechemo pri dnu biljke ,iznad korena ,makazicama odstranimo prvo velike listove a posle i male.Tako ochiscenu biljku okachimo naopachke na neko suvo i mrachno mesto i tako ostavimo desetak dana.Nemojmo biti nestrpljivi,prirodno susenje je najbolje i kvalitet hedova je veci. Kada se biljka osusi makazicama odsechemo hedove i vreme je za sjaj u ochima!!! :D KLONIRANJE Ukoliko nemamo vise semenki u toku vegetativne faze mozemo odseci jednu ili vise granchica sa biljke ,ove granchice umochimo u hormon za rast korena ,koji moze biti u obliku technosti ili praska a nabavlja se u bolje snabdevenim poljoprivrednim apotekama ili prodavnicama ,te tu granchicu stavimo u isto onako pripremljenu chasu sa humusom na dubinu oko3-4cm i stavimo tako pod neonku.Vazno je da zemlja bude sto chistija jer su klonovi osetljivi na gljivichne bolesti.Takodje vlaznost humusa treba da je veca u pochetku kao i temperatura.Posle 2 nedelje klonovi bi trebalo da se pochnu razvijati sto je znak da se korenov sistem razvio i mozemo nastaviti sa uzgojem kao i kod biljaka dobijenih iz semenki. To bi bilo to,ako imate nekih pitanja pitajte ,nadam se da sam nekome pomogao....SRETNO!!!


Page 31 of 117

2. BELI LUK


Page 32 of 117

BELI LUK Vrlo je lako odgajiti beli luk u sopstvenoj bašti jer je otporan na niske temperature, bolesti i štetočine. U stvari neophodan mu je jedan period hladnog vremena da bi se postigao bolji prinos. Beli luk omogućava dobro iskorišćenje prostora u bašti jer tokom zime malo šta uspeva, pa beli luk tada može zauzeti veći deo. Kako odabrati seme? Beli luk se sadi na taj način što glavice koje ste kupili za jelo, podelite na čenove i njih sadite. Može se desiti da da su glavice stare i suve, pa nije loše da za sadnju kupite beli luk koji je za to predvidjen u prodavnicama u kojima se prodaje seme. Kada saditi? Uglavnom daje najbolje prinose ako se sadi u jesen (oktobar i novembar). Ovo će omogućiti da se korenov sistem razvije pre hladnog vremena i da tako pripremljen brzo nastavi da raste u proleće. Moguće je da izdanci ne budu vidljivi iznad zemlje sve do ranog proleća, ali ne brinite se oko toga. U leto će beli luk verovatno razviti cvetove koje treba otkinuti (a mogu se i jesti) kako bi glavica u potpunosti sazrela. Kako pripremiti zemlju? Beli luk nije probirljiv što se tiče tipa zemljišta, ali voli rastresitu zemlju. Pre sadnje treba preriljati leju. Beli luk takodje dobro uspeva u saksiji. Kako pripremiti seme? Ostavite glavice cele sve do trenutka dok ne nameravate da ga posadite, jer bi se u suprotnom čenovi brzo osušili. Sadnja. Zasadite čenove tako što ćete ih samo gurnuti ispod površine zemlje. Veličina budućih glavica belog luka zavisi od prostora koje glavice budu imale tokom rasta. Za glavice srednje veličine čenove sadite na 15 cm razmaka. Za veće glavice obezbedite veći razmak. Navodnjavanje. Od trenutka kada glavice počnu da se formiraju pa nadalje, pazite da ne navodnjavate previše. Mnogo vode će samo pospešiti truljenje. Navodnjavajte samo kada je suša. Vadite beli luk kada vidite da vrhovi listova počinju da se suše. Vilama vadite glavice na površinu zemlje i tu ih ostavite nekoliko dana da se osuše na suncu. Ako je vreme kišno unesite ih unutra da bi se osušile. Manje glavice možete sačuvati sa ponovnu sadnju. Beli luk sprečava pojavu bolesti u vašoj bašti pa je dobro saditi ga uvek na različitom mestu. na istom mestu ga možete saditi posle 3 godine.


Page 33 of 117

BELI LUK SPAS ZA ORGANIZAM

Beli luk je od davnina poznat kao vrlo moćan prirodni lek za mnoge bolesti. Poznato je da su stari Egipćani u vreme građenja piramida svojim robovima često davali beli luk da bi ih održali u dobroj kondiciji. Naučnim istraživanjima potvrđena su brojna lekovita svojstva belog luka, koja ga svrstavaju u grupu najzdravijih namirnica. U našem narodu se od davnina koristi kao hrana, lek i magijski rekvizit. Veoma je značajno što beli luk zadržava lekovita svojstva u kuvanom kao i u svežem stanju. Beli luk je odličan antioksidans, i efikasno štiti od mnogih hroničnih oboljenja. Ova biljka je dokazan antibiotik, pa se veoma često upotrebljava za suzbijanje prehlade i gripa, olakšava iskašljavanje i izbacivanje sluzi. Takođe je koristan i kao preventiva protiv ovih bolesti, prenosi portal kodren.com. Beli luk snižava krvni pritisak kao i nivo holesterola u krvi. Aminokiseline iz belog luka snižavaju štetnu frakciju holesterola (LDL-cholesterol lowering) u krvi, a povišavaju koncentracije zaštitnog “dobrog” holestereola (HDL-cholesterol levels). Tako snižava nivo ukupnog holesterola i triglicerida. Na taj način štiti krvne sudove i čini prirodnu preventivu kardiovaskularnih bolesti. Takođe poboljšava cirkulaciju u srčanim krvnim sudovima omogućavajući bolju ishranu srčanog mišića i sprečavajući trombozu. Redovnim konzumiranjem belog luka umanjuje se rizik od pojave raka, povećava imunitet i proizvodnja antitela u organizmu. Potvrđeno je da deluje protiv ćelija tumora pa je korisno pomoćno prirodno sredstvo za lečenje raka.


Page 34 of 117

BELI LUK PENCILIN I ZAČIN

Ova namirnica poznata je kao hrana i lek već više od hiljadu godina. Pored toga što je odličan medikament čija se konzumacija preporučuje tokom prelaznih godišnjih doba, mnogima ulepšava i ukus pripremljenog jela Ima onih koji ga obožavaju, ali i drugih koji manje vole miris belog luka. Ipak, neosporno je njegovo lekovito dejstvo. Bez obzira na to što u poslednje vreme naučnici tek otkrivaju sve blagodeti ove biljke, ona ima bogatu istoriju u medicini. Hipokrat, otac savremene medicinske nauke, upotrebljavao je isparenja belog luka za lečenje grlića materice, a u srednjem veku kaluđeri su žvakali beli luk da bi se zaštitili od kuge. U oba svetska rata, kada antibiotici još


Page 35 of 117

nisu bili dostupni, beli luk je na bojnom polju imao važnu ulogu: za dezinfekciju rana i sprečavanje gangrene. Sovjetska vojska toliko se oslanjala na beli luk da ga je nazvala ruskim penicilinom. On je veoma koristan za zdravlje srca i krvnih sudova, pa se smatra da ima uticaja na snižavanje holesterola u krvi, regulisanje visokog krvnog pritiska i sprečavanje preuranjene ateroskleroze. KAO MEDIKAMENT Glavni aktivni sastojak belog luka je alin, supstanca iz koje u organizmu nastaju sumporni spojevi koji daju karakterističan oštar miris. Najbolje je i najdelotvornije konzumiranje neprerađenog sirovog belog luka. Tada on najbolje deluje na smanjenje nivoa holesterola u krvi, a ima i više drugih pozitivnih učinaka u suzbijanju ateroskleroze. Beli luk deluje i antikancerogeno (ima negativno delovanje na rast i razvoj tumora), antioksidantno (uništava štetne slobodne radikale), antibiotsko i fungicidno (sprečava nastanak infekcija). Ipak, postoji lek i za one koji ne podnose beli luk i teško ga vare, njima se preporučuju kapsule sa ekstraktima ove lekovite biljke. Beli luk se preporučuje za jačanje imuniteta, pročišćavanje krvi, kao i svim onim osobama koje imaju povećan rizik od ateroskleroze. SVE BLAGODETI Beli luk pomaže pri lečenju mnogih bolesti i tegoba kao što su akne, alergijski rinitis, astma, kod bolesti srca i krvnih sudova, glavobolje, gljivičnih infekcija, grčeva, gubitka koncentracije, depresije, infarkta, kandide, kašlja, nervoze, nesvestice, proliva, opadanja kose, razdražljivosti, skleroze... RECEPT


Page 36 of 117

Fokaćo sa maslinama i belim lukom

SASTOJCI: 500 g belog brašna kockica svežeg kvasca (ili kesica suvog) 325 ml vode 2 kašičice šećera 1 kašičica soli 4 kašike maslinovog ulja 4 čena belog luka 1 manja glavica crnog luka suvi ruzmarin 5 kašika maslinovog ulja krupna morska so 10 crnih maslina bez koštice PRIPREMA: Uzeti pola čaše od pripremljene vode i zagrejati, pa razmutiti kvasac. U posudu za mešenje sipati brašno, dodati šećer, so, kvasac, ostatak vode i ulje. Umesiti varjačom testo i ostaviti ga da naraste oko 45 minuta na toplom. Na pleh staviti papir za pečenje. Istresti testo na pleh, namašćenim rukama ga razvući i ostaviti da raste još 20 minuta. Za to vreme naseckati masline i iseći luk na kriške. Izgnječiti beli luk, dodati ga u činijicu sa maslinovim uljem i u to dodati i ruzmarin. U testo utisnuti masline i luk, a onda sve premazati smesom od ulja, belog luka i ruzmarina. Poprskati krupnom morskom solju. Staviti u zagrejanu rernu i peći 15 do 20 minuta na 210 stepeni.


Page 37 of 117

BELI LUK KONZERVISANI Sastojci: 500 g očišćenih ćešnjeva belog luka (od oko 8 glavica) 1 kesica Dr. Oetker Pikantfix-a kiselog 1,75 l vode 300 ml vinskog sirćeta 150 g šećera Pripremiti: Beli luk očistite i poslažite češnjeve u tegle. Priprema: Pripremite Pikantfix prema uputstvu sa kesice. Vrelu tečnost prelijte preko belog luka u teglama. Poređajte tegle u tepsiju (visine najmanje 2 cm) napunjenu vrelom vodom. Smestite tepsiju na dno rerne, uključite rernu na minimum i ostavite da se krčka oko 60 min. Zatvorite tegle dok su vruće poklopcem na navoj, okrenite ih 5 min. da odstoje na poklopcu i odložite ih na tamno i hladno mesto.

Odgovarajući proizvodi: Pikantfix kiseli


Page 38 of 117

Ove salatice i dresinzi su tako jednostavni, a odliÄ?no idu uz povrće, sendviÄ?e I zakuske. Donosimo vam 3 nova recepta sa belim lukom.


Page 39 of 117

“Prskalica” za salate 1 čen belog luka 1 grančica svežeg ruzmarina 3/4 šolje maslinovog ulja 1/4 šolje svežeg soka limuna malo naribane limunove kore Čen belog luka i ruzmarin stavite na dasku za seckanje i zdrobite ih kuhinjskom nožem. Stavite ih u čistu teglicu, dodajte koru limuna, pa uspite maslinovo ulje i sok od limuna. Dobro zatvorite teglicu, protresite i držite u frižideru. (Može trajati sedam dana). Pre upotrebe protresite, a sa smesom prskajte kuhano povrće, testeninu, salate.

Beli luk dresing 1/4 šolje sirćeta 2 kašike maslinovog ulja 2 kašičice soli sa belim lukom


Page 40 of 117

2 kašičice šećera (nije obavezno) 1/2 kašičice sušenog estragona U manjoj posudi ili teglici sa čvrstim poklopcem pomešajte sve sastojke. Ovo je odličan dresing za zelenu ili salatu od svežeg kupusa. Pisali smo i kako da napravite beli luk sa maslinovim uljem.

Salata – krastavci i beli luk 1 tegla kiselih krastavaca (od 720 ml) 5-7 čenova belog luka 200 ml majoneze So Krastavce i beli luk usitnite na kockice (što manje ili najbolje da koristite seckalicu). Usitnjenu smesu dobro iscedite, da odstranite višak vode. Dodajte majonezu i so i sve dobro izmešajte. Prijatno!

http://www.agroinfotel.net


Page 41 of 117

BELI LUK U SRBIJI Pored pasulja, Srbija uvozi i značajne količine belog luka, iako za njegovu proizvo dnju postoje odlični agroekološki uslovi. Znatne količine belog luka uvoze se iz daleke Kine, iako kvalitet zaostaje za domaćim. Beli luk je jedan od najpoznatijih i najstarijih začinskih biljaka, a zbog lekovitih svojstava koje posedu je koristi se u svakodnevnoj ishrani. Sirovi beli luk se koristi za dobijanje većeg broja prerađevina: praha belog luka, soli belog luka, sirćeta belog luka, čipsa od belog luka i sira, čipsa od krompira, hleba od belog luka i dr. Hemijski sastav belog luka je takav da voda čini 62%, 5-6% proteini, 30% ugljeni hidrati, 0,15% masti, a sadrži još i holin, jod, vitamine B kompleksa, vitamin C, provitamin A, mineralne materije: gvožđe, kali jum, sumpor, fosfor, selen i dr. Posle crnog luka beli luk je najčešće uzgajani oblik. Najveći proizvođač belog luka u svetu je Kina (oko 65 % od ukupne svetske proizvodnje), a ostali veliki proizvođači su Koreja, Indija, SAD, Španija, Argentina i dr. Bitan faktor u tehnologiji gajenja belog luka je izbor zemljišta i predu seva. Za preduseve treba birati kulture koje zemljište ne ostavljaju zakorovljeno. Beli luk se može saditi u jesen i u proleće, u zavisnosti od sorte. Jesenja sadnja izvodi se od početka i traje do kraja oktobra, a prolećnu setvu potrebno je završiti najkasnije do 15. maja. Sadnja se može obavljati ručno i mašinski.Prednosti mašinske sadnje ogledaju se u većoj produktivno sti i smanjenju troško va proizvodnje. Produktivnost proizvodnje belog luka u pojedi nim zemljama kreće se i do 25.000 kg/ha (Egipat). Vađenje be log luka se obavlja mašinski ili ručno. Beli luk jesenje sadnje obično se vadi u prvoj polovini jula, a prolećni krajem jula. Beli luk koji se sadi u proleće može se koristiti i do 10 meseci, a onaj koji se sadi u jesen koristiti se 46 meseci. Veliki problem u ovoj proizvodnji kod nas predstavlja i činjeni ca da nije organozovana proizvodnja i prodaja sadnog materijala, koji je pod stručnim nadzorom,tako da se za sadnju uglavnom koristi merkantilni beli luk. Razlog zbog čega Srbija uvozi značajne količine belog luka je i nizak prosečan prinos, koji se po nekim procenama kreće oko 3,5 t/ha. U narednom periodu pažnju je potrebno posvetiti i načinu pakovanja, koje mora biti prilagođeno kupcima i zahtevima velikih hipermarketa. Radovan Ševarlić, dipl.ing. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad ima zasnovanu proizvodnju belog luka sorte Bosut, na površini od 0,5 ha kod dugogodišnjeg proizvođača (23 godine saradnje sa Institutom), Botić Svetozara iz Zmajeva, ulica Maršala Tita 115. Proizvođač Botić Svetozar je


Page 42 of 117

od Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dobio sadni materijal belog luka sorte Bosut, u količini od 650 kg (avans) sa kojom je zasadio 0,5 ha semenske proizvodnje. Na osnovu analize zemljišta koju je uradio Institut za ratarstvo i povrtarstvo i planiranog prinosa, proizvođač je pod oranje dao na tu površinu 150 kg MAP-a i 400 kg NPK 16:16:16. Sadnja je obavljena ručno 16.10.2011. u trorede trake sa međurednim rastojanjem od 35 cm, a u redu na 12–15 cm. U proleće, u martu mesecu, usev je prihranjen sa 200 kg AN-a (na 0,5 ha). U toku vegetacije vršena su tri okopavanja i zaštita od lukove buve, lisne rđe i truleži. Za sadnju belog luka bilo je potrebno 27 radnika sa po 8 časova rada. Za vađenje je angažovano 25 radnika sa po 8 časova rada. Nakon vađenja radnici su slagali po 30 biljaka u veze i vezivali kanapom. Tako upakovan beli luk je odnošen prikolicama kod proizvođača i okačen u čardak (ambar, koš) na dozrevanje i sušenje. U procesu dozrevanja hranljive materije iz lista se deponuju u lukovicu. Nakon sušenja za oko 25–30 dana pristupiće se čišćenju belog luka. U ovoj fazi sazrevanja beli luk ne sme da pokisne jer dolazi do retrovegetacije i gubljenja hranljivih materija što se ogleda u klijanju i propadanju belog luka. Odnosno, beli luk se vadi kada 15–20% biljaka polegne. U procesu sušenja zatvara se „vrat” lukovice te ne postoji opasnost od propadanja i sekundarne infekcije. Samo tako izvađen beli luk daje kvalitetan sadni materijal. Gore navedena proizvodnja bila je pod stalnom kontrolom stručnjaka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Ostvareni prinos iznosi 4.500 kg na 0,5 ha. Prosečna masa lukovice je oko 70–80 g, a dobar deo lukovica teži i preko 100 g. izvor:Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad


Page 43 of 117

Tri tibetanska recepta za zdravlje srca i dugovečnost na bazi belog luka i limuna Tibetanska medicina spada u najstarije na svetu. U lečenju se pre svega oslanja na bogatu biljnu apoteku. Lekovi smišljeni u drevnoj tibetanskoj kulturi ponekad sadrže i više od stotinu sastojaka. Ipak, tibetanski recepti koje ćemo ovde navesti sadrže samo nekoliko uobičajenih sastojaka, poput belog luka, limuna, đumbira i meda. Ovi lekovi služe za čišćenje krvnih sudova, opuštanje i pomlađivanje organizma.

Tibetanski napitak za zdravlje srca i krvnih sudova Napitak služi za postupno čišćenje krvnih sudova od masnih naslaga i za prevenciju od srčanog i moždanog udara. Takođe sprečava nastanak tumora, poboljšava vid i podmlađuje organizam. Sastojci  

1 kg (po mogućstvu organski uzgojenog) limuna 300 grama belog luka

Priprema


Page 44 of 117

Sameljite limun (zajedno s korom) i beli luk. Smesu stavite u 1,5 l kipuće vode i u poklopljenoj posudi kuvajte na laganoj vatri tačno 15 minuta. Ohlađeni napitak naspite u staklenu teglu i zatvorite je poklopcem. Napitak uzimajte natašte, u periodu od 25 dana, po pola dcl na dan. Nakon toga napravite pauzu od 10 dana, pa ponovite postupak. U cilju preventive, možete sprovesto ovaj postupak jednom do dvaput godišnje, svakih šest meseci. U cilju lečenja, sprovodite ga do poboljšanja zdravstvenog stanja, uz obavezno poštovanje protokola od 10 dana pauze.

Tibetanski čaj za opuštanje Ovaj napitak služi za opuštanje i ublažavanje stresa, a tradicionalno se veruje da produžava životni vek. Sastojci     

5 g narendanog đumbira 2 pune kašike soka limuna 2 pune kašike meda prstohvat ljute paprike prstohvat anisa

Priprema Skuvajte dve litre vode i ostavite je da ključa pet minuta. U ohlađenu vodu dodajte narendani đumbir, sok od limuna, dve pune kašike meda, prstohvat ljute papričice i anisa. Čaj možete pijuckati tokom dana ili piti jednu šoljicu pre svakog obroka. Navedena količina čaja


Page 45 of 117

predviđena je za tri ili četiri osobe. Tibetanski eliksir za pomlađivanje organizma Ova mešavina belog luka, meda i limuna u tibetanskoj medicini poznata je kao prirodni eliksir koji uspešno usporava proces starenja. Sastojci   

10 glavica belog luka sok od 10 limuna 1 kg meda

Priprema Sitno naseckajte 10 glavica belog luka i pomešajte ih s jednim kilogramom meda i sokom od 10 limuna. Smesu ulijte u staklenu teglu, poklopite i ostavite je da stoji osam do deset dana. Nakon toga, uzimajte po kašičicu ovog prirodnog eliksira dvaput na dan, ujutro natašte i uveče pre poslednjeg obroka.

Zašto su ovi recepti toliko delotvorni? Ovi recepti sadrže tri najbolja sastojka - med, limun i beli luk. Svaki od njih ima višestruke dobrobiti za zdravlje. Beli luk


Page 46 of 117

Beli luk štiti krvne sudove, snižava krvni pritisak i nivo holesterola u krvi i smanjuje rizik od srčanih i moždanih udara. Između ostalog, koristan je u prevenciji tumora, a štiti i od mnogih hroničnih bolesti. Ublažava prehladu i grip, uništava crevne parazite, leči gljivične i bakterijske infekcije, jača imunitet, usporava staranje i otklanja umor i napetost. Limun Limun poseduje snažna antioksidativna i antibiotska svojstva. Zahvaljujući vrhunskoj bioefikasnosti - sposobnosti da se u krvi zadrži i do 24 sata - efikasan je u prevenciji tumora i njegovom širenju na okolne organe. Uz ostala blagotvorna svojstva, sprečava nakupljanje holesterola na ćelijama arterija i doprinosi njegovom snižavanju, čime nas štiti od moždanog i srčanog udara. Osim što čuva zdravlje, limun kao snažan antioksidans takođe usporava starenje. Med Med je takođe antioksidans koji poseduje i antibiotska svojstva. Štiti organizam od štetnih materija, a ako se uzima u kombinaciji s lekovitim biljem, povećaće njihovo dejstvo. Iz navedenog, nije teško zaključiti zašto su sastojci poput belog luk, limuna i meda dobitna kombinacija pri lečenju mnogih bolesti i tegoba. Autor: Silvija Čolić Izvor: alternativa-za-vas


Page 47 of 117

BELI LUK SREMUŠ Šta je sremuš (Allium ursinum)?

SREMUŠ (crembuš, divlji beli luk, medveđi luk, allium ursinum) je samonikla jestiva biljka, izuzetne lekovitosti i širokog spektra delovanja na ljudski organizam. Proglašena je čak i za evropsku biljku, a svrstavaju je i u 4 planetarne biljke. Poznati prirodnjak dr Kuncle kaže da ni jedna biljka na zemlji nije tako delotvorna u čišćenju creva, želuca i krvi, kao što je to sremuš. “Bolešljivi ljudi i malokrvne osobe trebalo bi da ga cene kao zlato, mladi bi cvetali kao ruže i razvijali se kao jele na suncu, ako bi ga jeli u dovoljnoj količini”, poručuje on. Sremuš pomaže u snižavanju krvnog pritiska, smanjuje količinu lipida, triglicerida i holesterola i deluje kao antioksidans. Isto tako, pomaže kod prehlada, jer ima baktericidno i viricidno dejstvo, štiti od arterioskleroze, ne dozvoljava spajanja trombocita i pomaže kod gastritičnih tegoba. Uzimanje biljnih kapi sremuša pokazalo se korisnim u problemima sa disajnim sistemom (bronhitis, astma i dr.). Delotvoran je protiv crevnih parazita kod dece, a stimuliše i rad želuca i creva. Uspešno se primenjuje kod hematoma i otvorenih rana koje teško zaceljuju. Pomaže da se lakše izluči višak sluzi iz pluća pa se tako omogućuje iskašljavanje i lakše disanje. Sa leve strane možete preuzeti kompletnu prezentaciju koristi od upotrebe sremuša, kao i flajer u elektronskom obliku (flash widget).

Osobine i delovanje: Sremuš sadrži etarsko ulje koje je bogato aliinom, izoaliinom i drugim jedinjenjima sa sumporom. U mladim listovima ima 20-50mg vitamina C i oko 7% karotena. Deluje kod sledećih stanja: snižavanje nivoa triglicerida i holesterola u krvi, snižavanje povišenog krvnog pritiska, poboljšanje cirkulacije, blagotvorno dejstvo na rad srca, antimikrobno dejstvo


Page 48 of 117

(prevencija i ubrzavanje lečenja infekcija), antioksidativno dejstvo (vezivanje slobodnih radikala i izbacivanje iz ćelija), čišćenje organizma od štetnih materija (pušenje, alkohol….) Blagotvorno dejstvo pokazuje i kod arterioskleroze, gasrointestinalnih smetnji, bolesti disajnog sistema, hematoma i rana koje teško zaceljuju, ekcema, dermatitisa i naročito lišajeva). Obzirom da se svež sremuš može naći u prirodi svega tridesetak dana u godini i da se sušenjem gube njegova lekovita svojstva, jedini način da se ima tokom cele godine jesu BILJNE KAPI SREMUŠA. U njima su koncetrovane i sadržane aktivne supstance i svojstva same biljke. Moja porodica se potrudila da zajednički napravimo određenu količinu biljnih kapi Sremuša vrhunskog kvaliteta. Beremo ga na planini, u ekološkom području, isključivo ručno, birajući svaki list pojedinačno. U roku od samo par sati, svež sremuš već je u rastvoru etanola, ostavljen da odleži u prohromskim posudama vrhunskog kvaliteta. Nakon svakodnevnog mešanja i kontrolisanja temperature, gotova tinktura je proceđena (isceđena presama u potpunosti). Postupak branja sremuša i proizvodnje Biljnih kapi pogledajte ovde: Tako dobijena tinktura se izliva u sterilisane i tamne staklene flašice, hermetički zatvara i čuva do upotrebe. Više fotografija i video zapise čitavog manufakturnog toka dobijanja biljnih kapi sremuša imate u našem albumu na Fejsbuku, ovde. BILJNE KAPI Sremuša 30 ml. Biljne kapi sremuša su potpuno prirodan proizvod nastao ekstrakcijom aktivnih komponenti iz svežih listova sremuša (divljeg belog luka). Pomažu kod: visokog krvnog pritiska, povećanog holesterola i triglicerida, doprinose očuvanju kardiovaskularnog sistema i korisne su za opšte zdravstveno stanje organizma. Bočica od 30 ml. je dovoljna za 10 dana redovnog korišćenja, 3 x dnevno po 20 kapi rastvoreno u čaši mlake vode. NAPOMENA: Pročitajte uputstvo za upotrebu i ostale važne informacije o proizvodu klikom OVDE, kao i na samom pakovanju proizvoda. Osobe koje dugo koriste lekove, treba da se konsultuju sa svojim lekarom ili farmaceutom. Telefon za informacije: 063/252-441 manufaktura.ljubisavljevic@gmail.com

QR Kod – kontakt informacije


Page 49 of 117

BELI LUK KAO LEK Beli luk je moćni lek dostupan svima. Dokazan antibiotik, snižava krvni pritisak i holesterol u krvi, smanjuje rizik od raka...

Lekovita svojstva belog luka su široko korišćena u narodnoj medicini. Mnoga od njih su naučno potvrđena i dokazan je mehanizam dejstva ovog leka. Latinsko ime ovog leka, Allium sativum potiče od njegovog najpoznatijeg sastojka, alicina. Snižava holesterol Beli luk (garlic, allium sativum) snižava holesterol, što su dokazale brojne studije. U belom luku je pronađeno šest sastojaka za koje se smatra da snižavaju holesterol, kočeći njegovo stvaranje u jetri. Tri čena belog luka dnevno može da smanji holesterol za deset posto. Posebna vrednost je u tome što povišava nivo tzv. dobrog ili zaštitnog HDL holesterola. Novija istraživanja su pokazala da je od samog ukupnog holesterola bitniji odnos njegovih frakcija HDL i LDL. Ako je loš holesterol (LDL) niži, a dobar (HDL) viši štetan uticaj na organizam je mali bez obzira što je ukupan holesterol visok. Beli luk sirov, baren ili mariniran može poboljšati nivo holesterola, ali je u prahu bezvredan. Grip i prehlada Beli luk je u narodu poznat kao lek protiv gripa i prehlade. U Rusiji ga zovu ruski penicilin. Kad grlo počne da vas boli, pojedite malo belog ili crnog luka da oterate prehladu ili grip. Ako to uradite na vreme, možda se nećete ni razboleti. Beli luk ubija viruse izazivače hripa i prehlade, ali i bakterije, gljivice i parazite tako da deluje kao moćan antibiotik. Alin sastojak belog luka u organizmu deluje slično leku karbocisteinu (Mukodine) – razvodnjava sekret, pokreće ga i omogućava lakše iskašljavanje. Smanjuje otok sluzokože i olakšava disanje. Ako vam je nos zapušen, sinusi puni sekreta, kašljete ili imate bronhitis beli luk vam može znatno pomoći. Jača imunitet Ako želite da ojačate svoj imunitet ozbiljno mislite na beli luk. On će povećati aktivnost Tlimfocita i makrofaga koji su osnova snažnog imuniteta. Pod uticajem belog luka produkcija antitela je veća i ona se snažno bore protiv stranih tela, mikroorganizama i ćelija tumora.

Tumori


Page 50 of 117

Deluje protiv ćelija tumora, povećavajući odbranbene snage organizma. To konkretno ostvaruje povećavajući moć T-limfocita i makrofaga. U eksperimentu dr Tarik Abdulah i saradnika iz Klinike i istraživačkog centra Abkar u Panama Sitiju na Floridi, jedna grupa je jela dosta belog luka i do 15 čenova dnevno ili su uzimali ekstrakt belog luka dobijen hladnim ceđenjem (japanski Kyolic). Ostali učesnici nisu uzimali beli luk. U grupi koja ga je uzimala broj ćelija ubica se povećao i njihova sposobnost ubijanja ćelija raka se povećala za 140 do 160 puta u odnosu na sposobnost ćelija osoba iz grupe koja nije jela beli luk. Snižava krvni pritisak Narodno verovanje da beli luk leči visok krvni pritisak i to veoma efikasno, je naučno potvrđeno. On je kao lek dosta korišćen u kineskoj narodnoj medicini. Nedavno je u Nemačkoj ispitivano njegovo dejstvo i ustanovljeno je da znatno snižava dijastolni (donji) krvni pritisak kod obolelih sa srednje teškom hipertenzijom. Taj efekat se postiže sa nekoliko čenova dnevno. Efekat belog luka je tokom ispitivanja postajao sve veći, što govori o njegovom kumulativnom dejstvu. Beli luk je na sniženje krvnog pritiska delovao najviše svojom sposobnošću da opusti glatke mišiće krvnih sudova, i tako ih proširi. To dejstvo je posledica velikog sadršaja adenozina, koga ima i u crnom luku. I sirov i kuvan beli luk snižavaju pritisak, ali je svež efikasniji. Štiti srce i krvne sudove Beli luk čuva srce i smanjuje rizik oboljevanja od koronarne bolesti (infarkta i angine pektoris). To je posledica njegovog mnogostrukog lekovitog svojstva. On to čini delujući na koagulabilnost krvi, povećavajući nivo dobrog (HDL) holesterola, sniženjem krvnog pritiska, širenjem krvnih sudova, kao i sadržajem antioksidanasa. Beli luk je dvostruko važniji za osobe koje su već imale srčane probleme. Njegovim svakodnevnim korišćenjem mogu sprečiti dalje oštećenje krvnih sudova i tako smanjiti rizik od ponovnog srčanog ili moždanog udara. Poboljšava raspoloženje Malo ko bi pretpostavio da beli luk deluje na raspoloženje. Ljudi koji ga jedu manje se osećaju umorni, napeti, razdražljivi i uznemireni. To je posebno primećeno kao uzgredni pozitivan efekat pri ispitivanju uticaja belog luka na sniženje holesterola. Inače ljuta hrana ima sposobnost da podstakne lučenje endorfina i dovede do prijatnog podizanja raspoloženja. Melanholija i blaži oblici depresije mogu biti posledica nedostatka selena. Svojim sadržajem ovog važnog minerala, beli luk može ublažiti taj deficit i poboljšati raspoloženje. Nasuprot tome veće doze selena ne dovode do izlečenja izražene depresije. Kandida i ostale gljivice Antigljivični efekat belog luka može pomoći mnogima u lečenju sve rasprostranjenije kandidijaze. Česta upotreba antibiotika stvara uslove za preveliko razmnožavanje gljivice kandide albikans. Dijeta je lek broj jedan, a ne može se zamisliti bez svakodnevnog korišćenja belog luka.


Page 51 of 117

Paraziti U narodnoj medicini je dobro poznato da beli luk deluje protiv parazita. Lambrija, široko rasprostranjena parazitarna bolest creva koja izaziva bol u stomaku, zatvor ili proliv i mučninu, može za par dana da se izleči svežim belim lukom ili gnječenim pomešanim sa vodom, što se pije dva puta dnevno. Redovno korišćenje belog luka u crevima stvara sredinu nepovoljnu za razmnožavanje parazita. Čir i gastritis Osobe koje imaju ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu) imaju manje tegoba ako jedu beli luk. On ne smanjuje lučenje kiseline, već deluje blago nadražajno podstičući stvaranje zaštitnih supstanci sličnih hormonima, koje povećavaju otpornost sluzokože. Širi krvne sudove, poboljšava prokrvljenost sluzokože i time ubrzava njeno zarastanje, jača joj otpornost i smanjuje tegoge kod ulkusa i gastritisa. Nadimanje i gasovi Ne koristi se beli luk slučajno u pripremanju mnogih jela. On smanjuje stvaranje gasova i zato ga obavezno treba stavljati u hranu koja je poznata kao veliki proizvođač gasova, kao na primer pasulj. Nekima pak, više od tri čena svežeg belog luka povećava nadimanje i gasove. Dojenje i beli luk Novija istraživanja pokazuju da miris belog luka u majčinom mleku tera bebe da duže sisaju i popiju više mleka. Ako hoće da poboljša apetit svoje bebe, mama treba da pojede malo belog luka jedan sat pre podoja. Nema dokaza da beli luk u majčinoj ishrani pogoršava grčeve beba. Hronične bolesti i starenje Beli luk je odličan izvor antioksidanasa. Sadrži najmanje petnaest različitih i to je verovatno njegov glavni mehanizam borbe protiv brojnih bolesti. Antioksidansi štite od brojnih hroničnih bolesti. Osim već pobrojanih srčanih oboljenja i raka, štite od bronhitisa, katarakte, Parkinsonove bolesti i usporavaju starenje. Svež ili kuvan Za delovanje protiv bakterija, virusa, gljivica i parazita efikasniji je svež beli luk. Kuvan zajedno sa kiselim povrćem, posebno paradajzom, oslobađa ahoin, koji deluje deluje protiv tromboze, smanjujući rizik za nastanak infarkta, šloga i tromboembolije. Za zaštitu srca i krvnih sudova prednost dati kuvanom. U zaštiti od raka bolje deluje sirov ili ukišeljen u salati. Za sveobuhvatnu zaštitu beli luk treba jesti u svim oblicima, i sirov i svež.


Page 52 of 117

BELI LUK MOĆNI LEK Ishrana

Beli luk (Allium sativum, garlic) ima široku primenu u narodnoj medicini, a u poslednje vreme posle mnogobrojnih naučnih istraživanja, kojima je potvrđeno njegovo lekovito delstvo, sve više se koristi i u farmakološkoj industriji. Svoje latinsko ime, Allium sativum, dobio je po svom najznačajnijem sastojku, alicinu.

Sastav belog luk Sadrži 28% ugljenih hidrata, 6.7% belančevina, 0.1% mast i 1% celuloze (dijetna vlakna). Od vitamina najviše ima C, B1, B2, B3, od minerala selen, mangan, cink, kalcijum, gvožđe, fosfor, jod i kalijum. Ima eterična ulja, aminokiseline, enzme, polioze, kao inulin, adenozin i alicin. Najpoznatiji sastojak je alicin, koji deluje antibakterijski. Kao lek se koristi glavica. To ne znači da su perca bezvredna. U njima ima karotena i hlorofila.

Lekovita svojstva belog luka Naučnim istraživanjima potvrđena su brojna lekovita svojstva belog luka, koja ga svrstavaju u grupu najzdravijih namirnica, koja se u našem narodu od davnina koristi kao hrana, lek i magijski rekvizit.  

  

 

Sprečava stvaranje krvnih ugrušaka zahvaljujući sadržaju adenozina. Deluje preventivno na stvaranje malignih bolesti. U časopisu Journal of Nacional Cancer Institute objavljeni su rezultati naučnih istraživanja, koji potvrđuju antikancerozna svojstva belog luka. Aminokiseline iz belog luka snižavaju štetnu frakciju holesterola (LDLcholesterol lowering) u krvi, a povišavaju koncentracije zaštitnog “dobrog” holestereola (HDL-cholesterol levels). Beli luk snižava nivo ukupnog holesterola i triglicerida. Na taj način čini prirodnu preventivu kardiovaskularnih bolesti. Deluje vazodilatatorno (širi krvne sudove), pa poboljšavajući cirkulaciju, dovodi do ublažavanja nekih tegoba, kao što su glavobolja i grčevi u nogama. Snižava krvni pritisak za 5 - 10%. Vrši prevenciju koronarne bolesti (infarkt i angina pectoris), jer poboljšava cirkulaciju u srčanim krvnim sudovima omogućavajući bolju ishranu srčanog mišića i sprečavajući trombozu. Normalizuje tahikardiju (ubrzan srčani rad). Deluje na elastičnost krvnih sudova i smanjuje viskoznost krvi, što je bitno za


Page 53 of 117

  

prevenciju tromboze, koronarne bolesti i šloga. Pozitivno utiče na varenje hrane i poboljšava rad jetre, bubrega i prostate. Delotvoran je u lečenju gripa, bronhitisa, astme i pomaže u lečenju plućnih bolesti. Dokazano je da blagotvorno deluje na infekcije izazvane herpes virusom i gljivicom Candidom albikans, koje su u poslednje vreme, zbog česte primene antibiotika i korišćenja prerađene hrane sa dosta šećera i belog brašna, jako proširene. Deluje protiv crevnih parazita, što se koristi još od davnina.

Da li beli luk može da se jede u neograničenim količinama? Potreban je oprez ako se uz beli luk koriste visoke doze vitamina E, preparati ginko bilobe, Trental, Aspirin, Farin, heparin, jer može doći do pojačanog krvarenja, pa se u tim slučajevima treba posavetovati sa lekarom.

Zanimljivosti u vezi sa belim lukom U narodu se beli luk nije koristio samo kao lek za sve, već i kao sretstvo za bajanje, vračanje, bacanje mađija i čini. Kad se sin slao u vojsku ili je ćerka izlazila, stavljao im se beli luk u odeću, kao amajlija, da ih sačuva. U vreme epidemija kolere, gripa i kuge korišćen je i preventivno i terapijski.


Page 54 of 117

BELI LUK protiv začepljenja krvnih sudova Sadržaj      

1. Za šta se upotrebljava beli luk? 2. Kako deluje beli luk? 3. Kako se uzima beli luk? 4. U kojim slučajevima se ne sme koristiti beli luk? 5. Koja neželjena dejstva mogu da se jave pri primeni belog luka? 6. Sa kojim lekovima istovremeno ne treba primenjivati beli luk?

Za šta se upotrebljava beli luk? Beli luk je u ušao u narodna predanja po svojim sposobnostima da tera veštice i čuva kuću od zlih duhova. Viševekovno narodno iskustvo i naučna istraživanja se podudaraju u tvrdnjama da beli luk deluje protiv bakterija, gljivica, parazita, smanjuje masti u krvi, sprečava suženje krvnih sudova (aterosklerozu), snižava krvni pritisak. Upotreba belog luka smanjuje razvoj kardiovaskularnih oboljenja, tako što smanjuje povišen holesterol, smanjuje povećan LDL - loš holesterol, smanjuje slepljivanje krvnih ćelija i sprečava nastanak tromba, smanjuje povećan krvni pritisak. Utiče i na smanjenje dva druga markera kardiovaskularnih oboljenja, homocisteina i C-reaktivnog proteina. Beli luk sprečava prehladu i koristi se u njenom lečenju, a njegova efikasnost kod prehlade je i naučno potvrđena.

Kako deluje beli luk? Beli luk povećava odbrambene sposobnosti organizma i pomaže organizmu da se izbori sa raznim izazivačima bolesti. Neka laboratorijska istraživanja sugerišu da beli luk ima i antikancerogeno dejstvo. Pokazuje i antiparazitarno dejstvo, ako se primenjuje u velikim količinama. Svež luk sadrži alicin, koji ima antibakterijsko, antivirusno i antifungalno dejstvo, tj. deluje protiv bakterija, virusa i gljivica. Beli luk je najpoznatiji po svom antibakterijskom (uništava bakterije), antihiperlipidemijskom (smanjuje nivo masti u krvi) i antitrombocitnom (sprečava nastanak tromba) dejstvu. Svež beli luk se pokazao efikasnim u borbi protiv E.coli, meticilin rezistentnog Staph aureus, Salmonella enteritidis i [l}Candida albicans u laboratorijskim uslovima.


Page 55 of 117

Postoji nekoliko važnih sastojaka belog luka koji su identifikovani kao aktivne supstance i verovatno drugi koji još nisu identifikovani. Neoštećena glavica belog luka sadrži komponentu alin, koji je bez mirisa. Kada se čen belog luka raseče, alin dolazi u kontakt sa enzimom alinazom, pri čemu nastaje alicin - nestabilna, mirisna komponenta. Svež luk sadrži najviše alicina, jedne od aktivnih komponenti, ali se on ne može potpuno usvojiti u organizam. Ekstrakt belog luka se sastoji i od drugih sumpornih jedinjenja, koja su rastvorljiva u vodi, kao što je S-alil cistein. Ova jedinjenja se bolje usvajaju u organizam, a smatraju se odgovornima za smanjenje masti u krvi i sprečavanje nastanka tromba. Brojna klinička istraživanja potvrđuju efikasnost ekstrakta belog luka, kod povišenih masti u krvi, tromboza i drugih kardiovaskularnih oboljenja.

Kako se uzima beli luk? Koristi se kao svež luk, 2-4 grama dnevno ili kao ekstrakt 600-1200mg u podeljenim dozama. Preparati belog luka su obično standardizovani na alicin. Postoje i preparati bez mirisa. Količina aktivnih supstanci zavisi od toga da li se koristi svež beli luk ili ekstrakt (kapi, kapsule), kako i gde je beli luk uzgajan, kako je pravljen ekstrakt.

U kojim slučajevima se ne sme koristiti beli luk? Osobe koje imaju povećanu sklonost krvarenju ne treba da uzimaju velike količine belog luka. Za svaki slučaj ne konzumirajte beli luk par dana pre hirurških intervencija.

Koja neželjena dejstva mogu da se jave pri primeni belog luka? U literaturi su opisani slučajevi pojave alergije na beli luk, stomačnih iritacija, žgaravice, mučnine. Miris koji karakteriše beli luk zadržava se dugo posle konzumiranja luka, a odaje se dahom i preko kože.

Sa kojim lekovima istovremeno ne treba primenjivati beli luk? Kod istovremene upotrebe belog luka sa izoniazidom, nekim antiviroticima, oralnim kontraceptivima može doći do smanjenja koncentracije ovih lekova u plazmi. Beli luk deluje antikoagulantno, pa kod istovremene primene sa velikim dozama antikoagulanasa može dovesti do krvarenja.


Page 56 of 117

Beli luk terapija (skoro) za sve Beli luk se vekovima koristi u narodnoj medicini, kojoj su njegovi blagotvorni učinci na zdravlje dobro poznati. Deluje protiv mikroba, u prevenciji visokog pritiska i srčanih oboljenja, pomaže normalizaciji crevne flore, ima antikancerogena svojstva…

Beli luk sadrži više od dvesta biološki aktivnih materija. Najvažniji sastojak je eterično ulje, koje sadrži sumporna jedinjenja - u njemu se nalaze alin, alicin i drugi lekoviti sastojci. Tu je i enzim alinaza, kao i vitamini A, B1, B2, B6 i C. Beli luk sadrži dosta minerala: selen, fosfor, jod, magnezijum, cink, gvožđe, mangan, bor, bakar, kalcijum, molibden, kao i aminokiseline i enzime. Sve materije su u koncentrisanom obliku, a lekovite su već u vrlo maloj količini. “Razumevanje tako kompleksne mešavine materija, veliki je naučni izazov”, izjavio je dr Džon Milner iz Nacionalnog instituta za kancer u SAD. Da bi se sačuvala sva prirodna svojstva, beli luk ne bi trebalo da se prerađuje. Najbolji rezultati se postižu ako se iscedi svež sok. Koliko belog luka treba pojesti da bi se osetile sve dobrobiti ove čudesne biljke? Izgleda da je dovoljno tri do četiri čena dnevno. Terapijska svojstva

1) Antimikrobna svojstva Efikasno deluje protiv bakterija (može da zaustavi rast bakterija Staphylococcus, Escherichia colli, Proteus, Pseudomonas), gljivica, virusa i parazita - i to znatno delotvornije od nekih, do sada poznatih, moćnih antibiotika (na neke bakterije deluje poput penicilina). Dokazano je i da beli luk uspešno suzbija rast gljivica, posebno Candidu albicans. Protivbakterijski učinak ostaje čak i kada se beli luk jedno vreme kuva na 100 stepeni! Ima izuzetnu dezinfekcijsku snagu, jer je prirodni antiseptik. U crevima sprečava prekomerno vrenje i truljenje, pa tako uređuje crevnu floru. 2) Tretman kardiovaskularnih bolesti Normalizuje ubrzan rad srca, pospešuje snabdevanje srčanog mišića krvlju, što poboljšava srčanu funkciju. Sprečava stvaranje krvnih ugrušaka, a time pomaže poboljšanje cirkulacije i ublažava mogućnost srčanih i moždanih udara. U svrhu prevencije, dodaje se sirovi luk u sva jela. - Smanjuje nivo triglicerida u krvi, kao i stvaranje štetnog holesterola, a povećava koncentraciju zaštitnog.


Page 57 of 117

- Smanjuje sistolni (“donji”) pritisak. Ukoliko imate problema sa povišenim pritiskom, svako jutro pojedite jedan čen. Deluje slično kao aspirin, to jest proređuje krv. 3) Antioksidativna svojstva Smanjuje nivo slobodnih radikala i jača antioksidativnu odbranu. Štiti od štetnog delovanja nikotina. 4) Borac protiv tumora Beli luk neutrališe kancerogena jedinjenja i tako sprečava pojavu tumora jetre, jednjaka, usne šupljine, želuca i debelog creva. Pored toga, zaustavlja rast karcinoma na taj način što ubija tumorske ćelije i podstiče odbrambeni mehanizam u borbi protiv tumora (imunoterapija). - Beli luk unapređuje aktivnost imunološkog sistema i tako povećava ukupnu otpornost organizma prema infekcijama. - U trudnoći, umerena konzumacija olakšava teškoće povezane sa povećanjem telesne težine poput otoka i povećanja krvnog pritiska, kao i pojave trudničkog dijabetesa. Upravo se kod šećerne bolesti preporučuje upotreba belog luka kao začina. - Preporučuje se sam i u kombinaciji sa drugim lekovitim sredstvima kod reumatoidnog artritisa. - Zbog povoljnog učinka, neka jedinjenja iz belog luka bi mogla da se koriste za lečenje neurodegenerativih bolesti. - Dobar je za rešavanje kožnih problema kao što su akne, pomaže kod infekcija ušiju i zubobolje, kao i pri trovanju olovom. Kada je potreban oprez - Beli luk ne izaziva nikakve toksične niti mutagene pojave. Ispitivanja su pokazala da je zreo plod lekovitiji od mladog i potpuno neškodljiv. Međutim, pojedini ljudi loše reaguju na neke sastojke belog luka, pa kod njih mogu da se nakon konzumiranja jave izvesne poteškoće (gorušica, bol u želucu, nadimanje, gasovi, mučnina, krvarenje iz hemoroida, pečenje pri mokrenju, čak i razdražljivost). - Potreban je oprez kod istovremene primene belog luka i preparata na bazi biljke Ginkgo biloba ili visokih doza vitamina E, jer može da dođe do određenih problema (zbog pojačanog krvarenja). - U slučaju istovremenog korišćenja belog luka i preparata na bazi heparina, aspirina ili lekova za oboljenja krvnih sudova, treba se obavezno posavetovati sa lekarom. - S obzirom da može da ima kontraindikacije sa drugim lekovima i dodacima ishrani, preporučuje se pauza u njegovoj konzumaciji nekoliko nedelja pre i posle bilo kakve operacije. - Retko se dešava, ali beli luk kod nekih ljudi može da izazove alergijsku reakciju, koja se manifestuje osipom, temperaturom i glavoboljom. - U prevelikim količinama, može štetno da deluje na bubrege, kao i na smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca. Stoga anemične osobe, ali i one koje uzimaju antikoagulante (sredstva protiv zgrušavanja krvi), moraju kontrolisano da konzumiraju beli luk. - Ako vam želudac teško podnosi beli luk, pripremite namaz od njega: iseckajte ga, izmešajte sa svežim maslacem ili mašću i time premažite hleb.

Snežana Damnjanović Mitić Odlomak. Tekst u celini možete pročitati u najnovijem broju 22 časopisa U zdravom telu


Page 58 of 117

Beli luk leči mnogobrojne bolesti (tibetanski recept) Jelena Danilovic·31 videos

Published on Jul 19, 2012 Godine 1971. Uneskova ekpedicija pronašla je u jednom tibetanskom manastiru recept starokineskog homeopatskog leka. Preveden sa tablice od gline, ovaj recept je objavljen na brojnim jezicima i priblizen medicini 20.veka. Pretpostavlja se da je star od dve do tri hiljade godina pre nove ere. U narodu je već poznata priča o lekovitosti belog luka, a nadam se da će ovaj tretman pomoći mnogima. SREĆNO! :) *Napomena: Linkovi koje sam pronašla na našem jeziku govore skoro pa identično kao i video na španskom. Razlike su, po meni, nezamerljive. Ali na vama je da odlučite šta mislite da bolje po vas :) * Tabela sa rasporedom doziranja iz videa: Dani Doručak Ručak Večera 1 1 kap 2 kapi 3 kapi 2 4 kapi 5 kapi 6 kapi 3 7 kapi 8 kapi 9 kapi 4 10 kapi 11 kapi 12 kapi 5 13 kapi 14 kapi 15 kapi 6 16 kapi 17 kapi 18 kapi 7 17 kapi 16 kapi 15 kapi 8 14 kapi 13 kapi 12 kapi 9 11 kapi 10 kapi 9 kapi 10 8 kapi 7 kapi 6 kapi 11 5 kapi 4 kapi 3 kapi 12 2 kapi 1 kap 25 kapi *Informacije o istom tretmanu na našim (srpskim) linkovima: http://www.herbateka.eu/beliluk http://www.scribd.com/doc/87442800/%D... *Linkovi o ostalim načinima lečenja belim lukom: http://www.priroda-leci-sve.com/tibet... http://vesnamihajlovicblog.wordpress.... http://www.zdravahrana.com/prirodne-t... http://www.glas-javnosti.rs/clanak/sl... http://prirodnilek.com/beli-luk http://www.porodicnilekar.net/index.p... *Izvorni video: REMEDIO QUE CURA TODAS LAS ENFERMEDADES https://www.youtube.com/watch?v=OwgQ0...


Page 59 of 117

BELI LUK - allium sativum 

Biljke

Drugi nazivi: cesan, cesan luk, cešanj, luk cesan, luk cešnjak. Latinski naziv: allium sativum .

Opis biljke: beli luk ili cešnjak jednogodišnja je zeljasta biljka s okruglom stabljikorn visine do 1 metra. Pri dnu stabljika je ovena cevastim listom, a iznad toga nalazi se, uglavnom, 5 dugackih, zašiljenih, zelenih listova. Glavicasti cvat ovijen je dugackim, zašiIjenim, belim cvetnim omotacem. Cvat se sastoji od 25 do 30 jajastih lukovicastih pupoljaka, izmedju kojih se nalaze samo male kolicine belkastih cvetova, koji su gotovo uvek jalovi.. , Stanište: uspeva u vrtovima, a zbog potražnje uzgaja se i na vecim površinama. Lekoviti deo biljke: za lek koristi se lukovica . Lekovito delovanje: kao lek beli luk ima višestruko upotrebnu vrednost. Svojim lekovitim materijama deluje na povišeni optok krvi u sluznici, cime povecava aktivnost probavnih organa. Sok od belog luka deluje na nedovoljnu delatnost jetre i žuci. Lekovite materije belog luka u samom pocetku imaju izrazitu snagu dezinfekcije i sposobnost da sprece, odnosno suzbiju razvoj bakterija koje omogucuju truljenje u crevima. Sok od belog luka nije samo preventivno sredstvo, nego i lek za infekcijska oboljenja creva. Cešnjak normalizira krvni pritisak, a to se odražava na poboljšani protok krvi, zatim odstranjuje otrovne materije iz želuca, creva i krvi što, pak, deluje na sredjen rad srca. Prirodan rad srca omogucuje da nestane premorenosti, razdražljivosti, glavobolje, neras-položenja i duševne potištenosti. cešnjak koristi se s uspehom u lecenju svih bolesti organa za disanje, posebino kod bronhitisa sa žilavom sluzi, i kod astme, a osim toga jedan je od najjednostavnijih lekova kod suzbijanja tuberkuloze. Stari Kineski lek Godine 1971. Uneskova ekpedicija pronasla je u jednom tibetanskom manastiru recept starokineskog homeopatskog leka. Preveden sa tablice od gline, ovaj recept je objavljen na brojnim jezicima i priblizen medicini 20.veka. Pretpostavlja se da je star od dve do tri hiljade godina pre nove ere. Oslobadja organizam masnih i krecnih naslaga, poboljsava razmenu materija u telu i elasticnost krvnih sudova, sprecava infarkt, sklerozu, stenokardiju, apopleksiju i stvaranje tumora. Prestaje sum u glavi i poboljsava se vid. Pri tacnom pridzavanju uputa za lecenje, podmladjuje organizam. Priprema:-Ocistiti (plasticnim nozem nikako metalnim)i isprati 350grama belog luka (cesnjaka), naseci ga sitno i istucati tuckom od drveta ili gline. Staviti ga u 300grama 96% alkohola, cvrsto zatvoriti posudu i cuvati 10 dana na prohladnom mestu. Zatim procediti kroz gustu tkaninu i ostatak dobro iscediti. Za 2-3 dana poceti sa lecenjem uzimajuci ovu miksturu sa 50grama mleka sobne temperature prema sledecoj semi-u kapima. Dani Dorucak Rucak Vecera


Page 60 of 117 1dan 1 2 3 2dan 4 5 6 3dan 7 8 9 4dan 10 11 12 5dan 13 14 15 6dan 15 14 13 7dan 12 11 10 8dan 9 8 7 9dan 6 5 4 10dan 3 2 1 11dan 25 25 25 _____________________________________________

Nastaviti sa uzimanjem leka tri puta dnevo po 25 kapi dok se ne potrosi cela sadzina. Preporucuje se ponoviti kuru lecenja posle pet godina.

Stari tibetanski lek Recept za ovaj tibetanski lek pronađen je u starom tibetanskom manastiru, ispisan na glinenim plocicama. Pretpostavlja se da je zapisan pre vise od 2000 godina a koristi se protiv triglicerida, holesterola i krecnih naslaga na krvnim sudovima, kao i za dug vek. Pored toga sto uspesno cisti krvne sudove, ovaj stari tibetanski lek poboljsava elasticnost krvnih sudova (sprecava pucanje krvnih sudova a samim tim i izliv krvi), sprecava infarkt srca, mozga i anginu pektoris. Zatim, sprecava nastanak tumora, popravlja vid i podmlađuje organizam.

Tibetanski recept (beli luk i limun) Priprema: 300 grama belog luka i 1 kilogram limuna sa korom, sitno samleti. Nakon toga staviti da prokljuca 1,5 l vode a onda smanjiti vatru i dodati samleveni beli luk i limun pa poklopiti sud. Iskljucivo na laganoj vatri ovu smesu prokuvati 14-15 minuta (nikako duze od toga). Zatim skloniti sa vatre i ostaviti da se prohladi. Ovo je gotov tibetanski lek koji treba sipati i cuvati u poklopljenoj staklenoj posudi (tegli). Ovaj lek uzimati na prazan stomak svakoga jutra i to 0.5 dl, tokom 25 dana. Iza toga obavezno napraviti pauzu od 10 dana a onda ponoviti postupak do poboljsanja zdravstvenog stanja. Nakon toga prestati sa upotrebom leka.


Page 61 of 117

Napomena: Strogo se pridrzavati dnevne doze leka i pauze od 10 dana između dve kure. Nakon izlecenja ne treba uzimati lek vec samo ako dođe do pogorsanja zdravstvenog stanja. Zdrave osobe koje se odluce da lek uzimaju radi poboljsanja opsteg stanja organizma neka primenjuju samo jednu do dve kure godisnje i to dva puta po 25 dana u razmaku od 6 meseci.

Tibetanski čaj za dugovecnost (djumbir, limun, med, paprika i anis) Pored starog tibetanskog leka navodimo i recept za tibetanski caj koji koristi kao zastita od stresa i prodizava zivotni vek. 2 litra vode prokuvati 5 minuta, zatim ohladiti. Kada je hladno, dodati 5 grama narendanog đumbira, 2 velike kasike soka od limuna, 2 velike kasike meda, 1 prstohvat ljute papricice i 1 prstohvat anisa. Ovaj tibetanski caj piti u gutljajima tokom celog dana ili jos bolje po 1 šolju pre svakog obroka. Napravljena kolicina od 2 litra caja dovoljna je za tri osobe.


Page 62 of 117

BELI LUK, LIMUN I MED PROTIV STARENJA

Priprema: Sitno samleti 10 glavica belog luka pa dobro pomesati sa 1 kg meda i sokom od 10 limuna. Nasuti u staklenu posudu, poklopiti i ostaviti da odstoji 8-10 dana. Nakon toga dva puta dnevno, pre obroka, uzimati po jednu kasiku mesavine. Ova mesavina belog luka, limuna i meda usporava proces starenja organizma.

BELI LUK KAO LEK Verovatno je suvisno reci da je beli luk (Allium sativum) od davnina poznat kao vrlo mocan prirodni lek. Poznato je da su stari Egipcani, u vreme gradjenja piramida svojim robovima cesto davali beli luk da bi ih odrzali u dobroj kondiciji. Beli luk je glavni sastojak starog tibetanskog leka ciji je recept zapisan pre vise od 2000 godina. Tokom istorije za vreme ratova u svim krajevima sveta, i kad god je vladala glad i nemastina, beli luk je bio znacajna namirnica i lek protiv mnogih bolesti. Crni hleb, beli luk i kiselo mleko jesu osnovne namirnice stogodisnjaka sa Kavkaza. Istrazivanja u Japanu jos pre dva veka potvrdila su pozitivan ucinak belog luka na beri-beri. Nasa narodna medicina takodje, veoma ceni ovu biljku tako da se cesto nalazi u sastavu mnogih melema i prirodnih lekova na biljnoj bazi. U nasem narodu postoji dosta verovanja vezana za ovu biljku a jedno od njih glasi: “Onaj ko svako jutro tokom cetrdeset dana pojede po jedan cen belog luka, moci ce i preko dana da vidi


Page 63 of 117

zvezde�. Danas savremena medicina naucnim istrazivanjima samo potvrdjuje sva ranija saznanja u vezi ove biljke do kojih je covecanstvo doslo kroz vekovna iskustva prenosena sa kolena na koleno. U apotekama sirom sveta na raspolaganju je veliki broj biljnih preparata na bazi belog luka, koji se primenjuju kao pomocna lekovita i preventivna sredstva.

STA SVE LEÄŒI BELI LUK? Na prvom mestu beli luk snizava krvni pritisak kao i nivo holesterola u krvi. Odmah iza toga, ova biljka je dokazan antibiotik, pa se veoma cesto upotrebljava za suzbijanje prehlade i gripa, a koristan je i kao preventiva protiv ovih bolesti. Redovnim konzumiranjem belog luka umanjuje se rizik od pojave raka, povecava imunitet i proizvodnja antitela u organizmu. Potvrdjeno je da deluje protiv celija tumora pa je korisno pomocno prirodno sredstvo za lecenje raka. Stiti krvne sudove i smanjuje rizik od srcanog i mozdanog udara. Verovali ili ne, beli luk cak otklanja umor, napetost, uznemirenost i popravlja raspolozenje, zahvaljujuci mineralu selenu koji se nalazi u ovoj biljci. Beli luk deluje protiv crevnih parazita, tako da osobe koje redovno konzumiraju ovu namirnicu tesko da mogu da obole od parazita u crevima. Lambrija (parazitarna bolest creva), uspesno se leci uz pomoc svezeg belog luka i to svega za nekoliko dana. Beli luk upotrebljen u malim kolicinama, kao dodatak jelima koja izazivaju gasove (pasulj, grasak‌), umanjuje nadimanje stomaka. Inace ova biljka je odlican antioksidans, usporava proces starenja i efikasno stiti od mnogih hronicnih oboljenja, katarakte, bronhitisa,

Parkinsonove bolesti. Interesantno je reci da bebe prilikom dojenja popiju vecu kolicinu mleka ukoliko je majka nesto pre dojenja konzumirala beli luk. Pri tom nece izazvati dodatne nezeljene grceve kod bebe. Ova informacija moze biti korisna majkama cije bebe imaju slabiji apetit i nedovoljno sisaju. Na samom pocetku gripa ili prehlade dobro je pojesti jedan ili dva cena belog luka. Ova biljka efikasno ubija bakterije, viruse i gljivice pa moze u startu spreciti dalji razvoj bolesti. Ukoliko do bolesti ipak dodje, opet ce pomoci beli luk jer je snazan antibiotik, olaksava iskasljavanje i izbacivanje sluzi. Beli luk poseduje lekovita svojstva kako


Page 64 of 117

u svezem, tako i u kuvanom obliku a vazno je znati da se protiv parazita, gljivica, virusa i bakterija preporucuje upotreba svezeg belog luka. U kuvanom obliku daje najbolje rezultate za zastitu krvnih sudova, protiv infarkta i tromboze, dok se ukiseljen beli luk preporucuje kao zastita od raka.

Limun je jedna od najkorisnijih namirnica na našem planetu. Limun štiti od tolikog broja bolesti, da ga s pravom možemo nazvati super-hranom. Limun je pun nutrijenata – sadrži bioflavonoide, pektin, folnu kiselinu, vitamini C, A, B1, B6, kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor, mangan. Povoljno deluje na rad jetre, creva, želuca, imunog, živčanog i kardiovaskularnog sistema. Ako redovno uyimate limun, možete sprečiti bolesti poput laringitisa, bronhitisa, gripe, prehlade, artritisa, visokog krvnog pritiska, bakterijskih infekcija, bubrežnih i žučnih kamenaca, a prema najnovijim istraživanjima i raka! Postoji puno načina da ovu namirnicu uvrstite u Vaš svakodnevni meni. Ipak, najjednostavniji način je svaki dan popiti 1-2 čaše mlake vode sa limunom. Voda sa limunom Čaša vode sa limunom odmah nakon buđenja ima iznenađujuće dobar učinak na zdravlje. Joga i ayurveda koriste ovaj postupak za stimulaciju varenja i eliminaciju ame (toksina) iz organizma. Međutim, voda sa limunom ima i mnoge druge dobrobiti za naše zdravlje.

19 razloga zbog kojih trebate svakodnevno popiti čašu vode sa limunom 1. Limun čisti jetru i stimulira njezin rad. 2. Prirodni je antiseptik i antioksidans. Sprečava gripu, prehladu i mnoge vrste infekcija. 3. Pomaže kod kolika i želudačnih tegoba.


Page 65 of 117

4. Limun je odlično sredstvo protiv peruti i masne kose. 5. Voda sa limunom pomaže probavi, jer je njezin sastav sličan želučanoj kiselini. 6. Limun potiče stvaranje enzima u jetri. 7. Voda sa limunom normalizira rad creva i olakšava njihovo pražnjenje. 8. Limun sprečava gingivitis i stomatitis. 9. Pomaže u snižavanju krvnog pritiska i povećava nivo dobrog (HDL) holesterola. 10. Limun alkalizira organizam. 11. Voda sa limunom razblažuje mokraćnu kiselinu, a time pomaže kod artritisa i gihta. 12. Limun pomaže eliminisati višak sluzi iz organizma. 13. Sprečava grčeve i bolove u mišićima. 14. Limun regulira rad metabolizma. 15. Štiti od stresa i depresije. 16. Smanjuje rizik od moždanog udara. 17. Sprečava nastanak bubrežnih i žučnih kamenaca. 18. Limun štiti od osteoporoze. 19. Voda sa limunom pomaže mršavljenju.

Saznajte više: http://www.alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/limun/#ixzz1XpAVch3U


Page 66 of 117

NAJMOĆNIJI LEKOVI I ELIKSIRI IZ PRIRODE MED, ORASI, SIRĆE I BELI LUK - LEČE SVE Odavno je poznato da je med najbolje sredstvo za uspavljivanje i da nam učvršćuje san

Najmoćniji lekovi koji postoje nalaze se svima nadohvat ruke - tvrdi Švajcarac dr Luis Dukar, a to su med, koštunjavi plodovi, sirće i beli luk. “Možete da potrošite gomilu novca na lekove i da vam ne bude bolje, a četiri potpuno prirodna sredstva, koja sam proučavao u raznim kombinacijama, leče sve” - kaže Dukar u knjizi “Prirodni lekovi - prirodni život”. Ovde ćemo vam preporučiti nekoliko vrlo jednostavnih recepata, koje možete pripremiti bez poteškoća i njihovim uzimanjem postići visoku delotvornost u organizmu. Med i jabukovo sirće Svojevremeno su u Americi napisane brojne knjige o gotovo čudotvornom delovanju jabukovog sirćeta na fizičko i psihičko stanje ljudi. Tamo je ono odavno u upotrebi, a dobija se od gnječenih jabuka koje se ostave da fermentišu u drvenim buradima, jer drvo pojačava prirodnu fermentaciju. Optimalna doza jabukovog sirćeta koju treba uzeti u toku dana je: rastvor dve kašike sirćeta u dva dl mlake, prethodno prokuvane vode, uz dodatak dve kašike meda. Uzimati dva do tri puta dnevno pre jela. Ovaj eliksir pomaže kod bolesti grla, neurednoj probavi, slaboj cirkulaciji i razmeni materija u organizmu. Preporučuje se i kod bolesti srca, bubrega i krvnih sudova. Prema nekim izvorima rastvor se dobro pokazao u lečenju noćnog mokrenja kod dece. Dokazano je i da ovako dobijeni ukusni sok snižava krvni pritisak i da je odličan saveznik u očuvanju vitke linije. U narodu se preporučuje i kod jake polenske kijavice i to uzimanjem pre doručka i pre spavanja. Odavno je poznato da je med najbolje sredstvo za uspavljivanje i da učvršćuje san. Ako neko noću ne može da zaspi ili ima lagan san i ne može posle buđenja da sklopi oči on mora da koristi med. Ako jedna kašika meda u toku večeri nije dovoljna za čvrst san, narodna medicina preporučuje sledeći recept: U manju čašu meda dodati tri kašike jabukovog sirćeta. Pola sata nakon toga san će doći. U slučaju veće uznemirenosti ili teže nesanice potrebno je uzeti još dve kašičice ove smese. Postupak ponoviti i u slučaju buđenja u toku noći. Ovakvo


Page 67 of 117

sredstvo bolje je i od najboljeg farmaceutskog preparata za uspavljivanje, jer ne nosi nikakve neželjene posledice. Tim američkih lekara, na čelu sa dr Polom Bragom iz Kalifornije, napisao je brojne preporuke sa savetima i receptima za korišćenje jabukovog sirćeta i meda. Jedan od njih je i recept protiv mršavosti: mršavim osobama nedostaju životne hemikalije “enzimi” i zato ne mogu da iskoriste hranu unetu u organizam. One treba da uzimaju rastvor od dve kašičice jabukovog sirćeta i punu kašičicu meda u čaši vode. Med i orasi

Orah je biljka čiji svi delovi imaju visoka biološka svojstva. To je jedinstven i najbolji predstavnik biljnog sveta. On je od davnina i u mnogim zemljama sveta poznat kao odlično lekovito sredstvo. A tek u kombinaciji sa medom, predstavlja izuzetan prirodni lek čija se lekovitost ne može uporediti ni sa najmoćnijim farmakološkim preparatima, jer njihova kombinacija obezbeđuje našem organizmu sve neophodne vitamine, mineralne materije, belančevine, masti, ugljene hidrate i još mnogo toga. IZLOŽBA MEDA NA VRAČARU

Srpsko pčelarsko društvo organizuje tradicionalnu jesenju prodajnu izložbu meda i pčelinjih proizvoda koja će se održati od 22. do 26. oktobra na vračarskom platou kod Hrama Svetog Save. Radno vreme štandova će biti od sedam do 19 časova. Na izložbi će biti prikupljene određene količine meda koje će biti podeljene u humanitarne svrhe. Kod anemije-Pripremiti smesu od pola kilograma livadskog meda, pola kilograma mlevenih oraha i jednog limuna. Sve se dobro izmeša i uzima svaka tri do četiri sata. Smesa je veoma dobra za oporavak anemičnih i iscrpljenih osoba. Za lečenje hipertenzije i nedostatka gvožđa - anemije, treba svakodnevno uzimati 100 grama oraha sa istom količinom meda, najmanje 45 dana. Med i orasi su veoma delotvorni i kod ishemije srca. Kašika meda sa tri-četiri oraha ne samo da je izvanredan delikates, već i sredstvo protiv glavobolje, nesanice, skleroze. Ista doza dovoljna je da se zaštitimo od povećane radijacije, tvrdi poznati američki lekar D. Gejl. Protiv impotencije pomaže od davnina oproban recept: mleveni orah pomešan sa medom u istoj proporciji. Uzimaju se dve kašike dva-tri puta na dan, pola sata posle jela. Da bi se postigli željeni efekti kura treba da traje najmanje od 20 do 30 dana. Zarastanje čira na želucu prolazi brzo i efikasno ako pola sata pre jela uzimate pet-šest kašičica dnevno orahovog mleka, koje ćete pripremiti na sledeći način: 20 grama samlevenih oraha preliti sa 100 grama tople prokuvane vode, dobro promućkati, procediti i dodati dve kašike meda. Med sa belim lukom

Sledeći recept obnavlja snagu organizma i veoma je dobar protiv astme i otežanog disanja: kilogram livadskog meda, sok od deset limunova i sok od deset glavica belog luka dobro izmešati i ostaviti da odstoji nedelju dana u zatvorenoj tegli. Pije se jednom dnevno po četiri kafene kašike puštajući da sok lagano curi kroz grlo. Treba ga piti redovno u periodu od dva


Page 68 of 117

meseca da bi se postigao željeni efekat. Protiv gripa, veoma je poznat narodni lek od meda i belog luka: očišćeni beli luk izgnječiti (napraviti kašu) i pomešati sa lipovim medom (poželjno) u odnosu 1:1. Uzimati po jednu kašiku rastvorenu u mlakoj vodi pre spavanja. Možda smo vas na neke recepte samo podsetili, a možda ste za neke i prvi put čuli. Svejedno je. Važno je da ne oklevate u njihovoj pripremi.


Page 69 of 117

BELI LUK PROTIV KOMARACA Kako da se otarasite komaraca zauvek

S lepim i toplim vremenom stigle su i dosadne napasti, komarci. Oni nam redovno upropaste boravak u prirodi u večernjim satima, a veoma često i unutar doma, jer se ušunjaju unutra svaki put kad smo malo nemarniji ostavljajući vrata otvorena. Iako postoje sredstva koja nas mogu zaštiti od upornih krvopija, često se dešava da ih nemamo u trenucima kad su nam najpotrebniji. Ipak, postoji način da se zaštitimo i u tim situacijama, pa vam neke stvari iz kuće mogu dobro poslužiti kako biste ih oterali što dalje od sebe.


Page 70 of 117

Ruzmarin i žalfija Ako ste odlučili da veče provedete u prirodi i da s prijateljima pravite roštilj, stavite na njega i jednu grančicu ruzmarina ili žalfije. Miris tih aromatičnih biljaka odbiće dosadne insekte, a u dvorištu stvoriti pravu mediteransku atmosferu.

Beli luk Pomešajte sok izgnječenog belog luka s pet puta većom količinom vode i taj rastvor sipajte u bočicu s raspršivačem. Pre upotrebe dobro ga promućkajte. Lagano poprskajte izložene delove tela i bićete zaštićeni od uboda komaraca pet ili šest sati.


Page 71 of 117

Cvet nevena Ukoliko odlučite da dvorište ukrasite cvetovima nevena, na taj način nećete dobiti samo lepše okruženje već i odličnu zaštitu protiv komaraca. Neven ispušta miris koji ih odbija, a isto tako je neprijatan i drugim letećim napastima. Takođe, kremom od nevena može umiriti kožu nakon uboda insekata.


Page 72 of 117

BELI LUK KAO LEK UNIVERZALNI LEK U PRIRODI POSTOJI A TO JE BELI LUK

Ako treba da izaberemo jednu biljku koja ima primat u narodnoj medicine onda je to svakako beli luk! Beli luk je opšte poznat narodni lek koji smo mi danas zapostavili, valjda zato što danas na svakom koraku imamo Apoteku! Dali su naši preci koristili beli luk? Svakako! Bio je obevezan na svakoj trpezi, dali i tu leži odgovor zašto su nekada ljudi bili zdraviji! Beli luk danas uglavnom koristimo kao začin jelima, ne kao lek. Tako što ga termički obradimo i ubijemo mu skoro sva lekovita svojstva. Najzdravije konzumiranje belog luka je u sirovom stanju. Jer tada sva lekovita svojstva ostaju za nas. Današnji čovek ne jede beli luk između ostalog jer mu ostaje zadah iz usta. To se lako može rešiti tako što se može sisati karamfilčić ili nakapati na jezik nekoliko kapi etarskog ulja nane ili eukaliptusa. To današnji ljudi ne znaju i zato im je lakše da popiju lek. Kao što znate skoro svaki lek može da izazove kontraindikacije, ali to nije slučaj sa lekovitim biljkama i sa belim lukom.


Page 73 of 117

Danas takođe vlada mišljenje da je dovoljno pojesti nekoliko češnjeva belog luka da bi se bolest prebolela. E pa dragi moji nije baš tako! Nekada su se ljudi mnogo zdravije hranili i živeli. Naravno i kvalitet tog belog luka je bio daleko veći! Danas je kvalitet života gori i plus imamo beli luk koji i nije baš nekog kvaliteta posebno ovaj koji stiže iz Kine! Zašto je sve dobar beli luk? Koristi se za jačanje imuniteta pred gripozni period, takođe ga koriste osobe koje imaju gljivična oboljenja, koristi se za jačanje i stimulaciju jetre. Možete ga konzumirati kada ste bolesni i zdravi idealan je za sve vrste oboljenja dali ona bila manja ili veća, kao što je slučaj sa rakom, leukemijom, herpesom, tumorima ili manjim upalama, grla, krajnika, ušiju. Evo jednog odličnog recepta kako možete da se rešite bola u uhu ili neke ušne infekcije.

Uzmete 3 glavice belog luka koje očistite od ljuspica. Zatim beli luk stavite u blender i dodate taman toliko maslinovog hladno ceđenog ulja koliko da prekrije luk. Sve to izblendujete. Ono što ćete dobiti je kaša od belog luka koja treba da odstoji dve nedelje u staklenoj tegli! Teglu treba da promešate bar tri puta dnevno i sve tako do četrnestog dana kada možete da iscedite kašu od belog luka. Iscedite to sve kroz belu pamučnu krpu ili sterilnu gazu! Ono što cete dobiti je ulje od belog luka. To možete koristiti kod upale uha, ili bilo kakve infekcije, polnog herpesa ili običnog herpesa. Samo treba da ga nanesete na mesto bolesti. Naprimer stari narodi kao što su Egipćani, stari Grci koristili su ga kao napitak. Oni su ga zvali eliksir zdravlja. Evo kako su ga konzumirali: od dve, tri glavice su pravili sok koji su mešali sa sokom og grožđa. To je bio napitak! Kada ste bolesni slobodno možete jesti i po dve ili tri glavice belog luka svakog dana. Kada ste bolesni idealno bi bilo da ne jedete ništa taj dan ili da budete na svežim ceđenim sokovima celog dana. Ionako niste gladni kada ste bolesni. Tako će sva energija koju bi inače koristili za varenje hrane ostati za vas jer vam je ona kada ste bolesni zaista potrebna! Beli luk možete koristiti i kao obloge na nogama kada imate temperaturu, sve što treba da uradite je da napravite kašu od njega i da ga stavite na tabane. Posle toga noge zamotate sa pamučnom krpom i preko čarape. Kod izbacivamja toksina koji su se skladištili ispod površine kože možete koristiti obloge od ricinusovog ulja sa kašom belog luka, ricinus ce probiti duboko u kožu, a beli luk će podstaknuti toksine da izađu na površinu. Mnogi su verovanja da kancerogena oboljenja i uopšte virusi i bakterije nevole miris belog luka i zato jednostavno isčezavaju pred njim. Imam utisak da kada bismo stajali na belom luku da bismo se izlečili! Tako moćna stvar je beli luk. Zašto ga onda izbegava konvencionalna medicina?


Page 74 of 117

Verovatno zato što tako neće zaraditi! Samo će biti u gubitku ukoliko doktori budu savetovali ljude da jedu više belog luka! Eto razloga zašto mi danas imamo ovoliko smrti svakodnevno u savremenom svetu! Ova planeta je postala od planete života, planeta smrti! Sve se to dešava jer ljudi žele da steknu materijalnu koristi i da vladaju nad ljudima. Zato mi treba da znamo da lek postoji u prirodi i u zdravim životnim navikama. Evo neka bude od sutra obavezno da pojedete bar 5 češnjeva belog luka.

Videćete koliko ćete živeti kvalitetnije! Sve sto nam treba za zdravlje imamo u prirodi. To je pre svega beli luk koji ima primat u lekovitim svojstvima! Beli luk deluje antivirusno, antibakteriski, fugicidno. Ako imate infekciju urinarnog trakta ili dobijete stomačni virus najbolja opcija za vas je da napravite sok od pomorandze u koji cete iscediti jednu glavicu belog luka. Ako nemate sok od pomorandze možete koristiti bilo koji sok od voća ili povrća s tim da sok bude ceđen. Ovo će delovati tako da će vas peći stomak, ali zato će ubiti sve viruse i bakterije, ukloniće upalu mokraćnih kanala. Lekari su navikli da za bubrežne infekcije koriste lekove bazirane na sumporu. Beli luk sadrži preko 80 različitih jedinjenja sumpora. U Prvom svetskom ratu koristili su lekove sa sumporom. Držali su kod sebe paket sa sumporom, i kada bi neko bio ranjen ili zadobio opekotine, oni su samo po tom delu tela posipali sumpor, pošto je on mineral koji deluje protiv infekcija.


Page 75 of 117

Recimo, Britanci su posle prvih šest meseci rata ostali bez sumpora, pa su razmišljali: „Koja biljka sadrži najviše sumpora?” I kao što sam rekao, u češnju belog luka nalazi se preko 80 vrsta sumpornih jedinjenja. Počeli su da gnječe beli luk na mahovini, pa da ga primenjuju na rane. Broj infekcija rana zadobijenih u bitkama smanjio se za 50% zbog belog luka. On je dao bolji učinak nego bilo kakav sumpor. Zato su vlasti uputile Engleze da u svojim dvorištima zasade beli luk, tako da su dobili velike zalihe. Bio je to zvaničan engleski način lečenja rana u Prvom svetskom ratu. Samo bi iseckali luk, stavili ga na mahovinu, prljavu mahovinu, i onda naneli na ranu. Nijednom nije bilo infekcija i rane su zaceljivane. Takva metoda se vekovima koristi. Jedini razlog što se danas ne koristi jeste taj što niko ne može da ostvari profit nad njim. Evo još jedne stavari u kojoj se koristi beli luk! Kad štetočine napadnu vašu baštu možete ih oterati tako što ćete napraviti napitak od belog luka sa ljutom paprikom. To možete uraditi tako što ćete pomešati beli luk i ljutu paprika u blender i dodati vode. Sve izblendovati i sadržaj presuti u prskalicu. Time naprskajte vašu baštu i nećete imati problema sa štetočinama. One ne vole ukus i miris belog luka i ljute paprike! Univerzalna odbrana za 21 vek je BELI LUK!


Page 76 of 117

BELI LUK - SREMUŠ Sremuš – Biljka koja donosi zdravlje

Kada se probude iz dubokog zimskog sna, veruje se da medvedi odmah traže divlji beli luk, u nekim našim krajevima poznatiji kao sremuš. To nimalo ne čudi ukoliko se u obzir uzmu sve prednosti ove biljke. U pitanju je samonikla biljka dugih, tamno zelenih listova, kojoj sezona upravo počinje i traje svega tridesetak dana. Zbog toga je pravo vreme da je na velika vrata uvedete u vašu ishranu. Ovaj divlji beli luk poznat je i pod nazivom crembuš, medveđi luk, allium ursinu… Bogat je vitaminom C i karotenom, ali i eteričnim uljem i drugim mineralnim materijama. Poznat je po svojim antioksidativnim dejstvima, utiče na jačanje imuniteta a čuven je i po tome što blagotvorno deluje na proces starenja. Trebalo bi ga koristiti u svežem stanju tokom celog meseca, najbolje svakodnevno. Odličan je kao dodatak salatama, ali i kuvanim jelima, pitama i projama. Preporučljivo je čak i dodavati ga u namaze i sendviče. Deluje kod sledećih stanja: snižavanje nivoa triglicerida i holesterola u krvi, snižavanje povišenog krvnog pritiska, poboljšanje cirkulacije, blagotvorno dejstvo na rad srca, antimikrobno dejstvo (prevencija i ubrzavanje lečenja infekcija), čišćenje organizma od štetnih materija (pušenje, alkohol….) Blagotvorno dejstvo pokazuje i kod arterioskleroze, gasrointestinalnih smetnji, bolesti disajnog sistema, hematoma i rana koje teško zaceljuju, ekcema, dermatitisa i naročito lišajeva.


Page 77 of 117

BELI LUK PROTIV PREHLADE 50 čenova luka protiv prehlade?

Beli luk će držati vampire podalje od vas a vrlo verovatno i vaše voljene. Međutim, da li supa od 50 čenova belog luka može da vas zaštiti od prehlade, gripa i norovirusa? Beli luk je dobio reputaciju razbijača virusa zahvaljujući sumpornom jedinjenju alicinu koji se u njemu nalazi a između ostalog efektno deluje protiv virusa koji prouzrokuje herpes. Alicin je takođe poznat po antibakterijskom i antigljivičnom dejstvu. Zbog svega navedenog, smatra se da konzumiranjem belog luka vi podižete imuni sistem. Ljudi najčešće pomešaju beli luk sa maslonovim uljem i razmažu ga po hlebu. Međutim, još uvek nije naučno dokazano da beli luk jača imuni sistem. Zbog toga su mišljenja istraživača podeljena. Prošlog marta je dokazano da se simptomi prehlade skraćuju kada se konzumira beli luk. Međutim ta studija nije do kraja sprovedena. Problem je u farmaceutskim kompanijama koje nisu zainteresovane za sprovođenje skupih i obimnih studija zato što beli luk niko ne može da patentira, spakuje i od njega profitira. Ukoliko bi se ispostavilo da je beli luk čudesni lek, svako bi ga mogao kupiti u marketu ili čak uzgajati. Bez obzira na sve, beli luk ima dugu i ponosnu tradiciju kao lek. Stari Egipćani su ga preporučivali za 22 bolesti. Graditelji piramida su ga jeli kako bi povećali izdržljivost i ostali zdravi i snažni.


Page 78 of 117

Stari Grci su beli luk preporučivali za sve, od lečenja infenkcija do problema sa plućima i krvotokom pa čak i za gubu i lečenje ujeda insekata. Rimljani su hranili svoje vojnike i mornare belim lukom kako bi bili izdržljiviji i aktivniji. Ali tek 1858. godine Luj Paster je otrkio da beli luk ubija bakterije. Prošlog juna, na Univerzitetu Florida sprovedena je studija čiji je rezultat bio zaključak da beli luk pojačava broj T ćelija u krvotoku. One igraju ključnu ulogu u ojačavanju našeg imunog sistema i borbi protiv virusa. Alicin, glavni sastojak belog luka, je odličan ubica kada dođe do infekcija. Alicin takođe čisti naše krvne sudove, poboljšava protok krvi i snižava holesterol. Naoružani svim ovim informacijama o dobrobitima belog luka, probajte da napravite i supu od 50 čenova. Supa od belog luka Potrebno za 4 tanjira: - 25 oljuštenih čenova belog luka - 25 neoljuštenih čenova belog luka - 2 glavice seckanog crnog luka - 2 supene kašike maslinovog ulja - 50g putera - 1,5 supena kašika timijana - 3,5 šolje povrća - pola šolje jogurta - pola šolje rendanog parmezana - 1 limun isečen na 4 komada Zagrejte rernu na 160-180°C. Stavite neočišćene čenove, pospite ih solju, biberom i maslinovim uljem, pokrijte pleh i stavite na 45 minuta u zagrejanu pećnicu. Potom ih ohladite i istisnite iz ljuske. Na niskoj temperaturi, u šerpi, otopite puter pa mu dodajte seckani crni luk i timijan i dinstajte ih dok luk ne dobije „staklast“ izgled. Dodajte pečeni i sirovi luk i kuvajte do 3 minuta. Dodajte povrće, pokrijte i krčkajte dok luk ne bude kašast – blizu 20 minuta. Izblendirajte supu da dobije ujednačen i gust izgled. Vratite supu u lonac, dodajte jogurt i nastavite da krčkate. Potom je sipajte u činije i pospite parmezanom. U svaku činiju iscedite po jedan komad limuna. Nakon pojedene supe, popijte čaj od nane kako biste „ubili“ miris belog luka.


Page 79 of 117

BELI LUK I NEPRIJATAN ZADAH Kako da se rešite zadaha belog luka

Osim što je mediteransku kuhinju, ali i domaću, teško zamisliti bez nezamenjivog ukusa belog luka, jedne od najzdravijih namirnica koju odlikuju antibakterijska, antivirusna i antioksidantna svojstva. Ali kako zbog njegovog specifičnog mirisa koji dolazi iz usta ne biste bili i „antipoželjni“ u društvu, isprobajte ove korisne savete. Peršun Ovaj zeleni začin vam je dostupan ne samo u vašoj kuhinji već i u restoranu jer se često koristi i za ukrašavanje raznih jela. Žvaćite ga odmah nakon konzumiranja luka kako biste, zahvaljujući moćnom osveživaču hlorofilu, kojim obiluje, neutralizovali nepoželjan dah. A ako ste kod kuće, slobodno stavite šaku listića peršuna u usta, a ako ga nemate, upotrebite začine poput anisa, nane ili karanfilića, koji će takođe ublažiti miris.


Page 80 of 117

Limunada ili kriška limuna Limunada će vam pomoći da otklonite zadah belog luka, ali samo ako u sebi sadrži pravi sok limuna. Gazirani sokovi vam u tome neće pomoći, tako da u restoranu radije naručite limunadu ili mineralnu vodu s nekoliko kriški limuna kako biste mogli da isisate njegov sok.

Topli čaj Prilikom uklanjanja jakog daha iz usta najviše pomaže zeleni čaj. Njime ćete isprati ulje iz belog luka koje se zadržalo na jeziku ili zubima. Ukoliko niste ljubitelj zelenog čaja, skoro jednako delotvoran je i onaj od nane, a ako ni on nije po vašem ukusu, uzmite bilo koju drugu vrstu čajnog napitka – oni neće biti toliko delotvorni kao navedeni, ali će vam barem malo pomoći u osvežavanju usne šupljine. Ništa bez pranja zuba Osim navedenih namirnica, nakon jela obavezno operite zube, očistite ih zubnim koncem i usnu šupljinu isperite vodicom za usta. Tek tada možete biti sigurni da je od belog luka ostalo samo ono što pozitivno deluje na vaše telo, dok je jedina negativna nuspojava – odvratan zadah – sigurno uništena!

Drugi Trikovi protiv zadaha od belog luka Beli luk smanjuje rizik od razvoja raka dojke, debelog creva, želuca, grla i kože. Koristan je za srce, a njegva tajna je u sulfidima kojima je bogat, piše "Huffington Post". Ipak, njegov upečatljiv i jak miris često nas navodi da ga i ne jedemo onoliko kolio bi trebalo. Otkrivamo vam trikove kako da se rešite oporog zadaha. Ne odričite se belog luka, ali brinite i o svom zadahu Postoje namirnice koje ublažavaju ili u potpunosti rešavaju problem. dakle, da se ne bi danima mučili sa neprijatnim ukusom belog luka, preporučujemo jabuke, suve šljive, breskvem, spanać, bosiljak i peršun. Ove namirnice su pravi lek za loš zadah posle jedenja belog luka. Istraživanja su pokazala da hrana bogata fenolom uklanja loš miris sumpornih jedinjenja u belom luku, pa za najbolji efekat treba kombinovati luk sa jednom od ovih namirnica. Takođe, prema novim istraživanjima, mleko je možda još efikasnije u uklanjanju mirisa pogotovo ako se pije pre ili tokom jedenja belog luka. Naime, voda u mleku ispira usta, a dodatna pomoć u uklanjanju lošeg mirisa je mlečna mast. Alternativa je zeleni čaj koji se


Page 81 of 117

može piti.

Način pripreme belog luka utiče na njegove vrednosti. Prednosti sulfida se ne mogu iskoristiti ukoliko je beli luk zgnječen i iseckan, a deset ili petnaest minuta nakon toga nije iskorišćen. Beli luk koji je kupljen iseckan nudi iste prednosti, ali onaj koji se isprži, gubi korisna svojstva.

Stvarno neverovatno

Šta sve leči beli luk Pored toga što se se koristi u skoro svim kuhinjama, ova začinska biljka jedan je od najboljih prirodnih lekova za mnoge bolesti

Treba probati.

Od davnina je poznato da je beli luk izuzetno dobar za zdravlje. U vremenima kad nam lekovi nisu bili dostupni kao danas, osim što je lečio grip i prehladu, koristio se i za rešavanje brojnih drugih zdravstvenih problema. Zahvaljujući antibakterijskom delovanju, ova


Page 82 of 117

namirnica i danas može da pomogne u rešavanju mnogih tegoba. Gubitak kose Beli luk poznat je i po svom izuzetnom dejstvu na oporavljanje vlasišta. Zato, ukoliko spadate u one koji gube kosu, nekoliko puta nedeljno glavu istrljajte uljem od belog luka ili samim belim lukom i pustite da deluje bar 15 minuta. Sirup protiv kašlja Beli luk deluje poput antibiotika pa, između ostalog, može pomoći i u borbi protiv kašlja. Sitno naseckana dva čena belog luka stavite u decilitar vruće vode, ostavite da odstoji nekoliko minuta pa dobijenu tečnost pijte kao čaj. Upala uva Beli luk pomaže i pri lečenju upale uva, a recept je veoma brz i jednostavan. U kašiku vrućeg maslinovog ulja stavite zgnječeni čen belog luka i pustite da odstoji sat vremena. Potom nekoliko kapi nakapajte u uvo. To radite dva puta dnevno. Nega kože Alicin, jedinjenje u belom luku, pomaže u omekšavanju kože čineći je glatkom. Dodajte malo zgnječenog belog luka u vašu masku za lice, držite je nekoliko minuta duže od predviđenog pa lice isperite mlakom vodom. Ovako ćete očistiti ten, a svež izgled biće rezultat ovog lakog postupka. Herpes Virusna infekcija na usnama dobro poznata kao herpes izuzetno je neprijatna pojava, ali je, na sreću, izlečiva. Na „groznicu“ stavite parčence belog luka i držite ga direktno na bolnom mestu oko 15 minuta. Za dobre rezultate postupak treba ponoviti pet puta tokom dana. Akne Jedna od prednosti belog luka svakako je njegovo povoljno delovanje na lepotu. Ranije su se njegovim sokom lečile akne i bubuljice. Dovoljno je zgnječiti dva čena i staviti ih na mesto upale - rezultat će biti vidljiv već nakon nekoliko minuta, kad će otok oko bubuljice splasnuti.


Page 83 of 117

Beli luk - lek budućnosti

Beli luk (allium sativum) poznat je kao hrana, ali i kao lek već više hiljada godina. Iz najstarijih spisa, spomenika i predanja vidi se da su ga koristili Feničani, Jevreji, Vavilonci, Persijanci, Stari Grci, Stari Rimljani, Egipćani, Kinezi i Indusi. O hranljivim i lekovitim svojstvima belog luka u prošlosti uglavnom se dosta zna pa su mu pridavane čak i magijske osobine u borbi protivm uroka, veštica, zlih čini i vampira. Beli luk je jednogodišnja zeljasta biljka sa lukovicom (korenom) u zemlji i stabljikom (sa listovima) visine do 1 m. U našim krajevima je dostupan za ishranu tokom cele godine. Korisni sastojci Ispitivanjima je ustanovljeno da beli luk sadrži oko 200 aktivnih materija, u koncentrovanom obliku, a da ih najviše ima u lukovici, mada se u ishrani koriste cvet, stabljika i listovi. Beli luk je bogat vitaminima i mineralima:                

adenozin alicin aminokiseline biljna vlakna biljne masti vitamin A vitamin B1 i B2 vitamin C gvožđe enzimi eterična ulja jod kalijum kalcijum selen sumpor


Page 84 of 117 

fosfor

Primena u ishrani Beli luk se koristi sirov, kuvan, kao dodatak jelima, ali i kao sredstvo za čuvanje hrane od kvarenja. Korišćenje Kinezi su još pre mnogo vekova spravljali mnoge lekove na bazi belog luka. U našoj narodnoj medicini beli luk se smatra univerzalnim lekom za mnoge bolesti. Beli luk se kao lek koristi sirov ili kuvan, ali i kao dodatak jelima. Pored toga, sok od belog luka se upotrebljava za spravljanje tinktura ili za spravljanje premaza ili obloga. Postoje tablete i kapsule belog luka pa ih mogu koristiti i osobe koje ne vole ukus i miris belog luka. Beli luk ima dezinfekciono, antibakterijsko i fungicidno dejstvo, tako da se njegovo delovanje upoređuje sa najboljim antibioticima. Treba voditi računa o tome da beli luk zajedno sa visokim dozama vitamina E, ginka, heparina, aspirina i trentala može izazvati neželjena dejstva, pa se onda treba konsultovati sa lekarom. Lekovito dejstvo Beli luk pomaže pri lečenju sledećih bolesti i tegoba:                      

akne alergijski rinitis apopleksija arteroskleroza astma bolesti srca i krvnih sudova bolesti usta i organa za disanje bronhitis, prehlade i grip glavobolja gljivične infekcije grčevi gubitak koncentracije depresija dečije gliste difterija dijabetes zatvor infekcije mokraćnih puteva impotencija infarkt kandida kašalj


Page 85 of 117                                    

kolera mnoge vrste raka moždani udar natečeni limfni čvorovi neplodnost nervoza nesvestica poremećaj metabolizma povišeni krvni pritisak poremećaj elastičnosti krvnih sudova povišeni nivo holesterola i triglicerida potištenost premor problemi sa vidom problemi sa varenjem problemi sa jetrom i želucem problemi sa žučnom kesom problemi sa nervima problemi sa pamćenjem problemi sa cirkulacijom proliv povećana perut i opadanja kose razdražljivost regulisanje šećera u krvi simptomi starenja skleroza smanjenje apetita sprečavanje ugrušavanja krvi stenokardija stabilisanje crevne flore tifus tromboza tuberkuloza herpes hronični umor čmičak

Obloge Obloge od belog luka povoljno deluju protiv čireva, otvorenih rana (posekotine i ogrebotine), bradavica, gljivičnih infekcija kože i mnogih kožnih bolesti. Zaključak Na osnovu najnovijih naučnih ispitivanja i svega navedenog, slobodno se može reći da je beli luk jedna od najlekovitijih biljaka. Beli luk povoljno deluje na kožu, organe za disanje, nerve, stomak, creva, krvne sudove i imuni sistem.


Page 86 of 117

BELI LUK KAO LEK Beli luk kao lek Verovatno je suvisno reci da je beli luk (Allium sativum) od davnina poznat kao vrlo mocan prirodni lek. Poznato je da su stari Egipcani, u vreme gradjenja piramida svojim robovima cesto davali beli luk da bi ih odrzali u dobroj kondiciji. Beli luk je glavni sastojak starog tibetanskog leka ciji je recept zapisan pre vise od 2000 godina. Tokom istorije za vreme ratova u svim krajevima sveta, i kad god je vladala glad i nemastina, beli luk je bio znacajna namirnica i lek protiv mnogih bolesti. Crni hleb, beli luk i kiselo mleko jesu osnovne namirnice stogodisnjaka sa Kavkaza. Istrazivanja u Japanu jos pre dva veka potvrdila su pozitivan ucinak belog luka na beri-beri. Nasa narodna medicina takodje, veoma ceni ovu biljku tako da se cesto nalazi u sastavu mnogih melema i prirodnih lekova na biljnoj bazi. U nasem narodu postoji dosta verovanja vezana za ovu biljku a jedno od njih glasi: "Onaj ko svako jutro tokom cetrdeset dana pojede po jedan cen belog luka, moci ce i preko dana da vidi zvezde". Danas savremena medicina naucnim istrazivanjima samo potvrdjuje sva ranija saznanja u vezi ove biljke do kojih je covecanstvo doslo kroz vekovna iskustva prenosena sa kolena na koleno. U apotekama sirom sveta na raspolaganju je veliki broj biljnih preparata na bazi belog luka, koji se primenjuju kao pomocna lekovita i preventivna sredstva.

Sta sve leci beli luk

Na prvom mestu beli luk snizava krvni pritisak kao i nivo holesterola u krvi. Odmah iza toga, ova biljka je dokazan antibiotik, pa se veoma cesto upotrebljava za suzbijanje prehlade i gripa, a koristan je i kao preventiva protiv ovih bolesti. Redovnim konzumiranjem belog luka umanjuje se rizik od pojave raka, povecava imunitet i proizvodnja antitela u organizmu. Potvrdjeno je da deluje protiv celija tumora pa je korisno pomocno prirodno sredstvo za lecenje raka. Stiti krvne sudove i smanjuje rizik od srcanog i mozdanog udara. Verovali ili ne, beli luk cak otklanja umor, napetost, uznemirenost i popravlja raspolozenje, zahvaljujuci mineralu selenu koji se nalazi u ovoj biljci. Beli luk deluje protiv crevnih parazita, tako da osobe koje redovno konzumiraju ovu namirnicu tesko da mogu da obole od parazita u crevima. Lambrija (parazitarna bolest creva), uspesno se leci uz pomoc svezeg belog luka i to svega za nekoliko dana. On je takodje, veoma mocan borac protiv gljivicnih infekcija.


Page 87 of 117

Beli luk upotrebljen u malim kolicinama, kao dodatak jelima koja izazivaju gasove (pasulj, grasak...), umanjuje nadimanje stomaka. Inace ova biljka je odlican antioksidans, usporava proces starenja i efikasno stiti od mnogih hronicnih oboljenja, katarakte, bronhitisa, Parkinsonove bolesti. Interesantno je reci da bebe prilikom dojenja popiju vecu kolicinu mleka ukoliko je majka nesto pre dojenja konzumirala beli luk. Pri tom nece izazvati dodatne nezeljene grceve kod bebe. Ova informacija moze biti korisna majkama cije bebe imaju slabiji apetit i nedovoljno sisaju. Na samom pocetku gripa ili prehlade dobro je pojesti jedan ili dva cena belog luka. Ova biljka efikasno ubija bakterije, viruse i gljivice pa moze u startu spreciti dalji razvoj bolesti. Ukoliko do bolesti ipak dodje, opet ce pomoci beli luk jer je snazan antibiotik, olaksava iskasljavanje i izbacivanje sluzi. Beli luk poseduje lekovita svojstva kako u svezem, tako i u kuvanom obliku a vazno je znati da se protiv parazita, gljivica, virusa i bakterija preporucuje upotreba svezeg belog luka. U kuvanom obliku daje najbolje rezultate za zastitu krvnih sudova, protiv infarkta i tromboze, dok se ukiseljen beli luk preporucuje kao zastita od raka.

Beli luk, limun i med protiv starenja Priprema: Sitno samleti 10 glavica belog luka pa dobro pomesati sa 1 kg meda i sokom od 10 limuna. Nasuti u staklenu posudu, poklopiti i ostaviti da odstoji 8-10 dana. Nakon toga dva puta dnevno, pre obroka, uzimati po jednu kasiku mesavine. Ova mesavina belog luka, limuna i meda usporava proces starenja organizma.


Page 88 of 117

Beli luk bolje leči trovanje hranom nego antibiotici Dialil sulfid, jedan od glavnih sastojaka belog luka, štiti telo od trovanja hranom stvaranjem zaštitnog sloja, a ima jače dejstvo od eritromicina i ciprofloksacina. Ključni sastojak belog luka dialil sulfid 100 puta je jači u borbi protiv trovanja hranom nego antibiotici, otkrilo je istraživanje Instituta u Vašingtonu.

Dialil sulfid stvara zaštitni sloj u želucu koji bakterije teško mogu da unište. Ne samo da je jači od antibiotika eritromicina i ciprofloksacina, beli luk deluje odmah, potvrdilo je istraživanje.

Kampilobakterija jedna je od najučestalijih bakterija koje izazivaju trovanje hranom u svetu. Simptomi su proliv, grčevi, bol u želucu i visoka temperatura. Ova bakterija izaziva u gotovo trećini slučajeva izaziva paralizu.

- Infekcije se najčešće pojavljuju kad jedemo nedovoljno pečeno meso ili hranu koja se pripremala na nečistoj površini. Rezultati istraživanja pokazali su da spojevi iz belog luka mogu da smanje širenje bakterije koja izaziva trovanje - objasnio je voditelj istraživanja doktor Majkl Konkel.


Page 89 of 117

Ipak, to ne znači da je dobro jesti beli luk u velikim količinama i obavezno se konsultovati sa lekarom.

Beli luk protiv bradavica Bradavice uzrokuju virusi koji inficiraju gornji sloj kože. Ako ne želite da upotrebljavate konvencionalne medicinske lekove za njihovo uklanjanje, predlažemo da isprobate biljke i homeopatske preparate. Većina bradavica ne izaziva bolove, ali mogu da se upale i svrbe Većina bradavica ne izaziva bolove, ali mogu da se upale i svrbe. Takođe, mogu da se pojave na skoro svim delovima tela, uključujući i noge, ruke, usne, tabane ili genitalije. Ako se već duže mučite s bradavicama, predlažemo da isprobate vitamine, homeopatske pripravke i bilje.

Zeleni čaj Ispijanje ovog lekovitog napitka pomaže u uklanjanju bradavica. Naime, zeleni čaj sadrži antioksidanse koji jačaju imunitet. Dobro rešenje može da bude i ekstrakt zelenog čaja koji možete da koristite kao dodatak ishrani. Preporučena doza za jačanje imuniteta je 2500 - 500 mg dnevno.

Beli luk Ako pokrijete bradavicu belim lukom, ona će se brzo natopiti njegovim uljem, poznatim antibiotskim, antivirusnim i protivgljivičnim sredstvom. Komadić belog luka možete da obmotate preko bradavice pre spavanja, i da ga menjate svako veče. Ovaj način lečenja može da potraje nekoliko nedelja. Bradavica će na kraju da poprimi tamnu boju i otpašće.

Vitamin A Za spoljašnje bradavice na genitalijama, vitamin A se pokazao kao veoma delotvoran. Uzimajte ga dva puta dnevno, a možete da ga koristite zajedno s drugim pripravcima kao što je tinktura ehinacee. Ova kombinacija će vas zauvek osloboditi dosadnih bradavica.

http://zena.blic.rs/tag/428/beli-luk


Page 90 of 117

UNIVERZALNI LEK U PRIRODI POSTOJI A TO JE BELI LUK

Ako treba da izaberemo jednu biljku koja ima primat u narodnoj medicine onda je to svakako beli luk! Beli luk je opšte poznat narodni lek koji smo mi danas zapostavili, valjda zato što danas na svakom koraku imamo Apoteku! Dali su naši preci koristili beli luk? Svakako! Bio je obevezan na svakoj trpezi, dali i tu leži odgovor zašto su nekada ljudi bili zdraviji! Beli luk danas uglavnom koristimo kao začin jelima, ne kao lek. Tako što ga termički obradimo i ubijemo mu skoro sva lekovita svojstva. Najzdravije konzumiranje belog luka je u sirovom stanju. Jer tada sva lekovita svojstva ostaju za nas.


Page 91 of 117

Današnji čovek ne jede beli luk između ostalog jer mu ostaje zadah iz usta. To se lako može rešiti tako što se može sisati karamfilčić ili nakapati na jezik nekoliko kapi etarskog ulja nane ili eukaliptusa. To današnji ljudi ne znaju i zato im je lakše da popiju lek. Kao što znate skoro svaki lek može da izazove kontraindikacije, ali to nije slučaj sa lekovitim biljkama i sa belim lukom. Danas takođe vlada mišljenje da je dovoljno pojesti nekoliko češnjeva belog luka da bi se bolest prebolela. E pa dragi moji nije baš tako! Nekada su se ljudi mnogo zdravije hranili i živeli. Naravno i kvalitet tog belog luka je bio daleko veći! Danas je kvalitet života gori i plus imamo beli luk koji i nije baš nekog kvaliteta posebno ovaj koji stiže iz Kine! Zašto je sve dobar beli luk? Koristi se za jačanje imuniteta pred gripozni period, takođe ga koriste osobe koje imaju gljivična oboljenja, koristi se za jačanje i stimulaciju jetre. Možete ga konzumirati kada ste bolesni i zdravi idealan je za sve vrste oboljenja dali ona bila manja ili veća, kao što je slučaj sa rakom, leukemijom, herpesom, tumorima ili manjim upalama, grla, krajnika, ušiju. Evo jednog odličnog recepta kako možete da se rešite bola u uhu ili neke ušne infekcije.

Uzmete 3 glavice belog luka koje očistite od ljuspica. Zatim beli luk stavite u blender i dodate taman toliko maslinovog hladno ceđenog ulja koliko da prekrije luk. Sve to izblendujete. Ono što ćete dobiti je kaša od belog luka koja treba da odstoji dve nedelje u staklenoj tegli! Teglu treba da promešate bar tri puta dnevno i sve tako do četrnestog dana kada možete da iscedite kašu od belog luka. Iscedite to sve kroz belu pamučnu krpu ili sterilnu gazu! Ono što cete dobiti je ulje od belog luka. To možete koristiti kod upale uha, ili bilo kakve infekcije, polnog herpesa ili običnog herpesa. Samo treba da ga nanesete na mesto bolesti. Naprimer stari narodi kao što su Egipćani, stari Grci koristili su ga kao napitak. Oni su ga zvali eliksir zdravlja. Evo kako su ga konzumirali: od dve, tri glavice su pravili sok koji su mešali sa sokom og grožđa. To je bio napitak! Kada ste bolesni slobodno možete jesti i po dve ili tri glavice belog luka svakog dana. Kada ste bolesni idealno bi bilo da ne jedete ništa taj dan ili da budete na svežim ceđenim sokovima celog dana. Ionako niste gladni kada ste bolesni. Tako će sva energija koju bi inače koristili za varenje hrane ostati za vas jer vam je ona kada ste bolesni zaista potrebna! Beli luk možete koristiti i kao obloge na nogama kada imate temperaturu, sve što treba da uradite je da napravite kašu od njega i da ga stavite na tabane. Posle toga noge zamotate sa pamučnom krpom i preko čarape.


Page 92 of 117

Kod izbacivamja toksina koji su se skladištili ispod površine kože možete koristiti obloge od ricinusovog ulja sa kašom belog luka, ricinus ce probiti duboko u kožu, a beli luk će podstaknuti toksine da izađu na površinu. Mnogi su verovanja da kancerogena oboljenja i uopšte virusi i bakterije nevole miris belog luka i zato jednostavno isčezavaju pred njim. Imam utisak da kada bismo stajali na belom luku da bismo se izlečili! Tako moćna stvar je beli luk. Zašto ga onda izbegava konvencionalna medicina?

Verovatno zato što tako neće zaraditi! Samo će biti u gubitku ukoliko doktori budu savetovali ljude da jedu više belog luka! Eto razloga zašto mi danas imamo ovoliko smrti svakodnevno u savremenom svetu! Ova planeta je postala od planete života, planeta smrti! Sve se to dešava jer ljudi žele da steknu materijalnu koristi i da vladaju nad ljudima. Zato mi treba da znamo da lek postoji u prirodi i u zdravim životnim navikama. Evo neka bude od sutra obavezno da pojedete bar 5 češnjeva belog luka.

Videćete koliko ćete živeti kvalitetnije! Sve sto nam treba za zdravlje imamo u prirodi. To je pre svega beli luk koji ima primat u lekovitim svojstvima! Beli luk deluje antivirusno, antibakteriski, fugicidno. Ako imate infekciju urinarnog trakta ili dobijete stomačni virus najbolja opcija za vas je da napravite sok od pomorandze u koji cete iscediti jednu glavicu belog luka.


Page 93 of 117

Ako nemate sok od pomorandze možete koristiti bilo koji sok od voća ili povrća s tim da sok bude ceđen. Ovo će delovati tako da će vas peći stomak, ali zato će ubiti sve viruse i bakterije, ukloniće upalu mokraćnih kanala. Lekari su navikli da za bubrežne infekcije koriste lekove bazirane na sumporu. Beli luk sadrži preko 80 različitih jedinjenja sumpora. U Prvom svetskom ratu koristili su lekove sa sumporom. Držali su kod sebe paket sa sumporom, i kada bi neko bio ranjen ili zadobio opekotine, oni su samo po tom delu tela posipali sumpor, pošto je on mineral koji deluje protiv infekcija. Recimo, Britanci su posle prvih šest meseci rata ostali bez sumpora, pa su razmišljali: „Koja biljka sadrži najviše sumpora?” I kao što sam rekao, u češnju belog luka nalazi se preko 80 vrsta sumpornih jedinjenja. Počeli su da gnječe beli luk na mahovini, pa da ga primenjuju na rane. Broj infekcija rana zadobijenih u bitkama smanjio se za 50% zbog belog luka. On je dao bolji učinak nego bilo kakav sumpor. Zato su vlasti uputile Engleze da u svojim dvorištima zasade beli luk, tako da su dobili velike zalihe. Bio je to zvaničan engleski način lečenja rana u Prvom svetskom ratu. Samo bi iseckali luk, stavili ga na mahovinu, prljavu mahovinu, i onda naneli na ranu. Nijednom nije bilo infekcija i rane su zaceljivane. Takva metoda se vekovima koristi. Jedini razlog što se danas ne koristi jeste taj što niko ne može da ostvari profit nad njim. Evo još jedne stavari u kojoj se koristi beli luk! Kad štetočine napadnu vašu baštu možete ih oterati tako što ćete napraviti napitak od belog luka sa ljutom paprikom. To možete uraditi tako što ćete pomešati beli luk i ljutu paprika u blender i dodati vode. Sve izblendovati i sadržaj presuti u prskalicu. Time naprskajte vašu baštu i nećete imati problema sa štetočinama. One ne vole ukus i miris belog luka i ljute paprike! Univerzalna odbrana za 21 vek je BELI LUK!

Nikola Marković


Page 94 of 117

Češnjak pokazuje 100 puta učinkovitiju djelotvornost u odnosu na antibiotike

Prevent Disease Prema značajnom otkriću Državnog Sveučilišta Washington djelovanje češnjaka na bolest izazvanu bakterijom općenito prisutnom u pokvarenoj hrani, bilo je 100 puta učinkovitije u usporedbi s djelovanjem dva popularna antibiotika. Ovaj rad je nedavno publiciran u časopisu Journal of Antimicrobial Chemotherapy kao follow-up prethodnom istraživanju objavljenom u Applied and Enivironmental Microbiology, a koje u zaključku iznosi dokaze o učinkovitosti koncentrata češnjaka u inhibiciji rasta bakterije Campylobacter jejuni.


Page 95 of 117

Češnjak je najvjerovatnije najmoćnija hrana koja dolazi iz prirode. Jedan je od razloga uslijed kojih ljudi koji su usvojili mediteranski način prehrane žive dugo i zdravo. Češnjak također ima i vrlo važnu ulogu u istraživačkim laboratorijima. “Ovaj rad smatram vrlo uzbudljivim jer ukazuje da ovaj sastojak posjeduje potencijal za smanjenje broja bakterija – uzročnika bolesti u okružju i u našem lancu opskrbe hranom” kazao je Xiaonan Lu, istraživač s doktoratom i autor članka. U nizu zadnjih otkrića jedno od najinteresantnijih je da češnjak povisuje ukupan nivo antioksidansa u tijelu. Stručno nazvan Allium sativa, češnjak je tijekom povijesti postao čuven zbog svoje sposobnosti u obrani od virusa i bakterija. Godine 1858. Louis Pasteur zapisao je da bakterija ugine nakon što je bila tretirana češnjakom. Još od srednjeg vijeka, češnjak se koristio za liječenje rana, bilo u komadu ili usitnjen aplicirao se direktno na rane da bi inhibirao širenje infekcije. Rusi smatraju češnjak “ruskim penicilinom”.

Osim alicina i dialil sulfida, češnjak također sadrži vitamin C, B6, selen, magnezij, kalij, kalcij, magnezij i flavonoide. “Ovo je prvi korak u razvijanju ili smišljanju novih strategija pri intervencijama” rekao je Michael Konkel, koaoutor koji je sudjelovao u istraživanju bakterije Campylobacter jejuni tijekom 25 godina. “Campylobacter je upravo najčešći bakterijski uzrok kod bolesti trovanja hranom uAmerici, a vjerovatno i u svijetu” kazao je Konkel. Prema izvješćima američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti od toga godišnje oboli oko 2.4 miliona Amerikanaca, a simptomi koji se pri tom javljaju uključuju dijareju, grčeve, abdominalne bolove i visoku temperaturu. Smatra se da ova bakterija također trigerira nastanak skoro jedne trećine slučajeva GuilliainBarrovog sindroma – vrlo rijetkog poremećaja kojeg karaktarizira paraliza određenih dijelova tijela.


Page 96 of 117

Dialil disulfid je organosumporski sastojak koji potječe iz češnjaka i nekoliko drugih biljaka roda Allium. On nastaje tijekom raspada alicina koji se oslobađa nakon gnječenja češnjaka.

Zbog gnječenja češnjaka stvara se alicin pri čijem se raspadanju stvara dialil disulfid. Lu i njegovi suradnici istraživali su sposobnost dialil sulfida da ubije bakteriju zaštićenu vrlo tankim biofilmom koji ju čini 1000 puta rezistentnijom na antibiotike u odnosu na slobodno plutajuću bakterijsku stanicu. Otkrili su da dialil sulfid može jednostavno penetrirati kroz zaštitni biofilm, te ubiti bakterijsku stanicu uz pomoć enzima koji sadrži sumpor, nakon što se izmijeni funkcija enzima, te on učinkovito uništi stanični metabolizam. Istraživači su otkrili da je dialil sulfid bio oko 100 puta učinkovitiji od dva antibiotika eritromicina i ciprofloksacina, te bi uglavnom djelovao unutar određenog vremenskog isječka. Dva prethodno navedena rada publicirana od strane Lua i njegovih kolege sa Državnog Sveučilišta Washington u časopisima Applied and Environmental Microbiology and Analiytical Chemistry otkrivaju da dialil sulfid i drugi organosumporni sastojci učinkovito ubijaju važne patogene koji kontaminiraju hranu, kao što su Listeria monocytogenes i Echerichia coli O157.H7. “Dialil sulfid može se koristiti za reduciranje nivoa Campylobactera u prostoru (okolišu), te za čišćenje opreme za procesuiranje industrijske hrane, obzirom da je bakterija pronađena u biofilmu u oba slučaja”, kazao je Konkel. “Dialil sulfid može doprinijeti da hrana bude sigurnija za konzumiranje” kazala je Barbara Rosco, koaaoutorica u sve tri zadnje publikacije i Luova savjetnica pri njegovu doktratu iz područja znanosti o hrani. “Može se koristiti za čišćenje površna na kojima se priprema hrana,


Page 97 of 117

te kao konzervans za pakiranu hranu kao što su salate od krumpira i tijesta, salata od kupusa, te za osjetljive vrste mesa.” “To ne bi samo produljilo rok uporabe nego bi također reduciralo rast potencijalno opasanih bakterija” kazala je. Prirodan sastojak mogao bi se izvući iz češnjaka bez uporabe štetnih kemikalija koje bi razorno djeovale na njegove ljekovite sposobnosti. Ironično, veliki broj znanstvenika misli da su antibiotici samo jedan od čimbenika koji doprinose intestinalnoj (crijevnoj) blokadi u male djece.


Page 98 of 117

3. ORASI


Page 99 of 117

Orasi

Istraživanja pokazuju da skidaju holesterol bolje nego ijedna tableta. Može li konzumacija oraha biti ključ zdravog srca? Novo istraživanje pokazuje da konzumacija šake oraha pruža trenutačnu zaštitu od srčanih bolesti. Redovito uzimanje pružilo bi trajnu zaštitu Naučnici su uočili značajno poboljšanje nivoa holesterola i fleksibilnosti krvnih žila, što pomaže dobrom protoku krvi, samo četiri sata nakon što su ljudi konzumirali orahe ili orahovo ulje. Istraživanje pokazuje da bi redovna konzumacija dugoročno štitila od kardiovaskularnih bolesti. ‘I samo jedna šaka oraha ili orahovog ulja četiri dana u sedmici može značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti’, rekla je dr. Penny Kris-Etherton, profesorica nutricionizma na Penn State Universityju u Pennsylvaniji. Ovo istraživanje je prvo identificiralo koji dio oraha pruža najveću zdravstvenu korist. I samo jedna konzumacija triju kašika (51 g) orahovog ulja popravlja stanje krvnih žila već nakon četiri sata. Ulje oraha se pokazalo posebno dobrim za očuvanje funkcije endotelijalnih ćelija. Riječ je o ćelijama koje oblažu krvne žile i igraju važnu ulogu u njihovoj fleksibilnosti. Orasi sadrže omega-3 masne kiseline, biljne sterole i vitamin E, a sve navedeno snižava holesterol i štiti krvne žile.


Page 100 of 117

4. LJUTA PAPRIKA


Page 101 of 117

LJUTA PAPRIKA PROTIV RAKA PROSTATE I LEUKEMIJE

Tako treba da izdržite nekoliko minuta. Možda ćete početi da kijate i biće vam teško, ali će vam zaista veoma pomoći. Ono što ljutu papriku svrstava među najbolje lekovite biljke je to što je ona u stanju da uradi neverovatne stvari za kratko vreme. U savremenom svetu je retkost sresti čoveka koji nije bolestan. Da krenemo od najobičnijih simptoma kao što su glavobolja, umor, nesanica, problemi niskog ili visokog pritiska. Ovo su samo upozorenja koja će kasnije ukoliko čovek ignoriše prerasti u teža oboljenja. Hajde prvo da analiziramo glavobolju i da kažemo zašto ona nastaje i kako lako može da se reši. Glavobolja može da nastane iz nekoliko razloga, navešćemo neke od njih: Nedovoljna naspavanost, prethodna alkoholisanost, loša cirkulacija, dehidratacija. Rešenje problema neispavanosti je jednostavno, ono sto treba da uradimo je da legnemo na vreme to znači bar do 22 h. Zasto je to bitno? Jer se tada luče hormoni koji pomazu da se mi kvalitetno odmorimo i pripremimo za sledeći dan. Kada legnete na vreme sigurno nećete biti umorni niti


Page 102 of 117

će vas boleti glava zbog neispavanosti. Sto se tiče alkoholisanosti i uopšte alkohola znamo da i minimalna količina može da bude štetna. Samo dva pića nedeljno povećavaju rizik od malignih oboljenja. Još jedan problem smo rešili ako nebudemo konzumirali alkohol jer znamo da je alkohol diuretik ( izvlači vodu iz tela ). Na osnovu toga moze doći do glavobolje ili bola. Problem bola može nastati kod loše cirkulacije što je čest slučaj sa ljudima koji se hrane pretežno životinskim namirnicama.

Znamo da masnoća iz životinskih namirnica zakrečava krvne žile i tako da krv ne može normalno da cirkuliše kroz organizam do organa. Tako tu nastaje u prvom mahu bol, a kasnije može doći i do tromba ili nekog malignog oboljenja. Ljudi često znaju da ignorišu upozorenja, sto na kraju dovodi do kasnog otkrića bolesti, što svakako otežava izlečenje. Moramo zapaziti da je dehidratacija čest slučaj kod savremenog čoveka. Savremeni čovek skoro da ne pije vodu. Uglavnom konzumira kafu, gazirane napitke, čajeve, sokove. Moramo da kazemo da 2/3 čoveka čini voda. Voda je jedan od najbitnijih faktora i bez nje svakako ne mozemo živeti. To lako možemo rešiti tako što ćemo piti 2 litra vode dnevno. Već posle nekoliko sati ćete osetiti olakšanje, ceo organizam će početi bolje da radi i rešićete problem dehidratacije. Imaćete bolju stolicu, poboljšaćete funkcije organa, jednostanvo bićete zdraviji. Vidite jednostavno sa nekoliko stavari možete doneti mnogo dobra za sebe i svoje telo. Nećete morati da pijete lekove za bolove i da svaki čas trčite u apoteku. Jedan autor je rekao da je prava sramota biti bolestan u 21 veku. To je tačno, medicina je toliko napredovala da je sramota biti bolestan. Naravno postoje slučajevi kada čovek toliko uništi svoje zdravlje da mora da počne da uzima i lekovito bilje koje može mnogo da mu pomogne.


Page 103 of 117

Jedna od najboljih biljki, a svakako najbolja za cirkulaciju, zaustavljanje krvarenja, otkanjanje bola je sigurno ljuta paprika. Sada se postavlja pitanje, koju ljutu papriku i u kolikoj meri treba konzumirati. Navešćemo neke od vrsta ljutih paprika koje mozete konzumirati: Habanero, Piri Piri, Cayenne ili neku jačine bar do 100. 000 H.U. (heat unit – jedinica jačine). Mozete kupiti domaću ali one obično nisu ljuće od 40.000 H.U. što neće biti dovoljno da se pokrene organizam koji je u teškom stanju. Dnevna doza ljute paprika za početak treba da bude 3 čajne kašičice sve do 6 kašičica dnevno. Ljuta paprika takodje zaustavlja krvarenje, ono što treba da uradite kada se posečete je da mlevenu ljutu paprika stavite na ranu i ubrzo će krvarenje biti zaustavljeno. Ukoliko imate problem sa sinusima, takođe možete koristiti ljutu papriku. Šta treba uraditi? Treba se inhalirati sa alevom paprikom što ljućom. Videćete kako će vam biti bolje posle prve terapije. Kako ćete to uraditi? Skuvajte vodu i dodajte 1 kašičicu tucane ljute paprike, onda se nagnite na šerpu i pokrite se peškirom.


Page 104 of 117

Tako treba da izdržite nekoliko minuta. Možda ćete početi da kijate i biće vam teško, ali će vam zaista veoma pomoći. Ono što ljutu papriku svrstava među najbolje lekovite biljke je to što je ona u stanju da uradi neverovatne stvari za kratko vreme. Čak se dešavalo da čovek koji doživi srčani udar bude oživljen zahvaljujući ljutoj paprici. Koja je to hemiska supstanca koja ljutu papriku čini najboljim sretstvom za cirkulaciju? To je alkaloid Kapsaicin. Nemački farmakolog, Rudolf Buchheim, 1873, i mađarski doktor, Endre Hőgyes ustanovili su da „kapscisol” (delimično čist kapsaicin), izaziva gorući osećaj kada dodje u kontakt sa mukoznim membranama, kao i da podstiče lučenje želudačnog soka. Kapsaicin je najzastupljeniji kapsaicinoid u ljutim paprikama. Sledeći po zastupljenosti je dihidrokapsaicin. Uporedjujući ova dva jedinjenja sa ostalim kapsaicinoidima (nordihifrokacpaicin, homodihidrokapsaicin i homokapsaicin), dobija se vrlo čudan rezultat, naime, kapsaicin i dihidroksikapsaicin su duplo potentniji u reagovanju sa nervima,kada se koristi rastvor u kom je koncentracija kapsacinoida ista kao i u paprikama (razblažen rastvor), medjutim, ukoliko koristimo jako koncentrovan rastvor kapsaicinoida svaki od navedenih kapsaicinoida je podjednako potentan. Kapsaicin se najverovatnije sintetiše u interlokularnim septama ljutih papričica. Polazne supstance za sintezu kapsaicina su dve amino kiseline, fenilalanin i valin. Fenilalanin se transformiše u vanililamin, u putu fenil propanoida, a valin se transformiše u 8metil-nonensku kiselinu, koja uz pomoć kapsaicin sintetaze sa vanililaminom gradi kapsaicin.


Page 105 of 117

Američka asocijacija za istraživanje raka, sprovela je istarživanje u kome je dokazano da kapsaicin može da uništi ćelije raka prostate, indukujući apoptozu (ćelijsku smrt). Istraživanja su obavljena na ljudskom tumoru prostate, koji je uzgajan u miševima, i pokazalo se da su se tumori tretirani kapsaicinom smanjili za petinu, u poredjenju sa onim koji nisu tretirani nikakvim sredstvom. Takodje, istraživanja Notingemskog Univerziteta, pokazuju da kapsaicin izaziva apoptozu humanih ćelija raka pluća. Postoje istaživanja u Japanu i Kini, čiji rezultati ukazuju na to da kapsaicin deluje kao inhibitor rasta ćelija koje su odgovorne za nastanak leukemije. Takođe možemo da kažemo da ljuta paprika potstiče creva da se prazne tako da se preporučuje ljudima koji imaju problema sa zatvorom. Da rezimiramo, ako imate problema sa zdravljem svakako vam savetujem da počnete da jedete ljutu papriku. Ona će vam pomoći da u kratkom vremenskom period imate vrhunske rezultate. Postoji jos mnogo stvari kod kojih možete koristiti ljutu papriku, ali ovo su samo neki od njih. Saznajte istinu i istina će vas osloboditi!

Nikola Marković


Page 106 of 117

5. SODA BIKARBONA


Page 107 of 117

SODA BIKARBONA – Najveći neprijatelj farmaceutske industrije

Rak je kiselina, posebno mliječna kiselina koja je otpadni produkt gljivica i plijesni i živi u okruženju s vrlo malo kisika. Ukoliko se do kancerogenih stanica dovede što više molekula kisika one ugibaju. Soda bikarbona, neprijatelj svake farmaceutske industrije.

Snažno će se opirati ideji da nešto tako jefino kao što je natrijev bikarbonat može nadmašiti najskuplje farmaceutike. Postoje uvjerljivi dokazi i mnoštvo podržavajućih teorija koje upućuju na to da bi natrijev bikarbonat trebao biti primarni i univerzalni medikament za široki raspon različitih oboljenja, uključujući rak i dijabetes, kojeg bi u lječilišni postupak trebali uključiti svi terapeuti i medicinski stručnjaci za veliki broj bolesti današnjice. Kad se radi o natrijevom bikarbonatu to je dobro proučena i shvaćena tvar. Već se desetljećima nalazi u širokoj upotrebi, čak i od strane onkologa koji ne bi željeli da njihovi pacijenti prebrzo umru zbog prevelike toksičnosti konvencionalnih tretmana. Natrijev se bikarbonat rutinski primjenjuje kako bi se spriječilo da toksičnost kemoterapeutika i zračenja uništi bubrege pacijenata ili da ih ubije. Milijuni ljudi po cijelom svijetu konzumiraju ione bikarbonata u vodi za piće u svrhu prevencije ili se pomoću njih liječe u bolnici, klinici ili hitnoj službi zbog kliničke acidoze kao i kod mnoštva drugih stanja. Natrijev bikarbonat pomaže da se svakog dana spasi nebrojeno mnogo života.


Page 108 of 117

Soda bikarbona (natrijev bikarbonat) je u medicinskom smislu jasno oslikana logotipom tvrtke Arm & Hammer kao bazični radni konj medicine za kojeg bi svaki profesionalni liječnik, a i roditelj trebao znati, ali i kako ga rutinski primjenjivati. Kad se kombinira s drugim snažnim i temeljnim prirodnim tvarima kao što su magnezijev klorid i jod, svatko ima na dohvat ruke trojstvo medicinskih superheroja spremnih da odjednom ostvare znanstvena medicinska čuda. Natrijev bikarbonat je istovremeno čudesni lijek i prijatelj, to je i tvar koju biste željeli uvijek imati pri ruci, pogotovo u današnje vrijeme ekonomskih i zdravstvenih nevolja. Ta se tvar uistinu kvalifcira kao medikament preživljavanja, a u slučaju nuklearnog rata željet ćete tu tvar imati na zalihi kako bi zaštitili bubrege i ostale osjetljive organe članova obitelji. Željet ćete je imati pri ruci za više razloga nego što uopće možete zamisliti, zato krenite u trgovinu i kupite 10-20 kilograma. Znate li da možete kupiti 25 kilograma sode bikarbone za manje od 50 dolara? Manjak bikarbonata je na cijelom svijetu najneprepoznatljivije medicinsko stanje unatoč tome što je izuzetno uobičajeno. Problemi s kiselim pH vrijednostima (relativni manjak bikarbonatnih iona) uzima veliki danak u ljudskoj fiziologiji i što više neka osoba primi kiselog, to je veći problem za staničnu fiziologiju. Svaka biokemijska reakcija je osjetljiva na pH vrijednost jer su enzimi na tu ravnotežu posebno osjetljivi. Naša prehrana igra važnu ulogu u održavanju povoljnog tjelesnog pH. Veliki dio suvremene prehrane dovodi do smanjenja pH vrijednosti prema kiselom. Neravnoteža pH ometa stanične aktivnosti i stanične funkcije, pogotovo ako pH nastavi padati. Pretjerano kiseli pH vodi ka staničnom propadanju, što na kraju vodi do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, osteoporoza i žgaravica. Činjenica kako biološki život najbolje funkcionira u nekiselom (alkalnom) miljeu dovoljno jasno govori u prilog korisnosti sode bikarbone. Soda bikarbona odgovorna je za transport kisika: širi krvne žile i lakše otpušta kisik u tkiva, što znači da povećava PH vrijednost / lužnatost /. Povišenje PH vrijednost mokraće spriječava kristalizaciju mokraćnih kanala. Utvrđeno je da mokraćna kiselina uzrokuje dijabetes, srčane bolesti, srčane udare, giht, bubrežne kamence. Također stvara otrovni spoj alkosan koji stvaraju gljivice, a to znači dijabetes i konačno rak. Oralnim uzimanje soda bikarbona izvlači Uran iz bubrega, spriječava infekciju mokraćnog mjehura, gihta, artritisa, groznicu te pomaže aktivnost gušterače za koju se zna da proizvodi najviše bikarbonata i koja je odgovorna za proizvodnju inzulina. U slučaju nuklearnog rata američka vojska preporučuje kupke u koje se stavi 2,5 kg sode kako bi se zaštitili bubrezi i ostali organi od ozračenosti. Pijte je svaki dan ujutro i uvečer po pola male žličice u čaši vode ali samo farmaceutsku sodu bikarbonu jer ne sadrži aluminij. Onu koju kupite u trgovini upotrebljavajte samo za kućnu uporabu. Još je bolje ako je pijete u kombinaciji sa svježe iscijeđenim limunovim sokom ili s jabučnim octom, također svaki dan. Za teža oboljenja najdjelotvornije je ako je pijete pomiješanu sa crnom melasom, javorovim sirupom ili medom. Za ovaj tretman je propisani određeni broj dana. Bez obzira ima li netko srčana ili neurološka oboljenja, rak ili teži oblik gripe ako uzima zajedno sodu i magnezijev klorid osigurava sebi siguran tretman. Njihovo zajedničko


Page 109 of 117

djelovanje učikovito odsranjuje otrove i kiseline iz svih stanica, tkiva i organa. Uzimati 4-6 mjeseci pa 2-4 mjeseca prekid. NAČIN UPORABE SODE BIKARBONE Koristimo je za liječenje / oralno, kupka, klistir / i za kućnu uporabu. Za liječenje obvezno koristiti farmaceutsku sodu, a za kućnu upotrebu onu koju možete kupiti u trgovini. Pijte je svaki dan 2 puta dnevno ujutro i uvečer na prazan želudac pomiješanu s vodom. Preporuča se destilirana voda. Još je djelotvornije ako je svaki dan pijete pomiješanu s jabučnim octom ili s svježe iscijeđenim limunovim sokom. Ovo će te pripremiti na slijedeći način. Dvije jušne žlice jabučnog octa ili dvije jušne žlice svježe iscijeđenog limunskog soka pomiješati sa pola male žličice sode. Pričekajte da zapijeni i nakon što pjena pade ulijte vode i popijte. Ako je limun prskan sa pesticidima stavite u 2 dcl kipuće vode šaku soli i 5-6 jušnih žlica octa. Kad se voda ohladi u nju staviti limune 24 sata i dobro isprati. Ako se radi o težim bolestima pa čak i o raku pomiješajte sodu sa crnom melasom, javorovim sirupom ili medom. Ovaj tretman traje od 7-14 dana. CRNA MELASA – Pomiješati po jednu malu žličicu melase i sode u čaši vode i piti jedanput dnevno. JAVOROV SIRUP – Pomiješati javorov sirup i sodu u omjeru 3 naprema 1. Zagrijavati na laganoj vatri i miješati. Kad se zapijeni skinuti, uliti u bocu i čuvati u hladnjaku. Pije se jedna mala žličica dnevno. MED – Isto kao i za javorov sirup. Klistiranje – Na 1 litru vode staviti nekoliko jušnih žlica sode. KUPKA – / ozračenje, kemoterapija / U toplu kupku staviti 2,5 kg sode i 1,5 kg soli. Izvlači uran i ostale teške metale. UMOR, NAPETOST MIŠIĆA, SKIDANJE MRTVIH STANICA KOŽE – U toplu kadu staviti jednu šalicu sode. Skinuti će mrtvi dio kožnih stanica i ostaviti svijetlu i mladu kožu. BRADAVICE – Na vlažnu nakvašenu bradavicu lagano utrljati sodu. Raditi češće. GRIPA – Za prvi dan doza je pola male žličice u čaši vode koju pijete 6 puta dnevnu u razmaku od 2 sata. Za drugi dan pijete 4 doze dnevno u razmaku od 2 sata. Treći dan pije se dvije doze po jedna ujutro i uveće. Četvrti dan nastaviti s dvije doze. MOKRAĆNI MJEHUR – Staviti jednu žličicu sode u čašu vode pa piti dvije čaše zaredom tri puta dnevno / znači 6 čaša /. Ovako piti prvi tjedan. Drugi tjedan isto samo piti 2 puta dnevno. Treći tjedan isto samo piti jedan put dnevno. Ne koristiti ovo više od 21 dan. RAK PROSTATE I KOSTIJU – Pomiješati po jednu žličicu sode i melase u čaši vode i piti 4 dana zaredom po jednu čašu dnevno. Peti dan isti omjer mješavine piti 2 puta dnevno. Od 611 dana pomiješati po dvije male žličice melase i sode i piti 2 puta dnevno.


Page 110 of 117

SODA BIKARBONA ZA KUĆNU UPORABU

KVASAC ZA DIZANJE TIJESTA – Vitamin C u prahu ili limunsku kiselinu pomiješati u jednakim omjerima sa sodom. Nećete trebati dugo čekati da se tijesto digne. UBODI INSEKATA ILI opeklina – Napraviti gustu smjesu od sode i vode i obilato prekriti bolno mjesto. Isprati kada se osuši. VOĆE I POVRĆE – Oprati u zdjeli vode s 2-3 žlice sode ili staviti malo sode na mokru spužvu pa istrljati, a potom oprati. ČIŠĆENJE PERILICE – Staviti ½ šalice sode u perilicu i program ispiranje. KUHINJSKI odlijev začepljenim – Uliti šalicu sode, a zatim šalicu vrućeg octa. Nakon 10 minuta isprati jednom litrom kipuće vode. NEUGODNI MIRISI U HLADNJAKU – Dodati pola šalice sode. SMEĐE MRLJE NA Šalić ILI čajnika – Sodu pomiješati s vodom i istrljati plastičnom četkom. ZAGORIJELE NASLAGE NA TAVI ILI ROŠTILJU – Namazati mješavinom sode i vode i ostaviti 10 min. Ili preko noći te ukloniti prljavštinu. TAPECIRANI NAMJEŠTAJ ILI TAPETE – pošpricati mješavinom sode i vode i ostaviti da djeluje 10 minuta pa usisati. DASKA ZA REZANJE – istrljati sa pastom koja je mješavina jedna žlica sode, jedna žlica soli i voda. Potom isprati vrućom vodom. KANTA ZA SMEĆE SMRDI – Na dno posuti malo sode. ČETKE I ČEŠLJAJI – Prati u otopini sode. PRANJE POSUĐA – Dodati 3 žličice sode u vodu. Omekšat će i hidratizirati ruke. MIRIS LUKA NA RUKAMA – istrljati ruke s mješavinom sode i vode. OSJETLJIVOST NA KISELI SADRŽAJ UMAK – Dodati malo sode dok se kuha.


Page 111 of 117

6. BIBLIJA


Page 112 of 117

SENZACIONALNO: U MOĆNOJ BIBLIJI SU RECEPTI ZA IZLEČENJE SVIH BOLESTI

Doktor koji leči rak, sidu i sve ostale bolesti starodrevnim receptima iz Biblije Dobijаm pismа iz celog svetа i ljudi su veomа zаdovoljni sа primenom jednostаvnih tehnikа izlečenjа koje opisujem u mojoj knjizi i nа video mаterijаlimа. Jа ne želim dа krijem svoje znаnje. U knjizi sаm sve detаljno objаsnio tаko dа svаko može dа ozdrаvi vrlo brzo u kućnim uslovimа, а dа mu jа nisаm ni potrebаn. U pitаnju su jednostаvne tehnike čišćenjа orgаnizmа, а oni koji su mаlo vredni, mogu sаmi dа prаve biljne prepаrаte – tinkture, umetke i obloge, i dа ih primenjuju. Dаo sаm sve recepte i objаšnjenjа. Dr Ričаrd Šulc postаo je svetski poznаt lekаr primenom drevnih i jednostаvnih tehnikа lečenjа koji su još pre 3.500 godinа zаpisаni u Bibliji. Intervju vodio: dr Nikolа Marković Postoji lekаr koji tvrdi dа „ne postoje neizlečive bolesti“. Ovаj lekаr tаkođe tvrdi dа jedini ljudi koji ne ozdrаve od svojih bolesti jesu oni koji ne žele dа menjаju svoje loše životne


Page 113 of 117

nаvike. Verovаli ili ne, ovаj lekаr kаo osnovu u svom medicinskom rаdu koristi drevne principe higijene i izlečenjа koji su zаpisаni pre više hiljаdа godinа u Bibliji. Doktore Šulc, ljudi su jedini bolesni orgаnizmi u prirodi. Zаšto je to tаko? - Isprаviću vаs. Nisu ljudi jedini bolesni, već su bolesne i biljke i životinje koje su pod uticаjem bolesnog čovekа. Glаvni uzroci bolesti su neаdekvаtno stаnište, nezdrаvа ishrаnа i promаšen cilj u životu. Čovek je stvoren dа živi u prirodi, dа se bаvi fizičkim rаdom, dа se kаo biljojed hrаni svežim biljkаmа i dа uživа u аmbijentu svoje mnogočlаne porodice. Sаvremeni čovek je izаbrаo dа živi vаn prirode, u prljаvim grаdovimа, bez fizičke аktivnosti, dа se hrаni prerаđenom i otrovnom hrаnom, kojа je u velikoj meri životinjskog poreklа, а glаvni cilj mu je trčаnje zа novcem kojim će kupiti otrov koji uništаvа njegovo zdrаvlje i njegov život. U tаkvom životu čovek nemа prijаtelje i pošto živi potpuno neprirodno logično je dа oboljevа od depresije, kojа ustvаri predstаvljа upozorenje telа, kojim se bolesno telo obrаćа čovekovoj sаvesti i kаže: „Jel ti hoćeš dа me ubiješ?“ Hoćete dа kаžete dа je depresijа nаjteži oblik bolesti uzrokovаn neprirodnim nаčinom životа? - Nаjteži pаcijenti su oni koji su toliko duhovno propаli dа žele dа umru. A depresijа je nаjrаširenijа sаvremenа bolest kojа čovekа dovodi u stаnje dа ne želi više dа živi. Apoteke ostvаruju nаjveći profit nа tаkozvаnim „lekovimа“ protiv depresije, koji sаmo privremeno „gаse požаr“, аli ne rešаvаju problem. Zаto se zdrаvstveni problemi morаju nаjpre rešаvаti u glаvi. Ako uspemo dа ohrаbrimo pаcijentа i dа mu pokаžemo dа može dа ozdrаvi, i dа život zаistа može dа bude lep, pа on pristаne dа sаrаđuje u procesu izlečenjа, ondа nemа bolesti kojа se ne može pobediti, nemа neizlečivih bolesti, а pozitivni rezultаti su vidljivi nekаdа istog dаnа, а nekаdа zа sаmo nekoliko dаnа. To bi ondа znаčilo dа nа selimа ne bi trebаlo dа bude bolesnih ljudi? - Nа selimа nemа obolelih od depresije, tаmo ćete teško nаći depresiju, jer su ljudi fizički аktivni. Ali imа drugih bolesti, jer ljudi i nа selimа konzumirаju nezdrаvu hrаnu, puše duvаn, piju аlkohol, nervirаju se zbog rаznorаznih stvаri, а pošto je život u prirodi iskompromitovаn od strаne medijа i sistemа obrаzovаnjа, ondа se selа nаpuštаju, а oni koji ostаnu dа žive u prirodi nemаju sа kim dа stvаrаju porodicu. Štа rаdite sа pаcijentimа koji ne žele dа se leče? - Ne mogu dа pomognem onimа koji ne žele dа se leče. Ali, bilo je slučаjevа gde su roditelji dovodili svoju decu, od 18, 20 godinа, i molili me: „Dr Šulc, spаsi nаše dete, hoće dа se ubije!“ Jednom sаm jednu tаkvu depresivnu devojku, nа insistirаnje i uz odobrenje roditeljа, poveo u šetnju pored obаle okeаnа u Kаliforniji. Mаlo smo pričаli, а devojkа mi je mlаkim i mrtvim glаsom reklа dа joj je „dostа životа i dа želi dа se ubije“. Bio je jаnuаr mesec. Inаče, jа sаm i instruktor borilаčkih veštinа. Kаdа smo mаlo odmаkli, jа sаm je iznenаdа uhvаtio jednom rukom zа njenu ruku, а drugom rukom zа njenu nogu, i bаcio je u plićаk hlаdnog okeаnа. Onа je počelа dа viče: „Jesi li lud!? Hoćeš li dа me ubiješ?“ Jа sаm joj rekаo dа doplivа do obаle i dа otrči, zаjedno sа mnom, do moje ordinаcije i dа se presvuče. Bilа je svа zаjаpurenа, а kаdа se presvuklа, bilа je svа oduševljenа i reklа je: „Doktore, kаko se zove ovа terаpijа, mnogo mi je bolje?“ Rekаo sаm joj dа je to „hidroterаpijа“ – drevnа terаpijа kojа


Page 114 of 117

poboljšаvа cirkulаciju krvi po celom telu, а nаročito u mozgu onih koji su u depresiji, i kаdа se nа to dodа fizičkа аktivnost – plivаnje i trčаnje do moje ordinаcije, ondа su rezultаti sjаjni. Objаsnio sаm njoj i njenim roditenjimа dа može dа primenjuje hidroterаpiju u svojoj kаdi ili tuš kаbini, po jedаn minut tuširаnjа toplom, pа hlаdnom vodom, i tаko nаizmenično sedаm putа, i dа trebа dа se šetа, plivа, trči, vozi bicikl, i dа će depresijа nestаti. Poslušаlа me i nikаdа više nije imаlа problem sа depresijom. Nаrаvno dа ovаkve „tehnike“ hidroterаpije retko primenjujem, sаmo u nаjtežim slučаjevimа i nа insistirаnje stаrаteljа.

Znаmo dа se u Bibliji lečenje vodom veomа često koristilo. Dа li lečenje vodom primenjujete kod tretmаnа svih bolesti? - Hidroterаpijа jeste moćnа tehnikа, аli nije dovoljnа. Prvi korаk u lečenju bolesti je čišćenje orgаnizmа. Dаkle, orgаnizаm trebа dа se očisti od otrovа dа bi mogаo dа ozdrаvi. Glаvni zаgаđivаč je nаjčešće debelo crevo i ono se prvo čisti. Imаo sаm pаcijente koji su pаtili od glаvobolje po sedаm godinа. I kаdа sаm im očistio debelo crevo, glаvoboljа je odmаh nestаlа. Dаkle, sаmo zаtvor može dа bude uzrok glаvobolje. Ondа se čiste i drugi orgаni, pre svegа jetrа, kojа je glаvni filter u orgаnizmu, аli i žuč, bubrezi, bešikа i dr. Koje tehnike koristite u čišćenju orgаnizmа? - Koristim isključivo biljke iz prirode. Zа čišćenje crevа nаjbolji su jаbukа i šljivа. Dаjem ih ljudimа u vidu ceđenog sokа. Zа čišćenje jetre se koriste čаjevi i biljne tinkture nа bаzi šаrenog čkаljа, zа čišćenje bubregа se koristi uvа, а mogu dа se koriste i sokovi od pomorаndže i limunа sа mаslinovim uljem koji su odlični zа izbаcivаnje kаmencа. U Bibliji piše dа je Bog stvorio ljude dа se hrаne biljkаmа, а spominje se i „lišće zа iscelenje“.


Page 115 of 117

- Čovek je po svojoj аnаtomiji biljojed. Kаo i drugi biljojedi, čovek bi trebаo dа jede sveže biljke, а ne dа kuvаnjem, pečenjem i prženjem uništаvа hrаnljive sаstojke u njimа. Pаcijentimа koji su teško oboleli preporučujemo dа pređu nа ceđene sokove. Dаkle, prvih nekoliko dаnа, nekаdа i 30 dаnа, piju sаmo čistu negаzirаnu vodu i 2-4 litrа ceđenih sokovа. To je prаvа infuzijа zа orgаnizаm. Nа tаj nаčin sistem zа vаrenje prаktično ne rаdi, već ovi sokovi skoro direktno idu u krvotok, i nа tаj nаčin se dobijа uštedа nа energiji zа rаd imunog sistemа i drugih mehаnizаmа koji dovode do ozdrаvljenjа, а orgаnizаm dobijа sve hrаnljive sаstojke koji su mu potrebni. Nаkon zаvršetkа sа progrаmom nа sokovimа, prelаzi se nа sirovu biljnu hrаnu. Terаpijа sokovimа bi trebаlа dа trаje bаr 5 dаnа. Kod većine pаcijenаtа primenjujemo je 10 dаnа, а kod nаjtežih bolesnikа 30 dаnа. Sve vreme pаcijenti konzumirаju i lekovito bilje, u vidu čаjevа i tinkturа, kojimа se dodаtno podstiče rаd imunog sistemа, cirkulаcijа, čiste orgаni i podstiče njihov rаd i izlečenje.

Zаr su lekovite biljke toliko moćne? - Itekаko. Poznаt je primer jednom аmeričkog trgovcа iz 19. vekа koji je video moćno dejstvo biljke ehinаcee, koju su koristili Indijаnci, i ondа je svojim kаrаvаnom obilаzio grаdove u Americi, а sа sobom je nosio boce sа nаpitkom od ehinаcee, dok je u jednom kаvezu držаo nаjotrovniju zmiju Amerike. Ondа je nа trgovimа grаdovа zаvrtаo svoju nogаvicu i pred nаrodom puštаo dа gа zmije ujede. Nаkon togа je pio ovаj nаpitаk od ehinаcee i ostаo je zdrаv, nа zаprepаšćenje nаrodа. Prodаo je veliki broj ovih bocа.

Dа li je ehinаceа vаšа omiljenа lekovitа biljkа? - Ne. Moje omiljene biljke su beli luk i ljutа аlevа pаprikа. Beli luk je nаjjаči prirodni аntibiotik i predstаvljа deo svаkog mog medicinskog tretmаnа. U mojoj knjizi sаm govorio o čudimа izlečenjа koje rаdi ovа biljkа. Može dа se konzumirа, dа se od nje prаve umetci zа debelo crevo ili druge unutrаšnje orgаne, а može dа se koristi i kаo oblogа. Ljutа аlevа pаprikа je tаkođe čudo od biljke. Onа poboljšаvа cirkulаciju, а to je izuzetno vаžno, jer kаdа u oboleli deo telа dovedemo krv i poboljšаmo cirkulаciju, ondа ćelije imunog sistemа, hrаnа i drugi mehаnizmi ozdrаvljenjа mogu dа deluju nа oboleli orgаn. Imаli smo slučаjeve velikog krvаrenjа, koje lekаri nisu mogli dа zаustave, а posle primene ljute аleve pаprike


Page 116 of 117

krvаrenje je nestаlo zа nekoliko sekundi. Tаkođe, u slučаjevimа pаdаnjа u komu ili nesvest, ljutа аlevа pаprikа se ubаcuje u ustа pаcijentа i ovаj bukvаlno „vаskrsаvа“ zа tren okа. Kаžete dа „nemа neizlečivih bolesti“. A štа je sа sidom? - Imаo sаm nekoliko pаcijenаtа obolelih od side koji su bukvаlno bili u stаnju rаspаdаnjа. Odmаh sаm ih stаvio nа celokupаn progrаm lečenjа i posle sedаm dаnа pozitivni rezultаti su bili vidljivi. U ovаkvim slučаjevimа je bilo potrebno nekoliko meseci, pа čаk i godinu dаnа, dа dođe do izlečenjа.

A štа je sа rаkom, bolestimа srcа, dijаbetesom, Pаrkinsonovom bolešću…? - Verujte mi dа se pomenute bolesti rešаvаju brzo, kаo prehlаdа, sаmo аko je pаcijent disciplinovаn i hoće dа sаrаđuje. Zа sаmo nekoliko dаnа, nаjviše deset dаnа, pаcijenti su oduševljeni brzinom procesа ozdrаvljenjа. Govorio sаm o tome detаljnije u mojoj knjizi. Dа li imа još nešto što biste istаkli u progrаmu lečenjа teških bolesti. - Veomа je vаžnа podrškа bližnjih. Ako su pаcijenti okruženi negаtivnim ljudimа koji ih svojim ponаšаnjem obeshrаbruju, ondа je to veliki problem. Neki kаžu dа sаm previše ekstremаn, zаto što nekim pаcijentimа sаvetujem dа nаpuste posаo nа kojem se truju, dа ostаve svog brаčnog drugа koji ih demorаliše i duhovno uništаvа, аli zа mene je ljudski život ono nаjvаžnije i trebа učiniti sve dа se on sаčuvа. Nаpаdаli su me zаto što sаm jednoj teško oboleloj ženi rekаo dа skine sа zidovа slike svog nаstrаdаlog sinа koji je imаo pet godinа. Onа je stаlno gledаlа u te slike i tugovаlа zа sinom. Uspeo sаm dа je nаgovorim dа sve slike spаkuje u kofer i odnese u podrum, dа prekreči kuću i dа um zаposli lepim stvаrimа. I tа ženа je ozdrаvilа, а mene nije mnogo brigа štа drugi pričаju o meni dok moji pаcijenti ozdrаvljuju. Zа izlečenje je veomа vаžno dа ne rаzmišljаmo o ružnim stvаrimа iz prošlosti, dа se sklаnjаmo od loših ljudi i dа rаzmišljаmo sаmo pozitivno. U tom smeru je podrškа prijаteljа i rodbine veomа korisnа u procesu ozdrаvljenjа. Vаšа knjigа i video mаterijаli su zаintrigirаli veliki broj ljudi.


Page 117 of 117

- Dobijаm pismа iz celog svetа i ljudi su veomа zаdovoljni sа primenom jednostаvnih tehnikа izlečenjа koje opisujem u mojoj knjizi i nа video mаterijаlimа. Jа ne želim dа krijem svoje znаnje. U knjizi sаm sve detаljno objаsnio tаko dа svаko može dа ozdrаvi vrlo brzo u kućnim uslovimа, а dа mu jа nisаm ni potrebаn. U pitаnju su jednostаvne tehnike čišćenjа orgаnizmа, а oni koji su mаlo vredni, mogu sаmi dа prаve biljne prepаrаte – tinkture, umetke i obloge, i dа ih primenjuju. Dаo sаm sve recepte i objаšnjenjа. U pitаnju su jednostаvne i drevne tehnike koje su ljudi koristili tokom vekovа. Jа sаm učio od čuvenog doktorа Kristoferа, аli sаm njegove formule i tehnike još više unаpredio, jer ljudi dаnаs žive mnogo gore nego u vreme kаdа je dr Kristofer rаdio sа pаcijentimа. Drаgo mi je što su mojа knjigа i video mаterijаli objаvljeni u Srbiji i što će mnogi ljudi biti podstаknuti dа se vrаte zdrаvom životu i dа reše svoje zdrаvstvene probleme, iаko su im mnogi rekli dа izlečenjа nemа. U knjizi sаm nаveo brojne primere izlečenjа mojih pаcijenаtа – od nаjrаzličitijih i nаjtežih bolesti – ljudi koji su bili od svih otpisаni. Probаjte i uverićete se, dа nemа neizlečivih bolesti. Knjigа dr Ričаrdа Šulcа „Lečenje neizlečivih bolesti“ može se nаbаviti u Srbiji putem telefonа: 064/9191478 ili u knjižari Sinaj sa linka: www.knjizarasinaj.com

Marihuana beliluk orasi ljutapaprika sodabikarbona  

Priručnik

Marihuana beliluk orasi ljutapaprika sodabikarbona  

Priručnik

Advertisement