Page 1


BIZIKLETA Kalean ,auto-ilarak daudenez,2009an udaletxeak bide-gorria eraikitzeko ideia eduki zuen.

Kotxez ibiltzea,hirietan,kutsadura asko sortzen du,orduan bizikletaz ibiltzea komeni da hiri edo herri guztietan. Duela urte bat,bizikletak alokatzeko denda jarri zuten. Orain jende asko bizikletaz dabil. ARAUAK: Ezkerrera edo eskuinera zoazen markatzeko: eskumara joateko: ezkerreko eskuarekin angelu zuzen bat egin behar da. Eta eskerrera joateko: Ezkerreko eskua zuzen jarri behar da. Jende asko dagoenean,edo anbulategian edo herriko edo hiriko alde zaharrean zaudenean,bizikletatik jaitsi. Bide-gorritik jendea dagoenean txirrina jo. Bide-gorri erdian arazorik badago udaletxeari edo udaltzainei abisatu.


BEHARREZKOA: 1-Kaskoa,

2-Argia

3-Txirrina


BIZIKLETA Bizikletan ibiltzea oso ona da.Bizikletan kirol pila bat egiten duzu.Bizitzetan ibiltzen zaudenean gauza hauek egin behar dira:

1-Anbulategi aurretik bazoaz bizikletatik jaitsi behar zara.

2-Oinezkoen bidean,bizikletatik jaitsi.

3-Eskumara joateko,esku batekin U erdia egin. (ezkerreko eskuarekin)

4-Herrietatik bizikletan oso astiro joan behar da eta jende asko badago,bizikletatik jaitsi.


5-Eskerrera joateko,ezkerreko eskua luzatu.

Bizikletaz ondo ibiltzeko

Bizikletaz ondo ibiltzeko arau hauek daude: 18 urtetik berakoak kaskoa erabili behar dute, bidegorritik joan behar da , jendea dauden tokietan bidegorrik ez badago jaitsi behar gara,eta espaloitik lasai joan behar gara. Bizikletaz ibiltzea hobeagoa da kutsatzen ez duelako eta ez da hain garestia. Gainera guztiok erabili ahal dugu . Ezkerrera joango zarela abisatzeko, ezkerreko eskua luzatu; eskuinera bazoaz ezkerreko eskua tolestu egin behar duzu.


Bizikleta Bizikletan ibiltzea oso osasungarria da,eta ona. Bizikletan ibiltzeko arauak daude: 1.Herritik zehar lasai ibili egin behar eta jende asko baldin badago bizikletatik jaitsi egin behar da. 2.Normalean atzetik jendea baduzu (bizikletan ibiltzen) beste alde batera joango zarela esateko ezkerreko eskua erabiltzen da: besoa zuzen=ezkerra besoa tolestuta=eskuma 3.Jendea eta txirrindulariak errespetatu egin behar dira: jendea espaloitik eta txirrindulariak bizikleta-bidetik.

LL

IZIKLETA


Bizikletarekin ibiltzea oso ona da baina arau batzuk daude, gehienak egiten ez ditugunak. Adibidez:Espaloitik goazenean asko, oso azkar joaten gara eta hori oso arriskutsua da,jende nagusia eta ume txikiak badaude bereziki.Jende nagusiak hezurrak oso hauskorrak ditu eta apurtzen badira akabo.Ume txiki baten hezurrak ez daude eginak eta oso bigunak direnez oso erraz apurtzen dira. Horregatik hobe da espaloian astiro joatea eta jende nagusia edo ume txikiak badaude bizikletatik jaistea .Bide gorrian gure eskuinetik joan behar dugu beti.Ezkerrerantz joan nahi badugu , ezkerreko besoa luzatu egiten da eta eskuinerantz joateko besoa tolestu egiten da.Bizikletan kaskoa eraman behar da.

BIZIKLETA Bizikletarekin hiritik ibiltzeko ,lehenengo gauza da bidegorritik joatea. Bigarren gauza ez zoazenean bidegorritik,


jendea egoten bada bizikletatik jaitsi behar zara . Hirugarren gauza bizikletarekin ibiltzeko nora zoazen esateko, norabidea markatzeko, eskua tolestu behar da eskuma markatzeko, gero ezkerra markatzeko luze ipini behar da eskua. Bizikleta hona da batetik bestera joateko,bidea laburrago egiten da eta gainera kirola egiten da.

BIZIKLETA Bizikletan ibiltzeko arau hauek daude:


Kaskoa erabili behar da ,bizikleta bidetik joan behar da,pertsonak dauden lekuetan bizikletatik jaitsi , espaloitik ezin da arin joan eta eskuinera joan nahi baduzu ezkerreko eskua tolestu behar duzu eta ezkerrera joan nahi baduzu ezkerreko eskua luzatu behar duzu. Bizikleta oso aproposa da eta gainera ez dute kutsatzen.Adibidez kotxeak, kamioiak‌ asko kutsatzen dute baina bizikletak ez du kutsatzen. Nire ustez bizikleta bide gehiago sortu behar dute.

Bizikletarekin joteateko kaletik:


1.Lehenengo eta behin kaskoa jarri. 2.Gero bidegorritik joan. 3.Jende asko dagoenean jaitsi bizikletatik . 4.Ezkerrera edo eskumara besoarekin adierazi:luzatuta ezkerrerantz eta tolestuta gorantz eskumarantz. 5.Bizikleta garraio bat da ez duena kutsatzen.

BIZIKLETA Bizikleta oso lagungarria da mundua ez kutsatzeko ; gainera oso osasungarria da gorputzerako. Hauek dira bizikletan ibiltzeko gomendio batzuk:


Kaskoa ipini, kontuz ibili garajeetatik sartzen edo ateratzen diren autoekin, bizikletan ibiltzen ari zaren bitartean adi egon kaletik doazen oinezkoekin istripu bat saihesteko eta bizikletan ibiltzeko bide egokiak erabili, adibidez: bidegorria. Arau hauek errespetatzen baditugu hobekuntza bat egin dezakegu.


BIZIKLETA Bizikleta modelo asko daude: Orbea, Bh, Monty‌ Denak onak dira eta kolore askotakoak daude:urdina,gorria,zuria,berdea‌ Gainera bizikletan ibiltzen bazara ez duzu kutsadura sortzen.Bizikletabidetik joan behar da,ez badago, espaloitik joan ahal zara baina kontuz eta astiro. Jendea badago jaitsi eta eskuan eraman.Semaforoak errespetatu behar dira eta astiro pasatu. Errepidea pasatu behar baduzu zebrabidetik joan ondo begiratu ondoren. Kaskoa ondo ipini.


BIZIKLETAN IBILTZEKO,ARAU HAUEK JAKIN BEHAR DITUGU: BIZIKLETAK BIDEGORRITIK PASATU BEHARKO DIRA ,EZ BADA EGOTEN BIDEGORRIRIK ESPALOITIK PASATU BEHARKO ZARA, BAINA ASTIRO JOAN BEHARKO DA . JENDE ASKO EGOTEN BADA JAITSI BIZIKLETATIK . EZ DA PASATU BEHAR :AUTO ILARETAN , APARKALEKU KASKARRETAN ETA ABAR. KASKOA ERAMAN BEHAR DA. EGOTEN BADA ZUREKIN BESTE BATEN BAT ESKUMARA JOATEKO ESKUA TOLESTU BEHARKO DA ETA EZKERRERA JOATEKO ESKUA ZUZEN IPINI BEHARKO DUZU. ETA AZKENIK, AUTO BAT IKUSTEN BADUZU GELDITU BEHARKO ZARA.HAU DA DENA.

BIZIKLETAN IBILTZEKO ARAUAK


Bizikletan ibiltzea ona da osasunerako. ZER EGIN BEHAR DA? 1.Kaskoa ipini. 2.Kale estuetan jendea badago bizikletatik jaitsi egin behar da. 3.Mediku kontsulta edo anbulategitik pasatzen zarenean jendea badago gelditu edo jaitsi egin behar da. 4.Ezkerra edo eskuma markatzeko beti ezkerreko eskuarekin markatu egin behar da:eskuma markatzeko eskua tolestuta egon behar da,ezkerra berriz luzatuta. 5.Bidegorritik joaten zarenean beti zure eskumako aldetik joan behar zara. 6.Bidegorria ez badago,espaloitik kontuz eta lasai ibili behar da.

Bizikletan ibiltzen Bizikletan ibiltzerakoan gauza asko eduki behar ditugu kontuan:


Anbulategi aurretik pasatzerakoan oinez joan behar garela. Bizikleta bidetik joan behar garela. 18 urtetik beherakoak kaskoa eraman behar dugu. Espaloitik bagoaz bizikletatik jaitsi eta oinez joan behar gara. Zein aldetara goazen seinalatu behar dugu eta horrela egiten da: Ezkerreko eskuarekin beti seinalatzen dugu Ezkerrera joateko ezkerreko eskua luzatu egiten da. Eta eskuinera joateko ezkerreko eskuarekin angelu zuzen bat egiten dugu. Bizikletarekin ez dugu kontaminatzen!!!!


1-Kale estuetan bizikletatik jaitsi behar gara. 2-Anbulategi ondotik pasatzerakoan estua edo zabala izan berdin-berdin jaitsi behar gara. 3-Bide-gorritik joan behar gara. 4-Beti kaskoarekin joan behar da. 5-Ezkerrera joateko: Ezkerreko eskua luzatu. Eskumara joateko: Ezkerreko eskua tolestu behar duzu L forman.


Bizikletaren erabilera  
Bizikletaren erabilera  
Advertisement