Page 1

2018/19


www.coachingagenda.com CoachingAgenda® Bamboo 2018-2019 Autora: Mireia Seró © 2018, Mireia Seró © 2018, CoachingAgenda® Tots els drets reservats. No es pot reproduir, emmagatzemar, transmetre, copiar, manipular o utilitzar mitjançant cap mitjà, ja sigui electrònic, magnètic, òptic o fotocopiat, ni una part ni la totalitat d’aquesta publicació sense el consentiment previ i per escrit de l’autora. Contacte: mireiasero@coachingagenda.com Impressió: Incrustaciones Gráficas. S.L. Paper ecològic.


2018-19 ©2018 CoachingAgenda®

agenda

Tens entre mans una agenda Bamboo. No és una agenda corrent.

És una eina perquè connectis amb tu i milloris la teva vida. L’ús que en facis i el partit que en treguis depenen només de tu!

Un cop hi havia un home que se sentia desanimat, la seva vida no avançava i estava començant a perdre l’esperança. Va decidir anar a parlar amb el seu mestre i aquest li va preguntar: - Saps quant tarda un Bamboo gegant a créixer tan alt com un edifici? - No ho sé -va respondre l’home. I el mestre li va explicar la història de la planta de Bamboo: - El primer any s’ha de sembrar la llavor i s’ha de regar i fertilitzar cada dia... i no passa res. Es rega i es fertilitza durant un altre any sencer... i un altre... i un altre... i encara no passa res. Aleshores, al cinquè any, comença a créixer i en sis setmanes pot arribar a créixer més de 40 metres. O sigui, quant tarda el Bamboo en créixer tan alt? -va preguntar el mestre un altre cop. - Sis setmanes, és clar -va respondre l’home. - Aquí està el teu error -va dir el mestre. Tarda cinc anys. Si haguéssim deixat de regar o fertilitzar la planta un sol dia durant aquells cinc anys, s’hauria mort. El que va passar durant aquells anys és que, sota la terra, una enorme xarxa d’arrels s’estava desenvolupant per suportar el creixement tan fort i sobtat del Bamboo.

El creixement requereix paciència i perseverança. Cada gota d’aigua marca la diferència. Cada pas que es dóna té un impacte en la nostra vida. Potser no veuràs el creixement de moment, però aquest s’està produint. La teva xarxa d’arrels és el que et permetrà créixer amb equilibri al llarg de tota la teva vida.

3


QUÈ HI TROBARÀS?

En aquesta agenda trobaràs els recursos següents que et seran d’utilitat per al dia a dia del teu curs escolar:

Però una agenda Bamboo és diferent. El seu disseny està pensat perquè sigui una guia i una ajuda en el teu procés de canvi i millora personal.

Perquè quan obris i utilitzis l’agenda connectis amb tu mateix, trobis inspiració per seguir endavant en el teu dia a dia i aconsegueixis tot allò que et proposis. Com ho trobaràs tot això?

Informació d’inici de curs:

• Dades personals de l’alumne/a • Horaris • Informació del professorat • Calendari escolar anual

Organització setmanal:

Fortalesa setmanal

• Organització de tasques de dilluns a divendres amb un espai per a tasques escolars i un altre per organitzar la tarda. • Organització de tasques per al cap de setmana.

Seguiment del curs escolar:

• Planning pels mesos d’estiu (juliol, agost, setembre) • Seguiment de les qualificacions dels exàmens i treballs de cada trimestre • Dades d’amics • Felicitacions i compromisos • Comunicats família - centre educatiu • Llibres de lectura • Pàgines per notes

Frase/motivació setmanal

Registre en positiu

Objectiu del dia

agenda Espai pluja d’idees Pregunta de reflexió setmanal

Activitats mensuals Espai d’organització diària de tasques

Aquesta és l’agenda que t’acompanyarà durant el teu curs. Desitjo que et sigui útil, que la gaudeixis i que li treguis el màxim de partit possible. Espero que et porti ben lluny. Al final, el més important serà el canvi positiu que hauràs experimentat durant el procés per assolir els objectius que t’hagis proposat. La teva xarxa d’arrels s’haurà fet més gran i més forta, ja no seràs igual que al principi i estaràs a punt per afrontar nous reptes.

LA VIDA ÉS ESCALAR PERÒ LA VISTA ÉS GENIAL. No deixis mai d’escalar, tens moltes vistes genials esperant-te. 4

Percepció d’un mateix


DADES PERSONALS ALUMNE/A

CENTRE D’ESTUDIS

NIVELL O GRUP

TELÈFON CENTRE:

E.MAIL:

NOM TUTOR/A:

HORA TUTORIA:

DADES PERSONALS ALUMNE/A: NOM I COGNOMS: ADREÇA: CP:

NOM PARE:

TEL:

NOM MARE:

TEL: ©2018 CoachingAgenda®

POBLACIÓ:

MAIL DE CONTACTE: CALENDARI ESCOLAR 2018-19 SETEMBRE DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GENER DIL 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

OCTUBRE DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

DESEMBRE

NOVEMBRE DIL DIM DIM 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRER

MARÇ

ABRIL

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAIG

JUNY

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AGOST

JULIOL DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

DIL DIM DIM 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31 5


INFORMACIÓ

PROFESSORAT/MATERIAL

QUADRE PROFESSORAT MATÈRIA

PROFESSOR

MATERIAL ESPECÍFIC MATÈRIA

6

MATERIAL


HORARI

CLASSES/EXTRAESCOLARS DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

©2018 CoachingAgenda®

HORARI CLASSES

DILLUNS

EXTRAESCOLARS

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

HORES DISPONIBLES

22.00

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 7


2018-19

CALENDARI ESCOLAR

SETEMBRE DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 TALENT 3 4 5 6 7 8 9 IVA INICIAT 10 11 12 13 14 15 16 CIÓ A IV T O M 17 18 19 20 21 22 23 ITZACIÓ N A G R 24 25 26 27 28 29 30 O ES ATIV EXPECT

GENER NS DECISIO ENTS PENSAM TIMA AUTOES A EMPATI

CIÓ SUPERA TAT VOLUN NCIA TOLERÀ CIÓ PERCEP

8

DIL 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

OCTUBRE DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

CANVI HÀBITS NTATGE APRENE CIÓ RITZA INTERIO

FEBRER DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MAIG

JUNY

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ITAT AMABIL IVITAT ASSERT NCIA RESILIÈ D ACTITU

LITAT FLEXIBI IÓ INTUÏC ÈNCIA EXPERI CIA PACIÈN A ALEGRI


2018-19 FORTALESES QUE TREBALLAREM DURANT EL CURS VACANCES D'ESTIU VACANCES DE NADAL VACANCES DE SETMANA SANTA

NOVEMBRE DIL DIM DIM ESFORÇ NT 5 6 7 EIXEME N O C O T 12 13 14 AU ITAT IV T A E R C 19 20 21 LÈNCIA EXCEL· 26 27 28

ATENCIÓ T AMISTA E M IS OPTIM E G LIDERAT R A ESCOLT

DESEMBRE

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MARÇ

ABRIL

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIOL

AGOST

DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

DIL DIM DIM 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

ES CREENC ICITAT AUTENT NS EMOCIO UD GRATIT a er nça persev

NÇA CONFIA ACIó COOPER ACIÓ ACCEPT R ELOGIA

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

9


ESPAI

CONNECTA’T AMB TU!

Què és l’espai CONNECTA’T

AMB TU!

És un espai que trobaràs al costat de la portada de cada mes amb recursos que t’ofereix l’agenda Bamboo perquè milloris en el coneixement de tu mateix i tinguis més estratègies per avançar de manera positiva en el teu dia a dia. Aprofita’l, t’agradarà! Com el puc utilitzar? Depèn de tu! Pots donar-hi simplement una ullada, pots dedicar-hi uns minuts, pots pensar amb atenció el que et vol explicar, pots comentar-ho a l’hora de tutoria amb el teu tutor o tutora i la resta de companys i companyes... És un espai lliure perquè cadascú l’aprofiti com vulgui!

3 EL LLAC DE LES EMOCIONS (pàg. 44). Mitjançant la connexió

amb les sensacions corporals quan revius una emoció podràs aprendre a tenir-ne consciència.

4 Com va la vida? (pàg. 54). Podràs reflexionar sobre el

punt on et trobes ara mateix i adonar-te que la vida és un equilibri entre diferents àrees. També podràs veure quines àrees de la teva vida t’interessa millorar.

5 ENDEVINA QUI SÓC... (pàg. 62). Llegiràs una endevinalla

que et farà reflexionar sobre la importància de cultivar els hàbits positius i minimitzar els negatius.

Quins recursos s’inclouen en aquest espai?

PENSES WIN-WIN? (pàg. 86). La nostra manera de pensar marca les nostres accions. Coneixeràs la modalitat win-win, un tipus de mentalitat que t’aportarà grans beneficis.

1 El meu mapa de desitjos (pàg. 22). Perquè somiïs en

8 PRACTIQUES

gran, i deixis volar la imaginació. Visualitzar metes a llarg termini dóna un rumb a la teva vida.

6 El meu pla d’acció (pàgs. 32, 74). Podràs definir tres objectius concrets que et portaran a una millora en les àrees que tu desitgis. Faràs un seguiment mensual de com van les accions previstes per assolir aquests objectius. És un recurs interessant de l’agenda i es planteja a l’inici i a mig curs. 2

7

L’ELOGI? (pàg. 96). Aprendràs quines característiques ha de tenir un elogi i et proposem un calendari setmanal perquè ho comencis a posar en pràctica! 9 Com ha anat? (pàg. 108). Si ho desitges, pots dedicar

uns minuts a donar una ullada a com ha anat el teu curs. És divertit veure el que t’havies proposat o el que havies anotat uns mesos abans. És un exercici força saludable!

accions que faré per assolir els meus objectius

seguiment NOV

OBJECTIU 1

10

DES

GEN

objectius assolits SÍ/NO


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


SETEMBRE

TOTS NAIXEM AMB UN TALENT, PERÒ ALGUNS ENCARA NO HAN OBERT EL SEU REGAL.

27 dilluns

AGO

t Ma Ml Me Mn Mt M M M M M

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28 dimarts

AGO

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

29 dimecres ••• matèria: tasques:

AGO

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12


D’IDEES

30 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

EN QUÈ SAPS QUE ETS BO?

OBJECTIU DEL DIA:

AGO

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

AGO

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

31 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

2 diumenge

••• recorda:

SETEMBRE

PERSONAL

estudis

1 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 13


SETEMBRE

qui vol fer alguna cosa troba un mitjà, qui no vol ver res troba una excusa.

3 dilluns

i n i c i a t i v a

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

4 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

14


D’IDEES

6 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quina és la darrera iniciativa que has pres i et fa sentir orgullós/a?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

7 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 diumenge

••• recorda:

SETEMBRE

PERSONAL

estudis

8 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15


SETEMBRE

al cim no s’hi arriba superant els altres sinó superant-nos nosaltres mateixos.

10 dilluns

M o t i v a c i ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

11 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16


D’IDEES

13 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina és la propera cosa que et proposes millorar?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

14 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 diumenge

••• recorda:

SETEMBRE

PERSONAL

estudis

15 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 17


SETEMBRE

mai trobaràs temps per a res. ets tu qui l’ha de crear.

17 dilluns

o r g a n i t z a c i ó OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

18 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

18


D’IDEES

20 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

que canviaries de la teva manera d’organitzar-te?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

21 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 diumenge

••• recorda:

SETEMBRE

PERSONAL

estudis

22 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 19


SETEMBRE

sabem el que som però encara no sabem el que podem arribar a ser.

24 dilluns

E X P E C T A T I V E S

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

25 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

20


D’IDEES

27 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina activitat t’agradaria que formés part del teu futur?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

28 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 diumenge

••• recorda:

SETEMBRE

PERSONAL

estudis

29 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21


EL MEU

1 MAPA DE DESITJOS “Tot allò que es converteix en realitat, primer s’ho va imaginar algú.” Dedica’t uns minuts a imaginar. Suposa que aquest paper és màgic i que qualsevol cosa que hi escriguis es convertirà en realitat. Pensa com si fos una llista de desitjos que descriguin la teva vida ideal. Pregunta’t a tu mateix: SI POGUÉS FER QUALSEVOL COSA o SER QUALSEVOL PERSONA... QUÈ VOLDRIA PER A MI? Trasllada aquesta situació ideal a diferents moments: d’aquí un mes, un any, tres anys i la teva vida.

No necessites ser realista. Somia!

Recorda: TENS MOLTS DESITJOS PELS QUALS LLUITAR.

El camí et pot semblar llarg, però el tens just al teu davant. 22


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22

23

24

29

30

31

25

26

27

28

23

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


OCTUBRE

canviar de resposta és evolució; canviar de pregunta es revolució.

1 dilluns

c a n v i

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

2 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

3 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

24


D’IDEES

4 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quina característica canviares de tu mateix/a?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

5 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

7 diumenge

••• recorda:

OCTUBRE

PERSONAL

estudis

6 dissabte

DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 25


OCTUBRE

ets el que fas.

8 dilluns

h à b i t s OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

10 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26


D’IDEES

11 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quins hàbits tens que et semblen negatius?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

12 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

14 diumenge

••• recorda:

OCTUBRE

PERSONAL

estudis

13 dissabte

DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 27


OCTUBRE

si reconec que la vida és aprenentatge, podré extreure alguna cosa de valor de cada situació.

15 dilluns

A P R E N E N T A T G E

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

17 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28


D’IDEES

18 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Què has aprÈs de la darrera experiència que no va sortir com esperaves?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

19 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

21 diumenge

••• recorda:

OCTUBRE

PERSONAL

estudis

20 dissabte

DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 29


OCTUBRE

en el silenci podrem trobar la solució de molts problemes.

22 dilluns

I N T E R I O R I T Z A C I Ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

24 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30


D’IDEES

25 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

en quin moment del dia penses en tu mateix/a?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

26 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28 diumenge

••• recorda:

OCTUBRE

PERSONAL

estudis

27 dissabte

DIL 1 8 15 22 29

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 31


EL MEU

2 PLA D’ACCIÓ 1 Et proposem que facis un PLA D’ACCIÓ: Reflexiona sobre què et vols proposar per avançar en el teu curs escolar i també recorda que tens molt desitjos perls quals lliutar; et pot ajudar mirar El meu mapa de desitjos (pàg. 22). A continuació, dedica’t uns minuts d’atenció i pensa en tres objectius molt concrets que t’agradaria assolir en els propers tres mesos. Han de ser realistes i mesurables. Per cada objectiu, proposa’t dos o tres accions molt concretes que consideres que et poden ajudar a assolir-lo amb èxit. = Acció assolida

= Vaig per bon camí

SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ: Un pla d’acció et servirà de ben poc si no en fas un seguiment. Per aquest motiu, cada mes fins al següent pla d’acció, l’agenda et demanarà que valoris el grau d’assoliment de les accions i que decideixis si has assolit els objectius. Per fer-ho hauràs de marcar la casella de seguiment amb un dels símbols següents: = Encara hi treballo

= No m’hi he posat

Felicita’t per cada acció i objectiu assolits. Afegeix noves accions si convé. No et desanimis mai, segueix insistint. La pregunta que t’has de fer és: estic progressant?

No perdis mai de vista els teus objectius. Has començat a definir el teu camí.

Recorda: un viatge de 10.000 quilòmetres comença amb un sol pas. 32


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

33

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


NOVEMBRE

amb esforç no saps el que pots aconseguir; però sense esforç és segur que no aconseguiràs res.

29 dilluns

OCT

E S F O R Ç

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 dimarts

OCT

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

31 dimecres ••• matèria: tasques:

OCT

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

34


D’IDEES

1 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

com et veus d’aqui dos anys?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

2 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

4 diumenge

••• recorda:

NOVEMBRE

PERSONAL

estudis

3 dissabte

DIL DIM DIM 5 6 7 12 3 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 35


NOVEMBRE

quan sabem llegir el nostre propi cor, ja podem llegir el cor dels altres.

5 dilluns

A U T O C O N E I X E M E N T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

6 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

7 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

36


D’IDEES

8 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

De l’1 al 10, en quin grau et coneixes a tu mateix/a?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

9 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

11 diumenge

••• recorda:

NOVEMBRE

PERSONAL

estudis

10 dissabte

DIL DIM DIM 5 6 7 12 3 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 37


NOVEMBRE

impossible significa que no has trobat la solució encara.

12 dilluns

C R E A T I V I T A T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

13 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

14 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

38


D’IDEES

15 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quin consell et donaries a tu mateix/a?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

16 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

18 diumenge

••• recorda:

NOVEMBRE

PERSONAL

estudis

17 dissabte

DIL DIM DIM 5 6 7 12 3 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 39


NOVEMBRE

per què acontentar-nos a viure arrossegats, quan el que desitgem és volar?

19 dilluns

E X C E L . L È N C I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

20 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

21 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

40


D’IDEES

22 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina característica única tens?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

23 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

25 diumenge

••• recorda:

NOVEMBRE

PERSONAL

estudis

24 dissabte

DIL DIM DIM 5 6 7 12 3 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 41


NOVEMBRE

tu tries les teves creences, però n’hi ha una de molt especial: creu en tu.

26 dilluns

C R E E N C E S

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

27 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

42


D’IDEES PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

En quina situació t’has sorprès de tu mateix/a?

OBJECTIU DEL DIA:

29 dijous

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

30 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

DES

2 diumenge

DES ••• recorda:

NOVEMBRE

PERSONAL

estudis

1 dissabte

DIL DIM DIM 5 6 7 12 3 14 19 20 21 26 27 28

DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 43


EL LLAC

3

de les emocions

La major part del que percebem té un efecte emocional en nosaltres. Imaginem que una emoció és com una gota d’aigua que cau en un llac i que quan hi impacta genera unes ones que s’estenen sobre l’aigua. Ara traslladem aquesta situació a tu mateix/a!

EL LLAC ETS TU. LA GOTA ÉS L’EMOCIÓ QUE CAU EN EL TEU COS COM A RESPOSTA A L’ESTÍMUL QUE HAS REBUT. LES ONES SÓN ELS IMPULSOS DE COMPORTAMENT QUE ES GENEREN DESPRÉS DE L’IMPACTE DE LA GOTA. Et proposem l’exercici següent perquè puguis prendre consciència del moment en què la gota d’aigua (l’emoció) impacta en tu. Ens centrarem en sis emocions: POR, TRISTESA, ALEGRIA, SORPRESA, IRA I FÀSTIC. Centra’t en una emoció; pensa i reviu una situació que puguis associar a l’emoció en què estàs pensant o també pots escoltar una cançó que t’inspiri aquesta emoció. Tanca els ulls uns segons; sent l’emoció i identifica en quina o quines part/s del cos la sents. Marca-ho amb un color, en el dibuix corresponent.

POR

TRISTESA

ALEGRIA

SORPRESA

IRA

FÀSTIC

Si ets capaç d’identificar el moment en què apareix l’emoció (la gota d’aigua)...

44

Podràs prendre consciència i gestionar el teu comportament posterior (les ones)!


DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 27 28 29 30

31

45

©2018 CoachingAgenda®

1 2


DESEMBRE

si vols agradar, sigues tu mateix/A.

3 dilluns

A U T E N T I C I T A T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

4 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

46


D’IDEES

6 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quines tres característiques et defineixen?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

7 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 diumenge

••• recorda:

DESEMBRE

PERSONAL

estudis

8 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 47


DESEMBRE

confia més en el que sents que en el que penses.

10 dilluns

M

E M O C I O N S

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

11 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

48


D’IDEES

13 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina és la darrera situació en la qual les emocions han jugat un paper important?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

14 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 diumenge

••• recorda:

DESEMBRE

PERSONAL

estudis

15 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 49


DESEMBRE

si perdonar és la medecina de l’ànima, aleshores la gratitud són vitamines.

17 dilluns

G R A T I T U D

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

18 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

50


D’IDEES

20 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

a qui has donat les gràcies avui?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

21 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 diumenge

••• recorda:

DESEMBRE

PERSONAL

estudis

22 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51


DESEMBRE

les grans obres no es fan amb la força, sinó amb la perseverança.

24 dilluns

P e r s e v e r a n ç A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

25 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

52


D’IDEES

27 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

què has aconseguit a còpia d’insistir?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

28 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 diumenge

••• recorda:

DESEMBRE

PERSONAL

estudis

29 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 53


com va

4 la vida?

Pensa en la teva situació actual i comença a imaginar altres situacions possibles. Considera la teva vida dividida en diferents àrees, com les que mostra la roda de sota, i posa’ls una qualificació de l’1 al 10 a la roda “ARA”. Sigues el més realista possible. Després fixa’t en les àrees en les quals has posat una qualificació més baixa i encercla-les. A continuació tanca els ulls, imagina que la roda gira i visualitza un dia del futur immediat en el qual estaries a gust amb aquestes àrees i posa les qualificacions a la roda “EL MEU FUTUR IDEAL”. No cal que sigui un 10! Posa la qualificació que a tu et faria sentir satisfet en aquest moment.

Aprecia les diferències entre les dues rodes. Anota les tres àrees en les quals hi ha una major diferència de puntuació, o bé decideix anotar aquelles que per tu és prioritari millorar:

Com et sentiries si milloressis alguna d’aquestes àrees? Què t’està aturant per introduir algun canvi? Adona’t que la vida és un equilibri entre moltes àrees. És interessant que avancis buscant trobar-te a gust en totes elles. Pensa i planteja’t què voldries millorar, amb un únic objectiu final: ser més feliç i tenir èxit en el teu propi projecte personal.

Recorda: ets únic. treballa sobre la teva pròpia visió. 54


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

55

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


GENER

un desig no canvia res. una decisió ho canvia tot.

31 dilluns

DES

D E C I S I O N S

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

1 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

2 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

56


D’IDEES

3 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina és la propera desició que vols pendre?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

4 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

6 diumenge

••• recorda:

GENER

PERSONAL

estudis

5 dissabte

DIL 1 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 57


GENER

el cervell no és un got per omplir sinó una làmpara per encendre.

7 dilluns

P E N S A M E N T S

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

8 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

58


D’IDEES

10 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

en quina situació podies haver pensat diferent?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

11 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

13 diumenge

••• recorda:

GENER

PERSONAL

estudis

12 dissabte

DIL 1 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 59


GENER

enlloc de perdre el son pensant en el que he fet malament, em regalaré un pensament positiu.

14 dilluns

A U T O E S T I M A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

15 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

60


D’IDEES

17 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

De l’1 al 10, en Quin grau estàs compromès amb els objectius que t’has fixat per millorar?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

18 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

20 diumenge

••• recorda:

GENER

PERSONAL

estudis

19 dissabte

DIL 1 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 61


GENER

prestar atenció de veritat a un altre és la forma més estranya i pura de generositat.

21 dilluns

E M P A T I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

22 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

62


D’IDEES

24 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Què et molesta dels altres? Ho pots canviar?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

25 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

27 diumenge

••• recorda:

GENER

PERSONAL

estudis

26 dissabte

DIL 1 7 14 21 28

DIM DIM DIJ DIV DIS DIU

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 63


ENDEVINA

5

QUI SÓC…

Sóc el teu company constant. Sóc la teva més gran ajuda, o la teva càrrega més pesant. T’impulsaré cap a les altures, o t’arrossegaré al fracàs. Estic completament sota el teu comandament. De tota manera, la meitat de les coses que tens pots deixar-les a càrrec meu i podré complir-les ràpidament i correctament. És fàcil negociar amb mi: només cal que sigues ferm/a. Mostra’m exactament com vols que faci les coses, i després d’unes quantes lliçons ho faré automàticament. Sóc el servent de tots els grans personatges i, ah!, també de tots els perdedors. Als que són grans en allò que han volgut, jo els he fet així. Als altres, els he conduït al fracàs. No sóc una màquina, encara que funciono amb la precisió d’un mecanisme i, a més, amb la intel·ligència d’un humà. Pots fer-me funcionar per obtenir resultats o per quedar-te a la ruïna; per mi, no hi ha diferència. Agafa’m, entrena’m, sigues ferm amb mi, i posaré el món als teus peus. Sigues indulgent amb mi, i et destruiré. (Sean Covey)

QUI SÓC? Els hàbits són coses que fem repetidament, però la major part del temps no som conscients que els tenim. Funcionem en mode pilot automàtic. Pensa en activitats que realitzes repetidament... Poden ser activitats com rentar-se les dents (poc important), desconfiar dels altres (un pensament), sentir-se inferior (un sentiment) o planificar (una actitud). Escriu-les, tot classificant-les en les columnes inferiors, segons l’impacte que consideres que tenen a la teva vida:

HÀBITS POSITIUS

HÀBITS NEGATIUS

HÀBITS POC IMPORTANTS

Pren consciència dels teus hàbits, és el primer pas. Proposa’t accions perquè a poc a poc la columna d’hàbits positius estigui plena i... la dels hàbits negatius estigui buida!

64

La resposta a l’endevinalla és 12-8-1-2-9-21 (busca a l’abecedari)


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES 1

DISSABTE

2

DIUMENGE 3

4

5 6 7 8 9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

65

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


FEBRER

uns causen felicitat allà on van. d’altres quan se’n van.

28 dilluns

A M A B I L I T A T

OBJECTIU DEL DIA:

GEN

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

29 dimarts

GEN

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 dimecres

GEN

••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

66


D’IDEES

31 dijous

GEN

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina mostra d’amabilitat has rebut o has donat avui?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

1 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

3 diumenge

••• recorda:

FEBRER

PERSONAL

estudis

2 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 67


FEBRER

les coses no són com un les diu, sinó com l’altre les percep.

4 dilluns

A S S E R T I V I T A T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

6 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

68


D’IDEES

7 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

com acostumes a expressar les teves opinions?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

8 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

10 diumenge

••• recorda:

FEBRER

PERSONAL

estudis

9 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 69


FEBRER

no puc seguir o... no, puc seguir. tu decideixes.

11 dilluns

R E S I L I È N C I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

13 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

70


D’IDEES

14 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quantes vegades vas caure abans d’aprendre a anar en bicicleta?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

15 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

17 diumenge

••• recorda:

FEBRER

PERSONAL

estudis

16 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 71


FEBRER

no hi ha millor consell o fortalesa que tenir una ment i una actitud positives.

18 dilluns

A C T I T U D

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

20 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

72


D’IDEES

21 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina es la darrera situació difícil que has afrontat amb un somriure?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

22 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

24 diumenge

••• recorda:

FEBRER

PERSONAL

estudis

23 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 73


EL MEU

6 PLA D’ACCIÓ 2 Et proposem que facis UN SEGON PLA D’ACCIÓ: A mesura que anem avançant, la vida ens porta nous reptes! Reflexiona sobe què et vols proposar per avançar en el teu curs escolar i també recorda que ens molts desitjos pels quals lluitar i àrees de la teva vida per millorar; et pot ajuadar mirar El meu mapa de desitjos (pàg. 22) i la com va la vida? (pàg. 54). A continuació, dedica’t uns minuts d’atenció i concreta el PLA D’ACCIÓ de la manera que ho vas fer a la pàg 32. Pensa en tres objectius molt concrets que t’agradaria assolir en els propers tres mesos. Han de ser realistes i mesurables. = Acció assolida

= Vaig per bon camí

Per cada objectiu, proposa’t dos o tres accions molt concretes que consideres que et poden ajudar a assolirlo amb èxit. SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ: Un pla d’acció et servirà de ben poc si no en fas un seguiment. Per aquest motiu, cada mes fins al següent pla d’acció, l’agenda et demanarà que valoris el grau d’assoliment de les accions i que decideixis si has assolit els objectius. Per fer-ho hauràs de marcar la casella de seguiment amb un dels símbols següents: = Encara hi treballo

= No m’hi he posat

Felicita’t per cada acció i objectiu assolits. Afegeix noves accions si convé. No et desanimis mai, segueix insistint. La pregunta que t’has de fer és: estic progressant?

MAR

ABR

MAI

SÍ/NO

MAR

ABR

MAI

SÍ/NO

MAR

ABR

MAI

SÍ/NO

No perdis mai de vista els teus objectius. Estan definint el teu camí.

Recorda: pots aconseguir tots els teus objectius si tens el coratge de perseguir-los. 74


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26 27 28 29 30 31

75

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


MARÇ

si observes amb calma, veuràs amb més claredat les situacions tal com són.

25 dilluns

A T E N C I Ó

OBJECTIU DEL DIA:

FEB

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 dimarts

FEB

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

27 dimecres ••• matèria: tasques:

FEB

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

76


D’IDEES

28 dijous

FEB

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

En què t’has fixat avui, que abans no havies vist?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

1 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

3 diumenge

••• recorda:

MARÇ

PERSONAL

estudis

2 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 77


MARÇ

l’amistat mai ve donada; s’ha de conquerir indefinidament.

4 dilluns

A M I S T A T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

6 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

78


D’IDEES

7 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quin consell et donaria en aquest moment la persona que més admires?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

8 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

10 diumenge

••• recorda:

MARÇ

PERSONAL

estudis

9 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 79


MARÇ

el pessimista veu problemes a cada oportunitat. l’optimista veu l’oportunitat a cada problema.

11 dilluns

O P T I M I S M E

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

13 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

80


D’IDEES

14 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Què t’aportarà aconseguir l’objectiu que et proposes?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

15 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

17 diumenge

••• recorda:

MARÇ

PERSONAL

estudis

16 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 81


MARÇ

intenta no convertir-te en una persona d’èxit, sinó en una persona de valor.

18 dilluns

L I D E R A T G E

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

20 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

82


D’IDEES

21 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

què seria per a tu un gran èxit en aquest moments? depèn dels altres?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

22 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

24 diumenge

••• recorda:

MARÇ

PERSONAL

estudis

23 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 83


MARÇ

només conec un mal que afecta la major part de la humanitat: no escoltar.

25 dilluns

E S C O L T A R

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

27 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

84


D’IDEES

28 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

I si preguntes a una persona en qui confies com resoldria un assumpte que et preocupa?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

29 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

31 diumenge

••• recorda:

MARÇ

PERSONAL

estudis

30 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 85


7

PENSES

WIN-WIN?

La mentalitat WIN-WIN (GUANYAR-GUANYAR) s’està imposant com la mentalitat més desitjada actualment, tant a les empreses com a la societat en general. I si te l’apliques, t’aportarà uns grans beneficis en l’àmbit personal en el teu dia a dia. Perquè entenguis el concepte, observa les dues definicions oposades següents:

MENTALITAT GUANYAR-GUANYAR

MENTALITAT GUANYAR-PERDRE

És com un bufet lliure. Creus que tots poden guanyar. És alhora agradable i difícil. No trepitges els altres, però tampoc deixes que et trepitgin. Et preocupes pels altres i vols que tinguin èxit. Però també et preocupes per tu mateix, i també vols tenir èxit. Guanyar-guanyar és abundant, hi ha menjar més que suficient per a tothom.

Penses que el teu company de classe t’atacarà, així que val més que ataquis tu primer. No permets que els altres tinguin èxit en alguna cosa perquè penses que si ells guanyen, tu perds. Si tens la impressió que estàs a punt de perdre, llavors t’assegures d’arrossegar els altres amb tu cap al pou del fracàs.

PERSONA ALTAMENT EFECTIVA

PERSONA ALTAMENT INEFECTIVA

COM POTS FER-HO? 1

Tot comença per tu. De l’1 al 10, en quina mesura t’agrades a tu mateix/a? Marca amb un cercle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

2

Pensa en un aspecte de la teva vida en què més hagis de lluitar contra les comparacions (potser la roba, trets físics, amics, talents...) i escriu-lo: Quan t’hi tornis a trobar, focalitza’t a eliminar l’error de COMPARAR.

3

Quan practiquis esport, demostra l’esperit esportiu. Elogia algú que competeixi contra tu si creus que ho fa molt bé. Busca la COMPETITIVITAT sana.

4 Quan juguis a un joc, guanyis o perdis, connecta amb la sensació de jugar només per divertir-te. 5

Estàs a punt de tenir un examen important? Crea un grup d’estudi i comparteix les teves millors idees amb els altres. A tots us anirà bé!

6 La propera vegada que algú proper a tu tingui èxit, sigues feliç de debò en lloc de sentir-te amenaçat/da. 7 Hi ha un darrer model de mentalitat… el PERDRE-PERDRE, t’atreveixes a definir-lo? Pensa en una persona que funcioni amb el model GUANYAR-GUANYAR, com la veus? Què és el que més t’agrada d’aquesta persona?

86

Quan posis en pràctica la mentalitat Win-win, Et sorprendràs del que reculls!


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

30

87

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


ABRIL

no esperis res de ningú. espera-ho tot de tu.

1 dilluns

C O N F I A N Ç A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

2 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

3 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

88


D’IDEES

4 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quin petit pas seria important de donar per part teva en aquest moment?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

5 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

7 diumenge

••• recorda:

ABRIL

PERSONAL

estudis

6 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 89


ABRIL

sovint el repte més gran és jugar el nostre paper dins l’equip.

8 dilluns

c o o p e r A c i ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

10 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

90


D’IDEES

11 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

què aportaràs al teu equip quan es doni el cas?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

12 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

14 diumenge

••• recorda:

ABRIL

PERSONAL

estudis

13 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 91


ABRIL

de vegades és necesssari veure una mica de foscor per després poder veure brillar els estels.

15 dilluns

a c c e p t a c i ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

17 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

92


D’IDEES

18 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

estàs preparat per si falles en els objectius que et proposis? què faràs?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

19 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

21 diumenge

••• recorda:

ABRIL

PERSONAL

estudis

20 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 93


ABRIL

un simple i sincer “et veus genial” pot fer especial un dia...

22 dilluns

E L O G I A R

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

24 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

94


D’IDEES

25 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quins aspectes valores dels teus amics o famÍlia? quan els ho diràs?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

26 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28 diumenge

••• recorda:

ABRIL

PERSONAL

estudis

27 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 95


PRACTIQUES

8

L’ELOGI?

Elogiar és transmetre o manifestar que el comportament d’una altra persona ens ha resultat positiu. A causa de la nostra biologia humana, tenim un mecanisme ancestral de supervivència que fa que el nostre cervell focalitzi la seva atenció en aspectes negatius del nostre entorn (perills). NECESSITEM UN CANVI DE FOCUS CAP ALS ASPECTES POSITIUS DEL NOSTRE ENTORN L’elogi ens ajuda a focalitzar-nos cap als aspectes positius perquè per elogiar has de centrar l’atenció envers aspectes del teu voltant que et resultin agradables o t’aportin benestar.

COM HA DE SER UN ELOGI? 1

SINCER: no facis mai un elogi per compromís i tampoc esperis gaire temps per fer-lo desde que té lloc l’acció que vols elogiar. Posa l’atenció a observar comportaments positius.

2

ESPECÍFIC: quan facis l’elogi concreta què és el que t’ha agradat exactament del que ha fet l’altra persona. Això fa sentir a les persones la veracitat del que estàs elogiant.

3

PERSONALITZAT: procura adaptar l’elogi a la persona a qui et dirigeixes. Has de decidir si fer-ho en públic o en PRIVAT, segons el que consideris que pot funcionar millor en cada ocasió

POSA-HO EN PRÀCTICA! DIA

PERSONA

ELOGI

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Exemple

Mare/Pare

M’ha agradat molt que aquest cop, quan no hem estat d’acord, has estat capaç de posar-te en el meu lloc, gràcies.

A poc a poc, aquest canvi de focus cap als aspectes positius s’anirà convertint en un hàbit per a tu...

et sortirà de manera natural i milloraràs el teu propi benestar personal!

96


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

97

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


MAIG

si el pla A no et funciona, recorda que encara et queden 28 lletres més.

29 dilluns

ABR

s u p e r a c i ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 dimarts

ABR

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

1 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

98


D’IDEES

2 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

i si proves a tenir dos plans diferents per aconseguir allò que vols?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

3 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 diumenge

••• recorda:

MAIG

PERSONAL

estudis

4 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 99


MAIG

no existeix un gran talent sense una gran voluntat.

6 dilluns

V O L U N T A T OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

7 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

8 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

100


D’IDEES

9 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Quina és la conclusió que treus d’utilitzar aquesta agenda?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

10 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 diumenge

••• recorda:

MAIG

PERSONAL

estudis

11 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 101


MAIG

qui busca un amic sense defectes es queda sense amics.

13 dilluns

T O L E R À N C I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

14 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

15 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

102


D’IDEES

16 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

En qui et vols convertir?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

17 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 diumenge

••• recorda:

MAIG

PERSONAL

estudis

18 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 103


MAIG

canvia el teu focus i descobriràs coses que mai havies vist.

20 dilluns

P E R C E P C I Ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

21 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

22 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

104


D’IDEES

23 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

què és el que valores més de les altres persones?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

24 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 diumenge

••• recorda:

MAIG

PERSONAL

estudis

25 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 105


MAIG

no importa si has anat molt lluny pel camí incorrecte. encara pots fer mitja volta.

27 dilluns

F L E X I B I L I T A T

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

28 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

29 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

106


D’IDEES PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

En quina situació has hagut de ser flexible?

OBJECTIU DEL DIA:

30 dijous

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

31 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

JUN

2 diumenge

JUN ••• recorda:

MAIG

PERSONAL

estudis

1 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 107


COM

9 HA ANAT?

Estàs arribant a final del curs i és moment de fer una valoració de com han anat els darrers nou mesos. És interessant que et dediquis uns minuts a tu mateix per analitzar-ho. Pots seguir la guia següent:

1r Valora de l’1 al 10 com sents que estan en aquest moment les diferents àrees de la teva Roda de la vida. Compara les qualificacions que has posat amb les que vas posar en el Com va la vida? inicial (pàg. 54). • Pots posar un exemple de dues àrees que hagin millorat?

• Com et sents respecte aquest canvi de situació?

2n Visualitza el mapa de desitjos que vas elaborar a principi de curs (pàg. 22). • Has fet realitat algun desig? Quin?

• Creus que estàs en el camí correcte per aconseguir els teus desitjos? Introduiries algun canvi?

3r Fes una visualització dels objectius, accions i seguiment dels dos plans aquest curs (pàgs. 32 i 74). • Escriu els objectius i accions que has assolit:

d’acció que t’has proposat durant

• Respon-te la pregunta més important de totes: He progressat?

Felicita’t per la feina feta!

Segueix endavant en el teu camí i en el lideratge de la teva vida. 108


DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26 27 28 29 30

109

©2018 CoachingAgenda®

DILLUNS


JUNY

no sempre necessites un pla. De vegades només necessites respirar i confiar.

3 dilluns

I N T U Ï C I Ó

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

4 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

5 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

110


D’IDEES

6 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

que et diu el cor que pots fer, ara, per sentir-te millor en el futur?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

7 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

9 diumenge

••• recorda:

JUNY

PERSONAL

estudis

8 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 111


JUNY

acostuma’t a definir com experiència acumulada allò que els altres anomenen errors.

10 dilluns

E X P E R I È N C I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

11 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

12 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

112


D’IDEES

13 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina experiència recordes amb alegria?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

14 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

16 diumenge

••• recorda:

JUNY

PERSONAL

estudis

15 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 113


JUNY

qui perd la paciència, perd la batalla.

17 dilluns

P a C I È N C I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

18 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

19 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

114


D’IDEES

20 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

quina situació recordes que es va solucionar només deixant passar una mica de temps?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

21 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

23 diumenge

••• recorda:

JUNY

PERSONAL

estudis

22 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 115


JUNY

recorda que l’alegria és una manera de viatjar, no un destí.

24 dilluns

A L E G R I A

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

25 dimarts

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

26 dimecres ••• matèria: tasques:

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

116


D’IDEES

27 dijous

PLUJA

COSES POSITIVES QUE HAN PASSAT:

Amb quina paraula resumiries aquest darrer curs? I aquesta agenda?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA 15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

OBJECTIU DEL DIA:

M’ORGANITZO LA TARDA ©2018 CoachingAgenda®

28 divendres

15

••• matèria: tasques:

16 17 18 19 20 21 22 23 QUANTES ESTRELLES EM DONO?

30 diumenge

••• recorda:

JUNY

PERSONAL

estudis

29 dissabte

DIL DIM DIM DIJ DIV DIS DIU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 117


2019

PLANNING JULIOL

dilluns

1

dimarts 2 dimecres 3 dijous 4 divendres 5 dissabte 6 diumenge 7 dilluns 8 dimarts 9 dimecres 10 dijous 11 divendres 12 dissabte 13 diumenge 14 dilluns 15 dimarts 16 dimecres 17 dijous 18 divendres 19 dissabte 20 diumenge 21 dilluns 22 dimarts 23 dimecres 24 dijous 25 divendres 26 dissabte 27 diumenge 28 dilluns 29 dimarts 30 dimecres 31

118


2019

PLANNING AGOST

dijous

1

divendres 2 dissabte 3 diumenge 4 dilluns 5 dimarts 6 dimecres 7 dijous 8 divendres 9 dissabte 10 diumenge 11 dilluns 12 dimarts 13 dimecres 14 Š2018 CoachingAgendaŽ

dijous 15 divendres 16 dissabte 17 diumenge 18 dilluns 19 dimarts 20 dimecres 21 dijous 22 divendres 23 dissabte 24 diumenge 25 dilluns 26 dimarts 27 dimecres 28 dijous 29 divendres 30 dissabte 31

119


2019

PLANNING SETEMBRE

diumenge

1

dilluns 2 dimarts 3 dimecres 4 dijous 5 divendres 6 dissabte 7 diumenge 8 dilluns 9 dimarts 10 dimecres 11 dijous 12 divendres 13 dissabte 14 diumenge 15 dilluns 16 dimarts 17 dimecres 18 dijous 19 divendres 20 dissabte 21 diumenge 22 dilluns 23 dimarts 24 dimecres 25 dijous 26 divendres 27 dissabte 28 diumenge 29 dilluns 30

120


©2018 CoachingAgenda®

DADES AMICS

121


SEGUIMENT 1 trimestre EXÀMENS/treballs r

VALORACIÓ PERSONAL MATÈRIA/TASCA

122

DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN


SEGUIMENT 1 trimestre EXÀMENS/treballs r

VALORACIÓ PERSONAL DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN

©2018 CoachingAgenda®

MATÈRIA/TASCA

123


SEGUIMENT 2 trimestre EXÀMENS/treballs n

VALORACIÓ PERSONAL MATÈRIA/TASCA

124

DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN


SEGUIMENT 2 trimestre EXÀMENS/treballs n

VALORACIÓ PERSONAL DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN

©2018 CoachingAgenda®

MATÈRIA/TASCA

125


SEGUIMENT 3 trimestre EXÀMENS/treballs r

VALORACIÓ PERSONAL MATÈRIA/TASCA

126

DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN


SEGUIMENT 3 trimestre EXÀMENS/treballs r

VALORACIÓ PERSONAL DATA

NOTA

NO ESTIC SATISFET/A ESTIC SATISFET/A POC ESTUDI/ POCA ATENCIÓ ERRORS A ESFORÇ A CLASSE L’EXAMEN

©2018 CoachingAgenda®

MATÈRIA/TASCA

127


COMPROMISOS DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

128

L'alumne/a

El pare/La mare


FELICITACIONS DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per L'alumne/a

El pare/La mare

Š2018 CoachingAgendaŽ

El professor/a

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

129


COMPROMISOS DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Reconec que Em comprometo a millorar El professor/a

130

L'alumne/a

El pare/La mare


FELICITACIONS DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per L'alumne/a

El pare/La mare

Š2018 CoachingAgendaŽ

El professor/a

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

DATA: Et volem felicitar per El professor/a

L'alumne/a

El pare/La mare

131


COMUNICATS INSTITUT

FAMĂ?LIA

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura: 132


COMUNICATS INSTITUT

FAMÍLIA

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

©2018 CoachingAgenda®

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura: 133


COMUNICATS INSTITUT

FAMĂ?LIA

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura: 134


COMUNICATS INSTITUT

FAMÍLIA

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

©2018 CoachingAgenda®

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura:

DATA: De: Assumpte:

Per:

Signatura: Resposta: Signatura: 135


LLIBRES DE LECTURA

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

136


LLIBRES Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

Títol: Autor: Editorial:

Data Inici/Final:

©2018 CoachingAgenda®

DE LECTURA

137


NOTES

138


©2018 CoachingAgenda®

NOTES

139


NOTES

140


©2018 CoachingAgenda®

NOTES

141


NOTES

142


©2018 CoachingAgenda®

NOTES

143


Edita: Incrustaciones Grรกficas, S.L. www.coachingagenda.com

Bamboo catala 2018-2019  

Agenda escolar BAMBOO 2018/19 (CATALÀ) Agenda escolar BAMBOO per a nois i noies entre 12 i 17 anys. Molt més que una agenda. És única perquè...

Bamboo catala 2018-2019  

Agenda escolar BAMBOO 2018/19 (CATALÀ) Agenda escolar BAMBOO per a nois i noies entre 12 i 17 anys. Molt més que una agenda. És única perquè...

Advertisement