Page 1

“La Co-creació en la Diversitat, un valor afegit en la integració de la ciutadania nouvinguda a Sitges” Projecte participatiu i creatiu de la Regidoria de Diversitat de l’Ajuntament de Sitges, finançat pel Ministeri de Treball i Immigració per a projectes innovadors, i desenvolupat per l’empresa Co-creations SL. Objectiu del projecte Aprofitar l’experiència i les idees de les persones que han passat per un procés d’arribada a un municipi que no és el seu d’origen i generar propostes per millorar l’acollida que ja es dóna des de l’Ajuntament a la ciutadania nouvinguda. En el projecte hi han participat 215 persones, que ho han fet mitjançant l’enquesta online i en paper, reunions presencials creatives, per correu i presencialment. De les persones participants, el 60% de les quals han estat dones, pertanyen al món de l’esport, la cultura, la salut, el comerç, l’hosteleria, el sector públic, associacions, entre d’altres. Tenen entre 20 i 61 anys, i provenen d’altres municipis de Catalunya, de la resta d’Espanya, d’Europa i Sud-Amèrica, tot i que també hi ha participat gent de Sitges. Durant el procés, s’han generat 100 idees, 7 de les quals els participants van triar com les millors: -

Potenciar la pàgina web de l’Ajuntament en relació a la diversitat. Fer un conte amb personatges multiculturals. Realitzar una Fira Diversitat i artesania. Crear una Associació de Diversitat. Elaborar un llibre d’experiències de les famílies nouvingudes sobre la seva arribada a Sitges. Realitzar còctels d’integració.

Totes aquestes idees proposades han estat analitzades per la Regidoria de Diversitat i algunes ja estan realitzades: -

-

Potenciar la pàgina web: ja s’ha actualitzat amb les novetats del circuit d’acollida, la guia d’acollida en català, castellà i anglès i resta d’activitats d’integració. http://www.sitges.cat/ciutadanianouvinguda. El Conte amb personatges multiculturals ja es va elaborar al 2006 La Fira Diversitat/artesania es va realitzar al 2008.

Recollint l’esperit de les idees treballades, el passat 15 de març a l’hotel Alenti davant d’una veintena de persones es va presentar la proposta que recollia les idees que no s’havien realitzat fins ara i l’explicació del projecte per part de la Regidora d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Diversitat, Mercè Espada, i l’Esther Binkhorst, de l’empresa Co-creations SL que ha desenvolupat el projecte: Creació d’una “Xarxa de la Diversitat” per a l’acollida de la ciutadania nouvinguda a Sitges.


Vol institucionalitzar la col·laboració público-privada entre la Regidoria de Diversitat de l’Ajuntament de Sitges i les empreses, professionals i ciutadania, en general que vulgui participar en la xarxa per oferir serveis i idees per millorar l’acollida a les persones nouvingudes. Es basa en els principis de col·laboració i complementarietat i es desenvoluparia sota un entorn virtual (oferint serveis, idees i experiències de les famílies nouvingudes i presencial, a través dels anomenats Còctels de Diversitat. El projecte s’anirà desenvolupant, a mesura que hi hagi persones interessades en participar.

Prensa Diario de Vilanova:


Prensa L’ECO de Sitges:

Conclusiones Diversidad  

Conclusiones Diversidad

Advertisement