Page 1

j bewaart! dsje g ds ge gi dig nd a h ha t i d di e j je s l ls a al r é ér é éé ett m ee we ew Je

Vakmensen

2 12 - 2 20 2012 2013 013 01

werkwijzer voor vakmensen


© CNV Vakmensen / Tiberdreef 4 / 3561 GG Utrecht | Postbus 2525 / 3500 GM Utrecht | e-mail redactie vakm@cnvvakmensen.nl

Colofon De Werkwijzer voor Vakmensen verschijnt jaarlijks in oktober voor alle leden van de vakbond CNV Vakmensen. In de Werkwijzer lees je over producten, diensten en werkwijze van jouw vakbond.

Vormgeving en redactie Marloes Draaijer, Robert-Paul van Hardeveld (vormgeving) | Bernadine de Mooij (beeldredactie)) | Albert Daverschot, Wouter de Jong, Tineke Matulessy, Miriam de Rooij, Belinda Schall, Kees de e Vos, Helen van Zwetselaar (redactie) | Caroline van Oosten de Boer, Arnoud Terpstra (webredacctie) | Mireille Struik (redactie & eindredactie) | Digidaan, CNV Internationaal, NFP Photography,, Wilbert van Woensel (fotografie) | Senefelder Misset, Doetinchem (grafische verzorging) | Gedrukt ukt op FSC-papier van verantwoorde afkomst (FSC© C018185).

Hoe volg je jouw vakbond? Door het jaar heen volg je het werk van jouw vakbond op www.cnvvakmensen.nl. Verder lees je in VakM - het full colour ledenmagazine van CNV Vakmensen 5x per jaar hoe andere leden werk en privé combineren en over actualiteiten rond werk en inkomen. Het laatste nieuws uit eigen sector zie je in jouw eigen digitale nieuwsbrief. Ga daarvoor naar: www.vakm.nu/nieuwsbrief en schrijf je in. @cnvvakmensen @ ffacebook.com/cnvvakmensen

Leden van CNV Vakmensen werken in de sectoren: Beroepsgoederenvervoer, Bouwnijverheid, Brood en zoetwaren, Burgerluchtvaart, Catering, Chemie en energie, Horeca, Havens, Hout en meubel, Kappers, Kunst en cultuur, Land- en tuinbouw, Metaaltechniek, Metalektro, Papier en karton, Recreatie, Rijn- en binnenvaart, Schilders, Schoonmaak, Spoorwegen, Stads- en streekvervoer, Steen en glas, Stukadoors, Taxi, Textiel en confectie, Timmerindustrie, Tour, Vlees en vis, Voeding, Woondiensten, Zuivel.

(fotografie omslag: Digidaan)

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact


Vakmensen

STERK VERHAAL S CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. C Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Eerlijk gezegd hoop ik dat jij da dat verhaal ook vaak in jouw omgeving vertelt. Jij, met jouw werk, jo jouw leven, jij bent belangrijk voor ons. Door jouw keuze voor ons, jou jouw mening over werk en privé, maak jij CNV Vakmensen sterker. En omgekeerd: de bond maakt jou sterker.

Antwoorden! An Hoe? D De antwoorden vind je terug in deze Werkwijzer voor Vakmensen 201 2012-2013, die je bij het ledenmagazine VakM ontvangt. Blader het door en snoep ook het komend jaar (weer) mee van alle voordelen van bo jouw bondslidmaatschap! Sommig voordelen heb je pas nodig als je in een vervelende situatie Sommige terecht terechtkomt, van andere voordelen kun je al meteen meesnoepen. Ik ben blij dat we je met deze Werkwijzer kunnen laten zien wat we dóen daar en daardoor ook wie wij zijn: de deskundige en ervaren vakbond. CNV Vakmen Vakmensen ontwikkelt zich altijd, gaat met de tijd mee en volgt politiek econ en economie op de voet. En zo kunnen wij doorlopend onze dienstverlening aanpassen. Wij helpen jou jezelf sterker te maken. Als het even kan zo gemakkelijk mogelijk, zoals je ziet aan de QR-codes* in de Werkwijzer, die jou rechtstreeks verbinden met een van mijn collega’s van CNV Info. Dagelijks van 08.00-18.00 uur. Hoe gemakkelijk wil je het hebben? Ik wens je een succesvol jaar. En aarzel niet ons te vragen dat succes te helpen behalen. Want CNV Vakmensen is er voor jou. Met vriendelijke groet, CNV Vakmensen

*Met je smartphone maak je snel contact met CNV

Albert Daverschot

Vakmensen via de QR-co-

hoofd Communicatie en marketing

des (Quick Response) die je door de hele Werkwijzer

p.s. Heb jij zelf een goed idee dat onze dienst-

terugvindt. Je hebt hier-

verlening nóg beter maakt? Laat het me vooral

voor een QR-app nodig.

weten: a.daverschot@cnvvakmensen.nl werkwijzer voor vakmensen - 3


Vakmensen

KRACHT! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Stel: je hebt een nieuwe baan, je wisselt van baan, je hebt een conflict of ongemakkelijke situatie op het werk, je verhuist of je gaat al met pensioen... Je kunt wel wat advies gebruiken. Als lid van CNV Vakmensen profiteer je van actuele deskundigheid en ervaring van de bond met meer dan 100 jaar ervaring. En natuurlijke modern en snel: per telefoon of via internet. ZELF REGELEN:

PERSOONLIJK GESPREK:

MijnCNV!

CNV Info!

Als vakbondslid zie je op MijnCNV je

Dagelijks tussen 08.00 - 18.00 uur krijg

gegevens zoals die bij ons bekend

je van deskundige en ervaren mede-

zijn. Je kunt ze zelf, in een beveiligde

werkers in een persoonlijk gesprek

internetomgeving, wijzigen. Registreer

antwoord op jouw vragen over de bond,

je bij je eerste bezoek daarom met je

werk en inkomen, belastingen, sociale

postcode, geboortedatum en lidmaat-

voorzieningen via: 030 75 11 007.

schapsnummer, dan is het voortaan ook

Ook weten zij de weg naar juristen bin-

echt ‘jóuw CNV’.

nen of buiten CNV Vakmensen. Krach-

Alle informatie op MijnCNV past bij jouw

tige kennis. Ben je nog geen lid? Je

sector en jouw functie. De naam en

kunt altijd tijdens het telefoongesprek

contactgegevens van jouw vakbondsbe-

besluiten lid te worden zodat je nog

stuurder staan er ook vermeld. Regel-

meer steun en hulp krijgt.

matig breidt de bond de dienstverlening

Of - helemaal handig - vul het contact-

uit voor jou:

formulier in op de site. Schrijf je vraag

www.vakm.nu/mijncnv

op, dan bellen of mailen we je zo snel mogelijk terug. De medewerkers van

‘Vrijwilligers vinden op hun

CNV Info staan je heel graag te woord. www.vakm.nu/contact

pagina extra informatie rond hun vrijwilligersfunctie.’

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact Werkwijzer voor vakmensen - 5


‘ CNV Vakmensen, de bond die vorm geeft aan jouw werk ’


ZEKER! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Heb je een conflict en kom je er zelf niet uit? Dan sta je sterk. Want als lid van CNV Vakmensen kun je rekenen op rechtshulp. In werk- en privésituaties. NU REGELEN:

je correcte gegevens

Als het minder goed gaat bij jouw bedrijf, is het

Op MijnCNV vind je jouw

En dus ook met je huis, je eventuele gezin en je

gegevens zoals die bij

kansen op een volgende baan.

CNV Vakmensen bekend

CNV Rechtshulp adviseert en ondersteunt jou in

zijn. Als dat nodig is, kun

juridische zaken. Omdat jij uniek bent, zijn alle

je ze meteen wijzigen.

zaken uniek. Er is dus maar één manier om te

Controleer dus even of

ontdekken dat we je kunnen helpen: bel ons met je

wij de juiste gegevens

verhaal. Als het nodig is, verwijzen we je naar een

van je hebben. Dat is

van onze gespecialiseerde juristen. Zij zoeken zo

handig en vooral be-

snel mogelijk uit of je zaak kans van slagen heeft

langrijk als je snel een

en nemen jouw kwestie verder in behandeling.

beroep wilt doen op onze steun, kennis en zorg. Ga meteen naar www.vakm.nu/mijncnv

8 - Werkwijzer voor vakmensen

des te belangrijker dat het wel goed gaat met jou.


Vakmensen

Inclusief Het uitgebreide Rechtshulppakket van CNV Vakmensen is onderdeel van je lidmaatschap. Deskundige juridische medewerkers kunnen je adviseren en begeleiden. En desnoods leggen wij jouw zaak voor aan de rechter. Er komen jaarlijks ruim 3700 juridische kwesties binnen bij de bond. De meeste - 45% hebben te maken met ontslag. HULP VOOR JOU:

Privé en rond werk Bij CNV Vakmensen beschik je over Rechtshulp+ en zogenoemde Individuele Dienstverlening. Rechtshulp+ is er voor steun in privésituaties. Denk aan me-

ig is, d o n t e ‘Als h ijzen we je ze n w r e v van ode n e e r r naa ecialisee gesp risten.’ ju

dische conflicten, consumentenzaken, verzekeringskwesties, verkeersschades, burenrecht, je eigen huis of zelfs zaken over ruimtelijke ordening. De juristen van Individuele Dienstverlening steunen je wanneer je te maken krijgt met zaken rond werk en inkomen. Denk aan ontslag en andere vormen van beëindiging van dienstverbanden, reorganisaties en faillissementen. Ook voor conflicten over onder meer ziekte en re-integratie, pensioen, loon, arbeidstijden, vakantiedagen, reiskosten en concurrentiebedingen.

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact Werkwijzer voor vakmensen - 9


‘ CNV Vakmensen, de bond met de juiste lading ’


WELKOM! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Als het tijd is te onderhandelen over jouw cao, maar ook wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag op het werk of concrete hulp van een vertrouwenspersoon zoekt. Lees hier ook wat de bond betekent voor jou als jongere, oudere, arbeidsgehandicapte of zzp’er.

Vertrouwenspersoon Ben jij al langere tijd ziek of arbeidson-

Cao

geschikt? Weet je niet precies wat kan,

In de collectieve arbeidsovereen-

moet en mag? Of kom je niet uit het

komst (cao) staan de afspraken

papierwerk? Aarzel niet en schakel een

tussen (vertegenwoordigers van)

van de collega’s van CNV Vertrouwens-

werkgevers en werknemers.

persoon in. Hij of zij luistert en helpt je

Het zijn de aanvullende rechten

deskundig. Deze door het CNV opgeleide

en plichten op de persoonlijke

adviseurs weten alles van herkeuringen,

arbeidsovereenkomst tussen een

procedures, wetten en regels bij ziekte

werkgever en een werknemer. Als

en arbeidsongeschiktheid. Vanzelf-

lid van de vakbond heb je invloed op

sprekend zijn jullie gesprekken strikt

de collectieve arbeidsovereenkomst

vertrouwelijk. Als je ten minste acht

(cao). Of het nou gaat over je loon,

weken ziek bent en hulp wilt, kun je CNV

toeslagen, werktijden, opzegtermijn

Vakmensen vragen je met een CNV Ver-

of pensioen. Jij kunt meedenken

trouwenspersoon bij jou buurt in contact

op de ledenbijeenkomsten in het

te brengen.

land. En het kan best zijn dat jouw

www.vakm.nu/vertrouwenspersoon

voorstel het haalt en de bondsbestuurder en de werkgever erover onderhandelen. Natuurlijk kun je het hele jaar door ook met je vragen terecht bij jouw bond! www.vakm.nu/caos

12 - Werkwijzer voor vakmensen


Vakmensen

‘Jij kunt

Iedereen is doelgroep! Jongeren, ouderen, zelfstandigen

meedenken op

zonder personeel (zzp), flexwerkers.

de ledenbijeen-

Alle werkenden - en ook bijvoorbeeld niet-meer werkenden – passen in een

komsten in het

doelgroep. Groepen die aanspraak maken op belangenbehartiging van de

land.’

vakbond en waarvoor de bond zich zeer actief inzet. Soms zelfs met een speciale organisatie, zoals stichting ZZP Ne-

Internationaal

derland. Meer informatie krijg je bij je

De wereld houdt niet op bij de grens van

bondsbestuurder. Zijn of haar naam vind

Nederland. En werk of zorg voor eerlijk

je op jouw digitale pagina Mijn CNV.

werk ook niet. Denk aan buitenlandse werknemers in Nederland.

Wat krijg je?

Jouw vakbond heeft invloed en samen-

Extra aandacht in cao-onderhandelin-

werking via Europese en internationale

gen, soms extra voordelen in je lidmaat-

vakbonden, maar ook buiten Europa is

schap. En verder net als iedereen: juri-

CNV Vakmensen betrokken en actief.

dische bijstand, belastinghulp, antwoord

Met Brug naar Solidariteit bijvoorbeeld

op werkvragen enzovoort.

steunt CNV Vakmensen projecten van

www.vakm.nu/doelgroep

partnerbonden in ontwikkelingslanden.

www.vakm.nu/mijncnv

www.cnvinternationaal.nl

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact Werkwijzer voor vakmensen - 13


VOORUIT! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Hard doorwerken, lichamelijk vermoeiend werk verzetten, het wordt lichter als je goede omgang hebt met collega’s, een gezamenlijk doel en een persoonlijke uitdaging. Bij CNV Vakmensen krijg je alle steun in ontwikkeling waarmee jij jouw plezier in je werk vergroot: de loopbaancoach en een breed cursusaanbod.

Werk aan loopbaan

CNV Opleiding en training

Ben jij de baas over jouw loopbaan?

Meer werkplezier, beter onderhandelen,

Mooi! Maar wat als je huidige werk niet

leidinggeven of nieuwe vaardigheden,

meer bij je past? Is dit te bespreken met

bij CNV Vakmensen vind je een uitge-

je werkgever? Met CNV Vakmensen zoek

breid cursusprogramma om je te blijven

je dit uit. Samen met een loopbaancoach

ontwikkelen. Dat is altijd slim, zeker

zet je jouw wensen, talenten en kwali-

onder de huidige economische omstan-

teiten op een rij.

digheden.

Een loopbaancoach helpt je naden-

In samenwerking met CNV Vakmensen

ken over interesses, vaardigheden en

organiseert de CNV Vakcentrale cursus-

beroepsmogelijkheden. Je krijgt inzicht

sen en workshops voor leden, vrijwilli-

in wat je waard bent en daardoor ben

gers en niet-leden. Elk jaar kun je kie-

je beter in staat keuzes te maken. Via

zen uit een goed doordacht programma.

CNV Info maak je een afspraak met een

Zo bestaat de mogelijkheid gedurende

coach.

een eendaagse training kennis te maken

CNV Vakmensen biedt loopbaanadvies

met een onderwerp en vervolgens voor

en -coaching, advies over je portfolio

verdieping te kiezen in een meerdaagse

of je cv, advies bij loopbaangesprek-

training. De cursussen en workshops

ken met je werkgever en scholing en

zijn meerdere keren per jaar op ver-

cursussen.

schillende locaties in het land.

Kijk voor meer informatie op

Een greep uit het programma: netwer-

www.vakm.nu/loopbaan of bel CNV Info.

ken, timemanagement, onderhandelen, omgaan met agressie. www.vakm.nu/opleiding

14 - Werkwijzer voor vakmensen


Vakmensen

DE BOND TE GAST

op jouw school? Alle thema’s van de vakbond, zoals werk, stage en loon komen langs in speciale gastlessen van CNV Vakmensen. Wil je dat CNV Vakmensen ook op jouw mbo-school gratis gastlessen verzorgt? Neem contact op met jouw bond.

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact Werkwijzer voor vakmensen - 15


‘ CNV


Vakmensen, de vereniging met vruchtbare ideeÍn ’


MEEGENOMEN! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Of je nou werkende of niet-werkende bent, een korting op je vaste lasten is altijd welkom, zoals op verzekeringen. CNV Vakmensen regelt voor leden collectiviteitskortingen, zelfs op de ziektekostenverzekering!

LEDEN WERVEN LEDEN:

vakpunten! Vakpunten zijn geld waard en ontvang je als dank wanneer je een nieuw lid aanmeldt bij CNV Vakmensen. Ga naar www.vakm.nu/vakpunten, voer je lidnummer in en ontvang jouw unieke code. De code vraag je eenmalig aan. Voor ieder nieuw lid dat zich aanmeldt met jouw unieke code, ontvang jij honderd punten. VERZEKERINGEN VOOR JOU

De Vakpunten zijn te verzilveren

met korting

voor leuke, mooie en bijzondere

Verzekeringen via Mee첫s zijn zo voorde-

cadeaus. Praktische producten

lig en goed dat CNV Vakmensen graag

voor in huis of onderweg, maar ook

samenwerkt met deze grote dienstver-

sieraden en persoonlijke verzor-

lener in verzekeringen, pensioenen en

ging! Kijk gauw op de website. Daar

hypotheken. Als lid van CNV Vakmensen

lees je ook hoe je nieuwe leden

kun je tegen speciale tarieven verze-

aanmeldt. Gespaarde Vakpunten

keringen afsluiten voor onder meer je

schrijven we bij op jouw naam,

auto, voor ongevallen, de inboedel, voor

zodra het nieuwe lidmaatschap een

aansprakelijkheid en voor op reis.

feit is.

Meer informatie en direct je premie be-

www.vakm.nu/vakpunten

rekenen? Ga dan naar cnv.meeus.com. Voor jongeren zijn er speciale verzekeringspakketten samengesteld.

18 - Werkwijzer voor vakmensen


Vakmensen

CZ collectieve zorgverzekering voor leden Waar let je op als het zover is en je aan het eind van het jaar weer een nieuwe zorgverzekering kunt uitkiezen? De overheid stelt jaarlijks vast wat er in de verplichte basisverzekering aan ziektekosten wordt vergoed voor Nederlanders van 18 jaar of ouder. Het verschil in verzekeringen zit daarom in de aanvullende verzekering die je afsluit. Bijvoorbeeld voor extra fysiotherapie of tandartszorg. De zorgverzekering van CZ komt op basis van prijs en kwaliteit als beste naar voren. Al duizenden CNV-leden sloten bij deze verzekeraar hun aanvullende verzekering af.

Je profiteert! Als lid van CNV Vakmensen profiteer je van: -

8 procent korting op de hoofdverzekering;

-

10 procent korting op het speciaal ontwikkelde CNV Vakbondspakket;

-

5 procent op alle andere aanvullende verzekeringen, zoals de aanvullende verzekering Jongeren en 50+;

-

speciale CNV-klantvoordelen exclusief voor CNV-leden.

De kortingen gelden voor jou en voor eventuele gezinsleden en kan jaarlijks meer dan honderd euro per betalend gezinslid opleveren. Meer op www.cz.nl/cnv

‘Voor ieder nieuw lid dat zich aanmeldt met jouw unieke code, ontvang jij honderd Vakpunten.’

ZORGTOESLAG

via de belastingdienst Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst in de kosten voor de zorgverzekering. Wil je hulp bij het invullen van de aanvraag, dan kan CNV Vakmensen je helpen.

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact Werkwijzer voor vakmensen - 19


k r e t s r ’ e k z r j i e , w n e w s u n o j e m m k o a t V a a V g N t ‘ C ls he a


HANDIG! CNV Vakmensen behartigt jouw belangen en maakt je sterker. Werken of niet-werken heeft invloed op alles in je leven. Ook je belastingaangifte. CNV Vakmensen biedt je daarom deskundige hulp én voordeel bij je belastingzaken.

JE AANGIFTE DE CONTRIBUTIEBRIEF:

in deskundige handen

korting op belasting

De belastingaangifte: echt zo’n klusje

Via een belastingregeling kun je

dat je een deskundige toevertrouwt en

jaarlijks een korting behalen van

wilt laten controleren door iemand met

zo’n 70 euro op je vakbondscontri-

een scherp oog. CNV Belastingservice

butie. Ieder najaar is jouw persoon-

maakt het je gemakkelijk.

lijke contributiebrief te downloaden

Elk voorjaar kun je terecht bij deskundig

van www.cnvvakmensen.nl. Geef

opgeleide en ervaren vrijwilligers bij jou

deze aan je werkgever zodat hij via

in de buurt. Zij vullen dan je aangifte

je loonstrook je contributie kan ver-

inkomstenbelasting in of kijken deze

rekenen met de belastingdienst. Een

voor je na. Binnen een uur ben je gehol-

vereiste van de belastingdienst en

pen en is je aangifte verstuurd naar de

een goed voordeel voor jou! De brief

belastingdienst. De afspraak voor deze

moet 15 november maar soms ook

belastingzittingen kun je vanaf half de-

eerder bij je werkgever zijn. Meer op

cember maken. CNV Vakmensen heeft

www.vakm.nu/belastingvoordeel

een eigen code voor digitaal contact met de belastingdienst. Je eigen Digi-D-code

f, tributiebrie n o c je t in ‘Pr an je geef deze a en jij ontwerkgever eel stingvoord vangt bela strookje.’ via je loon

heb je niet nodig. Voor alle belastingzaken: kijk op www.vakm.nu/belastingservice De CNV Belastingservice bereik je via 030 75 11 050.

Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact 22 - Werkwijzer voor vakmensen


Contact Lees ook pagina 5 en KOM MET JE VRAGEN! T: 030 75 11 007 werkdagen 08.00 - 18.00 uur. E: schrijf ons via het contactformulier op www.vakm.nu/contact

Vakmensen

werkwijzer  
werkwijzer  

Werkwijzer voor kaderleden

Advertisement