Page 1

Caoonderhandelaar aan het woord!

Vitaliteit

voor een gezonde dosis werkgeluk Maandblad van en voor de Metaal & Techniek.

www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

M&TM: 03 APR/MEI 2021

ME TA AL & TE C H N I E K MA AN DB L AD

Meta & Niek in gesprek met...


Introductie

Van harte welkom... bij alweer de derde editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op de vorige edities van MTM! In deze uitgave vertelt bestuurder Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen wat een cao is en hoe deze tot stand komt. Peter de Vries legt uit wat zijn rol is als voorzitter van de cao-commissie Metaal & Techniek. Meta en Niek nemen jou mee voor een lesje Vitaliteit. En er is nog veel meer! Met dit magazine houden we maandelijks werknemers die vallen onder de cao Metaal & Techniek op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Tot de huidige cao afloopt in september 2021 komt dit online magazine iedere maand uit. Veel leesplezier!

Youri Schuurman (projectmedewerker) Marita de Vries (projectmedewerker) Vincent van den Heuvel (grafisch vormgever) Bernard Zijlstra (cao-onderhandelaar)


Inhoud

1. Cao-onderhandelaar aan het woord: daarom vul je die enquête dus in!.....................................................page.4 2. Meta & Niek: in gesprek met de voorzitter van de cao-commissie...........................page.6

3. Cao-metaaldetector: over jouw vakantiedagen................................................................page.8 4. Jouw cao-llega: Simon Gjaltema...................................................................... page.10

5. Vitaliteit: voor een gezonde dosis werkgeluk.............................................. page.12

* Zijn er onderwerpen waarvan jij vindt dat we er aandacht aan moeten besteden? Of heb jij vragen over de inhoud van deze editie? Laat het weten op Je Achterban of stuur een mail naar b.zijlstra@cnvvakmensen.nl


Cao-onderhandelaar

Cao-onderhan aan het woord

Laat je stem horen via de enqu

D

e resultaten van de enquête stromen binnen! Bedankt voor het invullen! Wat opvalt in de antwoorden is dat de economische gevolgen van de coronacrisis beperkt zichtbaar lijken te zijn op de werkvloer, op dit moment. Er wordt op de werkvloer (uiteraard) rekening gehouden met het virus, maar er is nog steeds volop werk. Dit blijkt ook wel uit een lichte stijging van het aantal bedrijven en werknemers binnen de sector. Daarnaast blijft de sector op zoek naar goede vakmensen.

Wil jij weten wat een cao is en hoe deze tot stand komt? Bekijk dan deze video!

Wij vinden het als CNV Vakmensen belangrijk dat de sector aantrekkelijk blijft voor de huidige werknemers én voor toekomstige werknemers. We moeten instroom in de sector blijven genereren. Een belangrijk aspect daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De enquête in de vorige editie van MTM (maart 2021) is gegaan over langer of korter doorwerken en over ontwikkelmogelijkheden binnen de sector. Ook dit keer wil ik je vragen een enquête in te vullen. Deze keer gaat hij over iets niet onbelangrijks, namelijk de cao-afspraken over beloning. Wat vind jij een passende loonsverhoging? En ben je bereid om hiervoor in actie te komen? Zijn er onderwerpen die jij mist in de enquêtes tot nu toe? Laat het weten op Je Achterban of stuur me een mail met het onderwerp en vertel kort waarom jij dit belangrijk vindt. De onderwerpen die uit de enquête naar voren komen, nemen we mee naar de cao-commissie. Samen zullen we dan later tot een definitieve inzet komen voor de caoonderhandelingen. Dit is dus het moment om je stem te laten horen! Ik hoor het heel graag! Hartelijke groet, Bernard Zijlstra b.zijlstra@cnvvakmensen.nl Cao-onderhandelaar CNV Vakmensen (Metaal & Techniek) P A G E

4 BMDDIGITAL.COM


Cao-onderhandelaar

ndelaar

uête!

P A G E

5

''Start hier de enquête!'' BMDDIGITAL.COM


Meta & Niek Rubriek

Meta & Niek in gesprek met.

Peter de Vries, voorzitter cao-c Metaal & Techn

'M

ijn naam is Peter de Vries, 55 jaar en naast mijn baan bij Chubb Fire & Security als Proposal Engineer ben ik voorzitter van de cao-commissie Metaal & Techniek. Ik werk al 31 jaar bij mijn huidige werkgever. Ik werk voor de tak elektronische beveiliging. Geen één opdracht is hetzelfde, en dat vind ik mooi. Iedere situatie blijft maatwerk: toegangscontroles, inbraakinstallaties, video- observatie, enzovoorts. Mijn fulltimebaan bij Chubb Fire & Security is goed te combineren met mijn rol als voorzitter van de caocommissie. Gemiddeld komt de cao-commissie zes keer per jaar een dagdeel samen’.

Back-up vraagbaak

‘De cao-commissie bestaat uit kaderleden’ legt Peter uit. ‘Kaderleden die allemaal werkzaam zijn binnen de Metaal & Techniek. Via deze kaderleden ontvangt CNV Vakmensen veel waardevolle informatie vanuit het werkveld voor de caoonderhandelingen. Eigenlijk proberen wij een soort back- up vraagbaak te zijn voor de vakbond zelf.’

Wat is er in de aanloop van de cao-onderhandelingen belangrijk? Peter: ‘Vooral de enquêtes. Deze enquêtes staan ook in MTM. De uitslagen van de enquêtes worden gepresenteerd aan de cao-commissie. Vervolgens worden de uitslagen tijdens een vergadering van de cao-commissie besproken en kijken we wat de speerpunten zijn: wat vinden werknemers belangrijk? Wij kijken vervolgens wat realistisch is, wat we zouden kunnen vragen. Aan de hand daarvan gaan Bernard Zijlstra en ik de voorstellenbrief schrijven. De voorstellenbrief wordt verstuurd naar andere vakbonden en naar werkgeversorganisaties. Samen met Bernard Zijlstra ben ik vervolgens aanwezig bij de cao-onderhandelingen zelf, bij Stichting Vakraad Metaal & Techniek in Den Haag.’

Peter is al meer dan 25 jaar lid van CNV Vakmensen. ‘In de vroegere structuur van CNV Vakmensen hadden we lokale ledengroepen. Wij kwamen in het noorden altijd met een grote groep kaderleden bijeen. Hier bespraken wij wat wij echt belangrijk vonden voor de cao-onderhandelingen en dat brachten wij in bij de cao-commissie. Vanuit deze groep ben ik in de cao-commissie terechtgekomen.’

Rol van voorzitter

‘De komende cao-onderhandelingen, in september 2021, zijn niet mijn eerste onderhandelingen als voorzitter. Ik heb hier al ervaring mee.’ Waaruit Peters rol bestaat? ‘Als voorzitter probeer ik alles bij te houden en de zaken te verdelen. Vóór de cao-onderhandelingen en vóór iedere vergadering met de cao-commissie neem ik alle stukken door met de bestuurder van CNV Vakmensen, Bernard Zijlstra. Wij stemmen samen af welke punten er op de agenda komen.’

BMDDIGITAL.COM

Leerrekening ‘Je probeert zo dicht mogelijk te komen bij datgene wat je graag wilt. De ene keer lukt dat heel goed, de andere keer lukt dat minder goed. Wat ik graag wil terugzien in de nieuwe cao? De leerrekening! Die houdt in dat er geld voor jou wordt gereserveerd vanuit de werkgever voor een opleiding of cursus. Het is een spaarpot voor jouzelf om je te ontwikkelen.’

P A G E

6


Meta & Niek Rubriek

META

NIEK

...

commissie niek

‘Wat ik graag wil terugzien in de nieuwe cao? 7 De leerrekening!’ P A G E

BMDDIGITAL.COM


Cao-metaaldetector

Cao-metaaldetect over jouw vakantiedagen

I

edere maand lichten we een artikel of regeling uit de cao Metaal & Techniek kort en bondig toe. Zo mis je niets van al het moois uit jouw cao!

Vakantie

In de cao Metaal & Techniek wordt gesproken over de termen vakantiedag en vakantie-uur. Een vakantiedag is een dag waarop je niet werkt omdat je vakantie hebt. En een vakantie-uur is, inderdaad nogal logisch, een uur waarop je niet werkt omdat je vakantie hebt.

Vakantie? Daarvan gaat het hart van veel werknemers sneller kloppen. Gelukkig heeft iedere werknemer in Nederland er recht op. Maar hoe is dit eigenlijk geregeld in de cao Metaal & Techniek?

Iedere werknemer die valt onder de cao Metaal & Techniek krijgt ieder jaar 200 vakantie-uren (helaas geen -dagen, haha). Dit komt neer op gemiddeld 25 vakantiedagen.

Bekijk de video!

BMDDIGITAL.COM

P A G E

8


tor ''Vakantie? Daarvan gaat het hart van veel werknemers sneller kloppen''

200 vakantie-uren is op basis van een werkweek van gemiddeld 38 uur (berekend over maximaal één jaar). Werk jij gemiddeld minder dan 38 uur per week? Dan krijg je naar rato minder vakantie-uren. Ditzelfde geldt als jij een deel van het kalenderjaar in dienst bent. Tussen 30 april en 1 oktober geldt dat er doorgaans wordt genoten van een vakantie die aaneengesloten 21 kalenderdagen of meer duurt. Als het vanwege het bedrijfsbelang niet kan om een aaneengesloten vakantie van 21 of meer dagen in te plannen, mag je in ieder geval een aaneengesloten vakantie van 14 dagen inplannen. Werknemers die 54 jaar of ouder zijn, hebben recht op extra vakantie-uren. In deze video wordt dit uitgelegd.

P A G E

9 BMDDIGITAL.COM


Jouw cao-llega

BMDDIGITAL.COM

P A G E

10


Jouw cao-llega

WERKEN IN DE

TECHNIEK

'M

ijn naam is Simon Gjaltema, 53 jaar oud en werkzaam bij Engie. Sinds 1998 ben ik lid van CNV Vakmensen. Ik ben binnen de bond actief: ben sinds een aantal jaar lid van de cao-commissie.’

Teamplayer ‘Om plezier in het werk te houden, is het belangrijk om een goede motivatie te hebben. Om samen te werken met collega’s bijvoorbeeld’, vertelt Simon. ‘Ik ben een echte teamplayer. Ik haal veel voldoening uit de samenwerking met collega’s, en het contact met hen inspireert me. Samen kun je mooie dingen voor elkaar krijgen! Goed contact en een goede samenwerking met collega’s is een belangrijke basis voor het slagen van een project.’

‘In 2001 begon ik bij Engie, veelal op projectbasis. Op dit moment werk ik in de functie van Hoofd Magazijn in de industrie.’ Mooi werk, aldus Simon, omdat iedere dag anders is. ‘Ik kom ’s ochtends binnen bij de poort, check mij in en ga richting kantoor. Daar nemen we de dag door. We bespreken bijzonderheden en prioriteiten. Vervolgens ga ik naar het magazijn. Meestal tref ik daar al een aantal collega’s aan die vragen hebben over materialen en producten. Als mijn collega’s voorzien zijn van materiaal, bekijken mijn collega en ik welke prioriteiten er zijn die dag en wat er nodig is in het veld.’

Theorie Waar komt Simons interesse in Metaal & Techniek vandaan? ‘Dan moet ik teruggaan naar mijn schooltijd. Mijn vader vond techniek goed bij mij passen. Daarom koos ik na de mavo voor de opleiding eerste monteur EMSI. Daarna heb ik de TSI gedaan. Door de theoretische kennis die ik opdeed op school, werd mijn interesse in de Metaal & Techniek steeds groter. Die theoretische kennis is echt heel belangrijk. Je hebt onderbouwing nodig om in de praktijk aan het werk te kunnen.’

Materiaalkennis

Wat Simons werk afwisselend maakt, zijn de vragen naar steeds andere, heel diverse materialen. ‘Ik houd van die uitdaging. De continu veranderende vraag helpt mij mezelf te blijven ontwikkelen.’ Ook het projectmatige werken past Simon goed. ‘Door in verschillende projecten te werken blijft je materiaalkennis op peil. Want bij ieder project heb je weer te maken met andere materialen en daarnaast blijft de sector zich ontwikkelen.’

BMDDIGITAL.COM

Klimaat ‘Omdat ik in veel verschillende projecten werk en heb gewerkt, heb ik te maken (gehad) met heel verschillende arbeidsomstandigheden. Ik vind het klimaat waarin ik werk heel belangrijk. Het is belangrijk dat ieder op zijn eigen plek zich goed voelt, zich goed vindt en zijn ding kan doen. De juiste persoon op de juiste plek; wat haalbaar is! Dat vind ik belangrijk!’ P A G E

11


Vitaliteit

Vitaliteit

voor een gezonde dosis werkge Jij wilt toch ook tot je pensioengerechtigde leeftijd vitaal blijven werken? Vitaliteit heeft alles te maken met betrokkenheid, passie en plezier. Jij als werknemer kan invloed uitoefenen op jouw vitaliteit (persoonlijke vitaliteit), maar ook de inhoud van jouw werk is gekoppeld aan de mate waarin jij je vitaal voelt (organisatievitaliteit).

Allereerst is het belangrijk dat je weet wat je écht wilt en welke gedragsveranderingen daarvoor nodig zijn. Begin met het vaststellen welke eindresultaten wenselijk zijn. Vertaal deze resultaten naar meetbare, actieve, persoonlijke veranderingen in gewoontegedrag. Vraag bij deze verandering de steun van iemand die je écht kunt vertrouwen.

Persoonlijke vitaliteit heeft te maken met energie, gezondheid en welzijn. Organisatievitaliteit is meer gekoppeld aan werkstress, binding met het bedrijf, het verloop en verzuim van personeel en veilige arbeidsomstandigheden. De leefstijl van iemand is hierin van overkoepelend belang voor de mate van vitaliteit. Benieuwd waarom? Lees snel verder.

Ten tweede is het belangrijk om je af te vragen op welke manier je de gewenste gedragsverandering concreet gaat realiseren. Hiervoor kun je een beknopt stappenplan maken: warming-up en start, enkele tussenstappen en een vervolg. Tot slot: voer natuurlijk je plan uit! Belangrijk is om eerst alleen naar het gewenste gedrag te kijken en later pas naar de resultaten.

Leefstijl

Leefstijl betekent letterlijk de manier van leven. Met een gezonde leefstijl wordt in principe een manier van leven bedoeld met voldoende beweging, gevarieerd eten en een goede nachtrust. Waarbij een gezonde balans tussen werk en ontspanning essentieel is.

Veilig & Gezond werken

Veilig & Gezond werken sluit goed aan bij het thema vitaliteit. Afgelopen 14 en 15 april organiseerde ArboTechniek praktijkdagen voor Veilig & Gezond werken. Houdt hun website goed in de gaten voor de komende praktijkdagen Veilig & Gezond werken. In de eerste editie van MTM schreven wij over Veilig & Gezond werken waar o.a. de LMRA (Last Minute Risico Analyse) aan bod kwam. Benieuwd of nog eens teruglezen? Klik hier!

Ervaar jij een ongezonde leefstijl en wil je hierin verandering brengen? Het is vaak lastig om ongezond gedrag om te buigen naar gezond gedrag. Mensen zijn gewoontedieren en we doen dingen doorgaans zoveel mogelijk op de automatische piloot. Een methode die kan helpen bij gedragsverandering is de basic change method. (1. Get real – 2. Make plans – 3. Take action).

BMDDIGITAL.COM

P A G E

12


Vitaliteit

eluk Werken aan jouw vitaliteit! Momenteel is er veel aandacht voor leefstijl. Door een gezonde leefstijl verklein je de kans op ziekten en voel je je vitaal. Bij leefstijl denken we voornamelijk aan lijnen en voeding, maar leefstijl is zoveel meer dan dat. Leefstijl is ook voldoende bewegen, goed slapen, voeding die je lichaam ook echt voedt, werk-privé balans en hoe je omgaat met stress. Welke keuzes maak je en waar start je? In deze korte workshop krijg je handvatten (om zelf aan het roer te staan) voor een gezonde leefstijl op je werk en thuis. Wil je meedoen? Geef je dan op via deze link of scan de QR-code:

P A G E

13 BMDDIGITAL.COM


CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! Ben jij tevreden met jouw CNV-lidmaatschap? Laat het de mensen in je omgeving weten en maak hen lid! Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Samen staan we sterker, werf een lid! Via deze website kun je een nieuw lid aanbrengen. Dit kan door zelf direct een nieuw lid aan te brengen (als je zijn of haar gegevens al hebt) of door deze link te delen met het potentiële nieuwe lid.

Zonder jou is er geen vakbond en zonder een vakbond is er geen cao.

Jouw online community - Je Achterban Je Achterban is een community voor leden en niet-leden. Je kunt er vragen stellen, reageren op anderen of zelf een discussie starten. Bovendien kun je er het cao-traject van A tot Z volgen. Praat mee met de cao-onderhandelingen: Wat vind je van de voorstellen? Wat vind je van de onderhandelingen? Verlopen deze goed of juist niet? Jij mag er iets over zeggen. Jouw stem is belangrijk.

Lees ook de vorige edities! Metaal & Techniek Maandblad 1: met o.a. een rubriek over Veilig & Gezond werken.

Metaal & Techniek Maandblad 2: met o.a. een rubriek over het generatiepact.

Ga naar Je Achterban.

Bernard Zijlstra Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht 030 75 11 007 www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

Profile for CNV Vakmensen

Metaal & Techniek Maandblad 03  

Welkom bij alweer de derde editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op d...

Metaal & Techniek Maandblad 03  

Welkom bij alweer de derde editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op d...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded