Metaal & Techniek Maandblad 01

Scroll for more

Page 1

Caoonderhandelaar aan het woord

Veilig&Gezond werken Maandblad van en voor de Metaal & Techniek.

www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

MTM: 01 FEB/MRT 2021

ME TA AL & TE C H N I E K MA AN DB L AD

META & NIEK M&T RUBRIEK


Introductie

Van harte welkom... In deze allereerste editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Met dit magazine houden we maandelijks werknemers die vallen onder de cao Metaal & Techniek op de hoogte van ontwikkelingen in de sector. En natuurlijk van de ontwikkelingen rond de cao- onderhandelingen. De huidige cao loopt namelijk af in september 2021. Je ontvangt MTM iedere maand in je mailbox omdat je lid bent van CNV Vakmensen én werkt binnen de sector Metaal & Techniek. Dit magazine staat ook op www.jeachterban.nl waar ook niet-leden het kunnen lezen. Tot de huidige cao afloopt komt het MTM elke laatste week van de maand uit. Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de sector en de cao-onderhandelingen? Lees dan vooral de maandelijkse rubriek van cao-onderhandelaar Bernard Zijlstra.

Youri Schuurman (projectmedewerker) Marita de Vries (projectmedewerker) Bernard Zijlstra (cao-onderhandelaar)


Inhoud

1. Cao-onderhandelaar aan het woord

Vul nu de enquête over de invloed van corona op jouw werk in!................page.4

2. Meta & Niek Metaal & Techniek Rubriek.....................page.6 3. Cao-metaaldetector:

Heb jij de februaribonus al ontvangen?............................................page.8

4. Jouw cao-llega: (Shane Kluin)...........................................page.10 5. Veilig&Gezond werken:

Waarom de LMRA met een bakje koffie voor jou belangrijk is.................page.12


Cao-onderhandelaar

Cao-onderhan aan het woord

Vul nu de enquête over de invlo van corona op jouw werk in!

M

ijn naam is Bernard Zijlstra en ik ben namens jullie (CNV Vakmensen) onderhandelaar voor de sector Metaal & Techniek. Onder andere zit ik namens CNV Vakmensen in de Vakraad en in het bestuur van WijTechniek (installatie) en OOM (metaalbewerking). Samen met OOI (isolatie) en OOC (carrosserie) zijn dit opleidingsfondsen binnen de sector die bijdragen aan jouw ontwikkeling. Neem vooral eens een kijkje op hun websites.

Na de inventarisatie van de onderwerpen stel ik samen met de cao-commissie een voorstellenbrief op. Deze wordt ingebracht bij de onderhandelingen. De cao-commissie is een belangrijke commissie voor de cao-onderhandelingen. De commissieleden denken mee over de inzet voor de onderhandelingen en hebben een belangrijke stem in de totstandkoming van de cao. Ben je geïnteresseerd om hieraan deel te nemen of wil je hier meer informatie over? Stuur mij dan een mail op het onderstaande e-mailadres.

Eind september verloopt de cao Metaal & Techniek en gaan we onderhandelen over een nieuwe cao. Eind augustus staat de eerste afspraak gepland om hierover met de onderhandelingsdelegaties te spreken. Voorafgaand aan deze onderhandelingen wil ik graag van je weten wat je belangrijk vindt voor jouw cao. Wat mis je? Waar loop je in de praktijk tegenaan? Een loonsverhoging is natuurlijk een van de eerste onderwerpen die genoemd wordt, maar ik wil je ook uitdagen om met andere punten te komen. Op welke manier kun jij je werk beter of met meer plezier doen? Je kunt ideeën naar mij mailen.

Komende tijd zal je dus regelmatig wat van ons horen. Hartelijke groet, Bernard Zijlstra b.zijlstra@cnvvakmensen.nl

Ook zal ik je komende tijd vragen om korte enquêtes in te vullen. Zo krijg ik inzage waar jouw behoeftes liggen. In deze link is de eerste enquête te vinden. Deze enquête gaat over de invloed van corona op je werk. Wil je deze invullen?

P A G E

4 BMDDIGITAL.COM


ndelaar

oed

P A G E

5 BMDDIGITAL.COM


Meta+Niek MT Rubriek

Meta & Niek Metaal & Techn META

NIEK

W

ij zijn werkzaam bij CNV Vakmensen voor de sector Metaal & Techniek. Marita is de afgelopen maanden actief geweest voor verschillende sectoren en heeft hierbij veel cao’s en tussenakkoorden binnenstebuiten gekeerd. Youri's achtergrond en ervaring vanuit de andere sectoren zorgt ervoor dat hij veel kennis heeft vergaard over de regelingen die getroffen zijn in de verschillende cao’s. Marita en Youri nemen deze kennis en ervaring de komende maanden mee bij het verzamelen van de input voor MTM.

Hoi! Wij zijn Youri en Marita, oftewel: Meta & Niek.

In onze Meta & Niek Metaal & Techniek Rubriek nemen wij jou maandelijks mee voor een kijkje achter de schermen bij CNV Vakmensen. We laten zien wat er allemaal toe doet binnen onze mooie en dynamische sector. Ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar hoe een cao tot stand komt, waarom kaderleden belangrijk zijn of wat de werkzaamheden zijn van de loopbaancoaches? Je leest het in MTM! Daarnaast geven we aandacht aan actuele thema's binnen de sector Metaal & Techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren die werkzaam zijn in de techniek, jongeren in opleiding, vrouwen in de techniek! Benieuwd naar de rubriek over Veilig & Gezond werken? Blader dan verder.

BMDDIGITAL.COM

P A G E

6


Meta+Niek MT Rubriek

niek Rubriek

P A G E

7 BMDDIGITAL.COM


Cao-metaaldetector

Cao-metaaldetect

€306,- bonus in februari en loonsverhoging in maart. Iedere maand lichten we een artikel of regeling vanuit de cao Metaal & Techniek kort en bondig toe. Zo mis je niets van al het moois uit jouw cao!

Februaribonus

Loonsverhoging

De cao-metaaldetector staat deze maand in het teken van de extra's. Het gaat namelijk om de bonus die in februari 2021 wordt uitgekeerd naast het huidige loon. Het gaat om een eenmalige bonus die wordt uitgekeerd aan de werknemers die op de eerste dag van februari 2021 in dienst zijn en die vallen onder de cao Metaal & Techniek. Hoe tof is dat? Voor fulltime werknemers gaat het om een

Naast de eenmalige bonus in februari 2021, worden de lonen van de werknemers die vallen onder de cao Metaal & Techniek per 1 maart 2021 ook nog eens met 0,93% verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor de minimum vakantietoeslag. De werknemers die vallen onder de cao Metaal & Techniek ontvangen dus in februari 2021 een eenmalige extra én per maart 2021 een blijvende extra!

bonus van € 306,- bruto, voor parttime medewerkers is dit naar rato. Misschien was je al op de hoogte of was het je al opgevallen, maar check je loonstrook! Heb je de bonus niet ontvangen? Neem dan contact op met CNV Info: 030 75 11 007.

BMDDIGITAL.COM

P A G E

8


Cao-metaaldetector

tor

P A G E

9

€ 306,- bonus in februari en loonsverhoging in maart. BMDDIGITAL.COM


Jouw cao-llega

Jouw cao-llega: Shane Kluin

BMDDIGITAL.COM

P A G E

10


Metaal Jouw cao-llega

WERKEN IN DE

&TECHNIEK

M

ijn naam is Shane Kluin, ben 22 jaar oud en inmiddels vier jaar werkzaam in de Installatietechniek. Mijn interesse voor de Metaal & Techniek is begonnen bij mijn opa. Op de middelbare school moest ik een sectorkeuze maken en toen ben ik gestart met Elektra, vervolgens ben ik op open dagen in aanraking gekomen met de opleiding Werkbouwkundige installaties.

Samenwerking zorgt voor het overdragen van ervaring en op deze manier kan een leerling of jongere werknemer ook het zware werk uit handen nemen van de relatief oudere werknemer. Wat mij betreft een ultieme combinatie!

Toekomst

Ik merk dat de vraag naar monteurs groot is: wekelijks word ik benaderd door andere bedrijven. Op dezelfde dag dat ik wegging bij mijn vorige werkgever, had ik een nieuwe baan bij mijn huidige werkgever. In de toekomst zal ik altijd kunnen terugvallen op mijn opleiding Werkbouwkundige installaties en mijn werkervaring.

Kneepjes van het vak Ik ben begonnen met de BOL-opleiding Werkbouwkundige installaties. Ik merkte al snel dat het praktijkleren veel beter bij mij paste en switchte naar de BBL-opleiding van de opleiding Werkbouwkundige installaties. Momenteel werk ik bij het bedrijf waar ik mijn laatste stage heb gevolgd. Ik ben daar dus begonnen als leerling-monteur en doorgegroeid tot volwaardig monteur. Als leerling-monteur heb ik veel werkplaatsen bezocht en hier heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Van kleine installaties in woningen tot grote installaties in fabrieken.

Uitdaging De dag begint altijd ‘s ochtend met de werkvoorbereider en de uitvoerder. Samen nemen wij de dag door en bespreken wij wat er allemaal moet gebeuren. Als ik in woningen aan de slag ga die dag, kijk ik wat er aan de hand is en hoe lang ik daar mee bezig denk te zijn. Het werken in woningen bij klanten thuis maakt het werk erg divers. Geen enkele dag is hetzelfde en er is genoeg uitdaging in te vinden. Voor alle nieuwkomers in het vak raad ik het werken bij de klant thuis ook altijd aan, hier leer je het meeste van!

Ultieme combinatie Relatief oudere werknemers hebben vaak veel ervaring waar leerlingen en de jonge, net startende werknemers veel van kunnen leren.

BMDDIGITAL.COM

P A G E

11


Veilig&Gezond werken

Veilig&Gezo werken

BMDDIGITAL.COM

P A G E

12


Veilig&Gezond werken

ond

P A G E

13 BMDDIGITAL.COM


Ve i l i g & G e z o n d w e rke n

Veilig&Gezo werken

V

Waarom de LMR koffie voor jou b

eilig & Gezond werken is belangrijk voor iedere werknemer. Geen dag is hetzelfde en daarom is constante aandacht voor Veilig & Gezond werken van groot belang. Onder de sector Metaal & Techniek vallen verschillende beroepen die ieder een andere mate van risico’s en gevaren met zich meebrengen. Er is een hulpmiddel dat altijd kan worden ingezet om risico’s en gevaren tijdig op te sporen en daardoor te voorkomen of te beperken. Namelijk de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

LMRA

Arbocatalogus

Kijk niet alleen naar de risico’s en gevaren die verbonden zijn aan jouw werkzaamheden, maar kijk breder: ook naar jouw werkplek, de omstandigheden, gereedschappen, etc.

In de Arbocatalogus staan werkwijzen, richtlijnen en afspraken over het voorkomen of beperken van risico’s en gevaren in het werk. Zeker de moeite waard om door te nemen. Eén van de onderwerpen die wij onder de aandacht willen brengen is de Werken Zonder Stress module. Ervaar jij signalen van stress? Lees dan deze praktische tips!

De werkgever is verantwoordelijk voor het naleven van de Arbocatalogus, die bijdraagt aan Veilig & Gezond werken. De Arbocatalogus is opgesteld aan de hand van de Arbowet en richt zich altijd specifiek op een bepaald risico of gevaar dat het werk met zich mee kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan: werken met spanning, werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, aandacht voor fysieke belasting, etc.

Start iedere werkdag met de LMRA (en natuurlijk een bakje koffie). Heb je tussentijds andere werkzaamheden of veranderen de werkomstandigheden? Ook dan is het van belang om de LMRA toe te passen. Het kost maar weinig tijd als er geen risico’s en gevaren te herkennen zijn. Maar als er wel risico’s en gevaren te herkennen zijn, dan is de LMRA van groot belang. Wat houdt de LMRA in?

1. Beoordeel het risico of gevaar. Kijk voordat je met jouw werk begint of er risico’s en gevaren in de buurt zijn. Constateer je risico’s of gevaren? Voer dan stap 2 en 3 uit. Constateer je geen risico’s of gevaren? Fijn!

Benieuwd naar andere Arbocatalogussen om Veilig & Gezond te werken? Lees hier de Arbocatalogussen die van belang zijn voor werknemers onder de cao Metaal & Techniek.

2. Bepaal de maatregel. Je hebt in stap 1 een risico

of gevaar ontdekt. Meld dit risico of gevaar aan jouw leidinggevende en bespreek het met collega’s. Bepaal welke maatregel noodzakelijk is om het risico of gevaar weg te nemen of te verminderen.

Stay safe, stay healthy!

3. Tijd voor actie: maatregel (laten) uitvoeren. Voer de

nodige maatregelen uit om jouw werkdag Veilig & Gezond te kunnen voortzetten.

BMDDIGITAL.COM

P A G E

14


Ve i l i g & G e z o n d w e rke n

ond

RA met een bakje belangrijk is.

P A G E

15 BMDDIGITAL.COM


CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! Ben jij tevreden met jouw CNV-lidmaatschap? Laat het de mensen in je omgeving weten en maak hen lid! Profiteer nu van onze nieuwe actie: jij als aanbrenger een cadeaubon voor elk nieuw lid en het nieuwe lid 50% korting gedurende de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Én als je minimaal 2 nieuwe leden aanbrengt voor 31 maart 2021, maak je bovendien kans op een 5-liter Inventum hetelucht friteuse! Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Samen staan we sterker, werf een lid! Via deze website kun je een nieuw lid aanbrengen. Dit kan door zelf direct een nieuw lid aan te brengen (als je zijn of haar gegevens al hebt) of door deze link te delen met het potentiële nieuwe lid.

Zonder jou is er geen vakbond en zonder een vakbond is er geen cao.

Jouw online community - Je Achterban

Je Achterban is een community voor leden en niet-leden. Je kunt er vragen stellen, reageren op anderen of zelf een discussie starten. Bovendien kun je er het cao-traject van A tot Z volgen. Praat mee met de cao-onderhandelingen: Wat vind je van de voorstellen? Wat vind je van de onderhandelingen? Verlopen deze goed of juist niet? Jij mag er iets over zeggen. Jouw stem is belangrijk. Ga naar Je Achterban.

Bernard Zijlstra Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht 030 75 11 007 www.jeachterban.nl/metaaltechniek/