__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Caoonderhandelaar aan het woord!

Je Achterban: Doe jij al mee?

Maandblad van en voor de Metaal & Techniek.

www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

M&TM: 02 M R T /A P R 2 0 2 1

ME TA AL & TE C H N I E K MA AN DB L AD

Meta & Niek in gesprek met...


Introductie

Van harte welkom... bij alweer de tweede editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op de eerste editie van MTM! De tweede editie staat weer vol met verschillende interessante rubrieken. Zo brengt Bernard Zijlstra jou weer op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector, vertelt Yvonne Struikenkamp over haar werk als loopbaancoach binnen de Metaal & Techniek en nemen Meta en Niek jou mee voor een kijkje achter de schermen bij Je Achterban en nog veel meer! Met dit magazine houden we maandelijks werknemers die vallen onder de cao Metaal & Techniek op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector. Tot de huidige cao afloopt (september 2021) komt dit online magazine iedere maand uit. Veel leesplezier!

Youri Schuurman (projectmedewerker) Marita de Vries (projectmedewerker) Vincent van den Heuvel (grafisch vormgever) Bernard Zijlstra (cao-onderhandelaar)


Inhoud

1. Cao-onderhandelaar aan het woord: vul nu de enquête in over jouw cao.................................................page.4 2. Meta & Niek: in gesprek met Yvonne Struikenkamp...........................................page.6

3. Cao-metaaldetector: generatiepact, hoe zit dat?...........................................................page.8 4. Jouw cao-llega: John Krijt...............................................................................page.10

5. Je Achterban: praat mee!..............................................................................page.12


Cao-onderhandelaar

Cao-onderhan aan het woord Vul nu de enquête in over wat terug wilt zien in jouw cao!

D

eze uitgave wil ik je graag meenemen in de uitdagingen waar de sector voor staat, en wil ik vooral aandacht vragen voor wat ik voor jou als individu wil. Als CNV vinden wij het belangrijk dat vakmensen zich blijven ontwikkelen en hier zelf zeggenschap over hebben.

Daarnaast hebben we binnen de sector opleidingsfondsen. Deze fondsen leveren een bijdrage aan jouw ontwikkeling. Dit doen ze onder andere door het stimuleren en (deels) bekostigen van opleidingen. Wil je hier meer info over, neem dan contact op met CNV Info: 030 751 10 07. Of neem een kijkje op de site van het fonds waar jij onder valt.

Waarom is dit zo belangrijk? Allereerst omdat de ontwikkelingen binnen de branches van Metaal & Techniek bijzonder hard gaan. Denk aan de energietransitie waar een groot deel van de sector mee te maken heeft en krijgt. Maar denk ook aan de technologische ontwikkeling. Doe jij je werk over 5 of 10 jaar nog op dezelfde manier of worden er dan andere eisen aan je gesteld? Heb je hier wel eens over nagedacht? En wat heb je ervoor nodig om aan die eisen te voldoen?

OOM (Metaalbewerking) WijTechniek (Installatie) OOI (Isolatie) OOC (Carrosserie) Wees zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst! Er is in de sector al veel geregeld, maar ik kan me goed voorstellen dat er dingen beter geregeld kunnen worden. Ook dit is een onderwerp voor de cao. Geef dit dus vooral door. Daarnaast wil ik je vragen om de enquête over dit onderwerp in te vullen. Zo krijg ik inzicht in wat jij wil.

Ook moeten we steeds langer werken. Lukt het je om in dezelfde functie dit werk te blijven doen, of zie je dit op termijn niet zitten? Wat kun je nu doen om voorbereid te zijn op een andere functie straks?

Hartelijke groet,

Het kan ook zijn dat je na een aantal jaren uitgekeken bent op je functie. Wat zou een logische vervolgstap zijn? Een gesprek met een loopbaancoach kan hierbij helpen. In deze uitgave lees je een interview met Yvonne Struikenkamp die onder andere dit soort gesprekken voert.

Cao-onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen

P A G E

4 BMDDIGITAL.COM


ndelaar jij graag

''Start hier de enquête, het gaat namelijk om jouw cao!'' P A G E

5 BMDDIGITAL.COM


Meta & Niek Rubriek

Meta & Niek in gesprek met.

Loopbaancoach Yvonne Struiken

'W

eet dat er regelingen zijn voor opleidingen binnen de sector Metaal & Techniek en dat dit heel goed is georganiseerd! Het is jouw potje met geld en jij mag bepalen wat je daarmee wilt doen.’

'De baan voor het leven bestaat gewoon niet meer’

‘Voorheen ging men vaak op jonge leeftijd bij een bedrijf werken en bleef iemand hier vaak tot de pensioenleeftijd. Tegenwoordig is dit anders. Dit heeft te maken met de nieuwe technologieën en de automatiseringen. Ook als je tegenwoordig altijd binnen één bedrijf blijft werken, dan veranderen werkzaamheden vaak toch dusdanig dat je je wel moet blijven ontwikkelen. Als loopbaancoach kan ik je hierbij helpen’, zegt Yvonne Struikenkamp, loopbaancoach Metaal & Techniek bij CNV Vakmensen. ‘Samen kijken wij dan stap voor stap wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld voor een cursus, variërend van een technische cursus tot een persoonlijk leiderschap cursus.’

gaven mij vele waardevolle inzichten. Ik realiseerde mij door dit loopbaantraject dat er meer mogelijkheden zijn. Door mijn eigen ervaring met loopbaancoaching, is mijn interesse in de loopbaancoaching ontstaan. Ik heb de opleiding hboloopbaancoach gevolgd en momenteel doe ik dit werk al een aantal jaar met veel plezier.’

Het werk van een loopbaancoach

‘Het werk van een loopbaancoach is erg divers. Deze diversiteit spreekt mij ook enorm aan. Ik spreek veel werknemers met ieder een eigen reden voor het loopbaantraject en daardoor is nooit een loopbaantraject hetzelfde. Vaak is het niet vanzelfsprekend om in gesprek te gaan met een loopbaancoach, maar weet dat dit laagdrempelig is en voor iedereen kan een gesprek van toegevoegde waarde zijn. Naast het verzorgen van gehele loopbaantrajecten kun je ook met kleine vraag bij ons terecht. Je mag altijd contact met ons opnemen! Al heb jij een kleine vraag: dit kan al veel inzichten bieden. Je kunt het zien als een stukje onderhoud van jouw eigen loopbaan. Een extra bewustwording van wie je bent, wat je kan en wat je wilt.’

Fysieke belasting

Een baan kan je ook minder goed gaan passen als je werk fysiek te zwaar voor je wordt. Het is dan belangrijk om zelf de regie te nemen over jouw loopbaan, is Yvonnes ervaring. ‘Ik kan je daarbij helpen. Aan de hand van een kennismakingsgesprek stellen wij samen jouw loopbaantraject op. Door het uitvoeren van verschillende opdrachten begeleid ik jou naar het zoeken van antwoorden op vragen als: • Past mijn werk nog bij mij? • Welke andere mogelijkheden zijn er? • Welke kwaliteiten heb ik die ik nog niet eerder heb ontdekt?

Heb jij interesse in een loopbaangesprek en wil jij jou hiervoor aanmelden? Dit kan via www.loopbaancentraaltechniek.nl.

Hoe ben jij zelf loopbaancoach geworden? ‘In 2008 startte ik bij CNV Vakmensen bij het secretariaat. Toen ik daar enige tijd werkte, kwam er een reorganisatie binnen CNV. Ik startte met een loopbaantraject. Dit was voor mij de eerste keer dat ik in aanraking kwam met een loopbaancoach. De opdrachten die ik toen heb gedaan,

BMDDIGITAL.COM

P A G E

6


Meta & Niek Rubriek

META

NIEK

...

h nkamp

''Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?''

P A G E

7 BMDDIGITAL.COM


Cao-metaaldetector

Cao-metaaldetect Generatiepact

I

edere maand lichten we een artikel of regeling vanuit de cao Metaal & Techniek kort en bondig toe. Zo mis je niets van al het moois uit jouw cao!

Als je het niet mee eens bent met een eventuele afwijzing, kun je een geschilprocedure starten. Voor werknemers van 62 jaar blijven de bestaande varianten gelden. Hier geldt echter dat de werkgever mag weigeren. Om welke varianten gaat het? Je ziet het in deze video!

Generatiepact

Nieuw is voor werknemers van 60 jaar of ouder het recht op een variant van het generatiepact. Vanaf 1 januari 2020 hebben zij recht op de 80-90-100-regeling. Met andere woorden: je werkt 80% van je oorspronkelijke arbeidsduur, tegen 90% van je oorspronkelijke salaris, met 100% van je oorspronkelijke pensioenopbouw.

LET OP: Voor allebei de varianten geldt dat je wel

je leeftijdsdagen moet inleveren. De regelingen blijven gelden tot aan je pensionering.

Voorwaarden

Dit recht geldt alleen als je al minimaal 1 jaar bij jouw werkgever werkt. Als je van deze variant gebruik wilt maken, moet je dat 6 maanden van tevoren kenbaar maken. Ook moet je een deel van je overschot aan vakantiedagen (alles boven 296 uur) hebben opgemaakt in het half jaar voordat jouw pact ingaat (tenzij de werkgever je daar niet toe in staat stelt). Alleen als de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft, mag hij jouw aanvraag weigeren. Dat moet hij wel binnen 4 weken na je aanvraag aan jou kenbaar maken.

BMDDIGITAL.COM

P A G E

8


Cao-metaaldetector

tor

Bekijk de video!

Nooit eerder vertoond! dinsdag 13 t/m donderdag 15 april organiseren wij een coronavrije Drive-in Infostraat, waar je onder het genot van een hapje en drankje uitleg kunt krijgen over het Generatiepact. Parkeerplaats restaurant Hofstede de Middelburg Bussloo:

Zandwal 1, 7383 RP Voorst gem. Voorst (in de buurt van Apeldoorn en Deventer)

Klik hier om je op te geven! P A G E

9 BMDDIGITAL.COM


Jouw cao-llega

''IK VIND HET

LEUK OM TE DOEN EN ALS IK WAT MAAK, DAN MAAK IK HET MET HART & ZIEL ZEG IK ALTIJD.''

BMDDIGITAL.COM

P A G E

10


Jouw cao-llega

WERKEN IN DE

TECHNIEK

'M

ijn naam is John Krijt, ik ben 54 jaar en ben werkzaam als teamleider bij Van Berkum in Lochem dat onder Plegt Carrosserie Groep valt. Ik ben sinds 1985 lid van CNV Vakmensen. Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de Metaal & Techniek. Mijn vader was ook werkzaam binnen de Metaal & Techniek, ik ben ermee opgegroeid. Na de lts heb ik een plusklas, een extra las jaar gevolgd. Op mijn 17de ben ik begonnen bij een leerschool voor Metaal & Techniek: ik werkte 4 dagen in de week en ging 1 dag per week naar school.

zien op de weg. Het wordt niet gestald in een bedrijfspand; het wordt aan de buitenwereld getoond. Als klanten dan heel erg tevreden zijn, dat doet je wel wat.’

Leermeester ‘Wij leiden ook jongeren op voor de allround werkzaamheden in de carrosserie. Zelf heb ik ook jongeren bij mij lopen waar ik als leermeester voor fungeer. Dit vind ik leuk om te doen. Als je ziet dat zij het in de vingers krijgen en het heel leuk vinden, dan haal ik daar veel voldoening uit. Het is ook een waardevolle wisselwerking: ik kan mijn ervaring overbrengen op de jongeren en zij verlichten voor mij het werk door fysiek zware taken over te nemen. Op deze manier zie ik mijzelf dit werk wel tot mijn pensioenleeftijd doen. Het brengt ook weer een stukje uitdaging mee in het werk, iets wat ik erg belangrijk vind.’

Door het praktijkleren heb ik enorm veel geleerd. Na de leerschool, dus vanaf mijn 21ste, heb ik altijd in de carrosserie gewerkt. Ik vind het leuk om te doen en als ik wat maak, dan maak ik het met hart en ziel zeg ik altijd. Het is echt mijn passie.’ Johns werkdag is elke dag anders maar start altijd hetzelfde, namelijk met een wandeling met zijn jonge rottweiler. Om zeven uur vertrekt hij naar het werk waar de werkdag om kwart voor acht start. ‘Het werk varieert van nieuwbouw tot reparatie tot speciaalbouw. Deze diversiteit en variatie in het werk vind ik het mooiste. Je krijgt met veel verschillende facetten te maken en reparaties kunnen heel uiteenlopend zijn. Ook vind ik het mooi om je werk later terug te

BMDDIGITAL.COM

Toekomst ‘Ik wil mensen uitnodigen om rond te kijken in de carrosseriebouw. Het werk is zo gevarieerd, gevarieerder dan mensen vaak denken! Er worden hele mooie producten gemaakt die je ook weer terugziet op de weg. Door de carrosserie extra te belichten en dus eens rond te kijken, komt er wellicht ook weer extra instroom van jongeren.’

P A G E

11


Je Achterban

ACHTERBAN.

J

e Achterban is dé online community voor jou en alle andere werkenden in Nederland. Je kunt er vragen stellen, reageren op anderen of zelf een discussie starten. Bovendien kun je er het cao-traject van A tot Z volgen. Praat mee met de cao-onderhandelingen: wat vind je van de voorstellen? Wat vind je van de onderhandelingen? Verlopen deze goed of juist niet? Jij mag er iets over zeggen. Jouw stem is belangrijk. Laat jouw stem horen op www.jeachterban.nl/metaaltechniek. Benieuwd hoe je vragen stelt in de community? Bekijk de video!

alleen een (gratis) account nodig. Doe jij al mee? In de rubriek “cao-onderhandelaar aan het woord” van deze keer zit een link naar een enquête, dat is de eerste stap in het cao proces. We willen graag horen hoe jij over bepaalde onderwerpen denkt. Dat komt straks ook weer terug in de Ideeënfase van de cao-tijdlijn op Je Achterban, of misschien wordt jouw idee wel rechtsreeks meegenomen in de voorstellenbrief van CNV Vakmensen!

Je Achterban, hoe het allemaal begon

7 jaar geleden stonden we voor een uitdaging. “Hoe kunnen we mensen die (nog) niet zoveel met vakbonden hebben, wel betrekken bij het cao proces.” Uit onderzoek bleek dat steeds meer werknemers niet meer weten wat de waarde is van de cao. Die cao wordt afgesloten, of je nu lid bent of niet, toch? Maar weet jij dat als vakbonden te weinig leden hebben, er straks geen cao meer wordt afgesproken? Dat we dan terugvallen op de minimum afspraken in het Burgerlijk Wetboek en jij het moet hebben van je eigen onderhandelingstechniek om te zorgen voor een beetje meer salaris of toch die paar extra vakantiedagen of bijzonder verlof? Nee, dat weten de meesten niet. Lang verhaal kort: de community -Je Achterbanwerd geboren. Het hele cao proces, van ideeën tot cao-voorstellen, van onderhandelingen tot eindresultaat. Bij elke stap in het proces is er ruimte voor vragen, opmerkingen endiscussies. Blogs over de onderhandelingenen soms zelfs vlogs. Toegankelijk voor alle werknemers, dus niet alleen voor leden. Je hebt

BMDDIGITAL.COM

P A G E

12


Bekijk de video!

''Je hebt alleen een (gratis) account nodig. Doe jij al mee?''

Je Achterban

P A G E

13

BMDDIGITAL.COM


CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! CNV Vakmensen is er voor, met en namens jou! Ben jij tevreden met jouw CNV-lidmaatschap? Laat het de mensen in je omgeving weten en maak hen lid! Profiteer nu van onze nieuwe actie: jij als aanbrenger een cadeaubon voor elk nieuw lid en het nieuwe lid 50% korting gedurende de eerste 6 maanden van het lidmaatschap. Hoe groter we worden, des te beter we kunnen onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden. Samen staan we sterker, werf een lid! Via deze website kun je een nieuw lid aanbrengen. Dit kan door zelf direct een nieuw lid aan te brengen (als je zijn of haar gegevens al hebt) of door deze link te delen met het potentiële nieuwe lid.

Zonder jou is er geen vakbond en zonder een vakbond is er geen cao.

Bernard Zijlstra Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht 030 75 11 007 www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

Profile for CNV Vakmensen

Metaal & Techniek Maandblad 02  

Welkom bij alweer de tweede editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op...

Metaal & Techniek Maandblad 02  

Welkom bij alweer de tweede editie van het Metaal & Techniek Maandblad, oftewel MTM. Bedankt voor alle reacties die wij hebben ontvangen op...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded