Page 1

Dobro moštvo se gradi družbeno odgovorno - v nevladnih organizacijah Razvojni teambuilding programi Korporativno prostovoljstvo


2


Spoštovani!

Bolje kot kdorkoli drug veste, kako pomembno za uspeh je prebujanje človeškega potenciala. Zato usposabljate, učite, vzgajate in oblikujete uspešne, zmagovite ljudi. Iz njih gradite zmagovite time. Bolje kot kdorkoli drug poznate tudi dinamiko in delovanje vaših moštev. Sposobnosti mnogih ljudi poznate celo boljše od njih samih. Zato jim lahko pomagate premikati meje, ki se zdijo nedosegljive. Zato lahko gradite moštva, ustvarjena za uspeh. V svetu, ki se zdi nedoumljivo kompleksen, vidite zakonitosti. Ker jih vidite, lahko vodite do cilja. Ker zakonitosti razumete in jih uporabljate, se množica posameznikov lahko spremeni v ekipo s skupnim ciljem. Racionalno, premišljeno, strokovno. Je poslanstvo nevladnih organizacij podobno vašemu? Morda. V nevladnih organizacijah – društvih, zasebnih zavodih in ustanovah – nastajajo moštva daleč od pisarn in proizvodnih hal. Seme, iz katerega zrastejo, je lahko tako vsakdanja stvar, kot je žoga. Lahko je tako privlačna stvar, kot je globina morja. Tako odbijajoča, kot je pralni stroj na gozdni jasi. Tako majhna, kot znamka. In lahko je tako velika, kot rešitev človeškega življenja. Motivacijski potencial v nevladne organizacije poveznih ljudi je morda izmerljiv. A je hkrati tudi neizmeren. Morda res lahko preštejemo vse rekreativne udeležence vsakoletnega ljubljanskega maratona. A nihče ne bo nikoli mogel prešteti vseh maratonov, ki jih člani športnih društev skupaj pretečejo vsak dan. Morda lahko izmerimo vse s prostovoljskim delom urejene kilometre poti po slovenskih gorah. A nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je zaradi njih šlo po pravi poti. Morda lahko izmerimo količino krvi, ki jo vsak dan darujejo prostovoljci. Morda lahko preštejemo tudi ljudi, ki jim je kri rešila življenje. A nikoli ne bomo poznali števila prijateljev, sester, bratov, očetov in mater, ki jih je dar krvi polepšal dan. Motivi v nevladne organizacije povezanih ljudi so siloviti in ne poznajo (iz)mere. Moštva v nevladnih organizacijah nastajajo in rastejo vsak dan. Ljudje, ki jih gradijo, to počnejo prostovoljno. Združijo se, ker si želijo čistejši svet. In potem očistijo Slovenijo. Kaj je torej program Dobro moštvo se gradi družbeno odgovorno - v nevladnih organizacijah? To je program gradnje učinkovitih timov v partnerstvu z nevladnimi organizacijami. Je sinergija ciljne naravnanosti poklicnih kolektivov in predanosti, pripadnosti, čustvenega potenciala, strasti in notranje motiviranosti prostovoljstva. Dobro moštvo se gradi družbeno odgovorno je program, ki vrhunsko usposobljene posameznike z nitjo prizadevanj za uresničevanje poslanstva poveže v skladno moštvo. Ne v moštvo, ki sanja o tem, kako se bodo dotaknilo oblakov. V moštvo, ki zna spreminjati svet. Zgradimo takšna moštva skupaj. Pokličite nas.

3


Razvojni teambilding program in družbeno odgovorno delovanje

Graditi vrhunska moštva …

… delovati družbeno odgovorno

Razvojni teambuilding program je visoko strokoven, naročniku prilagojen, ‘tailor made’ program nalog in aktivnosti za razvoj širokega spektra veščin, znanj in kompetenc njegovih zaposlenih. Za razvoj kadrov strokovno usposobljen trener na podlagi vaših pričakovanj in ciljev oblikuje načrt dela, sestavljen iz dinamičnih vaj in nalog, ki bodo kar najbolj celostno angažirale člane timov. Veščine in znanja bodo osvajali aktivno in na podlagi pozitivne izkušnje, predvsem pa s pomočjo osebnega uvida – spoznanja, ki zagotavlja dolgoročno ponotranjenje in uporabo pridobljenih kompetenc.

Razvojni teambilding programi so izvedeni v okolju nevladnih organizacij in ob sodelovanju njihovih članov. Zato je učinek treninga, prepletenega z uresničevanjem družbeno odgovornega poslanstva, tudi povečana socialna in okoljska občutljivost zaposlenih. Razvoj socialne in emocionalne inteligence tako postane temelj globlje povezanosti in pripadnosti ožjemu in širšemu kolektivu. Rezultat teambildinga so vezi, stkane tako ob doseganju poslovnih ciljev, kot tudi ob uresničevanju družbeno koristnega poslanstva. Hkrati je lahko rezultat vašega dela tudi donacija nevladni organizaciji – v obliki igral za mlade, bolj urejenega in zelenega okolja, ohranitve kulturne dediščine, promocije enakosti in vključujoče družbe. Zaradi te donacije bodo tudi nevladne organizacije lahko učinkoviteje uresničevale svoje poslanstvo.

Cilji: 1. Osvojiti in dolgoročno uporabljati vrhunska znanja, veščine in kompetence 2. Poglobiti ciljno naravnanost članov tima 3. Dvigniti raven sodelovanja in povezanosti članov tima 4. Ustvariti učinkovito delovno klimo in visoko motiviran tim

Rezultat

Uspešna korporativno-prostovoljska akcija kot nit, ki povezuje učinkovite projektne time.

Akcija

Nadzor nad dogajanjem od prve do zadnje minute za ciljno usmerjeno prostovoljsko delo.

Podjetje

Nevladna organizacija

Uresničevanju poslovnih ciljev predani zaposleni.

Družbeno odgovornemu poslanstvu predani prostovoljci.

Načrtovanje

Usposobljeni trener v sodelovanju z naročnikom opredeli specifične cilje teambuildinga in izbere partnersko nevladno organizacijo, v sodelovanju s katero jih je mogoče uresničiti. 4


Zakaj sodelovati z nevladnimi organizacijami

»Malokdo ve, da se praktično celoten slovenski športni pogon, pa naj gre za vrhunske šampione in reprezentance ali pa otroke, ki se z organiziranim športom šele spoznavajo, dogaja v nevladnih organizacijah, športnih društvih, klubih ali pod ‘dežnikom’ večjih zvez. Rezultati slovenskega športa sami več kot očitno kažejo, kolikšen je lahko potencial nevladnih organizacij tako na polju osebnostnega razvoja kakor tudi pri gradnji usklajenih, vrhunsko delujočih timov.« Prof. dr. Matej Tušak, univ dipl. psih Redni profesor na Fakulteti za šport, predstojnik katedre za psihologijo športa. Vodja laboratorija za psihodiagnostiko na Inštitutu za šport. Pionir uvajanja psihične priprave v trenažni proces vrhunskih slovenskih športnikov. Bil je in je še psiholog slovenskih reprezentanc v različnih ekipnih športih ter tudi trener za psihološko pripravo številnih uspešnih posameznic in posameznikov.

“Teambuilding v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in korporativno prostovoljstvo predstavljata možnosti, da se kot podjetje močneje povežete s svojim lokalnim okoljem, stkete prijateljske vezi, poglobite razumevanje in istočasno poskrbite, da se skozi skupinske aktivnosti močnejše vezi stkejo tudi znotraj podjetja.” Dr. Nina Vanita Hočevar Doktorica znanosti s področja poslovodenja in ekonomije, strokovnjakinja za integrirano marketinško komuniciranje in moderiranje procesov, ki odlično pozna široko paleto tehnik za doseganje osebnostnega razvoja. Ima dolgoletne izkušnje s svetovanjem organizacijam, ki želijo aktivno in učinkovito uresničevati svoje družbeno odgovorno poslanstvo.

“Izbor aktivnosti za gradnjo tima v izvedbi nevladne neprofitne organizacije je družbeno odgovorna odločitev. V samih aktivnostih ni večjih razlik, sodelovanje z nevladnimi organizacijami pa s seboj prinaša dodane vrednosti. Skozi aktivnosti v polju nevladnih organizacij lahko hkrati s timom znotraj podjetij krepimo tudi vrednote, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so: trajnostni razvoj, solidarnost, skrb za sočloveka … ” Sašo Kronegger Socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Vrsto let izvaja visoko strokovna usposabljanja na teme komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju ter sistemov podpore manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novo-zaposlenim, novo-izvoljenim). Z vodenjem skupin in usposabljanjem za kakovostno timsko delo se je profesionalno začel ukvarjati v okolju prostovoljskih organizacij, kjer je prav vložek v kakovostno timsko delo osnova za dolgoročno aktivnost prostovoljcev.

Prof. dr. Matej Tušak, dr. Nina Vanita Hočevar in Sašo Kronegger so izvajalci nekaterih teambulding programov v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Informacije: www.mojadružba.si, CNVOS, 01/542 14 22, info@cnvos.si ali regionalno stičišče nevladnih organizacij vaše regije 5


Dobra praksa

Rezultat sodelovanja med podjetjem in nevladno organizacijo: lesena hišica na igrišču počitniškega kompleksa Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Vir: UniCredit Banka Slovenija d.d.

Nevladniško-gospodarsko partnerstvo za pomoč otrokom. UniCredit Banka Slovenija vsako leto pripravi korporativno-prostovoljski dogodek, ki je hkrati tudi razvojna teambuilding akcija. Leta 2010 je več kot 200 sodelavcev banke barvalo ograjo in kontejnerje ter urejalo okolico počitniškega doma Vila, kjer letujejo otroci z manj priložnostmi, varovanci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Člani uprave so se s svojimi ekipami pomerili v izdelavi lesenih hišk za otroke. Lani je podjetje dogodek ponovilo. Zaposleni so polepšali prostore Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Debeli Rtič. Z donacijo v obliki prostovoljskega dela je UniCredit Banka Slovenija omogočila lepše počitnice množici otrok, hkrati pa aktivno uresničevala svojo vizijo združevanja poslovnega uspeha z družbeno odgovornim delovanjem. Kdo smo »nevladniki«? Nevladne organizacije smo društva, zasebni zavodi in ustanove. V Sloveniji nas je 25 300. Posredno ali neposredno povezujejo okoli milijon Slovencev. Niti, ki nas povezujejo, so prostovoljstvo, solidarnost, človekoljubje, okoljska občutljivost, želja po uresničevanju skupnih interesov … Način naše povezanosti nas zavezuje k neporofitnemu delovanju. Ne ustvarjamo dobička ampak čistejši svet, medgeneracijski dialog, pomoč ob nesreči, kulturni utrip, šport, enake možnosti, prijateljstva. Članarine, vstopnine, donacije in druga sredstva, ki jih prejmemo za svoje delovanje, porabimo samo za svoje delovanje. Porabimo še čas. Veliko časa. 200 000 nas vsako leto dela prostovoljno. Če ste kdaj darovali kri, če ste kdaj prispevali za pomoč otrokom, če ste kdaj prespali v planinski koči ali če ste kdaj zadeli na gasilskem srečelovu, ste del nas tudi vi.

6


Več kot dobro delo

Korporativno prostovoljstvo Korporativno prostovoljstvo je oblika povezovanja podjetja z okoljem, v katerem deluje. Prostovoljsko neplačano delo zaposlenih za dobrobit širše skupnosti je način, kako uresničevanje poslovnih ciljev združiti z družbeno odgovornim delovanjem. Zaradi neposredne vpletenosti zaposlenih podjetja v proces družbeno odgovornega delovanja ima korporativno prostovoljstvo mnoge učinke, ki jih običajna sponzorstva in donacije težje dosegajo. Utrjuje vezi z lokalno skupnostjo in prinaša koristi vsem stranem – zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti. Čeprav je neposredno vzročno povezavo med korporativnim prostovoljstvom in uspešnostjo podjetja težko pokazati, kljub temu velja, da so podjetja, ki načrtovano vlagajo v korporativno prostovoljstvo, tesneje in bolj tvorno povezana s svojimi partnerji in okoljem. Praviloma v teh podjetjih merijo tudi boljšo delovno klimo, projektni timi pa bolje sodelujejo.

En dogodek za doseganje treh ciljev

Opaznost Korporativno prostovoljstvo velja za učinkovit način komuniciranja družbeno odgovornega delovanja gospodarske družbe navznoter in navzven. Zaradi neposrednosti vključitve podjetja v aktivnosti skupnosti prostovoljske akcije običajno ne minejo brez odziva v medijih.

Povezanost Korporativno prostovoljstvo praviloma tesneje poveže sodelavce, ki imajo znotraj gospodarske družbe priložnost aktivno družbeno odgovorno delovati in s tem uresničevati v aktih podjetij pogosto zapisano vizijo.

Stroškovna učinkovitost Korporativno prostovoljstvo je stroškovno eden najbolj učinkovitih načinov za razvoj zaposlenih in timov podjetja. Podjetje ima praviloma le materialne stroške, donira pa še čas in znanje zaposlenih. Zaposleni ob primerno načrtovanem dogodku tudi sami razvijajo svoja znanja, veščine in kompetence ter poglabljajo timsko dinamiko.

NAVZGOR Korporativno prostovoljstvo je doseganje treh ciljev z enim dogodkom. 7


Poslanstvo projekta Moja družba

Partnerji projekta

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, Stičišče NVO Osrednje Slovenije Ponoviška cesta 12, 1270 Litija T. 040 365 850 E. info@srce-me-povezuje.si W. www.srce-me-povezuje.si

Zavod PIP, Stičišče nevladnih organizacij Podravja Gosposvetska cesta 83, 2000 MB T. 02 234 21 38 E. info@nevladna.org W. www.nevladna.org

Fundacija BIT Planota, Regionalno stičišče NVO Planota Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar T: 05 307 40 40 E. info@planota.si W. www.nvoplanota.si

Sklad dela Zasavje, Mrest – mreža nevladnih organizacij Zasavja Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi T. 03 56 60 575, 03 56 60 519 E. franci.cec@skladdela-zasavje.si W. www.skladdela-zasavje.si

Program Dobro moštvo se gradi družbeno odgovorno - v nevladnih organizacijah je del projekta Moja družba, s katerim si nevladne organizacije prizadevamo za tesnejšo povezanost članov nevladnih organizacij z lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi družbami in mediji. S pripravo dogodkov in promocijo čim širše vključenost v njihovo izvajanje želimo dvigniti raven sodelovanja med vsemi deležniki, ki si prizadevajo za vključujočo, odprto, na enakopravnem dialogu temelječo in trajnostno naravnano družbo. Moja družba je svet odprtih vrat za iskanje sinergij med vsemi, ki si s svojim delovanjem prizadevajo za uresničevanje družbeno odgovornih poslanstev in vizij. Moja družba je svet enakih možnosti in priložnosti za vse. Projekt omogočajo

Zavod O, projekt GROZD, Gorenjska regionalna organizacija zavodov, društev in ustanov Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka T. 0590 275 13, 040 380 134 E. info@grozd.eu W. www.grozd.eu

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja Martjanci 36, 9221 Martjanci T. 02 538 13 54 E. info@lrf-pomurje.si W. www.lrf-pomurje.si

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Regijski NVO center Rozmanova ul.30, 8000 Novo mesto T. 041 925 405 E. drpdnm@yahoo.com W. www.nevladnik.info

Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper – Stičišče NVO Obalnokraške regije Destradijev trg 11, 6000 Koper T. 0590 47 121 E. info@sredisce-rotunda.si W. www.sticisce.si 8

Lokalna razvojna fundacija Posvaja – projekt PRSTAN – Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice T. 059 955 046, 070 550 396 E. info@prstan.eu W. www.prstan.eu

Zveza društev Mladinski Center Postojna, BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna T. 05 7263 286 E. info@boreo.si W. www.boreo.si

Inštitut IPAK, Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije Koroška 18, 3320 Velenje T. 03 891 90 40 E. info@ipak-zavod.si W. www.ipak-zavod.si

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv.si Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem T. 040 292 841 E. info@korociv.si W. www.korociv.si

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Koordinator projekta

CNVOS Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Povšetova 37, 1000 Ljubljana T. 01 542 14 22 E. info@cnvos.si W. www.cnvos.si

Katalog Dober tim  

Katalog Dober tim se gradi družbeno odgovorno v nevladnih organizacijah

Advertisement