Page 1

SOFTSKILLS Softskills zijn zogenaamde “21e eeuw vaardigheden”, afkomstig uit het competentie-gericht onderwijs, die werknemers gebruiken om samen te leven, leren, denken, samenwerken en problemen op te lossen. Softskills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Deze vaardigheden zijn wat abstracter dan “hard skills”, (de technische vaardigheden die je nodig hebt voor je werk). Hierdoor kan het voor Harrie’s lastiger zijn om feedback op deze skills te geven. Hierbij enkele voorbeelden van softskills.

LIJST MET SOFTSKILLS DRESSCODE: JE KLEDEN ZOALS DE SITUATIE VEREIST

IEMAND GERUST STELLEN

DUIDELIJK EEN MENING FORMULEREN EN VERDEDIGEN

VRAGEN STELLEN

SAMENWERKEN IN EEN GROEP

DEELNEMEN AAN EEN VERGADERING

IEMAND GERUST STELLEN

WERKEN ONDER DRUK

EEN OPEN VRAAG STELLEN

OMGAAN MET ONVERWACHTSE SITUATIES

OP TIJD KOMEN

ZELFSTANDIG EEN KLUS KUNNEN UITVOEREN

IEMAND BEDANKEN

NAAR COLLEGA’S KUNNEN LUISTEREN

ENTHOUSIASME WEKKEN

DOORZETTEN

IETS UITLEGGEN

DUIDELIJK ZIJN

AANDACHT VRAGEN

EERLIJK ZIJN

NEE ZEGGEN

AFSPRAKEN MAKEN EN NAKOMEN

COMPLIMENTEN GEVEN

AFWEZIGHEID MELDEN

BRAINSTORMEN

HUMOR

IEMAND OP DE JUISTE WIJZE GROETEN

BELANGSTELLING TONEN

OPRUIMEN

RESPECTVOL MET COLLEGA’S OMGAAN

REFLECTEREN

OP TIJD NAAR HUIS GAAN

EEN VERGADERING LEIDEN

INLEVINGSVERMOGEN

GRENZEN STELLEN

KWALITEIT LEVEREN

PRESENTATIES GEVEN

WETEN WANNEER JE STIL MOET ZIJN

AGENDA VOOR VERGADERING MAKEN

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

GROETEN IN DE WANDELGANG

GEEN PRIVÉ ZAKEN AFHANDELEN ONDER WERKTIJD

EEN TELEFOONGESPREK VOEREN LICHAAMSTAAL INTERPRETEREN OVERTUIGEN VEILIG WERKEN LUISTEREN BEGRIP TONEN

WWW.IKBENHARRIE.NL

Harrie Tools Softskills  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you