Page 1

starters

HOLLANDSE

nieuwe

op de arbeidsmarkt maar komen toch moeilijk aan de bak

JONG & ONDERNEMEND starten met je eigen bedrijf

HET BETERE NETWERKEN Met je elevator pitch naar grotere hoogte

‘Maak van iedere ‘nee’ een ‘ja’

DE JONGENS VAN

PELLIANO


overtuigd?

CNV JONGEREN voor de nieuwe generatie werknemers

CNV Jongeren komt op voor de jonge werknemers in Nederland: de bijbaners, de stagiairs, de vakantiewerkers en de starters. Voor jou dus! Wij houden goed in de gaten dat je veilig en prettig kunt werken, dat je rechten worden beschermd en dat beleidsmakers rekening houden met de toekomst van jongeren. Daarnaast kun je bij ons terecht met al je vragen en problemen over stage lopen, solliciteren, werk en inkomen. Jongeren zoals jij maken onze organisatie! Dankzij onze leden kunnen we namelijk onze maatschappelijke campagnes blijven uitvoeren. Laat daarom ook je stem horen en maak je werksituatie nog beter. • Korting op je verzekeringen • Hulp bij je belastingen • Contract laten checken • Sollicitatietraining • Antwoord en advies op al je vragen over werk en inkomen • C.V. Laten controleren • Meewerken aan onze projecten • Meedenken met Nederland • Je stem laten horen

Word lid van CNV Jongeren voor maar €1,50 per maand! Kijk voor meer info op 36

www.cnvjongeren.nl


Dringen geblazen Het is dringen geblazen op de arbeidsmarkt. 600.000 werkzoekenden en maar 100.000 vacatures. De rekensom is simpel: veel mensen vallen buiten de boot. Jong en oud. Toch hebben jongeren op dit moment vaak een extra probleem. Er wordt bijna altijd werkervaring gevraagd. Maar hoe moet je werkervaring opdoen als je nergens een kans krijgt? Hoe langer je langs de kant blijft staan hoe groter je afstand tot die arbeidsmarkt wordt. Daar moeten we wat aan doen! Samen met arbeidsmarktgoeroe Ton Wilthagen hebben FNV Jong en CNV Jongeren de Startersbeurs gelanceerd. Het idee is dat je een beurs van €500 krijgt van de gemeente. Die beurs krijg je alleen als je zelfstandig een werkgever vindt die jou 6 maanden aanneemt en het bedrag aanvult met €200. Hiermee is het voor werkgevers veel laagdrempeliger om een jongere tijdelijk aan te nemen. Je kan daarna makkelijker een baan krijgen omdat je werkervaring hebt. Wel moet er heel duidelijk een leercomponent in het werk zitten, zodat je niet 6 maanden koffie mag halen en staat te kopiëren. Rotterdam en Tilburg hebben zich als eerste experiment gemeentes aangemeld voor dit plan en inmiddels wordt in alle grote steden ons idee verder uitgewerkt. Of het een goed idee is? Daar is in ons kikkerlandje altijd discussie over. Creëer je geen valse concurrentie? Is het niet te weinig loon? Ach, het is tijdelijk en als er een duidelijke leercomponent in zit te denken wij dat dit echt wel meevalt. Wat mij wel ergert is dat er echt een leegte is aan ideeën om werkervaring mogelijk te maken. En als er dan een idee komt er een leger aan bankschreeuwers klaarstaat om de mensen die een poging doen omver te maaien. Jammer. Als we echt werk willen maken van jeugdwerkloosheid moeten we op het randje durven balanceren van wat mag. Alles beter dan 115.000 jongeren die nu thuis op de bank toe moeten kijken hoe de tijd wegtikt en je verder van die droombaan af komt te staan. Wij gaan er als CNV Jongeren in ieder geval vol voor. Als je met ons mee wil denken, graag! Je kan altijd mailen naar info@cnvjongeren.nl als je net als honderden andere jongeren niet af wil wachten, maar zelf met ideeën wil komen. IJmert Muilwijk Voorzitter CNV Jongeren

Inhoudsopgave CNV JONGEREN & ONZE STARTERS 6

What the f**vakbond

10 Net afgestudeerd: Hollandse Nieuwe op de arbeidsmarkt 14 Leren & groeien bij CNV Jongeren

SOLLICITEREN & STARTERS 17 Het leed dat solliciteren heet 20 Het betere netwerken 21 Arbeidsvoorwaarden 22 Elevator pitchen voor beginners 34 Hoe werkt het uitzendbureau

JONG & ONDERNEMEND 24 De jongens van Pelliano 27 Starten met je eigen bedrijf

SALARISZAKEN 30 Financiële beslissingen bij zelf geld verdienen

Colofon Dit is een uitgave van CNV Jongeren Postbus 2475, 3500 GL Utrecht 030 - 751 1850 www.cnvjongeren.nl info@cnvjongeren.nl Redactie: Annelies Huisman, Odilia van der Valk, Kim Zevenbergen, Kelly Ganseman Fotografie: CNV Jongeren, Michel Utrecht, Pelliano, iStockphoto, ShutterStock Vormgeving: Marjoleine Reitsma Acquistitie advertenties: Jeugd en Werk BV, 036-5359470 Oplage: 200.000 © 2013 Utrecht

3


WHAT THE F*

*VAKBOND? Flexibele contracten, jeugdwerkloosheid, pensioenen, werken tot je 67e… Wat zijn ze veel in het nieuws de laatste tijd: vakbonden. Oftewel, dé organisaties die de werknemers in Nederland vertegenwoordigen. Waar wat doet een vakbond nou eigenlijk precies? De onderhandelaars Je hebt er vast wel eens over gehoord: de cao. Je kunt je salaris er in terugvinden, er vinden veel onderhandelingen over plaats en als er gestaakt wordt door de vakbonden gaat het er vaak over. Toch weet lang niet elke werknemer wat er precies in staat. En dat is jammer, want de cao is er juist om je te beschermen: er staat per bedrijfstak namelijk precies in uitgelegd waar je recht op hebt als werknemer of stagiair. Van je salaris tot wel-of-niet-vrij-op-jetrouwdag. Onderhandelen over wat er in jouw cao komt te staan, is één van de belangrijkste taken van de vakbond.

De jonge troubleshooters CNV Jongeren is eigenlijk een beetje een vreemde eend in vakbondsland. Natuurlijk houden wij ons ook bezig met zaken rondom werk en inkomen, maar we onderhandelen niet over de cao’s. Wat we wel doen? Onderwerpen bespreekbaar maken die de positie van jonge werknemers verbeteren, zoals jeugdwerkloosheid, minimumlonen en tijdelijke contracten. Want die arbeidsmarkt, die ziet er over 10

6

jaar waarschijnlijk heel anders uit dan nu. Deze aanpak heeft succes! Zo zitten er dankzij ons inmiddels jonge mensen in grijze pensioenbesturen, is de positie van jongeren met een beperking sterk verbeterd en coachen we starters die op dit moment ontzettend moeilijk aan hun eerste baan komen.

Hoe werkt CNV Jongeren? CNV Jongeren is een vereniging. Dat betekent dat we leden nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. Gelukkig hebben we heel veel jonge mensen die ons werk ondersteunen voor €1,50 per maand. Zo kunnen we lekker tegendraads en vernieuwend zijn, wat jullie willen. Vind jij ook dat er een organisatie nodig is die op komt voor de belangen van studenten en starters op de arbeidsmarkt? Word dan nu lid and we’ll keep up the good work.

Word lid van CNV Jongeren voor maar €1,50 per maand Ga naar www.cnvjongeren.nl [ook voor alle voordelen en meer informatie]


werkorganisatie

dagelijks bestuur (voorzitter en secretaris)

projectleiders marketing & communicatie administratie stagiairs

cnv jongeren Nederland bestuurscommissie met bestuursleden

werkgroepen pensioenen - arbeidsmarkt internationaal - sociale zekerheid werken naar vermogen

leden

promotieteam 7


H lla

10


andse nieuwe Blijven maar doorleren

Op de arbeidsmarkt is verjonging nodig. Frisse blikken, vol enthousiasme en zwaar gemotiveerd om aan de slag te gaan. Net uit de studiebanken, dus helemaal op de hoogte van de laatste kennis van zaken. Een aanwinst voor elke organisatie, zou je denken. Toch wordt er nog lang niet overal ruimte gecreëerd voor deze nieuwe aanwas… De jeugdwerkloosheid is in januari gestegen tot 15 procent. En dat is best een hoop. Talentvolle mensen die maar niet aan de slag kunnen. De grootste reden? Gebrek aan werkervaring. Thuiszitten werkt niet supermotiverend, vinden wij. Dus moet er snel wat gebeuren. Volgens het CBS zitten er momenteel 608.000 mensen zonder baan, de werkloosheid is sinds de jaren tachtig niet zo hoog geweest. De werkloosheid stijgt enorm en er is niet echt uitzicht op dat het binnenkort beter zal gaan. Vanaf 2008 wordt het ons al voorgehouden: ga nog een jaartje extra naar school, straks gaat het vast beter. Maar dit lijkt nu structureel te worden.

Volgens ons is het vooral belangrijk dat je niet thuis op de bank gaat zitten. Op zoek gaan dus naar activiteiten waarmee je werkervaring op doet. En daar mag de overheid ook best een steentje aan bijdragen. De overheid zou volgens ons bijvoorbeeld een startersbeurs kunnen geven aan jongeren: 500 euro per maand vanuit de overheid, aangevuld door zo’n 200 euro vanuit de werkgever waar je voor werkt. Dan kun je tegen een minimumloon werkervaring opdoen en die cv verder uitbouwen.

Ga dus aan de bak, en word geen onderdeel van een ‘verloren’ generatie! Er komt straks weer een verse lichting van school, die niet al twee jaar heeft thuisgezeten. Een werkgever wil die mensen veel liever hebben, dan de mensen die al twee jaar een beetje aan het aanrommelen zijn. Daar moet je wel voor uitkijken.

CNV Jongeren was hiermee onder andere op RTL Nieuws. Meer weten over onze activiteiten rondom starters en jeugdwerkloosheid of zoek je klussen om zelf ervaring op te doen? Kijk op facebook.com/cnvjongeren

11


hollandse nieuwe

IN DE VAKBEWEGING

De plek om flink veel ervaring op te doen

Niet alleen op de arbeidsmarkt is vers bloed nodig, ook door de vakbeweging mag een frisse wind. Een nieuwe generatie bestuurders die willen vernieuwen en de maatschappij flink op durven schudden. Kortom, een Nieuwe Top! Steeds minder mensen voelen zich aangetrokken tot de vakbond terwijl er steeds meer mensen zijn die zich druk maken over werk en loon. CNVJongeren en FNV Jong hebben de handen ineen geslagen en gaan ervoor zorgen dat het beeld van de vakbond verandert én dat jongeren weer enthousiast worden over deze werknemersvertegenwoordigers.

Nieuwe Top In december 2012 is de Nieuwe Top van start gegaan. Een grote groep jongeren verzamelden zich in een loods in Amsterdam Noord en lieten samen zien dat het anders moet in de vakbeweging. IJmert Muilwijk (CNVJongeren) en Dennis Wiersma (FNV Jong) lichtten de achterban in over wat de plannen voor aankomende tijd zijn om jongeren actief te maken in de vakbeweging. Om de plannen te realiseren zijn er drie aspecten bedacht voor De Nieuwe Top: een Masterclass, het TopLab en de Nieuwe Bondfilm.

Waarom nu? Precies 30 jaar geleden werd het Akkoord van Wassenaar getekend, een overeenstemming tussen werkgevers en vakbonden om een oplossing te bieden voor de (jeugd)werkloosheid. Dit had succes, en de werkloosheid nam af. Nu is het echter weer zo ver, en zitten veel jonge mensen zonder werk. Tijd dus voor nieuwe afspraken een nieuw Akkoord van Wassenaar!

12

Masterclass

Toplab

Bij de masterclass worden jonge enthousiastelingen opgeleid voor de bestuursfuncties bij vakbonden, zodat er een frisse wind door de vakbond gaat waaien. Binnen de Masterclass vallen verschillende groepen: intern, extern, campagneteam en intern bestuur.

Het TopLab fungeert als ideeënmachine van de Nieuwe Top. Het doel van het TopLab is om de vakbond en de Masterclass te voeden met nieuwe ideeën. De groep komt een keer in de maand bij elkaar om te praten over hoe de vakbond vernieuwd moet worden. Tijdens bijeenkomsten zijn er sprekers uit de vakbondswereld die hun verhaal doen over de vakbond en kritische vragen van de deelnemers beantwoorden. Naast de ideeën binnen de groep worden er bijvoorbeeld ook kleine interviews gehouden op straat om aan mensen te vragen wat zij van de vakbond vinden en wat er volgens hen anders moet.

De interne groep laat aan de bonden zien waarom het noodzakelijk is dat er verjonging en vernieuwing moet worden doorgevoerd. De externe groep gaat actief een plan tegen de jeugdwerkloosheid uitvoeren. Als laatste is er het campagneteam. Zij gaan ervoor zorgen dat er kandidaten geleverd worden voor belangrijke posities binnen de vakbond. Het bestuur ziet toe op de uitvoer van de taken van de groepen. In mei eindigt de Masterclass en zijn de deelnemers klaar om bestuursfuncties binnen de vakbond te bekleden en de nieuwe ideeën door te voeren zodat de vakbond verandert en vernieuwt.

Bondfilm Als laatste wordt er ook een film gemaakt onder leiding van Eddy Terstall, ‘De nieuwe Bond Film’. Deze film is bedoeld om in beeld te brengen welke problemen er zijn op de arbeidsmarkt. Zo zijn er groepjes die laten zien waar allochtone Nederlanders tegenaan lopen, waar Wajongers problemen mee hebben bij het zoeken van een baan en de algehele jeugdwerkloosheid. Het doel van de film is om politici uit te leggen wat er aan de hand is op de arbeidsmarkt.

Dit heeft De Nieuwe Top onder andere al gedaan: • Op de koffie bij Wim Kok • Mediatraining bij de NOS • Gezorgd dat Ton Heerts de trein niet miste • Workshops filmmaken en editing gevolgd • Veel media gehaald • Geleerd hoe je moet onderhandelen


Nicky Nijhuis / 1994 / Student installatietechniek / piloot in opleiding / Masterclass Nieuwe Top Waarom de Nieuwe Top? “Een aantal dingen van de vakbond stonden mij tegen. Ik vind dat er dingen veranderd moeten worden. Veel groepen mensen, bijvoorbeeld jongeren, zijn ondervertegenwoordigd bij de vakbond. Ook geldt de macht van het getal, vakbonden hebben vaak te weinig leden om dingen te bereiken. Daarom wil ik daad bij woord voegen en heb ik mij aangesloten bij De Nieuwe Top.” “Ik ben coördinator van de campagnegroep binnen de Masterclasses. Wij brengen jongeren naar de belangrijke posities binnen de vakbond. Ook gaan we een actie uitvoeren. We willen een vakvondsvernieuwing binnen het CNV. Dit betekent dat we werkende jongeren kaderfuncties willen laten vervullen. Later zal dit ook doorgevoerd worden naar andere vakbonden.”

Meedoen? Volg de Nieuwe Top via twitter (@NieuweTop) of kijk op www.nieuwetop.nl

13


ook Leren&groeien?

Kan bij ons! Het allermooiste kenmerk van CNV Jongeren is dat alles wordt geïnitieerd door mensen zoals jij. Studenten en starters die zich vrijwillig inzetten voor CNV Jongeren en binnen onze vereniging actief zijn op onderwerpen als onderwijs, diversiteit en de arbeidsmarkt. Onze enige echte ideeënmachine. We zijn altijd op zoek naar nieuwe input, dus denk vooral met ons mee. Doe je gelijk flink aan cvbuilding en geef je je netwerk een boost. Als dat niet helpt bij je zoektocht naar werk…

Wat jullie zoal doen? • Ons volledige beleid bepalen als lid van onze bestuurscommissie

• Je mening geven als blogger op onze site en social media

• Je eigen project opzetten in de werkgroepen Internationaal, Sociale Zekerheid, Arbeidsmarkt, Pensioenen of Werken naar Vermogen

• Aanhaken bij grote projecten van de vereniging als voorlichter of vrijwilliger

• Nieuwe leden werven voor de vereniging op festivals, beurzen en scholen • Als jongerentrainer leerlingen trainen in solliciteren of uitleg geven over verschillende onderwerpen

• Deelnemen aan masterclasses rondom besturen of pensioenen • Netwerken, netwerken, netwerken … en nog veel meer. Benieuwd naar de laatste vacatures? Kijk op onze site of op Facebook. Staat je ideale klus er niet tussen? Goede voorstellen ontvangen we graag.

Tycho Filarski / 1986 / Student Sociale Geografie en Planologie / Bestuurslid Internationaal CNV Jongeren “De werkgroep Internationaal van CNV Jongeren is een actieve club jongeren die zich sterk maakt voor werk en inkomen op een mondiale schaal. We trekken de thema’s van CNV Jongeren dus een stuk breder dan alleen Nederland. De werkgroep richt haar pijlen op actuele onderwerpen die projectmatig onder de aandacht worden gebracht. Hierbij kan je denken aan eerlijke productie van kleding, gelijke kansen voor jongens en meisjes en jeugdwerkloosheid in Europa. Momenteel werkt onze werkgroep aan het project 'GoudEerlijk'. Dit project hebben we zelf opgezet om de arbeidsomstandigheden in de productieketen van grondstoffen onder de aandacht te brengen. We pleiten voor toezicht op mensenrechten en financiële transparantie in de productie en handel van deze grondstoffen. Een van de grootste vragen is hoe we zeker kunnen zijn van de aanvoer ervan én er tegelijk zeker van kunnen zijn dat die met respect voor mensenrechten zijn gewonnen en verhandeld.” In contact komen met Tycho over deze werkgroep om mee te praten? Mail naar info@cnvjongeren.nl


odilia van der valk / 1992 / studente media informatie en communicatie / redacteur / stagiair / filmmaker nieuwe top

kim zevenbergen / 1988 / studente communicatie / redacteur / stagiair / filmmaker nieuwe top / realisten promoteam

Ik heb een vraag, opmerking of goed idee, waar kan ik die kwijt? In contact komen met CNV Jongeren is heel simpel. Bel of mail naar ons kantoor in Utrecht, of neem gelijk contact met één van onze werkgroepen. Snelle vraag of even kletsen? We zitten ook op Twitter en Facebook. Of kom eens langs op één van onze borrels. Tel: 030 - 751 18 50 info@cnvjongeren www.cnvjongeren.nl www.facebook.com/cnvjongeren twitter.com/CNVJongeren 15


STARTERS ISSUE SOLLICITEREN

Het leed dat

solliciteren Starten op de arbeidsmarkt. Ervaringsexpert Kelly leert je de 10 geboden van het solliciteren.

Gemotiveerde m/v (25) zkt met spoed

BAAN Goede eigenschappen: VEEL > enthousiast, creatief, vol nieuwe kennis en inzichten. Werkt hard, leert snel. Kan morgen beginnen. Werkervaring: Geen.

16

heet


Kelly Ganseman / 1991 / Afgestudeerd Communicatiemanagement / redacteur / blogger / zkt: baan in de publieke sector

Hoera, je bent afgestudeerd! Je komt net uit de schoolbanken en je hebt zin om de arbeidsmarkt te betreden. Je stort je op de vacatures en stuurt de ene na de andere sollicitatiebrief. En dan kom je er achter dat het niet zo gemakkelijk is om je droombaan te vinden. Solliciteren zou iets leuks moeten zijn. Een uitdaging, een kans! Maar in plaats van spanning komt teleurstelling. Je ontvangt de ene na de andere afwijzing en komt tot de ontdekking dat voor bijna elke functie werkervaring gevraagd wordt, zelfs voor juniorfuncties. Als starter kun je niet voldoen aan de gevraagde werkervaring waardoor er vaak een afwijzing volgt. Je moet alles uit de kast halen om de aandacht te krijgen. Hoe kun je tóch opvallen tussen alle sollicitatiebrieven die een bedrijf ontvangt?

1

Begin met een goed (en opvallend!) cv Om te beginnen is het belangrijk dat je opvalt met je cv. De kans is groot dat jij op de stapel afwijzingen terecht komt omdat je met een standaard cv de aandacht niet trekt. Kies ervoor om onderscheidend te zijn. Wees creatief met de opbouw, vormgeving, kleur en tekst. Naast een cv in een pdf- of wordbestand kun je ook denken aan een digitaal cv. Ben je handig met het maken van websites? Maak dan een online cv. Helemaal een must als je toekomstige werkgever dit vraag in de vacature. Wanneer je niet zelfstandig een website kunt bouwen, zijn er andere middelen om alsnog een aantrekkelijk digitaal cv te creëren. Gebruik Prezi om een presentatie van jezelf te maken en neem de recruiter mee door jouw opleidingen, ervaringen en kwaliteiten. Of plaats je cv op Pinterest: een online prikbord met mooie afbeeldingen die uitstralen wie jij bent, wat jij kunt en wat jij allemaal al gedaan hebt.

Wil je echt groots uitpakken? Denk dan out of the box. Gooi al jouw creativiteit in de strijd om het ultieme creatieve cv te maken. De kans is zeer groot dat jouw cv opgemerkt wordt. Je kunt jezelf presenteren als bijsluiter, recept of in de vorm van een krant. Gebruik je eigen fantasie. Je cv moet wel overzichtelijk blijven, dus doe niet té gek. Let er wel op dat jouw creatieve cv past bij de functie waarop je solliciteert.

2

met LinkedIn aan de slag LinkedIn is dé online plek om te netwerken. Ook je toekomstige baas zoekt je hier. Zorg daarom dat jouw LinkedIn profiel dezelfde informatie bevat als jouw cv en zorg dat hij regelmatig bijgehouden wordt, verschillen op je cv en LinkedIn profiel is echt een no-go. Zorg dat jouw LinkedIn profiel volledig is en vindbaar voor recruiters. Het beste kun je opvallen door gewoon jezelf te zijn. Ga niet liegen op je cv en over jezelf. Doe je niet anders voor dan wie je bent. Als jij in jezelf gelooft dan straal je dat uit en zullen de recruiters dat zien.

3

slim met social media Het is je visitekaartje, belangrijk om deze zo goed mogelijk in te richten dus. Via social media kun je laten weten dat je op zoek bent naar een baan, je connecties op social media zijn dan ook op de hoogte. Creëer je eigen identiteit via social media en zorg dat jouw zakelijke profiel openbaar gemaakt is voor recruiters.

4

Doe ervaring op Ondanks je creatieve cv toch te horen krijgen dat je niet geschikt bent voor de functie vanwege gebrek aan relevante werkervaring? Kom van de bank en ga aan de slag. Het komt steeds vaker voor dat afgestudeerden een extra stage gaan lopen om werkervaring op te doen. Wat ook erg goed staat op je cv is vrijwilligerswerk. Zet je in voor een organisatie waar jij achter staat zoals CNV Jongeren. Zoek vooral naar vrijwilligerswerk binnen jouw branche, zodat je werkervaring ook relevant is voor toekomstige sollicitaties. Je kunt ook deels betaald werk en deels vrijwilligerswerk doen, zodat je toch een inkomen hebt. Je beschikt natuurlijk nog niet over de gewenste werkervaring als je pas afgestudeerd bent. Leg de aandacht in je cv daarom op andere dingen zoals opleiding, stage, vrijwilligerswerk en nevenactiviteiten.

17


5

Bouw aan je netwerk Netwerken is heel belangrijk tijdens het sollicitatieproces. Kijk verder dan alleen naar vacatures en maak je zoektocht bekend via verschillende kanalen. Zorg ervoor dat al je kennissen, vrienden, familie en oud-collega’s bekend zijn met je zoektocht naar een baan. Zo kunnen zij ook voor jou zoeken en wie weet zoekt het bedrijf waar jouw neef werkt wel iemand zoals jij! Handig, want dan kan hij gelijk een goed woordje voor je doen. Netwerken is erg belangrijk bij het vinden van een baan: jezelf inschrijven bij uitzendbureaus, je cv online zetten en vindbaar maken voor bedrijven, iedereen uit je netwerk een mail of brief sturen en een bezoek brengen aan de Carrièrebeurs bijvoorbeeld.

6

Wees realistisch Je hebt een beeld van jouw perfecte werkplek, werktijden en werkzaamheden. Als je net afgestudeerd bent is de kans klein dat je jouw perfecte baan meteen krijgt. Wil je graag fulltime werken maar krijg je een baan aangeboden voor een paar uur per week? Ga dan na of deze baan leerzaam is, goed op je cv staat en of het leuk is. Wellicht gaat het werk zo goed dat je uiteindelijk fulltime kunt blijven werken. Je kunt beter parttime werken bij een bedrijf waar je het naar je zin hebt en waar je leert, dan een fulltime baan hebben die eigenlijk niet bij je past en waar je alleen maar ongelukkig van wordt. Wat ik hiermee probeer te zeggen: al klinkt een aanbod op het eerste gezicht niet reuze interessant, pak het aan. Eenmaal binnen werpt het ongetwijfeld zijn vruchten af.

18

7

Optimaliseer je brief. Voor elke sollicitatie! Je cv is perfect, je social media kanalen stralen jouw identiteit uit en je LinkedIn profiel is goed bijgehouden. Je hebt informatie over het bedrijf en de vacature die openstaat. Nu is het tijd voor jouw sollicitatiebrief. Wat zet je er in? Ga niet letterlijk je cv overnemen in je brief, hier is je cv al voor. Je sollicitatiebrief is er om jouw persoonlijkheid en vaardigheden te achterhalen. Neem niet letterlijk kwaliteiten over die in de vacaturetekst gevraagd worden maar omschrijf jouw vaardigheden met voorbeelden. Zeg niet: ‘Ik kan organiseren’, maar beschrijf het met een voorbeeld: ‘Ik organiseer al jarenlang verschillende festiviteiten voor mijn studentenclub, sportclub en familiefeesten’. Hiermee toon je aan dat jij een organisatietalent bent, met een concreet voorbeeld. Vertel iets over jezelf. Welke eigenschappen bevat jij waardoor je positief kan opvallen bij de recruiter?

8

Bel voor u verzendT Door te bellen voor informatie over een vacature is de contactpersoon al bekend met jouw naam en stem, en kun je opvallen. Zorg er wel voor dat je een slimme vraag stelt. Denk goed na over wat je wilt weten over de vacature want het is jouw doel om een goede indruk te geven. Het is wel belangrijk dat jij past binnen een bedrijf. Voorafgaand bellen is een goede manier om erachter te komen wat het bedrijf zoekt. Via LinkedIn kun je ontdekken welke mensen bij het bedrijf werken die je meer kunnen vertellen over wat er speelt en wat het bedrijf nodig heeft. Je komt te weten wat het bedrijf zoekt, kunt hierop inspelen tijdens je sollicitatie en bent aan het netwerken. Drie vliegen in één klap.

9

Knal met je gesprek Hoera, je hebt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek gekregen! Dit betekent dat jij positief bent opgevallen tussen alle sollicitatiebrieven. Een sollicitatiegesprek is geen garantie voor een baan, daarom is het erg belangrijk om een goede indruk achter te laten. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat je weet wat er in je cv staat, je sollicitatiebrief en de vacaturetekst. De kans is groot dat hier vragen over gesteld worden. Wanneer jij de organisatie gebeld hebt over de vacature en mensen benaderd hebt, weet jij waar de recruiter naar op zoek is.

10

Wees jezelf! Tijdens het sollicitatiegesprek kun jij de recruiter overtuigen dat jij al deze kwaliteiten bevat. Mits je geloofwaardig bent. Niemand heeft er iets aan om te liegen tijdens het sollicitatiegesprek. Op deze manier maak je geloftes die jij niet kunt waarmaken. De beste succesformule tijdens een sollicitatiegesprek is jezelf zijn. Door jezelf te zijn straal je en dat zal opgemerkt worden door de persoon tegenover je. Bereid je goed voor, let op lichaamstaal, zorg voor een open houding en maak oogcontact. Het klinkt cliché, maar kom op tijd en zet je telefoon op stil. Wees zelfverzekerd en dan komt het allemaal goed!


Door alle tips uit te voeren, zul jij tijdens toekomstige sollicitaties zeker opvallen bij de recruiters. Er is echter veel concurrentie op de markt en ook veel mensen met meerdere jaren werkervaring. Voordat jij kan beginnen bij jouw droombaan, zul je afwijzingen krijgen en concessies moeten maken. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat er voor iedereen een plekje is, dus ook jouw droombaan is ergens en ook jij krijgt een kans. Geef vooral niet op, de aanhouder wint!

19


verbeter je skills

HET

ARBEIDSVOORWAARDEN Goed bezig, je bent de Bereid je goed voor sollicitatierondes doorgekomen! Nu volgt de laatste stap: het arbeidsvoorwaardengesprek. Tijdens dit gesprek bespreek je de details van je nieuwe baan: je verantwoordelijkheden, je arbeidstijden, een laptop van de zaak en je salaris. Onderhandelen is superspannend. Bedenk dat je nooit helemaal kunt krijgen wat je wilt, dus bedenk vooraf goed wat je waard bent. Wat wil je minimaal verdienen? En waar wil je zelf eventueel water bij de wijn doen?

Een heleboel informatie is al vooraf te vinden. In de cao bijvoorbeeld. Achterhaal welke cao wordt toegepast door je nieuwe werkgever en spit deze door op pensioenregelingen, salarisschalen en vrije dagen. Informatie over de cao kun je overigens ook bij de vakbond opvragen.

Bedenk wat je waard bent Wat zijn je kwaliteiten en wat heb jij het bedrijf te bieden? Daar mag best iets tegenover staan. Bedenk wat jij een redelijk salaris vindt – met een bovengrens en ondergrens voor wat onderhandelruimte. Bedenk dat je goed moet kunnen argumenteren voor een hoger salaris. Denk hier van tevoren dus goed over na.

De moeilijke vragen Zorg dat je (net als bij je sollicitatiegesprekken) ook antwoord weet op de lastige vragen en reacties van je gesprekpartner. Wat als je ‘nee’ te horen krijgt?

Denk ook na over de rest Salaris is niet alles. Tijdens dit gesprek onderhandel je ook over andere (leuke!) voorwaarden. Reiskosten, iPads, studiebudget, mogelijkheid tot sabbaticals, flexibele werktijden en nog veel meer.

20

GESPREK Documenteer! Klaar met onderhandelen? Zorg dat alle afspraken goed worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Meestal krijg je deze na een paar dagen, zo nee, ga er dan zelf achteraan. Met alleen mondelinge beloftes heb je geen poot om op te staan.

vragen over dit 2e gesprek? Bel CNV Jongeren!


HET BETERE NETWERKEN Stages, vrijwilligersklussen, handige tantes in de financiële sector: je netwerk optimaliseren is de snelste weg naar succes. Maar hoe breng jij je netwerk in kaart?

Wie is je netwerk In principe is iedereen die je kent met een positieve indruk van jou je netwerk. Vrienden, familie, oud-klasgenoten of leden van de sportschool. Je netwerk is groter dan je denkt! Bovendien hebben mensen uit jouw netwerk zelf ook weer een netwerk. Zo kun jij je netwerk dus weer uitbreiden door gebruik te maken van contacten van anderen. Er is ooit uitgerekend dat je binnen drie schakels (de vrienden van de vrienden van jouw vrienden) toegang hebt tot alle mensen in Nederland.

denk ook mee met anderen. Zo ontstaat er wederzijds begrip en medeleven waardoor je meer voor elkaar kunt krijgen. Een tip hierbij is ook om je blijk van waardering te uiten naar degene die iets voor je heeft betekend, blijf je netwerk onderhouden!

Netwebben Behalve in real life wordt netwerken op het web ook steeds belangrijker. Zorg dus dat je een LinkedIn profiel aanmaakt met als optionele titel ‘op zoek naar een uitdagende baan…’ (en dan de baan of branche naar wens). Zorg dat je je actief mengt in voor jou interessante discussies. Zo laat je jezelf zien én opvallen.

Er op uit! Netwerken kun je natuurlijk binnen je eigen ‘wereldje’, maar er zijn ook tal van netwerkbijeenkomsten waar je terecht kunt. Netwerkbijeenkomsten als de ‘OpenCoffee’ zijn er elke maand in verschillende steden. Op een informele manier en onder het genot van een kop koffie kun je je netwerk hierbij vergroten. Wanneer je naar dit soort bijeenkomsten gaat is het een aanrader om originele visitekaartjes te laten drukken die jou als persoon weergeven en anderen bijblijven.

ELEVATOR PITCH Wat zeg je over jezelf? Oefen je elevator pitch met onze tips & tricks op de volgende pagina.

Wanneer je een baan wilt vinden is het belangrijk dat je eerst in je eigen omgeving kijkt. Wie zitten er in je eigen netwerk met connecties die interessant voor jou kunnen zijn? Momenten waarop je als werkzoekende kunt ‘shinen’ zijn verjaardagen, recepties, trainingen, workshops, etcetera. Laat op dit soort gelegenheden duidelijk merken wat je wil en waar je naar op zoek bent, maar

21


FIX DIE

ELEVATOR P Stel, je staat voor de lift te wachten en ineens staat er een Belangrijk Persoon naast je. Het hoofd van de afdeling waar je eigenlijk zou willen werken. Hij of zij vraagt wat je doet, en het enige wat je uit kunt brengen is ‘ehm…tsja… in de marketing…’. Het was handig geweest als je een standaard verhaal paraat had, een verhaal waarin binnen een minuut je werkzaamheden, kwaliteiten en wensen werden genoemd. Als je jezelf wilt gaan promoten is het belangrijk dat je deze elevator pitch in je hoofd hebt. Vrij vertaald: het verkooppraatje-in-de-lift. Dit is een korte maar krachtige pitch van zo’n 60 seconden waarin je de ander vertelt wie je bent en wat je kunt. Het doel van zo’n elevator pitch is dat je je gesprekpartner overtuigd van je kunnen en motivatie.

Hoe pak je dit aan?

Schrijf op een papier jouw antwoord op de volgende punten: • Mijn persoonlijke gegevens (naam, leeftijd etc.) • Deze opleiding doe ik • Dit vind ik leuk • Hier ben ik goed in • Dit wil ik leren • Over 5 jaar zie ik mijzelf hier… • Ik ben beter dan de rest want… • Dit wil ik van mijn gesprekspartner Vervolgens maak je daar een lopend verhaal van. Waarschijnlijk lukt dit niet meteen: schrijf daarom meerdere versies en oefen ze voor je familie/studentenhuis. En zorg dat je ‘m achterstevoren en binnenstebuiten kunt opratelen. GO FOR IT >

22


TCH

TIP: scheur DEZE PAGINA UIT, EN HANG ‘M OP DE KOELKAST. TIJDENS HET KOKEN / ETEN / BORRELEN VERZIN JE MEESTAL DE BESTE ONELINERS. EN JE KUNT OEFENEN TERWIJL DE LASAGNA IN DE OVEN STAAT.

23


ONDERNEMEND Starten met je eigen bedrijf Flexibele werktijden, zelf bepalen wanneer je op vakantie gaat en jezelf je salaris uitbetalen. Dit zijn slechts een paar van de vele voordelen die het starten van een eigen onderneming met zich meebrengen. Met een creatief, commercieel idee en een flinke portie doorzettingsvermogen kom je er wel. Toch? Wij helpen je graag een stap verder. Want hoe zit het precies met al die praktische zaken?

24


Seats2Meet Een eigen onderneming starten betekent dat je eerst veel zult moeten investeren voordat je winst uit je bedrijf kunt halen. Vooral het huren van een kantoorpand kan hoog in de kosten oplopen. Toch wil je als bedrijf wel professioneel overkomen bij je klanten en investeerders. De oplossing hiervoor biedt Seats2Meet. Op diverse centraal gelegen locaties door heel Nederland faciliteren zij vergader- en werkruimtes waar je voor een klein bedrag een zaal(tje) kunt huren om te werken, vergaderen of om een evenement te organiseren. Kijk voor meer informatie www.seats2meet.nl

Rechtsvorm Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten moet er een aantal dingen wettelijk geregeld worden. Doordat je een ondernemingsplan hebt geschreven heb je al helder voor ogen wat je als bedrijf bent en wat je wilt worden. Vervolgens ga je een rechtsvorm kiezen. Een rechtsvorm is de juridische vorm van een onderneming. Je hebt rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld de BV, NV of de vereniging, en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zoals eenmanszaak en VOF. Afhankelijk van welke vorm je kiest ben je privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf, of is de onderneming verantwoordelijk. ZZP is geen aparte rechtsvorm, je kunt je niet inschrijven als ZZP’er. De meeste zelfstandigen schrijven zich in als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De Belastingdienst en KvK Wanneer je een rechtsvorm hebt gekozen kun je je gaan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij word je automatisch ook ingeschreven bij de Belastingdienst, dit hoef je niet nog eens zelf te

doen. Je klanten en zakenrelaties kunnen op de website van de KvK je onderneming checken om te zien of je bedrijf legaal is.

Een VAR VAR staat voor Verklaring ArbeidsRelatie. Wanneer je zaken gaat doen met iemand is de VAR een manier om je te laten registreren. Deze verklaring geeft jouw opdrachtgever de zekerheid dat de Belastingdienst jou als ondernemer ziet en dat de opdrachtgever niet later nog loonheffing moet betalen. De VAR is niet verplicht om aan te vragen maar opdrachtgevers kunnen er wel naar vragen.

Administratie Voor de Belastingdienst is het verplicht om je administratie zeven jaar lang zowel elektronisch als op papier te bewaren. Ook agenda’s, afschriften, contracten en bonnetjes moeten zeven jaar lang bewaard worden. Geen administratieve held? Dan loont het om het uit te besteden aan een boekhouder.

Verzekeringen & pensioen Als zelfstandig ondernemer ben je niet verplicht je te verzekeren. Maar als je ziek wordt (of arbeidsongeschikt) dan ontvang je geen uitkering. Je kunt je wel vrijwillig verzekeren bij het UWV voor ziektewet, WIA- of WAO-verzekering en WW-verzekering. Als zelfstandige bouw je geen pensioen op bij een pensioenfonds. Sparen voor later moet dus op een andere manier. Heb je geen flinke erfenis in het vooruitzicht, dan is het wel belangrijk om op tijd te beginnen met een alternatief spaarplan. Dit kan bijvoorbeeld door zelf te sparen, via een lijfrente plan bij je bank of via de Fiscale Oudedagsreserve (FOR).

CNV Zelfstandigen Onze collega’s bij CNV Zelfstandigen helpen en adviseren je graag bij alles wat er komt kijken rondom het starten van je eigen bedrijf. Van workshops tot rechtsbijstand tot korting op verzekeringen. Daarnaast brengen ze je in contact met andere ZZP’ers zodat je optimaal kunt netwerken naar succes. Kijk voor meer informatie op www.cnvzelfstandigen.nl 25


INTERVIEW

Maak van iedere ‘nee’ een ‘ja’

De jongens van

Pelliano 26

Meer weten? Check www.pelliano.com


Een jaar na de start van je bedrijf al de award ‘Beste jonge ondernemer van 2012’ in de wacht slepen met je zakenpartner. Voor velen slechts een droom, maar voor de jongens van Pelliano werd het werkelijkheid. Wat begon met de verkoop van een ietwat lelijke gele das, resulteerde na 1,5 jaar in een goedlopend internationaal kledingmerk voor de modebewuste man. Wie zijn deze jongens en hoe hebben zij bereikt waar menig starter voor zou tekenen? Wegens verhuizing naar de Rotterdamse binnenstad binnenkort, ontmoeten we initiatiefnemer Bernd Damme (23) van kledingmerk Pelliano op flexlocatie Het Nieuwe Kantoor in Rotterdam. Als een ware modegoeroe zit hij, geheel in stijl, met ons in het restaurant om onder het genot van een kop koffie onze brandende vragen te beantwoorden. Want hoe word je zo succesvol?

Goed voorbereid als hij is, heeft hij zijn laptop al startklaar staan om gedeeltes van presentaties te laten zien waarmee hij regelmatig lezingen geeft aan grote groepen geïnteresseerden. Wat wij echter willen weten is wanneer en hoe de ondernemer -himself- erachter kwam dat hij zijn eigen onderneming wilde starten.

Toen Bernd vijftien jaar oud was kreeg hij tijdens een vakantie in Zwitserland, een 'lelijke' zonnebril van zijn vader. Na grondig te hebben gegoogled bleek er geen enkele webshop te zijn met zonnebrillen naar zijn zin. En ja, wat doe je dan, gewoon zelf een webshop openen! Samen met een campingmaatje ging hij van start en legde zelf startkapitaal in. De groei van eyewear.nl begon gestaag, maar binnen een jaar wist de webshop toch uit te groeien tot een internationaal bedrijf met bijbehorende '.com'. Inmiddels is de webshop, a la bol.com (maar dan voor zonnebrillen) gegroeid en verkoopt het 45 verschillende merken zonnebrillen, spullen voor wintersport en andere accesoires. Dat vakkenvullen, appels plukken of werken in de optiekzaak van zijn vader niks voor hem was, wist Bernd al lang. Ondernemen, dat zit in de genen.

27


Bernd en Pelliano mede-oprichter Steijn Pelle kennen elkaar sinds hun zeventiende. Tijdens de introductie van de universiteit kwamen ze elkaar toevallig tegen. Omdat ze beiden jonge ondernemers waren klikte het direct. Het tweetal sloot al snel de handen ineen en ging samen ondernemen. Eerst begonnen ze met een stichting ter ondersteuning van jonge ondernemers, later met Pelliano. Pelliano begon eigenlijk als een grap. Steijn was in Cambridge voor zijn studie en kocht daar een gehaakte gele das. Toen hij terugkeerde naar Nederland kreeg hij het idee om deze das te gaan verkopen. Tot grote schrik van Bernd, want ja, hoe breng je een gele das aan de man? Steijn bleef geloven in de gele das en daarom nam Bernd hem, en hun vriend Adriaan mee naar een optiekbeurs in Milaan. Niet geheel toevallig, want de regio Como, waar het drietal verbleef, is befaamd vanwege zijn zijde-industrie en de productie van dassen. Terwijl de jonge ondernemers in Italië zijn raken ze gefrustreerd door de modewereld, die naar hun mening een eenheidsworst is op gebied van trends. Tevens duurt het laten maken van een maatpak minimaal drie weken terwijl een maatpak eigenlijk binnen 48 uur klaar zou moeten zijn. Tot slot waren ze niet tevreden over de service in winkels. De verkoopsters in kledingwinkels bezitten nog maar weinig kennis over de producten die ze verkopen. De dialoog aangaan met de koper, dat was hun idee bij service. De jongens waren het eens over een aantal bedrijven die het wél goed deden en haakten in op hun strategieën: een webshop met gepersonaliseerd aanbod, de mogelijkheid om maatpakken te leveren binnen 48 uur en 24/7 telefonisch beschikbaar zijn voor de (internationale) klant. Om te testen of hun idee zou wer28

ken begon Pelliano met de verkoop van 12 gehaakte dassen. Toen dit lukte wisten de jongens via de gemeente aan een leegstaand pand aan de Rotterdamse Coolsingel te komen waar ze een winkel mochten openen. Bij deze opening werden bezoekers en aanwezige pers per helicopter naar de winkel gebracht. Een goede PR-stunt, want binnen no time stond Pelliano in de Italiaanse Vogue en de Sloveense Playboy en volgden er meer dan 100 publicaties. Een ware rollercoaster begon. Inmiddels liggen de dassen, pochetten, vlinderdassen, shawls, blazers en pakken van Pelliano in toonaangevende warenhuizen als Bijenkorf en La Fayette in binnen- en buitenland. Bekende Nederlanders als Robert ten Brink, Matthijs van Nieuwkerk en DJ en Sunnery James worden maar wat graag gekleed door Pelliano. Ondernemen tijdens de crisis Ondanks de slechte economische tijden hebben de jongens er toch voor gekozen hun onderneming te starten in crisistijd. Ach, Nederland heeft toch nooit hoogconjunctuur gekend? Het was een flinke uitdaging om bij de bank een investering rond te krijgen maar met een spetterend ondernemingsplan en een aardig netwerk aan bekenden in de wereld van de bankzaken is het ze dan toch gelukt. Gewoon direct naar de directeur stappen en de beste man enthousiast krijgen voor je plan. Van elke nee moet je een ja kunnen maken. Banken willen tenslotte ook geld verdienen.

De pro’s & cons Wanneer ondernemen je hobby is, is het nooit vervelend om te werken. Alleen is het nog een kunst om niet met ondernemen bezig te zijn tijdens vakantie of uitgaan. Regelmatig geeft het tweetal namelijk lezingen aan ondernemers en grote groepen geïnteresseerden, en dan gebeurt het nog wel eens dat je

herkent wordt tijdens het stappen. Enerzijds vervelend maar ach, het hoort erbij, met een 9 tot 5-baan kun je het succes van deze jongens niet evenaren. Een absoluut voordeel van eigen baas zijn is dat je ten alle tijden veranderingen of ideeën kunt doorvoeren, waar je vervolgens heel veel van leert. Vooral de ontwikkeling die je tijdens het vallen en opstaan doormaakt is iets wat Bernd als een absolute pré ziet. De risico’s die je moet nemen als ondernemer en het harde werken zijn twee dingen die iets minder zijn aan het vak.

Over Pelliano Het idee van de jongens van Pelliano was om een website op te zetten met een webshop en daarnaast informatie over het onderhouden van een pak, stijladvies en dergelijke. Omdat niet elke man hetzelfde is en er verschillende situaties zijn waaraan een man zijn kleding moet kunnen aanpassen zijn er op de website ook thema’s ontstaan met verschil in modellen pakken, kleuren en stoffen. De jongens willen graag een beleving koppelen aan iedere aankoop die de klant doet. Zo heeft ieder kledingstuk een eigen naam met betekenis en een kaartje. Zo wordt de Gordon Gekko-das (naar de film ‘Wallstreet’) daadwerkelijk gedragen door journalist Twan Huys wanneer hij verslag doet over de financiële situatie in Griekenland en dragen leden van de Tweede Kamer hem bij debatten over financiële zaken. Als ondernemer moet je dus van elke nee een ja kunnen maken. Je moet risico’s durven nemen en uitdagingen aangaan. Als je geen passie hebt, kun je niet zo diep gaan, dan kun je de ambities van de heren van Pelliano niet waarmaken. Maar zij kunnen het, ze doen het gewoon. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de heren in het rijtje van topontwerpers als Tommy Hilfiger en Hugo Boss kunnen aansluiten.


HOE WERKT HET

UITZEND BUREAU? Wat is een uitzendbureau? Een uitzendbureau bemiddelt tussen mensen die een baan zoeken en bedrijven. Je schrijft je in en vervolgens gaat het bureau op zoek naar een geschikte functie. Werken via een uitzendbureau is afwisselend, je werkt vaak tijdelijk voor een bepaald bedrijf.

Wat regelen ze voor je? Solliciteren via een uitzendbureau is een makkelijke manier om een baan te vinden. Je maakt een afspraak bij het uitzendbureau en tijdens deze afspraak vertel je jouw wensen. Een ervaren consultant gaat dan aan de slag en zoekt de baan die bij je past. Als dit werk gevonden is regelen zij jouw administratieve zaken.

detacheringcontract hebben jij en de opdrachtgever zekerheid voor een bepaalde tijd, meestal voor de duur van een aantal maanden. Bij een uitzendovereenkomst is het voor beide partijen direct opzegbaar. Start je gelijk met een vaste baan, dan bestaat de mogelijkheid om gelijk bij de werkgever in dienst te komen; dit noem je werving & selectie.

Uitzendwerk en cao Contractvormen Als je een baan zoekt via een uitzendbureau dan bestaan er twee mogelijkheden. Is het een tijdelijke functie dan krijg je van het uitzendbureau een detacheringcontract of een uitzendovereenkomst. Bij een

34

Als het uitzendbureau is aangesloten bij een brancheorganisatie zoals de ABU of de NBBU dan ben je er van verzekerd dat jij werkt volgens de cao voor uitzendkrachten. In deze cao is alles wettelijk geregeld en vind je onder andere

hoe het zit met je salaris en je contracten. Ben je ergens gedetacheerd? Check dan goed onder welke cao jij precies valt – die van het uitzendbureau of die van het bedrijf. Je voorwaarden kunnen dus verschillen met die van collega’s.

Aan de slag? CNV Jongeren werkt graag samen met Work-on en Studenten.net. Deze organisaties hebben naast studentenbanen ook jobs voor Young professionals en starters. www.work-on.nl www.studenten.net

Studentenuitzendbureau


salaris ZAKEN [EN ANDERE FINANCIテ記E

BESLISSINGEN]

Eindelijk. Je studie is afgerond. De afgelopen jaren waren heerlijk, maar nu moet je aan de bak. Keuzes maken dus! Ga je meteen werken of wil je eerst meer van de wereld zien? Wil je zo snel mogelijk een huis kopen of ga je je eerste salaris lekker verbrassen? Wat je ook kiest: er komen een hoop nieuwe dingen op je pad. Zowel in geweldige ervaringen als in verstandige beslissingen. Want snel even bijlenen om op wintersport te gaan, dat kan nu helaas niet meer.

30


antwoorden in normaal nederlands en meedenken over jouw pensioen? maak kennis met ons pensioenlab op www.pensioenlab.nl

IK GA AAN HET WERK! Salaris Je salaris is het bedrag wat je per maand of jaar verdient. Dit kan het bedrag zijn dat je per uur verdient maar ook bijvoorbeeld stukloon, waarbij je naast je basissalaris ook geld ontvangt per geproduceerd item. Ook kun je bonussen bovenop je salaris krijgen of een winstdeling waarbij je als werknemer een deel van de winst ontvangt.

Bruto vs. Netto Het brutosalaris is je salaris waar de belastingen en premies nog vanaf moeten worden gehaald. Afhankelijk van in welke sector je werkt en hoeveel je verdient wordt er een bedrag van je bruto salaris ingehouden. Wat je overhoudt, en wat dus daadwerkelijk op je rekening wordt gestort, is je netto salaris.

Onderhandelen Vaak vinden starters het lastig om te onderhandelen over hun salaris. Terwijl je als starter juist heel erg waardevol bent voor het bedrijf. Om te beginnen moet je zelf weten wat je waard bent. Bedenkt goed hoe je dit wil overbrengen en wat redelijk is om te vragen. Een goede voorbereiding is het halve werk dus schrijf van te voren op wat jouw wensen zijn en waar je grenzen liggen. Verschiet tijdens de onderhandeling niet in een keer al je kruit maar bouw het

langzaam op en zorg dat je geloofwaardig overkomt. Hierdoor boek je het meeste resultaat.

Cao Naast dat je zelf onderhandelt en afspraken maakt over je arbeidsvoorwaarden is er vaak ook een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Dit zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers die een aanvulling zijn op de individuele arbeidsovereenkomst. Cao’s worden opgesteld per bedrijfstak of sector. Vraag aan je werkgever naar deze cao en lees deze goed door. Wat zijn de afspraken rondom jouw functie of is er opleidingsbudget voor verdere ontwikkeling?

Belasting & Toeslagen Zodra je begint met geld verdienen moet je inkomstenbelasting betalen. Per verdiende euro betaal je een bedrag aan de staat terug voor het collectieve goed. Als student of scholier kun je vaak belasting terugvragen, als starter kan dat meestal niet meer. In de meeste gevallen krijg je van de Belastingdienst vanzelf een brief thuis waarin je wordt uitgenodigd om aangifte te doen. Heb je deze niet ontvangen, doe dan alsnog aangifte en voorkom een boete van de Belastingdienst. Vergeet ook niet je toetsingsinkomen voor Zorgen Huurtoeslag aan te passen als je ineens een fulltime salaris ontvangt!

Pensioen Als je net begint te werken, is het niet het eerste waar je over nadenkt: pensioen. Want je 67e is inderdaad nog ontzettend ver weg. Toch betaal je al vanaf je eerste

werkdag automatisch mee aan je pensioen, zo’n 20% van je salaris. Je kunt niet zelf kiezen waar je dit opbouwt – je valt automatisch onder het pensioenfonds van jouw werkgever of bedrijfstak.

Loonstrook Als je gaat werken krijg je ook te maken met loonstroken. De loonstrook bestaat uit verschillende onderdelen en vermeld onder andere je salaris, de betaalde loonheffing en je pensioenpremie. Aan het eind van het jaar krijg je een jaaropgaaf. Dit is de samenvatting van alle loonstroken die je het afgelopen jaar hebt gekregen.

Zelf verzekerd? Je behoort nu tot de werkende klasse en hebt ineens een stuk meer te besteden dan toen je nog student was. Dit is dan ook het moment om je financiële situatie even door te nemen. Zorgverzekering: val je nog onder de studentenvoorwaarden of moet je op zoek naar een nieuwe deal? Inboedelverzekering: is je dekking nog voldoende of moet deze een stuk (hallo 60 inch smart tv!) worden opgeschroefd?

31


IK GA EERST REIZEN! Na jaren studeren kan de vrijheid van reizen klinken als muziek in de oren. Aangezien je net klaar bent met studeren heb je nog geen verplichtingen naar werkgevers toe. Dit is het ideale moment om te gaan reizen. Daarbij kan een buitenlandervaring later voordelig zijn bij het zoeken naar een baan. Het toont lef en initiatief. Voordat je weg gaat moet je echter wel een hoop dingen regelen. Zorg bijvoorbeeld dat je goed verzekerd op reis gaat.

Zelf Verzekerd? Voor een lange reis, meestal meer dan drie maanden, heb je een speciale reisverzekering nodig, bijvoorbeeld een wereldreisverzekering of een lang-op-reisverzekering. Per verzekering ligt het er ook aan welke aspecten er gedekt worden en welke niet. Check dit daarom goed voor je vertrekt.

IK DOE MIJN EERSTE GROTE AANKOOP De één kan niet wachten op een koophuis van zichzelf, de ander begint eerst maar eens met een nieuwe auto en weer een ander geeft het trouwfeest van de eeuw. Niets leuker dan je eerste serieuze aankoop doen. Laat je goed informeren en beslis niet te snel. Bereken van tevoren hoeveel je kunt uitgeven en wat de kosten zijn per maand. Lukt dit in combinatie met je andere vaste lasten? Of moet je nog even doorsparen?

Zelf verzekerd? Is de koop gesloten, laat je ook dan opnieuw goed voorlichten over welke verzekering bij je past. Wil je een WA of All Risk verzekering voor je auto, sluit je een rampenverzekering af voor je bruiloft of heb je vragen over overlijdensrisico? Bij grote aankopen kan het slim zijn een financieel tussenpersoon in te schakelen.

Hulp & advies nodig? Welke keuze je ook maakt als starter, je komt altijd financiële administratie zoals belasting en verzekeringen tegen. Zorg dus als je op reis gaat of start met een baan dat je al deze dingen goed op orde hebt. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact op met CNV Jongeren. We helpen je graag.

32

Ledenkorting op (bijna) al je verzekeringen Ben je er al helemaal uit maar wil je vooral korting op je verzekeringen? Leden van CNV Jongeren krijgen via onze partner Meeus korting op heel veel verzekeringen. Kijk op cnvjongeren.meeus.com voor meer informatie.

2013 Generatuie Vakbond Starters  

Ben je op zoek naar werk? Of start je liever meteen je eigen bedrijf? In generatie Vakbond Starters lees je alles over het starten van je ei...

2013 Generatuie Vakbond Starters  

Ben je op zoek naar werk? Of start je liever meteen je eigen bedrijf? In generatie Vakbond Starters lees je alles over het starten van je ei...

Advertisement