Page 1

PUNT(.) Vaig estudiar l'ESO a l'escola. Desprès vaig Marca el final d'una oració amb sentit i anar a l'institut.

assenyala una pausa en el discurs (punt i seguit)

Dades personals.

Separa paràgrafs que expressen idees

Estudis.

diferents sobre un mateix tema (punt i a

Experiència personal.

part)

Pot ser útil incloure dins el currículum el

Serveix per marca l'acabament d'unt text

nom, l'adreça i el telèfon de les persones

(punt i final)

que poden donar referències sobre el nostre treball. DOS PUNTS (:) Li he escrit això: «Ens veiem demà a les

Quan es fa una citació textual.

quatre.» Les paraules esdrúixoles s’accentuen

Després de l’expressió «per

sempre, com per exemple: música,

exemple».

pàgina… Aquest text té tres parts: plantejament, nus i Abans de començar una enumeració. desenllaç. LA COMA (,) El Marc és simpàtic, agradable i llest.

Per separar paraules d’un mateix tipus que formen una enumeració. Les dues últimes s’uneixen amb «i».

Vam entrar, vam seure, vam treure els

Per separar oracions que formen una

llibres i vam començar a llegir.

sèrie. Les dues últimes s’uneixen amb «i».

Marta, t’espero a casa.

Per adreçar-nos a algú, després del seu nom.

El Pere, l’amic de l’Anna, estudia

Per intercalar una explicació dins d’una

periodisme.

oració. PUNT I COMA (;)

Va pujar les escales ràpidament, va obrir

Per separar oracions on ja s’han utilitzat

la porta; content, va observar l’habitació

comes.

per darrera vegada. B Primer van començar a parlar

Per indicar una interrupció més llarga que la

tranquil·lament;

de la coma davant de paraules com però.

però després van continuar amb nervis.


PUNTS SUSPENSIUS (...) Recorda aquesta norma: S’escriuen amb

Quan suprimim paraules perquè suposem

«b»

que el lector ja les coneix.

les paraules que comencen amb… He de comprar moltes coses: llet, iogurts,

Quan enumerem i no volem escriure tots

galetes…

els termes.

He memoritzat un poema que comença

Quan fem una citació d’un text incomplet.

així: «Aigües de la primavera…» Vull venir… Vull venir amb tu…

Quan volem indicar que el parlant titubeja o s’interromp.

ÚS DE LES COMETES (“”) El professor va dir-nos: «Hem d’organitzar

Per reproduir per escrit el que ha dit una

una sortida.”

altra persona.

Salvador Espriu va escriure: «Oh, que

Per citar el que ha escrit una altra persona.

cansat estic…» Sempre prenc refrescos «light».

Per indicar que una paraula és estrangera.

SIGNES DE PUNTUACIÓ  

NORMES DE PUNTUACIÓ