Page 1

BONA TEORIA! Quan parlem o expressem un idea ho fem a través d'unitats anomenades oracions o frases. Té un sentit i comunica un missatge. Hi podem distingir dos elements: La Joana

viu a Ciutat Vella

subjecte

predicat

El subjecte és la persona, animal o cosa que fa l'acció que expressa el verb i està representat per un substantiu, que pot anar acompanyat d'un determinant, d'un quantitatiu o d'un altre nom. L'anomenem Sintagma nominal(SN) perquè el nucli és el nom. Els alumnes comencen els exàmens finals SN

El predicat és allò que diem del subjecte i està representat pel verb que pot anar acompanyat d'altres compoments. L'anomenen Sintagma verbal perquè el nucli és el verb. Els membres del jurat emeten el veredicte SV

El nucli del SN i el del SV es relacionen per la concordança. Això vol dir que el SV ha de tenir el mateix nombre que el SN. La flor floreix a la primavera. Les flors floreixen a la primavera.

El verb és un element imprescindible dins l'oració. Podem fer frases sense el SN però no sense el SV. Tot sovint, en una conversa o en un text, podem suprimir o elidir algun element de la frase, normalment el subjecte, ja que tal i com hem vist, el verb és un element necessari que ens informa de qui realitza l'acció.

BONA TEORIA  

APUNTS CATALÀ