Page 1

ţ

Nr. 5 -2012

,,Natura îți dă zilnic exemplul de a trăi” (Nicolae Iorga)


Comitet de redacție: Redactori :

Revista apare cu sprijinul conducerii școlii:

Motto: „Construieşte în echipa ta un sentiment de identitate, de dependenţă reciprocă şi de putere care să rezulte din unitate.” ( Vince Lombardi )


Paginile următoare nu își propun să impresioneze și nicidecum nu vizează un anumit tip de public… Ele au menirea de a încânta și poate de a „încercăna” ochiul cititorului...dar cel mai important paginile următoare vizează să atingă sufletul celui care, poate va avea de meditat la rândurile scrise de elevii care conştientizează problemele cu care lumea se confruntă... În fond...viaţa noastră depinde de „colţul de rai” în jurul căruia ne învârtim… ș


ÎMPREUNĂ… Împreună vom înţelege că trăim… în aceeaşi lume, Împreună vom înţelege că trăim… pe o planetă anume, Împreună vom descoperi… că trebuie să o îngrijim, Împreună vom descoperi… că doar aşa supravieţuim. Împreună putem schimba mentalităţi, Împreună trecem peste greutăţi. Împreună putem salva PĂMÂNTUL! Împreună învăţăm să ne ascultăm sufletul. Viitorul lumii este între-a noastre palme, Lumea o putem face mai bună cu gânduri line şi suflete calme. Lumea o putem schimba Î M P R E U N Ă . . Ignat Luciana Cl. a X –a F


ECO NATURA Realitatea zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti,dar şi cele mai mari complexe şi uneori nebănuite efecte asupra vieţii. Până nu de mult resursele naturale regenerabile ale Terrei eru suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. Prin MEDIU ÎNCONJURATOR se înţelege un ansamblu de elemente şi fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa în general şi pe cea a omului în special . POLUAREA reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite poluanşi, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătaţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. POLUAREA MIEDIULUI, privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătaţii, a îmbrăcat de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare. POLUAREA BIOLOGICĂ este produsă prin eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor, microbilor, producătorilor de boli. POLUAREA CHIMICĂ constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluarii chimice îl reprezintă potenţialul chimic, toxic ridicat al acestor substanţe . Pământul este casa noastră. Dacă nu o vom proteja, nu va mai fi timp şi viaţa nu va mai exista. Omul şi societatea umană fac parte integrată din biosferă şi depind strâns de resursele ei. Protecţia biosferei este de o importanţă capitală pentru umanitate! 3


LUMEA – început şi eventualul sfârşit

4


5


Chimia i via a Chimia este stiinţa care se ocupă cu studiul compoziţiei , proprietăţilor şi transformărilor substanţelor din natură. Globul pământesc este un fel de laborator chimic uriaş care este în funcţiune de foarte mult timp.În el au apărut în diferite etape, condiţii pentru desfăşurarea celor mai variate reacţii. De-a lungul timpului , oamenii s-au desprins să facă şi să utilizeze forme, să transforme blana animalelor în piele , să obţină fier din minereuri.Arta de a înfăptui anumite transformări chimice a fost considerată multă vreme sacră , intrând în atribuţiile preoţilor păgâni. Rolul chimiei a fost acela de a descoperi armonie şi legi în haosul de nedescris al diversităţii create de natură. Chemată din ce în ce mai mult să găsească cele mai diverse căi de rezolvare a nevoilor societăţii, chimia a trebuit să-şi creeze în primul rând cele mai bune metode de lucru.Într-un ritm ameţitor au apărut sinteze dintre cele mai neobişnuite obţinându-se substanţe pe care niciodată nu le vom găsi în natură. Realizând medicamente , parfumuri, esenţe sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic,coloranţi şi fibre sintetice,chimia s-a dovedit a fi un aliat de nădejde al omului în lupta sa pentru o viaţă mai bună şi mai frumoasă. Până nu de mult parfumurile noastre se datorau florilor iar esenţele-fructelor. Chimistul însă a cercetat şi florile şi fructele : le-a macerat,extras,distilat,analizat iar la sfârşit ne-a convins că de fapt mirosurile se datorează unor substanţe organice,uneori foarte simple ca eteri,esteri,alcooli nesaturaţi,pe care le putem fabrica şi noi nu numai natura.Astfel parfumul iasomiei este proprionatul de benzil, al portocalului este nezoliniei iar al trandafirilor geraniolul.Astăzi se fabrică prin metode chimice peste 1000 de produse destinate industriei de mirosuri. 6


Când lâna, mătasea şi bumbacul au început să nu mai ajungă,chimiştii au inventat fibrele şi firele sintetice.Şi astfel nailon,capron-ul,perlon-ul,tergalul şi terilena au rezolvat problema textilelor. Dintre diferitele calităţi ale corpurilor cu care omul a făcut cunoştinţă încă de la începutul existenţei sale , o atracţie deosebită a exercitat-o asupra sa culoarea.În natură culoarea înseamnă lumină şi viaţă.Hemoglobina şi clorofila,aceşti doi tainici purtători ai vieţii animale şi vegetale sunt intens coloraţi. Cea mai aleasă culoare din antichitate era purpura.Era privilegiul regilor,simbolizând puterea.Colorantul se extrăgea din melcul de purpură de pe coastele Mediteranei.Pentru a extrage un 1 g de purpură erau necesari 10 000 melci care se găseau foarte greu.Pentru a vopsi în întregime un veşmânt cu purpură erau necesari 300 000 de melci.Un alt colorant , carmaz,este extras dintr-o insectă şi colorează bumbacul şi lâna în portocaliu,fiind şi el foarte greu de procurat. Chimia organică a făcut ca esenţă de trandafir şi de rom, de vanilie şi de camfor,indogoul şi purpura să fie articole accesibile pentru toţi la fel ca sticla şi hârtia. Chimia ne-a dat soluţii pentru necesităţile vitale ale omenirii:hrana, haine,adăpost.Copii fiind,visam să primim de sărbători inelul cu care printr-o simplă rotire să facem minuni,să obţinem comori şi să transformăm dovleacul în trăsură. Cu ajutorul ei facem din pământ şi bogăţiile lui , îngrăşăminte,combustibili,coloranţi, detergenţi,aliaje,ţesături,alimente,medicamente devenind din ce în ce mai puternic şi mai ondependent de mediul înconjurător. Şi mai presus de toate chimia a dat omenirii speranţa în vindecarea unor boli care par fără leac,dar cine ştie, în timp vor fi învinse de această ştiinţă ce nu cunoaşte limite,pentru că ,CHIMIA înseamnă: Creativitate, Hărnicie, Inventivitate , Muncă , Inteligenţă , Ambiţie. Material preluat din revista "Aripi de neliniște" de către Răstoacă Adina- Eugenia 7


Micul paradis Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea și parțial în Ucraina este cea mai mare și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Intrată în patrimonial mondial al UNESCO în 1991 este clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc în taxonomia internațională a IUCN. Aici, Dunărea aduce în fiecare clipă cantități imense de aluviuni (nisip, mal), pe care le depune înainte de ajunge în mare. În acest fel, de la an la an, Delta Dunării este tot mai întinsă. Cea mai mare parte a Deltei este cuprinsă între cele trei brațe ale Dunării: Chilia, în nord, Sulina, în mijloc și Sfântul Gheorghe, în sud. Aceste sunt legate printr-un mare număr de canale. Delta Dunării se continuă spre sud, în zona lacurilor Razim și Sinoie. O mare parte din Delta Dunării este ocupată de zone joase, acoperite tot timpul sau doar din când în când cu apă. Aceste zone cuprind bălțile, mlaștinile, lacurile, canalele și brațele fluviului. Pe suprafața bălților, mlaștinilor și lacurilor plutesc nuferi, iar pe marginea lor cresc stuf și sălcii. Zonele cele mai înalte poartă numele de grinduri. Pe grinduri, pe care apele nu le acoperă niciodată, se află sate sau păduri. Cele mai mari sunt grindurile Chilia, Letea și Caraorman. Pe grindul Letea se află o mare pădure, al cărei aspect amintește de zonele mai calde din sudul continentului nostru O parte din suprafața Deltei Dunării a fost îndiguită și transformată în teren agricol. Aici, peisajul este același ca în orice câmpie. Delta Dunării constituie un paradis al plantelor și animalelor. Vegetația deltei este reprezentată în mare parte de o vegetație specifică mlaștinilor (stuful, papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică) și ocupă 78% din totalul suprafeței. Conține mai mult de 320 de specii de păsări (pelicani, lebede, egrete, câini enot etc.) și 45 de specii de pește de apă dulce în numeroasele sale lacuri și japșe. Acesta este locul unde milioane de păsări din diferite colțuri ale Pământului (Europa, Asia, Africa, Marea Mediterană) vin să se cuibărească. Speciile majore de pești din cadrul Deltei Dunării, sunt știuca și somnul . Delta Dunării se încadrează în spațiul cu climat temperat semiarid, specific stepelor pontice. Durata de strălucire a soarelui este mare, media multianuală fiind de 2250 ore, dar poate ajunge la 2600 ore în anii cu nebulozitate redusă. Temperatura se distribuie neuniform pe suprafața deltei. Mediile multianuale indică creșterea temperaturii de la vest spre est. La nivelul vârfului deltei (Tulcea) temperatura medie multianuală este de 10,94 C, în delta fluvială (Gorgova), de 10,96 C, pe țărmul mării (Sulina), de 11,05 C, iar în largul Marii Negre (Platforma Gloria), de 11,86 C. Aşadar, Delta Dunării este cea mai tânără formație geomorfologică din România. Ea s-a format dintr-un golf marin ce s-a umplut treptat cu aluviunile transportate de către Dunăre și depuse pe un teren instabil din punct de vedere geologic, la care s-a adăugat acțiunea mării, a vântului și a vegetației. Prin frumusețea peisajului și varietatea vegetației, Delta Dunării se constituie într-o zonă de interes turistic deosebită. Marteniuc Eugenia, clasa a X-a F

8


Dacă ar fi să suferi, ai dori ca şi celorlalţi să le pese de tine? Natura suferă...ţie iţi pasă? Pentru noi, oamenii, legătura cu natura este vitală. Noi nu putem exista fără ceea ce ne înconjoară.Şi totuşi…o neglijăm.De ce? Nu ne pasă de ea şi de noi. De multe ori, pe vreme frumoasă mergem la pădure , la un grătar ...iar după ce terminăm TREBUIE să avem grijă să adunăm gunoiul şi să-l depozităm în locuri speciale,lăsând natura CURATĂ pentru o altă zi , pentru alţi oameni care vor veni după noi în locul respectiv. Însă puţini sunt cei care fac asta ,sunt cei cărora le pasă de ei ,de ceea ce ne înconjoară ,de viitorul celorlalţi. Nouă chiar nu ne pasă! Aşteptăm mereu ca natura să ne ofere tot ce are ea mai bun ,iar noi…mai nimic,De fiecare dată după ce ne-am plimbat prin parc, ne simţim mai bine,mai liniştiţi sau mai încrezători în noi. De ce oare? Pentru că între noi şi natura vie a parcului a avut loc un schimb energetic benefic pentru ambele părţi. Alergăm zi de zi,ne confruntăm cu diferite probleme,însă aş vrea să ne oprim o clipă din alergarea noastră şi să medităm...copacul...câte are de spus acest cuvânt și cât de important este el pentru fiecare. Pe lângă frumuseţea pe care o dau naturii , copacii ajută la purificarea aerului poluat al marilor oraşe. Se spune că, cine nu a sădit măcar un pom în viaţă,a trăit degeaba...!!!Puţini ştiu cât de important este să sădim şi să protejăm pomii. Frunzele lor captează particulele de praf ce plutesc în aer, în acest fel evitând problema de a inhala acest praf,ele eliberează vapori de apă ce răcoresc şi fac mai umed aerul. În copaci trăiesc păsări, insecte şi multe alte forme de viaţă. V-aţi gândit vreodată că atunci când tăiem un copac, tăiem şi viaţa tuturor fiinţelor ce trăiesc în el sau cu ajutorul lui?Unii da….alţii nu… însă o facem ,chiar prea des, fără să ne dam seama cât rău le facem acestora. Rădăcinile copacilor reţin apa din ploaie. Acestea îi permit să se ducă încet spre sol până la râuri, menţinând fluxul stabil şi de multe ori evitând inundaţii sau secete. Şi totuşi…..nu îi protejăm,deşi ştim cât de bine ne fac. Copacii evită eroziunea solurilor susţinând particulele acestuia cu ajutorul rădăcinilor astfel protejând solul. Toate aceste lucruri sunt importante, însă unul din cele mai importante este eliminarea CO2 din spaţiu. Arborii sunt plămânii unui oraş, prin procesul de fotosinteză ei duc la preluarea CO2 din atmosferă şi eliberează oxigenul necesar pentru viaţa oamenilor şi a tuturor fiinţelor. CO2 este un gaz cu efect de seră, iar înmulţirea copacilor de pe planeta noastră ar ajuta la micşorarea cantităţii gazelor responsabile a schimbării climatice, care şi ea la rândul ei conduce la încălzirea globală. Noi nu sădim alţi pomi ,nu suntem în stare să protejăm ceea ce ne înconjoară,dar suntem în stare să ruinăm ceea ce alţii au făcut pentru noi. De ce?Nu ne pasă de noi? De ceea ce ne înconjoară?De viitoarele generaţii care nu vor şti cum va arăta un copac dacă noi nu îi vom proteja?Ce înseamnă pentru voi un copac? Câtă importanţă are el în viaţa fiecăruia? Pentru mine……un copac mă bucură oricând şi oriunde, mă face să trag mai puternic aer în piept, mă calmează cu verdele lui, prin atingere îmi transmite din energia lui iar rădăcinile lui mă îndeamnă la statornicie. Aş dori ca fiecare dintre noi să iubească mai mult natura şi să o ocrotim ,să deschidem ochii să vedem realitatea ,până nu e prea târziu!

Pamparău Veronica, clasa a X-a F

9


Problemele sunt o cale spre conştientizare... În cursul istoriei Pământului, clima s-a schimbat de multe ori, uneori chiar în mod dramatic, provocând daune imense. Erele mai calde au înlocuit şi au fost înlocuite mereu de ere glaciare. Totuşi, clima din ultimii aproximativ 10.000 de ani a fost deosebit de stabilă. În această perioadă s-a dezvoltat şi civilizaţia umană. În ultimii cca. 100 de ani – de la începutul industrializării – temperatura medie la nivel global a crescut cu cca. 0,6 °C, mai repede decât oricând în ultimii 1000 de ani. Asta arată că numai noi, oamenii suntem vinovați de evoluția mediului în care trăim. Motivul principal al schimbărilor climatice, de care astăzi nu se mai îndoieşte nimeni, este încălzirea globală, creşterea temperaturii la nivelul suprafeţei terestre. Celelalte modificări constatate în sistemul climatic global descind direct de aici: gheţarii şi banchizele polare se topesc, nivelul mărilor creşte, circuitul apei în natură se amplifică, precipitaţiile devin extreme, iar aşa numitele catastrofe naturale se îndesesc. De ce emite omenirea de mai bine de 100 de ani mai multe gaze de seră decât înainte? În decursul industrializării şi, implicit, al creşterii populaţiei la nivel mondial, precum şi al creşterii circulaţiei, necesarul de energie a crescut. Acest lucru a dus la arderea sporită a substanţelor combustibile fosile. În plus, a crescut şi cererea de alimente, impunându-se şi necesitatea asigurării unui standard de viaţă mai ridicat. Astfel, agricultura s-a intensificat, mari suprafeţe naturale fiind transformate în suprafeţe de cultură. Fiecare persoană își urmărește acum țelul să propriu, fără să se gândescă la daune. Dacă dezinteresul arătat astăzi va avea continuitate ani și ani, mediul în care ne ducem traiul, în care suntem fericiți alături de cei dragi nouă s-ar putea metamorfoza în ceva cu totul diferit, sau chiar ar putea dispărea. Fiecare greșeală cât de mică duce la distrugerea pas cu pas a naturii și implicit a noastră. Totul poate deveni...nimic. Nu ar fi trist să nu ne mai putem bucura de o zi frumoasă de vară în parcuri sau să alergăm prin fulgii de nea ? Gândește-te ! Viitorul stă numai în mâinile tale Pavel Andrei- Marian, clasa a X-a B 10


Hai s-o întoarcem cu ș tiință ! Aveți probleme cu memoria ? Vă simțiți stresat, nervos și nesigur? Ei bine, vechiul motto ,Știu că nu știu nimic!‖, poate fi considerat de acum doar un mit. Datorită pașilor accelerați ai evoluției, știința a căpătat noi îndeletniciri, axându -se și pe medicina naturistă. Simțindu-se nevoia de combatere a afecțiunilor fără să folosim neapărat medicamente dăunătoare celulelor din corp, medicii și oamenii de știință au revoluționat întreg sistemul de vindecare. Astfel se face că, de-a lungul vremii s-au descoperit și unele plante benefice memoriei. Fitoterapeuții susțin că există plante care ne pot ajuta în lupta noastră cu memoria.Plantele nu ne menţin doar un trup sănătos, ci chiar ne modelează memoria în așa fel încât să folosim tot mai rar expresia...,,nu îmi amintesc‖. Dr. Kountz ne spune ,,Antrenați-vă mintea!‖ iar acest lucru poate fi realizat ușor, doar printr-o alimentație adecvată. Chimia noastră corporală are nevoie de o evaluare atentă, pertinentă, fiind indispensabilă pentru a-i furniza organismului substanţele necesare: minerale, vitamine, hormoni şi, în special, proteine. Salvia, în numele său latinesc Salvia officinalis este o plantă aromată folosită în mod curent în prepararea diverselor mâncăruri. Însă, se ştie prea puţin faptul că salvia a avut întotdeauna un rol important în medicină. Astfel, în China salvia era considerată o plantă sacră, având efecte benefice asupra creierului, a nervilor, a ochilor şi a glandelor. S-a observat că salvia acţionează asupra cortexului cerebral, mărind capacitatea de concentrare, ceea ce este binefăcător în cazul oboselii mentale. Sa constatat, de asemenea, că ea facilitează relaxarea, în cazurile de hipersensibilitate generalizată şi de iritaţie cerebro-spinală. În Evul Mediu, salvia era numită "ochi limpezi", datorită efectului sau binefăcător asupra ochilor. O altă plantă benefică este pelinul, care dincolo de amărăciunea sa, demonstrează binecunoscutul clișeu ,,aparențele înșeală‖. Fitoterapeuţii moderni clasifică pelinul comun ca tonic, nervin și stimulent. C. F. Leyel declară: "Legătura dintre creier şi măduva spinării este atât de strânsă, încât plantele care influenţează coloana vertebrală au mari şanse să acţioneze asupra unei regiuni de pe creier... pelinul, de exemplu, stimulează măduva spinării şi acţionează în congestia cerebrală... Deseori, somnambulismul este combătut cu pelin. Acesta este un excelent tonic cerebral." În concluzie, problema memoriei poate fi rezolvată natural, fară ca interiorul nostru să fie distrus! Încearcă și tu, practic, nu pierzi nimic! Bertișan Loredana, clasa a X-a C

11


Natura, comoara noastră Natura se referă la totalitatea lucrurilor şi ființelor din univers, lumea fizică înconjurătoare, cuprinzând vegetația, formele de relief, clima, la fenomenele fizice și la viață, în general. Termenul nu include obiectele artificiale, create de om sau realizate printr-o acțiune de orice fel a omului. Natura nu este meschină, nu este distrugătoare, nu se epuizează: sunt cuvinte lipsite de sens. Natura înseamnă tot ce există, indiferent de regnul din care face parte: mineral, vegetal, animal, uman, indiferent dacă este înger, planetă sau galaxie. Viaţa pulsează pretutindeni. În momentul în care inima noastră universală va accepta să comunice, vom începe sa înţelegem ce spun Pomii si Florile, Norii si Vântul, Zăpezile care cad şi Păsările care trec pe Cer. Vom înţelege graiul Stâncilor şi al Munţilor, vom putea asculta sfaturile înţeleptelor Ape şi vom comunica cu Stelele . Dumnezeu a lăsat omului Natura pentru ca ea să îi fie sursa pură de energie,cărare spre el,poarta spre Înţelepciune.Cu cât ne apropiem mai mult de Natură,cu atât vom înţelege mai mult,vom simţi mai mult,vom trăi mai mult,vom fi mai împliniţi,mai fericiţi.Bogăţiile naturii sunt de nepreţuit,nicăieri nu o să ne simţim mai bine,decât în leagănul naturii.Natura trebuie protejată ca ochii din cap!!!!!! Natura este Casa Noastră,este arta lui Dumnezeu,în natură nimic nu se pierde,nimic nu se câştigă,totul se transformă! Natura este casa noastră şi viaţa noastră.

Șuleap Loredana, clasa a X-a E

12


Făcând parte din specia de plante erbacee, familia Astereacea, fiind pe cale de dispariţie, probabil oricine a auzit, măcar o dată, despre „Floarea de colţ‖ sau „Floarea reginei‖. Întâlnită în România, pe stâncile aproape inaccesibile omului, din Munţii Vrancei, Munţii Bucegi, Munţii Făgăraşului, Munţii Maramureşului, Rodna, Obcinele Bucovinei, Masivul Ceahlău, Retezat, Godeanu, Floarea de colţ este o plantă deosebit de rară. Dacă în România planta ajunge doar până la înălțimea de maximum 20 cm, ea poate crește în alte țări până la 50 - 80 cm. Oricine a văzut-o, măcar într-o poză, poate afirma că are o frumuseţe aparte. Perişorii catifelaţi de culoare argintie, ce protejează frunzele şi florile de vânt, îi conferă Florii de colţ o notă aparte. Frunzele ajută şi ele la crearea unei flori deosebite, prin forma lor de stea. Consider că, dacă ai văzut o astfel de plantă, cu siguranţă îţi va rămâne în minte ca una dintre cele mai frumoase flori posibile. Fiind foarte rară şi găsindu-se doar în munţii stâncoşi, în jurul ei s-a format şi o legendă românească. În tradiţia populară, Floarea de colţ reprezintă un simbol al dragostei şi se spune că bărbaţii îşi demonstrau dragostea, îndemânarea şi curajul, culegând o floare de colţ de pe stâncile ascuţite al munţilor şi oferind-o iubitelor. Astăzi , aceasta este protejată de lege şi nu mai poate fi culeasă. În concluzie, Floarea de colţ este una dintre cele mai deosebite, dar şi mai rare flori din ţara noastră, care nu poate trece neobservată.

13


Viitorul verde al Terrei prin ochii unui copil Motto: „Pământul e singurul loc unde se poate crea Paradisul”(Octavian Paler) În ochii unui copilaş, viitorul Terrei nu pare să dispară vreodată. Fiecare copil vede pământul învăluit în culorile calde şi pure pe care i le oferă inocenţa vârstei. În ochii mei, pământul este un glob de cristal cu reflexe sclipitoare, în nuanţe verzialbăstrui, un dar nepreţuit pentru toţi oamenii. Un glob este o jucărie care aduce bucurie în viaţa unui copil şi îl îndeamnă să spere la o viaţă plină de culoare şi de căldură, în care toate visurile sunt posibile. Terra este darul perfect pe care l-am primit de la părinţii, de la bunicii şi străbunicii noştri, care s-au străduit cu dragoste să ne lase moştenire o planetă curată, în care să ne petrecem fiecare viaţa şi să ne împlinim visele. Aceasta înseamnă că viitorul Terrei este în mâinile noastre. Să nu ne jucăm, deşi mai suntem copii, ci să ne îngrijim de sănătatea Planetei noastre, pentru că astfel, ne îngrijim de sănătatea noastră şi a copiilor noştri. Să încetăm să mai privim natura planetei în care ne-am născut ca pe un joc de lego, în care creăm, montând piese noi, adăugând altele şi demolând totul atunci când nu ne mai place ce am construit. Copacii, florile şi vietăţile minunate ale pământului şi ale apelor, păsările care scrutează văzduhul şi ne încântă privirea şi auzul şi ne luminează viaţa. Nu putem schimba viaţa planetei într-o clipă, pentru că ea nu au fost creată în câteva clipe, nu este rodul unui joc de copii. Ştiinţa ne-a arătat că primele forme de viaţă de pe pământ, din păcate, nu au fost fiinţele umane. Mai întâi au fost plantele, apoi animalele... şi, prin puritatea mediilor în care au trăit, a apei, a aerului şi a solului, au făcut posibilă apariţia celei mai stălucite creaturi pământene: OMUL Pe când eram copil, vedeam planeta noastră ca pe o lumină care se aprindea deasupra capului, luminându-mi camera în culori galben-roşiatice şi verzi-albăstrui. Era colţul meu de Paradis. Aşa era atunci pentru mine întreaga lume! Dar, pe măsură ce am crescut, lumina culorilor s-a estompat, până ce verdele pomilor şi al câmpiilor înflorite a fost învăluit într-un nor permanent. Am plâns după cântecul păsărelelor şi după verdeaţa brazilor, dar lacrimile mi-au fost în zadar. Oamenii mari, de la care aşteptam ocrotire, mi-au luat tot ce aveam mai drag în copilărie: credinţa că m-am născut într-un Paradis. Mi-au dăruit în schimb un cer întunecat, ape tulburi şi dealuri golaşe ce stau să se năruiască. Supărată că darurile copilăriei mi-au fost răpite, m-am dus să cer sfatul Zeului Soare. Mi-a spus să iau globul pe care-l primisem în dar, în primii ani ai copilăriei, să-l curăţ, pentru a şterge petele, umbrele şi întunericul. Am luat globul în palme, cu multe speranţe, dar, pe măsură ce încercam să-l şterg, mi-am dat seama că nu-mi vor fi de ajuns doar câteva minute, nici câteva ore sau zile, ci multe luni, anotimpuri şi mulţi ani de-acum înainte, pentru ca strălucirea culorilor Terrei să revină, aşa cum mi-o aminteam, din copilărie. Din spusele Zeului Soare, am înţeles că globul meu este simbolul planetei noastre şi că Pământul poate redeveni un Paradis, numai dacă noi toţi ne vom strădui, cu tot ce ne stă în puteri, să-i redăm curăţenia şi puritatea, iar pe cei mari să-i facem să înţeleagă că viaţa Pământului este viaţa noastră, că avem datoria sacră de a le dărui copiilor noştri ―un glob‖ lumi-

nat de un Soare cald şi blând, sub care să-şi împlinescă visele şi speranţele, că viaţa pe Terra va fi un veşnic Paradis. Velniceri Veronica Rodic Clasa a X-a E

14


Gata, problemele au găsit rezolvare! Remediile naturiste ne sar în ajutor! Acneea este o afecțiune extrem de stânjenitoare, ridicând mari probleme la nivel psihologic. O persoană care suferă din cauza acneei se poate simți izolată din colectivitate. Realitatea este însă că poți face ceva pentru controlarea acestei afecțiuni. În afară recomandării evidente de a te adresă medicului dermatolog, există și unele remedii naturale pe care le poți folosi că pe o armă împotriva acneei. Acestea sunt, de multe ori, mai puternice și mai eficiente decât medicamentele. Uneori, tot ceea ce are nevoie organismul tău este un echilibru nutrițional și o îngrijire adecvată a tenului și a pielii, în general. Iată câteva sfaturi pe care le poți pune în practică începând de astăzi, pentru a scăpa de acnee definitiv. O data implementate aceste sfaturi, ar trebui să sesizezi o îmbunătățire în aproximativ patru săptămâni. Aplică pe față o masca cu miere o data sau de două ori pe săptămâna. Mierea de albine are proprietăți antibteriene, astfel încât este excelentă pentru dezinfectarea și vindecarea petelor roșii minore. În plus, mai are o mare calitate: acționează cu delicatețe asupra pielii sensibile. Spală-te pe față de două ori pe zi cu săpun antiacneic. Este recomandat să folosești un săpun pe bază de sulf, special pentru tenul cu astfel de probleme. Momentele cele mai bune pentru spălatul pe față sunt dimineață, imediat ce te-ai trezit, și apoi seară, chiar înainte de culcare.A Din dietă nu trebuie să îți lipsească cromul. Acest mineral este bine cunoscut pentru proprietățile sale, fiind folosit în numeroase diete pentru slăbire. De asemenea, este excelent pentru vindecarea infecțiilor epidermei. Un supliment de crom luat o data pe zi va ajută vindecarea rapidă a coșurilor, prevenind "izbucnirile" ulterioare. Consumă morcovi, pentru beta-caroten (vitamină A). Vitamina A întărește țesutul protector al pielii și previne acneea. Ajută la reducerea producerii de sebum. Această vitamină este esențială pentru menținerea și întărirea țesutului pielii și a membranelor mucoase. De asemenea, vitamină A este un antioxidant puternic, de care corpul tău are nevoie pentru eliminarea toxinelor. O deficiență de vitamină A poate duce la apariția acneei. Evită machiajul încărcat și, dacă este posibil, renunță complet la el. Produsele de machiaj contribuie la închiderea porilor, cauzând apariția mai multor coșuri și puncte negre. Dacă trebuie sau vrei neapărat să porți machiaj, asigură-te că produsele pe care le folosești sunt pe bază de apa. Bea zilnic 8 pahare cu apa. Consumul de apa este esențial pentru pielea curată, precum și pentru menținerea unei bune stări generale de sănătate. Apa este necesară pentru transportarea și eliminarea substanțelor toxice din organism, existând astfel o legătură între apa consumată și tenul tern, fără viață, culoare și "atacat" de coșuri. Nu îți "stoarce" coșurile sau punctele negre și nu încerca să le elimini prin agresarea tenului. Oricât de tentantă ar putea părea această variantă, abține-te să storci, să zgârii, să freci sau să îți atingi coșurile și punctele purulente. Oricare dintre aceste acțiuni duce mai departe la producerea de sebum în exces. În plus, o data cu stoarcerea mizeriei acumulate în pori, practic rupi membranele existențe sub piele, ceea ce duce la pătrunderea infecției și a sebumului sub piele, în straturile profunde ale acesteia. Astfel, singurul rezultat pe care îl obții este apariția mai multor coșuri. Fața de pernă trebuie spălată zilnic sau la fiecare câteva zile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, asigură-te de înlocuirea frecvență a feței de pernă cu o altă curată. Această deoarece, în timpul somnului, stai culcată pe față de așternut care absoarbe uleiurile pielii tale. Astfel, în fiecare noapte, tenul tău se va încărca și murdări din cauza uleiurilor impregnate în țesătură, ceea ce agravează problemă. Tocmai de aceea, este important să îți menții lenjeria de pat curată în permanență. Consumă alimente bogate în zinc. Zincul este un agent antibacterian și un element necesar pentru glandele producătoare de ulei și sebum ale pielii. O dietă din care zincul lipsește sau se află în cantități insuficiente poate duce la apariția coșurilor. 15


Exuberanță...

Dacă ar fi să pleci, mâine te-ai întoarce.Dacă ar fi să rămâi, mâine ți-ai dori să pleci.Dacă ar fi să simți durerea cuiva,nu ți-ar păsa. Natura are nevoie de tine. Tu te gândești la ea? Mediul înconjurător este un ansamblu de condiții și elemente naturale ale Terrei:apa,aerul,solul și subsolul,toate straturile atmosferei,toate materiile organice si anorganice,precum și ființele vii. Starea mediului înconjurător depinde doar de noi,afectându-ne în mod direct viața și sănătatea noastră. Toți ar trebui să facem ceva pentru mediul înconjurător,este locul unde trăim,unde se întâmplă majoritatea lucrurilor frumoase din viața noastră,trebuie să-l protejăm,să avem grijă de ceea ce ne înconjoară.Trăim într-o epocă în care majoritatea dintre noi nu știm să avem grijă de mediul înconjurător.Oare cum va arăta el în viitor,dacă în continuare noi nu avem grijă de el și îi facem atât de mult rău. Fiecare dintre noi ar trebui să conștientizeze ce îi facem mediului înconjurător,cât de mult contează o hârtie aruncată la gunoi,un aer curat și o apă limpede.Pentru că mediul ne oferă hrană și tot ceeea ce avem nevoie pentru a supraviețui.Dacă omorâm animale,dacă tăiem copacii,dacă nu protejăm natura totul va dispărea. Grija de mediul înconjurător și de sănătatea noastră ar trebui să fie o deviza pentru întreaga populație a globului.Pentru a nu polua este nevoie de mai multa atentie din partea fiecaruia dintre noi.Mulți oameni tratează cu neglijență mediul înconjurător,ceea ce duce la agravarea procesului de poluare și distrugerea mediului,implicit a sănătății noastre și a celor din jur. Cum spune și Mariana Fulger:„Natura nu cere să fim geniali,ajunge să fim raționali”,noi trebuie să avem grijă de ea pentru că ea ne da în schimbul protecției ei tot ce avem nevoie.A proteja mediul înconjurător este ca și cum ne-am apăra țara de război,este o chestiune ce ține de securitatea națională,pentru că ne apărăm resursele. În concluzie trebuie să fim mai raționali cu ceea ce iubim,pentru ca s-ar putea sa pierdem și ar fi bine să încercăm să atragem și atenția celor din jurul nostru.SĂ AVEȚI GRIJĂ DE CEEA CE VĂ ÎNCONJOARĂ!!

Gaube Alexandra, clasa a X-a B

16


Ce se va alege de ei? În ultimii ani, am remarcat cu tristeţe lipsa copiilor din faţa blocului, din parcuri, de pretutindeni. Tehnologia a avansat într-un mod spectaculos, dar cu ce preţ? Mă uit la copiii din clasele primare, toţi cu telefoane mobile si vorbind printre dinţii cariaţi, numai despre misiunile de la GTA sau despre ce prieteni şi-au mai făcut pe FaceBook. Şi vă mai întrebaţi unde va ajunge lumea asta? Biologul şi scriitorul britanic Stephen Moss afirma că ―natura este un instrument", iar urcatul în copaci înseamnă "a învăţa cum să fii responsabil de tine însuţi şi cum să evaluezi riscul". Câţi copii mai vedeţi vara căţărându-se în copacii din faţa blocului ? Această problemă se pune, desigur, dacă acei copaci mai există. Eu am fost un copil crescut la bloc, fiind membru al generaţiei ―cu cheia la gât‖, dar şi acum îmi amintesc cu nostalgie cum mă căţăram în cireşi sau zarzări şi îmi umpleam buzunarele, repede bineînţeles, ca să nu mă prindă doamna ce păzea copacul respectiv. Câţi dintre copii din ziua de azi au parte de aşa ceva? Sunt învăţaţi de mici cu PlayStation-uri şi calculatoare, dar dacă îi pui sa descrie o bufniţă vor crede că tu eşti cel nebun. În zilele noastre, cei care stau la oraş nu au posibilitatea unui trai decent, într-un mediu natural. Dar dacă stai în casă pe ―mess‖ toată ziua, nu e ca şi cum ai fi mai sănătos. Dacă voi doriţi ca tânăra generaţie să ocupe două locuri în autobuz, să nu facă sport, iar cea mai mare alegere a lor să fie între KFC şi McDonald’s, atunci nu ne mai rămâne decât să ne urmăm soarta. Natura ne este aliat, de aceea trebuie să profităm cât mai mult, şi cât mai avem timp. Ieşiţi afară, faceţi două-trei ture de parc, respiraţi acel aer din jurul copacilor cât mai puteţi, pentru că, într-un sfârşit, veţi ajunge să respiraţi numai aerul eliminat prin ţevile de eşapament ale milioanelor de maşini din oraşul vostru, iar aceasta dragii mei, nu se numeşte natură, se numeşte ―Iad Cotidian‖. Bejinaru Mihai Clasa a IX –a E

17


STEJARUL Acest stejar se află în satul Sușeni, comuna Boroaia, judeţul Suceava. Este un stejar foarte bătrân. El are aproximativ 250 de ani. Are grosimea de 4 metri şi jumătate (la un metru faţă de pământ), iar la bază are 6 metri. Înălţimea lui este în jur de 30 metri. Este scris în harta judeţului ca punct de reper. Ghinda pe care o face este de foarte bună calitate...

SFECLA GIGANT Această sfeclă gigant cântăreşte 12 kg si are jumătate de metru fără frunze, iar cu tot cu frunze, are un metru. În procesul de creştere a sfeclei nu s-au folosit îngrăşăminte chimice sau alte îngrăşăminte de dezvoltare mai rapidă a plantelor. A crescut pe câmp în condiţii de vară secetoasă, dar acest lucru nu a împiedicat-o să ia proporții considerabile...

Corina Andreia, clasa a IX-a C

18


30 d e curiozităţi d esp re co rpul uma n 1. Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune mâncarea este atât de puternic, încât poate dizolva o lamă de ras. 2. Atunci când ne lovim într -un anume loc din zona cotului, resimț im o durere acută. Aceasta se datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de -a lungul osului humerus. Se consideră că aceasta ar fi o scurtă formă de paralizie. 3. Cel mai puternic mușchi din corpul uman este limba. 4. Celulele ce alcătuiesc creierul uman pot stoca de până la 5 ori mai multă informație decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică. 5. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzești un litru de apă. 6. Corpul unui om conține: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucărie, destul zahăr pentru a umple un borcan, destulă grăsime pentru a face 7 bucăți de săpun, destul fier pentru a face un cui, destul sulf pentru a deparazita un câine . 7. Corpul utilizează 300 de mușchi pentru a ține corpul în poziție stabilă, dreaptă. 8. Dacă toți cei 600 de mușchi ai corpului uman s -ar încorda în același timp și în aceeși direcție, omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone. 9. Din punct de vedere fizic, o femeie este aptă de a naște treizeci și cinci de copii de-a lungul vieții. 10. Femurul este mai tare decât betonul. 11. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri. 12. În corpul uman sunt mai mult de 12.00 km de vase de sânge. 13. Îți folosești aproximativ 200 de mușchi când faci un pas mergând. 14. Majoritatea bărbaților petrec 3.300 ore din viață pentru a se bărbieri. Daca nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 metri într -o viață de om. 15. Mandibula este cel mai dur os din organism. 16. Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contractă în mai puțin de o sutime de secundă. 17. Nu se poate strănuta cu ochii deschiși. 18. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap. 19. O persoană poate trăi fără mâncare până la o lună, dar fără apă numai o săptămână. 20. Ochii pot distinge aproape opt milioane de nuanțe. 21. Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ șase milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili și corpusculi termosensibili, 4 metri de fibre nervoase, un metru de vase sanguine și peste 100 de glande sudoripare. 22. Pentru atenția acordată jocurilor video se consumă tot atâtea calorii cât pentru mersul pe jos cu 3,2 km/h. 23. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult decât cei stângaci. 24. Puse cap la cap venele, arterele și capilarele unui adult, ar ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape patru ori. 25. Un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții pentru a menține o greutate de 80 de kg. 26. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate telefoanele din lume. 27. Un fir de păr poate suporta o greutate de 3 kg (6 lb). 28. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalități. 29. Zilnic, avem în jur de 70 000 de gânduri . 30. Corpul uman produce zilnic un miliard de celule roșii.

19


S t u p u l - fa b r i că d e b u n ătă ţ i

S t u p u l e s t e c e l m ai im po r t a n t u t i l a j a p i c o l c e a r e r o l d e a d ă p os t p e n t r u f am i l i a d e a l b i n e , d e d e pozit al rezervelor de hrană, recoltă și container p e n t r u t r a n s p o r t u l a l b i n e l o r. Lăptişorul de matcă este secretat de albinele d o i c i , c a r e h r ă n e s c l a r v e l e c u a c e s t p r o d u s . La r v e l e t i n e r e , h r ă n i t e t r e i z i l e c u l ă p t i ş o r d e m a t că , c r e s c î n a c e s t i n t e r v a l d e c i r c a 2 5 0 d e o r i . La r v e l e hrănite cu lăptişor de matcă, pe tot parcursul dezv o l t ă r i i l o r, v o r d e v e n i m ă t c i ( f em e i f e r t i l e ) ş i s e vor diferenţia prin vitalitate şi robusteţe. Albina m at c ă t r ă i e ş t e 5 - 6 a n i , t im p î n c a r e d e p u n e a p r o x im a t i v 3 0 0 0 o u ă / z i , î n p e r i o a d a a c t i v ă d i n an. A c e s t p r o d u s a l a l b i n e l o r p o a te f i c o n s um a t î n s t ă r i d e s u rm e n a j , î n c o n v a l e s c e n ţ ă s a u î n t u l b u r ă r i d e c r e ş t e r e a c o p i l u l u i . A c e a s t a i n c l u d e h i d r a ţ i d e c a r b o n , p r o t e i n e , v i t am i n a B . Î n c o n t a c t c u a e r u l ş i l um i n a , c u l o a r e a l ă p t i ş o r u lu i s e s c h im b ă , de vine mai dens şi se întăreşte, căpătând un aspect sticlos şi o culoare de b r u n - î n c h i s . Gu s t u l l ă p t i ş o r u l u i e s t e a c r i ş o r, u şo r a s t r i n g e n t , c u u n p H d e 3 ,5 - 4 ,5 a s em ăn ă t o r c u c e l a l s u c u l u i g a s t r i c d i n s t om a c u l om ulu i . Propolisul este un produs al activităţii albinelor lucrătoate, care r e c o l t e a z ă s u b s ta n ţ e r ă ş i n o a s e , d e p e m u g u r i i ş i r am u r i l e t i n e r e a l e u n o r s p e c i i d e p l a n t e l em n o a s e ( p l o p, s a l c i e , m e s t e ac ă n ) . A c e s t e s u b s t a n ţ e s u n t a p o i p r e l u c r a t e d e a l b i n e , c a r e l e a d a u g ă u l t e r i o r s e c r e ţ i i s al i v a r e ş i c e a r ă . Pr o p ol i s u l e s t e f o l o si t î n s t u p p e n t r u a s i g u r a r e a i g i e n e i , om o a r ă b a c t e r i i le ş i l e o p r e ş t e c r e ş t e r e a ; d a c ă p ă t r u n d e v r e u n i n t r u s , c o r p u l î i v a f i î n v e l i t î n p r o p o l i s ş i c e a r ă ş i n u s e v a d e s c om p u n e . D a t o r i t ă p r o p ri e t ă ţ i l o r s a l e a n t i v i r a l e , a n t i t o x i c e ş i a n t i i n f l am at o r i i , p r o p o l i s u l î ş i g ă s e ş t e t o t m a i m u l t u t i l i z ă r i . E s t e u n b u n s t i m u la t o r al refacerii ţesuturilor afectate de răni, tăieturi şi arsuri. Este foarte u t i l î n v i n d e c a r e a r ă n i l o r d e l a arm e l e d e f o c , p r e c um ş i î n c i c a t r i z a r e a o p e r a ţ i i l o r. Pr o p o l i s u l v i n d e c ă m u c o a s a b u c a l ă ş i e s t e b e n e f i c î n s â n g e r a r e a g i n g i i l o r. Ş t i a ţ i c ă . .. u n k i l o g r am d e m i e r e e c h i v a l e a z ă , d i n p u n c t d e v e d e r e c a l o r i c , c u 5 ,6 7 5 l d e l a p t e , c u 1 ,6 8 0 k g c a r n e d e v a c ă , c u 5 0 d e o u ă ş i cu 400 de portocale ?

20

L u p u Mo ro ş a n u R a l u c a ,Cl a s a a X - a B


Trăim în secolul vitezei şi am devenit prea preocupaţi de propria persoană fără să ne gândim la ceea ce ne ţine cu adevarat în viaţă sănătoşi : mediul înconjurător ( pământul, pădurea, apa, aerul ). Topirea gheţarilor, inundaţiile sau dispariţia a mii de specii de plante şi animale sunt câteva semne că planeta nu mai are puterea de a lupta singură ci are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor oamenilor. În ultimii zeci de ani, bolile au crescut considerabil în rândul oamenilor. Cauza este aerul pe care-l respirăm, apa pe care o bem şi alimentele pe care le consumăm. Unii oameni consideră că protejarea mediului nu intră în atribuţiile lor şi nu fac absolut nimic pentru combaterea poluării. Trebuie să învățăm să respectăm natura ca pe o " mama " deoarece ea ne dăruiește toate cele necesare supraviețuirii. Reciclarea aduce de asemenea beneficii mari planetei. Deșeurile menajere trebuie mai întâi sortate, înainte de a le arunca în containare, și apoi separate pe tip de deșeu reciclabil (plastic, sticlă, hârtie). Apa este unul dintre cele mai de preţ daruri ale naturii, fără de care viaţa nu ar fi posibilă. Care sunt metodele pentru a economisi apa : -fă duş in loc de baie; se consumă de 4 ori mai puţină apă; nu e doar ecologic, e şi economic; - închide robinetul în timp ce te speli pe dinţi; - dacă speli legumele, spală -le intr-un vas si nu lăsa să curgă apa la chiuvetă! - păstrează apa de ploaie; o poţi folosi pentru udarea gradinii, spălatul maşinii, etc. Oxigenul poate influența sănătatea prin scăderea concentraței lui in aer și prin scăderea presiunii atmosferice. Principalele surse de poluare sunt: industria, transporturile, activitățile casnice. Dacă în industrie și transporturi se iau măsuri la nivel național pentru reducerea poluării activitățile casnice intră în grija noastră, a fiecaruia.

Ce p utem fa ce noi p entru salva rea p la netei? 1. Nu aruncaţi uleiul în chiuvetă. 2. Evitati pungile de plastic. 3.Reciclaţi toate pungile de hârtie. 4.Pãstraţi luminile închise pe cât posibil sau folosiţi becuri economice. 5. Reciclaţi bateriile reîncărcabile. 6. Opriţi aerul condiționat si ventilatoarele când este posibil. 7. Reciclaţi tot ce e posibil. 8. Plantaţi copaci. Hoştinari Larisa, clasa a X -a E 21


“Let’s do it, România!” - o lume mai curată Cel mai mare proiect de implicare socială din ţară, “Let`s do it, România!”, a fost organizat şi anul acesta în oraşul nostru. Ziua de Curăţenie Naţională a fost întâmpinată cu entuziasm şi de elevii Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, care au dorit să participe în număr cât mai mare la această activitate.. Sâmbătă, 24 septembrie, la ora 9 dimineaţa eram în faţa şcolii un grup de peste 100 de elevi, îndrumaţi de patru doamne profesoare. Se citea pe chipul nostru determinarea şi dorinţa de a face un gest mic, dar cu însemnătate mare. Am pornit în mare grabă spre pădurea Zamca, locul care ne-a întâmpinat cu un peisaj ce ne-a lăsat un gust amar. Înarmaţi cu saci menajeri şi mănuşi, ne-am organizat pe grupuri şi am început să strângem gunoaiele aruncate de cei care nu se gândesc la consecinţe înainte de a lăsa un deşeu la voia întâmplării… Pentru a mai anima activitatea şi pentru a spori munca, am început să cântăm şi să ne bucurăm că putem ajuta natura, implicit întreaga planetă.

22


Ne-am mobilizat şi după câteva ore bune de strâns deşeuri, ne-am adunat cu toții la marginea pădurii şi am făcut bilanţul acestei activităţi: peste 90 de saci menajeri cu gunoaie. La final ne-am împărtăș it impresiile despre această zi şi ne-am propus ca pe viitor să mai participăm la astfel de activităţi în care să ajutăm natura şi să contribuim pas cu pas la crearea unei lumi mai curate, la o planetă mai sănătoasă. Morhan Raluca, Clasa a X-a F

23


Dimineaţa pe răcoare...plec cu şcoala la plimbare Vineri 16 martie 2012 se anunța o zi obișnuită, până când doamna profesoară de biologie vine cu o propunere splendidă: să mergem pe 24 (martie) într-o mini-excursie prin împrejurimi. Noi... ce să mai spunem? Eram prea fascinați de acestă propunere și am acceptat cu plăcere. Și iată că vine și ziua cea mult așteptată. Dimineață cu toții ne-am întâlnit în fața școlii să așteptăm misteriosul autocar (care bineînțeles ne-a oferit condiții impecabile), ne-am îmbarcat și.... am pornit spre o nouă ‖descoperire„ ceea ce mai târziu urma să fie ceva de neuitat.

Primul popas l-am făcut la Lacul de acumulare Bucecea, unde am putut observa cât de mare este lacul, dar și mașinăriile utilizate pentru drenarea apei.

Următoarea oprire a fost la Iazurile de la Fălticeni unde am aflat cum se îngrijesc

peștii, viitorii peștișori, dar și rățuștele colorate, iar în trecere am văzut pe un lac lebedele grațioase.

După aceea, am mai rămas cam 2 ore prin Fălticeni și am vizitat Muzeul Apelor, unde am văzut pești vi, dar și împăiați (rechinul uriaș) și am mai văzut diferite medii de

24


După popasul din Fălticeni am pornit entuziaști spre mina de la Cacica. Față- n față cu Biserica Catolică se află mina. În fundul curții este o clădire care împrăștie un miros puternic de sare. Acolo, ne-a întâmpinat ghidul, care ne-a spus că avem de coborât 200 de trepte, adică vreo 27 de metri până în mină, unde nu sunt mai mult de 8- 9 grade, iar pereții gri sunt tapetați cu broboane de sare sau cu perdele mari și albe, tot de sare. De la ghid am aflat că este singura mină din țară cu sare gri, că a fost săpată manual de polonezi și că există provizii de sare pentru încă 500 de ani, în fiecare zi extrăgându- se 8- 10 kg de sare. În mină au foat amenajate o biserică cu altar, un teren de sport și o sală de festivități. mai există și un lac sărat, plin de bani aruncați de turiști care și- au pus dorințe. mi-a plăcut foarte mult, mai ales că a fost pentru prima oară când am coborât într- o mină de sare. La întoarcere ne-am oprit în pădurea de lângă Ilișești de unde am cules brăndușele.

A fost o excursie minunată, din care am avut ce învăța și care a meritat, pentru că a fost mai mult în aer liber. Chiar dacă pe la început am crezut ca vremea nu va ține cu noi, pe parcursul micii noastre excursii soarele și-a arătat razele cu care ne-a mângâiat, oferindu-ne o zi memorabilă. Velniceri Veronica Rodica, clasa a X—a E

25


Reciclează acum pentru un viitor mai bun! Reciclarea materialelor refolosibile reduce consumul resurselor naturale (petrol, apă, energie) precum și nivelul emisiilor nocive în aer. 1 tonă hârtie recuperată salvează 17 arbori maturi care produc în fiecare oră oxigenul necesar pentru 900 de oameni 1 tona masă plastică recuperată economiseşte 8 tone petrol deşeurile biodegradabile pe care le generează o gospodărie pot deveni pământ fertil pentru flori, gazon, spații verzi, grădina de zarzavat sau pot acoperi rănile pământului făcute de construcţii – demolări, de alunecări de teren sau de eroziune. În perioada 2-6 aprilie în colegiul nostru a avut loc o amplă activitate de recilclare a deşeurilor: sticlă, hârtie, plastic. Au participat un număr mare de cadre didactice şi elevi. DE CE RECICLĂM? HÂRTIA Hârtia este cel mai frecvent deşeu întâlnit în mai toate sferele de activitate și constituie o importantă sursa de fibre de celoloză. Sub forme diferite (hârtie de scris, hârtie de ambalaj, ziare, reviste, cataloage, deșeuri poștale, cutii sau alte ambalaje din carton simplu și ondulat de la produsele cosmetice, electrocasnice, inclusiv ambalajele de tip TetraPak, etc.), hârtia ocupă aproximativ 41% din totalul gunoiului menajer pe care îl producem astăzi. Stiaţi că... - Hârtia se biodegradează mult mai uşor decât plasticul pentru că este fabricată din celuloză? - Fiecare tonă de hârtie reciclată poate salva 17 copaci? - Este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 pungi de hârtie? - Hârtia și cartonul pot fi reciclate doar de 10 ori? - Ziarele conţin hârtie reciclată în proporţie de 50%? - Săptămânal peste 500 000 de copaci sunt folosiți pentru producerea a 2/3 din ziarele care nu vor mai fi reciclate niciodată? Materiile prime utilizate prin fabricarea hârtiei sunt: lemnul, celuloza, hârtia veche. Hârtia reciclată permite economisirea a aproximativ 25% din cantitatea de electricitate și a 90 % din cantitatea de apă (300 l) necesară pentru producerea a 1 kg de hârtie albă. De asemenea, prin reciclarea deșeurilor de hârtie se elimină clorul toxic necesar producerii hârtiei albe.

26


DE CE PLASTICUL? Ştiaţi că... Aproximativ 30 % din plasticul produs este folosit pentru ambalare? Americanii aruncă 2.5 milioane de recipiente de plastic in fiecare oră? Cu fiecare tonă de plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kg de petrol brut? Prin arderea plasticului se elimină substanţe care produc boli de plămâni, iar într-o perioadă îndelungată pot îmbolnăvi ficatul, rinichii şi sângele? Pungile de plastic nu sunt biodegradabile; ajunse în ocean, aceste pungi determină moartea animalelor marine care se încurcă în ele sau le înghit? Cerneala folosită pentru imprimarea pungilor conține cadmiu, metal foarte toxic, eliberat în aer odată cu arderea pungilor? Reciclând o sticlă de plastic se economiseşte energie pentru funcţionarea unui bec de 60W timp de 6 ore? Din 10 PET-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau 1 m2 de covor? Din 50 PET-uri se poate face un pulover? Ambalajele din materiale plastice nu sunt biodegradabile. Creșterea consumului acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a dus la sporirea alarmantă a numarului de ambalaje aruncate iresponsabil în natură. Prin colectarea și reciclarea acestora, se reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. DE CE STICLA? Reciclarea sticlei este o istorie fără sfarşit. Spre deosebire de materialele plastice sau hârtie sticla aruncată poate fi reciclată la nesfârşit.

Ştiaţi că… Sticla poate fi reciclată la nesfârşit fără să-şi piardă din calităţi? Sticla ce trebuie folosită pentru recipienţi noi trebuie să fie sortata dupa culoare, să nu fie murdară şi să nu conţina agenti de contaminare? Sticla are nevoie de 1 milion de ani pentru a se descompune în bucaţele mici? Reciclarea sticlei reduce poluarea de fabricare cu 75% şi poluarea aerului cu 14-20%? Reciclarea unui borcan de sticlă economiseşte energie suficientă pentru alimentarea unui bec de 100W timp de 4 ore? Reciclarea unei tone de sticlă economiseşte 1,2 tone de materii prime (soda, nisip, feldspat) și energie în proporţie de 25%? Recipienţii de sticlă pot fi refolosiţi în medie de 25-30 de ori înainte de a se sparge, fiind apoi reciclaţi în recipienţi noi, aproape la infinit? Mulţi recipienţi din sticlă incorporează deja cioburi de sticlă reciclată (bucaţi mici de deşeuri de sticlă), de aceea nu se poate face o comparaţie între recipienţii de sticlă utilizaţi pentru prima dată şi recipienţii alcătuiţi în totalitate din material reciclat? Sticla se produce folosind următoarele materii prime: nisipul de cuart, calcarul, soda (produs poluant). Reciclarea sticlei menajează mediul şi economisește în timp bogăţiile naturale, apa şi electricitatea. Sticla este 100% reciclabilă, recuperarea ei salvând un volum important de resurse energetice.

27


Imagini de la acțiunea de reciclare din săptămâna 2-6 aprilie

28


Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte! „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”.( E. Pora) În această lume, există o anumită legatură între oricare două lucruri, dar cea mai puternică relaţie se stabileşte între om şi natură, elemente e senţiale, care fac vie planeta noastră şi o diferenţiază de celelalte corpuri cereşti. Mediul oferă posibilităţi nelimitate pentru acţiunea omului care, la rândul său, poate îmbogăţi şi diversifică componentele celui dintâi. Natura reprezintă elixirul vital, dăruindu-ne liniştea interioară şi energia pozitivă de care avem mare nevoie. Fiecare om are un lucru personal la care ţine, dar natura e ceea ce toţi oamenii au în comun, e cel mai evident mod prin care Dumnezeu are grijă de noi. Suntem părinţii naturii! Trebuie să avem grijă de ea ca de copilul nostru…dacă nu suntem în stare de acest lucru, să ne gândim atunci ce s-ar intampla cu bieţii copii… Educaţia se reflectă în acţiunile pe care le întreprindem asupra mediului – de ocrotire sau de degradare. Tinerii nu au cum învăţa într-o lume fără viaţă, fără copaci, înconjuraţi de deşeuri. Educaţia înseamnă creştere, hrănire, cultivare şi tocmai de aici rezultă interdependenţa cu mediul. Natura ne face egali între noi ca oameni. Educaţia ne face egali cu natura.Natura înseamnă viaţă. Dreptul la viaţă este primul din cele dăruite de Dumnezeu omului. Apărarea vieţii înseamnă şi apărarea naturii. Educaţia pentru viaţă nu poate neglija cultivarea respectului faţă de mediul înconjurător.Ocrotirea planetei nu este responsabilitatea unor specialişti, ci a tuturor oamenilor. Transformând mediul, omul se transformă pe sine însuşi. Ne dorim să respiram aer curat, să bem apă curată, să mâncăm sănătos, în timp ce recurgem la acţiuni care îmbolnăvesc tot ceea ce ne înconjoară: practicam agricultura intensivă, modificăm genetic organismele, construim acolo unde nu este necesar şi defrișăm excesiv, pescuim tot ceea ce putem din mări şi oceane, exploatăm resursele fără să ne gândim la capacitatea lor de regenerare, obligăm Pământul să „fumeze‖ pasiv gazele emanate de autovehicule. Exploatarea omului de către om reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, însă exploatarea naturii de către om este o practică globală. Dacă viaţa noastră depinde de natură, atunci cine suportă toate consecinţele? NU VREM să înţelegem că libertatea înseamnă responsabilitate şi orice acţiune atrage după sine şi consecinţe! Întreaga populaţie suferă de boli. Este vina noastră, a fiecaruia, deoarece trăim într-o ignoranţă cumplită faţă de educaţie, faţă de protejarea naturii! Nu e nevoie sa fim specialişti în ecologie pentru a educa, pentru a ne autoeduca şi pentru a ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori pentru a ne asuma răspunderea în vederea menţinerii calităţii mediului. Ecologia adevarată nu depinde de legi sau definiţii, ci de conştiinţa noastră, de respectarea naturii şi de recunoaşterea valorii sale. Trebuie să ne întoarcem cu dragoste la natură, sa o respectăm, să o venerăm şi să o păstrăm. Schimbarea începe cu noi! Prof. Maxim Cristina

29


Traim într-o lume în care fiecare ne dorim o viata si un viitor cât mai linistit (în care totul sa se realizeze doar cu puterea mintii, a inteligentei), dar agitat în acelasi timp, cu multe masini,zgomot, roboti care sa realizeze cat mai mult din nevoile noastre, orase luxoase pline de malluri si companiiv care de care cu mai multe oferte. În afara de asta, poate mai sunt cativa oameni care isi mai doresc unele weekenduri linistite într-un mediu natural, întrun loc neatins asa mult de cotidian, cu multe izvoare,verdeata,plin de lumina si liniste… Despre aceste locuri vreau sa va vorbesc, acum. Ce ne dorim de fapt? Nu toata lumea vrea sa aiba un oras luxos si cat mai multe masini care fac zgomot . Sunt persoane care au nevoie de liniste , multa liniste care sa-i faca sa viseze si sa admire natura asa cum este ea cu frumusetile ei. Unele persoane prefera sa merga la munte intr-o vacanta sa stea undeva la o cabana alaturi de familia sa sa aiba libertate si sa mai uite de griji. Natura te face sa uiti de cele rele te face sa invadezi din lumea ta care uneori este monotona si plictisitoare . Iesim la plimbare prin padure sa respiram aer curat pe cand, in oras aerul este cam poluat. Cand te simti uitat de toata lumea iesi in natura sa observi ce ti-a oferit Dumnezeu. Natura am putea spune ca este asemeni unei minunii a lumii care trebuie ingrijita . In opinia natura mea este ca o mama adoptiva ce ne ajuta sa visam si sa ne gandim la cele bune . De multe ori ne intrebam ce reprezinta pentru noi mediul in care locuim , ce este iarba , ce sunt copacii sunt intrebari care ni le punem in fiecare zi . Bineinteles la aceste intrebari putem raspunde cu usurinta doar daca cunoastem cu adevarat natura. As putea spune ca natura este schimbatoare datorita anotimpurilor ei , adica Primavara, Vara , Toamna si Iarna. Fiecare anotimp este deosebit dar eu iubesc cel mai mult varas si primavara. Primavara este anotimpul care te face sa visezi ,sa zbori ,peisajele sale sunt minunate , copacii infloresc pasarile zboara iar soarele pe cer straluceste. Toamna este acea fiinta care te face sa devii ceea ce nu esti , tristetea ajunge la sufletele noastre , toamna este o fiinta care sufera ,este mereu suparata ... . Revenind la natura as vrea sa mai spun ca este foarte importanta pentru toate fiintele de pe acest pamant pana si animale o iubesc . In concluzie natura este ca o zana care te mangaie cand ai nevoie de ajutor .

30

Roxana Ungureanu a x– a C


Ne-am întrebat vreodată CINE este Natura? Au oare ce rol are aceasta în vieţile noastre? Am fost curioşi să o studiem şi să descoperim cât de mult îşi lasă amprenta asupra noastră? Ştiţi că Natura este ...? O Ea fermecătoare.O mamă puternică dar rănită de pruncii ei. Copii ce îi biciuiesc zilnic obrazul, necinstind-o, necunoscând a se înfrupta din eficacitatea ei, cu toate că este nemărginit de bogată pentru cei ce ştiu a o valorifica. Pe care cărare a vieţii ne-am pierdut iubirea, sensibilitatea ? Responsabilitatea? De ce ne comportăm ca nişte simple pietre ? Nu conştientizăm faptul că şi Natura are Suflet ?Zilnic îi tăiem cosiţe din lemn cu unghiile noastre înveninate- drujbe. Unghii ascuţite ale pădurarilor. Şi care este scopul suprem ? Propria bunăstare. Cu toate acestea Natura este în continuare darnică, oferindu-ne pe tavă Hidrogen,Azot,Oxigen,Carbon ,Siliciu,Calciu,Sulf. Însă noi îi ucidem sufletul secundă cu secundă. Licităm pentru Ea. Ba chiar o cumpărăm. Generăm invidie. Pentru o bucată din sufletul ei. Ne credem victorioşi pentru că am distrus-o. Îi prelungim suferinţa prin fiece faptă a noastră. Şi nu suntem capabili a-i înţelege lacrimile abundente din ploile ce au făcut ravagii.. nu găsim explicaţie focului pricinuit de gazele nocive. Dar încălzirea globală ?E dovada faptului că sufletul său se scurge din pricina întristării.

Însă poţi spune STOP! azi învaţă să îi culegi nectarul , învaţă să te foloseşti de milioanele de plante magice ce aduc sănătate. Rod pur al pământurilor, fără analize superficiale, tratări cu pesticide. Lasă ochii să îţi fie mângaiati de soare. Inspiră aer curat. Potoleste-ţi setea din apele darnice ale izvoarelor.Foloseşte-te de frumuseţea Ei şi pictează. Cinsteşte natura ca ea să te ţină veşnic sănătos şi în armonie. Iubeşte-o.

31

ANGHEL NARCISA a XI- a D


Mesaj de interes general Doamne...câtă frumusețe este în jurul nostru...Copiii, siguri pe meseria lor, joaca, se învârt într-un amalgam de elemente, aflate poate într-o antiteză a vieţii... Adulţii, singuri şi nesiguri nu vor să ne explice de ce unele lucruri dispar sau se transformă... Realitatea e o bună variantă rea...E ceea ce trebuie să acceptăm fără prea multe obiecții...Învârtindu-ne printre blocurile uriașe ale oraşului prăfuit, realizăm că ne-am dori să fie altfel. Mai multă pace, mai multă linişte, o poveste în care fericirea şi calmul să fie protagonistele... Nu există o reţetă a fericirii aşa cum nu există un curs al vieţii fără probleme...dar ştim sigur că noi ne-am putea construi, fără prea multă bătaie de cap o lume în care viaţa să ne fie măcar cu un gram mai bună... Ce rol are natura ? Unul definitoriu, zic eu...Vrei și tu ,,o ţară ca afară” ? Vrei să respiri ? Nu uita că în tot ceea ce ne înconjoară este încrustată şi o părticică din sufletul nostru... Fluturii trăiesc doar o zi pe pământ...în schimb noi avem o viaţă înainte...

Noi suntem schimbarea ! Bertișan Loredana, clasa a X-a C

32


Cuprins 1.Introducere 2.Împreună 3.Eco natura 4-5.Lumea– început şi eventual final 6-7.Chimia şi viaţa 8.Micul paradis 9.Natura suferă...şi ţie îţi pasă? 10.Problemele sunt o cale spre conştientizare 11.Hai s-o întoarcem cu ştiinţă 12.Natura, comoara noastră 13.Floarea de colţ 14.Viitorul verde al Terrei prin ochii unui copil 15. Gata, problemele au găsit rezolvare! Remediile naturiste ne sar în ajutor! 16.Exuberanţă 17.Ce se va alege de noi 18.Fenomene 19.30 de curiozităţi despre corpul uman 20.Stupul– fabrică de bunătăţi 21.Salvaţi mediul înconjurător

22-23.“Let’s do it, România!” - o lume mai curată 24-25.Dimineaţa pe răcoare...plec cu Şcoala la plimbare 26-27-28. Reciclează acum pentru un viitor mai bun 29.Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte 30.Incursiune în magia naturii. 31.Tu îţi iubeşti natura? 32. Mesaj de interes general


Ecoul naturii nr.5 2012  
Ecoul naturii nr.5 2012  

Revista Ecoul naturii nr.5 din 2012 a Colegiul National "Mihai Eminescu" Suceava

Advertisement