Debat Juvenil 102: AssociativaMent. Els i les joves tenim la salut en ment

Page 1

102

ESPECIAL SALUT MENTAL

_

DEBAT JUVENIL

_ Revista del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya www.cnjc.cat

AssociativaMent ELS I LES JOVES TENIM LA SALUT EN MENT

> Editorial: Per uns espais > Entrevista a una persona > Ansietat i depressió: de transformació social saludables! Pàg. 3

amb l’experiència d’un trastorn mental. Pàg. 8-9

la motxilla emocional. Pàg. 10-11

> Estrès i burnout

laboral en el jovent. Pàg. 16-17