Debat Juvenil 101: Els i les joves motor local! Transformem pobles i ciutats

Page 1

101

ESPECIAL POLÍTICA MUNICIPAL

_

DEBAT JUVENIL

_ Revista del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya www.cnjc.cat

ELS I LES JOVES, MOTOR LOCAL! TRANSFORMEM POBLES I CIUTATS

> Per uns municipis que

> I dees per transformar

> Què fan els Consells

> E ntrevistes als responsables

garanteixin oportunitats! Pàg. 3

Locals de Joventut? Pàg. 8-9

el món local Pàg. 14-17

de política municipal dels partits polítics Pàg. 18-19