Page 6

Under hovedsamarbejdsudvalget er der etableret en sikkerhedsgruppe bestående af vicerektor, lærernes sikkerhedsrepræsentant, og driftspersonalets sikkerhedsrepræsentant. I henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø nr. 166 af 14. marts 2001 §4 kan eleverne vælge to repræsentanter til sikkerhedsgruppen, som tilknyttes sikkerhedsgruppen, når den behandler spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet. Dette sker bl.a. ved udarbejdelse af den undervisningsmiljøvurdering, som skolen mindst hvert tredje år skal foretage jf. lovens §6.

Hovedsamarbejdsudvalget består af rektor, vicerektor, lærernes tillidsrepræsentant, lærernes sikkerhedsrepræsentant, driftspersonalets sikkerhedsrepræsentant, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for driftspersonale valgt af og blandt repræsentanterne for de to personalegruppe i henholdsvis samarbejdsudvalget for undervisningsområdet og for driftsområdet. Hovedsamarbejdsudvalget beskæftiger sig overordnet med samarbejdsudvalgets særlige arbejdsområder i henhold til aftalens §5.

Samarbejdsudvalg for driftsområdet består på ledelsessiden af rektor, vicerektor, ledende skolebetjent og køkkenleder. Medarbejderne er repræsenteret ved en repræsentant for sekretærer, for pedeller, for køkken- og rengøringspersonale på kostskolen. Samarbejdsudvalget for driftsområdet har særligt fokus på de aspekter af samarbejdsudvalgets arbejdsområder jf. aftalens §5, som har relation til driftsområdet.

Samarbejdsudvalg for undervisningsområdet består af ledelsen. Medarbejdersiden er repræsenteret ved: 8 lærerrepræsentanter. Fire vælges fra hvert af fire følgende fagområder: Naturvidenskab / matematik. (biologi, fysik, kemi, matematik, geografi, informationsteknologi) – Sprog. (dansk, engelsk, fransk, tysk, spansk italiensk, latin) - Humaniora / samfundsvidenskab. (samfundsfag, historie, religion, oldtidskundskab, filosofi, psykologi, erhvervsøkonomi) - Kunstneriske / kreative. ( billedkunst, musik, mediefag, idræt, dramatik). De øvrige fire vælges ”frit”. Pædagogisk råds formandskab. Lærernes tillidsrepræsentant. Samarbejdsudvalget for undervisningsområdet har særligt fokus på de aspekter af samarbejdsudvalgets arbejdsområder jf. aftalens §5, som har relation til undervisningsområdet.

Side 6

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Advertisement