Page 4

Organisationsplan for Nyborg Gymnasium fra 1. august 2011 Organisationsplanen skal sikre: fokus på samspil mellem skolens overordnede strategi og elevers og medarbejderes hverdag i relation til undervisning, læring, fastholdelse og trivsel en tydeliggørelse af, i hvilke fora lærere og elever har indflydelse

Nyborg Gymnasium organiseres i 7 centrale enheder: 1. Ledelsen 2. Samarbejds- og sikkerhedsudvalg 3. Personalemøder 4. Pædagogisk Råd 5. Faggrupper 6. Teamordning for klasser 7. Elevråd

Side 4

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Advertisement