Page 3

Nyborg Gymnasiums organisation

Ledelsen

hf

IB

stx

Hovedsamarbejdsudvalg Personalemøde

Eleven og undervisningen

SU

Ko

IB

at

st x

n ge

ri ta re

le ko

s st k Se

d Rå

in el

fd ea

V

hf

c vi

r Se

-U

El

sk gi go

rå ev

da

C

-D

SU Pæ

d–

IB

rif t

L

EL

N

D

r if t

er pp s ru m g gg ea in rt Fa re sn Læ vi

Un

r de

Ad hoc udvalg HSU

Ad hoc udvalg PR

Side 3

Organisationsplan Nyborg Gymnasium  

Organisationen på Nyborg Gymnasium

Advertisement