Page 1

Teatres

DE Lo\. GENERALITAT VALENCIANA

TEATRE PRINCIPAL DEL 3 A L 14 DE MAIG RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO" en LASO R~D d e José Luis Alons o de Santos Direcció : RAFAEL ÁLVAREZ

o

DIES 17 i 18 DE MAIG

LUIS EDUAROO .-UTE DIES 19 i 20 DE MAIG

JOAN MANUEL SE;TtRAT DEL 24 DE MAIG AL 4 DE JUNY ELS COMEDIANTS

LLIERE DE LES BE!TIES

de Ramon L/u" Direcci ó: JOAN FONT DEL 8 AL' ] 1 DE JUNY

cOMPAÑiA NACIOf\JAL ~E DAN Direcció: NACHO DUATO

R

de Luigi Pirandello Direcció: MIGUEL NARROS DIES 23 i 24 DE JUNY

A~AZO~I CONCERT ESPECTACLE D 'INMA LAZARO

Programa ció subjecra a possibles canvis

I)I PU rAe l O Oc

i9~~~~{\Ln~1 ~A(LENq~N~

VA LENCIA

Profile for compañía nacional de danza

1995, Program for CND performances in Valencia  

Teatre Principal, June 8-11, 1995

1995, Program for CND performances in Valencia  

Teatre Principal, June 8-11, 1995

Profile for cndanza