Page 1

31. mart u 20h | Sava Centar

NACIONALNA PLESNA KOMPANIJA MADRID, ŠPANIJA

SUVIŠE BLIZU/EXTREMELY CLOSE

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA MADRID, SPAIN

muzika/music: Philip Glass, Dustin Ohalloran koreografija, scenografija/choreography, sets: Alejandro Cerrudo kostimi/costumes: Janice Pytel dizajn svetla/lighting design: Tanja Rühl trajanje/duration: 20’ premijera/premiere: 2009, Hubbard Street Dance, Chicago | CND Madid, 2012 Inspirisano otrovnim i intimnim klavirskim solo komadima Filipa Glasa i Dastina Ohalorena... Inspired by the poignant and intimate piano solos by Philip Glass and Dustin Ohalloran...

Rođen u Madridu, Alehandro Serudo je stekao obrazovanje na Kraljevskom konzervatorijumu za igru u svom rodnom gradu. Nakon što je postao profesionalni igrač 1998. godine, Serudova karijera je oblikovana i bogaćena radom u mnogim poznatim trupama, uključujući Balet Viktora Uljatea, Štutgart balet, Holandski plesni teatar i Hubbard Street Dance kompaniju iz Čikaga. Godine 2009. Serudo je postao prvi stalni koreograf trupe Hubbard Street Dance. Kreirao je brojna dela za njih u saradnji sa Simfonijskim orkestrom Čikaga, ali takođe i za Holandski plesni teatar. Serudove naslove izvode plesne trupe širom SAD, Nemačke, Danske, Holandije i Australije. Born in Madrid, Alejandro Cerrudo received his training at the Real Conservatorio Professional de Danza de Madrid. After becoming a professional dancer in 1998 Cerrudo’s career has been shaped and enriched by various dance companies including Victor Ullate Ballet, Stuttgart Ballet, Nederlands Dans Theater and Hubbard Street Dance Chicago. In 2009 Cerrudo became first Resident Choreographer of Hubbard Street Dance Chicago. He has created numerius works for Hubbard Street Dance in collaborations with the Chicago Symphony Orchestra, but also for Nederlands Dans Theater. Cerrudo’s works are being performed by dance companies around USA, Germany, Denmark, Holland and Australia. Always dancing and constantly creating, Cerrudo was honored with an award from The Boomerang Fund for Artists in 2011.

2012, March 31, BELGRADE (Serbia), CND Program  
2012, March 31, BELGRADE (Serbia), CND Program  

Belgrade Dance Festival 2012

Advertisement