Page 1

Fanuc Instructieboek CNC FREZEN INZAGE EXEMPLAAR ( Leseprobe / Extract )

Programmeren Voorinstellen Opspannen Verspanen Produceren Automatiseren

ing P.J.F. Schuurbiers


CNC INSTRUCTIE BURO

Verantwoording

Titel Fanuc Instructieboek CNC FREZEN Uitgever CNC Instructie Buro Uitgeverij www.cncinstuctieburo.nl Auteur ing. P.J.F. Schuurbiers Copyright tekst en afbeeldingen De Auteur Boekvorm Geproduceerd door drukkerij IDP De Voorst - Marknesse Nabestellen Op de site van de uitgever of op www.verspanersforum.nl Contact info@cncinstructieburo.nl

www.verspanersforum.nl De site www.verspanersforum.nl is eigendom en een particulier initiatief van Gerrit van der Linde, om vakkennis en ervaring in de metaal vast te leggen. Op het forum vinden vakdiscussies plaats die uw kennes kan aanvullen. Het is opgezet zonder winstoogmerk, echter sponsors zijn welkom.

ISBN 978-94-90020-01-9 / NUR 171

Pagina 5


CNC INSTRUCTIE BURO

Copyright

Auteursrecht Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de auteur niets van dit boek worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden, of op enige wijze in enige vorm, wat ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. De auteur is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Pagina 7


CNC INSTRUCTIE BURO

Inleiding

Bij deze uitgave. Dit instructieboek vormt een handleiding bij CNC machines met FANUC besturingsformaat. Hieruit leert u de functies en mogelijkheden kennen, om de meeste verspaningen op een bewerkingscentrum te kunnen programmeren en in te stellen. De basis wordt uitgelegd aan de hand van een standaard 3-assig Verticaal of Horizontaal CNC bewerkingscentum. Deze modellen komen we veel tegen bij toeleveringsbedrijven. Voor de CNC machines, met 4e/5e as (NC draaitafels), worden de instructievoorbeelden uitgebreid. Deze kennis is dan ook weer toe te passen bij het werken op varianten van dergelijke machineconcepten. Verder wordt het werken met diverse machine-uitbreidingen en opties in dit boek behandeld. -

Pallet wisselaar Elektronische toolsetters Elektronische meettaster Standtijdbewaking Macro programmering Draadfezen Manual Guide Mill

De CNC scholingen met mijn oorspronkelijke dictaat, vormde al jarenlang de basis bij ingebruikname van nieuwe en bestaande CNC machines met allerlei producten en toepassingen, die ik als praktijkopleider mocht realiseren. Met de gegeven uitleg krijgt u snel een overzicht van de opzet, werkwijze en mogelijkheden van machines met FANUC besturingsformaat (Fadal, Haas, Mitsubishi e.d.). De verzamelde kennis in dit boek maakt het inwerken op deze besturing een stuk gemakkelijker. Het "Verspanersforum" bracht mij op het idee, om dit instructiemateriaal in deze vorm aan te bieden. Op dit forum kunnen ook verbeteringen en aanvullingen met u tot stand komen en zo kennis en ervaring worden gebundeld voor toekomstige vakgenoten. Het instructieboek kan ook dienen als naslagwerk op de werkplek, bij alle bekende merken horizontale en verticale CNC machines, met hier en daar een aantekening over specifieke verschillen. De aanduidingen van de behandelde bedieningstoetsen en schermtaal zijn hier in het Engels. De praktische opzet, doormiddel van verklarende teksten met figuren en voorbeelden, biedt de basis aan om ook zelf te oefenen en zo met uw CNC machine te leren werken. Ik wens u als CNC Frezer hiermee veel plezier. Peter Schuurbiers

Pagina 8


CNC INSTRUCTIE BURO

Inhoud

Verantwoording .............................................................................................................................5 Software Tools ..............................................................................................................................6 Copyright ......................................................................................................................................7 Inleiding .......................................................................................................................................8 Inhoud..........................................................................................................................................9 Scholingsprogramma ................................................................................................................... 12 Fanuc ......................................................................................................................................... 13 Werkvoorbereiding ...................................................................................................................... 14 Gereedschappenlijst .................................................................................................................... 15 X-Y-Z Coรถrdinaten ....................................................................................................................... 16 X-Y-Z Assenstelsel ....................................................................................................................... 17 Machinenulpunt ........................................................................................................................... 18 Nulpunten G54 - G59 ................................................................................................................... 19 Gereedschap Instelgegevens ........................................................................................................ 20 Gereedschap Afstellen ................................................................................................................. 21 Elektronische Toolsetter ............................................................................................................... 23 A as ............................................................................................................................................ 26 B as ............................................................................................................................................ 27 Oefening 1 .................................................................................................................................. 28 A+C as Zwenktafel ...................................................................................................................... 29 5 Assige Machine ......................................................................................................................... 30 Absolute Programmering G90 ....................................................................................................... 31 Oefening 2 .................................................................................................................................. 32 Incrementele Programmering G91 ................................................................................................ 33 Oefening 3 .................................................................................................................................. 34 Inch of MM ................................................................................................................................. 35 Programma Nummer en Tekst ...................................................................................................... 36 Programma Indeling .................................................................................................................... 37 Oefening 4 .................................................................................................................................. 38 Programma Opbouw .................................................................................................................... 39 Programma Formaat .................................................................................................................... 40 Functie Modaal ............................................................................................................................ 41 G-Code Functies .......................................................................................................................... 42 M-Code Functies .......................................................................................................................... 44 Gereedschap Wisselen ................................................................................................................. 45 Oefening 5 .................................................................................................................................. 46 Pallet Wisselen ............................................................................................................................ 47 Bediening FANUC ........................................................................................................................ 51 Bediening Machine ...................................................................................................................... 52 Scherm Weergave ....................................................................................................................... 53 Edit Functies ............................................................................................................................... 54 Programma Ingeven .................................................................................................................... 55 Oefening 6 .................................................................................................................................. 56 Grafische Weergave ..................................................................................................................... 57 Elektronische meettaster (optie) ................................................................................................... 58 Nulpunten Afstellen ..................................................................................................................... 60 Standtijdbewaking ....................................................................................................................... 66 Grafische Weergave ..................................................................................................................... 68 Interpolatie functies ..................................................................................................................... 69 Baanfuncties ............................................................................................................................... 70 Lijn Frezen G0, G1 ....................................................................................................................... 71 Oefening 7 .................................................................................................................................. 72 Radiuscorrectie G41, G42 ............................................................................................................. 73 Oefening 8 .................................................................................................................................. 84

Pagina 9


CNC INSTRUCTIE BURO

Inhoud

Boog Frezen G2, G3..................................................................................................................... 85 Rond Frezen G2, G3 .................................................................................................................... 86 Oefening 9 .................................................................................................................................. 87 Afschuinen en afronden ,R en ,C .................................................................................................. 88 Oefening 10 ................................................................................................................................ 89 CAD/DXF/CAM formaat ................................................................................................................ 90 Helix Frezen ................................................................................................................................ 91 Draadfrezen ................................................................................................................................ 92 Cilindrisch Frezen G107 ................................................................................................................ 97 Freeswerk Kwaliteit ................................................................................................................... 100 Graveer Freeswerk .................................................................................................................... 101 24/7 Productie........................................................................................................................... 102 Multi Task Machines .................................................................................................................. 103 Bewerkingscycli ......................................................................................................................... 105 G73 Boorcyclus ......................................................................................................................... 110 G81 Boor/Voorkottercyclus ......................................................................................................... 111 G82 Boorcyclus ......................................................................................................................... 112 G83 Boorcyclus ......................................................................................................................... 113 Oefening 11 .............................................................................................................................. 114 G74 Tapcyclus ........................................................................................................................... 115 G84 Tapcyclus ........................................................................................................................... 116 G74/G84 Rigid Tapcyclus ........................................................................................................... 117 G85 Springkop Tapcyclus ........................................................................................................... 118 Oefening 12 .............................................................................................................................. 119 G76 Finish kottercylus ................................................................................................................ 120 G85 Ruim/Finish kottercylus ....................................................................................................... 121 G86 Finish Kottercylus ............................................................................................................... 122 G87 Achterverzinken .................................................................................................................. 123 G88 Hand Kottercylus ................................................................................................................ 124 G89 Finish Kottercylus ............................................................................................................... 125 Macro Programmering ............................................................................................................... 126 Oefening 13 .............................................................................................................................. 138 MGM-Manual Guide Mill (optie) ................................................................................................... 139 MGM Ruwdeel vorm................................................................................................................... 140 MGM Boren op coรถrdinaten ........................................................................................................ 141 MGM Freescyli ........................................................................................................................... 143 MGM Kamerfrezen ruw .............................................................................................................. 144 MGM Kamerfrezen bodem .......................................................................................................... 145 MGM Kamerfrezen kant .............................................................................................................. 146 MGM Gatfrezen ruw ................................................................................................................... 147 MGM Gatfrezen bodem .............................................................................................................. 148 MGM Gatfrezen kant .................................................................................................................. 149 MGM Rondfrezen kant ............................................................................................................... 150 Positie Omrekening.................................................................................................................... 152 Spiegelen G50.1, G51.1 ............................................................................................................. 153 Schaalfactor G50, G51 ............................................................................................................... 155 Lokale Nulpuntverschuiving G52 ................................................................................................. 156 Oefening 14 .............................................................................................................................. 158 Rotatie G68, G69 ....................................................................................................................... 159 Oefening 15 .............................................................................................................................. 160

Pagina 10


CNC INSTRUCTIE BURO

Inhoud

4 Assig Simultaanfrezen ............................................................................................................. 161 5 Assig Simultaanfrezen ............................................................................................................. 162 5 Vlaks Controle Freesproef ....................................................................................................... 163 Offsetdata Inlezen ..................................................................................................................... 165 Parameter Instelling .................................................................................................................. 166 Communicatie ........................................................................................................................... 169 Instructie werkstukken............................................................................................................... 171 Praktijkoefening NC1 ................................................................................................................. 172 Praktijkoefening NC2 ................................................................................................................. 173 Praktijkoefening NC3 ................................................................................................................. 174 Praktijkoefening NC4 ................................................................................................................. 175 Praktijkoefening NC5 ................................................................................................................. 176 Praktijkoefening NC6 ................................................................................................................. 177 Praktijkoefening NC7 ................................................................................................................. 178 Praktijkoefening NC8 ................................................................................................................. 179 Praktijkoefening NC9 ................................................................................................................. 180 Praktijkoefening NC10 ............................................................................................................... 181 Praktijkoefening NC11 ............................................................................................................... 182 Praktijkoefening NC12 ............................................................................................................... 183 Oplossingen .............................................................................................................................. 184 Nawoord ................................................................................................................................... 185

Pagina 11


CNC INSTRUCTIE BURO

Werkvoorbereiding

Organisatie Het samenstellen van gereedschap en werkstukopspanningen kost soms veel tijd en dient zo min mogelijk tot machinestilstand te leiden. Zorg er dus voor dat het gereedschappen- en opspanmiddelen assortiment goed is georganiseerd. Aan het CNC programmeren gaat eerst enige werkvoorbereiding vooraf. De CNC Frezer zal zich hier kunnen onderscheiden in vakkennis en ervaring. Het gaat er om of de aanmaak van het product dan wel of niet kan slagen. Dit vraagt om de juiste beoordeling en uitwerking van criteria zoals: -

Bepaal de afmeting van het ruwe/schone uitgangsmateriaal

-

Bepaal het bewerkingstraject (voor- nabewerking, machines)

-

Bepaal de manier van opspannen en aantal opspanningen

-

Bepaal de indeling van nulpuntverschuivingen per aanzicht

-

Bepaal de maatvoering vanuit het werkstuknulpunt(en)

-

Bepaal de bewerkingsvolgorde (omschrijving, voeding, toerental)

-

Bepaal de gereedschappenlijst (keuze van houders, frezen, boren ..)

-

Bepaal de aanmaak van mallen, inkoop van gereedschap en materiaal

Als er over deze zaken met een dosis praktijkervaring is nagedacht, kunnen we gaan programmeren. Ervaren frezers geven het programma veelal direct aan de besturing in. Anderen lezen het in vanaf de server of het eigen PC programmeersysteem. Voor complexere toepassingen of om organisatorische redenen, is een professioneel CAM pakket de oplossing om CNC programma's eerst compleet buiten de machine te vervaardigen. Wilt u hiermee ervaring opdoen, bestel dan de “Fanuc NC programma Editor� op www.verspanersforum.nl Voor machines met 4e / 5e -as, is het wel raadzaam om opspanningen uit te schetsen (CAD). Hiermee verkrijgt men een beter overzicht van de in te delen bewerkingen (nulpunt keuze, botsingsvrijheid e.d.). Als basis is een genormeerd opspansysteem aan te raden. Het laatste blijkt uit de leveringen van nulpuntspansystemen en modulaire mallen met hydraulische spanelementen.

Pagina 14


CNC INSTRUCTIE BURO

Gereedschap Afstellen

Voorinstellen Met een voorinstelapparaat, meten we nu buiten de machine, eerst de werkelijke uitsteeklengte en de radius van alle gereedschappen op. Deze waarden kunnen nu direct (of online) in de gereedschappentabel worden ingegeven/ingelezen. In dit systeem wordt met een positieve lengtewaarde, de punt van het snijgereedschap boven op het afstelvlak, of nulpunt in Z-as, gezet (W). In een Z-as nulpuntverschuiving moet wel eerst het machinenulpunt (M) naar het afstelvlak of nulpunt in Z (W) zijn ingesteld. In dit voorbeeld 510 mm. In de eerste Z-as beweging, na de geactiveerde nulpuntverschuiving (bijv. G54), wordt ook de lengtecorrectie geprogrammeerd (bijv. G0 G43 H01 Z3). Tijdens programma-afloop wordt in de uitlezing ter informatie de actuele H-code aangegeven.

Figuur 5 Gereedschapslengte in het voorinstelsysteem

Informeer bij uw leverancier naar de aanschaf van een gereedschapvoorinstelapparatuur.

Pagina 22


CNC INSTRUCTIE BURO

Elektronische Toolsetter

Toolsetter (optie) De gereedschapslengte wordt bepaald op de toolsetter. De automatische cyclus is als macroprogramma in de besturing terug te vinden. De toolsettercyclus roepen we op met een programma of in handingave (MDI).

Voorbeeld 1: Gereedschapslengtemeting In dit voorbeeld wordt na de meting van de gereedschapslengte de uitkomst automatisch in de offsettabel geschreven (H9). N2T9(FREES 10 MM) N3M6 N4S300M4 N7G65 P9010 H9 N8G0Z150.

Voorbeeld 2: Gereedschapslengtecontrole In dit voorbeeld wordt met een controlemeting van de gereedschapslengte, de uitkomst automatisch vergeleken met de waarde in de offsettabel (H9). Indien de controlemaat 0.1 mm (Q) groter blijkt te zijn, wordt het gereedschap geparkeerd en volgt een alarm: Gebroken tool. N2T9(FREES 10 MM) N3M6 N4S300M4 N7G65 P9010 H9 Q0.1 S20 N8G0Z150. Betekenis: G65 = P9010 =

Macroprogramma oproepen Macroprogramma nummer

Argumenten: H9 = Gereedschapslengte offsetnummer Q0.1 = Gereedschapsslijtage criterium in mm S20 = Gereedschapsdiameter frees in mm (boor=0) Let op: Fabrikanten van toolsettersystemen kunnen u verder documenteren over de volledige mogelijkheden. Daarbij hoort een pakket macroprogramma's die voor de betreffende besturing zijn ontwikkeld en de ondersteuning met bedieningsvriendelijke functies om de taster te kalibreren. De toolsetterprogramma's werken met macrovariabelen, om de instelling van de tasterstift te borgen of voor het opslaan van meetgegevens. (Hoofdstuk Macroprogrammering: De common variabelen mogen dus niet in uw eigen macroprogramma's worden toegepast, bijvoorbeeld: #500-#510. Vraag uw leverancier om advies).

Pagina 24


CNC INSTRUCTIE BURO

A+C as Zwenktafel

X, Y, Z, A en C (5e as optie) Op een machine kan men de lineaire X-, Y-, en Z-assen ook combineren met twee rotatie assen. In de praktijk bestaan enkele concepten die machinefabrikanten hebben gerealiseerd om dit toe te passen. Daarbij onderscheiden we machines volgens het ontwerp met de rotatie in de freeskop, in de machinetafel of in een combinatie hiervan. De mogelijkheid bestaat dan om een product meerzijdig (5-vlaks) of in een 5 assige simultaanbewerking te produceren. Het laatste komen we tegen bij waaier-, schoepen- en matrijzenfabrikanten en bij onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart. Een machinetafel kan ook als zogenaamde zwenktafel worden uitgevoerd (Tilting table). Bewerkingscentra, combineren deze A-as met een ge茂ntegreerde C-as draaitafel, zodat 5 assig of in 5 basisvlakken kan worden gewerkt. Met een zwenktafel kunnen we het werkstuk v贸贸r en achterover kiepen en dan op elke positie indexeren. Het zwenkbereik bedraagt bijvoorbeeld A+20 tot A-90 graden of A+30 tot A-120 graden, afhankelijk van de machine bouwwijze en ronddraaitafel afmeting. Er bestaan ook A+C as opbouw tafels, voor horizontale en verticale machines, die in de originele machine uitvoering worden mee besteld. Bij het werken met een zwenktafel, moet je extra goed opletten met positioneren, bijvoorbeeld of de spil vanaf de wisselpositie, botsingsvrij naar het werk toekomt. Sta je voor de machine, dan heb je met een A+ positie, soms minder zicht op de verspaning (op een vertikale machine kijk je dan tegen de achterkant van de zwenktafel aan). Soms vertraagt een gereedschapswissel cyclus, omdat de tafel eerst terug moet zwenken van A-(90) naar bijvoorbeeld A-45/A0, om ruimte te maken voor een veilige wisseling (machine versie verschil). We kunnen de spilkop dan met G53 in Z-as eerst naar het machinenulpunt programmeren. Hierdoor bestaat er meer veiligheid om botsingsvrij te positioneren.

Figuur 10 Verticale machine met een zwenktafel (A-as) en ge茂ntegreerde draaitafel (C-as)

Pagina 29


CNC INSTRUCTIE BURO

Programma Indeling

Hoofd- en Onderprogramma Soms is een korter CNC programma mogelijk, als we bewerkingen in een onderprogramma opnemen. Deze kunnen in het hoofdprogramma meerdere keren worden herhaald of in andere hoofdprogramma’s van pas komen. Bijvoorbeeld als we op hetzelfde gatenpatroon moeten centreren, boren en of tappen (onderprogramma met de coördinaten). Of als een contour voor en na moet worden gefreesd (onderprogramma met de contourbeschrijving). Ook als bewerkingen op meerdere machineklemmen moeten worden herhaald past men onderprogramma's toe.

Voorbeeld: N1 O11 (HOOFD PGM 11) N2 G21 N3 T1 M6 (FREES 10) N4 G0 G54 G90 X0 Y0 S1500 M3 N5 G0 G43 H1 Z3. M8 N6 M98 P22 L1 N7 G0 X80 Y0 N8 M98 P22 L1 N9 M6 N10 M30

N101 O22 (ONDER PGM 22) N102 G1 Z-5. F250. N103 G1 G91 X20. F500. N104 G1 Y20. N105 G0 G90 Z3 N106 M99

Betekenis: N6 N6 N6 N10 N106

M98 P22 L1 M30 M99

= = = = =

Onderprogramma oproepen OnderProgramma nummer: 22 (Kies: 1 - 9999) Aantal keer doorlopen: 1 (Kies: 1 - 99) Einde hoofdprogramma Einde onderprogramma

Op de betekenis van de overige coderingen in dit programma komen we nog terug. Eerst wordt het hoofd- en daarna het onderprogramma ingegeven. Je kunt verschillende onderprogramma’s in hetzelfde hoofdprogramma opgeroepen. Tot maximaal 5 keer kun je vanuit een onderprogramma weer naar een nieuw onderprogramma gaan (nesting). Onderprogramma’s kunnen soms ook in andere hoofdprogramma’s van pas komen. Zorg ervoor dat bij programma-opslag, het juiste hoofd- en bijbehorende onderprogramma later zijn terug te vinden of als een enkele bundel. Fanuc kent geen LABEL techniek zoals we deze kennen op sommige andere besturingen.

Pagina 37


CNC INSTRUCTIE BURO

Programma Formaat

Betekenis coderingen Van de programmaregels om een gereedschap op te starten, geven we hier de betekenis.

Voorbeeld (Horizontale machine met B-as en toolvoorselectie): N29 N30 N31 N32 N33

T1 M6 T2 (CENTERBOOR 6 MM) G0 G40 G54 G80 G90 X60. Y20 B0 S5000 M3 G43 H1 Z250. M8

N34 G1 Z3. F5000

(Voorselecteren T1) (Tool wisselen T1) (Voorselecteren T2) (Positioneren X, Y, B in ijlgang) (Werkstuk benaderen in ijlgang met lengtecompensatie in Z-as) (Positioneren Z-as in voeding)

Betekenis: N T1 M6 T2 ()

= = = = =

Regelnummer (regelnummers zijn niet verplicht) Toolnummer 1 voorselecteren Tool wisselcyclus starten Toolnummer 2 voorselecteren Willekeurige commentaar tekst tussen haakjes

N32 G0 G40 G54 G80 G90 XY B S M3

= = = = = = = = =

Verplaatsing in ijlgang m/min. Toolradius correctie uitschakelen (voorzorgsmaatregel) Nulpunt 1 activeren (in een X-Y verplaatsing) Werking boorcyclus uitschakelen (voorzorgsmaatregel) Absolute maat programmering (voorzorgsmaatregel) Coรถrdinaten van de spilpositie Draaitafelpositie Ingave spiltoerental Spilstart rechtsom

N33 G43 H1 Z M8

= = = =

Tool lengtecompensatie code H inschakelen (in Z-as) Tool lengtecompensatie code nr.1 Veiligheidshoogte boven de opspanning/mal (Z+) Koeling aan

N34 G1 Z3. F

= = =

Verplaatsing in voeding mm/min. Veiligheidshoogte boven het werk (Z+) Voeding mm/min.

De code G40, G80 en G90 maken het veiliger om in regel N32 opnieuw te kunnen starten.

Pagina 40


CNC INSTRUCTIE BURO

Oefening 5

Meervoudige opspanning programmeren Programmeer (zonder cyclus) het voorboren van gat 25Âą0.1 mm (20 mm diep doorlopend) op positie X60. Y20. Er zijn vier (4) werkstukken op de zuil opgespannen (werkstuk afmetingen volgens figuur 1). Pas aparte onderprogramma's toe voor het vlakfrezen (T1) en boren (T2). De bewegingen hierin stelt u op met G0 (ijlgang) en G1 (voeding) voor de verplaatsingen van het gereedschap. Neem bij het boren tot een diepte van 5 mm de voeding 60% als die erna tot 30 mm diep. Het ruwe uitgangs materiaal is L100 x B80 x H20 mm. Als werkstuknulpunten zijn afgesteld: W1 W2 W3 W4

= = = =

G55 G56 G57 G58

op op op op

B0 B90 B180 B270

(of (of (of (of

G54.1 G54.1 G54.1 G54.1

P1) P2) P3) P4)

Figuur 14 Palletopspanning op een horizontale machine

Pagina 46


CNC INSTRUCTIE BURO

Pallet Wisselen

Seriefabricage van hetzelfde product op twéé pallets (M60) In het afwisselend produceren op twee pallets, van hetzelfde product, kan op de vrij gegeven pallet (drukknop) automatisch worden doorgestart. De machine test dan eerst welke pallet vrij is gegeven en start hierop hetzelfde CNC programma.

Voorbeeld: Seriefabricage op twéé pallets van het zelfde product. Op beide pallets wordt hetzelfde CNC programma afwisselend afgelopen: N10 M60 N20 T9 (FREES 10 MM) N30 M6 N40 T10 (VINGERFREES 16 MM) N50 G0 G40 G55 G80 G90 X0 Y0 B0 S5000 M3 N60 G43 H9 Z3 M8 N .. N .. Bewerking van het product op de vrijgegeven pallet. N .. N190 M30

Pallet (1/2) opvragen Voorselectie Gereedschapswissel Voorselectie Bewerking met T9

Einde programma

Functie M60 start het onderprogramma O9001. Hierin testen we welke pallet is vrijgegeven en bepalen daarmee de uitvoering van de palletwisseling. Hiervoor is in parameter 6071 code M60 met O9001 verbonden. Dit onderprogramma maakt weer gebruik van de onderprogramma's O9002 en O9003 uit het vorige voorbeeld. Tussen verschillende machinefabrikanten kan hiervan een variatie in uitvoering bestaan, zoals het doorstarten na M30 op de volgende vrijgegeven pallet.

Voorbeeld: Horizontale machine O9001(AUTO PALLET WISSEL) (VER 1.2 - MACH FS/16IM) IF[#1002EQ1]GOTO1 (EQ1= P1 BINNEN) IF[#1003EQ1]GOTO2 (EQ1= P2 BINNEN) GOTO3 N1 G65P9003 (LAAD PALLET 2) M99 N2 G65P9002 (LAAD PALLET 1) M99 N3#3000=10(ALARM: CHECK VRIJGAVE) M30

Pagina 48


CNC INSTRUCTIE BURO

Elektronische meettaster (optie)

Uitrichten nulpunt Als voorbeeld bepalen we in een Z-as meting het nulpunt op het werkstukoppervlak. De uitkomst wordt verrekend in de oorspronkelijke nulpuntverschuiving Z0 van G54 (nr.1).

Voorbeeld: :8001 (ZET NPNT Z) G21 G40 G80 G90 G94 T32 (MEETTASTER) M06 M40 (FUNCTIE AAN) G04 X0.5 G90 M01 G00 G54 X50. Y-50. (MEETPUNT OP PRODUCT) G43 Z200. H32 G65 P9014 Z10. F3000 (POS BEVEILIGING) G65 P9018 Z0. S1 Q20. (ZET NLPNT IN Z) G65 P9014 Z200. M41(FUNCTIE UIT) M99 Betekenis: Macrokeuze: G65 = P9014 = P9018 =

Macroprogramma oproepen Macroprogramma veilig positioneren (stopt op obstakels). Macroprogramma nulpunt in Z-as meting

Argument toewijzing: Z0 = Meetpositie in Z-as S1 = Nulpunt G54 (S120=G54.1P1 Z#7003). Q20 = Meetweg in Z

Er werd in de meting een G54 nulpuntverschil vastgesteld van Z-0.52.

WORK ZERO OFFSET Current offset: G54

O8001 N00000

No.00 (COMMON)

No.01 (G54)

X0 Y0 Z0

X-264.845 Y-250.071 Z-000.520

Pagina 59


CNC INSTRUCTIE BURO

Nulpunten Afstellen

OriĂŤntatie machinenulpunt en werkstuknulpunt Het COMMON nulpunt (No.00) register staat op X0 Y0 Z0. Hier stellen we het nulpunt G55 af vanuit het machinenulpunt voor palletpositie B0.

Figuur 15 Opspanning uitrichten vanuit machinenulpunt (vanuit spil op referentiepositie)

WORK ZERO OFFSET Current offset: G54 No.00 (COMMON) X0 Y0 Z0 B0

O7001 N00000

No.02 (G55) X-264.845 Y-250.071 Z-350.540 B 0.000

No.05 (G58) X-264.845 Y-250.071 Z-351.060 B 0.000

Pagina 62


CNC INSTRUCTIE BURO

Standtijdbewaking

Standtijd toepassen Bij het toepassing van standtijdbewaking, bestaat er een verschil in de vermelding van het gereedschaps- en offsetnummer, dan we normaal toepassen.

Voorbeeld: N1 N2 N3 N4 N5

O9 T1002 (BOOR 2.5 MM) M6 G0 G40 G54 G80 G90 X0 Y0 B0 S200 M3 G43 H99 D99 Z100

In dit hoofdprogramma betekend: T1002 H99[D99]

= Gereedschap (Boor 2.5 mm) uit standtijd groep 02. = Het fictieve lengte- en of radiuscorrectienummer (altijd H99[D99]). Dit nummer wordt herleid tot het werkelijke correctienummer (H/D) voor de boor die uit de wisselaar aan de beurt is gekomen. (Het offsetregister no. 99 zelf, blijft blanco in de gereedschappentabel).

De instelling van de parameters kunnen verschillen tussen Fanuc modellen. Standtijd status: Indien de standtijd is verstreken, of na controle breuk is vastgesteld (optie), kenmerkt de besturing dit gereedschap in het "toollife" scherm d.w.z.: * @ #

= = =

Standtijd verstreken. Standtijd loopt nog. Gereedschapsbreuk.

Doe de test op de bewaking van het aantal gereedschapswisselingen: N1 O9 N2 T1001 (FREES 10 MM) N3 M6 N4 G0 G40 G54.1 P1 G80 G90 X0 Y0 B0 S200 M3 N5 G43 H99 D99 Z100 N6 G91 N7 G1 X10. F2500 N8 G90 N9 T0 (SPIL LEGEN) N10 M6 N11 M30 Nadat alle wisselingen per gereedschap uit groep 01, dus 10 herhalingen zijn uitgevoerd, treedt een alarm op na totaal 30 toolwisselingen : ALARM: 160 NO SPARE TOOL

Pagina 67


CNC INSTRUCTIE BURO

Radiuscorrectie G41, G42

Links en rechts kiezen De radiuscorrectie wordt met G41 links, of met G42 rechts, langs de contour ingeschakeld. Deze richting moet u dus zelf kiezen en daarmee bepaalt u ook de mee- of tegenloop freesmethode. De radiuscorrectie blijft actief langs de geprogrammeerde contour, totdat we deze weer uitschakelen met G40. Hieronder worden deze situaties weergegeven voor een contourlijn die met de tekeningmaat 20 mm werd geprogrammeerd.

Figuur 20 Geen correctie: G40 = De frees beweegt OVER de contourlijn

Figuur 21 Meeloopfrezen: G41 = De frees beweegt LINKS van de contourlijn

Figuur 22 Tegenloopfrezen: G42 = De frees beweegt RECHTS van de contourlijn

Pagina 75


CNC INSTRUCTIE BURO

Oefening 8

Omtrek programmeren Programmeer de freesbewerking van de omtrek van dit werkstuk. Het ruwe materiaal heeft de voorbewerkte afmeting van 96x74x24,5 mm (uit 100x80x25 mm). Het wordt op een rand van 3 mm diep in de machineklem gelegd. Deze spanrand in een 2e opspanning affrezen.

Figuur 35 Tekening voor het omtrekfrezen van een spankikker

Pagina 84


CNC INSTRUCTIE BURO

CAD/DXF/CAM formaat

Tekeningmaten Een freesbewerking is soms lastig te programmeren als er onvoldoende maten op tekening staan. Ook onnauwkeurigheden in de tekenwijze leiden tot vertraging, omdat contourpunten niet blijken aan te sluiten en een hinderlijk probleem met radiuscompensatie ontstaat. Door in CAD het detail over te tekenen vinden we hiervoor vaak een oplossing. Als u de denkbeeldige middelpuntsbaan langs de contour construeert, vindt u vaak nog een oorzaak van het probleem. In een bestaande CAD tekening kan een contour ook worden geselecteerd om ontbrekende maatvoering eruit te lichten, of deze in een DXF formaat om te zetten. Dit formaat kan met de juiste postprocessor in een CAM systeem naar een Fanuc formaat worden omgezet. Deze DXF slag is ook direct mogelijk met de “FANUC NC programma EDITOR”. Deze software kunt u bestellen op de site www.verspanersforum.nl Bij problemen met maatvoering kiest u uit één van deze mogelijkheden, om weer snel verder te kunnen werken op de machine. Bij problemen met maatvoering kiest men uit één van deze mogelijkheden om weer snel verder te kunnen werken op de machine. Een compleet CAM programma is de enige mogelijkheid om op dubbel gekromde oppervlakten freesbanen te genereren (3D).

Figuur 41 Voorbeeld: Deze contouromtrek frezen vraagt om extra CAD informatie (2D)

Figuur 42 Voorbeeld: Dit modelfrezen verlangt een volledig CAM programma (3D)

Pagina 90


CNC INSTRUCTIE BURO

Draadfrezen

Aan- en uitloopweg Bij het frezen van schroefdraad op een bout wordt eenvoudig tangentiaal aangelopen op de kerndiameter. In een moer kiezen we een gunstige aan- en uitloop in een radiale beweging. Aan- en uitloopradius in een moer:

R

= (D + d) /4

De gelijktijdige verplaatsing in Z-as over radius R:

Zp

= ((tanห‰ยน (Rรท(D/2-R))) / 360) x p

Betekenis: R = X aanlooppunt (D/2)-R= Y aanlooppunt D = Draaddiameter d = Freesdiameter Zp = Spoeddeel over R p = Spoed van de draad.

Figuur 44 Variabelen inwendig schroefdraad frezen.

Pagina 93


CNC INSTRUCTIE BURO

Bewerkingscycli

Cycluskeuze Voor boren, ruimen, kotteren en tappen biedt Fanuc toereikende bewerkingscycli aan. Met het betreffende cyclusnummer wordt de keuze van de bewerking bepaald. De standaardcycli om gaten of boringen voor- en/of na te bewerken zijn:

Bewerking

Cyclusnummer

Boren Centerboren, verzinken Diepboren (met spanen breken) Diepboren (met spanen lossen) Ruimen Kotteren (en op einddiepte na vrijtrekken eruit) Kotteren (en op einddiepte met voeding eruit) Kotteren (en op einddiepte met spilstop eruit) Kotteren (en op einddiepte na uitveertijd eruit) Kotteren (en op einddiepte met handwiel eruit) Achterverzinken, trekfrezen Tappen linkse draad Tappen rechtse draad Tappen met synchronisatie Tappen met springkop

G81 G82 G73 G83 G85 G76 G85 G86 G89 G88 G87 G74 G84 M29 G84 G85

Deze cycli worden in de praktijk absoluut (G90) geprogrammeerd en hier ook zo beschreven. Uitgebreide cycli voor freesbewerkingen ontbreken, tenzij u over goede macroprogramma's beschikt of "Fanuc Manual Guide Mill" op uw besturing is ge誰nstalleerd (Hoofdstukken: Macro programmering en Manual Guide Mill).

Pagina 105


CNC INSTRUCTIE BURO

G73 Boorcyclus

Diepboren met G73 Bij toepassing van G73 wordt een gat in stapjes, dus met onderbroken voeding geboord (stotterboren). Spanen worden daardoor in het gat gebroken. De lengte van elke boorstap is tijdens het boren gelijk. Na elke boorstap trekt de boor zich even vrij in Z-as, om in het gat de spaan te kunnen lossnijden met een voorstopafstand van 1 mm (parameterinstelling). Op einddiepte trek de boor in ijlgang terug op R.

Voorbeeld: Boren voor M6, op het productvoorbeeld. N30 T5 (HSS BOOR 5 MM) N31 M6 N32 G0 G40 G55 G80 G90 X-45. Y-30. B0 S2500 M3 N33 G0 G43 Z50. H5 M8 N34 G73 G99 R3. Z-16. F200. Q5. N35 Y0 N36 Y30. N37 X45. N38 Y0 N39 Y-30. N40 G0 G80 Z3. M9 Betekenis: (G98) G99 R3. Z-16. F400. Q5. G80

= = = = = = =

Terugtrekken op kikkerhoogte (Z+50.) Terugtrekken op veiligheidsafstand. (R3.) Veiligheidsafstand 3 mm ( Z+3.) Boordiepte Boorvoeding Boorstap 5 mm Annuleren cyclus

Pagina 110

1e gat 2e gat 3e gat 4e gat 5e gat 6e gat


CNC INSTRUCTIE BURO

Macro Programmering

Macrotaal Op een standaardbesturing biedt Fanuc geen freescycli aan. Echter binnen de mogelijkheden van de Fanuc "Macro" programmeertaal, zijn deze wel zelf te ontwikkelen. Ook zijn speciale oplossingen en toepassingen mogelijk, zoals het frezen van ellipsen of curvenschijven, waarbij enkele afmetingen worden opgegeven. De programmanummers 9000-9999 zijn gereserveerd voor macro’s. In deze reeks kan de macroprogramma-inhoud, door een (over)schrijf beveiliging, niet worden gewijzigd (Hoofdstuk: Machine Parameters). Het bewerkingsresultaat wordt wel beïnvloed door een al of niet betrouwbare werking van een macrocyclus. Dit kan soms de reden zijn voor het besteden van veel tijd aan het testen hiervan. Mogelijk kun je beter op zoek gaan naar een al bestaande macro-oplossing van goede oorsprong. Op de site www.verspanersforum.nl biedt de auteur u kosteloos de macro’s aan die hier worden beschreven. Daarbij wordt aangeraden om de "Macro Test Tool” software gelijktijdig te bestellen. Hiermee hebt u een goedkope oplossing om macro’s vooraf op uw PC te testen en verder te ontwikkelen. Fabrikant Fanuc biedt de optie "Manual Guide Mill" aan, met vele kant en klare mogelijkheden om in dialoog op uw besturing te programmeren (bij aanschaf van uw machine bestellen).

Figuur 53 Steekcirkel met 8 gaten

Voorbeeld: Boren op steekcirkel met macroprogrammering N30 T5 (HSS BOOR 5 MM) N31 M6 N32 G0 G40 G55 G80 G90 X40 Y-40 B0 S2500 M3 N33 G0 G43 Z50. H5 M8 N34 G83 G99 R2. Z-15. F200. Q5. K0 N35 G65 P9601 X40 Y-40 R20 A0 B45 H8 N36 G0 G80 Z150. M9 Deze macrotoepassing manifesteert zich in een enkele CNC regel (N35). Hierin worden de coördinaten van de gaten bepaald waarop de boorcyclus werkt. Er is vooraf echter wel helderheid nodig over het formaat in de vereiste regelopbouw, met mogelijk een illustratie, die duidelijk maakt wat men met de macro heeft bedoeld.

Pagina 126


CNC INSTRUCTIE BURO

Macro Programmering

Macro Variabelen De waarde van een variabele kan worden bewerkt in een wiskundige formule of vergelijking. Een machinestatus (zoals G90/G91) of een tabelwaarde (zoals Offsets) kan uit het systeem worden opgehaald en in de macro worden verwerkt. Variabelen bestaan er in 4 (vier) typen: Variabele #1 - #33 #100 - #149 #500 - #531

Type Local variables Common variables Common variables

#1000 -

System variables

Functie Behoudt waarde enkel binnen het macroprogramma Behoudt waarde in een volgend macroprogramma Behoudt waarde ook na uitschakelen van de machine Waarde van verschillende NC systeem gegevens

De waarde van een variabele #1-#33 kan niet mee worden genomen naar het volgende macro-onderprogramma, echter met #100-#531 kan dit wel. Na uitschakelen van de besturing worden alle variabelen weer op 0 gezet behalve #500-#531. De systeem variabelen vanaf #1000, stellen ons in staat om het maatwerk te realiseren met specifieke macroprogramma's.

Voorbeeld: Enkele systeemvariabelen uit de gereedschappentabel (Offsets memory C) Offset nummer 1 (versie verschil) : 200

Tool lengte H Geometrie Slijtage (Wear) #11001 #10001 (#2201) (#2001) : : #11201 #10201

Tool diameter D Geometrie Slijtage (Wear) #13001 #12001 (#2400) (#2600) : : #13201 #12201

Voorbeeld: Enkele systeemvariabelen die de huidige machinestatus weergeven Systeem variabele #4001 #4002 #4003 #4107 #4111 #4120 #5001 #5002 #5003 #5201 - #5328

Functie Status G0, G1, G2, of G3 Status G17, G18, of G19 Status G90, of G91 Actuele D nummer (D01, D02 …) Actuele H nummer (H01, H02 …) Actuele T nummer (T01, T02 …) Actuele positie in X as Actuele positie in Y as Actuele positie in Z as Actuele X-Y-Z waarde G54-G59 register

Voorbeeld: Systeemvariabelen voor een te programmeren macroalarm Variabele #3000 =1-200

Functie #3000=1(FREES TE GROOT) #3000=2(AFRONDING TE KLEIN) Op het scherm verschijnt het nummer (1, 2, 200) en dan de tekst (max. 28 tekens), bij een optredende fout, die we in het macroprogramma inbouwen als controle of test. Raadpleeg uw machine Fanuc handleiding voor het overzicht van alle systeem variabelen.

Pagina 129


CNC INSTRUCTIE BURO

Macro Programmering

Macro Call: Modaal Oproepen met code G66 Met G66 kan een macro modaal worden opgeroepen en dan op meerdere posities worden herhaald (zoals bij een boorcyclus). Hierna annuleert men deze status met G67 (zoals G80).

Voorbeeld: G66 code Macro call Hier werken we met de macro rondkamer nafrezen, die de frees zelf op diepte positioneert, rondfreest en op veiligheidshoogte boven het gat terug komt. Hierna wordt in de volgende regel(s) op de geprogrammeerde positie(s) de bewerking herhaald. N18 G66 P9603 X30 Y30 Z0 D60 A0 I2.5 J10 E1000 F2000 N19 X100. Y0 N20 X170. Y0 N21 G67

Oproepen met eigen G-code Met een G-code kan een macro ook modaal worden opgeroepen. In parameter 6050-6059 stelt men zelf het G code nummer in. Een G-code achter dit parameter nummer is gekoppeld aan de macro call van een overeenkomstig programmanummer O9010-O9019. Parameter 6050

G-code instelling 110

Macroprogramma 9010

Voorbeeld: G-code Macrocall (9010) N18 G110 X30 Y30 Z0 D60 A0 I2.5 J10 E1000 F2000

Oproepen met eigen M-code Met een M-code kan een macro ook modaal worden opgeroepen. In parameter 6080-6089 stelt men zelf het M-code nummer in. Een M-code achter dit parameternummer is gekoppeld aan de macrocall van een overeenkomstig programmanummer O9020-O9029. Parameter 6080

M-code instelling 120

Macroprogramma 9020

Voorbeeld: M-code Macrocall (9020) N18 M120 X30 Y30 Z0 D60 A0 I2.5 J10 E1000 F2000

Pagina 137


CNC INSTRUCTIE BURO

Oefening 13

Macro programmeren Programmeer de macrobody 9603 als variant op 9602 met de onderstaande verklarende illustratie en argumentgegevens. De ingave of wijziging van een programma met het nummer 9000 – 9999, is enkel mogelijk nadat de beveiliging hierop is opgeheven. Hiervoor dient de Fanuc parameter te worden ingesteld (Hoofdstuk: Parameterinstelling - nr. 3202 bit#4=1/0).

Figuur 60 Illustratie oefening 13

G65 P9603 X30 Y30 Z0 R30 D31 I2.5 J10 E1000 F2000 Argumenten: X = Y = Z = R = D = I = J = E = F =

Cirkelmiddelpunt in X-as (absoluut) Cirkelmiddelpunt in Y-as (absoluut) CoĂśrdinatenoppervlak in Z-as (absoluut) Gatradius Frees radiuscorrectienummer Stapdiepte Einddiepte Boorvoeding Freesvoeding

Pagina 138


CNC INSTRUCTIE BURO

Positie Omrekening

G50, G50.1, G51, G51.1, G52, G68, G69 Het is handig om programmaposities te laten omrekenen door de besturing. Dit kan op verschillende manieren, met als doel het programmeerwerk te vereenvoudigen.

Omrekening

Cyclusnummer

Spiegelen aan Spiegelen uit Schaalfactor aan Schaalfactor uit Lokale nulpuntverschuiving Rotatie aan Rotatie uit

G51.1 G50.1 G51 G50 G52 G68 G69

Vanaf het geprogrammeerde cyclusnummer is de omrekening direct actief totdat deze weer wordt geannuleerd. Tussen dit in- en uitschakelen van de omrekening volgt de te programmeren bewerking met eventueel de toepassing van radiuscorrectie G41/G42. De omrekenfuncties werken ook gecombineerd, echter door parameterinstellingen kan de uitwerking specifiek worden bepaald (raadpleeg uw leverancier voor advies).

Figuur 62 Voorbeelden spiegelen, nulpuntverschuiving, roteren, schalen

Pagina 152


CNC INSTRUCTIE BURO

Spiegelen G50.1, G51.1

G50.1, G51.1 (optie) Een freesbewerking kan in spiegelbeeld worden gefreesd. Daarbij wordt de oorsprong van de symmetrielijn bepaald door de geprogrammeerde as en de positie in de G51.1 regel. De coördinaten worden in deze symmetrielijn omgeslagen. De eerste verplaatsing na G51.1 moet absoluut (G90) zijn. Bij spiegeling in één as wordt meeloop- omgekeerd in tegenloopfrezen. In twee assen blijft de freesrichting dezelfde als geprogrammeerd. Met G50.1 schakelen we de spiegel functie weer uit.

Figuur 63 Spiegelen over symmetrieas X50

Voorbeeld: (TWEESNIJDER 8 MM) N34 G51.1 X50 (SPIEGELEN AAN IN X) N35 G0 G90 X25. Y22.5 N36 G1 Z-10 F200 N37 G42 Y10 F500 N38 X10 N39 Y25 N40 X20 Y35 N41 X40 N42 Y10 N43 X25 N44 G40 X25 Y22.5 N45 G0 Z3 N46 G50.1 X0 (SPIEGELEN UIT IN X) N47 G0 Z150. M9

Pagina 153


CNC INSTRUCTIE BURO

Oefening 15

Rotatie programmeren Programmeer het werkstuk volgens tekening.

Figuur 68 Product oefening roteren

Pagina 160


CNC INSTRUCTIE BURO

Communicatie

Programmaoverdracht Overdracht van een CNC programma is mogelijk door in- en uitlezen met een RS232 computerkabelaansluiting, door het "Compact Flash PC Memory Card" slot, of over een ethernetverbinding. Het communicatieprotocol moet correct worden ingesteld om een verbinding te kunnen gebruiken. Fanuc 0-iM/21i/18i aanwijzing voor de overdracht van een CNC programma (versie verschil). Druk op toets:

MDI

Druk op toets (2x):

OFFSET SETTING

In het scherm verschijnt de HANDY registerpagina waarin u de "In/Output" keuze maakt: RS232 overdracht Kies: Chanel I/O = 0

Memory card overdracht Kies: Chanel I/O = 4

Programma uitlezen: Kies werkstand: EDIT Druk op softkey: PROG Druk op softkey: OPRT Druk op softkey: +> (Toets O nummer in: O1234) Druk op softkey: PUNCH Druk op softkey: EXEC

(OUTPUT blinkt)

Programma inlezen: Kies werkstand: EDIT Druk op softkey: PROG Druk op softkey: OPRT Druk op softkey: +> (Toets O nummer in: O5678) Druk op softkey: READ Druk op softkey: EXEC

(LSK blinkt)

Indien geen programmanummer wordt ingegeven, wordt het actuele programma weggeschreven of het aangeboden programma ingelezen. Bij communicatie met een computer volgens het gebruikte softwareprogramma handelen. In plaats van een enkel programma uit te lezen, kan dit ook voor een opvolgende reeks programmanummers (bijv.1000-2000): Toets O nummer in: O1000,O2000 Een back-up van alle programma's is mogelijk bij uitlezen: Toets O nummer in: O-9999 Ook kunnen gereedschapscorrecties en nulpuntverschuivingen apart worden in- en uitgelezen (Fanuc handleiding). Raadpleeg uw systeembeheerder voor het aansluiten op een ethernetbedrijfsnetwerk en communicatiesoftware, om direct van een externe schijf af, programma's af te lopen (DNC).

Pagina 169


CNC INSTRUCTIE BURO

Praktijkoefening NC4

Maatvoering NC4 Vervaardig op uw machine dit werkstuk.

Pagina 175


CNC INSTRUCTIE BURO

FANUC Instructieboek CNC FREZEN Dit instructieboek vormt een handleiding bij CNC freesmachines met FANUC besturing. Hieruit leert u de functies en mogelijkheden kennen, om de meeste verspaningen te kunnen programmeren en in te stellen. De CNC scholingen met het oorspronkelijke dictaat van de auteur, vormde al jarenlang de basis bij in gebruikname van nieuwe en bestaande CNC freesmachines met allerlei producten en toepassingen, die hij als praktijkopleider in de industrie heeft mogen realiseren.

Met de gegeven uitleg krijgt u snel een overzicht van de opzet, werkwijze en mogelijkheden van machines met FANUC besturingsformaat (ook voor Fadal, Haas, Mitsubishi e.d.). De verzamelde kennis in dit boek maakt het inwerken op de FANUC besturing in ieder geval een stuk gemakkelijker. Het "Verspanersforum" initieerde het idee, om dit instructiemateriaal in deze vorm aan te bieden. Op dit forum kunnen ook verbeteringen en aanvullingen met gebruikers tot stand komen en zo kennis en ervaring worden gebundeld voor toekomstige vakgenoten. Dit instructieboek kan ook dienen als basisnaslagwerk op de werkplek, bij alle bekende merken CNC freesmachines en bewerkingscentra, met hier en daar een aantekening over specifieke verschillen. De praktische opzet, doormiddel van verklarende teksten met figuren en reĂŤle voorbeelden, biedt de basis aan, om ook zelf te oefenen en zo met een CNC freesmachine te leren werken.

De auteur heeft veel van zijn ervaring met diverse machines en gereedschappen verwerkt.

Uitgave: CNC Instructie Buro, Schuurbiers ISBN 978-94-90020-01-9

Pagina 186

Fanuc Instructieboek ... CNC FREZEN  
Fanuc Instructieboek ... CNC FREZEN  

Over het boek ISBN 978-94-90020-01-9 Hieruit leert u de functies en mogelijkheden kennen, om de meeste CNC verspaningen te kunnen programm...

Advertisement